Denne oversettelsen er her for å informere. Juridisk sett, er det den engelskspråklige versjonen som gjelder ved uoverensstemmelser.

Tjenestevilkårene til Dropbox

Offentliggjort: 17. april 2018

Gjelder fra: 25. mai 2018

Du kan se våre forrige vilkår for bruk her.

Takk for at du bruker Dropbox! Disse tjenestevilkårene («vilkårene») dekker bruken og tilgangen til tjenester, klientprogramvare og nettsteder («tjenestene»). Hvis du holder til utenfor USA, Canada og Mexico («Nord-Amerika»), er avtalen med Dropbox International Unlimited Company, og hvis du holder til i Nord-Amerika er avtalen med Dropbox, Inc. Vår personvernerklæring forklarer hvordan vi samler inn og bruker informasjonen din mens våre retningslinjer for akseptabel bruk oppsummerer ansvaret ditt når du bruker tjenestene våre. Ved å bruke tjenestene våre, godtar du å være bundet av disse vilkårene og retningslinjene våre for personvern og akseptabel bruk. Hvis du bruker tjenestene våre for en organisasjon, godtar du disse vilkårene på vegne av den organisasjonen.

Tingene dine og tillatelsene dine

Når du bruker tjenestene våre, gir du oss ting som filer, innhold, meldinger, kontakter og så videre («tingene dine»). Tingene dine er dine. Disse vilkårene gir oss ingen rettigheter til tingene dine med unntak av de begrensede rettighetene som lar oss tilby tjenestene.

Vi trenger din tillatelse til å gjøre ting som å verte tingene dine, sikkerhetskopiere dem og lagre dem når du ber oss om å gjøre det. Tjenestene våre gir deg også funksjoner som miniatyrbilder, forhåndsvisning av dokumenter, kommentering, enkel sortering, redigering, deling og søking. Disse og andre funksjoner kan kreve at systemet vårt åpner, lagrer og skanner tingene dine. Du gir oss tillatelse til å utføre disse oppgavene, og denne tillatelsen omfatter våre partnere og betrodde tredjeparter vi samarbeider med.

Deling av tingene dine

Tjenestene våre lar deg dele tingene dine med andre, så tenk nøye gjennom hva du deler.

Ansvaret ditt

Du er ansvarlig for oppførselen din. Du og tingene dine må overholde retningslinjene for akseptabel bruk. Innhold i tjenestene kan beskyttes av andres opphavsrett. Ikke kopier, last opp, last ned eller del innhold med mindre du har rettigheten til å gjøre det.

Vi kan se gjennom oppførselen og innholdet ditt for overholdelse av disse vilkårene og retningslinjene for akseptabel bruk. Når det er sagt, har vi ingen plikt til å gjøre det. Vi er ikke ansvarlig for innholdet folk offentliggjør og deler via tjenestene.

Hjelp oss å holde deg informert og tingene dine beskyttet. Beskytt passordet du bruker til å få tilgang til tjenestene, og hold kontoinformasjonen oppdatert. Ikke del innloggingsinformasjonen din med andre eller gi andre tilgang til kontoen din.

Du kan bruke tjenestene våre som tillatt etter gjeldende lov, inkludert lover og forskrifter om eksportkontroll. Til slutt, for å bruke våre tjenester, må du være minst 13 år, og i noen tilfeller enda eldre. Hvis du bor i Frankrike, Tyskland eller Nederland, må du være minst 16 år. Sjekk dine lokale lover for å finne ut hvor gammel du må være for å kunne gi digitalt samtykke. Hvis du ikke oppfyller disse aldersgrensene, kan du ikke bruke tjenestene.

Programvare

Noen av tjenestene våre lar deg laste ned klientprogramvare («programvare») som kan oppdateres automatisk. Så lenge du overholder disse vilkårene, gir vi deg en begrenset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, gjenkallelig lisens til å bruke programvaren, kun til å åpne tjenestene. I den grad noen del av programvaren kan tilbys under en åpen kilde-lisens, gjør vi den lisensen tilgjengelig for deg og bestemmelsene i den lisensen kan uttrykkelig tilsidesette noen av disse vilkårene. Med mindre de følgende begrensningene er forbudt iht. loven, godtar du å ikke utføre omvendt utvikling eller dekompilere tjenestene, prøve å gjøre dette eller assistere noen som gjør dette.

Betatjenester

Vi utgir noen ganger produkter og funksjoner som fortsatt er under testing og evaluering. Disse tjenestene er merket som beta, forhåndsvisning, tidlig tilgang eller evaluering (eller med ord eller setninger med liknende betydning), og vil ikke alltid være like pålitelige som de andre tjenestene til Dropbox, så hold det i bakhodet.

Tingene våre

Tjenestene beskyttes av opphavsrett, varemerke og amerikansk og utenlandsk lov. Disse vilkårene gir deg ikke noen rett, krav til eller andel av tjenestene, andres innhold i tjenestene, Dropbox' varemerker, logoer eller andre merkeegenskaper. Vi setter pris på tilbakemelding, men vær obs på at vi kan bruke kommentarer eller forslag uten å være forpliktet overfor deg.

Opphavsrett

Vi respekterer andres intellektuelle eiendom og ber deg gjøre det samme. Vi svarer på varsler om påståtte brudd på opphavsrett hvis de overholder gjeldende lovgivning, og slike varsler skal rapporteres ved å bruke vår erklæring om opphavsrett. Vi forbeholder oss retten til å slette eller deaktivere innhold som påstås å være krenkende og avslutte kontoen til gjentatte overtredere. Vår utpekte agent for påståtte brudd på opphavsrett på tjenestene er:

Opphavsrettsagent

Dropbox, Inc.

333 Brannan Street

San Francisco, CA 94107

copyright@dropbox.com

Betalte kontoer

Fakturering. Du kan øke lagringsplassen din og legge til betalingsfunksjoner på kontoen din (gjøre om kontoen til en «betalt konto»). Vi fakturerer deg automatisk fra datoen du konverterer til en betalt konto og hver periodiske fornyelse til du avbestiller. Hvis du har et årlig abonnement, sender vi deg et varsel på e-post for å minne deg om at abonnementet er i ferd med å fornyes innen rimelig tid før datoen det fornyes. Vi er ansvarlige for alle gjeldende avgifter, og vi belaster avgift når det kreves. Noen land har obligatoriske lokale lover om angreretten, og denne paragrafen overstyrer ikke disse lovene.

Ingen refusjoner. Du kan avbryte den betalte Dropbox-kontoen når som helst. Refusjon mottas bare hvis det er påkrevd i henhold til loven. Eksempel: Brukere som bor i EU har rett til å avbestille sitt betalte abonnement innen 14 dager fra de registrerer seg, oppgraderer eller fornyer et abonnement.

Nedgraderinger. Den betalte kontoen din vil vare til den avbestilles eller avsluttes under disse vilkårene. Hvis du ikke betaler for den betalte kontoen din i tide, forbeholder vi oss retten til å suspendere den eller redusere lagringsplassen din til nivået for gratis lagringsplass.

Endringer. Vi kan endre de effektive gebyrene, men vil gi deg forhåndsvarsel om disse endringene via en melding til e-postadressen som er knyttet til kontoen din.

Dropbox-vilkår

E-postadresse. Hvis du registrerer deg for en Dropbox-konto med en e-postadresse som gis av organisasjonen din, kan organisasjonen din være i stand til å blokkere bruken av Dropbox til du går over til en konto på et Dropbox-team (eksempelvis Dropbox Business- eller Dropbox Education-abonnementer) eller du knytter Dropbox-kontoen din til en privat e-postadresse.

Bruk av Dropbox-team. Hvis du blir med i et Dropbox-team, må du overholde organisasjonens vilkår og retningslinjer for bruk. Merk at Dropbox-teamkontoer er underlagt organisasjonens kontroll. Administratorene dine kan være i stand til å åpne, fremlegge, begrense eller fjerne informasjon i og fra Dropbox-teamkontoen din. De kan også være i stand til å begrense eller avslutte tilgangen til en Dropbox-teamkonto. Hvis du konverterer en eksisterende Dropbox-konto til en del av et Dropbox-team, kan administratorene dine forhindre deg fra senere å atskille kontoen din fra Dropbox-teamet.

Avslutning

Du kan slutte å bruke tjenestene våre når som helst. Vi forbeholder oss retten til å suspendere eller avslutte tilgangen din til tjenestene med varsel til deg, hvis:

(a) du bryter disse vilkårene,

(b) du bruker tjenestene på en måte som ville føre til en reell risiko for skade eller tap for oss eller andre brukere, eller

(c) du ikke har en betalt konto og ikke har benyttet tjenestene på 12 sammenhengende måneder.

Vi gir deg forhåndsvarsel i rimelig tid via e-postadressen som er tilknyttet kontoen din, så du kan endre på den aktiviteten som har fått oss til å kontakte deg. Da har du også muligheten til å eksportere tingene dine bort fra tjenestene våre. Hvis du etter en slik melding ikke klarer å ta de skrittene vi ber deg om, avslutter eller suspenderer vi tilgangen til tjenestene.

Vi gir ikke varsel før stenging av kontoen når:

(a) du vesentlig bryter disse vilkårene,

(b) det føre til juridisk ansvar for oss eller svekker vår evne til å levere tjenestene til våre andre brukere, eller

(v) vi er forhindret fra å gjøre det i henhold til loven.

Avslutting av tjenester

Vi kan beslutte å avslutte tjenestene som svar på uforutsette omstendigheter utenfor Dropbox sin kontroll eller for å etterkomme et juridisk krav. Hvis vi gjør det, vil vi gi deg rimelig forvarsel, slik at du kan eksportere tingene dine fra våre systemer. Hvis vi avslutter tjenestene på denne måten før utløpet av enhver fastsatt periode eller minsteperiode du har betalt oss for, vil vi refundere den delen du har forhåndsbetalt, men ikke har mottatt tjenester for.

