Denne oversættelse er udelukkende udarbejdet for nemheds skyld, og den engelsksprogede version vil have fortrinsret i tilfælde af eventuelle afvigelser.

Dropbox' servicebetingelser

Offentliggjort: 25. juli 2019

Ikrafttrædelse: 24. september 2019

Du kan se vores tidligere vilkår her.

Tak, fordi du bruger Dropbox! Vores mission er at skabe en mere oplyst arbejdsmetode ved at tilbyde en intuitiv, samlet platform, der beskytter og tilgængeliggør dit indhold, mens du og dem, du arbejder sammen med, forbliver koordineret og synkroniseret. Disse servicebetingelser ("betingelser") dækker din brug af og adgang til tjenester, klientsoftware og websites ("tjenester"). Hvis du bor uden for USA, Canada eller Mexico ("Nordamerika"), indgås aftalen med Dropbox International Unlimited Company, og hvis du bor i Nordamerika, indgås aftalen med Dropbox, Inc. Vores persondatapolitik beskriver, hvordan vi indsamler og bruger dine personoplysninger, mens vores politik for acceptabel brug beskriver dit ansvar i forbindelse med, at du anvender vores tjenester. Ved at benytte vores tjenester accepterer du, at du er bundet af disse betingelser, vores persondatapolitik og vores politik for acceptabel brug. Hvis du benytter vores tjenester for en organisation, accepterer du disse betingelser på vegne af organisationen.

Dine ting og dine tilladelser

Når du benytter vores tjenester, giver du os adgang til ting som dine filer, dit indhold, dine beskeder og kontakter osv. ("dine ting"). Dine ting tilhører altid dig selv. Disse betingelser giver os ikke nogen rettigheder til dine ting, bortset fra de begrænsede rettigheder, der gør os i stand til at levere tjenesterne.

Vi har brug for din tilladelse til bl.a. at kunne hoste, sikkerhedskopiere og dele dine ting, når du beder os om det. Vores tjenester giver dig også adgang til funktioner, såsom kommentering, deling, søgning, miniaturebilleder, forhåndsvisning af dokumenter, genkendelse af optiske tegn (OCR), nem sortering og organisering samt brugertilpasning, der kan hjælpe med at reducere tunge arbejdsbyrder. For at kunne levere disse og andre funktioner får Dropbox adgang til, opbevarer og scanner dine ting. Du giver os tilladelse til, at vi kan gøre dette, og denne tilladelse omfatter også vores tilknyttede selskaber og tredjeparter, som vi har tillid til og samarbejder med.

Dit ansvar

Din brug af vores tjenester skal overholde vores politik for acceptabel brug. Indhold i tjenesterne kan være beskyttet af andres immaterielle rettigheder. Du må ikke kopiere, uploade, downloade eller dele indhold, hvis du ikke har ret til at gøre dette.

Dropbox kan gennemgå, hvorvidt din adfærd og dit indhold overholder disse betingelser og vores politik for acceptabel brug. Vi er ikke ansvarlige for det indhold, som personer offentliggør og deler via tjenesterne.

Hjælp os med at holde dine ting beskyttede. Beskyt din adgangskode til tjenesterne, og hold dine kontooplysninger opdateret. Del ikke adgangsoplysningerne til din konto, og giv ikke andre adgang til din konto.

Du må kun bruge vores tjenester i henhold til gældende lovgivning, herunder eksportkontrollove og regler. Du skal være mindst 13 år (eller derover, afhængig af, hvor du bor).

Software

Nogle af vores tjenester giver dig mulighed for at downloade klientsoftware ("software"), som muligvis opdateres automatisk. Så længe du overholder disse betingelser, giver vi dig en begrænset, ikke-eksklusiv, personlig og genkaldelig licens til at bruge softwaren, udelukkende med henblik på at have adgang til tjenesterne. Hvis nogen af softwarens komponenter tilbydes under en open source-licens, stiller vi denne licens til rådighed for dig, og licensens bestemmelser tilsidesætter måske udtrykkeligt nogle af betingelserne heri. Medmindre følgende restriktioner er forbudt ved lov, accepterer du, at du ikke vil foretage reverse engineering af eller dekompilere tjenesterne, ej heller forsøge på det eller hjælpe andre med at gøre det.

Betatjenester

Vi frigiver somme tider funktioner eller produkter, som vi stadig er ved at teste og evaluere. Betatjenester betegnes som ”alfa”, ”beta”, ”forhåndsvisning”, ”tidlig adgang” eller ”evaluering” (eller ord eller udtryk med en lignende betydning), og de er måske ikke lige så stabile som Dropbox’ andre tjenester. Beta-tjenester stilles til rådighed, så vi kan indsamle brugerfeedback, og ved at bruge vores Beta-tjenester accepterer du, at vi kan kontakte dig med henblik på at indsamle sådan feedback.


Beta-tjenester er fortrolige indtil den officielle lancering. Hvis du benytter Beta-tjenester, accepterer du ikke at videregive oplysninger om disse Tjenester til nogen anden uden vores tilladelse.

Vores ting

Tjenesterne er beskyttet i henhold til loven om ophavsret, loven om varemærker og andre amerikanske og udenlandske love. Disse betingelser giver dig ikke nogen rettighed, ejendomsret eller andel i tjenesterne, andres indhold i tjenesterne eller Dropbox' varemærker, logoer eller andre brand-egenskaber. Vi modtager gerne feedback, men vær opmærksom på, at vi kan bruge kommentarer eller forslag uden nogen forpligtelser over for dig.

Ophavsret

Vi respekterer andres immaterielle rettigheder og forventer, at du gør det samme. Vi reagerer på meddelelser om påståede krænkelser af ophavsret, hvis meddelelserne overholder loven. Disse meddelelser skal indberettes ved hjælp af vores politik om ophavsret. Vi forbeholder os retten til at slette eller deaktivere indhold, der hævdes at være krænkende, og bringe konti til ophør ved gentagne krænkelser. Vores udpegede agent til håndtering af meddelelser om påstået krænkelse af ophavsret på tjenesterne er:

Copyright Agent
Dropbox, Inc.
1800 Owens St
San Francisco, CA 94158
copyright@dropbox.com

Betalte konti

Fakturering. Du kan øge din lagerplads og tilføje betalte funktioner til din konto (ved at ændre din konto til en "betalt konto"). Vi fakturerer dig automatisk fra den dato, hvor du går over til en betalt konto, og ved hver periodisk fornyelse indtil opsigelse. Hvis du har en årsplan, sender vi en besked til dig i rimelig tid forud for fornyelsesdatoen for at minde dig om, at din plan snart bliver fornyet. Du er ansvarlig for alle gældende skatter og afgifter, og vi opkræver disse, når vi er forpligtet til det. Nogle lande har obligatoriske lokale love vedrørende din opsigelsesret, og dette afsnit tilsidesætter ikke disse love.

Ingen tilbagebetaling. Du kan når som helst opsige din betalte Dropbox-konto. Der foretages kun tilbagebetaling, hvis det kræves ifølge lovgivningen. For eksempel har de brugere, der bor i Den Europæiske Union, ret til at opsige abonnementet på deres betalte konto inden for 14 dage efter tilmelding til, opgradering til eller fornyelse af en betalt konto.

Nedgraderinger. Din betalte konto forbliver gyldig, indtil den opsiges eller bringes til ophør i henhold til disse betingelser. Hvis du ikke betaler rettidigt for din betalte konto, forbeholder vi os ret til at suspendere den eller fjerne funktioner knyttet til din betalte konto.

Ændringer. Vi kan ændre de gældende gebyrer, men giver dig besked om disse ændringer i forvejen via en meddelelse til den e-mailadresse, der er tilknyttet din konto.

Dropbox Business-teams

E-mailadresse. Hvis du opretter en Dropbox-konto med en e-mailadresse, der er stillet til rådighed af din organisation, kan din organisation vælge at blokere din brug af Dropbox, indtil du skifter til en konto i et Dropbox Business- eller Dropbox Education-team (samlet benævnt ”Dropbox Business Team”), eller du knytter din Dropbox-konto til en personlig e-mailadresse.

Anvendelse af Dropbox Business-teams. Hvis du tilmelder dig et Dropbox Business-team, skal du bruge kontoen i overensstemmelse med din organisations vilkår og politikker. Bemærk, at Dropbox Business-teamkonti er underlagt din organisations kontrol. Dine administratorer kan muligvis have adgang til, videregive, begrænse eller fjerne oplysninger på eller fra din Dropbox Business-teamkonto. De kan også være i stand til at begrænse eller ophæve din adgang til en Dropbox Business-teamkonto. Hvis du konverterer en eksisterende Dropbox-konto til en del af et Dropbox Business-team, kan dine administratorer muligvis forhindre dig i senere at adskille din konto fra Dropbox Business-teamet.

Opsigelse

Du kan når som helst ophøre med at bruge vores tjenester. Vi forbeholder os ret til at suspendere eller ophæve din adgang til tjenesterne, efter at have underrettet dig, hvis:

(a) du overtræder disse betingelser,

(b) du bruger tjenesterne på en måde, der ville føre til en reel risiko for skade eller tab for os eller andre brugere eller

(c) du ikke har en betalt konto og ikke har brugt vores tjenester i 12 måneder i træk.

Vi vil give dig besked i forvejen med rimelig varsel via den e-mailadresse, der er tilknyttet din konto, for at afhjælpe den aktivitet, der fik os til at kontakte dig, og give dig mulighed for at eksportere dine ting fra vores tjenester. Hvis du efter et sådan varsel ikke udfører de trin, vi beder dig om at udføre, vil vi ophæve eller suspendere din adgang til tjenesterne.

Vi vil ikke give varsel før opsigelsen, hvis:

(a) du i væsentlig grad overtræder disse betingelser,

(b) det ville medføre, at vi pådrager os juridisk ansvar, eller hvis det ville kompromittere vores evne til at levere tjenesterne til vores andre brugere eller

(c) lovgivningen forhinder os i at gøre det.

Ophør af tjenester

Vi kan beslutte at afbryde tjenesterne som reaktion på uforudsete omstændigheder uden for Dropbox' kontrol eller for at overholde et lovkrav. Hvis vi gør det, vil vi give dig et rimeligt varsel, så du kan eksportere dine ting fra vores systemer. Hvis vi afbryder tjenesterne på denne måde inden udgangen af en fast periode eller minimumsperiode, som du har betalt os for, vil vi refundere den del, du har forudbetalt, og som du ikke har modtaget tjenester for.

Tjenester "som de er"

Vi bestræber os på at levere de bedst mulige tjenester, men der er visse ting, vi ikke kan garantere. I DET OMFANG LOVEN TILLADER, GIVER DROPBOX OG DENNES TILKNYTTEDE SELSKABER, LEVERANDØRER OG DISTRIBUTØRER IKKE NOGEN GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, VEDRØRENDE TJENESTERNE. TJENESTERNE LEVERES "SOM DE ER". VI FRASIGER OS DESUDEN ETHVERT ANSVAR FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE. Visse steder tillader ikke ansvarsfraskrivelserne i dette afsnit, så de gælder måske ikke for dig.

