Denne oversettelsen er her for å informere. Juridisk sett, er det den engelskspråklige versjonen som gjelder ved uoverensstemmelser.

Bruksvilkårene til Dropbox

Publisert 6. juli 2021

Gjelder fra 6. juli 2021

Du kan se de tidligere vilkårene her.

Takk for at du bruker Dropbox! Målet vårt er å skape en mer velinformert måte å arbeide på, ved å tilby en intuitiv og enhetlig plattform som holder innholdet ditt trygt og tilgjengelig og lar deg og de som du jobber sammen med, koordinere og synkronisere med hverandre. Disse bruksvilkårene («vilkårene») dekker din bruk av og tilgang til tjenestene, klientprogramvaren og nettstedene våre («tjenestene»). Hvis du er bosatt utenfor USA, Canada og Mexico («Nord-Amerika»), er denne avtalen med Dropbox International Unlimited Company, og hvis du er bosatt i Nord-Amerika, er denne avtalen med Dropbox, Inc. Personvernerklæringen vår forklarer hvordan vi samler inn og bruker informasjonen din, mens retningslinjene for akseptabel bruk oppsummerer ansvaret ditt når du bruker tjenestene våre. Ved å bruke tjenestene våre samtykker du i å være bundet av disse vilkårene samt personvernerklæringen og retningslinjene for akseptabel bruk.

Tingene dine og tillatelsene dine

Når du bruker tjenestene våre, gir du oss ting som filer, innhold, meldinger, kontakter og så videre («tingene dine»). Tingene dine er dine. Disse vilkårene gir oss ingen rettigheter til tingene dine med unntak av de begrensede rettighetene som lar oss tilby tjenestene.

Vi trenger din tillatelse til å gjøre ting som å oppbevare tingene dine, sikkerhetskopiere dem og dele dem når du ber oss om å gjøre det. Tjenestene våre gir deg også funksjoner som kommentering, deling, søk, miniatyrbilder, forhåndsvisning av dokumenter, optisk tegngjenkjenning (OCR), enkel sortering og organisering samt personlig tilpassing og hjelp til å redusere rutinearbeid. Dropbox skaffer seg tilgang til, lagrer og skanner tingene dine for å kunne levere disse og andre funksjoner. Du gir oss tillatelse til å utføre disse oppgavene, og denne tillatelsen omfatter våre tilknyttede selskaper og betrodde tredjeparter vi samarbeider med.

Ansvaret ditt

Bruken din av tjenestene våre må overholde retningslinjene for akseptabel bruk. Innhold i tjenestene kan være beskyttet av andres immaterielle rettigheter. Ikke kopier, last opp, last ned eller del innhold med mindre du har rett til å gjøre det.

Dropbox kan vurdere om adferden din og innholdet ditt er i samsvar med disse vilkårene og retningslinjene for akseptabel bruk. Vi er ikke ansvarlig for innholdet som brukere offentliggjør og deler via tjenestene.

Hjelp oss med å beskytte tingene dine. Beskytt passordet du bruker til å få tilgang til tjenestene, og hold kontoopplysningene oppdatert. Ikke del påloggingsinformasjonen din med andre eller gi andre tilgang til kontoen din.

Din bruk av tjenestene våre må være i tråd med gjeldende lover, inkludert lover og forskrifter om eksportregulering. Du må være minst 13 år (eller eldre, avhengig av hvor du bor) for å bruke tjenestene våre.

Programvare

Noen av tjenestene våre lar deg laste ned klientprogramvare («programvare») som kan oppdateres automatisk. Så lenge du overholder vilkårene i denne avtalen, gir vi deg en begrenset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, gjenkallelig lisens til å bruke programvaren, kun til å åpne tjenestene. I den grad noen del av programvaren kan tilbys under en åpen kildelisens, gjør vi lisensen tilgjengelig for deg og bestemmelsene i lisensen kan uttrykkelig tilsidesette noen av disse vilkårene. Med mindre de følgende begrensningene er forbudt iht. loven, godtar du å ikke utføre reverse engineering eller dekompilere tjenestene, prøve å gjøre dette eller assistere noen som gjør dette.

Betatjenester

Noen ganger gir vi ut produkter og funksjoner som fortsatt er under testing og evaluering (betatjenester). Betatjenester er merket «alfa», «beta», «forhåndsvisning», «tidlig tilgang» eller «evaluering» (eller med ord eller setninger med liknende betydning), og er ikke nødvendigvis like pålitelige som de andre tjenestene til Dropbox. Betatjenester blir gjort tilgjengelige slik at vi kan samle inn tilbakemeldinger fra brukerne, og ved å bruke tjenestene samtykker du i at vi kan kontakte deg for å samle inn slike tilbakemeldinger.

Betatjenester er konfidensielle frem til den offisielle lanseringen. Hvis du bruker betatjenester, samtykker du i å ikke utlevere informasjon om disse tjenestene til noen andre uten vår tillatelse.

Tingene våre

Tjenestene beskyttes av opphavsretts- og varemerkelovgivningen, og andre amerikanske og utenlandske lover. Disse vilkårene gir deg ikke noen rett til, krav på eller andel av tjenestene, andres innhold i tjenestene, Dropbox' varemerker, logoer eller andre merkeegenskaper. Vi setter pris på tilbakemeldingen din, men vær oppmerksom på at vi kan bruke kommentarer eller forslag uten å være forpliktet overfor deg.

Opphavsrett

Vi respekterer andres immaterielle rettigheter og ber deg gjøre det samme. Vi svarer på varsler om påståtte brudd på opphavsrett dersom varslene overholder gjeldende lovgivning. Slike varsler skal rapporteres ved hjelp av vår erklæring om opphavsrett. Vi forbeholder oss retten til å slette eller deaktivere innhold som påstås å være krenkende og avslutte kontoer ved gjentatte overtredelser. Vår utpekte agent for håndtering av meddelelser om påståtte brudd på opphavsrett på tjenestene er:

Copyright Agent
Dropbox, Inc.
1800 Owens St
San Francisco, CA 94158
copyright@dropbox.com

Betalte kontoer

Fakturering. Du kan øke lagringsplassen og legge til betalingsfunksjoner på kontoen din (noe som gjør kontoen til en «betalt konto»). Vi fakturerer deg automatisk fra datoen du går over til en betalt konto og ved hver periodiske fornyelse inntil du avbestiller. Hvis du har et årlig abonnement, sender vi deg et e-postvarsel innen rimelig tid før fornyelsesdatoen for å minne deg om at abonnementet er i ferd med å fornyes. Du er ansvarlig for alle gjeldende skatter og avgifter, og vi belaster avgift når vi er forpliktet til det. Noen land har obligatoriske lokale lover om oppsigelsesrett, og dette punktet tilsidesetter ikke disse lovene.

Avbestilling. Du kan si opp den betalte Dropbox-kontoen når som helst. Refusjon gis bare hvis det er pålagt ved lov. Eksempel: Brukere som bor i EU/EØS-området, har rett til å avbestille sitt betalte abonnement innen 14 dager etter at de registrerte seg for, oppgraderte eller fornyet en betalt konto, ved å klikke her.

Nedgraderinger. Den betalte kontoen din er aktiv til den blir avbestilt eller avsluttet under disse vilkårene. Hvis du ikke betaler for kontoen i tide, forbeholder vi oss retten til å suspendere den eller fjerne betalingsfunksjoner.

Endringer. Ved fornyelse av abonnementet kan vi endre de gjeldende gebyrene for å gjenspeile faktorer som endringer i produkttilbudet, virksomheten eller de økonomiske omstendighetene. Vi gir deg minst 30 dagers varsel om slike endringer i en melding til e-postadressen som er knyttet til kontoen din, og du får muligheten til å si opp abonnementet før det nye gebyret trer i kraft.

Dropbox Business-team

E-postadresse. Hvis du registrerer deg for en Dropbox-konto med en e-postadresse som du har fått av organisasjonen din, kan organisasjonen ha mulighet til å blokkere bruken din av Dropbox til du går over til en konto på et Dropbox Business- eller Education-team (felles: «Dropbox Business-team») eller du knytter Dropbox-kontoen til en privat e-postadresse.

Bruk av Dropbox Business-team. Hvis du blir med i et Dropbox Business-team, skal du bruke det i samsvar med organisasjonens vilkår og retningslinjer. Vær oppmerksom på at Dropbox Business-teamkontoer er underlagt organisasjonens kontroll. Administratorene kan ha mulighet til å åpne, fremlegge, begrense eller fjerne informasjon i eller fra Dropbox Business-teamkontoen din. De kan også ha mulighet til å begrense eller avslutte tilgangen din til en Dropbox Business-teamkonto. Hvis du konverterer en eksisterende Dropbox-konto til en del av et Dropbox Business-team, kan administratorene ha mulighet til å forhindre deg fra å oppheve kontoens tilknytning til Dropbox Business-teamet på et senere tidspunkt.

Oppsigelse

Du kan slutte å bruke tjenestene våre når som helst. Vi forbeholder oss retten til å suspendere eller oppheve tilgangen din til tjenestene med varsel til deg, hvis:

(a) du bryter disse vilkårene,

(b) din bruk av tjenestene ville føre til en reell risiko for skade eller tap for oss eller andre brukere, eller

(c) du ikke har en betalt konto og ikke har benyttet tjenestene på 12 sammenhengende måneder.

Vi gir deg forhåndsvarsel i rimelig tid via e-postadressen som er tilknyttet kontoen din, så du kan endre på den aktiviteten som har fått oss til å kontakte deg. Da har du også muligheten til å eksportere tingene dine bort fra tjenestene våre. Hvis du etter en slik melding ikke utfører de tiltakene vi ber deg om å utføre, opphever eller suspenderer vi tilgangen til tjenestene.

Vi gir ikke varsel før stenging av kontoen når:

(a) du i vesentlig grad bryter disse vilkårene,

(b) det vil medføre at vi pådrar oss et rettslig ansvar, eller det svekker vår evne til å levere tjenestene til våre andre brukere, eller

(v) vi er forhindret fra å gjøre det i henhold til loven.

Opphør av tjenester

Vi kan velge å avbryte tjenestene som følge av usedvanlige uforutsette omstendigheter eller hendelser utenfor Dropbox sin kontroll (f.eks. en naturkatastrofe, brann eller eksplosjon), eller for å etterkomme et lovkrav. Hvis vi gjør dette, gir vi deg et rimelig forvarsel, slik at du kan eksportere tingene dine fra systemene våre (vi gir deg minst 30 dagers varsel der omstendighetene tillater det). Hvis vi avbryter tjenestene på denne måten før utløpet av en fastsatt periode eller minsteperiode som du har betalt oss for, refunderer vi den delen av gebyrene som du har forhåndsbetalt, men ikke har mottatt tjenester for.

Tjenester «SOM DE ER»

Vi anstrenger oss for å levere en best mulig tjeneste, men det finnes visse ting vi ikke kan garantere. I DEN GRAD DET ER TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV, GIR DROPBOX OG DETS TILKNYTTEDE SELSKAPER, LEVERANDØRER OG DISTRIBUTØRER INGEN GARANTIER, VERKEN UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT, VEDRØRENDE TJENESTENE. TJENESTENE LEVERES «SOM DE ER». VI FRASIER OSS OGSÅ ETVHERT ANSVAR FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRENKELSE. Visse jurisdiksjoner tillater ikke ansvarsfraskrivelsene i denne paragrafen, så de gjelder muligens ikke for deg. Disse ansvarsfraskrivelsene tilsidesetter for eksempel ikke den juridiske beskyttelsen, inkludert lovpålagte garantier, som lovgivningen i EU/EØS-området gir forbrukere.

