{"en":"This page is not currently available in your language.","id":"Halaman ini sekarang belum tersedia dalam bahasa Anda.","ms":"Laman ini kini belum boleh didapati dalam bahasa anda.","es_ES":"Esta página no está disponible en tu idioma en este momento.","da_DK":"Denne side er i øjeblikket ikke tilgængelig på dit sprog.","fr":"Cette page n'est actuellement pas disponible dans votre langue.","de":"Diese Seite ist zurzeit nicht in Ihrer Sprache verfügbar.","en_GB":"This page is not currently available in your language.","pl":"Ta strona aktualnie nie jest dostępna w Twoim języku.","it":"Al momento questa pagina non è disponibile nella tua lingua.","nl_NL":"Deze pagina is momenteel niet beschikbaar in je taal.","nb_NO":"Denne siden er for øyeblikket ikke tilgjengelig på språket ditt.","ru":"На данный момент эта страница недоступна на вашем языке.","zh_TW":"此頁面目前沒有您語言的版本。","sv_SE":"Denna sida är för närvarande inte tillgänglig på ditt språk.","th_TH":"หน้านี้ยังไม่มีให้บริการในภาษาของคุณในขณะนี้","zh_CN":"本页面暂无您所需的语言版本。","ja":"申し訳ありませんが、このページは選択した言語ではご利用になれません。","pt_BR":"Esta página não está disponível no momento em seu idioma.","ko":"현재 이 페이지는 한국어 번역이 제공되지 않습니다.","es":"Esta página aún no está disponible en tu idioma.","uk_UA":"На даний момент ця сторінка недоступна на вашій мові.","en_AU":"This page is not currently available in your language."}

โลโก้

กรุณาอ้างอิงโฟลเดอร์นี้สำหรับสิ่งต่อไปนี้

โลโก้ Dropbox คือเอกลักษณ์ประจำที่เราใช้ในการสื่อสารทั้งหมดของเรา เราต้องการให้เอกลักษณ์เป็นที่จดจำได้ในทันที ดังนั้นความสม่ำเสมอจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง โปรดอย่าแก้ไข เปลี่ยนแปลง บิดรูป เปลี่ยนสี หรือจัดรูปแบบเอกลักษณ์ใหม่

สัญลักษณ์และโลโก้ที่เป็นตัวอักษร

โลโก้ของเรามีทั้งสัญลักษณ์และโลโก้ที่เป็นตัวอักษร โปรดทำให้แน่ว่าได้จัดช่องว่างของแต่ละองค์ประกอบอย่างถูกต้อง 

โปรดใช้โลโก้สองสีของเราเป็นส่วนใหญ่ สีของสัญลักษณ์ของเราอาจเปลี่ยนแปลงได้ในกรณีพิเศษ แต่โปรดใช้โลโก้ที่เป็นตัวอักษรสีขาวหรือดำเท่านั้น 

การจัดวาง

หากคุณสร้างองค์ประกอบ โปรดวางโลโก้ Dropbox หรือสัญลักษณ์ไว้ที่บริเวณมุมทั้งสี่มุมใดมุมหนึ่งหรือที่จัดให้อยู่กึ่งกลางบนหน้า

สัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์

เรามีสัญลักษณ์ Paper สองเวอร์ชันด้วยกัน ซึ่งเราออกแบบใหม่ให้ตรงกับรูปทรงเรขาคณิตและสัดส่วนของสัญลักษณ์ Dropbox ใหม่ 

ความสูงของสัญลักษณ์ Paper จะต่ำกว่าสัญลักษณ์ Dropbox โดยต่ำกว่าความสูงของเพชร 1/6 พอดี

โลโก้ที่เป็นตัวอักษรของผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์คือโลโก้แบรนด์ย่อยเดียวในระบบของเราเท่านั้น โครงการและแนวคิดริเริ่มจะไม่มีโลโก้เฉพาะตัว 

คุณสามารถใช้สีเพิ่มเติมจากพาเลตสีแบรนด์ของเรากับสัญลักษณ์และชื่อผลิตภัณฑ์ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริบท อย่าใช้สัญลักษณ์เป็นสีหนึ่ง และชื่อเป็นอีกสีหนึ่ง ทั้งสองส่วนจะต้องมีสีเดียวกันเสมอ

การใช้งานที่ไม่ถูกต้อง

ไอคอนแอพพลิเคชัน

โปรดใช้ไอคอนของเรา เมื่อกล่าวถึงแอพพลิเคชันที่เจาะจง

Dropbox Mac

Dropbox iOS

Dropbox Windows

Dropbox Android

Dropbox Paper Android

Dropbox Paper iOS

ภาพหน้าจอผลิตภัณฑ์

เราใช้ภาพหน้าจอผลิตภัณฑ์ เมื่อกล่าวถึงผลิตภัณฑ์ที่เรามีให้บริการในปัจจุบัน แทนที่จะใช้คำอธิบายอุปมาเปรียบเทียบ เราเห็นว่าการอ้างถึงผลิตภัณฑ์จริงจะช่วยให้เข้าใจในการให้ความรู้เหล่านี้มากขึ้น

คุณสามารถใช้ภาพหน้าจอที่ไม่มีการดัดแปลงเพื่อวัตถุประสงค์ในการแนะนำได้ตามต้องการ โปรดอย่าเพิ่มเติมภาพกราฟิก เปลี่ยนแปลงลักษณะของผลิตภัณฑ์ของเรา หรือรวมข้อมูลผู้ใช้ใดๆ ลงในภาพหน้าจอของคุณ คุณสามารถใส่หมายเหตุประกอบได้ ตราบใดที่หมายเหตุประกอบนั้นแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเจนจากภาพหน้าจอต้นฉบับ คุณสามารถดูภาพหน้าจอของเราได้ในเอกสารประชาสัมพันธ์