Ansvarsbegrænsning

VI UDELUKKKER ELLER BEGRÆNSER IKKE VORES ANSVAR OVER FOR DIG, HVOR DETTE ER ULOVLIGT – HERUNDER ANSVARET FOR DROPBOX' ELLER AF DROPBOX' TILKNYTTEDE SELSKABERS SVINDEL ELLER URIGTIGE ANBRINGENDER I FORBINDELSE MED LEVERING AF TJENESTERNE. I LANDE, HVOR FØLGENDE TYPER UNDTAGELSER IKKE ER TILLADT, ER VI KUN ANSVARLIGE FOR TAB OG SKADER, DER MED RIMELIGHED KAN SIGES AT VÆRE ET FORUDSIGELIGT RESULTAT AF MANGLENDE RIMELIG OMHU OG DYGTIGHED FRA VORES SIDE AF ELLER VORES BRUD PÅ VORES KONTRAKT MED DIG. DETTE AFSNIT PÅVIRKER IKKE FORBRUGERRETTIGHEDER, SOM IKKE KAN FRASKRIVES ELLER BEGRÆNSES VED EN KONTRAKT ELLER AFTALE.

I DE LANDE, HVOR UNDTAGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER AF ANSVAR ER TILLADT, KAN DROPBOX OG DENNES TILKNYTTEDE SELSKABER, LEVERANDØRER OG DISTRIBUTØRER IKKE GØRES ANSVARLIGE FOR:

i. INDIREKTE SKADER, KONKRET DOKUMENTEREDE SKADER, FØLGESKADER, PØNALT BEGRUNDEDE TAB ELLER FØLGETAB ELLER

ii. MISTET BRUG, MISTEDE DATA, MISTET OMSÆTNING ELLER INDTJENING, UANSET JURIDISK TEORI.

DISSE UDELUKKELSER ELLER BEGRÆNSNINGER GÆLDER, UANSET OM DROPBOX ELLER DROPBOX' TILKNYTTEDE SELSKABER ER BLEVET ADVARET OM MULIGHEDEN FOR DISSE SKADER.

HVIS DU BRUGER TJENESTERNE TIL KOMMERCIELLE ELLER FORRETNINGSMÆSSIGE FORMÅL ELLER MED HENBLIK PÅ VIDERESALG, KAN DROPBOX OG DETS TILKNYTTEDE SELSKABER, LEVERANDØRER OG DISTRIBUTØRER IKKE GØRES ANSVARLIGE FOR MISTET INDTJENING, MISTET OMSÆTNING, DRIFTSFORSTYRRELSER OG MISTEDE FORRETNINGSMULIGHEDER. DROPBOX OG DETS TILKNYTTEDE SELSKABER ER IKKE ANSVARLIGE FOR ADFÆRDEN, HVERKEN ONLINE ELLER OFFLINE, AF NOGEN BRUGERE AF TJENESTERNE.

UD OVER DE TYPER AF ANSVAR VI IFØLGE LOVGIVNINGEN IKKE KAN BEGRÆNSE (SOM BESKREVET I DETTE AFSNIT), BEGRÆNSER VI VORES ANSVAR OVER FOR DIG TIL DET BELØB, DER ER HØJEST AF $20 ELLER 100 % AF DET BELØB, DU HAR BETALT FOR DIN NUVÆRENDE DROPBOX-PLAN.

Løsning af tvister

Lad os først forsøge at finde en løsning sammen. Vi ønsker at løse problemer uden at skulle ty til formelle retssager. Før du anlægger sag mod Dropbox, accepterer du at forsøge at løse tvisten uformelt ved at kontakte dispute-notice@dropbox.com. Vi vil prøve at løse tvisten uformelt ved at kontakte dig via e-mail. Hvis en tvist ikke er løst inden for 15 dage efter indsendelsen, kan du eller Dropbox anlægge en formel retssag.

Retsligt forum for tvister. Du og Dropbox accepterer, at enhver retslig proces om at løse krav, der relaterer til disse servicebetingelser eller tjenester, afgøres af føderale eller statslige retsmyndigheder i San Francisco County, Californien, afhængigt af de obligatoriske voldgiftsklausuler nedenfor. Både du og Dropbox giver samtykke til værneting og personlig jurisdiktion i disse retslige fora. Hvis du bor i et land (f.eks. et EU-medlemsland) med love, der giver forbrugerne ret til at bringe tvister for deres lokale domstole, påvirker dette afsnit ikke disse krav.

HVIS DU ER BOSIDDENDE I USA, ACCEPTERER DU OGSÅ FØLGENDE OBLIGATORISKE VOLDGIFTSKLAUSULER:

Vi er enige om voldgift. Du og Dropbox accepterer at løse eventuelle krav vedrørende disse betingelser eller tjenesterne gennem endelig og bindende voldgift afsagt af en enkelt voldgiftsmand, med undtagelse af det, der er angivet herunder i Undtagelser til aftale om voldgift. Dette omfatter tvister, der udspringer af eller vedrører fortolkningen eller anvendelsen af afsnittet "Bestemmelser om obligatorisk bindende voldgift", herunder retskraft, genkaldelighed og gyldighed.

Fravalg af aftale om voldgift. Du kan afvise denne aftale om voldgift ved at klikke her og indsende fravalgsformularen senest 30 dage efter at have oprettet din konto. Hvis du accepterede en tidligere version af disse betingelser, der tillod dig at fravælge voldgift, vil dit tidligere valg om at fravælge eller ikke fravælge dog forblive bindende.

Voldgiftsprocedurer. American Arbitration Association (AAA) administrerer voldgiften i henhold til instansens kommercielle voldgiftsregler og de supplerende procedurer for forbrugerrelaterede tvister. Voldgiftssagen finder sted i det county i USA, hvor du bor eller arbejder, i San Francisco (CA) eller på en anden lokalitet, vi bliver enige om.

Voldgiftsgebyrer og -incitamenter. AAA-reglerne regulerer betaling af alle voldgiftsgebyrer. Dropbox skal betale alle voldgiftsgebyrer for individuelle voldgiftssager med krav under $75.000. Hvis du får tilkendt en voldgiftserstatning, der er mere gunstig end det beløb, vi tilbyder for at løse tvisten, betaler vi dig $1.000 i tillæg til erstatningen. Dropbox vil ikke søge sine advokatsalærer og -omkostninger godtgjort under voldgift, medmindre voldgiftsdommeren fastslår, at din påstand er useriøs.

Undtagelser til aftale om voldgift. Både du og Dropbox kan gøre krav gældende, hvis disse er kvalificerede, ved småsagsdomstolen i San Francisco (CA) eller i et andet amerikansk county, hvor du bor eller arbejder. Begge parter kan anlægge retssag udelukkende med henblik på udstedelse af forbud mod uautoriseret brug eller misbrug af tjenesterne eller krænkelse af immaterielle rettigheder (f.eks. varemærke- eller patentrettigheder, forretningshemmeligheder eller ophavsret) uden først at benytte sig af voldgift eller den uformelle bilæggelse af tvister, som er beskrevet ovenfor. Hvis aftalen om voldgift ikke gælder dig eller dit krav, accepterer du, at enekompetencen for de statslige eller føderale retskredse i San Francisco County, Californien, løser dit krav.

INGEN KOLLEKTIVE SØGSMÅL. Du kan kun løse tvister med os på individuelt plan og må ikke fremsætte krav som sagsøger eller involveret part i kollektive, konsoliderede eller repræsentative søgsmål. Kollektive voldgiftssager, kollektive søgsmål, private søgsmål af særlig offentlig interesse og konsolidering med andre voldgiftssager er ikke tilladt. Hvis det vurderes, at dette specifikke afsnit ikke kan gøres gældende, skal hele afsnittet "Bestemmelser om obligatorisk bindende voldgift" betragtes som ugyldigt.

Gældende lov

Disse betingelser reguleres af loven i Californien med undtagelse af principperne for international privatret. Nogle lande (herunder i EU) har love, der kræver, at aftaler reguleres af de lokale love i forbrugerens land. Dette afsnit tilsidesætter ikke disse love.

Hele aftalen

Disse betingelser udgør hele aftalen mellem dig og Dropbox med hensyn til indholdet af disse betingelser og erstatter alle tidligere eller samtidige gældende aftaler, vilkår og betingelser med hensyn til indholdet i disse betingelser. Disse betingelser giver ikke nogen tredjepart nogen begunstigede rettigheder.

Frafaldelse, adskillelighed og overdragelse

Dropbox' manglende håndhævelse af en bestemmelse betyder ikke, at Dropbox giver afkald på retten til at håndhæve den på et senere tidspunkt. Hvis en bestemmelse ikke kan håndhæves, vil alle andre bestemmelser i betingelserne forblive fuldt ud gyldige, og der tilføjes en betingelse, der kan håndhæves, og som afspejler vores hensigt så meget som muligt. Du må ikke overdrage nogen af dine rettigheder i henhold til disse betingelser, og ethvert forsøg herpå vil være ugyldigt. Dropbox kan overdrage sine rettigheder til virksomhedens tilknyttede selskaber eller datterselskaber eller til en hvilken som helst efterfølger til fordel for enhver virksomhed, der er tilknyttet tjenesterne.

Ændringer

Vi kan revidere disse betingelser fra tid til anden, så de bedre afspejler:

(a) ændringer af lovgivningen,

(b) nye lovgivningsmæssige krav eller

(c) forbedringer eller udvidelser af vores tjenester.

Hvis en opdatering påvirker din brug af tjenesterne eller dine juridiske rettigheder som bruger af vores tjenester, vil vi give dig besked før opdateringens ikrafttrædelsesdato ved at sende en e-mail til den e-mailadresse, der er tilknyttet din konto, eller via en meddelelse i et produkt. Disse opdaterede betingelser vil tidligst træde i kraft 30 dage efter, at vi har underrettet dig.

Hvis du ikke accepterer de opdateringer, vi foretager, skal du opsige din konto, før de træder i kraft. Hvor det er relevant, tilbyder vi dig en forholdsmæssig tilbagebetaling baseret på de beløb, du har forudbetalt for tjenester, og din kontos opsigelsesdato. Ved fortsat at bruge eller logge på tjenesterne, efter at opdateringerne er trådt i kraft, accepterer du at være bundet af de reviderede betingelser.

Denne oversættelse er udelukkende udarbejdet for nemheds skyld, og den engelsksprogede version vil have fortrinsret i tilfælde af eventuelle afvigelser.

Dropbox' politik for beskyttelse af personlige oplysninger

Offentliggjort: 17. december 2019

Ikrafttrædelse: 1. januar 2020

Du kan se den tidligere persondatapolitik her.

Tak, fordi du bruger Dropbox! Her beskriver vi, hvordan vi indsamler, anvender og håndterer dine persondata, når du benytter vores websites, software og tjenester (“tjenester”). Du kan finde flere oplysninger og detaljer på vores side med ofte stillede spørgsmål.

Hvad og hvorfor

Vi indsamler og anvender følgende oplysninger med henblik på at levere, forbedre, beskytte og markedsføre vores tjenester.

Kontooplysninger. Vi indsamler de oplysninger, du giver os, når du gør ting som at oprette din konto, opgradere til en betalt konto og indstille totrinsbekræftelse (f.eks. navn, e-mailadresse, telefonnummer, betalingsoplysninger og fysisk adresse), og knytter oplysningerne til din konto.