Tjenester «SOM DE ER»

Vi anstrenger oss for å levere en utmerket tjeneste, men det finnes visse ting vi ikke kan garantere. I DEN GRAD DET ER TILLATT IHT. LOVEN, GIR DROPBOX OG DETS PARTNERE, LEVERANDØRER OG DISTRIBUTØRER INGEN GARANTIER, VERKEN UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT, OM TJENESTENE. TJENESTENE LEVERES «SOM DE ER». VI FRASIER OSS OGSÅ ALLE GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG UKRENKELIGHET. Noen steder tillater ikke ansvarsfraskrivelsene i denne paragrafen, så de gjelder muligens ikke for deg.

Ansvarsbegrensning

VI UTELUKKER ELLER BEGRENSER IKKE ANSVARET VÅRT OVENFOR DEG DER DET ER ULOVLIG Å GJØRE DET – DETTE OMFATTER ALT ANSVAR FOR DROPBOX ELLER DETS PARTNERES SVINDEL ELLER FEILREPRESENTASJON I FORBINDELSE MED AT VI TILBYR TJENESTENE. I LAND DER DE FØLGENDE TYPENE UNNTAK IKKE ER TILLATT, ER VI KUN ANSVARLIGE OVERFOR DEG FOR TAP OG SKADER SOM DET ER RIMELIG Å FORUTSE SOM ET RESULTAT AV VÅR MANGEL PÅ Å UTVISE RIMELIG AKTSOMHET OG RIMELIGE FERDIGHETER, ELLER BRUDD PÅ VÅR KONTRAKT MED DEG. DENNE PARAGRAFEN PÅVIRKER IKKE FORBRUKERRETTIGHETER SOM IKKE KAN FRASKRIVES ELLER BEGRENSES AV NOEN KONTRAKT ELLER AVTALE.

I LAND HVOR UNNTAK ELLER BEGRENSNINGER AV ANSVAR ER TILLATT, VIL DROPBOX, DETS TILKNYTTEDE SELSKAPER, LEVERANDØRER ELLER DISTRIBUTØRER IKKE VÆRE ANSVARLIGE FOR:

i. ENHVER INDIREKTE, SPESIELLE, TILFELDIGE, STRAFFERETTSLIGE, AVSKREKKENDE ELLER PÅFØRTE SKADE, ELLER

ii. ETHVERT TAP AV BRUK, DATA, SALG ELLER OVERSKUDD, UAVHENGIG AV JURIDISK LÆRE.

DISSE UNNTAKENE ELLER BEGRENSNINGEN VIL GJELDE UAVHENGIG AV OM DROPBOX ELLER NOEN AV DERES PARTNERE HAR BLITT ADVART OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER.

HVIS DU BRUKER TJENESTENE TIL KOMMERSIELLE FORMÅL, EN VIRKSOMHET ELLER VIDERESALG, VIL DROPBOX, DETS PARTNERE, LEVERANDØRER ELLER DISTRIBUTØRER IKKE HA NOE ANSVAR OVERFOR DEG FOR TAP AV FORTJENESTE, TAP AV OMSETNING, AVBRUDD I VIRKSOMHETEN ELLER TAP AV FORRETNINGSMULIGHET. DROPBOX OG DETS PARTNERE ER IKKE ANSVARLIGE FOR OPPFØRSELEN, ENTEN ONLINE ELLER OFFLINE, TIL NOEN BRUKER AV TJENESTENE.

ANNET ENN FOR DE TYPER ANSVAR VI IKKE KAN BEGRENSE I HENHOLD TIL LOVEN (SOM BESKREVET I DETTE AVSNITTET), BEGRENSER VI ANSVARET VÅRT OVERFOR DEG TIL DET HØYESTE AV USD 20 ELLER 100 % AV BELØPET DU HAR BETALT UNDER DITT NÅVÆRENDE ABONNEMENT HOS DROPBOX.

Løse tvister

La oss prøve å ordne opp i ting først. Vi prøver å håndtere bekymringene dine uten behov for en formell rettssak. Før du registrerer et krav mot Dropbox, går du med på å prøve å løse tvisten uformelt ved å kontakte dispute-notice@dropbox.com. Vi vil prøve å løse tvisten uformelt ved å kontakte deg via e-post. Hvis en tvist ikke løses innen 15 dager fra innsending, kan du eller Dropbox anlegge en formell sakførsel.

Juridisk forum for tvister. Du og Dropbox samtykker i at enhver juridisk saksførsel for å løse krav relatert til disse vilkårene eller tjenestene vil føres i de føderale eller statlige domstolene i San Francisco i California, underlagt de påkrevde meglingsforpliktelsene nedenfor. Både du og Dropbox gir samtykke til rettssted og personlig domsmakt i slike domstoler. Hvis du bor i et land (for eksempel EU-landene) med lover som gir forbrukerne rett til å bringe tvister til sine lokale domstoler, påvirker ikke dette avsnittet disse kravene.

HVIS DU ER BOSATT I USA, SAMTYKKER DU OGSÅ TIL FØLGENDE PÅKREVDE MEGLINGSBESTEMMELSER:

Vi er begge enige om megling. Du og Dropbox er enige om å løse alle krav vedrørende disse vilkårene eller tjenestene via endelig og bindende megling av én enkelt megler, med unntak av som forklart under unntak for avtale om megling nedenfor. Dette omfatter tvister som oppstår fra eller i forbindelse med tolkningen eller anvendelsen av denne «Bestemmelser om tvungen voldgift»-delen, herunder tvangskraft, gjenkalling eller gyldighet.

Trekke seg fra avtale om megling. Du kan avslå denne avtalen om å megle ved å klikke her og sende inn frameldingsskjemaet innen 30 dager fra du oppretter kontoen din. Hvis du har godtatt en tidligere versjon av disse vilkårene som tillater deg å trekke deg fra megling, vil imidlertid ditt tidligere valg om å trekke deg fra eller ikke trekke deg fra megling gjelde.

Meglingsprosedyrer. The American Arbitration Association (AAA) bestyrer meglingen under sine regler for kommersiell megling og supplerende prosedyrer for kunderelaterte tvister. Meglingen vil finne sted i den amerikanske staten du bor eller jobber i, San Francisco (CA) eller et annet sted vi blir enige om.

Meglingsavgifter og -incitament. AAA-reglene vil styre betaling av alle meglingsavgifter. Dropbox vil betale alle meglingsavgifter for individuelle meglingskrav som er under USD 75 000. Hvis du mottar en meglingskjennelse som er mer enn noe tilbud vi gir for å løse kravet, vil vi betale deg USD 1000 i tillegg til kjennelsen. Dropbox vil ikke ansøke advokatavgiftene og -kostnadene sine i megling med mindre meglingsmannen fastslår at kravet ditt er uberettiget.

Unntak for avtale om megling. Enten du eller Dropbox kan framsette krav, hvis de kvalifiserer, i forliksrådet i San Francisco (CA) eller enhver amerikansk delstat der du bor eller jobber. Hvilken som helst av partene kan innbringe et søksmål utelukkende for rettspåbud for å stoppe uautorisert bruk eller misbruk av tjenestene eller krenkelse av opphavsrett (for eksempel varemerke, forretningshemmelighet, opphavsrett eller patentrettigheter) uten først å engasjere i megling eller i prosessen for løsning av tvist som er beskrevet ovenfor. Dersom avtalen om megling ikke gjelder for deg eller ditt krav, samtykker du til den eksklusive jurisdiksjonen til statlige og føderale domstoler i San Francisco County i California for å løse kravet.

INGEN GRUPPESØKSMÅL. Du kan kun løse tvister med oss på individuelt grunnlag og kan ikke bringe et krav som en saksøker eller et medlem av et gruppesøksmål, samlet søksmål eller klassesøksmål. Gruppemegling, gruppesøksmål, generelle søksmål med egen advokat og samling med andre meglinger er ikke tillatt. Hvis dette spesifikke leddet ikke anses rettskraftig, vil hele denne «Bestemmelser om megling»-delen anses ugyldig.

Gjeldende lov

Disse vilkårene vil styres av loven i California med unntak av konflikter med lovprinsipper. Men noen land (deriblant EU-land) har lover som krever at avtaler skal være underlagt lokale lover i forbrukerens land. Denne paragrafen overstyrer ikke disse lovene.

Hele avtalen

Disse vilkårene utgjør hele avtalen mellom deg og Dropbox med tanke på emnet i disse vilkårene og avløser og erstatter enhver tidligere eller samtidig avtale, eller vilkår og betingelser som gjelder emnet i disse vilkårene. Disse vilkårene oppretter ingen rettigheter som begunstiger tredjeparter.

Kravsfrafall, ugyldighet og tildeling

Hvis Dropbox unnlater å håndheve en bestemmelse, betyr ikke dette et avkall på retten til å gjøre det senere. Hvis det blir klart at en bestemmelse ikke kan håndheves, forblir resten av vilkårene i full kraft og et håndhevelig vilkår som gjenspeiler hensikten så nært som mulig, vil bli satt inn som erstatning. Du kan ikke tildele noen av rettighetene dine under disse vilkårene til andre, og ethvert slikt forsøk vil være ugyldig. Dropbox kan tildele sine rettigheter til hvilke som helst av sine partnere eller datterselskap eller til enhver rettsetterfølger eller enhver bedrift som er knyttet til tjenestene.

Endringer

Vi kan endre disse vilkårene fra tid til annen for bedre å gjenspeile:

(a) endringer i loven,

(b) nye forskriftsmessige krav, eller

(c) forbedringer gjort i tjenestene.

Hvis en oppdatering påvirker bruken din av tjenestene eller rettighetene dine som bruker av tjenestene våre, vil vi varsle deg før datoen oppdatering trer i kraft, ved å sende en e-post til e-postadressen som er tilknyttet kontoen din eller via varsling i produktet. Disse oppdaterte vilkårene vil tre i kraft ikke mindre enn 30 dager fra vi varsler deg.

Hvis du ikke er enig i oppdateringene vi gjør, må du stenge kontoen før de trer i kraft. Der det er aktuelt, vil vi tilby deg en forholdsmessig refusjon basert på beløpene du har forhåndsbetalt for tjenester og kontoavbestillingstidspunktet. Ved å fortsette å bruke eller åpne tjenestene etter at en oppdatering trer i kraft, godtar du å være bundet av de endrede vilkårene.

