Niniejsze tłumaczenie przedstawiono tylko dla wygody; w przypadku jakichkolwiek niezgodności obowiązuje wersja angielska.

Warunki korzystania z usługi Dropbox

Opublikowano: 17 kwietnia 2018 r.

Obowiązuje od: 25 maja 2018 r.

Nasze poprzednie Warunki korzystania z usług można znaleźć tutaj.

Dziękujemy za korzystanie z Dropbox! Warunki korzystania z usług („Warunki”) obejmują Twój dostęp do naszych usług, oprogramowania klienckiego i witryn internetowych („Usługi”) oraz korzystanie z nich. Jeśli mieszkasz poza granicami Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady i Meksyku („Ameryka Północna”), Twoja umowa zawarta jest z Dropbox International Unlimited Company, a jeśli mieszkasz w Ameryce Północnej, Twoja umowa zawarta jest z Dropbox, Inc. Nasza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób są zbierane i wykorzystywane informacje, podczas gdy nasze Zasady dopuszczalnego użytkowania określają Twoje obowiązki podczas korzystania z naszych usług. Przez korzystanie z naszych Usług zgadzasz się na przestrzeganie Warunków, naszej Polityki prywatności i Zasad dopuszczalnego użytkowania. Jeśli korzystasz z naszych Usług na potrzeby organizacji, wyrażasz zgodę na niniejsze Warunki w imieniu tej organizacji.

Materiały Użytkownika i Pozwolenia

Podczas korzystania z naszych Usług dostarczasz nam takie rzeczy jak pliki, treści, wiadomości, kontakty itd. („Twoje materiały”). Twoje materiały należą do Ciebie. Niniejsze Warunki nie dają nam żadnych praw do Twoich materiałów z wyjątkiem ograniczonych praw, które pozwalają nam świadczyć Usługi.

Potrzebujemy Twojego pozwolenia, aby wykonywać takie czynności jak przechowywanie Twoich materiałów na naszych serwerach, tworzenie ich kopii zapasowych oraz udostępnianie ich, gdy nas o to poprosisz. Nasze Usługi zapewniają również takie funkcje jak miniatury zdjęć, podgląd dokumentów, komentowanie, łatwe sortowanie, edycja, udostępnianie i wyszukiwanie. Te i inne funkcje mogą wymagać, aby nasze systemy otrzymywały dostęp do Twoich materiałów, aby mogły je przechowywać i skanować. Dajesz nam pozwolenie na wykonywanie tych działań, a pozwolenie to rozciąga się na nasze podmioty stowarzyszone i zaufane strony trzecie, z którymi współpracujemy.

Udostępnianie Zawartości Użytkownika.

Nasze usługi pozwalają udostępniać Twoje materiały innym, więc musisz dokładnie przemyśleć, czym chcesz się dzielić.

Odpowiedzialność Użytkownika

Jesteś odpowiedzialny(a) za swoje zachowanie. Twoje materiały i Ty sam(a) musisz przestrzegać naszych Zasad dopuszczalnego użytkowania. Treści zawarte w Usługach mogą być chronione przez prawa własności intelektualnej innych osób. Nie kopiuj, nie przesyłaj, nie pobieraj ani nie udostępniaj treści, chyba że masz do tego prawo.

Mamy prawo sprawdzić Twoje zachowanie i Twoje treści pod kątem zgodności z naszymi Zasadami dopuszczalnego użytkowania. Mimo powyższego, nie mamy też obowiązku, aby to robić. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści innych osób opublikowane i udostępnione za pośrednictwem Usług.

Pomóż nam w przekazywaniu Ci informacji i ochronie Twoich materiałów. Zabezpiecz swoje hasło do Usług i dbaj, aby informacje dotyczące Twojego konta były aktualne. Nie udostępniaj swoich poświadczeń do konta ani nie dawaj prawa dostępu do konta innym osobom.

Możesz korzystać z naszych Usług w sposób dozwolony przez obowiązujące prawo, w tym przepisy i regulacje dotyczące kontroli eksportu. Aby korzystać z naszych Usług musisz mieć co najmniej 13 lat, a w niektórych przypadkach nawet więcej. Jeśli mieszkasz we Francji, Niemczech lub Holandii, musisz mieć co najmniej 16 lat. Sprawdź miejscowe przepisy dotyczące wieku zgody cyfrowej. Jeśli nie spełniasz tych wymagań wiekowych, nie możesz korzystać z Usług.

Oprogramowanie

Niektóre z naszych Usług pozwalają na pobranie oprogramowania klienta („Oprogramowanie”), które może aktualizować się automatycznie. Tak długo jak przestrzegasz niniejszych Warunków, dajemy Ci ograniczoną, niewyłączną, niezbywalną, odwołalną licencję na używanie Oprogramowania jedynie w celu dostępu do Usługi. W stopniu, w jakim dowolny składnik Oprogramowania może być oferowany w ramach licencji open source, udostępnimy Ci tę licencję, a postanowienia tej licencji mogą wyraźnie zastąpić niektóre z tych warunków. Pod warunkiem, że następujące ograniczenia nie są zakazane przez prawo, użytkownik zgadza się nie poddawać inżynierii wstecznej lub dekompilować Usług, nie próbować tych działań ani nie pomagać nikomu w wykonaniu takiej czynności.