Dine ting. Hensigten med vores tjenester er give dig en nem og personligt tilpasset metode til at gemme dine filer, dokumenter, billeder, kommentarer, beskeder osv. (“dine ting”), samarbejde med andre og arbejde med flere enheder og tjenester. For at gøre det muligt opbevarer, behandler og overfører vi dine ting samt oplysninger, der er relateret til dem. De relaterede oplysninger kan f.eks. være dine profiloplysninger, der gør det lettere at samarbejde og dele dine ting med andre. Det kan også være ting som størrelsen på en fil, det tidspunkt, den blev uploadet, samarbejdspartnere og brugsaktivitet.

Kontakter. Du kan vælge at give os adgang til dine kontakter for at gøre det nemmere for dig f.eks. at dele og samarbejde om dine ting, sende beskeder og invitere andre til at bruge tjenesterne. Hvis du gør det, gemmer vi disse kontakter på vores servere til din brug.

Oplysninger om brug. Vi indsamler oplysninger om, hvordan du bruger tjenesterne, herunder de handlinger, du foretager på din konto (som deling, redigering, visning, oprettelse og flytning af filer eller mapper). Vi bruger disse oplysninger til at levere, forbedre og markedsføre vores tjenester og beskytte Dropbox' brugere. I vores Ofte stillede spørgsmål finder du flere oplysninger om, hvordan vi bruger oplysningerne om brug.

Oplysninger om enhed. Vi indsamler også oplysninger fra og om de enheder, du bruger til at få adgang til tjenesterne. Dette omfatter ting som IP-adresser, den type browser og enhed, du bruger, den webside, du besøgte, før du kom til vores websites, og identifikatorer tilknyttet dine enheder. Dine enheder (afhængigt af deres indstillinger) sender muligvis også oplysninger om placering til tjenesterne. Vi bruger f.eks. oplysninger om enheden til at registrere misbrug og identificere og finde årsagen til fejl.

Cookies og andre teknologier. Vi benytter teknologier såsom cookies og pixel-tags med henblik på at levere, forbedre, beskytte og markedsføre vores tjenester. Cookies hjælper os for eksempel med at huske dit brugernavn til dit næste besøg, forstå din interaktion med vores tjenester og forbedre dem baseret på disse oplysninger. Du kan indstille din browser til ikke at acceptere cookies, men dette kan begrænse dig i din brug af vores tjenester. Hvis vores systemer modtager et DNT:1-signal fra din browser, reagerer vi på signalet som beskrevet her. Vi vil måske også bruge tredjepartsudbydere af tjenester, som indstiller cookies og lignende teknologier, til at markedsføre Dropbox' tjenester. Du kan læse mere om, hvordan cookies og lignende teknologier fungerer, og om hvordan man fravælger brugen af dem til reklameformål, her.

Marketing. Vi giver brugerne mulighed for at bruge nogle af vores tjenester gratis. Vi har mulighed for at stille disse gratis tjenester til rådighed, fordi nogle brugere opgraderer til en af vores betalte tjenester. Hvis du tilmelder dig vores tjenester, vil vi en gang imellem sende oplysninger om opgraderinger til dig, hvis det er tilladt. De brugere, der modtager dette marketingmateriale, kan når som helst framelde det. Hvis du ikke ønsker at modtage en bestemt type marketingmateriale fra os, kan du klikke på linket ‘afmeld’ i en relevant e-mail eller opdatere dine indstillinger under Meddelelser på din private konto.

Vi kontakter undertiden personer, der ikke har en Dropbox-konto. For modtagere i EU gælder, at vi eller en tredjepart vil indhente dit samtykke, før vi kontakter dig. Hvis du modtager en e-mail og ikke længere ønsker at blive kontaktet af Dropbox, kan du afmelde det og blive fjernet fra vores kontaktliste fra selve e-mailbeskeden.

Grundlag for behandling af dine data. Vi indsamler og bruger de persondata, der er beskrevet ovenfor, med henblik på at levere tjenesterne til dig på en stabil og sikker måde. Vi indsamler og bruger også persondata til vores egne legitime forretningsmæssige behov. Hvis vi behandler dine persondata med henblik på andre formål, beder vi på forhånd om dit samtykke eller kræver, at vores partnere indhenter dette samtykke. Du kan få flere oplysninger om det retslige grundlag for behandling af dine data i vores ofte stillede spørgsmål.

I vores ofte stillede spørgsmål finder du flere oplysninger om de kategorier af persondata, der er inkluderet i ovenstående oplysninger.

Med hvem

Vi deler muligvis oplysninger i de tilfælde, der er beskrevet herunder, men vi sælger dem ikke til annoncører eller andre tredjeparter.

Andre, der arbejder for og med Dropbox. Dropbox benytter en række pålidelige tredjeparter (f.eks. leverandører af kundesupport og it-tjenester) til at opnå de forretningsmæssige mål, der går ud på at levere, forbedre, beskytte og markedsføre vores tjenester. De pågældende tredjeparter opretter adgang til dine oplysninger for at udføre opgaver på vores vegne, og vi har det fulde ansvar for, at de behandler dine oplysninger i henhold til vores instruktioner. I vores ofte stillede spørgsmål kan du se en liste over de tredjeparter, vi har tillid til, og som vi bruger til at behandle dine persondata, og flere oplysninger om de kategorier af persondata, vi videregiver.

Andre Dropbox-selskaber. Dropbox deler infrastruktur, systemer og teknologi med andre Dropbox-selskaber for at levere, forbedre, beskytte og markedsføre tjenester fra Dropbox-selskaber. Vi behandler dine oplysninger på tværs af Dropbox-selskaberne til disse formål i det omfang, det er tilladt i den gældende lovgivning, og i overensstemmelse med selskabernes vilkår og politikker. Du kan få flere oplysninger om Dropbox-selskaber, tjenester fra Dropbox-selskaber og den måde, dine data bruges på, i vores ofte stillede spørgsmål.

Andre brugere. Vores tjenester viser oplysninger som dit navn, dit profilbillede, din enhed, din e-mailadresse og oplysninger om brug til andre brugere, som du samarbejder med eller vælger at dele indhold med. Når du registrerer din Dropbox-konto med en e-mailadresse på et domæne, der ejes af din arbejdsgiver eller organisation, kan vi hjælpe samarbejdspartnere og administratorer med at finde dig og dit team ved at gøre nogle af dine grundlæggende oplysninger – f.eks. dit navn, dit teamnavn, dit profilbillede og din e-mailadresse – synlige for andre brugere på samme domæne. Det hjælper dig med at holde dig ajour om de teams, du kan tilmelde dig, og det hjælper andre brugere med at dele filer og mapper med dig.

Visse funktioner giver dig mulighed for at gøre yderligere oplysninger tilgængelige for andre.

Anden anvendelse. Du kan vælge at forbinde din Dropbox-konto med tjenester fra tredjeparter – f.eks. via Dropbox API'er. Når du gør det, sætter du Dropbox og disse tredjeparter i stand til at udveksle oplysninger om dig og data i din konto, så Dropbox og tredjeparterne kan levere, forbedre, beskytte og markedsføre deres tjenester. Bemærk, at tredjeparters brug af dine oplysninger er underlagt deres egne persondatapolitikker og servicebetingelser.

Administratorer for Dropbox-teams. Hvis du er bruger i et Dropbox Business-team (kaldes under ét for Dropbox Business-teams), har din administrator muligvis adgang til og kan styre dit Dropbox Business-teams konto. Du henvises til din organisations interne politikker, hvis du har spørgsmål herom. Hvis du ikke er bruger i et Dropbox Business-team, men interagerer med en bruger i et Dropbox Business-team (f.eks. ved at tilmelde dig en delt mappe eller få adgang til ting, som deles af denne bruger), kan medlemmer af den pågældende organisation muligvis se det navn, den e-mailadresse, det profilbillede og den IP-adresse, der var knyttet til din konto på tidspunktet for denne interaktion. Hvis du deler dine ting med en bruger i et Dropbox-team, kan administratoren for teamkontoen muligvis få adgang til og redigere det, du deler.

Lov og orden og offentlighedens interesse. Vi videregiver muligvis dine oplysninger til tredjeparter, hvis vi skønner, at en sådan videregivelse med rimelighed kan anses for at være nødvendig for at (a) overholde gældende lovgivning, bestemmelser, retslig procedure og efterkomme anmodninger fra relevante myndigheder, (b) beskytte personer mod død eller alvorlig legemsbeskadigelse, (c) forhindre bedrageri eller misbrug af Dropbox eller vores brugere eller (d) udføre en opgave i offentlighedens interesse.

Varetagelse af dine data er altafgørende for os, og det er et ansvar, vi tager meget seriøst. Vi mener, at dine data bør være underlagt den samme grad af juridisk beskyttelse, uanset om de opbevares i vores tjenester eller på din hjemmecomputers harddisk. Vi overholder følgende principper for dataanmodninger fra myndighederne, når vi modtager, undersøger og reagerer på myndigheders anmodninger (herunder anmodninger, der vedrører nationens sikkerhed) om dine data:

 • Udviser gennemsigtighed
 • Bekæmper brede anmodninger
 • Beskytter alle brugere
 • Leverer tjenester, man kan have tillid til

Vi udgiver en gennemsigtighedsrapport som en del af vores forpligtelse til at informere dig om, hvornår og hvordan myndighederne anmoder os om oplysninger. Denne rapport beskriver de typer og det antal anmodninger, vi modtager fra retshåndhævende myndigheder. Vi opfordrer dig til at gennemgå vores Principper for dataanmodninger fra myndighederne og Gennemsigtighedsrapport for at få mere detaljerede oplysninger om vores tilgang til og reaktion på anmodninger fra myndighederne.

Hvordan

Sikkerhed. Vi har et særligt team, der har til opgave at beskytte dine oplysninger og søge efter sårbarheder. Vi arbejder løbende på funktioner til at holde dine oplysninger sikre samt andre tiltag såsom totrinsbekræftelse, kryptering af inaktive filer og meddelelser, når nye enheder og apps forbindes med din konto. Vi har iværksat automatiserede teknologier med henblik på at finde stødende adfærd og indhold, der kan skade vores tjenester, dig eller andre brugere.

Brugerstyring. Du kan få adgang til, ændre, downloade og slette dine personlige oplysninger ved at logge på din Dropbox-konto og gå til siden med kontoindstillinger. Du kan læse mere om, hvordan du generelt administrerer dine kontooplysninger, her eller klikke her for at se, hvordan du ændrer dine profiloplysninger.

Opbevaring. Når du opretter en konto hos os, opbevarer vi de oplysninger, du lagrer på vores tjenester, lige så længe din konto findes, og vi har brug for oplysningerne for at kunne levere vores tjenester til dig. Hvis du sletter din konto, indleder vi sletningen af oplysningerne efter 30 dage. Læs mere her. Bemærk! (1) Der kan være en vis forsinkelse ved sletning af disse oplysninger fra vores servere og backup-opbevaring, og (2) vi kan beholde disse oplysninger, hvis dette er nødvendigt for at overholde vores juridiske forpligtelser, løse tvister eller håndhæve vores aftaler.