Ansvarsbegrensning

VI UTELUKKER ELLER BEGRENSER IKKE ANSVARET VÅRT OVERFOR DEG DER DET ER ULOVLIG Å GJØRE DET – DETTE OMFATTER ALT ANSVAR FOR SVINDEL ELLER BEDRAGERSKE OPPLYSNINGER FRA DROPBOX ELLER DETS TILKNYTTEDE SELSKAPERS SIDE I FORBINDELSE MED LEVERINGEN AV TJENESTENE. I LAND DER DE FØLGENDE TYPENE UNNTAK IKKE ER TILLATT, ER VI KUN ANSVARLIGE OVERFOR DEG FOR TAP OG SKADER SOM DET ER RIMELIG Å FORUTSE SOM ET RESULTAT AV VÅR UNNLATELSE AV Å UTVISE RIMELIG AKTSOMHET OG RIMELIGE FERDIGHETER, ELLER AV VÅRT BRUDD PÅ KONTRAKTEN MED DEG. DETTE PUNKTET PÅVIRKER IKKE FORBRUKERRETTIGHETER SOM IKKE KAN FRASKRIVES ELLER BEGRENSES VED KONTRAKT ELLER AVTALE. HVIS DU ER EN FORBRUKER I EU/EØS-OMRÅDET ELLER STORBRITANNIA, UTELUKKER DISSE VILKÅRENE IKKE DROPBOX SITT ANSVAR FOR TAP OG SKADER SOM ER ET RESULTAT AV VÅR UNNLATELSE AV Å UTVISE RIMELIG AKTSOMHET OG RIMELIGE FERDIGHETETER I FORBINDELSE MED LEVERINGEN AV TJENESTENE, ELLER AV VÅRT BRUDD PÅ KONTRAKTEN MED DEG, SÅ LENGE DET ER RIMELIG Å FORUTSE DISSE TAPENE OG SKADENE.

I LAND HVOR UNNTAK ELLER BEGRENSNINGER AV ANSVAR ER TILLATT, VIL DROPBOX, DETS TILKNYTTEDE SELSKAPER, LEVERANDØRER OG DISTRIBUTØRER IKKE VÆRE ANSVARLIGE FOR:

i. INDIREKTE SKADER, KONKRET DOKUMENTERTE SKADER, FØLGESKADER, STRAFFERETTSLIG BEGRUNNEDE TAP ELLER FØLGETAP, ELLER

ii. ETHVERT TAP AV BRUK, DATA, OMSETNING ELLER FORTJENESTE, UAVHENGIG AV JURIDISK LÆRE.

DISSE UNNTAKENE ELLER BEGRENSNINGENE VIL GJELDE UAVHENGIG AV OM DROPBOX ELLER NOEN AV DERES TILKNYTTEDE SELSKAPER HAR BLITT ADVART OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER.

HVIS DU BRUKER TJENESTENE TIL KOMMERSIELLE OG FORRETNINGSMESSIGE FORMÅL ELLER MED HENBLIKK PÅ VIDERESALG, VIL DROPBOX, DETS TILKNYTTEDE SELSKAPER, LEVERANDØRER ELLER DISTRIBUTØRER IKKE VÆRE ANSVARLIG OVERFOR DEG FOR TAP AV FORTJENESTE, TAP AV OMSETNING, AVBRUDD I VIRKSOMHETEN ELLER TAP AV FORRETNINGSMULIGHET. DROPBOX OG DETS TILKNYTTEDE SELSKAPER ER IKKE ANSVARLIGE FOR OPPFØRSELEN TIL NOEN BRUKER AV TJENESTENE, HVERKEN ONLINE ELLER OFFLINE.

BORTSETT FRA FOR DE TYPENE ANSVAR SOM VI I HENHOLD TIL LOVEN IKKE KAN BEGRENSE (SOM BESKREVET I DETTE AVSNITTET), BEGRENSER VI ANSVARET VÅRT OVERFOR DEG TIL DET BELØPET SOM ER HØYEST AV USD 20 ELLER 100 PROSENT AV BELØPET DU HAR BETALT UNDER DITT NÅVÆRENDE ABONNEMENT HOS DROPBOX. DENNE BESTEMMELSEN GJELDER IKKE FOR FORBRUKERE I EU/EØS-OMRÅDET, DER DETTE ER FORBUDT VED GJELDENDE LOV.

Tvisteløsning

La oss først prøve å finne en løsning. Vi prøver å håndtere problemene dine uten behov for en formell rettssak. Du samtykker i å prøve å løse tvisten uformelt ved å kontakte dispute-notice@dropbox.com, før du anmelder en eventuell fordring mot Dropbox. Vi prøver å løse tvisten uformelt ved å kontakte deg per e-post. Hvis en tvist ikke er løst innen 15 dager etter innsending, kan du eller Dropbox anlegge en formell rettssak. Hvis du er bosatt i EU/EØS-området, kan du bruke EU-kommisjonens tvisteløsningsplattform på nettet, som du får tilgang til her: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Rettslig forum for tvister. Du og Dropbox samtykker i at enhver rettslig prosess for å løse krav i tilknytning til disse vilkårene eller tjenestene, skal legges frem for de føderale eller statlige domstolene i San Francisco County i California, underlagt de obligatoriske voldgiftsklausulene nedenfor. Både du og Dropbox gir samtykke til verneting og personlig jurisdiksjon for de nevnte domstoler. Hvis du bor i et land med lover som gir forbrukerne rett til å fremsette tvister for sine lokale domstoler, (f.eks. et EU/EØS-land), påvirker dette avsnittet ikke disse kravene.

HVIS DU ER BOSATT I USA, SAMTYKKER DU OGSÅ TIL FØLGENDE PÅKREVDE VOLDGIFTSKLAUSULER:

Vi er begge enige om voldgift. Du og Dropbox er enige om å løse alle krav vedrørende disse vilkårene eller tjenestene via endelig og bindende voldgift avgjort av én enkelt voldsgiftsdommer, med unntak av det som fremgår under Unntak for avtale om voldgift nedenfor. Dette omfatter tvister som springer ut av eller gjelder tolkningen eller anvendelsen av punktet «Bestemmelser om tvungen voldgift», herunder rettskraft, gjenkallelighet eller gyldighet.

Trekke seg fra avtale om voldgift. Du kan avslå denne avtalen om voldgift ved å klikke her og sende inn frameldingsskjemaet innen 30 dager fra du oppretter kontoen din. Hvis du har godtatt en tidligere versjon av disse vilkårene som tillater deg å trekke deg fra voldgift, vil imidlertid ditt tidligere valg om å trekke deg fra eller ikke trekke deg fra voldgift gjelde.

Voldgiftsprosedyrer. The American Arbitration Association (AAA) administrerer voldgiftssaken under sine regler for kommersiell voldgift og supplerende prosedyrer for forbrukerrelaterte tvister. Voldgiftssaken vil finne sted i den amerikanske staten du bor eller jobber i, San Francisco (CA) eller et annet sted vi blir enige om.

Voldgiftsgebyrer. AAA-reglene regulerer betaling av alle voldgiftsgebyrer. Dropbox vil betale alle voldgiftsgebyrer for individuelle voldgiftssaker som utgjør mindre enn USD 75 000. Hvis du i henhold til voldgiftsavgjørelsen får tilkjent en erstatning som er mer enn noe tilbud vi gir for å løse tvisten, vil vi betale deg USD 1000 i tillegg til erstatningen. Dropbox vil ikke kreve sine advokatsalær og -omkostninger dekket under voldgiftssaken, med mindre voldgiftsdommeren fastslår at kravet ditt er useriøst.

Unntak for avtale om megling. Både du og Dropbox kan framsette krav, hvis de kvalifiserer, for småkravsdomstolen i San Francisco (CA) eller i en annen amerikansk delstat der du bor eller jobber. Begge partene kan anlegge rettssak utelukkende for å oppnå forføyning mot uautorisert bruk eller misbruk av tjenestene eller krenkelse av immaterielle rettigheter (for eksempel varemerke- eller patentrettigheter, forretningshemmelighet, opphavsrett) uten først å benytte seg av voldgiftsinstituttet eller den uformelle tvisteløsingsprosedyren som er beskrevet ovenfor. Dersom avtalen om megling ikke gjelder for deg eller ditt krav, samtykker du til den eksklusive jurisdiksjonen til statlige og føderale domstoler i San Francisco County i California for å løse kravet.

INGEN GRUPPESØKSMÅL. Du kan kun løse tvister med oss på individuelt grunnlag og kan ikke bringe et krav som en saksøker eller et medlem av et gruppesøksmål. Kollektive voldgiftssaker, gruppesøksmål, private søksmål av særlig offentlig interesse og konsolidering med andre voldgiftssaker er ikke tillatt. Hvis dette spesifikke leddet ikke kan gjøres gjeldende, vil hele punktet «Bestemmelser om tvungen voldgift» anses ugyldig.

Gjeldende lov

Disse vilkårene vil styres av gjeldende lovgivning i California med unntak av prinsipper for internasjonal privatrett. Noen land (deriblant EU/EØS-land) har lover som krever at forbrukeravtaler skal være underlagt forbrukerlovgivningen i forbrukerens land. Dette punktet overstyrer ikke disse lovene.

Hele avtalen

Disse vilkårene utgjør hele avtalen mellom deg og Dropbox vedrørende innholdet i disse vilkårene og avløser og erstatter enhver tidligere eller samtidig avtale, eller vilkår og betingelser som gjelder innholdet i disse vilkårene. Disse vilkårene gir ingen rettigheter som begunstiger tredjeparter.

Kravsfrafall, ugyldighet og overdragelse

Hvis Dropbox unnlater å håndheve en bestemmelse, betyr ikke dette et avkall på retten til å gjøre det senere. Hvis det blir klart at en bestemmelse ikke kan håndheves, forblir resten av vilkårene gyldige og et gyldig vilkår som gjenspeiler avtalens formål, vil erstatte den ugyldige bestemmelsen. Du kan ikke overdra noen av rettighetene dine under disse vilkårene til andre, og ethvert slikt forsøk vil være ugyldig. Dropbox kan overdra sine rettigheter til en hvilken som helst av sine tilknyttede selskaper eller datterselskaper eller til rettsetterfølgere til fordel for enhver virksomhet som er knyttet til tjenestene.

Endringer

Vi kan endre disse vilkårene fra tid til annen for bedre å gjenspeile:

(a) endringer i gjeldende lovgivning,

(b) nye forskriftsmessige krav, eller

(c) forbedringer gjort i tjenestene.

Hvis en oppdatering påvirker bruken din av tjenestene eller rettighetene dine som bruker av tjenestene våre, vil vi varsle deg før datoen oppdatering trer i kraft, ved å sende en e-post til e-postadressen som er tilknyttet kontoen din eller via varsling i produktet. Disse oppdaterte vilkårene vil tre i kraft ikke mindre enn 30 dager fra vi varsler deg.

Hvis du ikke er enig i oppdateringene vi gjør, må du stenge kontoen før oppdateringene trer i kraft. Der det er aktuelt, vil vi tilby deg en forholdsmessig refusjon basert på beløpene du har forhåndsbetalt for tjenester og kontoavbestillingstidspunktet. Ved å fortsette å bruke eller åpne tjenestene etter at en oppdatering trer i kraft, godtar du å være bundet av de endrede vilkårene.

Denne oversettelsen er her for å informere. Juridisk sett, er det den engelskspråklige versjonen som gjelder ved uoverensstemmelser.

Personvernerklæringen til Dropbox

Offentliggjort: 17. desember 2019

Gjelder fra: 1. januar 2020

Du kan se den forrige personvernerklæringen her.

Takk for at du bruker Dropbox! Her beskriver vi hvordan vi samler inn, bruker og håndterer dine personopplysninger når du bruker nettstedene, programvaren og tjenestene («tjenestene») våre. Hvis du vil ha mer informasjon og flere detaljer, kan du gå til siden med vanlige spørsmål.

Hva og hvorfor

Vi samler inn og bruker følgende opplysninger for å gi, forbedre, beskytte og markedsføre tjenestene våre:

Kontoopplysninger. Vi samler inn, og knytter opp mot kontoen din, opplysningene du oppgir når du gjør ting som å opprette en konto, oppgradere til et betalt abonnement og konfigurere to-faktorverifisering (som f.eks. navn, e-postadresse, telefonnummer, betalingsinformasjon og fysisk adresse).