การใช้งานเครื่องมือแบรนด์ของเรา

ในกรณีทั่วไป

โปรดอย่าใช้ชื่อ โลโก้ หรือภาพหน้าจอของเรา ("วัสดุของแบรนด์") ในลักษณะที่อาจสร้างความสับสน ทำให้เข้าใจผิด หรือชี้เป็นนัยว่าเราให้การส่งเสริม สนับสนุน หรือมีความเกี่ยวข้องในลักษณะใดๆ ตัวอย่างเช่น ชื่อและโลโก้ของคุณควรเด่นสะดุดตามากกว่าชื่อหรือโลโก้ของ Dropbox และโปรดอย่าแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงโลโก้ Dropbox เพราะเราพอใจกับโลโก้ของเราแล้ว!

การโฆษณา การส่งเสริมการขาย และเครื่องมือการขาย

โปรดตรวจสอบกับเราก่อนใช้งานโลโก้ของเราบนเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ คู่มือ หรือการใช้งานอื่นใดในในเชิงพาณิชย์หรือบนผลิตภัณฑ์ คุณสามารถใช้ข้อความ อาทิ "ทำงานด้วย Dropbox" หรือ "ใช้ร่วมกันได้กับ Dropbox" (ตราบใดที่ข้อความดังกล่าวเป็นจริง)

การศึกษาและการให้คำแนะนำ (หนังสือ คู่มือ เอกสารสิ่งพิมพ์ และการประชุม)

คุณสามารถใช้ข้อมูลสาระสำคัญของแบรนด์ของเราเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการศึกษาและการสอน แต่โปรดจำไว้ว่าไม่ควรสร้างความสับสนหรือทำให้เข้าใจผิด หรือชี้นำให้เข้าใจว่าเราให้การสนับสนุน ตัวอย่างเช่น โดยทั่วไปแล้วเราไม่อนุญาตให้ใช้โลโก้หรือภาพหน้าจอของเราบนปกหนังสือใดๆ

นอกจากนั้น โปรดอย่าลืมใส่ข้อความนี้ (หรือข้อความที่คล้ายคลึงกัน) ในเอกสารสิ่งพิมพ์ของคุณ ดังนี้: "(ชื่อ) ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือได้รับการสนับสนุนโดย Dropbox, Inc."

ผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ ชื่อ และโลโก้

โปรดอย่าใช้ชื่อของเราเป็นส่วนหนึ่งของชื่อบริษัทหรือบริการ ชื่อเว็บไซต์ ชื่อทางการค้า หรือชื่อผลิตภัณฑ์ของคุณ โปรดอย่าใช้โลโก้ของเรา หรือผนวกรวมโลโก้ของเราเข้ากับโลโก้ของคุณ โปรดอย่าใช้ชื่อโดเมนที่มีคำว่า "dropbox" หรือคำใดๆ ที่คล้ายคลึงกันซึ่งอาจสร้างความสับสน

การใช้เพื่อการทำงาน (UI / ปุ่ม)

นักพัฒนา API ของเราสามารถใช้เครื่องมือแบรนด์ร่วมกับคำแนะนำในการสร้างแบรนด์สำหรับนักพัฒนา

การเชื่อมโยงไปยัง Dropbox

หากคุณใช้งาน Dropbox และต้องการใช้โลโก้ของเราเพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของเรา คุณสามารถใช้โลโก้ของเราได้ หากเป็นไปตามคำแนะนำทั้งหมดเหล่านี้ ตัวอย่างเช่น "เราใช้ Dropbox! [โลโก้ที่เป็นลิงก์ หรือมีลิงก์ใกล้กับโลโก้]" หรือ "นี่คือชุดรูปภาพ (โฮสต์บน Dropbox!)"

สินค้า

เมื่อเราจัดทำเสื้อยืดที่มีโลโก้ของเราขึ้นเป็นจำนวนมาก โดยปกติแล้ว เราจะไม่อนุญาตให้บุคคลที่สามผลิต จำหน่าย หรือแจกจ่ายสิ่งใดๆ ที่มีชื่อหรือโลโก้ของเราบนสิ่งนั้น

การใช้งานข้อมูลสำคัญของแบรนด์ Dropbox เป็นการแสดงว่า คุณยอมรับในเงื่อนไขการใช้บริการของ Dropbox คำแนะนำในการสร้างแบรนด์ Dropbox เหล่านี้ รวมถึงกฎและนโยบายทั้งหมดของ Dropbox ซึ่งอาจมีการปรับปรุงเป็นครั้งคราว คุณยังรับทราบด้วยว่า Dropbox เป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวในเครื่องหมายการค้าของ Dropbox คุณให้คำมั่นว่าจะไม่ก้าวก่ายในสิทธิ์ของ Dropbox ที่มีต่อเครื่องหมายการค่าดังกล่าว และตระหนักดีว่า ความนิยมที่ได้รับเนื่องมาจากการใช้งานนั้นจะเป็นของ Dropbox แต่เพียงผู้เดียว Dropbox อาจตรวจสอบเครื่องมือแบรนด์ได้ตลอดเวลาและขอสงวนสิทธิ์ในการยุติหรือแก้ไขการใช้งานได้ทุกเมื่อ