Hvor

I hele verden. For at kunne levere tjenesterne til dig er det muligt, at vi opbevarer, behandler og sender data til USA og andre steder rundt omkring i verden – herunder steder uden for dit land. Der kan også opbevares data lokalt på de enheder, du bruger til at få adgang til tjenesterne.

EU's og USA's værn om privatlivets fred og Schweiz' og USA's værn om privatlivets fred ("Privacy Shield"). Under overførsel af data fra EU, Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, Storbritannien og Schweiz benytter Dropbox forskellige juridiske midler, herunder kontrakter med vores kunder og tilknyttede selskaber. Dropbox overholder rammerne for værn om privatlivets fred (Privacy Shield) mellem EU og USA og mellem Schweiz og USA som fastsat af det amerikanske handelsministerium vedrørende indsamling, brug og opbevaring af personoplysninger, der overføres fra EU, det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, Storbritannien og Schweiz til USA. Dropbox har certificeret over for USA's handelsministerium, at Dropbox overholder principperne for Privacy Shield med hensyn til disse data. Du kan finde Dropbox’ Privacy Shield-certificering her. Du kan få flere oplysninger om Privacy Shield på https://www.privacyshield.gov.

Dropbox er underlagt kontrol fra U.S. Federal Trade Commission. Ansvaret for at gennemgå og afklare klager vedrørende vores overholdelse af Privacy Shield er pålagt JAMS – en uafhængig organisation med base i USA. Du pålægges ingen udgifter i den forbindelse. Vi beder dig om i første omgang at sende sådanne eventuelle klager direkte til os på privacy@dropbox.com. Hvis du ikke er tilfreds med vores svar, kan du kontakte JAMS på https://www.jamsadr.com/eu-us-privacy-shield. Hvis svaret fra JAMS heller ikke er tilfredsstillende, kan du være berettiget til en bindende voldgiftsafgørelse i henhold til principperne for Privacy Shield.

Din kontrol af og adgang til dine oplysninger

Du har kontrol over dine persondata og den måde, de indsamles, bruges og deles på. Du kan f.eks.:

 • Slette ting i din Dropbox-konto. Du kan få mere at vide om, hvordan du sletter filer, der opbevares i Dropbox, her.
 • Redigere eller rette personlige data. Du kan administrere din konto og indholdet i den samt redigere nogle af dine personlige data på siden med dine kontoindstillinger.
 • Få adgang til dine data og overføre dem til et andet sted. Du kan få adgang til dine persondata fra din Dropbox-konto, og du kan downloade en kopi af dine ting i maskinlæsbart format som beskrevet her. Du kan også bede os om en kopi af de persondata, du har oplyst til os, eller som vi har indsamlet, det forretningsmæssige eller kommercielle formål med at indsamle dem, de typer kilder, vi har fået dem fra, og de typer tredjeparter, vi har delt dem med.
 • Gøre indsigelse mod behandlingen af dine persondata. Afhængig af behandlingsaktiviteten kan du anmode om, at vi stopper eller begrænser behandlingen af dine persondata.

Hvis du ønsker at sende en anmodning om dataadgang, anmode om, at dine persondata slettes eller gøre indsigelse mod behandlingen af dine persondata, kan du sende en e-mail til os på privacy@dropbox.com. Du kan få flere oplysninger om, hvordan du kontrollerer og får adgang til dine persondata, i vores ofte stillede spørgsmål.

Dropbox som dataansvarlig eller databehandler. Hvis du har bopæl i Nordamerika (USA, Canada og Mexico), fungerer Dropbox, Inc. som din tjenesteudbyder. For alle andre brugere fungerer Dropbox International Unlimited Company som dataansvarlig for dine persondata. Hvis du er Dropbox Business- eller Education-kunde uden for Nordamerika, fungerer Dropbox som databehandler for dine data.

Ændringer

Hvis vi er involveret i omstrukturering, fusion, opkøb eller salg af vores aktiver, kan dine data blive overført som en del af den pågældende aftale. Vi vil underrette dig (f.eks. via en meddelelse til den e-mailadresse, der er tilknyttet din konto) om en sådan aftale og skitsere dine muligheder i et sådant tilfælde.

Vi kan løbende revidere denne politik for beskyttelse af personlige oplysninger og offentliggør den seneste version på vores website. Vi giver dig besked, hvis en revision begrænser dine rettigheder i væsentlig grad.

Kontakt

Har du spørgsmål eller bekymringer vedrørende Dropbox, vores tjenester eller beskyttelse af personlige oplysninger? Kontakt vores ansvarlige for databeskyttelse på privacy@dropbox.com. Hvis vedkommende ikke kan svare på dit spørgsmål, har du ret til at kontakte din lokale myndighed, der fører tilsyn med databeskyttelse.

Denne oversættelse er udelukkende udarbejdet for nemheds skyld, og den engelsksprogede version vil have fortrinsret i tilfælde af eventuelle afvigelser.

Aftale for brug af Dropbox Business

Offentliggjort: 25. juli 2019

Ikraftrædelsesdato: 24. september 2019

Denne aftale om brug af Dropbox Business ("forretningsaftalen") indgås mellem Dropbox International Unlimited Company, hvis din virksomhed er baseret uden for USA, dets territorier og områder, Canada og Mexico ("Nordamerika") eller Dropbox, Inc., en virksomhed registreret i Delaware (begge "Dropbox"), hvis din virksomhed er baseret i Nordamerika, og den organisation, der accepterer disse vilkår ("kunden"). Denne aftale gælder for adgang til og brug af tjenester og betatjenester. Når du klikker på "Jeg accepterer", underskriver du din kontrakt i forhold til tjenesterne, eller hvis du benytter tjenesterne, accepterer du samtidigt denne aftale som kunde.

I det omfang, hvor Dropbox, Inc. på vegne af kunden behandler kundedata, der er underlagt EU's love om databeskyttelse, vil du, når du klikker på "Jeg accepterer", også acceptere aftalen om databehandling og EU's standardkontraktbestemmelser med Dropbox, Inc. for overførsel af personlige data til databehandlere. Disse bestemmelser er angivet nedenfor.

Hvis du accepterer denne aftale, og, hvis relevant, aftalen om databehandling for en organisations brug af tjenesterne, accepterer du denne aftale på vegne af den pågældende organisation. Du skal være bemyndiget til at binde den pågældende organisation til disse vilkår. I modsat fald må du ikke tilmelde dig tjenesterne.