Denne oversettelsen er her for å informere. Juridisk sett, er det den engelskspråklige versjonen som gjelder ved uoverensstemmelser.

Hvis organisasjonen har inngått en Dropbox Business- eller Dropbox Enterprise-avtale med Dropbox, kan det hende den avtalen har endret personvernerklæringen nedenfor. Ta kontakt med organisasjonens administrator for å få mer informasjon.

Personvernerklæringen til Dropbox

Offentliggjort: 17. april 2018

Gjelder fra: 25. mai 2018

Du kan se den forrige personvernerklæringen her.

Takk for at du bruker Dropbox! Målet vårt er å opprette en bedre måte å arbeide på, ved å tilby en intuitiv og enhetlig plattform for samarbeid med andre, som lar deg slippe løs den kreative energien din. Her beskriver vi hvordan vi samler inn, bruker og håndterer din personlige informasjon når du bruker nettstedene, programvaren og tjenestene («tjenestene») våre. For å få mer informasjon og detaljer, gå til siden med vanlige spørsmål.

Hva og hvorfor

Vi samler inn og bruker den følgende informasjonen for å gi, forbedre og beskytte tjenestene våre:

Kontoinformasjon. Vi samler inn, og knytter opp mot kontoen din, informasjon du gir til oss når du gjør ting som å opprette en konto, oppgradere til et betalt abonnement og sette opp to-faktorverifisering (som navn, e-postadresse, telefonnummer, betalingsinformasjon og fysisk adresse). Noen av tjenestene våre lar deg åpne kontoen din og informasjonen din via andre tjenesteleverandører.

Dine ting. Tjenestene våre er utviklet for å gjøre det enkelt for deg å lagre dine filer, dokumenter, bilder, kommentarer, meldinger osv. («dine ting»), samarbeide med andre, og arbeide på tvers av flere enheter. For å gjøre dette mulig lagrer, behandler og overfører vi tingene dine samt informasjon relatert til dem. Denne relaterte informasjon omfatter profilinformasjonen din, noe som gjør det enklere å samarbeide og dele tingene dine med andre, samt ting som størrelsen på filen, tidspunktet den ble lastet opp, samarbeidspartnere og brukeraktiviteten. Våre tjenester gir deg ulike alternativer for å dele tingene dine.

Kontakter. Du kan velge å gi oss tilgang til kontaktene dine, for å gjøre det enkelt for deg å gjøre ting som å dele og samarbeide om tingene dine, sende meldinger og invitere andre til å bruke tjenestene. Hvis du gjør det, lagrer vi disse kontaktene på serverne våre slik at du kan bruke dem.

Bruksinformasjon. Vi samler inn informasjon om hvordan du bruker tjenestene, deriblant handlingene du foretar deg på kontoen din (som deling, redigering, visning og flytting av filer eller mapper). Vi bruker denne informasjonen til å forbedre tjenestene våre, utvikle nye tjenester og funksjoner og til å beskytte Dropbox-brukere. Se siden med vanlige spørsmål for å få mer informasjon om hvordan vi bruker denne bruksinformasjonen til å forbedre tjenestene våre.

Enhetsinformasjon. Vi samler også inn informasjon fra og om enhetene du bruker til å få tilgang til tjenestene. Dette omfatter ting som IP-adresser, type nettleser og enhet du bruker, nettstedet du besøkte før du kom til nettstedene våre og identifikatorer som er knyttet til enhetene dine. Enhetene dine (avhengig av innstillingene) kan også overføre stedsinformasjon til tjenestene.

Informasjonskapsler og annen teknologi. Vi bruker teknologi som informasjonskapsler og sporingsbilder for å gi, forbedre, beskytte og fremme tjenestene våre. For eksempel hjelper informasjonskapsler oss med ting som å huske brukernavnet ditt til neste besøk, få innsikt i hvordan du samhandler med tjenestene våre, og vi kan forbedre tjenestene basert på den informasjonen. Du kan konfigurere nettleseren din til å ikke godta informasjonskapsler, men dette kan begrense evnen din til å bruke tjenestene. Hvis systemet vårt mottar et DNT:1-signal fra nettleseren din, svarer vi på det signalet som oppsummert her.

Markedsføring. Vi gir brukere muligheten til å bruke noen av våre tjenester gratis. Disse gratis tjenestene er mulige fordi mange brukere oppgraderer til en av de betalte tjenestene våre. Hvis du registrerer deg for våre gratis tjenester, vil vi fra tid til annen sende deg informasjon om oppgradering, når det er tillatt. Brukere som mottar dette markedsføringsmateriellet kan melde seg ut når som helst. Hvis du ikke vil motta markedsføringsmateriell fra oss, klikker du på koblingen «avslutt abonnement» i e-posten eller oppdaterer preferansene dine under «Varsler» på privatkontoen din.

Noen ganger kontakter vi personer som ikke har en Dropbox-konto. For mottakere i EU, vil vi eller en tredjepart innhente samtykke før du kontaktes. Hvis du mottar en e-post og ikke lenger ønsker å bli kontaktet av Dropbox, kan du avslutte abonnementet og fjerne deg fra kontaktlisten vår via selve meldingen.

Grunnlag for behandling av dine data. Vi samler inn og bruker personopplysningene beskrevet ovenfor for å tilby deg tjenestene på en pålitelig og sikker måte. Vi samler inn og bruker personopplysninger for legitime forretningsbehov. I den grad vi behandler personopplysningene dine til andre formål, vil vi be om ditt samtykke på forhånd eller krever at våre samarbeidspartnere skaffer slikt samtykke. For mer informasjon om lovlig grunnlag for hvordan vi behandler dine data, kan du se siden vår med vanlige spørsmål.

Med hvem

Vi kan dele informasjon som klarlagt nedenfor, men vi vil ikke selge den til annonsører eller andre tredjeparter.

Andre som jobber for og med Dropbox. Dropbox benytter visse betrodde tredjeparter (f.eks. leverandører av kundestøtte og IT-tjenester) til å hjelpe oss med å gi, forbedre, beskytte og fremme tjenestene våre. Disse tredjepartene vil kun åpne informasjonen din for å utføre oppgaver på våre vegne og i samsvar med denne personvernerklæringen. Vi vil fortsatt være ansvarlige for at de håndterer informasjonen i henhold til våre instruksjoner. For å se en liste over klarerte tredjeparter som vi benytter oss av til å behandle din personlige informasjon, kan du se siden vår med vanlige spørsmål.

Andre brukere. Tjenestene våre viser informasjon som navnet, profilbildet, enheten og e-postadressen din til andre brukere på steder som brukerprofilen din og delingsvarsler. Du kan også dele dine ting med andre brukere, hvis du velger det. Når du registrerer Dropbox-kontoen din med en e-postadresse på et domene som eies av arbeidsgiveren eller organisasjonen din, kan vi hjelpe samarbeidspartnere og administratorer med å finne deg og teamet ditt ved å gjøre noe av den grunnleggende informasjonen, som navn, teamnavn, profilbilde og e-postadresse, synlig for andre brukere på samme domene. På denne måten kan du lettere se teamene du kan bli med i, og det gjør det lettere for andre brukere å dele filer og mapper med deg.

Visse funksjoner lar deg gjøre ytterligere informasjon tilgjengelig for andre.

Andre programmer. Du kan også gi tredjeparter tilgang til informasjonen og kontoen din – for eksempel via Dropbox API-er. Bare husk at deres bruk av informasjonen blir styrt av deres personvernerklæring og vilkår.

Dropbox-teamadministratorer. Hvis du bruker Dropbox-team (eksempelvis Dropbox Business-abonnementer eller Dropbox Education), kan administratoren din ha muligheten til å åpne og kontrollere Dropbox-teamkontoen din. Vi henviser til arbeidsgiverens interne retningslinjer hvis du har spørsmål angående dette. Hvis du ikke bruker Dropbox-team, men samhandler med en bruker av et Dropbox-team (ved f.eks. å bli medlem av en delt mappe eller hvis du åpner ting som deles av den brukeren), kan medlemmer av den organisasjonen være i stand til å se navnet, e-postadressen, profilbildet og IP-adressen som var knyttet til kontoen din når den samhandlingen ble utført.

Rettssikkerhet og offentlig interesse. Vi kan gi informasjonen din til tredjeparter hvis vi fastslår at slik fremlegging er nødvendig for å (a) overholde loven, forskrifter, rettslige prosesser eller formålstjenlige forespørsler fra myndighetene; (b) beskytte en person mot dødsfall eller alvorlig skade; (c) forhindre bedrageri eller misbruk av Dropbox eller brukerne våre; (d) beskytte Dropbox' rettigheter, eiendom, sikkerhet og interesser; eller (e) utføre en oppgave som gjøres i offentlighetens interesse.

God forvaltning av dataene dine er avgjørende for oss og et ansvar vi tar på alvor. Vi mener at dataene dine skal ha den samme juridiske beskyttelsen uansett om de er lagret på tjenestene våre eller på harddisken din. Vi etterlever følgende prinsipper for forespørsler fra myndighetene når vi mottar, gransker og svarer på forespørsler fra myndighetene (herunder nasjonale sikkerhetsforespørsler) om dine data:

 • Vær gjennomsiktig,
 • stå imot generelle forespørsler,
 • beskytt alle brukere, og
 • levér tjenester brukerne kan stole på.

Vi publiserer en åpenhetsrapport som en del av våre forpliktelser til å informere deg om når myndigheter ber oss om informasjon. Denne rapporten tar for seg typer og antall henvendelser vi får fra styresmakter. Vi oppfordrer deg til å se gjennom våre prinsipper for forespørsler fra myndighetene og åpenhetsrapporten for mer detaljert informasjon om hvordan vi håndterer slike forespørsler fra styresmakter.