Dine ting. Tjenestene våre er utviklet for å gi deg en enkel og tilpasset måte å lagre filer, dokumenter, bilder, kommentarer, meldinger osv. («dine ting»), samarbeide med andre og arbeide på tvers av flere enheter og tjenester. For å gjøre dette mulig lagrer, behandler og overfører vi tingene dine samt opplysninger forbundet med dem. Disse opplysningene omfatter profilinformasjonen din, noe som gjør det enklere å samarbeide og dele tingene dine med andre, samt informasjon som størrelsen på filen, tidspunktet den ble lastet opp, samarbeidspartnere og brukeraktivitet.

Kontakter. Du kan velge å gi oss tilgang til kontaktene dine, for å gjøre det enkelt for deg å gjøre ting som å dele og samarbeide om tingene dine, sende meldinger og invitere andre til å bruke tjenestene. Hvis du gjør det, lagrer vi disse kontaktene på serverne våre slik at du kan bruke dem.

Opplysninger om bruk. Vi samler inn opplysninger om hvordan du bruker tjenestene, deriblant handlingene du foretar deg på kontoen din (som deling, redigering, visning, oppretting og flytting av filer eller mapper). Vi bruker opplysningene til å tilby, forbedre og markedsføre tjenestene våre, og til å beskytte Dropbox-brukere. Se siden med vanlige spørsmål for å få mer informasjon om hvordan vi anvender disse opplysningene om bruk.

Opplysninger om enhet. Vi samler også inn informasjon fra og om enhetene du bruker til å få tilgang til tjenestene. Dette omfatter blant annet IP-adresser, type nettleser og enhet du bruker, nettstedet du besøkte før du kom til nettstedene våre og identifikatorer som er knyttet til enhetene dine. Enhetene dine (avhengig av innstillingene) kan også overføre stedsinformasjon til tjenestene. Vi bruker for eksempel opplysninger om enhet til å oppdage misbruk og identifisere og feilsøke programfeil.

Informasjonskapsler (cookies) og annen teknologi. Vi bruker teknologi som informasjonskapsler og sporingsbilder for å gi, forbedre, beskytte og markedsføre tjenestene våre. For eksempel hjelper informasjonskapsler oss med ting som å huske brukernavnet ditt til neste besøk, få innsikt i hvordan du samhandler med tjenestene våre og forbedre tjenestene basert på opplysningene. Du kan konfigurere nettleseren din til å ikke godta informasjonskapsler, men dette kan begrense muligheten til å bruke tjenestene. Hvis systemet vårt mottar et DNT:1-signal fra nettleseren din, svarer vi på det signalet som oppsummert her. Vi kan også bruke tredjeparts tjenesteleverandører som konfigurerer informasjonskapsler og lignende teknologier for å markedsføre Dropbox-tjenester. Du kan finne ut mer om hvordan informasjonskapsler og lignende teknologier fungerer, samt hvordan du reserverer deg mot bruk av dem til reklameformål, her.

Markedsføring. Vi gir brukere muligheten til å bruke noen av tjenestene våre gratis. Disse gratistjenestene er mulige fordi mange brukere oppgraderer til en av de betalte tjenestene. Hvis du registrerer deg for våre tjenester, vil vi fra tid til annen sende deg informasjon om oppgradering, når det er tillatt. Brukere som mottar dette markedsføringsmateriellet kan melde seg ut når som helst. Hvis du ikke vil motta en viss type markedsføringsmateriell fra oss, klikker du på koblingen «avslutt abonnement» i samsvarende e-postmeldinger eller oppdaterer innstillingene under «Varsler» på privatkontoen din.

Noen ganger kontakter vi personer som ikke har noen Dropbox-konto. For mottakere i EU vil vi eller en tredjepart innhente samtykke før du kontaktes. Hvis du mottar en e-post og ikke lenger ønsker å bli kontaktet av Dropbox, kan du avslutte abonnementet og fjerne deg fra kontaktlisten vår via selve meldingen.

Grunnlag for behandling av dine data. Vi samler inn og bruker personopplysningene beskrevet ovenfor for å tilby deg tjenestene på en pålitelig og sikker måte. Vi samler inn og bruker personopplysninger til legitime forretningsbehov. I den grad vi behandler personopplysningene dine til andre formål, vil vi be om ditt samtykke på forhånd eller krever at våre samarbeidspartnere skaffer slikt samtykke. For mer informasjon om lovlig grunnlag for hvordan vi behandler dine data, kan du se siden med vanlige spørsmål.

Hvis du vil ha mer informasjon om kategoriene med personlig informasjon som er inkludert i informasjonen ovenfor, kan du se oversikten over vanlige spørsmål.

Med hvem

Vi kan dele personopplysninger som klarlagt nedenfor, men vi vil ikke selge opplysninger til annonsører eller andre tredjeparter.

Andre som jobber for og med Dropbox. Av forretningsbehov benytter Dropbox visse betrodde tredjeparter (f.eks. leverandører av kundestøtte og IT-tjenester) til å hjelpe oss med å gi, forbedre, beskytte og markedsføre tjenestene våre. Disse tredjepartene vil ha tilgang til opplysningene dine for å utføre oppgaver på våre vegne. Vi vil fortsatt være ansvarlige for at de håndterer opplysningene i henhold til våre instruksjoner. Hvis du vil se en liste over klarerte tredjeparter som vi benytter oss av til å behandle dine personopplysninger og flere opplysninger om kategoriene med personlig informasjon som vi har gitt videre, kan du se siden med vanlige spørsmål.

Andre Dropbox-selskaper. Dropbox deler infrastruktur, systemer og teknologi med andre Dropbox-selskaper for kunne å tilby, forbedre, beskytte og markedsføre tjenester fra Dropbox-selskaper. Vi behandler opplysningene dine på tvers av Dropbox-selskapene for disse formålene, som tillatt etter gjeldende lov og i samsvar med deres vilkår og retningslinjer. Hvis du vil ha mer informasjon om Dropbox-selskaper, tjenester fra Dropbox-selskaper og hvordan vi behandler dine personopplysninger, kan du se siden vår med vanlige spørsmål.

Andre brukere. Tjenestene våre viser opplysninger som ditt navn, profilbilde, enhet, e-postadresse og opplysninger om bruk til andre brukere du samarbeider med eller velger å dele med. Når du registrerer Dropbox-kontoen din med en e-postadresse på et domene som eies av arbeidsgiveren eller organisasjonen din, kan vi hjelpe samarbeidspartnere og administratorer med å finne deg og teamet ditt ved å gjøre noen av de grunnleggende opplysningene, som navn, teamnavn, profilbilde og e-postadresse, synlig for andre brukere på samme domene. På denne måten kan du lettere se teamene du kan bli med i, og det gjør det lettere for andre brukere å dele filer og mapper med deg.

Visse funksjoner lar deg gjøre ytterligere opplysninger tilgjengelig for andre.

Andre programmer. Du kan velge å koble Dropbox-kontoen din til tredjeparts-tjenester – for eksempel via Dropbox API-er. Ved å gjøre dette, gjør du det mulig for Dropbox og disse tredjepartene å utveksle opplysninger om deg og data på kontoen din, slik at Dropbox og disse tredjepartene kan gi, forbedre, beskytte og markedsføre sine tjenester. Husk at tredjeparters bruk av opplysningene dine styres av deres egen personvernerklæring og vilkår for bruk.

Business-teamadministratorer. Hvis du er medlem av et Dropbox Business-team (samlet, «Dropbox Business-team»), kan administratoren din være i stand til å få tilgang til og administrere kontoen til Dropbox Business-teamet. Vi henviser til arbeidsgiverens interne retningslinjer hvis du har spørsmål angående dette. Hvis du ikke er medlem av et Dropbox Business-team, men samhandler med en bruker på et Dropbox Business-team (ved f.eks. å bli medlem av en delt mappe eller hvis du åpner ting som deles av denne brukeren), kan medlemmer av organisasjonen være i stand til å se navnet, e-postadressen, profilbildet og IP-adressen som var knyttet til kontoen din når samhandlingen ble utført. Hvis du deler tingene dine med en bruker på et Dropbox-team, har administratoren for denne teamkontoen kanskje muligheten til å få tilgang til og redigere det du deler.

Rettssikkerhet og offentlig interesse. Vi kan gi opplysningene dine til tredjeparter hvis vi fastslår at slik fremlegging er nødvendig for å (a) overholde loven, forskrifter, rettslige prosedyrer eller etterkomme anmodninger fra relevante myndigheter; (b) beskytte en person mot dødsfall eller alvorlig skade; (c) forhindre bedrageri eller misbruk av Dropbox eller brukerne våre; (d) beskytte Dropbox' rettigheter, eiendom, sikkerhet og interesser; eller (e) utføre en oppgave i offentlighetens interesse.

God forvaltning av personopplysningene dine er avgjørende for oss og et ansvar vi tar på alvor. Vi mener at opplysningene dine skal ha den samme rettslige beskyttelsen uansett om de er lagret på tjenestene våre eller på harddisken din. Vi etterlever følgende prinsipper for forespørsler fra myndighetene når vi mottar, gransker og svarer på myndighetenes anmodninger (herunder nasjonale sikkerhetsforespørsler) om dine personopplysninger:

 • Utvise åpenhet
 • Stå imot generelle forespørsler
 • beskytter alle brukere, og
 • leverer tjenester brukerne kan stole på.

Vi publiserer en gjennomsiktighetsrapport som en del av våre forpliktelser til å informere deg om når og hvordan myndighetene ber oss om opplysninger. Denne rapporten tar for seg typer og antall henvendelser vi får fra rettshåndhevende myndigheter. Vi oppfordrer deg til å se gjennom våre Prinsipper for forespørsler fra myndighetene og vår Gjennomsiktighetsrapport for å få mer detaljert informasjon om hvordan vi håndterer slike forespørsler fra myndighetene.

Hvordan

Sikkerhet. Vi har et team som ene og alene er engasjert i å sørge for å beskytte opplysningene dine og teste for sårbarheter. Vi fortsetter å jobbe videre på funksjoner som kan sikre opplysningene dine, i tillegg til ting som to-faktorgodkjenning, kryptering av hvilende filer og varsler når nye enheter og apper blir koblet til kontoen din. Vi benytter automatisert teknologi for å oppdage støtende oppførsel og innhold som kan skade våre tjenester, deg eller andre brukere.

Brukerstyring. Du kan få tilgang til, endre, laste ned og slette dine personopplysninger ved å logge inn på Dropbox-kontoen din og gå til siden med kontoinnstillinger. Finn ut mer her om å administrere kontoopplysningene dine, eller klikk her for å finne ut hvordan du endrer profilopplysningene dine.

Oppbevaring. Når du oppretter en konto hos oss, oppbevarer vi opplysningene du lagrer på tjenestene våre så lenge kontoen din finnes eller så lenge vi trenger dem for å tilby deg tjenestene. Hvis du sletter kontoen din, vil vi også slette disse opplysningene etter 30 dager. Finn ut mer her. Finn ut mer her. Men vær oppmerksom på at: (1) det kan være en viss forsinkelse ved sletting av opplysningene fra serverne våre og reservelager; og at (2) vi kan beholde opplysningene hvis det er nødvendig for å overholde pliktene våre i henhold til gjeldende lovgivning, for å løse tvister eller for å håndheve avtalene våre.

Hvor

Over hele verden. For å kunne tilby tjenestene kan vi lagre, behandle og overføre opplysninger i USA og på steder rundt om i verden – inklusive steder utenfor ditt land. Opplysninger kan også lagres lokalt på enhetene du bruker til å få tilgang til tjenestene.