 1. Tjenester.
  1. Bestemmelser. Aftalen gælder for adgang til og brug af tjenesterne og softwaren købt i henhold til en ordreform. Kunden og slutbrugerne må oprette adgang til og bruge tjenesterne i overensstemmelse med aftalen.
  2. Ændringer. Dropbox kan opdatere tjenesterne fra tid til anden. Hvis Dropbox ændrer tjenesterne på en måde, der i væsentlig grad reducerer deres funktionalitet, vil Dropbox informere kunden herom via den e-mailadresse, der er knyttet til kontoen, og kunden kan inden for 30 dage efter ændringen give besked om, at kunden ønsker at opsige aftalen. Retten til opsigelse af aftalen gælder ikke opdateringer til funktioner, der leveres som beta eller til evaluering. For visse vigtige nye funktioner kan Dropbox underrette administratorer eller slutbrugere om de nye funktioner via e-mail, forudsat at en mulighed for at afmelde sådanne e-mailmeddelelser stilles til rådighed for enhver potentiel modtager.
  3. Software.
   1. Generelt. Nogle af tjenesterne giver kunden og slutbrugerne mulighed for at downloade software, som kan blive opdateret automatisk. Hvis en komponent i softwaren tilbydes under en open source-licens, vil Dropbox stille licensen til rådighed for kunden, og hvis bestemmelserne for den licens giver kunden yderligere rettigheder, vil disse bestemmelser udtrykkeligt tilsidesætte nogle af vilkårene i aftalen med hensyn til den pågældende komponent i softwaren.
   2. Licens. Dropbox giver i perioden kunden en begrænset og ikke-eksklusiv licens til at bruge softwaren udelukkende i forbindelse med tjenesterne og i overensstemmelse med aftalen. Denne licens kan ikke overdrages (i henhold til paragraf 14.8), er uigenkaldelig (med undtagelse som anført i paragraf 9), kan ikke videregives i licens og skal betales fuldt ud ved kundens betaling af gebyrerne.
  4. Kundedomæner. Inden Dropbox kan levere tjenesterne, kan vi bede kunden om at bekræfte, at kunden ejer eller administrerer kundens domæner. Hvis kunden ikke ejer eller administrerer kundens domæner, er Dropbox ikke forpligtet til at levere tjenesterne til kunden.
 2. Kundens forpligtelser.
  1. Kundens administration af tjenesterne. Kunden kan udpege slutbrugere som administratorer, herunder gennem forskellige administrationsniveauer, via administratorpanelet. Administratorer kan muligvis: (a) få adgang til, videregive, begrænse eller fjerne kundedata i eller fra slutbrugerkonti, og (b) overvåge, begrænse eller indstille adgangen til slutbrugerkonti. De slutbrugerkonti, som administratorerne eventuelt kan administrere, som beskrevet i den foregående sætning, kan omfatte slutbrugerkonti tilhørende administratorer på lavere niveauer. Kunden er ansvarlig for at holde adgangskoder og administratorkonti fortrolige og for at administrere adgangen til administratorkonti. Dropbox' ansvar strækker sig ikke til kundens interne styring eller administration af tjenesterne.
  2. Tredjepartsadministration. Kunden accepterer, at hvis kunden køber tjenesterne gennem en forhandler og udpeger en eller flere af forhandlerens medarbejdere som administratorer for kundens tjenestekonto, kan denne forhandler styre kontooplysninger, herunder kundedata, og få adgang til kundens tjenestekonto som beskrevet ovenfor.
  3. Uautoriseret brug eller adgang. Kunden skal forhindre dennes slutbrugeres uautoriserede brug af tjenesterne og bringe enhver uautoriseret brug af eller adgang til tjenesterne til ophør. Slutbrugerkonti må kun klargøres, registreres og bruges af en enkelt slutbruger. Tjenesterne er ikke beregnet til slutbrugere under 13 år. Kunden skal sikre sig, at denne ikke tillader personer under 13 år at bruge tjenesterne. Kunden skal uden ophør give Dropbox besked i tilfælde af uautoriseret brug af eller adgang til tjenesterne.
  4. Begrænsninger. Kunden må ikke: (a) sælge, videresælge eller udleje tjenesterne eller softwaren, (b) bruge tjenesterne eller softwaren til aktiviteter, hvor tjenesternes eller softwarens anvendelse eller svigt kan føre til fysisk skade, dødsfald eller personskade, (c) dekompilere (foretage reverse engineering) tjenesterne eller softwaren eller forsøge på eller hjælpe andre med at gøre dette, medmindre denne begrænsning ikke er tilladt af loven, (d) bruge tjenesterne eller softwaren, herunder eksportere eller reeksportere kundedata, hvis gældende eksportreguleringer dermed overtrædes, (e) overtræde eller omgå eventuelle servicebegrænsninger for tjenesterne eller på anden vis konfigurere tjenesterne på en måde, der sigter efter at undgå servicebegrænsninger eller (f) oprette en Dropbox Business-konto som enkeltperson, familie eller til private formål.
  5. Overholdelse.
   1. Generelt. Kunden og dennes slutbrugere skal benytte tjenesterne i henhold til politikken for acceptabel brug. Kunden skal overholde de love og bestemmelser, der gælder for kundens brug af tjenesterne. Kunden skal selv sikre, at: (i) tjenesterne er egnede til formålet og tage højde for brugen af kundedata, og (ii) at de tekniske og organisatoriske krav til Dropbox i henhold til EU's love om databeskyttelse opfyldes af sikkerhedsforanstaltningerne og aftalen.
   2. Slutbrugere. Kunden er ansvarlig for dennes slutbrugeres benyttelse af tjenesterne. Kunden skal indhente og vedligeholde det samtykke fra slutbrugerne, der er nødvendigt for, at administratorer har tilladelse til at udføre de aktiviteter, som er beskrevet i aftalen, og at Dropbox har tilladelse til at levere tjenesterne.
   3. Kundens handlinger. Kunden vil ikke udføre handlinger, som medfører, at Dropbox overtræder EU's love om databeskyttelse, USA's Foreign Corrupt Practices Act of 1977 med tillæg, Storbritanniens Bribery Act of 2010 eller andre relevante lovgivninger mod bestikkelse, korruption eller hvidvaskning af penge.
   4. HIPAA. Kunden må ikke lagre, transmittere eller på anden måde behandle oplysninger via tjenesterne, som er omfattet af definitionen af "Beskyttede helbredsoplysninger" i henhold til HIPAA-reglerne vedrørende persondata (45 C.F.R. Section 164.051), medmindre kunden og Dropbox indgår en særskilt HIPAA-forretningspartneraftale, hvilket kan gøres via administratorpanelet.
  6. Apps og integrationer fra tredjeparter. Hvis kunden anvender en tredjeparts tjeneste eller apps (f.eks. en tjeneste, der benytter en Dropbox API) sammen med tjenesterne: (a) er Dropbox ikke ansvarlig for nogen handling eller undladelse fra denne tredjepart, herunder tredjepartens adgang til eller brug af kundedata, og (b) garanterer Dropbox ikke for og understøtter ikke tjenester, der leveres af tredjeparten. Vil kunden overholde de API-begrænsninger, der er knyttet til den plan, som kunden har købt.
 3. Kundedata.
  1. Begrænsninger for kundedata. Dropbox og dets underleverandører må kun få adgang til adgang til, benytte, gemme og overføre kundedata med henblik på at levere tjenesterne og opfylde Dropbox’ forpligtelser i aftalen. Alle medarbejdere i Dropbox, der har adgang til kundedata, er bundet af passende fortrolighedsforpligtelser.
  2. Sikkerhedsforanstaltninger. Dropbox anvender tekniske standarder og træffer organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger til at overføre, gemme og behandle kundedata, der som minimum overholder sikkerhedsforanstaltningerne. Dropbox opdaterer muligvis sikkerhedsforanstaltningerne fra tid til anden. Dropbox giver kunden mindst tres dage forudgående varsel, hvis Dropbox opdaterer sikkerhedsforanstaltningerne på en måde, der væsentligt reducerer tjenesternes administrative, tekniske eller fysiske sikkerhedsfunktioner som helhed. Inden for fem arbejdsdage efter modtagelse af denne meddelelse kan kunden vælge at opsige aftalen og tilhørende ordreformularer ved at give skriftlig meddelelse til Dropbox.
  3. Anmodninger fra tredjeparter.
   1. Kundens ansvar. Kunden er ansvarlig for at besvare anmodninger fra tredjeparter via sin egen adgang til oplysninger. Kunden skal forsøge at indhente de oplysninger, der kræves for at reagere på anmodninger fra tredjeparter, og vil kun kontakte Dropbox, hvis det trods en ihærdig indsats ikke er muligt at indhente disse oplysninger.
   2. Dropbox' ansvar. Hvis Dropbox modtager en anmodning fra en tredjepart. Dropbox vil gøre forretningsmæssigt rimelige bestræbelser på, i det omfang, det er tilladt ved lov og i henhold til vilkårene for tredjepartens anmodning, at: (i) underrette kunden øjeblikkeligt om Dropbox' modtagelse af en tredjepartsanmodning, (ii) respektere kundens forretningsmæssigt rimelige anmodninger i forhold til dennes bestræbelser på at modsætte sig en tredjepartsanmodning og (iii) hjælpe kunden med oplysninger eller værktøjer, der kræves til kundens svar på tredjepartens anmodning, hvis kunden ikke på anden måde kan indhente oplysningerne. Hvis Dropbox ikke har tilladelse til at underrette kunden om en tredjepartsanmodning eller kunden ikke straks svarer på en tredjepartsanmodning, kan Dropbox gøre dette, men er ikke forpligtet hertil, i det omgang, det er tilladt ved gældende lov.
  4. Deling af kundedata. Tjenesterne kan give slutbrugere mulighed for at dele kundedata, herunder til andre slutbrugere og tredjeparter. Modtagere af delte kundedata kan få adgang til, se, downloade og dele disse kundedata, herunder på og gennem deres egne tjenestekonti. Kunden forstår, at: (a) det udelukkende er op til kundens og dennes slutbrugere, at vælge at dele kundedata, (b) Dropbox kan ikke kontrollere, hvilke tredjeparter med hvilke, kunden har delt kundedata og (c) kunden og dennes slutbrugere er eneansvarlige for deres brug af tjenesterne, herunder eventuel deling af kundedata gennem tjenesterne.
 4. Dataoverførsler.
  1. Dataoverførsel. Kunden accepterer, at Dropbox og dets underleverandører kan overføre kundedata til og få adgang til, benytte og gemme kundedata på andre steder end kundens eget land.
  2. Databehandlingsaftale. I det omfang, kundedata er underlagt EU’s databeskyttelseslove og bliver behandlet af Dropbox på kundens vegne, accepterer kunden og Dropbox databehandlingsaftalen. Databehandlingsaftalen gælder kun for tjenesterne og gælder ikke for Beta-tjenester.
  3. EU-amerikanske og schweiziske-amerikanske programmer til værn om privatlivets fred. Dropbox er certificeret og overholder EU-amerikanske og schweiziske-amerikanske programmer til værn om privatlivets fred, som fremsat af det amerikanske handelsministerium vedrørende indsamling, brug og opbevaring af personoplysninger overført fra EØS, Schweiz og Storbritannien (i det omfang, Storbritannien ikke længere er en del af EØS) til USA i henhold til principperne i Privacy Shield. Hvis Privacy Shield-programmerne er ugyldige, gør Dropbox kommercielt rimelige bestræbelser på at overholde alternative eller efterfølgende dataoverførselsordninger.
 5. Betaling..
  1. Gebyrer. Kunden skal betale Dropbox eller kundens forhandler alle de relevante gebyrer for tjenesterne i den valuta, der er angivet på ordreformularen. Kunden giver sin tilladelse til, at Dropbox eller kundens forhandler kan opkræve kunden for alle de relevante gebyrer via kundens valgte betalingsmetode. Gebyrer kan ikke refunderes, medmindre det er krævet ved lov eller specifikt tilladt i aftalen.
  2. Betaling. Kunden skal betale Dropbox' fakturaer med det betalingsinterval, der er angivet på ordreformularen. Dropbox kan suspendere eller bringe tjenesterne til ophør, hvis betalingsfristen overskrides. Kunden skal opgive fuldstændige og nøjagtige afregnings- og kontaktoplysninger til Dropbox eller kundens forhandler.
  3. Afgifter. Gebyrer er uden afgifter, og kunden er ansvarlig for betaling af alle afgifter. Dropbox eller kundens forhandler vil opkræve afgifterne, når dette er påkrævet. Hvis kunden sender et bevis for fritagelse af afgifter til Dropbox eller kundens forhandler, vil Dropbox ikke opkræve de afgifter, som beviset fritager kunden for.
  4. Kildeskat. Kunden skal betale Dropbox eller kundens forhandler nettobeløbet efter fradrag af gældende kildeskat. Kunden og Dropbox eller kundens forhandler vil arbejde sammen om at undgå kildeskat, hvis der er mulighed for fritagelse er berettiget til skattefritagelse eller til en reduceret skattesats, vil Dropbox eller kundens forhandler sende rimelig dokumentation herfor til kunden. Kunden skal sende bevis til Dropbox eller kundens forhandler for betaling af den skattepligtige eller fratrukne skat til den relevante myndighed.
  5. Automatiske fornyelser og prøveperioder. HVIS KUNDENS KONTO ER INDSTILLET TIL AUTOMATISK FORNYELSE ELLER ER I EN PRØVEPERIODE, OG HVIS KUNDEN ALLEREDE HAR ANGIVET EN BETALINGSMETODE FOR TJENESTERNE, KAN DROPBOX (ELLER KUNDENS FORHANDLER) AUTOMATISK FORETAGE OPKRÆVNING VED SLUTNINGEN AF PRØVEPERIODEN ELLER FOR FORNYELSEN, MEDMINDRE KUNDEN UNDERRETTER DROPBOX (ELLER I RELEVANTE TILFÆLDE KUNDENS FORHANDLER) OM, AT KUNDEN ØNSKER AT ANNULLERE ELLER DEAKTIVERE AUTOMATISK FORNYELSE. Dropbox kan revidere taksterne for tjenesten ved at give kunden mindst 30 dages varsel forud for den næste opkrævning.
