Skip to main content

Collier.Simon använder Dropbox och Dropbox Sign för att driva det kreativa arbetet framåt

Se hur den kreativa byrån Collier.Simon använder Dropbox Sign+Dropbox för att snabbt ta in signaturer för avtals- och introduktionsdokument – vilket ger teamet mer tid och energi att överträffa kundernas förväntningar.

En kvinna och en man arbetar med datorer vid ett gemensamt bord

Använda produkter

Bransch

Media och underhållning

Storlek

2–249

Plats

Los Angeles, Kalifornien

Användargränssnittet för Dropbox Sign visar ett dokument som skickas för signatur
Fem personer arbetar och pratar vid ett gemensamt bord

Använda produkter

Dropbox Sign

Med Dropbox Sign kan du enkelt få kontrakt signerade var som helst och när som helst.

Dropbox Transfer

Med Dropbox Transfer är det enkelt att överföra en stor fil eller filsamlingar i realtid på ett säkert sätt.