Privacy Shield-rammeverket mellom EU og USA og Privacy Shield-rammeverket mellom Sveits og EU. Når opplysninger overføres fra EU, EØS, Storbritannia og Sveits, er Dropbox avhengig av en rekke juridiske mekanismer, deriblant avtaler med våre kunder og partnere. Dropbox handler i samsvar med Privacy Shield-rammeverket mellom EU og USA og Privacy Shield-rammeverket mellom Sveits og EU som er fastsatt av US Department of Commerce når det gjelder innsamling, bruk og oppbevaring av personopplysninger som overføres fra EU, EØS, Storbritannia og Sveits til USA. Dropbox har sertifisert til Department of Commerce at selskapet overholder Privacy Shield-prinsippene med hensyn til slike opplysninger. Privacy Shield-sertifiseringen til Dropbox finner du her. Du kan også lese mer om Privacy Shield på https://www.privacyshield.gov.

Dropbox er under tilsyn av U.S. Federal Trade Commission. JAMS er den USA-baserte uavhengige organisasjonen som er ansvarlig for å gjennomgå og løse klager angående overholdelsen av Privacy Shield – det koster deg ingen ting. Vi ber deg først sende slike klager direkte inn til oss via privacy@dropbox.com. Hvis du ikke er fornøyd med svaret du får fra oss, kan du ta kontakt med JAMS på https://www.jamsadr.com/eu-us-privacy-shield. Hvis svaret fra JAMS ikke er tilfredsstillende, kan du ha rett til en bindende voldgiftsavgjørelse i henhold til prinsippene for Privacy Shield.

Din kontroll over og tilgang til opplysningene dine

Du har kontroll over dine personopplysninger og hvordan de samles inn, brukes og deles. Du kan for eksempel:

 • Slette tingene dine på Dropbox-kontoen din. Du kan finne ut mer om hvordan du sletter filer lagret i Dropboxen din her.
 • Endre eller korrigere personopplysninger. Du kan administrere kontoen din og innholdet i den, i tillegg til å redigere noe av dine personopplysninger via siden med kontoinnstillinger.
 • Motta og flytte opplysningene dine til et annet sted. Du kan få tilgang til personopplysningene fra Dropbox-kontoen din, og du kan laste ned en kopi av tingene dine i et maskinlesbart format som beskrevet her. Du kan også be oss om en kopi av personopplysningene du har gitt oss eller som vi har innsamlet, det forretningsmessige eller kommersielle formålet for innsamlingen, hvilke kilder vi har hentet dem fra og hvilken typer tredjeparter vi har delt dem med.
 • Klage på behandlingen av personopplysningene dine. Du kan, avhengig av behandlingsaktivitet, be om at vi stopper eller begrenser behandlingen av personopplysningene dine.

Hvis du ønsker å sende inn en forespørsel om tilgang til opplysninger, be om at personopplysningene dine slettes eller har innvendinger mot hvordan personopplysningene dine behandles, kan du sende en e-post til privacy@dropbox.com. For å få mer informasjon om hvordan du kontrollerer og får tilgang til dine personopplysninger, kan du se siden vår med vanlige spørsmål.

Dropbox som behandlingsansvarlig eller behandler. Hvis du bor i Nord-Amerika (USA, Canada og Mexico), vil Dropbox, Inc. fungere som din tjenestetilbyder. For alle andre brukere fungerer Dropbox International Unlimited Company som behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Hvis du er en Dropbox Business- eller Education-kunde utenfor Nord-Amerika, fungerer Dropbox som behandler av dine personopplysninger.

Endringer

Hvis vi er involvert i en omorganisering, fusjon, overtagelse eller salg av aktivaene våre, kan dine opplysninger bli overført som en del av denne avtalen. Vi vil varsle deg (f.eks. i en melding til e-postadressen som er knyttet til kontoen din) om alle slike avtaler og skissere valgene du måtte ha i det tilfellet.

Denne personvernerklæringen kan fra tid til annen revideres, og vi vil offentliggjøre den nyeste versjonen på nettstedet vårt. Hvis en revisjon reduserer rettighetene dine betydelig, vil vi varsle deg.

Kontakt

Har du spørsmål om Dropbox, tjenestene våre og personvern? Ta kontakt med personvernteamet på privacy@dropbox.com. Hvis de ikke kan svare på spørsmålet ditt, har du rett til å kontakte din lokale tilsynsmyndighet for personvern.

Denne oversettelsen er her for å informere. Juridisk sett, er det den engelskspråklige versjonen som gjelder ved uoverensstemmelser.

Avtale om Dropbox Business

Publisert: 20. juli 2020

Gyldig fra: 19. august 2020

Denne Dropbox Business-avtalen («forretningsavtalen») er en avtale mellom Dropbox International Unlimited Company, dersom organisasjonen holder til utenfor USA med tilhørende territorier og områder, Canada og Mexico («Nord-Amerika») eller, dersom organisasjonen holder til i Nord-Amerika, mellom Dropbox, Inc., et Delaware-basert selskap, (begge «Dropbox») og organisasjonen som godtar disse vilkårene («kunden»). Denne forretningsavtalen regulerer tilgang til og bruk av tjenestene og beta-tjenestene. Ved å klikke på «Jeg samtykker», signere kontrakten for tjenestene eller bruke tjenestene, godtar du denne forretningsavtalen som kunde.

Når du klikker på «Jeg samtykker», godtar du avtalen med Dropbox, Inc. om databehandling og EUs standard kontraktsvilkår, som beskrevet nedenfor, for overføring av personopplysninger til behandlere, i den grad Dropbox, Inc. behandler kundedata som er underlagt EUs personvernlover på vegne av kunden.

Hvis du godtar denne forretningsavtalen og, dersom aktuelt, avtalen om databehandling for en organisasjons bruk av tjenestene, godtar du på vegne av den organisasjonen. Du må ha myndighet til å binde organisasjonen til disse vilkårene, ellers kan du ikke registrere deg for tjenestene.