  6. Købsordrer. Hvis kunden har brug for at benytte en købsordre eller et købsordrenummer, skal kunden (i) oplyse købsordrenummeret på købstidspunktet og (ii) acceptere, at eventuelle vilkår og betingelser på kundens egen købsordre ikke gælder for denne aftale og er ugyldige. Hvis kunden foretager køb via en forhandler, er alle vilkår og betingelser fra kundens forhandler eller i en købsordre mellem kunden og kundens forhandler, som er i strid med aftalen, ugyldige.
 6. Suspendering.
  1. af slutbrugerkonti udført af Dropbox. Hvis en slutbruger: (a) overtræder aftalen eller (b) bruger tjenesterne på en sådan måde, at Dropbox med rimelighed kan mene, at Dropbox dermed kan holdes ansvarlig, kan Dropbox kræve, at kunden suspenderer eller bringer den pågældende slutbrugerkonto til ophør. Hvis kunden ikke straks suspenderer eller bringer slutbrugerens konto til ophør, vil Dropbox muligvis gøre dette.
  2. i sikkerhedsmæssige nødsituationer. Uanset hvad der ellers er anført i aftalen, kan Dropbox automatisk suspendere brug af tjenesterne, hvis der skulle opstå en sikkerhedsmæssig nødsituation. Dropbox vil foretage forretningsmæssigt rimelige bestræbelser på præcist at tilpasse suspenderingen, som det måtte være nødvendigt for at forebygge eller afslutte den sikkerhedsmæssige nødsituation.
 7. Immaterielle rettigheder.
  1. Forbehold af rettigheder. Bortset fra forhold, som udtrykkeligt er angivet heri, giver aftalen ikke (a) Dropbox nogen immaterielle rettigheder til kundedata eller (b) kunden nogen immaterielle rettigheder til tjenesterne eller Dropbox' varemærker og brandkomponenter.
  2. Begrænset tilladelse. Kunden tildeler udelukkende Dropbox de begrænsede rettigheder, der med rimelighed er nødvendige for, at Dropbox kan levere tjenesterne. Denne begrænsede tilladelse omfatter også underleverandører eller underkontraherede registerførere.
  3. Forslag. Dropbox kan anvende, ændre og indarbejde alle former for feedback, kommentarer og forslag, som kunden eller slutbrugerne sender til Dropbox eller offentliggør i Dropbox' fora, i virksomhedens produkter og tjenester, eller give licens og underlicens hertil, uden nogen forpligtelse over for kunden.
 8. Periode.
  1. Aftaleperiode. Aftalen vil være gældende i perioden.
  2. Tjenesteperiode. Dropbox vil levere tjenesterne til kunden i tjenesteperioden. Medmindre parterne enes om andet på skrift, vil de slutbrugerkonti, der købes i tjenesteperioden, gælde i en forholdsmæssig periode, som slutter på den sidste dag i den allerede eksisterende tjenesteperiode.
  3. Automatiske fornyelser. Medmindre andet er angivet på ordreformularen bliver abonnementet på tjenesterne automatisk fornyet i en fornyelsesperiode efter den første tjenesteperiode eller en fornyelsesperiode, medmindre en af parterne giver den anden skriftlig besked om opsigelse mindst 30 dage før udløbet af den aktuelle tjenesteperiode. Hvis kunden har oplyst en betalingsmetode til Dropbox for tilbagevendende betaling som angivet i paragraf 5.5, kan kunden vælge at opsige aftalen via administratorpanelet, før fornyelsesperioden starter.
 9. Opsigelse.
  1. Generelt. Begge parter kan opsige aftalen, herunder alle ordreformularer, såfremt: (i) den anden part i væsentlig grad misligholder aftalen og undlader at afhjælpe denne misligholdelse inden for 30 dage efter modtagelse af skriftlig meddelelse eller (ii) den anden part ophører med sin forretningsdrift eller kommer under konkursbehandling, og sagen ikke bliver afvist inden for 90 dage. Dropbox kan opsige aftalen og suspendere kundens adgang til tjenesterne, hvis dette er et krav i lovgivningen eller på grund af kundens alvorlig overtrædelse af politikken for acceptabel brug.
  2. Følger af opsigelse. Hvis aftalen opsiges: (a) med undtagelse af det, der er angivet i denne paragraf, vil de rettigheder og licenser, som Dropbox har givet kunden, straks ophøre, (b) kan kunden før opsigelsen anmode om ekstra tid til at eksportere sine kundedata, forudsat, at Dropbox kan pålægge ekstrabetaling for denne udvidede adgang baseret på Dropbox' gældende standardgebyrer, og (c) vil Dropbox efter en forretningsmæssigt rimelig periode slette alle kundedata på kundens konto, inden opsigelse af tjenesterne, efter at have modtaget anmodning om dette fra en administrator. Dropbox kan stille instruktioner til rådighed for kunden angående indsendelse af den anmodning fra administratoren, der er beskrevet under (c) i den foregående sætning og kunden er ansvarlig for at følge disse instruktioner med henblik på at påbegynde sletning.
  3. Gyldighed. De følgende paragraffer gælder også efter udløb eller opsigelse af aftalen: 3.3 (Anmodninger fra tredjeparter), 5 (Betaling), 7 (Immaterielle rettigheder), 9.2 (Følger af opsigelse), 9.3 (Gyldighed), 10 (Skadesløsholdelse), 11 (Ansvarsfraskrivelser), 12 (Ansvarsbegrænsning), 13 (Tvister) og 14 (Diverse). Uanset, hvad der er anført i det foregående, vil paragraf 3.3 (Anmodninger fra tredjeparter) ikke være gældende efter opsigelsen, hvis Dropbox har opsagt aftalen.
 10. Skadesløsholdelse.
  1. af kunden. Kunden skal forsvare og holde Dropbox skadesløs i forhold til alle forpligtelser, erstatninger og omkostninger (herunder bilæggelsesomkostninger og rimelige advokatsalærer), der måtte udspringe af krav mod Dropbox og dennes tilknyttede selskaber i forhold til: (a) kundedata, (b) kundedomæner eller (c) kundens eller kundens slutbrugeres anvendelse af tjenesterne i strid med aftalen.
  2. af Dropbox. Dropbox skal forsvare og holde kunden skadesløs i forhold til alle forpligtelser, erstatninger og omkostninger (herunder bilæggelsesomkostninger og rimelige advokatsalærer), der måtte udspringe af krav mod kunden, i det omfang og i henhold til en påstand om, at Dropbox' teknologi, der anvendes til at levere tjenesterne til kunden, krænker eller misbruger ophavsret, forretningshemmeligheder, amerikanske patentrettigheder eller varemærkerettigheder tilhørende tredjeparten. Dropbox er under ingen omstændigheder forpligtet eller ansvarlig i henhold til denne paragraf i forbindelse med: (a) brug af tjenester i modificeret form eller i kombination med materialer, der ikke er leveret af Dropbox, eller (b) indhold, oplysninger og data leveret af kunden, slutbrugere eller andre tredjeparter.
  3. Eventuel krænkelse. Hvis Dropbox mener, at tjenesterne eller softwaren krænker eller kan hævdes at krænke en tredjeparts immaterielle rettigheder, kan Dropbox: (a) skaffe kunden rettighed til, for Dropbox' regning, at fortsætte med at bruge tjenesterne eller softwaren, (b) levere en ikke-krænkende funktionelt tilsvarende erstatning eller (c) ændre tjenesterne eller softwaren, så de ikke længere er krænkende. Hvis Dropbox ikke mener, at de muligheder, der er beskrevet i denne paragraf, er forretningsmæssigt rimelige, kan Dropbox suspendere eller bringe kundens brug af de pågældende tjenester eller den pågældende software til ophør (med en forholdsmæssig tilbagebetaling af forudbetalte gebyrer for tjenesterne eller softwaren).
  4. Generelt. Den part, der søger skadesløsholdelse, skal straks informere den anden part om kravet og samarbejde med den anden part i forsvar af kravet. Den skadesløsholdende part vil have fuld kontrol og myndighed over forsvaret, bortset fra at: (a) ethvert forlig, der kræver, at den part, som søger skadesløsholdelse, skal indrømme ansvar, kræver forudgående skriftligt samtykke, der ikke tilbageholdes eller forsinkes urimeligt og (b) den anden part kan tilslutte sig forsvaret med sin egen advokat for egen regning. OVENNÆVNTE SKADESLØSHOLDELSE ER DROPBOX' OG KUNDENS ENESTE RETSMIDLER I HENHOLD TIL AFTALEN I FORBINDELSE MED DEN ANDEN PARTS OVERTRÆDELSE AF EN TREDJEPARTS IMMATERIELLE RETTIGHEDER.
 11. Ansvarsfraskrivelser.
  1. Generelt. TJENESTERNE OG SOFTWAREN LEVERES "SOM DE ER". I DET OMFANG LOVEN TILLADER DET, UNDTAGEN SOM UDTRYKKELIGT ANFØRT I AFTALEN, GIVER HVERKEN KUNDEN ELLER DROPBOX OG DENNES TILKNYTTEDE SELSKABER, LEVERANDØRER ELLER DISTRIBUTØRER GARANTI AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIGT, UNDERFORSTÅET, LOVMÆSSIGT ELLER PÅ ANDEN MÅDE, HERUNDER GARANTI FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-KRÆNKELSE. KUNDEN ER ANSVARLIG FOR BRUG AF TJENESTERNE ELLER SOFTWAREN I OVERENSSTEMMELSE MED DE HERI BESKREVNE VILKÅR OG FOR AT SIKKERHEDSKOPIERE LAGREDE DATA I TJENESTERNE.
  2. Betatjenester.
   1. Brug efter kundens skønUanset hvad der ellers er anført i aftalen: (a) kan kunden efter eget valg vælge, om kunden vil bruge betatjenester, (b) ydes der måske ikke support til betatjenester, og de kan når som helst blive ændret uden varsel, (c) er betatjenester muligvis ikke lige så stabile eller tilgængelige som tjenesterne, (d) er betatjenester ikke underlagt samme sikkerhedsforanstaltninger og overvågning som tjenesterne og (e) KAN DROPBOX IKKE IFALDE ANSVAR PÅ GRUND AF ELLER I FORBINDELSE MED BETATJENESTER. DE BRUGES PÅ EGET ANSVAR.
   2. Feedback. Dropbox tilbyder betatjenester for at få feedback fra brugerne. Til gengæld for brug af betatjenester, accepterer kunden, at Dropbox kan kontakte kunden og dennes slutbrugere for at få feedback angående betatjenester. Kunden accepterer at: (i) og tildeler hermed Dropbox alle rettigheder og adkomst til eventuel feedback, og (ii) at yde Dropbox enhver rimelig hjælp, der er nødvendig for at dokumentere og opretholde Dropbox' rettigheder i den pågældende feedback. Feedback kan omfatte mundtlige eller skriftlige kommentarer, forslag, fejlrapporter og analyser.
   3. Fortroligt. Betatjenester er fortrolige, indtil de officielt lanceres af Dropbox. Kunden vil tage rimelige forholdsregler for at holde oplysninger om betatjenester fortrolige, herunder som minimum de forholdsregler, kunden træffer for at beskytte sine egne fortrolige oplysninger af lignende art. Kunden vil ikke videregive oplysninger om betatjenester til tredjepart og vil holde nye funktioner og funktionalitet fortroligt, indtil de officielt lanceres af Dropbox. Kunden kan videregive oplysninger om beta-tjenester i det omfang, der kræves ved lov, hvis kunden giver Dropbox rimeligt forudgående skriftligt varsel, i det omfang det er tilladt, således at Dropbox har mulighed for at søge at forhindre eller begrænse videregivelsen.
 12. Ansvarsbegrænsning.
  1. Begrænsning af indirekte ansvar. I DET OMFANG LOVEN TILLADER, BORTSET FRA DROPBOX' ELLER KUNDENS FORPLIGTELSER I FORHOLD TIL SKADESLØSHOLDELSE, KAN HVERKEN KUNDEN ELLER DROPBOX OG DENNES TILKNYTTEDE SELSKABER, LEVERANDØRER ELLER DISTRIBUTØRER IFALDE ANSVAR I HENHOLD TIL AFTALEN FOR (I) INDIREKTE, SPECIELLE, HÆNDELIGE, PØNALE SKADER ELLER FØLGESKADER ELLER (II) TAB AF BRUG, DATA, FORRETNING, INDTÆGTER ELLER OVERSKUD (ENTEN DIREKTE ELLER INDIREKTE), SELV HVIS PARTEN HAVDE KENDSKAB TIL ELLER BURDE HAVE HAFT KENDSKAB TIL, AT ET SÅDAN ERSTATNINGSANSVAR VAR MULIGT, OG SELV HVIS EN AFHJÆLPNING IKKE OPFYLDER SIT VÆSENTLIGE FORMÅL.
  2. Begrænsning af erstatningsbeløb. I DET OMFANG LOVEN TILLADER, VIL DROPBOX' SAMLEDE ERSTATNINGSANSVAR I HENHOLD TIL AFTALEN IKKE OVERSTIGE DET LAVESTE BELØB AF ENTEN $100.000 ELLER DET BELØB, SOM KUNDEN HAR BETALT TIL DROPBOX I HENHOLD TIL DENNE AFTALE I LØBET AF DE TOLV MÅNEDER, DER GIK FORUD FOR DEN HÆNDELSE, SOM GAV ANLEDNING TIL ERSTATNINGSANSVAR.
 13. Tvister.
  1. Uformel løsning. Begge parter accepterer, at de før et eventuelt sagsanlæg skal forsøge at løse tvisten ved at kontakte den anden part via meddelelsesprocedurerne i paragraf 14.6. Hvis en tvist ikke er løst inden for 30 dage efter meddelelsen, kan kunden eller Dropbox lægge sag an.
  2. Voldgift. Kunden og Dropbox accepterer at løse eventuelle krav vedrørende aftalen eller tjenesterne gennem endelig og bindende voldgift med undtagelse af det nedenfor angivne. American Arbitration Association (AAA) skal administrere voldgiften i henhold til instansens kommercielle voldgiftsregler. Voldgiften afholdes i San Francisco, Californien, USA, eller på en hvilken som helst anden beliggenhed, som begge parter har accepteret skriftligt.
  3. Undtagelse til voldgift. Begge parter kan anlægge en retssag ved de føderale eller statslige domstole i San Francisco County, Californien, udelukkende med henblik på udstedelse af forbud mod uautoriseret brug eller misbrug af tjenesterne eller krænkelse af immaterielle rettigheder, uden først at benytte sig af den uformelle meddelelsesproces for tvister, der er beskrevet ovenfor. Både kunden og Dropbox giver samtykke til værneting og personlig jurisdiktion på nævnte sted.
  4. INGEN KOLLEKTIVE SØGSMÅL. Kunden kan kun løse konflikter med Dropbox på individuelt plan og må ikke fremsætte krav i kollektive, konsoliderede eller repræsentative søgsmål. Kollektive voldgiftssager, kollektive søgsmål, private søgsmål af særlig offentlig interesse og konsolidering med andre voldgiftssager er ikke tilladt.