Hvordan

Sikkerhet. Vi har et team som ene og alene er engasjert i å sørge for at informasjonen din er trygg og teste for sårbarheter. Vi fortsetter dessuten å jobbe videre på funksjoner som kan sikre informasjonen din, i tillegg til ting som to-faktors autentisering, kryptering av hvilende filer og varsler når nye enheter og apper blir koblet til kontoen din. Vi benytter automatisert teknologi for å oppdage støtende oppførsel og innhold som kan skade våre tjenester, deg eller andre brukere.

Brukerkontroller. Du kan få tilgang, endre, laste ned og slette dine personopplysninger ved å logge inn på Dropbox-kontoen din og gå til siden med kontoinnstillinger. Du kan også begrense måten vi samler inn og bruker dataene på, noe du gjør på brukerkontroller-siden inne på Dropbox-kontoen din. Finn ut mer her om å administrere kontoinformasjonen din, eller klikk her for å finne ut hvordan du endrer profilinformasjonen din.

Oppbevaring. Når du oppretter en konto hos oss, oppbevarer vi informasjonen du lagrer på tjenestene våre så lenge kontoen din finnes eller så lenge vi trenger den for å tilby deg tjenestene. Hvis du sletter kontoen din, vil vi også slette denne informasjonen etter 30 dager. Finn ut mer her. Men vær obs på at: (1) det kan være litt ventetid for sletting av denne informasjonen fra serverne våre og reservelager; og at (2) vi kan beholde denne informasjonen hvis det er nødvendig for å overholde pliktene våre overfor loven, løse tvister eller håndheve avtalene våre.

Hvor

Over hele verden. For å kunne tilby tjenestene kan vi lagre, behandle og overføre informasjon i USA og på steder rundt om i verden – inklusive steder utenfor ditt land. Informasjon kan også lagres lokalt på enhetene du bruker til å få tilgang til tjenestene.

Privacy Shield-rammeverket mellom EU og USA og Privacy Shield-rammeverket mellom Sveits og EU. Når data overføres fra EU, EØS og Sveits, er Dropbox avhengig av en rekke juridiske mekanismer, deriblant avtaler med våre kunder og partnere. Dropbox handler i samsvar med Privacy Shield-rammeverket mellom EU og USA og Privacy Shield-rammeverket mellom Sveits og EU som er fastsatt av US Department of Commerce når det gjelder innsamling, bruk og oppbevaring av personlig informasjon som overføres fra EU, EØS og Sveits til USA. Privacy Shield-sertifiseringen til Dropbox finner du her. Du kan også lese mer om Privacy Shield på https://www.privacyshield.gov.

Dropbox er under tilsyn av Federal Trade Commission (USA). JAMS er den USA-baserte uavhengige organisasjonen som er ansvarlig for å gjennomgå og løse klager angående Privacy Shield-overholdelsen – det koster deg ingen ting. Vi ber deg først sende slike klager direkte inn til oss via privacy@dropbox.com. Hvis du ikke er fornøyd med svaret du får fra oss, kan du ta kontakt med JAMS på https://www.jamsadr.com/eu-us-privacy-shield. Hvis dine betenkeligheter fortsatt ikke blir besvart av JAMS, kan det hende du har rett til en bindende megling i henhold til Privacy Shield og dets prinsipper.

Endringer

Hvis vi er involvert i en omorganisering, fusjon, overtagelse eller salg av aktivaene våre, kan informasjonen din bli overført som en del av den avtalen. Vi vil varsle deg (f.eks. i en melding til e-postadressen som er knyttet til kontoen din) om alle slike avtaler og skissere valgene du måtte ha i det tilfellet.

Denne personvernerklæringen kan fra tid til annen revideres, og vi vil offentliggjøre den nyeste versjonen på nettstedet vårt. Hvis en revisjon reduserer rettighetene dine betydelig, vil vi varsle deg.

Din rett til å administrere og få tilgang til informasjonen din

Du har kontroll over dine personlige opplysninger og hvordan de samles inn, brukes og deles. For eksempel har du rett til å:

 • Slette alt eller deler av dine ting inne på Dropbox-kontoen din. Du kan lære mer om hvordan du sletter filer lagret i Dropboxen din her.
 • Endre eller korrigere personopplysninger. Du kan administrere kontoen din og innholdet i den, i tillegg til å redigere noe av dine personopplysninger via siden med kontoinnstillinger.
 • Få tilgang til å ta dine data. Du kan laste ned en kopi av dine ting i et maskinlesbart format som beskrevet her. Du kan også be oss om en kopi av personopplysningene du har oppgitt til oss. Finn ut hvordan her.

For mer informasjon om din rett til å kontrollere og få tilgang til din personlige informasjon, kan du se siden vår med vanlige spørsmål.

Kontakt

Hvis du bor i Nord-Amerika (USA, Canada og Mexico), kontrolleres din personlige informasjon av Dropbox, Inc. For alle andre brukere kontrolleres den personlige informasjonen av Dropbox International Unlimited Company. Har du spørsmål om Dropbox, tjenestene våre og personvern? Ta kontakt med databeskyttelsesteamet på privacy@dropbox.com. Hvis de ikke kan svare på spørsmålet ditt, har du rett til å kontakte din lokale tilsynsmyndighet for databeskyttelse.

Denne oversettelsen er her for å informere. Juridisk sett, er det den engelskspråklige versjonen som gjelder ved uoverensstemmelser.

Avtale om Dropbox Business

Offentliggjort: 17. april 2018

Denne avtalen om Dropbox Business («avtalen») er en avtale mellom Dropbox International Unlimited Company dersom organisasjonen din holder til utenfor USA, dets territorier og områder, Canada og Mexico («Nord-Amerika») eller, dersom organisasjonen holder til i Nord-Amerika, med Dropbox, Inc., som er et Delaware-basert selskap (begge «Dropbox») og organisasjonen som godtar disse vilkårene («kunden»). Denne avtalen regulerer tilgang til og bruk av tjenestene og beta-tjenestene. Ved å klikke «Jeg godtar», signere kontrakten for tjenestene eller bruke tjenestene godtar du denne avtalen som kunde.

I den grad Dropbox, Inc., på vegne av kunden, behandler kundedata som er underlagt EUs personvernlover, sier du deg enig i avtalen om databehandling og EUs standardkontraktbestemmelser, definert nedenfor, med Dropbox, Inc. for overføring av personopplysninger til behandlere.

Hvis du godtar denne avtalen og, hvis aktuelt, avtalen om databehandling for en organisasjons bruk av tjenestene, godtar du disse på vegne av den organisasjonen. Du må ha myndighet til å binde organisasjonen til disse vilkårene, ellers kan du ikke registrere deg for tjenestene.