 1. Tjenester.
  1. Klausul. Avtalen styrer tilgangen til, og bruken av, tjenestene og programvaren kjøpt gjennom et bestillingsskjema. Kunde og sluttbrukere kan få tilgang til og bruke tjenestene i henhold til avtalen.
  2. Endringer. Dropbox kan oppdatere tjenestene av og til. Hvis Dropbox endrer tjenestene på en måte som i stor grad reduserer funksjonaliteten, vil Dropbox informere kunden via e-postadressen som er knyttet til kontoen, og kunden kan sende varsel innen 30 dager etter endringen for å si opp avtalen. Denne oppsigelsesretten gjelder ikke for oppdateringer av funksjonene som tilbys i en beta-versjon eller på evalueringsbasis. For visse vesentlige nye funksjoner kan Dropbox varsle administratorer eller sluttbrukere om de nye funksjonene via e-post, forutsatt at et alternativ til å melde seg av fra å motta slike e-poster er tilgjengelig for alle potensielle mottakere.
  3. Programvare.
   1. Generelt. Noen av disse tjenestene tillater kunden og sluttbrukere å laste ned programvare som kan oppdateres automatisk. Hvis noen deler av programvaren tilbys under en åpen kilde-lisens, gjør Dropbox lisensen tilgjengelig for kunden og, i den grad bestemmelsene i den lisensen gir kunden ytterligere rettigheter, tilsidesetter disse bestemmelsene uttrykkelig noen av vilkårene i avtalen når det gjelder denne delen av programvaren.
   2. Lisens. Dropbox tildeler herved kunden under perioden en begrenset, ikke-eksklusiv lisens til å bruke programvaren utelukkende i forbindelse med tjenestene og i henhold til avtalen. Denne lisensen kan ikke overføres (i henhold til seksjon 14.8), er ugjenkallelig (unntatt som angitt i seksjon 9), kan ikke underlisensieres og skal være fullt innbetalt ved kundens betaling av avgiftene.
  4. Kundedomener. Dropbox kreve at kunden bekrefter at kunden eier eller kontrollerer kundens domener før tjenestene leveres. Hvis kunden ikke eier eller kontrollerer kundens domene, er Dropbox ikke forpliktet til å levere tjenestene til kunden.
 2. Kundens forpliktelser.
  1. Kundens administrering av tjenestene. Via administratorverktøyet kan kunden angi sluttbrukere som administratorer, inkludert gjennom flere nivåer av administratorer. Administratorer kan ha muligheten til å: (a) få tilgang til, avsløre, begrense eller fjerne kundedata i eller fra sluttbrukerkontoer; og (b) overvåke, begrense eller avslutte tilgang til sluttbrukerkontoer. Sluttbrukerkontoene administratorene kan administrere, som beskrevet i forrige setning, kan inkludere sluttbrukerkontoer for administratorer på lavere nivåer. Kunden er ansvarlig for å holde passord og administratorkontoer konfidensielle samt styre tilgangen til administratorkontoer. Ansvaret til Dropbox omfatter ikke intern styring eller administrering av tjenestene for kunden.
  2. Tredjepartsadministrasjon. Kunden erkjenner at hvis kunden kjøper tjenestene gjennom en forhandler og angir noen av forhandlerens personell som administrator for kundens tjenestekonto, kan en slik forhandler kontrollere kontoinformasjon, inklusive kundedata, og få tilgang til kundens tjenestekonto, som beskrevet ovenfor.
  3. Uautorisert bruk eller tilgang. Kunden skal sørge for at sluttbrukerne ikke bruker tjenestene uten tillatelse samt avslutte enhver uautorisert bruk av eller tilgang til tjenestene. Sluttbrukerkontoer kan bare tilordnes, registreres og brukes av en enkelt sluttbruker. Tjenestene er ikke ment for sluttbrukere under 13 år. Kunden skal sørge for å ikke tillate at noen ingen personer under 13 år bruker tjenestene. Kunden skal umiddelbart varsle Dropbox om enhver uautorisert bruk av eller tilgang til tjenestene.
  4. Begrensninger. Kunden skal ikke: (a) selge, videreselge eller leie ut programvaren, (b) bruke tjenestene eller programvaren til aktiviteter der bruk av tjenestene eller programvaren, eller hvis tjenestene eller programvaren ikke fungerer, kan føre til fysisk skade, død eller personskade eller (c) foreta omvendt konstruksjon av tjenestene eller programvaren eller forsøke å assistere noen andre som gjør det, med mindre denne begrensningen er forbudt iht. gjeldende lovgivning, (d) bruke tjenestene eller programvaren, inklusive eksportering eller re-eksportering av kundedata, som er i strid med lover om eksportkontroll; (e) bryte eller omgå tjenestegrenser for tjenestene eller på annen måte konfigurere tjenestene for å unngå tjenestegrenser; eller (f) opprette en Dropbox Business-konto som enkeltperson til personlig bruk, bruk av familien eller bruk av husholdningen.
  5. Overholdelse.
   1. Generelt. Kunden og sluttbrukerne til kunden bruke tjenestene i samsvar med retningslinjene for akseptabel bruk. Kunden skal overholde aktuelle lover og bestemmelser som gjelder for kundens bruk av tjenestene. Kunden må forsikre seg om at: (i) tjenestene er hensiktsmessige for formålene, og ta hensyn til arten av kundedataene; og (ii) de tekniske og organisatoriske kravene som gjelder for Dropbox i henhold til EUs lover om databeskyttelse er oppfylt av sikkerhetstiltakene og avtalen.
   2. Sluttbrukere. Kunden er ansvarlig for bruken av tjenestene av sine sluttbrukere. Kunden skal skaffe og opprettholde ethvert samtykke fra sluttbrukerne som er nødvendig for at administrator kan utføre aktivitetene som beskrives i avtalen og gjøre det mulig for Dropbox å levere tjenestene.
   3. Tiltak fra kunde. Kunden skal ikke utføre tiltak som kan medføre at Dropbox bryter EUs lover om databeskyttelse, den amerikanske Foreign Corrupt Practices Act fra 1977, som endret, den britiske Bribery Act fra 2010 eller eventuelle andre gjeldende lover mot bestikkelse, korrupsjon eller hvitvasking.
   4. Samsvarsassistanse. For å hjelpe kunden med å overholde sine forpliktelser i henhold til gjeldende personvernlovgivning relatert til sikkerhet, konsekvensutredninger for databeskyttelse og forhåndskonsultasjon med tilsynsmyndigheter, vil Dropbox gjøre følgende tilgjengelig i løpetiden: (a) tilsynsrapporter som beskrevet nedenfor, (b) informasjon i vedlegg A og B i avtalen om databehandling og (c) informasjon som finnes på https://www.dropbox.com/business/trust/compliance/certificationscompliance og https://www.dropbox.com/security/gdpr.
   5. Tilsynsrapporter. Dropbox har gjennomført Service Organization Control 2 (SOC 2) Type II, Service Organization Control 1 (SOC 1) Type II, ISO 27001 og ISO 27018-revisjoner for tjenestene, utført av en uavhengig revisor som evaluerte utformingen og effektiviteten til Dropbox' sikkerhetsretningslinjer, -prosedyrer og -kontroller. Dropbox kommer til å gjennomføre regelmessige SOC-revisjoner (Service Organization Control) av tjenesten i løpetiden. Dropbox vil, uten kostnader for kunden, på kundens skriftlige forespørsel og maksimalt én gang per år, gi kunden en kopi av de siste SOC 2 Type 2 og ISO-rapportene («revisjonsrapporter»), med forbehold om at kunden samtykker i å behandle SOC 2-rapporten som konfidensiell informasjon tilhørende Dropbox i henhold til en fortrolighetsavtale.
   6. Kundeinspeksjoner. Hvis kunden, etter å ha lest materialene i avsnitt 2.5.d ovenfor, med rimelighet mener at ytterligere informasjon er nødvendig for å innfri samsvarskrav, vil Dropbox svare på skriftlige forespørsler fra kunden angående materialene, innenfor rimelighetens grenser. Hvis kunden ikke er fornøyd med svarene Dropbox gir på mottatte spørsmål i henhold til avsnitt 2.6.f, vil Dropbox tillate at kunden, eller en kunderepresentant etter avtale, underlagt aktuelle fortrolighetskrav, besøker lokalene til Dropbox for å diskutere svarene Dropbox har gitt med Dropbox-ansatte. Dropbox forbeholder seg retten til: (a) å kreve et eget gebyr for rimelige kostnader forbundet med å oppfylle en hvilken som helst forpliktelse i henhold til avsnitt 2.6.f, forutsatt at Dropbox oppgir beregnede gebyrer til kunden før kostnadene påløper, eller (b) å motsette seg at en kunderepresentant deltar i en inspeksjon fordi vedkommende ikke er tilstrekkelig kvalifisert, ikke er bundet av et tilstrekkelig krav om å beskytte konfidensiell Dropbox-informasjon, eller er en konkurrent av Dropbox. For kundeinspeksjoner i henhold til avsnitt 2.6.f, vil partene først inngå en gjensidig avtale om omfang, tidspunkt og varighet av inspeksjonen. Dropbox forbeholder seg retten til å begrense omfanget og varigheten av en inspeksjon i den grad det er nødvendig, innenfor rimelighetens grenser, for å unngå at det går ut over integriteten til Dropbox’ sikkerhet eller Dropbox-kundens eller sluttbrukerens data.
   7. HIPAA. Kunden skal ikke lagre, overføre eller på annen måte behandle informasjon via tjenestene som faller inn under definisjonen av «Protected Health Information» under personvernreglene for HIPAA (45 CFR avsnitt 164.051), med mindre kunden og Dropbox går inn i en HIPAA-avtale for forretningspartnere (BAA), som kan gjøres via administratorverktøyet.
  6. Tredjeparts-apper og integreringer. Hvis kunden bruker en tredjeparts tjeneste eller tredjeparts programmer, som for eksempel en tjeneste som bruker en Dropbox-API, sammen med tjenestene: (a) er Dropbox ikke ansvarlig for tredjepartens eventuelle handlinger eller utelatelse, inkludert tredjepartens tilgang til eller bruk av kundedata og (b) garanterer eller støtter Dropbox ikke noen tjenester som leveres av tredjeparten. Kunden skal overholde alle API-begrensninger knyttet til tjenesteabonnementet som kunden har kjøpt.
 3. Kundedata.
  1. Kundedatabegrensninger. Denne avtalen omfatter kundens instruksjoner til Dropbox for behandling av kundedata. Dropbox, Dropbox-ansatte og deres underleverandører skal kun behandle, få tilgang til, bruke, lagre og overføre kundedata etter kundens instrukser for å levere tjenestene og oppfylle forpliktelsene Dropbox har i henhold til avtalen. Kategoriene av personopplysninger som skal behandles av Dropbox og behandlingsaktivitetene som skal utføres i henhold til denne avtalen er angitt i avtalen om databehandling. Dropbox vil informere kunden om ethvert lovkrav som forhindrer Dropbox i å overholde kundens instruksjoner, med mindre det er forbudt etter gjeldende lov eller på grunnlag av allmenn interesse. Alle Dropbox-ansatte som har tilgang til kundedata er bundet av tilknyttede krav til konfidensialitet.
  2. Sikkerhetstiltak. Dropbox skal bruke tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak av bransjestandard for å overføre, lagre og behandle kundedata som, minimum, vil samsvare med sikkerhetstiltakene. Dropbox kan oppdatere sikkerhetstiltakene fra tid til annen. Dropbox vil gi kunden minst seksti dagers forhåndsvarsel hvis Dropbox oppdaterer sikkerhetstiltakene på en måte som vesentlig svekker de administrative, tekniske eller fysiske sikkerhetsfunksjonene i tjenestene som en helhet. Innen fem arbeidsdager etter mottak av dette varselet, kan kunden velge å si opp avtalen og de tilknyttede ordreskjemaene ved å gi skriftlig beskjed til Dropbox.
  3. Forespørsler fra tredjeparter.
   1. Kundeansvar. Kunden er ansvarlig for å svare på forespørsler fra tredjeparter via sin egen tilgang til informasjon. Kunden skal selv anskaffe informasjon som er nødvendig for å svare på forespørsler fra tredjeparter og skal kun kontakte Dropbox hvis slik informasjon ikke kan fås til tross for grundige anstrengelser.
   2. Dropbox-ansvar. Hvis Dropbox mottar en forespørsel fra tredjeparter, vil Dropbox, i den grad gjeldende lovgivning og vilkårene til forespørselen fra tredjeparten tillater det, gjøre kommersielt rimelige anstrengelser for å: (i) varsle kunden raskt om Dropbox sitt mottak av en forespørsel fra en tredjepart, (ii) overholde kundens kommersielt rimelige forespørsler med tanke på anstrengelser for å motsette seg en forespørsel fra en tredjepart, og (iii) gi kunden informasjon eller verktøy som er nødvendig for at kunden skal kunne svare på forespørselen fra en tredjepart, hvis kunden ellers ikke er i stand til å respondere på forespørselen fra en tredjepart. Hvis det er forbudt for Dropbox å varsle kunden om en forespørsel fra en tredjepart, eller hvis eller kunden unnlater å svare raskt på en forespørsel fra en tredjepart, kan Dropbox gjøre det, men er ikke forpliktet til det, i den grad gjeldende lovgivning tillater det.
  4. Deling av kundedata. Tjenestene kan tillate sluttbrukere å dele kundedata, inkludert til andre kundesluttbrukere og til tredjeparter. Mottakere av delte kundedata kan få tilgang til, se på og dele disse kundedataene, inkludert i og gjennom sine egne tjenestekontoer. Kunden anerkjenner at: (a) det er kun kundens og dens sluttbrukeres valg å dele kundedata; (b) Dropbox kan ikke kontrollere tredjeparter som kunden har delt kundedata med; og (c) kunden og dens sluttbrukere er eneansvarlige for deres bruk av tjenestene, inkludert deling av kundedata gjennom tjenestene.
 4. Dataoverføringer.
  1. Dataoverføring. Kunden samtykker i at Dropbox og deres underleverandører kan overføre, få tilgang til, bruke og lagre kundedata på steder utenfor kundens eget land.
  2. Avtale om databehandling. I den grad kundedata er underlagt EUs lover om databeskyttelse og behandles av Dropbox på kundens vegne, samtykker kunden og Dropbox i avtalen om databehandling. Avtalen om databehandling gjelder kun for tjenestene og gjelder ikke for beta-tjenester.
  3. Privacy Shield-rammeverket mellom EU og USA og Privacy Shield-rammeverket mellom Sveits og EU. Dropbox er sertifisert av og overholder Privacy Shield-rammeverket mellom EU og USA og Privacy Shield-rammeverket mellom Sveits og EU, som fremsatt USAs handelsdepartement med hensyn til innhenting, bruk og oppbevaring av personopplysninger som overføres fra EØS, Sveits og Storbritannia (i den grad det ikke lenger er en del av EØS) til USA i henhold til Privacy Shield. Hvis Privacy Shield-rammeverket gjøres ugyldig, vil Dropbox bruke kommersielt rimelige anstrengelser for å overholde alternative eller etterfølgende dataoverføringsmekanismer.
 5. Betaling.
  1. Avgifter. Kunden skal betale Dropbox eller kundens forhandler for alle gjeldende avgifter for tjenestene i den valutaen angitt på bestillingsskjemaet eller fremsatt i avtalen mellom kunden og kundens forhandler. Kunden godkjenner at Dropbox, eller kundens forhandler, belaster kunden for alle gjeldende avgifter ved å bruke kundens valgte betalingsmetode, og kunden skal fremlegge nødvendig kjøpsdokumentasjon. Avgifter kan ikke tilbakebetales, unntatt der det er påkrevd ved lov, eller der annet er spesielt tillatt i avtalen.