 14. Diverse.
  1. Ændring af vilkår. Dropbox har ret til at revidere denne aftale fra tid til anden, og den seneste version vil altid blive offentliggjort på Dropbox Business' website. Hvis en ændring efter Dropbox' eget skøn er væsentlig, giver Dropbox kunden besked (f.eks. ved at sende en e-mail til den e-mailadresse, der er tilknyttet den pågældende konto). Andre ændringer kan blive offentliggjort på Dropbox' blog eller side med vilkår, og kunden er ansvarlig for at tjekke sådanne indlæg regelmæssigt. Ved fortsat at logge på og bruge tjenesterne, efter at ændringerne er trådt i kraft, accepterer kunden at være bundet af den reviderede aftale. Hvis kunden ikke accepterer de ændrede aftalevilkår, kan kunden opsige tjenesterne inden for 30 dage efter modtagelse af besked om ændringen.
  2. Hele aftalen. Aftalen tilsidesætter eventuelle tidligere formelle eller uformelle aftaler mellem parterne, og den udgør hele aftalen mellem parterne med relation til emnet. Alle bilag til forretningsaftalen, aftalen om databehandling, kundefakturaer og ordreformularer, der er effektueret af parterne, er i kraft af denne reference medtaget i aftalen.
  3. Fortolkning af modstridende vilkår. I tilfælde af modstrid mellem de dokumenter, der udgør aftalen, har dokumenterne virkning i følgende rækkefølge: fakturaen, tjenestetillæggene, ordreformularen, forretningsaftalen. Vilkårene og betingelserne i aftalen betragtes som Dropbox' fortrolige oplysninger, og kunden må ikke videregive oplysningerne til nogen tredjepart. Kunden accepterer, at eventuelle vilkår og betingelser på kundens købsordre ikke vil være gældende for aftalen, og at de er ugyldige. Hvis slutbrugerne skal klikke sig gennem vilkår og betingelser for tjenesterne for at kunne anvende tjenesterne, er de pågældende vilkår underlagt aftalen, som vil være gældende i tilfælde af modstridende vilkår og betingelser.
  4. Gældende lov. AFTALEN REGULERES AF LOVEN I CALIFORNIEN, USA, MED UNDTAGELSE AF DENS PRINCIPPER FOR LOVKONFLIKTER.
  5. Adskillelighed. Bestemmelser, der ikke kan håndhæves, vil blive justeret for at afspejle parternes hensigt, dog kun i det omfang, dette er nødvendigt for at kunne håndhæve dem. Alle andre bestemmelser i aftalen forbliver fuldt ud gyldige.
  6. Meddelelse. Meddelelser skal sendes via e-mail, anbefalet post, luftpost eller kurér og anses som givet, når de er modtaget. Meddelelser til kunden kan også sendes til den pågældende kontos e-mailadresse, hvorved de anses som givet, når de er afsendt. Meddelelser til Dropbox skal sendes til Dropbox Legal på contractnotices@dropbox.com med en kopi til Dropbox, Inc., P.O. Box 77767, San Francisco, CA 94107, USA, attn.: Legal Department.
  7. Frafaldelse. En frafaldelse i forhold til en hvilken som helst misligholdelse er ikke ensbetydende med frafaldelse af en efterfølgende misligholdelse.
  8. Overdragelse. Kunden må ikke overdrage eller overføre aftalen eller nogen rettigheder eller forpligtelser i aftalen uden skriftligt samtykke fra Dropbox, bortset fra at kunden kan overdrage aftalen til den overlevende enhed i forbindelse med en fusion, erhvervelse eller salg af alle eller hovedparten af alle dennes aktiver ved at give skriftlig meddelelse herom til Dropbox. Dropbox må ikke overdrage aftalen uden at meddele kunden herom. Dog kan Dropbox overdrage aftalen eller enhver rettighed eller forpligtelse i aftalne til et tilknyttet selskab eller i forbindelse med en fusion, opkøb, omstrukturering af virksomheden eller salg af alle eller hovedparten af dens aktiver uden at give meddelelse herom. Alle andre forsøg på overførsel eller overdragelse er ugyldige.
  9. Intet repræsentationsforhold. Dropbox og kunden er ikke juridiske partnere eller repræsentanter, men er uafhængige kontrahenter.
  10. Udlicitering. Dropbox er ansvarlig for alle handlinger og udeladelser fra sine underleverandører og underkontraherede registerførere med hensyn til udliciterede forpligtelser.
  11. Force majeure. Bortset fra når det gælder betalingsforpligtelser vil hverken Dropbox eller kunden hæfte for utilstrækkelig ydeevne i en situation forårsaget af forhold uden for parternes rimelige kontrol (f.eks. naturkatastrofer, krigshandlinger eller terrorisme, oprør, arbejdskonflikt, statsligt indgreb og internetforstyrrelser).
  12. Ingen begunstigede tredjeparter. Der findes ingen begunstigede tredjeparter i aftalen. Uden begrænsning af denne paragraf er kundens slutbrugere ikke begunstigede tredjeparter i forhold til kundens rettigheder i henhold til aftalen.
 15. Definitioner.
  • "Politik for acceptabel brug" henviser til Dropbox' politik for acceptabel brug, som kan findes under det følgende link eller et andet link, som Dropbox anviser: https://www.dropbox.com/acceptable_use.
  • "Kontodata" vil sige de konto- og kontaktoplysninger, der er indsendt til tjenesterne af kunden eller slutbrugerne.
  • "Administrator" betyder en kundeudpeget teknisk slutbruger, der administrerer tjenesterne over for slutbrugerne på kundens vegne, på forskellige niveauer.
  • "Administratorkonto" betyder en administrativ konto, som Dropbox stiller til rådighed for kunden med det formål at kunne administrere tjenesterne.
  • "Administratorpanel" er det onlineværktøj, som Dropbox stiller til rådighed for kunden til administration af tjenesterne.
  • "Tilknyttet virksomhed" er en enhed, der kontrollerer, kontrolleres af eller er under kontrol af en part, hvor "kontrol" betyder muligheden for at styre enhedens administration og politikker.
  • "Aftale" betyder, samlet set, forretningsaftalen, hver gældende ordreformular, databehandlingsaftalen og, såfremt det er relevant, HIPAA-forretningspartneraftalen og eventuelle tjenestetillæg, der er underskrevet af parterne.
  • "Betatjenester" betyder tjenester eller funktioner, der er i alfa, beta, preview, tidlig adgang eller evaluering eller ord eller udtryk med samme eller lignende betydning.
  • "Krav" betyder krav fra en tredjepart, herunder en lovgivningsbestemt sanktion.
  • "Kundedata" betyder lagrede data, kontodata og meddelelser, kommentarer, strukturerede data, fotografier og andet indhold, der er sendt til tjenesterne af kunden eller slutbrugerne.
  • "Kundedomæner" er kundens internetdomænenavne.
  • "Aftale om databehandling" betyder den aftale med Dropbox, som relaterer til EU's love om databeskyttelse som anført på følgende link: https://assets.dropbox.com/documents/en/legal/dfb-data-processing-agreement.pdf eller et andet link, som Dropbox anviser.
  • "EEA" betyder Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.
  • "Ikrafttrædelsesdato" er den dato, hvor denne forretningsaftale underskrives af en part.
  • "Slutbrugere" er brugerne af kundens tjenestekonto. Slutbrugerne kan være medarbejdere og konsulenter, der arbejder hos eller for kunden eller kundens tilknyttede virksomheder.
  • "Slutbrugerkonto" betyder en Dropbox-konto, som en kunde har oprettet til en slutbruger via tjenesterne.
  • "EU's love om databeskyttelse" betyder, i det omfang de er gældende og relevante fra tid til anden, de love, som implementerer EU's generelle forordning om databeskyttelse (GDPR) (2016/679) og alle implementerende love i hvert EU-medlemsland.
  • "EU's og USA's værn om privatlivets fred (Privacy Shield)" er det program for EU's og USA's værn om privatlivets fred og programmets principper, som er fastlagt af det amerikanske handelsministerium og EU-kommissionen med hensyn til indsamling, brug og opbevaring af personlige data fra EU's medlemsstater.
  • "Udeladte funktioner" betyder tjenester eller funktioner, som er anført her: https://assets.dropbox.com/documents/en-us/legal/dfb-services-exceptions.pdf. Listen kan blive opdateret af Dropbox fra tid til anden. Dog gælder, at de ikke-betafunktioner, som er inkluderet i tjenesterne på ikrafttrædelsesdatoen, ikke overføres til listen med udeladte funktioner i løbet af perioden.
  • "Eksportregulering" betyder alle relevante love og reguleringer om eksport og reeksport, herunder (”EAR”) (Export Administration Regulations) fra U.S. Department of Commerce, handelssanktioner og økonomiske sanktioner fra Treasury Department's Office of Foreign Assets Control og (”ITAR”) (International Traffic in Arms Regulations) fra Department of State.
  • "Gebyrer" er de beløb, som Dropbox fakturerer kunden for tjenesterne.
  • "HIPAA-forretningspartneraftale" betyder en aftale mellem kunden og Dropbox, der beskriver hver parts forpligtelser vedrørende ”beskyttede helbredsoplysninger” i henhold til HIPAA Privacy Rule (45 C.F.R. Section 164.051).
  • "Første tjenesteperiode" er perioden for de relevante tjenester, der begynder på leveringsdatoen og fortsætter i den varighed, der er angivet på ordreformularen.
  • "Immaterielle rettigheder" vil sige nuværende og fremtidige globale rettigheder i forhold til patent, ophavsret, forretningshemmelighed, varemærke samt ideelle rettigheder og andre lignende rettigheder.
  • "Ordreformular" er den formular eller side, som tjenesterne er bestilt på.
  • "Personlige data, "fremgangsmåde" og "behandling"" har den betydning, som disse er tilskrevet i EU's love om databeskyttelse.
  • "Leveringsdato" er den dato, hvor Dropbox gør tjenesterne tilgængelige for kunden.
  • "Fornyelsesperiode" er, medmindre parterne aftaler andet skriftligt, den 12 måneders fornyelsesperiode fra den første tjenesteperiode eller en tidligere fornyelsesperiode. Fornyelsesperioden er angivet på ordreformularen.
  • "Sikkerhedsmæssig nødsituation" vil sige: (i) brug af tjenesterne, der har forstyrret eller kan forstyrre tjenesterne, andre kunders brug af tjenesterne eller den infrastruktur, der anvendes til at levere tjenesterne, eller (ii) tredjeparters uautoriserede adgang til tjenesterne.
  • "Sikkerhedsforanstaltninger" betyder de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som er beskrevet på https://assets.dropbox.com/documents/en/legal/security-measures.pdf eller et andet link, som Dropbox anviser.
  • "Tjenester" er de tjenester, som kunden har bestilt. Hvis kunden bestiller Dropbox Business, er tjenesterne beskrevet på https://www.dropbox.com/business/plans-comparison eller et andet link, som Dropbox anviser. En henvisning til eventuelle andre tjenester kan findes på den relevante ordreformular.
  • "Tjenestetillæg" betyder et dokument vedlagt en ordreformular, der angiver de pågældende tjenester og omfatter vilkår og betingelser specifikt gældende for disse tjenester.
  • "Tjenesteperiode" er første tjenesteperiode og alle fornyelsesperioder for de relevante tjenester.
  • "Servicebegrænsninger" betyder eventuelle begrænsninger for priser, opbevaring,  slutbrugere eller andre begrænsninger for en kundes brug af tjenesterne som beskrevet på den relevante ordreformular.
  • "Software" er den klientsoftware, der leveres som en del af tjenesterne, enten direkte af Dropbox eller gennem tredjepartsdistributionskanaler, såsom app stores.
  • "Lagrede data" betyder de filer, som kunden eller slutbrugerne uploader til tjenesterne ved hjælp af softwaren.
  • "Underleverandør" er en enhed, til hvilken Dropbox udliciterer forpligtelser i henhold til denne aftale.
  • "Underkontraheret databehandler" er en enhed, der accepterer at behandle kundedata på vegne af Dropbox eller på vegne af en anden af Dropbox' underkontraherede databehandlere for at kunne levere tjenesterne.
  • "Afgifter" betyder alle afgifter eller skatter i forbindelse med salg, brug, moms, varer og tjenester, forbrug, punktafgifter eller andre skatter og afgifter (herunder, men ikke begrænset til, ISS, CIDE, PIS, CONFINS), told eller andre opkrævninger med undtagelse af skatter og afgifter, som er baseret på Dropbox' nettoindtægt, og som er knyttet til tjenesterne eller softwaren, herunder påløbne bøder eller renter.
  • "Periode" betyder perioden for aftalen, som starter på ikrafttrædelsesdatoen og fortsætter indtil den af følgende, der kommer først: (i) tjenesteperiodens udløb gældende for alle relevante tjenester eller (ii) aftalen opsiges som beskrevet heri.
  • "Anmodning fra tredjepart" vil sige en anmodning fra en tredjepart om registrerede oplysninger vedrørende en slutbrugers benyttelse af tjenesterne, herunder oplysninger i eller fra en slutbrugerkonto eller kundens tjenestekonto. Anmodninger fra tredjeparter kan omfatte gyldige ransagningskendelser, retskendelser eller stævninger eller enhver anden anmodning, hvor der foreligger skriftligt samtykke fra slutbrugere eller en slutbrugers autoriserede repræsentant om tilladelse til offentliggørelse.
  • "Kildeskat" betyder enhver indkomstskat, der pålægges Dropbox eller kundens forhandler, som kunden er lovgivningsmæssigt forpligtet til at tilbageholde eller fradrage på betalingen til Dropbox eller kundens forhandler.