 1. Tjenester.
  1. Klausul. Denne avtalen styrer tilgangen til, og bruken av, tjenestene og programvaren. Kunde og sluttbruker kan få tilgang til og bruke tjenestene i henhold til denne avtalen.
  2. Sikkerhetstiltak. Alle Dropbox-ansatte som har tilgang til kundedata, har taushetsplikt. Dropbox bruker tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak (med industristandard) til å overføre, lagre og behandle kundedata som, i det minste, samsvarer med sikkerhetstiltakene. Disse sikkerhetstiltakene har til hensikt å beskytte integriteten til kundedata og beskytte mot uautorisert og urettmessig tilgang til, bruk og behandling av kundedata. Dropbox kan fra tid til annen oppdatere sikkerhetstiltakene. Dropbox gir kunden minst seksti dager varsel hvis Dropbox oppdaterer sikkerhetstiltakene på en måte som vesentlig reduserer administrative, tekniske og fysiske sikkerhetsfunksjoner for tjenestene som helhet.
  3. Databehandling og -overføring.
   1. Databehandling. Denne avtalen utgjør kundens instruksjoner til Dropbox for behandling av kundedata. Dropbox og deres underbehandlere vil bare behandle kundedata for å levere tjenestene og for å oppfylle Dropbox sine forpliktelser under denne avtalen. Kunden godtar at Dropbox og deres underbehandlere overfører, lagrer og behandler kundedata på andre steder enn i kundens land. Dropbox vil informere kunden om juridiske krav som hindrer Dropbox i å være i samsvar med kundens instruksjoner, med mindre gjeldende lov eller en viktig offentlig interesse hindrer Dropbox fra å gjøre det. Partene anerkjenner at kundedata kan inneholde personopplysninger. En beskrivelse av personopplysningene og ytterligere informasjon om behandlingen er fastsatt i avtalen om databehandling.
   2. Privacy Shield-programmene mellom EU og USA og mellom Sveits og EU. Dropbox er sertifisert og i samsvar med Privacy Shield-programmet mellom EU og USA og mellom Sveits og EU. Hvis Privacy Shield-programmene ugyldiggjøres, vil Dropbox gjøre kommersielt rimelige anstrengelser for å overholde alternative eller etterfølgende dataoverføringsmekanismene.
   3. Avtale om databehandling. I den grad kundedata er underlagt EUs personvernlover og behandles av Dropbox på vegne av kunden: (i) vil Dropbox bruke og behandle kundedata på den måten kunden instruerer for å levere tjenestene og oppfylle forpliktelser til Dropbox under avtalen, og (ii) kunden godtar avtalen om databehandling med Dropbox, Inc. for overføring av personopplysninger. Avtalen om databehandling gjelder kun for tjenestene, den gjelder ikke for betatjenester.
  4. Endringer. Dropbox kan oppdatere tjenestene av og til. Hvis Dropbox endrer tjenestene på en måte som i stor grad reduserer funksjonaliteten, vil Dropbox informere kunden via e-postadressen som er knyttet til kontoen, og kunden kan sende varsel innen 30 dager etter endringen for å avslutte avtalen. Denne avslutningsretten vil ikke gjelde for oppdateringer av funksjonene som tilbys i en betaversjon eller på et evalueringsbasis.
  5. Programvare.
   1. Generelt. Med disse tjenestene kan kunden og sluttbrukere laste ned programvare som kan oppdateres automatisk. Hvis noen del av programvaren tilbys under en åpen kilde-lisens, vil Dropbox gjøre lisensen tilgjengelig for kunden og, i den grad bestemmelsene i den lisensen gir kunden ytterligere rettigheter, vil disse bestemmelsene uttrykkelig tilsidesette noen av vilkårene i denne avtalen når det gjelder denne delen av programvaren.
   2. Lisens. Dropbox tildeler herved kunden under perioden en begrenset, ikke-eksklusiv lisens til å bruke programvaren utelukkende i forbindelse med tjenestene og i henhold til denne avtalen. Denne lisensen kan ikke overføres (i henhold til seksjon 12.8), er ugjenkallelig (unntatt som angitt i seksjon 7), kan ikke underlisensiere og vil være fullt innbetalt ved kundens betaling av gebyrene.
  6. Kundedomener. Før tjenestene leveres kan Dropbox kreve at kunden bekrefter at kunden eier eller kontrollerer kundens domener. Hvis kunden ikke eier eller kontrollerer kundens domene, vil ikke Dropbox være forpliktet til å levere tjenestene til kunden.
 2. Kundens forpliktelser.
  1. Kundens administrering av tjenestene. Kunden kan angi sluttbrukere som administrator via administratorverktøyet. Kunden er ansvarlig for opprettholdelse av konfidensialitet for passord og administratorkontoer, og forvaltning av tilgang til administratorkontoer. Ansvaret til Dropbox omfatter ikke intern styring eller administrering av tjenestene for kunden. Kunden erkjenner at hvis kunden kjøper tjenestene gjennom en forhandler og angir noen av forhandlerens personell til administrator for kundens tjenestekonto, kan en slik forhandler kunne kontrollere kontoinformasjon, inklusive kundedata, og få tilgang til kundens tjenestekonto, som beskrevet ovenfor.
  2. Uautorisert bruk eller tilgang. Kunden vil forhindre uautorisert bruk av tjenestene av sluttbrukerne sine og avslutte enhver uautorisert bruk av eller tilgang til tjenestene. Sluttbrukerkontoer kan bare klargjøres, registreres og brukes av en enkelt sluttbruker. Tjenestene er ikke ment for sluttbrukere under 13 år. Kunden vil sørge for at den ikke lar noen personer under 13 år bruke tjenestene. Kunden vil raskt varsle Dropbox om enhver uautorisert bruk av eller tilgang til tjenestene.
  3. Begrensninger. Kunden vil ikke: (a) selge, videreselge eller leie ut programvaren, (b) bruke tjenestene eller programvaren til aktiviteter der bruk eller svikt av tjenestene eller programvaren kan føre til fysisk skade, død eller personskade eller (c) foreta omvendt utvikling av tjenestene eller programvaren eller forsøke å assistere noen andre som gjør det, med mindre denne begrensningen er forbudt iht. gjeldende lovgivning, (d) bruke tjenestene eller programvaren, inklusive eksportering eller re-eksportering av kundedata, som er i strid med lover om eksportkontroll, eller (e) opprette en Dropbox Business-konto som enkeltperson til personlig bruk, bruk av familien eller bruk av husholdningen.
  4. Overholdelse. Kunden og sluttbrukerne til kunden må bruke tjenestene i samsvar med retningslinjene for akseptabel bruk. Kunden er ansvarlig for sine sluttbrukeres bruk av tjenestene. Kunden skal overholde aktuelle lover og bestemmelser som gjelder for kundens bruk av tjenestene. Kunden vil ikke gjøre noe som ville føre til at Dropbox bryter EUs lover om databeskyttelse, den amerikanske Foreign Corrupt Practices Act fra 1977, som endret, den britiske Bribery Act fra 2010 eller eventuelle andre gjeldende lover mot bestikkelse, korrupsjon eller hvitvasking. Kunden må forsikre seg om at: (i) tjenestene er hensiktsmessige for formålene, og ta hensyn til arten av kundedataene; og (ii) de tekniske og organisatoriske kravene som gjelder for Dropbox i henhold til EUs lover om databeskyttelse er oppfylt av sikkerhetstiltakene og denne avtalen. Kunden skal skaffe og opprettholde ethvert samtykke fra sluttbrukerne som er nødvendig for at administrator skal kunne påta seg aktivitetene som beskrives i denne avtalen, og Dropbox skal kunne levere tjenestene. Kunden skal ikke lagre, overføre eller på annen måte behandle informasjon via tjenestene som faller inn under definisjonen av «Protected Health Information» under personvernreglene for HIPAA (45 CFR seksjon 164.051), med mindre kunden og Dropbox går inn i en HIPAA BBA-avtale (Business Associate Agreements), som kan gjøres via administratorverktøyet.
  5. Tredjeparts-apper og integreringer. Hvis kunden bruker en tredjeparts-tjeneste eller tredjeparts programmer, som for eksempel en tjeneste som bruker en Dropbox-API, sammen med tjenestene: (a) vil Dropbox ikke være ansvarlig for tredjepartens eventuelle handlinger eller utelatelse, deriblant tredjepartens tilgang til eller bruk av kundedata og (b) garanterer eller støtter Dropbox ikke noen tjenester som leveres av tredjeparten. Kunden skal overholde alle API-begrensninger knyttet til tjenesteabonnementet som kunden har kjøpt.
  6. Tredjeparts-forespørsler.
   1. Kundeansvar. Kunden er ansvarlig for å svare på tredjeparts-forespørsler via sin egen tilgang til informasjon. Kunden vil be om å få informasjon som er nødvendig for å svare på tredjeparts-forespørsler og vil kun kontakte Dropbox hvis slik informasjon ikke kan fås til tross for grundige anstrengelser.
   2. Dropbox-ansvar. Dropbox vil, i den grad gjeldende lovgivning og vilkårene til tredjeparts-forespørselen tillater det, gjøre kommersielt rimelige anstrengelser for å: (i) varsle kunden raskt om mottak av en tredjeparts-forespørsel, (ii) overholde kundens kommersielt rimelige forespørsler med tanke på anstrengelser for å motsette seg en tredjeparts-forespørsel, og (iii) gi kunden informasjon eller verktøy som er nødvendig for at kunden skal kunne svare på tredjeparts-forespørselen, hvis kunden ellers ikke er i stand til å respondere på tredjeparts-forespørselen. Hvis kunden unnlater å svare raskt på en tredjeparts-forespørsel, kan Dropbox gjøre det, men er ikke forpliktet til det.
 3. Betaling.
  1. Avgifter. Kunden skal betale Dropbox eller kundens forhandler for alle gjeldende avgifter for tjenestene, i valutaen som er angitt på bestillingsskjemaet. Kunden godkjenner at Dropbox, eller kundens forhandler, belaster kunden for alle gjeldende avgifter ved å bruke kundens valgte betalingsmetode. Avgifter kan ikke tilbakebetales, unntatt der det er påkrevd ved lov, eller der annet er spesielt tillatt i denne avtalen.
  2. Betaling. Kunden vil betale Dropbox-fakturaer i betalingsintervallet som er angitt i bestillingsskjemaet. Dropbox kan suspendere eller avslutte tjenestene hvis avgiftene ikke er betalt innen forfallsdato. Kunden vil gi fullstendig og nøyaktig fakturerings- og kontaktinformasjon til Dropbox eller kundens forhandler.
  3. Avgifter. I tillegg til abonnementsavgiften er kunden er ansvarlig for alle merverdiavgifter. Dropbox eller kundens videreselger vil fakturere merverdiavgift når dette kreves. Hvis kunden fremlegger et gyldig fritakssertifikat til Dropbox eller forhandleren, vil ikke Dropbox eller forhandleren innkreve merverdiavgiften som omfattes av sertifikatet.
  4. Kildeskatt. Kunden skal betale Dropbox eller forhandleren fradrag for eventuell kildeskatt. Kunden og Dropbox, eller kundens forhandler hvis dette er aktuelt, vil samarbeide for å unngå eventuell kildeskatt dersom fritak, eller en avtale om redusert kildeskatt, er tilgjengelig. Hvis Dropbox eller kundens forhandler er kvalifisert for skattefritak, eller en avtale om redusert kildeskatt, vil Dropbox eller kundens forhandler gi kunden rimelig bevisdokumentasjon. Kunden skal gi Dropbox eller kundens forhandler rimelig bevis om at de relevante myndighetene har blitt betalt for summen som er tilbakeholdt eller trukket.
  5. Automatisk fornyelse og prøveperioder. HVIS KUNDENS KONTO ER KONFIGURERT TIL AUTOMATISK FORNYELSE ELLER ER I EN PRØVEPERIODE, OG KUNDEN ALLEREDE HAR OPPGITT EN BETALINGSMETODE TIL DROPBOX FOR TJENESTER, KAN DROPBOX (ELLER KUNDENS FORHANDLER) BELASTE KONTOEN AUTOMATISK PÅ SLUTTEN AV PRØVEPERIODEN ELLER FOR FORNYELSEN MED MINDRE KUNDEN VARSLER DROPBOX (ELLER KUNDENS FORHANDLER, HVIS AKTUELT) OM AT KUNDEN ØNSKER Å AVBRYTE ELLER DEAKTIVERE AUTOMATISK FORNYELSE. Dropbox kan endre tjenestesatsene ved å gi kunden minst 30 dagers forhåndsvarsel før neste fakturering.