  2. Betaling. Kunden skal betale Dropbox-fakturaer i betalingsintervallet som er angitt på bestillingsskjemaet. Dropbox kan suspendere eller avslutte tjenestene hvis avgiftene ikke er betalt innen forfallsdato. Kunden skal oppgi fullstendig og nøyaktig fakturerings- og kontaktinformasjon til Dropbox eller kundens forhandler.
  3. Merverdiavgifter. I tillegg til abonnementsavgiften er kunden er ansvarlig for alle merverdiavgifter. Dropbox eller kundens forhandler fakturerer merverdiavgift når dette kreves. Hvis kunden fremlegger et gyldig fritakssertifikat til Dropbox eller forhandleren, krever ikke Dropbox inn merverdiavgiften som omfattes av sertifikatet.
  4. Kildeskatt. Kunden skal betale Dropbox eller forhandleren fradrag for eventuell kildeskatt. Kunden og Dropbox, eller kundens forhandler hvis dette er aktuelt, skal samarbeide for å unngå eventuell kildeskatt dersom fritak, eller en avtale om redusert kildeskatt, er tilgjengelig. Hvis Dropbox eller kundens forhandler er kvalifisert for skattefritak eller en avtale om redusert kildeskatt, skal Dropbox eller kundens forhandler gi kunden rimelig bevisdokumentasjon. Kunden skal fremlegge rimelig bevis til Dropbox eller kundens forhandler rimelig bevis om at de relevante myndighetene har blitt betalt for summen som er tilbakeholdt eller trukket.
  5. Automatisk fornyelse og prøveperioder. HVIS KUNDENS KONTO ER KONFIGURERT TIL AUTOMATISK FORNYELSE ELLER ER I EN PRØVEPERIODE, OG KUNDEN ALLEREDE HAR OPPGITT EN BETALINGSMETODE TIL DROPBOX FOR TJENESTER, KAN DROPBOX (ELLER KUNDENS FORHANDLER) BELASTE KONTOEN AUTOMATISK PÅ SLUTTEN AV PRØVEPERIODEN ELLER FOR FORNYELSEN MED MINDRE KUNDEN VARSLER DROPBOX (ELLER KUNDENS FORHANDLER, HVIS AKTUELT) OM AT KUNDEN ØNSKER Å AVBRYTE ELLER DEAKTIVERE AUTOMATISK FORNYELSE. Dropbox kan endre tjenestesatsene ved å gi kunden minst 30 dagers forhåndsvarsel før neste belastning.
  6. Kjøpsordre. Hvis kunden krever bruk av en kjøpsordre eller kjøpsordrenummer, må kunden: (i) oppgi kjøpsordrenummeret ved kjøpstidspunktet, og (ii) godta at eventuelle vilkår og betingelser på kundekjøpsordren ikke vil gjelde for denne avtalen og erklæres ugyldig. Hvis kunden kjøper Dropbox via en forhandler, er vilkår og betingelser fra kundens forhandler eller i en kjøpsordre mellom kunden og dens forhandler som står i strid med avtalen, ugyldige og regnes som ikke rettskraftige.
 6. Opphevelse.
  1. Av sluttbrukerkontoer av Dropbox Hvis en sluttbruker: (a) bryter avtalen, eller (b) bruker tjenestene på en måte som Dropbox har rimelig grunn til å tro vil forårsake ansvar, kan Dropbox be om at kunden midlertidig opphever eller sier opp den gjeldende sluttbrukerkontoen. Hvis kunden unnlater å midlertidig oppheve eller si opp sluttbrukerkontoen raskt, kan Dropbox gjøre det.
  2. Sikkerhetskriser. Til tross for alt annet i avtalen kan Dropbox midlertidig oppheve bruken av tjenestene automatisk hvis det oppstår en sikkerhetskrise. Dropbox skal gjøre kommersielt rimelige anstrengelser for å begrense den midlertidige opphevelsen til det som er nødvendig for å forhindre eller avslutte sikkerhetskrisen.
 7. Opphavsrett.
  1. Forbehold av rettigheter. Unntatt som uttrykkelig forklart heri, gir ikke avtalen: (a) Dropbox noen opphavsrett til kundedata, eller (b) kunden noen opphavsrett til tjenestene eller Dropbox-varemerker eller Dropbox-merkevarefunksjoner.
  2. Begrenset tillatelse. Kunden gir Dropbox kun de begrensede tillatelsene som er nødvendige innen rimelighetens grenser for at Dropbox skal kunne levere tjenestene. Denne begrensede tillatelsen gjelder også underleverandører og underbehandlere.
  3. Forslag. Dropbox kan bruke, endre og innlemme alle tilbakemeldinger, kommentarer og forslag om tjenestene som kunde eller sluttbrukere sender til Dropbox eller legger inn på Dropbox-forumene i sine produkter, tjenester, lisens og underlisens uten noen forpliktelser til kunden.
 8. Periode.
  1. Avtaleperiode. Avtalen gjelder for hele perioden.
  2. Tjenesteperiode. Dropbox skal levere tjenestene til kunden i tjenesteperioden. Med mindre partene blir enige om noe annet i skriftlig form, vil sluttbrukerkontoer som ble kjøpt i løpet av en tjenesteperiode ha en proporsjonalt fordelt periode som avsluttes på den siste dagen i den allerede eksisterende tjenesteperioden.
  3. Automatisk fornyelse. Med mindre noe annet spesifiseres på bestillingsskjemaet, fornyes abonnementet automatisk med en fornyelsesperiode etter første periode med tjenestene eller en fornyelsesperiode, med mindre én av partene gir den andre parten en skriftlig varsel om oppsigelse minst tretti dager før utløpet av gjeldende periode med tjenestene. Hvis kunden har oppgitt en betalingsmetode til Dropbox for regelmessige belastninger, som angitt i avsnitt 5.5, kan kunden velge å si opp avtalen via administratorverktøyet før den dagen da fornyelsesperioden begynner.
 9. Generelt.
  1. Generelt. Begge partene kan avslutte avtalen, inklusive alle bestillingsskjemaer, hvis: (i) den andre parten i vesentlig grad misligholder avtalen og unnlater å råde bot på dette bruddet innen 30 dager etter mottak av skriftlig varsel, eller (ii) den andre parten stanser forretningsdriften sin eller blir underlagt insolvensbehandling og behandlingene ikke heves innen 90 dager. Dropbox kan si opp denne avtalen og suspendere kundens tilgang til tjenestene hvis Dropbox er pålagt dette av loven eller på grunn av et skjerpende brudd av kunden av retningslinjene for akseptabel bruk.
  2. Virkning av oppsigelse. Hvis avtalen sies opp: (a) opphører rettighetene og lisensene som gis til kunden av Dropbox umiddelbart, med unntak av det som er forklart i dette avsnittet, (b) kan kunden, før oppsigelse, be om rimelig ekstra tid til å eksportere lagrede data, forutsatt at Dropbox kan belaste kunden for denne utvidede tilgangen basert på Dropbox' daværende standardsatser; og (c) vil Dropbox slette eventuelle sluttbrukerkontoer og lagrede data på kundens konto innen en kommersielt rimelig tidsperiode etter mottak av en administratorforespørsel om å gjøre dette før tjenestene opphører. Dropbox kan gjøre instruksjoner tilgjengelig for kunden om hvordan kunden sender inn en administratorforespørsel som beskrevet i klausul (c) i forrige setning, og kunden er ansvarlig for å følge disse instruksjonene for å starte en sletting.
  3. Overlevelse. De følgende avsnittene vil overleve utløp eller oppsigelse eller avslutning av avtalen: 3.3 (Forespørsler fra tredjeparter), 5 (Betaling), 7 (Opphavsrett), 9.2 (Virkning av oppsigelse), 9.3 (Overlevelse) 10 (Skadeløsholdelse), 11 (Ansvarsfraskrivelser), 12 (Ansvarsbegrensning), 13 (Tvister) og 14 (Diverse). Uavhengig av det foregående skal avsnitt 3.3 (Forespørsler fra tredjeparter) ikke overleve oppsigelse hvis Dropbox har utøvd retten sin til å si opp avtalen.
 10. Skadeløsholdelse.
  1. Av kunde. Kunden skal skadeløsholde, forsvare og holde Dropbox skadeløs fra og mot alt ansvar, skader og kostnader (inkludert forlikskostnader og rimelige advokatavgifter) som oppstår fra ethvert krav mot Dropbox og dets partnere angående: (a) kundedata, (b) kundedomener eller (c) kundens eller kundens sluttbrukeres bruk av tjenesten i brudd med avtalen.
  2. Av Dropbox. Dropbox vil skadeløsholde, forsvare og holde kunden skadeløs fra og mot alt ansvar, skader og kostnader (inkludert forlikskostnader og rimelige advokatavgifter) som oppstår fra ethvert krav mot kunden i den grad det er basert på en anklage om at teknologien til Dropbox som brukes for å levere tjenestene til kunden krenker eller misbruker en copyright, forretningshemmelighet, amerikansk patent eller varemerkerettighet til tredjeparten. Dropbox har under ingen omstendigheter noen forpliktelse eller ansvar under dette avsnittet som oppstår fra: (a) bruk av enhver tjeneste i endret form eller i kombinasjon med materialer som ikke leveres av Dropbox, og (b) ethvert innhold, informasjon eller data som gis av kunder, sluttbrukere eller andre tredjeparter.
  3. Mulig krenkelse. Hvis Dropbox mener at tjenestene eller programvaren krenker eller kan hevdes å krenke en tredjeparts opphavsrett, kan Dropbox: (a) erverve retten for kunden, for Dropbox' regning, til å fortsette å bruke tjenestene eller programvaren, (b) levere en ikke-krenkende erstatning med tilsvarende funksjonalitet, eller (c) endre tjenestene eller programvaren slik at krenkelse opphører. Hvis Dropbox ikke synes alternativene som beskrives i dette avsnittet er kommersielt rimelige, kan Dropbox midlertidig oppheve eller avslutte kundens bruk av de berørte tjenestene eller produktene, med en andelsvis tilbakebetaling av forhåndsbetalte avgifter for tjenestene eller programvaren.
  4. Generelt. Parten som søker skadeløsholdelse, skal raskt varsle den andre parten om kravet og samarbeide med den andre parten i forsvaret mot kravet. Den skadeløsholdende parten skal ha full kontroll og autoritet over forsvaret, med unntak av: (a) eventuelle forlik som krever at parten som søker skadeløsholdelse for å medgi ansvar, skal fremlegge foregående skriftlig samtykke, noe som ikke skal tilbakeholdes på urimelig vis eller forsinket, og (b) den andre parten kan bli med i forsvaret med egne forsvarere for egen regning. SKADELØSHOLDELSENE OVENFOR ER ENESTE RETTSMIDDEL TIL DROPBOX OG KUNDEN UNDER DENNE AVTALEN, FOR DEN ANDRE PARTENS BRUDD AV EN TREDJEPARTS OPPHAVSRETT.
 11. Ansvarsfraskrivelse.
  1. Generelt. TJENESTENE OG PROGRAMVAREN BLIR GITT «SOM DE ER». I DEN GRAD DET ER TILLATT I HENHOLD TIL LOV, MED UNNTAK AV DET SOM UTTRYKKELIG ERKLÆRES I AVTALEN, GIR VERKEN KUNDEN ELLER DROPBOX OG DETS PARTNERE, LEVERANDØRER OG DISTRIBUTØRER NOEN FORMER FOR GARANTI, ENTEN UTTRYKKELIG, UNDERFORSTÅTT, LOVBESTEMT ELLER PÅ ANNEN MÅTE, DERIBLANT GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET FOR EN SPESIELL BRUK ELLER UKRENKELIGHET. KUNDEN ER ANSVARLIG FOR Å BRUKE TJENESTENE ELLER PROGRAMVAREN I SAMSVAR MED VILKÅRENE SOM ER ANGITT HER SAMT Å SIKKERHETSKOPIERE ALLE LAGREDE DATA PÅ TJENESTENE.
  2. Beta-tjenester.
   1. For bruk etter kundens skjønn. Til tross for hva som måtte stå i avtalen: (a) kunden kan velge å bruke beta-tjenester på eget ansvar, (b) beta-tjenester støttes kanskje ikke og kan endres når som helst uten varsel, (c) beta-tjenester er ikke alltid være like pålitelige eller tilgjengelige som tjenestene, (d) beta-tjenester er ikke underlagt de samme sikkerhetstiltakene og gjennomgangene som tjenestene, og (e) DROPBOX TAR IKKE HA NOE ANSVAR FOR RESULTATER SOM FØLGER AV ELLER OPPSTÅR I FORBINDELSE MED BETA-TJENESTER – BRUK PÅ EGET ANSVAR.
   2. Tilbakemelding. Dropbox tilbyr beta-tjenester for å få kundetilbakemeldinger. I bytte mot å bruke beta-tjenester samtykker kunden i at Dropbox kan kontakte kunden og dens sluttbrukere for å få tilbakemelding angående beta-tjenester. Kunden samtykker i å: (i) og tildeler herved Dropbox alle rettigheter, titler og interesser i aktuell tilbakemelding; og (ii) gir Dropbox enhver rimelig assistanse nødvendig for å dokumentere og opprettholde Dropbox sine rettigheter til tilbakemeldingene. Disse tilbakemeldingene kan inkludere muntlige eller skriftlige kommentarer, forslag, feilrapporter og analyse.
   3. Konfidensialitet. Beta-tjenester er konfidensielle inntil de er offisielt lanserte av Dropbox. Kunden vil utføre rimelige tiltak for å holde informasjon angående beta-tjenestene konfidensiell, inkludert minst de tiltakene kunden utfører for å beskytte sin egen konfidensielle informasjon av lignende natur. Kunden vil ikke avsløre informasjon angående beta-tjenester til tredjeparter, og vil holde nye funksjoner og funksjonaliteter konfidensielle inntil offisielt lanserte av Dropbox. Kunden kan avsløre informasjon angående beta-tjenester i den grad det er påkrevd av lover eller reguleringer hvis kunden gir Dropbox rimelig skriftlig forhåndsvarsel, i den grad tillatt, slik at Dropbox kan søke å hindre eller begrense avsløringen.
 12. Ansvarsbegrensning.
  1. Begrensning av indirekte ansvar. I DEN GRAD DET TILLATES AV GJELDENDE LOVGIVNING, MED UNNTAK AV DROPBOX' OG KUNDENS PLIKT TIL SKADELØSHOLDELSE, ER VERKEN KUNDEN ELLER DROPBOX OG DETS PARTNERE, LEVERANDØRER ELLER DISTRIBUTØRER UNDER AVTALEN ANSVARLIGE FOR (I) INDIREKTE, SPESIELLE, TILFELDIGE ELLER FØLGENDE SKADER ELLER STRAFFEERSTATNING, ELLER (II) TAP AV BRUK, DATA, FORRETNING, OMSETNING ELLER FORTJENESTE (I HVERT TILFELLE HVORVIDT DIREKTE ELLER INDIREKTE), SELV OM PARTEN VISSTE ELLER BURDE VISST AT SLIKE SKADER VAR MULIGE OG SELV OM ET BOTEMIDDEL MISLYKKES I DET GRUNNLEGGENDE FORMÅLET SITT.
  2. Begrensning av ansvarsbeløp. I DEN GRAD DET TILLATES AV GJELDENDE LOVGIVNING VIL DROPBOX' SAMLEDE ANSVAR UNDER AVTALEN IKKE OVERSKRIDE DET LAVESTE AV USD 100 000 ELLER BELØPET KUNDEN HAR BETALT TIL DROPBOX HERUNDER I LØPET AV DE TOLV MÅNEDENE FØR HENDELSEN SOM ER ÅRSAKEN TIL ANSVARET.
 13. Tvister.
  1. Uformell oppløsning. Før en fordring anmeldes, godtar alle parter å prøve å løse tvisten ved å kontakte den andre parten gjennom varselprosedyrene i avsnitt 14.6. Hvis en tvist ikke løses innen 30 dager fra varsel, kan kunden eller Dropbox anlegge en formell sakførsel.
  2. Megling. Kunden og Dropbox avtaler å løse ethvert krav angående avtalen eller tjenesten via endelig og bindende megling, med unntak av som forklart nedenfor. American Arbitration Association (AAA) vil styre meglingen under sine kommersielle meglingsregler. Meglingen vil finne sted i San Francisco (CA) eller en annen beliggenhet begge parter godtar skriftlig.
  3. Unntak fra megling. Hvilken som helst av partene kan føre et søksmål for den føderale eller statlige retten i San Francisco County, California utelukkende for rettspåbud for å stoppe uautorisert bruk eller misbruk av tjenestene eller krenkelse av opphavsrett uten først å ta del i den uformelle prosessen for tvistvarsel som beskrives ovenfor. Både kunden og Dropbox gir samtykke til rettssted og personlig domsmakt der.