Denne oversættelse er udelukkende udarbejdet for nemheds skyld, og den engelsksprogede version vil have fortrinsret i tilfælde af eventuelle afvigelser.

Dropbox' DMCA-politik

Dropbox ("Dropbox") respekterer andre menneskers immaterialrettigheder og forventer, at dets brugere gør det samme. I henhold til den amerikanske lov Digital Millennium Copyright Act (DMCA) fra 1998, hvis tekst kan findes på websitet for U.S. Copyright Office på http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf, vil Dropbox reagere hurtigt på påstande om krænkelse af ophavsret begået ved anvendelse af Dropbox-tjenesten og/eller Dropbox-websitet ("websitet"), hvis en sådan påstand bliver indberettet til Dropbox' udpegede Copyright Agent, som er identificeret i eksempelmeddelelsen nedenfor.

Hvis du er ejer af ophavsret, autoriseret til at handle på vegne af en sådan eller autoriseret til at handle under eneret i henhold til ophavsret, bedes du indberette påstande om krænkelse af ophavsret, som måtte finde sted på eller via websitet, ved at udfylde følgende DMCA-meddelelse om påstået krænkelse og sende den til Dropbox' udpegede Copyright Agent. Efter modtagelse af meddelelsen, som beskrevet nedenfor, vil Dropbox foretage den handling, som denne efter eget skøn finder hensigtsmæssig, herunder fjerne det bestridte indhold fra websitet.

DMCA-meddelelse om påstået krænkelse ("meddelelse")

 1. Identificér det værk med ophavsret, som du hævder er blevet krænket. Hvis denne meddelelse angår flere værker med ophavsret, kan du alternativt vedhæfte en repræsentativ liste over de værker med ophavsret, som du hævder er blevet krænket.

 2. Identificér det materiale eller link, som du hævder er krænkende (eller genstand for krænkende aktivitet), og hvortil adgang bør deaktiveres. Hvis relevant, skal du som minimum inkludere URL-adressen på det link, der er vist på websitet, eller det nøjagtige sted, hvor det pågældende materiale kan findes.

 3. Angiv dit virksomhedsmæssige tilhørsforhold (hvis relevant), postadresse, telefonnummer og, hvis relevant, e-mailadresse.

 4. Inkludér begge af følgende erklæringer i meddelelsens brødtekst:
  • "Jeg erklærer hermed, at jeg i god tro mener, at den omstridte brug af det ophavsretligt beskyttede materiale ikke er autoriseret af ejeren af ​​ophavsretten, dennes repræsentant eller loven (f.eks. som fair brug)."

  • "Jeg erklærer hermed, at oplysningerne i denne meddelelse er korrekte og, under strafansvar, at jeg er ejeren, eller autoriseret til at handle på vegne af ejeren, af ​​ophavsretten eller af en eneret i henhold til ophavsretten, som hævdes at være krænket."

 5. Angiv dit fulde juridiske navn og din elektroniske eller fysiske underskrift.

Send denne meddelelse, med alle udfyldte punkter, til Dropbox' udpegede Copyright Agent:

Copyright Agent
Dropbox Inc.
333 Brannan Street
San Francisco, CA 94107

Denne oversættelse er udelukkende udarbejdet for nemheds skyld, og den engelsksprogede version vil have fortrinsret i tilfælde af eventuelle afvigelser.

Dropbox' politik for acceptabel brug

Dropbox anvendes af millioner af mennesker, og vi er stolte over den tillid, der bliver vist os. Til gengæld har vi tillid til, at du bruger vores tjenester ansvarligt.

Du accepterer, at du ikke må misbruge Dropbox-tjenesterne ("tjenesterne") eller hjælpe andre med at misbruge dem. Du må eksempelvis ikke engang forsøge at gøre noget af følgende i forbindelse med tjenesterne:

 • undersøge, scanne eller teste sårbarheden af noget system eller netværk, medmindre det gøres i overensstemmelse med vores præmieringsprogram for fejlfinding
 • misligholde eller på anden måde omgå sikkerheds- eller godkendelsesforanstaltninger
 • opnå adgang til, manipulere med eller bruge ikke-offentlige områder eller dele af tjenesterne, eller delte områder af tjenesterne, som du ikke er blevet inviteret til
 • forstyrre eller afbryde en bruger, en vært eller et netværk ved eksempelvis at sende en virus eller overbelaste, oversvømme, spamme eller sende uanede mængder e-mails til dele af tjenesterne
 • opnå adgang til, søge i eller oprette konti til tjenesterne ved hjælp af andre metoder end vores offentligt understøttede grænseflader (f.eks. via "scraping" eller masseoprettelse af konti)
 • sende uopfordret kommunikation, markedsføring, reklame eller spam
 • sende modificerede, vildledende eller falske kildeidentificerende oplysninger, herunder "spoofing" eller "phishing"
 • markedsføre eller reklamere for produkter eller tjenester, der ikke er dine egne, uden behørig tilladelse
 • misbruge henvisninger eller kampagner til at opnå mere lagerplads end fortjent eller sælge lagerplads, der er modtaget fra henvisninger eller kampagner
 • omgå lagerpladsbegrænsninger
 • sælge tjenesterne, medmindre du specifikt er autoriseret til det
 • offentliggøre eller dele materiale, der ifølge loven er pornografisk eller usømmeligt, eller som indeholder ekstreme voldshandlinger eller terroristaktiviteter, herunder terrorpropaganda
 • promovere intolerance eller had mod nogen person eller gruppe af personer med udgangspunkt i deres race, religion, etniske oprindelse, køn, kønsidentitet, seksuel orientering, handicap eller begrænsninger
 • chikanere eller misbruge Dropbox-medarbejdere eller repræsentanter og konsulenter, der udfører tjenesterne på vegne af Dropbox
 • overtræde loven på nogen måde, herunder opbevare, offentliggøre eller dele materiale, der er svigagtigt, ærekrænkende eller vildledende, eller
 • krænke privatlivets fred eller andres rettigheder.

Denne oversættelse er udelukkende udarbejdet for nemheds skyld, og den engelsksprogede version vil have fortrinsret i tilfælde af eventuelle afvigelser.

Open Source-software hos Dropbox

Dropbox er en aktiv deltager i Open Source-fællesskabet. Vi har brugt Open Source i mange af vores egne projekter ( https://opensource.dropbox.com ) , og vi bruger Open Source-software på forskellige måder på tværs af vores produkter. Attribution-meddelelser for Open Source-software, der kan inkluderes i vores produkter, kan findes her .

Vi takker Open Source-fællesskabet for alle deres bidrag!