  6. Kjøpsordre. Hvis kunden krever bruken av en kjøpsordre eller kjøpsordrenummer, må kunden: (i) oppgi kjøpsordrenummeret ved kjøpstidspunktet, og (ii) kunden godtar at eventuelle vilkår og betingelser på kundens kjøpsordre ikke vil gjelde denne avtalen og erklæres ugyldig. Hvis kunden kjøper Dropbox via en videreforhandler, vil vilkår og betingelser fra kundens videreforhandler eller i en kjøpsordre mellom kunden og dens videreforhandler som står i motstrid med avtalen, være ugyldig og regnes som ikke rettskraftig.
 4. Opphevelse.
  1. Av sluttbrukerkontoer av Dropbox. Hvis en sluttbruker: (a) bryter denne avtalen, eller (b) bruker tjenestene på en måte som Dropbox har rimelig grunn til å tro vil forårsake ansvar, kan Dropbox be om at kunden midlertidig opphever eller avslutter den gjeldende sluttbrukerkontoen. Hvis kunden unnlater å midlertidig oppheve eller avslutte sluttbrukerkontoen raskt, kan Dropbox gjøre det.
  2. Sikkerhetskriser. Til tross for alt annet i denne avtalen kan Dropbox midlertidig oppheve bruken av tjenestene automatisk hvis det oppstår en sikkerhetskrise. Dropbox vil gjøre kommersielt rimelige anstrengelser for å begrense den midlertidige opphevelsen til det som er nødvendig for å forhindre eller avslutte sikkerhetskrisen.
 5. Opphavsrett.
  1. Forbehold av rettigheter. Unntatt som uttrykkelig forklart heri, gir ikke denne avtalen: (a) Dropbox noen opphavsrett til kundedata, eller (b) kunden noen opphavsrett til tjenestene eller Dropbox-varemerker eller Dropbox-merkevarefunksjoner.
  2. Begrenset tillatelse. Kunden gir Dropbox kun de begrensede tillatelsene som er nødvendige innen rimelighetens grenser for at Dropbox skal kunne levere tjenestene. Denne begrensede tillatelsen gjelder også underleverandører og underbehandlere.
  3. Forslag. Dropbox kan bruke, endre og innlemme alle tilbakemeldinger, kommentarer og forslag om tjenestene som kunde eller sluttbrukere kan sende til Dropbox eller legge inn på Dropbox-forumene i sine produkter, tjenester, lisens og underlisens uten noen forpliktelser til kunden.
 6. Periode.
  1. Avtalevilkår. Denne avtalen vil gjelde for hele perioden.
  2. Tjenesteperiode. Dropbox vil levere tjenestene til kunden i tjenesteperioden. Med mindre partene blir enige om noe annet i skriftlig form, vil sluttbrukerkontoer som ble kjøpt i løpet av en tjenesteperiode ha en proporsjonalt fordelt periode som avsluttes på den siste dagen i den allerede eksisterende tjenesteperioden.
  3. Automatisk fornyelse. Med mindre annet spesifiseres på bestillingsskjemaet, vil abonnementet automatisk fornyes med en fornyelsesperiode etter første periode med tjenestene eller en fornyelsesperiode, med mindre partene gir hverandre skriftlig varsel om oppsigelse minst tretti dager før utløpet av gjeldende periode med tjenestene. Hvis kunden har oppgitt en betalingsmetode til Dropbox for regelmessige trekk, som angitt i avnitt 3.5, kan kunden velge å si opp avtalen via administratorverktøyet før dagen en fornyelsesperioden begynner.
 7. Avslutning.
  1. Generelt. Begge partene kan avslutte denne avtalen, inklusive alle bestillingsskjemaer, hvis: (i) den andre parten i vesentlig grad misligholder avtalen og unnlater å råde bot på dette bruddet innen 30 dager etter mottak av skriftlig varsel, eller (ii) den andre parten stanser forretningsdriften sin eller blir underlagt insolvensbehandling og behandlingene ikke heves innen 90 dager. Dropbox kan si opp denne avtalen og suspendere kundens tilgang til tjenestene hvis Dropbox er pålagt dette av loven eller på grunn av et skjerpende brudd av kunden av retningslinjene for akseptabel bruk.
  2. Virkning av avslutning. Hvis denne avtalen avsluttes: (a) opphører rettighetene og lisensene som gis til kunden av Dropbox umiddelbart, med unntak av det som er forklart i dette avsnittet, (b) kan kunden, før avslutning, be om rimelig ekstra tid til å eksportere lagrede data, gitt at Dropbox kan belastes kunden for slikt utvidet tilgang basert på Dropbox daværende vanlige satser; og (c) vil Dropbox slette eventuelle sluttbrukerkontoer og lagrede data relatert til kundens konto innen en kommersielt rimelig tidsperiode etter mottak av en administratorforespørsel om å gjøre det. Dropbox kan gjøre instruksjoner tilgjengelig for kunden om hvordan kunden sender inn en administratorforespørsel som beskrevet i klausul (c) i forrige setning. De følgende delene vil overleve utgang eller avslutning av denne avtalen: 2.6 (Tredjeparts-forespørsler), 3 (Betaling), 5 (Opphavsrett), 7.2 (Virkning av avslutning), 8 (Skadeløsholdelse), 9 (Ansvarsfraskrivelser), 10 (Ansvarsbegrensning), 11 (Tvister) og 12 (Diverse). Uavhengig av det foregående skal avsnitt 2.6 (tredjeparts-forespørsler) ikke allikevel gjøre seg gjeldende hvis Dropbox har utøvd retten sin til å si opp avtalen.
 8. Skadeløsholdelse.
  1. Av kunde. Kunden vil skadeløsholde, forsvare og holde Dropbox skadeløs fra og mot alt ansvar, skader og kostnader (inkludert forlikskostnader og rimelige advokatavgifter) som oppstår fra ethvert krav mot Dropbox og dets partnere angående: (a) kundedata, (b) kundedomener eller (c) kundens, eller kundens sluttbrukeres, bruk av tjenesten i brudd med denne avtalen.
  2. Av Dropbox. Dropbox vil skadeløsholde, forsvare og holde kunden skadeløs fra og mot alt ansvar, skader og kostnader (inkludert forlikskostnader og rimelige advokatavgifter) som oppstår fra ethvert krav mot kunden i den grad det er basert på en anklage om at teknologien til Dropbox som brukes for å gi tjenestene til kunden krenker eller misbruker en opphavsrett, forretningshemmelighet, amerikansk patent eller varemerkerettighet til tredjeparten. Dropbox har under ingen omstendigheter noen forpliktelse eller ansvar under denne delen som oppstår fra: (a) bruk av enhver tjeneste i endret form eller i kombinasjon med materialer som ikke leveres av Dropbox, og (b) ethvert innhold, informasjon eller data som gis av kunde, sluttbrukere eller andre tredjeparter.
  3. Mulig krenkelse. Hvis Dropbox mener at tjenestene eller programvaren krenker eller kan hevdes å krenke en tredjeparts opphavsrett, kan Dropbox: (a) erverve retten for kunden, for Dropbox regning, til å fortsette å bruke tjenestene eller programvaren, (b) levere en ikke-krenkende erstatning med tilsvarende funksjonaliteten, eller (c) endre tjenestene eller programvaren slik at de ikke lenger krenker. Hvis Dropbox ikke synes alternativene som beskrives i denne delen er kommersielt rimelige, kan Dropbox midlertidig oppheve eller avslutte kundens bruk av de berørte tjenestene eller produktene, med en andelsvis tilbakebetaling av forhåndsbetalte avgifter for tjenestene eller programvaren.
  4. Generelt. Parten som søker skadeløsholdelse, vil raskt varsle den andre parten om kravet og samarbeide med den andre parten i forsvaret mot kravet. Den skadeløsholdende parten vil ha full kontroll og autoritet over forsvaret, med unntak av: (a) eventuelle forlik som krever at parten som søker skadeløsholdelse, krever foregående skriftlig samtykke for å medgi ansvar, noe som ikke skal bli overdrevet tilbakeholdt eller forsinket, og (b) den andre parten kan bli med i forsvaret med egne forsvarere for egen regning. SKADELØSHOLDELSENE OVENFOR ER ENESTE RETTSMIDDEL TIL DROPBOX OG KUNDEN UNDER DENNE AVTALEN FOR DEN ANDRE PARTENS BRUDD AV EN TREDJEPARTS OPPHAVSRETT.
 9. Ansvarsfraskrivelse.
  1. Generelt. TJENESTENE OG PROGRAMVAREN BLIR GITT «SOM DE ER» I DEN GRAD DET TILLATES IFØLGE LOVEN, MED UNNTAK AV DET SOM UTTRYKKELIG ERKLÆRES I DENNE AVTALEN, VERKEN KUNDEN ELLER DROPBOX OG DETS PARTNERE, LEVERANDØRER OG DISTRIBUTØRER GIR NOEN GARANTI AV NOEN FORM, ENTEN UTTRYKKELIG, UNDERFORSTÅTT, LOVBESTEMT ELLER PÅ ANNEN MÅTE, DERIBLANT GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET FOR EN SPESIELL BRUK ELLER UKRENKELIGHET. KUNDEN ER ANVARLIG FOR Å BRUKE TJENESTENE ELLER PROGRAMVAREN I SAMSVAR MED VILKÅRENE SOM ER ANGITT HER, OG SIKKERHETSKOPIERE ALLE LAGREDE DATA PÅ TJENESTENE.
  2. Betatjenester. Til tross for hva som måtte stå i denne avtalen: (a) kunden kan velge å bruke betatjenester på eget ansvar, (b) betatjenester støttes kanskje ikke og kan endres når som helst uten varsel, (c) betatjenester vil ikke alltid være like pålitelige eller tilgjengelige som tjenestene, (d) betatjenester er ikke underlagt de samme sikkerhetstiltakene og gjennomgangene som tjenestene, og (e) DROPBOX VIL IKKE HA NOE ANSVAR SOM FØLGE AV ELLER I FORBINDELSE MED BETATJENESTER – BRUK PÅ EGET ANSVAR.
 10. Ansvarsbegrensning.
  1. Begrensning av indirekte ansvar. I DEN GRAD DET TILLATES AV GJELDENDE LOVGIVNING, MED UNNTAK AV DROPBOX' OG KUNDENS PLIKT TIL SKADELØSHOLDELSE, VIL VERKEN KUNDEN ELLER DROPBOX OG DETS PARTNERE, LEVERANDØRER ELLER DISTRIBUTØRER UNDER DENNE AVTALEN VÆRE ANSVARLIGE FOR (I) INDIREKTE, SPESIELLE, TILFELDIGE ELLER FØLGENDE SKADER ELLER STRAFFEERSTATNING, ELLER (II) TAP AV BRUK, DATA, FORRETNING, OMSETNING ELLER FORTJENESTE (I HVERT TILFELLE HVORVIDT DIREKTE ELLER INDIREKTE), SELV OM PARTEN VISSTE ELLER BURDE VISST AT SLIKE SKADER VAR MULIGE OG SELV OM ET BOTEMIDDEL MISLYKKES I DET GRUNNLEGGENDE FORMÅLET SITT.
  2. Begrensning av ansvarsbeløp. I DEN GRAD DET TILLATES AV GJELDENDE LOVGIVNING VIL DROPBOX' SAMLEDE ANSVAR UNDER DENNE AVTALEN IKKE OVERSKRIDE DET LAVESTE AV USD 100.000 ELLER BELØPET KUNDEN BETALTE TIL DROPBOX HERUNDER I LØPET AV DE TOLV MÅNEDENE FØR HENDELSEN SOM GIR UTSPRING TIL ANSVAR.
 11. Tvister.
  1. Uformell oppløsning. Før en fordring anmeldes, godtar alle parter å prøve å løse tvisten ved å kontakte den andre parten gjennom varselprosedyrene i avsnitt 12.6. Hvis en tvist ikke løses innen 30 dager fra varsel, kan kunden eller Dropbox anlegge en formell sakførsel.
  2. Megling. Kunden og Dropbox avtaler å løse ethvert krav angående denne avtalen eller tjenesten via endelig og bindende megling, med unntak av som forklart nedenfor. The American Arbitration Association (AAA) vil bestyre meglingen under sine kommersielle meglingsregler. Meglingen vil finne sted i San Francisco (CA) eller en annen beliggenhet begge parter godtar skriftlig.
  3. Unntak fra megling. Hvilken som helst av partene kan føre et søksmål for den føderale eller statlige retten i San Francisco County, California kun for rettspåbud for å stoppe uautorisert bruk eller misbruk av tjenestene eller krenkelse av opphavsrett uten først å ta del i den uformelle prosessen for tvistvarsel som beskrives ovenfor. Både kunden og Dropbox gir samtykke til rettssted og personlig domsmakt der.
  4. INGEN GRUPPESØKSMÅL. Kunden kan kun løse tvister med Dropbox på et individuelt grunnlag og ikke føre en sak i et gruppesøksmål, samlet søksmål eller representativt søksmål. Gruppemegling, gruppesøksmål, generelle søksmål med egen advokat og samling med andre meglinger er ikke tillatt.
 12. Diverse.