  4. INGEN GRUPPESØKSMÅL. Kunden kan kun løse tvister med Dropbox på et individuelt grunnlag og ikke føre en sak i et gruppesøksmål, samlet søksmål eller representativt søksmål. Gruppemegling, gruppesøksmål, generelle søksmål med egen advokat og samling med andre meglinger er ikke tillatt.
 14. Diverse.
  1. Endring av vilkår. Dropbox kan endre denne avtalen fra tid til annen, og den nyeste versjonen offentliggjøres alltid på nettstedet til Dropbox Business. Hvis Dropbox mener at en endring er viktig, varsler Dropbox kunden (ved for eksempel å sende en e-post til e-postadressen som er knyttet til den gjeldende kontoen). Andre endringer kan offentliggjøres på Dropbox' blogg- eller vilkårside, og kunden er ansvarlig for å sjekke disse offentliggjøringene regelmessig. Ved å fortsette å åpne eller bruke tjenestene etter at endringer trer i kraft godtar kunden å være bundet av den endrede avtalen. Hvis kunden ikke godtar den endrede avtalen, kan kunden avslutte tjenestene innen 30 dager etter mottak om varsel om endringen.
  2. Hele avtalen. Avtalen erstatter alle tidligere avtaler eller overenskomster mellom partene, og utgjør hele avtalen mellom partene hva angår dette emnet. Alle vedlegg til denne forretningsavtalen, avtalen om databehandling, kundefakturaer og bestillingsskjemaer utført av partene, er herved innlemmet i avtalen gjennom denne referansen.
  3. Tolkning av motstridende vilkår. Hvis det er en konflikt mellom dokumentene som utgjør avtalen, gjelder dokumentene i følgende rekkefølge: fakturaen, tjenestetillegget, bestillingsskjemaet, forretningsavtalen. Vilkårene og betingelsene i avtalen regnes som konfidensiell informasjon som tilhører Dropbox, og kunden skal ikke offentliggjøre informasjonen til noen tredjeparter. Kunden godtar at alle betingelser og vilkår på en kundes kjøpsordre ikke gjelder for avtalen og er ugyldige. Hvis sluttbrukere må klikke seg gjennom vilkårene for bruk for å kunne bruke tjenestene, er disse klikkbare vilkårene underlagt denne avtalen, og avtalen gjelder dersom det foreligger en konflikt.
  4. Gjeldende lov. DENNE AVTALEN REGULERES AV LOVEN I CALIFORNIA, MED UNNTAK AV KONFLIKTER MED LOVPRINSIPPER.
  5. Tilsidesettelse. Ugjennomførlige bestemmelser blir endret for å gjenspeile partenes hensikt og kun i den grad det er nødvendig for å gjøre det mulig å håndheve dem, og de gjenværende bestemmelsene i avtalen forblir i full effekt.
  6. Varsel. Varsler må sendes via e-post, brevsending, luftpost eller ilbud og anses for overrakt når de mottas. Varsler til kunden kan også sendes til den gjeldende kontoens e-postadresse og anses som overrakt når de sendes. Varsler til Dropbox må sendes til juridisk avdeling hos Dropbox på contractnotices@dropbox.com, med en kopi til P.O. Box 77767, San Francisco, CA 94107, USA, attn.: Legal Department.
  7. Kravsfrafall. Et kravsfrafall for enhver misligholdelse er ikke et kravsfrafall for noen etterfølgende misligholdelser.
  8. Tildeling. Kunden kan ikke tildele eller overføre avtalen eller noen rettigheter eller forpliktelser under avtalen uten skriftlig samtykke fra Dropbox, med unntak av at kunden kan tildele avtalen til den overlevende enheten i tilknytning til en sammenslåing, overtagelse eller salg av alle eller en vesentlig mengde av sine ressurser ved å gi Dropbox skriftlig varsel. Dropbox kan ikke tildele avtalen uten å gi varsel til kunden, med unntak av at Dropbox kan tildele avtalen eller enhver rettighet eller plikt under avtalen til et tilknyttet selskap eller i forbindelse med en fusjon, overtagelse, omorganisering av konsern eller salg av alle eller hovedsakelig alle aktiva uten å gi varsel. Alle andre forsøk på overføring eller tildeling er ugyldige.
  9. Ingen representasjon. Dropbox og kunden er ikke juridiske partnere eller agenter, men uavhengige kontraktører.
  10. Kontrahering. Kunden samtykker i at Dropbox utnevner underleverandører, deriblant underbehandlere, for å utføre tjenestene. Dropbox vil være ansvarlig for alle handlinger eller unnlatelser fra underleverandørers og underbehandleres side, og for alle kontraherte forpliktelser. Dropbox legger ut en liste over nåværende underbehandlere på: https://assets.dropbox.com/documents/en/legal/subprocessors-dfb-013118.pdf eller via en annen kobling som Dropbox oppgir fra tid til annen. Dropbox kan legge til eller fjerne underbehandlere fra tid til annen. Dropbox vil informere kunden på forhånd om nye underbehandlere via en abonnementsfunksjon som står beskrevet i listen over underbehandlere som det er koblet til over. Hvis kunden har innvendinger mot en endring, må dette varsles til Dropbox på privacy@dropbox.com med nødvendige detaljer som støtter opp under kundens innvending innen seksti dager etter at kunden har mottatt endringsvarsel fra Dropbox, eller, hvis kunden ikke har abonnert på dette varselet, innen seksti dager etter at Dropbox har offentliggjort endringen. Dropbox vil deretter gå gjennom og svare på kundens innvending innen tretti dager etter at innvendingen er mottatt, så langt det er kommersielt rimelig. Svar fra Dropbox på en innvending fra en kunde skal minst omfatte rimelige tiltak, dersom slike foreligger, som kunden eller Dropbox kan utføre for å begrense eller forhindre at en ny underbehandler fungerer som kundedatabehandler når kunden benytter seg av tjenestene. Hvis Dropbox ikke svarer på en innvending fra en kunde som beskrevet over, eller ikke kan imøtekomme kundens innvendinger på rimelig vis, kan kunden si opp avtalen ved å gi et skriftlig varsel til Dropbox: (a) innen tretti dager etter mottakelse av svar fra Dropbox som ikke er i samsvar med avsnitt 14.10 eller (b) hvis Dropbox ikke svarer, innen tretti dager etter at Dropbox var forpliktet til å gi et svar.
  11. Uovervinnelig hindring. Med unntak av betalingsplikt er verken Dropbox eller kunden ansvarlige for utilstrekkelig ytelse i den grad det forårsakes av tilstander som var utenfor partens rimelige kontroll (f.eks. naturkatastrofe, krigs- eller terrorhandlinger, opprør, arbeidsforhold, statlig handling og Internett-forstyrrelser).
  12. Ingen tredjepartsbegunstigende. Det er ingen tredjepartsbegunstigende til avtalen. Uten begrensning av dette avsnittet, er ikke en kundes sluttbruker tredjepartsbegunstiget til kundens rettigheter under avtalen.
 15. Definisjoner.
  • «Retningslinjer for akseptabel bruk» gjelder Dropbox sine retningslinjer for akseptabel bruk som finnes på følgende kobling, eller en annen kobling som Dropbox kan oppgi: https://www.dropbox.com/acceptable_use.
  • «Kontodata» betyr kontoen og kontaktinformasjonen som sendes inn til tjenestene av kunde eller sluttbrukere.
  • «Administrator» betyr en kundeutpekt teknisk sluttbruker som administrerer tjenestene til sluttbrukerne på kundens vegne gjennom flere nivåer.
  • «Administratorkonto» betyr en administrativ konto som Dropbox har gitt kunden for å administrere tjenestene.
  • «Administratorverktøy» betyr det nettbaserte verktøyet som Dropbox har gitt kunden for å kunne administrere tjenestene.
  • «Partner» betyr enhver enhet som styrer, blir styrt av eller som er under felles styring med en part, der "kontroll" betyr evnen til å styre administrasjonen og reglene til en enhet.
  • «Avtale» betyr, kollektivt, denne forretningsavtalen, alle gjeldende bestillingsskjemaer, avtalen om databehandling og, hvis aktuelt, HIPAA-avtale for forretningspartnere (BAA) og alle tjenestetillegg inngått mellom partene.
  • «Beta-tjenester» betyr tjenestene eller funksjonene som er identifisert som alfa, beta, forhåndsvisning, tidlig tilgang eller evaluering, eller ord eller uttrykk med lignende betydning.
  • «Krav» betyr et krav fra en tredjepart, inkludert en regulerende straff.
  • «Kundedata» betyr lagrede data, kontodata og meldinger, kommentarer, strukturerte data, bilder og annet innhold som er sendt til tjenestene av kunden eller sluttbrukere.
  • «Kundedomener» betyr kundens Internett-domenenavn.
  • «Avtale om databehandling» betyr avtalen med Dropbox relatert til samsvar med EUs lover om databeskyttelse, som du finner på følgende kobling: [KOBLING MÅ SETTES INN]eller annen kobling som Dropbox kan oppgi.
  • «EØS» betyr EØS-området.
  • «Iverksettelsesdato» betyr datoen kunden godtar denne avtalen.
  • «Sluttbrukere» betyr brukere av kundens tjenestekonto. Sluttbrukere kan omfatte kundens og partneres ansatte og konsulenter. Sluttbrukere kan omfatte kundens og partneres ansatte og konsulenter.
  • «Sluttbrukerkonto» betyr en konto for en sluttbruker, som Dropbox er vert for, og som er opprettet av kunden gjennom tjenestene.
  • «EUs lover om databeskyttelse» betyr, i den utstrekning som gjelder og er gyldig fra tid til annen, de lover som implementerer EUs personvernforordning (2016/679) og enhver implementering av lover i hver EU-medlemsstat.
  • «Privacy Shield-programmet mellom EU og USA» betyr rammeverket for Privacy Shield-programmet mellom EU og USA og dets prinsipper som fremlagt av det amerikanske handelsdepartementet og European Commission angående innsamling, bruk og oppbevaring av personlig data fra EU-medlemsland.
  • «Ekskluderte funksjoner» betyr tjenester eller funksjoner som står oppført her https://assets.dropbox.com/documents/en-us/legal/dfb-services-exceptions.pdf, og denne listen kan bli oppdatert fra tid til annen av Dropbox, forutsatt at funksjoner som ikke er beta-funksjoner som er innarbeidet i tjenestene fra iverksettelsesdatoen ikke blir overført til listen over ekskluderte funksjoner i løpet av perioden.
  • «Eksportkontrollover» omfatter alle gjeldende lover og regler for eksport og re-eksport, inkludert Export Administration Regulations (EAR) fra det amerikanske handelsdepartementet, handelssanksjoner og økonomiske sanksjoner fra det amerikanske føderale finansdepartementets Office of Foreign Assets Control og International Traffic in Arms Regulations (ITAR) fra det amerikanske utenriksdepartementet.
  • «Avgifter» betyr de beløpene som Dropbox fakturerer kunden for tjenestene som står beskrevet på bestillingsskjemaet.
  • «HIPAA-avtale for forretningspartnere (BAA)» betyr en avtale mellom kunden og Dropbox som detaljerer hver parts forpliktelser med hensyn til «beskyttet helseinformasjon» under HIPAAs personvernregel (45 C.F.R. avsnitt 164.051).
  • «Innledende tjenesteperiode» betyr perioden for de aktuelle tjenestene som begynner på iverksettelsesdatoen og som fortsetter så lenge som står angitt på bestillingsskjemaet.
  • «Opphavsrett» betyr nåværende og fremtidige globale rettigheter under patent, copyright, forretningshemmelighet, varemerke, ideelle rettigheter og andre lignende rettigheter.
  • «Bestillingsskjema» betyr bestillingsdokument, eller bestillingsside, for tjenestene.
  • «Personopplysninger», «prosess» og «behandling» har den betydningen som er gitt disse uttrykkene i EUs personvernlover.
  • «Klargjøringssdato» er datoen Dropbox gjør tjenestene tilgjengelige for kunden.
  • «Fornyelsesperiode» betyr, med mindre annet er avtalt skriftlig mellom partene, den tolvmåneders fornyelsesperioden som kommer etter enten den innledende tjenesteperioden eller en tidligere fornyelsesperiode. Fornyelsesperioder er angitt på bestillingsskjemaet.
  • «Sikkerhetskrise» betyr: (i) bruk av tjenestene som avbryter eller kan avbryte tjenestene, andre kunders bruk av tjenestene eller infrastrukturen som brukes til å levere tjenestene, eller (ii) uautorisert tredjeparts tilgang til tjenestene.
  • «Sikkerhetstiltak» betyr de tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltakene som er beskrevet på https://assets.dropbox.com/documents/en/legal/security-measures.pdf eller annen kobling som Dropbox kan oppgi.
  • «Tjenester» betyr tjenestene som kunden bestiller på bestillingsskjemaet. Hvis kunden bestiller Dropbox Business, er tjenestene beskrevet på https://www.dropbox.com/business/plans-comparison, eller en annen kobling som Dropbox kan oppgi. Alle andre tjenester vil bli referert til i det gjeldende bestillingsskjemaet.
  • «Tjenestetillegg» betyr et dokument vedlagt et bestillingsskjema som angir spesifikke tjenester og inkluderer vilkår og betingelser spesifikke til de tjenestene.
  • «Tjenesteperioden» betyr den innledende tjenesteperioden og alle fornyelsesperiodene for de aktuelle tjenestene.
  • «Tjenestegrenser» betyr pris, lagring, sluttbruker eller andre grenser for kundens bruk av tjenestene som beskrevet i det gjeldende bestillingskjemaet.
  • «Programvare» betyr klientprogramvaren som leveres som en del av tjenestene, enten direkte av Dropbox eller gjennom tredjeparters distribusjonskanaler, som f.eks. app-butikker.
  • «Lagret data» betyr filene som lastes opp til tjenestene ved hjelp av programvaren av kunden eller sluttbrukere.
  • «Underleverandør» betyr en enhet som Dropbox kontraherer noen av sine forpliktelser til i henhold til avtalen.
  • «Underbehandler» betyr en enhet som godtar å behandle kundedata på Dropbox sine vegne, eller på vegne av en annen Dropbox-underbehandler, for å levere tjenestene.
  • «Avgifter» betyr alle avgifter for salg, bruk, verdiøkning, varer og tjenester, forbruk, forbrukeravgift, lokalt stempel eller andre avgifter, (inkludert, men ikke begrenset til, ISS, CIDE, PIS, CONFINS), toll eller andre belastninger av enhver art unntatt skatt som er basert på nettoinntekten til Dropbox, forbundet med tjenestene eller programvaren, inkludert alle relaterte gebyrer eller renter.
  • «Periode» betyr avtaleperioden, som begynner på iverksettelsesdatoen og fortsetter inntil det som inntrer først: (i) slutten av alle gjeldende tjenesteperioder, eller (ii) avtalen sies opp som angitt her.
  • «Forespørsler fra tredjeparter» betyr en forespørsel fra en tredjepart om opptegnelser forbundet med en sluttbrukers bruk av tjenestene, deriblant informasjon i eller fra en sluttbrukerkonto eller kundens tjenestekonto. Forespørsler fra tredjeparter kan omfatte gyldige ransakningsordre, rettskjennelser eller stevninger eller enhver annen forespørsel der det er skriftlig samtykke fra sluttbruker, eller en sluttbrukers godkjente representant, som tillater fremlegging.
  • «Kildeskatt» betyr enhver inntektsskatt som er pålagt Dropbox eller kundens forhandler og som pålegger kunden ved lov å tilbakeholde eller trekke fra betalingen til Dropbox eller kundens forhandler.