  1. Endring av vilkår. Dropbox kan endre denne avtalen fra tid til annen, og den nyeste versjonen vil alltid bli offentliggjort på nettstedet til Dropbox Business. Hvis Dropbox mener en endring er viktig, vil Dropbox varsle kunden (ved for eksempel å sende en e-post til e-postadressen som er knyttet til den gjeldende kontoen). Andre endringer kan offentliggjøres på Dropbox' blogg- eller vilkårside, og kunden er ansvarlig for å sjekke disse offentliggjøringene regelmessig. Ved å fortsette å åpne eller bruke tjenestene etter at endringer trer i kraft, godtar kunden å være bundet av den endrede avtalen. Hvis kunden ikke godtar den endrede avtalen, kan kunden avslutte tjenestene innen 30 dager etter mottak om varsel om endringen.
  2. Hele avtalen. Denne avtalen erstatter alle tidligere avtaler eller overenskomster mellom partene, og utgjør hele avtalen mellom partene hva angår dette emnet. Alle vedlegg til avtalen, avtalen om databehandling, kundefakturaer og bestillingsskjemaer utført av partene, er herved innlemmet i avtalen gjennom denne referansen.
  3. Tolkning av motstridende vilkår. Hvis det er en konflikt mellom dokumentene som utgjør denne avtalen, vil dokumentene reguleres i følgende rekkefølge: fakturaen, bestillingsskjemaet, avtalen. Vilkårene og betingelsene i denne avtalen vil bli vurdert som konfidensiell informasjon tilhørende Dropbox, og kunden vil ikke offentliggjøre informasjonen til noen tredjeparter. Kunden godtar at alle betingelser og vilkår på en kundes kjøpsordre ikke vil gjelde for denne avtalen og er ugyldige. Hvis sluttbrukere må klikke seg gjennom vilkårene for bruk for å kunne bruke tjenestene, er disse klikkbare vilkårene underlagt denne avtalen, og denne avtalen vil avgjøre om det er en konflikt.
  4. Gjeldende lov. DENNE AVTALEN REGULERES AV LOVEN I CALIFORNIA MED UNNTAK AV KONFLIKTER MED LOVPRINSIPPER.
  5. Tilsidesettelse. Ugjennomførlige bestemmelser blir endret for å gjenspeile partenes hensikt og kun i den grad det er nødvendig for å la dem bli håndhevet, og de gjenværende bestemmelsene i avtalen vil forbli i full effekt.
  6. Varsel. Varsler må sendes via e-post, brevsending, luftpost eller ilbud og anses for overrakt når de mottas. Varsler til kunden kan også sendes til den gjeldende kontoens e-postadresse og anses som overrakt når de sendes. Varsler til Dropbox må sendes til juridisk avdeling hos Dropbox på contractnotices@dropbox.com med en kopi til P.O. Box 77767, San Francisco, CA 94107, USA, attn.: Legal Department.
  7. Kravsfrafall. Et kravsfrafall for enhver misligholdelse er ikke et kravsfrafall for noen følgende misligholdelser.
  8. Tildeling. Kunden kan ikke tildele eller overføre denne avalen eller noen rettigheter eller forpliktelser under denne avtalen uten skriftlig samtykke fra Dropbox. Dropbox kan ikke tildele denne avtalen uten å gi varsel til kunden, med unntak av at Dropbox kan tildele denne avtalen eller enhver rettighet eller plikt under denne avtalen til et tilknyttet selskap eller i forbindelse med en fusjon, overtagelse, omorganisering av konsern eller salg av alle eller hovedsakelig alle aktiver uten å gi varsel. Alle andre forsøk på overføring eller tildeling er ugyldige.
  9. Ingen representasjon. Dropbox og kunden er ikke juridiske partnere eller agenter, men uavhengige kontraktører.
  10. Kontrahering. Dropbox vil være ansvarlig for alle sine underleverandører og underbehandleres handlinger eller unnlatelser, og for alle kontraherte forpliktelser.
  11. Uovervinnelig hindring. Med unntak av betalingsplikt vil verken Dropbox eller kunden være ansvarlig for utilstrekkelig ytelse til den grad det forårsakes av tilstander som var utenfor partens rimelige kontroll (f.eks. naturkatastrofe, krigs- eller terrorhandlinger, opprør, arbeidsforhold, statlig handling og Internett-forstyrrelser).
  12. Ingen tredjepartsbegunstigede. Det er ingen tredjepartsbegunstigende til denne avtalen. Uten begrensning av denne delen, er ikke en kundes sluttbruker tredjepartsbegunstigende til kundens rettigheter under denne avtalen.
 13. Definisjoner.
  • «Retningslinjer for akseptabel bruk» betyr Dropbox-retningslinjene for akseptabel bruk som er angitt på følgende kobling, eller annen kobling som Dropbox kan tilby: https://www.dropbox.com/terms#acceptable_use.
  • «Kontodata» betyr kontoen og kontaktinformasjonen som sendes inn til tjenestene av kunde eller sluttbrukere.
  • «Administrator» betyr den kunde-utpekte tekniske sluttbrukeren som administrerer tjenestene til sluttbrukerne på kundens vegne. Administratorer kan være i stand til å åpne, gi videre, begrense eller fjerne kundedata i eller fra sluttbrukerkontoer. Administratorer kan også ha evnen til å overvåke, begrense eller avslutte tilgangen til sluttbrukerkontoer.
  • «Administratorkonto» betyr den administrative kontoen som Dropbox har gitt kunden for å administrere tjenestene.
  • «Administratorverktøy» betyr det nettbaserte verktøyet som Dropbox har gitt kunden for å kunne administrere tjenestene.
  • «Partner» betyr enhver enhet som styrer, blir styrt av eller som er under felles styring med en annen part, der «kontroll» betyr evnen til å styre administrasjonen og reglene til en enhet.
  • «Betatjenester» betyr tjenestene eller funksjonene som er identifisert som alfa, beta, forhåndsvisning, tidlig tilgang eller evaluering, eller ord eller uttrykk med lignende betydning.
  • «Krav» betyr et krav fra en tredjepart, inkludert en regulerende straff.
  • «Kundedata« betyr lagrede data, kontodata og meldinger, kommentarer, strukturerte data, bilder og annet innhold som er sendt til tjenestene av kunden eller sluttbrukere.
  • «Kundedomener» betyr kundens Internett-domenenavn.
  • «Avtale om databehandling» betyr avtalen med Dropbox relatert til samsvar med EUs lover om databeskyttelse, som du finner på følgende kobling: https://assets.dropbox.com/documents/en/legal/data-processing-agreement-dfb-013118.pdf eller annen kobling som Dropbox kan oppgi.
  • «Iverksettelsesdato» betyr datoen kunden godtar denne avtalen.
  • «Sluttbrukere» betyr brukere av kundens tjenestekonto. Sluttbrukere kan omfatte kundens og partneres ansatte og konsulenter.
  • «Sluttbrukerkonto» betyr en konto som Dropbox er vert for, som er opprettet av kunden gjennom tjenestene for en sluttbruker.
  • «EUs lover om databeskyttelse» betyr, i den utstrekning som gjelder og er gyldig fra tid til annen, de lover som implementerer EUs databeskyttelsesdirektiv (95/46/EC) og EUs generelle databeskyttelsesforskrift (2016/679) og enhver implementering av lover i hver EU-medlemsstat.
  • «Privacy Shield-programmet mellom EU og USA» betyr rammeverket for Privacy Shield-programmet mellom EU og USA og dets prinsipper som fremlagt av US Department of Commerce og European Commission angående innsamling, bruk og oppbevaring av personlig data fra EU-medlemsland.
  • «Standardkontraktbestemmelser for EU» betyr EUs standardkontraktbestemmelse med Dropbox, Inc. for overføring av personopplysninger til behandlere som er innlemmet i avtalen om databehandling.
  • «Ekskluderte funksjoner» betyr tjenester eller funksjoner som står oppført her https://assets.dropbox.com/documents/en-us/legal/dfb-services-exceptions.pdf, og denne listen kan bli oppdatert fra tid til annen av Dropbox, forutsatt at ikke-betafunksjoner som er innarbeidet i tjenestene fra iverksettelsesdatoen ikke blir overført til listen over ekskluderte funksjoner i løpet av perioden.
  • «Eksportkontrollover» betyr alle gjeldende lover og regler for eksport- og re-eksport, inkludert Export Administration Regulations («EAR») vedlikeholdt av U.S. Department of Commerce, handelssanksjoner og økonomiske sanksjoner vedlikeholdes av Treasury Department's Office of Foreign Assets Control og International Traffic in Arms Regulations («ITAR») av Department of State.
  • «Avgifter» betyr de beløpene som Dropbox fakturerer kunden for tjenestene som står beskrevet på bestillingsskjemaet.
  • «Innledende tjenesteperiode» betyr perioden for de aktuelle tjenestene som begynner på iverksettelsesdatoen og som fortsetter så lenge som står angitt på bestillingsskjemaet.
  • «Opphavsrett» betyr nåværende og fremtidige globale rettigheter under patent, copyright, forretningshemmelighet, varemerke, ideelle rettigheter og andre lignende rettigheter.
  • «Bestillingsskjema» betyr bestillingsdokument, eller bestillingssiden, for tjenestene.
  • «Personopplysninger», «Prosess» og «Behandling» har betydningen gitt disse uttrykkene i EUs lover om databeskyttelse.
  • «Klargjøringssdato» er datoen Dropbox gjør tjenestene tilgjengelige for kunden.
  • «Fornyelsesperiode» betyr, med mindre annet er avtalt skriftlig mellom partene, den tolvmåneders fornyelsesperioden som kommer etter enten den innledende tjenesteperioden eller en tidligere fornyelsesperiode. Fornyelsesperioder er angitt på bestillingsskjemaet.
  • «Sikkerhetskrise» betyr: (i) bruk av tjenestene som avbryter eller kan avbryte tjenestene, andre kunders bruk av tjenestene eller infrastrukturen som brukes til å levere tjenestene, eller (ii) uautorisert tredjeparts tilgang til tjenestene.
  • «Sikkerhetstiltak» betyr de tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltakene som er beskrevet på https://assets.dropbox.com/documents/en/legal/security-measures.pdf eller en annen koblinger som Dropbox kan oppgi.
  • «Tjenester» betyr tjenestene som kunden bestiller og som Dropbox leverer til kunden, som beskrevet på https://www.dropbox.com/business/plans-comparison, eller en annen kobling som Dropbox kan oppgi.
  • «Tjenesteperioden» betyr den innledende tjenesteperioden og alle fornyelsesperiodene for de aktuelle tjenestene.
  • «Programvare» betyr klientprogramvaren som leveres som en del av tjenestene.
  • «Lagret data» betyr filene som lastes opp til tjenestene ved hjelp av programvaren av kunden eller sluttbrukere.
  • «Underleverandør» betyr en enhet som Dropbox kontraherer noen av sine forpliktelser til i henhold til denne avtalen.
  • «Underbehandler» betyr en enhet som godtar å behandle kundedata på Dropbox sine vegne, eller på vegne av en annen Dropbox-underbehandler, for å levere tjenestene.
  • «Avgifter» betyr alle avgifter for salg, bruk, verdiøkning, varer og tjenester, forbruk, forbrukeravgift, lokalt stempel eller andre avgifter, (inkludert, men ikke begrenset til, ISS, CIDE, PIS, CONFINS), toll eller andre belastninger av enhver art unntatt skatt som er basert på nettoinntekten til Dropbox, forbundet med tjenestene eller programvaren, inkludert alle relaterte gebyrer eller renter.
  • «Periode» betyr avtaleperioden, som begynner på iverksettelsesdatoen og fortsetter inntil det som inntrer først: (i) slutten av tjenesteperioden, eller (ii) avtalen avsluttes som angitt her.
  • «Tredjeparts-forespørsler» betyr en forespørsel fra en tredjepart om opptegnelser forbundet med en sluttbrukers bruk av tjenestene, deriblant informasjon i eller fra en sluttbrukerkonto eller kundens tjenestekonto. Tredjeparts-forespørsler kan omfatte gyldige ransakningsordre, rettskjennelser eller stevninger, forepsørsler fra enkeltpersoner, inkludert sluttbrukere, til å utøve sine rettigheter under EUs lover om databeskyttelse, eller enhver annen forespørsel der det er skriftlig samtykke fra sluttbruker, eller en sluttbrukers godkjente representant, som tillater fremlegging.
  • «Kildeskatt» betyr enhver skatt som er pålagt Dropbox eller kundens forhandler som kunden er pålagt ved lov å tilbakeholde eller trekke fra betalingen til Dropbox eller kundens forhandler.

Denne oversettelsen er her for å informere. Juridisk sett, er det den engelskspråklige versjonen som gjelder ved uoverensstemmelser.

Dropbox' DMCA-retningslinjer

Dropbox («Dropbox») respekterer andres opphavsrett og forventer at brukerne gjør det samme. I tråd med Digital Millennium Copyright Act fra 1998, hvis tekst kan finnes på U.S. Copyright Office-nettstedet på http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf, vil Dropbox straks følge påstand om brudd på opphavsrett som begås med bruk av Dropbox-tjenesten og/eller Dropbox-nettstedet («nettstedet») hvis slike krav rapporteres til Dropbox' utpekte opphavsrettsagent som identifiseres i eksempelvarselet nedenfor.

Hvis du er en innehaver av opphavsrett, autorisert til å handle på vegne av en eller autorisert til å hande under enhver eksklusiv rett under opphavsrett, kan du rapportere påståtte brudd som foregår på eller gjennom nettstedet ved å fylle ut det følgende DMCA-varselet om påstått brudd og levere det til Dropbox' utpekte opphavsrettsagent. Ved mottak av varsel som beskrevet nedenfor, vil Dropbox utføre etter eget forgodtbefinnende den handlingen den mener er passende, inkludert fjerning av bestridt innhold fra nettstedet.

DMCA-varsel om påstått brudd («varsel»)

 1. Identifiser verket med opphavsrett som du hevder har blitt krenket, eller - hvis flere verk med opphavsrett dekkes av dette varselet - kan du gi en representativ liste over verk med opphavsrett som du hevder har blitt krenket.

 2. Identifiser materialet eller koblingen du hevder krenker (eller kilden til krenkende aktivitet) og som tilgang skal deaktiveres for, inkludert minimum, hvis gjeldende, URL-adressen til koblingen som vises på nettstedet eller den nøyaktige beliggenheten der slikt materiale kan finnes.

 3. Oppgi firmatilknytningen din (hvis gjeldende), postadresse, telefonnummer og, hvis den er tilgjengelig, e-postadresse.

 4. Inkluder begge de følgende erklæringene i brødteksten til varselet:
  • «Jeg erklærer herved at jeg i god tro mener at den omstridte bruken av materialet med opphavsrett ikke er autorisert av eieren av opphavsretten, dens agent eller loven (f.eks. som rimelig bruk).»

  • «Jeg erklærer herved at informasjonen i denne meldingen er nøyaktig og, under ed, at jeg er eieren, eller at jeg er autorisert til å handle på vegne av den som eier opphavsretten eller en eksklusiv rettighet under opphavsretten som angivelig er krenket.»

 5. Oppgi fullstendig juridisk navn og elektronisk eller fysisk signatur.

Lever dette varselet, med alle punkter fylt ut, til Dropbox' utpekte opphavsrettsagent:

Opphavsrettsagent
Dropbox Inc.
333 Brannan Street
San Francisco, CA 94107

Denne oversettelsen er her for å informere. Juridisk sett, er det den engelskspråklige versjonen som gjelder ved uoverensstemmelser.

Dropbox' retningslinjer for akseptabel bruk

Dropbox brukes av flere millioner personer og vi er stolte over tilliten vi har fått. Til gjengjeld stoler vi på at du bruker tjenestene våre på en ansvarlig måte.

Du aksepterer at du ikke skal misbruke Dropbox-tjenestene («tjenestene») eller hjelpe andre å med misbruke dem. For eksempel skal du ikke engang forsøke å gjøre noe av det følgende i forbindelse med tjenestene:

 • sondere, skanne eller teste sårbarheten til hvilket som helst system eller nettverk;
 • bryte eller på annen måte omgå noen sikkerhets- eller autentiseringsforanstaltninger;
 • åpne, tukle med eller bruke ikke-offentlige områder eller deler av tjenestene eller delte områder av tjenestene som du ikke har blitt invitert til;
 • forstyrre eller avbryte enhver bruker, host eller nettverk ved f.eks. å sende et virus, overbelaste, oversvømme, spamme eller postbombe noen del av tjenestene;
 • få tilgang til, søke eller opprette kontoer for tjenestene på annen måte enn fra våre offentlig støttede grensesnitt (for eksempel ved former for datainnsamling eller ved å opprette kontoer i stort omfang);
 • sende uoppfordret kommunikasjon, kampanjer eller reklamer eller spam;
 • sende endrede, villedende eller gal kilde-identifiserende informasjon, inkludert «spoofing» og «phishing»;
 • promotere eller reklamere for produkter eller tjenester bortsett fra egne uten passende autorisasjon;
 • misbruke verving eller kampanjer for å få mer plass enn fortjent;
 • omgå grensene som er satt for lagringsplass;
 • selge tjenestene uten konkret autorisasjon til å gjøre det;
 • offentliggjøre eller dele materiell som er pornografisk ulovlig eller upassende eller som er svært voldelig;
 • rette fordommer eller hat mot en person eller gruppe av mennesker basert på rase, religion, etnisitet, kjønn, kjønnsidentitet, seksuell legning, funksjonshemming eller annen funksjonsnedsettelse;
 • trakassere eller skjelle ut Dropbox-personell og representanter eller agenter som utfører tjenester på vegne av Dropbox;
 • krenke loven på annen måte, inkludert lagre, publisere eller dele materiell som er forfalsket, ærekrenkende, villedende; eller
 • bryte personvernet eller krenke andres rettigheter.