Denne oversettelsen er her for å informere. Juridisk sett, er det den engelskspråklige versjonen som gjelder ved uoverensstemmelser.

Dropbox' DMCA-retningslinjer

Dropbox («Dropbox») respekterer andres opphavsrett og forventer at brukerne gjør det samme. I tråd med Digital Millennium Copyright Act fra 1998, hvis tekst kan finnes på U.S. Copyright Office-nettstedet på http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf, vil Dropbox straks følge påstand om brudd på opphavsrett som begås med bruk av Dropbox-tjenesten og/eller Dropbox-nettstedet («nettstedet») hvis slike krav rapporteres til Dropbox' utpekte opphavsrettsagent som identifiseres i eksempelvarselet nedenfor.

Hvis du er en innehaver av opphavsrett, autorisert til å handle på vegne av en eller autorisert til å hande under enhver eksklusiv rett under opphavsrett, kan du rapportere påståtte brudd som foregår på eller gjennom nettstedet ved å fylle ut det følgende DMCA-varselet om påstått brudd og levere det til Dropbox' utpekte opphavsrettsagent. Ved mottak av varsel som beskrevet nedenfor, vil Dropbox utføre etter eget forgodtbefinnende den handlingen den mener er passende, inkludert fjerning av bestridt innhold fra nettstedet.

DMCA-varsel om påstått brudd («varsel»)

 1. Identifiser verket med opphavsrett som du hevder har blitt krenket, eller - hvis flere verk med opphavsrett dekkes av dette varselet - kan du gi en representativ liste over verk med opphavsrett som du hevder har blitt krenket.

 2. Identifiser materialet eller koblingen du hevder krenker (eller kilden til krenkende aktivitet) og som tilgang skal deaktiveres for, inkludert minimum, hvis gjeldende, URL-adressen til koblingen som vises på nettstedet eller den nøyaktige beliggenheten der slikt materiale kan finnes.

 3. Oppgi firmatilknytningen din (hvis gjeldende), postadresse, telefonnummer og, hvis den er tilgjengelig, e-postadresse.

 4. Inkluder begge de følgende erklæringene i brødteksten til varselet:
  • «Jeg erklærer herved at jeg i god tro mener at den omstridte bruken av materialet med opphavsrett ikke er autorisert av eieren av opphavsretten, dens agent eller loven (f.eks. som rimelig bruk).»

  • «Jeg erklærer herved at informasjonen i denne meldingen er nøyaktig og, under ed, at jeg er eieren, eller at jeg er autorisert til å handle på vegne av den som eier opphavsretten eller en eksklusiv rettighet under opphavsretten som angivelig er krenket.»

 5. Oppgi fullstendig juridisk navn og elektronisk eller fysisk signatur.

Lever dette varselet, med alle punkter fylt ut, til Dropbox' utpekte opphavsrettsagent:

Opphavsrettsagent
Dropbox Inc.
333 Brannan Street
San Francisco, CA 94107

Denne oversettelsen er her for å informere. Juridisk sett, er det den engelskspråklige versjonen som gjelder ved uoverensstemmelser.

Dropbox' retningslinjer for akseptabel bruk

Dropbox brukes av flere millioner personer og vi er stolte over tilliten vi har fått. Til gjengjeld stoler vi på at du bruker tjenestene våre på en ansvarlig måte.

Du erklærer at du ikke skal misbruke Dropbox-tjenestene («tjenestene») eller hjelpe andre å med misbruke dem. Du skal for eksempel ikke engang forsøke å gjøre noe av følgende i forbindelse med tjenestene:

 • sondere, skanne eller teste sårbarheten til et hvilket som helst system eller nettverk, så fremt det ikke er gjort i samsvar med vårt program for å finne feil,
 • bryte eller på annen måte omgå noen sikkerhets- eller autentiseringsforanstaltninger;
 • åpne, tukle med eller bruke ikke-offentlige områder eller deler av tjenestene eller delte områder av tjenestene som du ikke har blitt invitert til;
 • forstyrre eller avbryte enhver bruker, host eller nettverk ved f.eks. å sende et virus, overbelaste, oversvømme, spamme eller postbombe noen del av tjenestene;
 • få tilgang til, søke eller opprette kontoer for tjenestene på annen måte enn fra våre offentlig støttede grensesnitt (for eksempel ved former for datainnsamling eller ved å opprette kontoer i stort omfang);
 • sende uoppfordret kommunikasjon, kampanjer eller reklamer eller spam;
 • sende endrede, villedende eller gal kilde-identifiserende informasjon, inkludert «spoofing» og «phishing»;
 • promotere eller reklamere for produkter eller tjenester bortsett fra egne uten passende autorisasjon;
 • misbruke verving eller kampanjer for å få mer plass enn fortjent, eller selge lagringsplass som er mottatt gjennom vervinger eller kampanjer;
 • omgå grensene som er satt for lagringsplass;
 • selge tjenestene uten konkret autorisasjon til å gjøre det;
 • offentliggjøre eller dele stoff som er pornografisk ulovlig eller upassende, eller stoff som inneholder svært voldelige handlinger eller terroraktivitet, inkludert terrorpropaganda;
 • rette fordommer eller hat mot en person eller gruppe med mennesker basert på rase, religion, etnisitet, kjønn, kjønnsidentitet, seksuell legning, funksjonshemming eller annen funksjonsnedsettelse
 • trakassere eller skjelle ut Dropbox-personell og representanter eller agenter som utfører tjenester på vegne av Dropbox;
 • krenke loven på annen måte, inkludert lagre, publisere eller dele materiell som er forfalsket, ærekrenkende, villedende; eller
 • bryte personvernet eller krenke andres rettigheter.

Denne oversettelsen er her for å informere. Juridisk sett, er det den engelskspråklige versjonen som gjelder ved uoverensstemmelser.

Programvare med åpen kilde hos Dropbox

Dropbox er en aktiv deltaker i fellesskapet for åpen kilde. Mange av våre egne prosjekter har åpen kilde (https://opensource.dropbox.com), og vi bruker programvare med åpen kilde på mange forskjellige måter i produktene våre. Opphavsmerknader for programvare med åpen kilde som kan være inkludert i våre produkter, finner du her.

Vi takker fellesskapet for åpen kilde for alle deres bidrag!