Usługi beta

Raz na jakiś czas publikujemy produkty i funkcje, które nadal testujemy i oceniamy. Niniejsze Usługi są oznaczone jako beta, podgląd, wczesny dostęp lub ewaluacja (lub przy pomocy słów lub zwrotów o zbliżonym znaczeniu) i mogą one nie być tak niezawodne jak pozostałe usługi Dropbox – co też prosimy wziąć pod uwagę.

Nasze materiały

Usługi są chronione prawami autorskimi, znakami towarowymi oraz innymi prawami USA oraz zagranicznymi. Warunki te nie dają Ci żadnych praw, tytułów lub udziałów w Usługach, cudzych treści zawartych w Usługach, znakach towarowych Dropbox, jego logo i innych cechach marki. Twoje opinie są mile widziane, ale pamiętaj, że możemy wykorzystać uwagi i sugestie bez żadnych zobowiązań wobec użytkownika.

Prawa autorskie

Szanujemy własność intelektualną innych i prosimy Cię o to samo. Reagujemy na zawiadomienia o domniemanym naruszeniu praw autorskich, jeśli są one zgodne z prawem. Takie zawiadomienia powinny być sporządzane w oparciu o naszą Politykę praw autorskich. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia lub zablokowania treści przypuszczalnie naruszających prawa autorskie i zamknięcia kont osób, które wielokrotnie naruszyły te prawa. Poniżej przedstawiamy dane naszego agenta wyznaczonego do przyjmowania zawiadomień o domniemanym naruszeniu praw autorskich do Usług:

Copyright Agent

Dropbox, Inc.

333 Brannan Street

San Francisco, CA 94107

copyright@dropbox.com

Konta płatne

Płatności. Można zwiększyć miejsce na dysku i dodać płatne funkcje do swojego konta (zmieniając swoje konto na „konto płatne”). Automatycznie obciążymy Cię, począwszy od daty przejścia na konto płatne i w dniu każdego okresowego odnowienia aż do daty anulowania. Jeśli korzystasz z taryfy rocznej, z rozsądnym wyprzedzeniem wyślemy Ci pocztą e-mail przypomnienie o zbliżającym się terminie odnowienia taryfy. Jesteś odpowiedzialny(a) za wszystkie należne podatki, a my naliczamy je, gdy jest to wymagane. W niektórych krajach istnieją obowiązkowe przepisy lokalne dotyczące prawa do anulowania, a niniejszy paragraf nie unieważnia tych praw.

Bez zwrotu kosztów. W dowolnym czasie możesz anulować konto płatne Dropbox. Koszty są zwracane tylko wówczas, gdy jest to wymagane przez prawo. Na przykład użytkownicy mieszkający w Unii Europejskiej mają prawo do anulowania subskrypcji konta płatnego w okresie 14 dni od założenia takiego konta, zmiany taryfy na konto płatne lub odnowienia takiego konta.

Zmiana taryfy na niższą. Twoje konto płatne będzie aktywne do czasu jego anulowania lub zamknięcia zgodnie z niniejszymi Warunkami. Jeśli nie zapłacisz za konto płatne w terminie, zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia go lub zmniejszenia poziomu przestrzeni dyskowej do rozmiaru, który przysługuje kontom bezpłatnym.

Zmiany. Możemy zmienić wysokość opłat, ale poinformujemy Cię z wyprzedzeniem o tych zmianach za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres e-mail powiązany z kontem.

Zespoły Dropbox

Adres e-mail. Jeśli założysz konto Dropbox przy użyciu adresu e-mail dostarczonego przez Twoją organizację, organizacja ta może być w stanie zablokować korzystanie z Dropbox do momentu, aż przejdziesz na konto w zespole Dropbox (np. w ramach taryfy Dropbox Business lub Dropbox Enterprise) lub powiążesz konto Dropbox z osobistym adresem e-mail.

Korzystanie z zespołów Dropbox. Jeśli dołączysz do zespołu Dropbox, musisz z niego korzystać zgodnie z zasadami i polityką Twojej organizacji. Pamiętaj, że konta zespołów Dropbox podlegają kontroli organizacji. Administratorzy mogą mieć dostęp do informacji oraz mogą ujawniać, ograniczać lub usuwać informacje znajdujące się na koncie zespołu Dropbox. Mogą oni także ograniczyć lub odebrać dostęp do konta zespołu Dropbox. Po przekonwertowaniu istniejącego konta Dropbox na konto wchodzące w skład zespołu Dropbox administratorzy mogą uniemożliwić późniejsze oddzielenie Twojego konta od konta zespołu Dropbox.

Zakończenie korzystania z Usługi

Masz wolny wybór, aby przestać korzystać z naszych Usług w każdej chwili. Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub zablokowania Twojego dostępu do Usług z zachowaniem powiadomienia, jeśli:

(a) naruszysz niniejsze Warunki;

(b) będziesz korzystać z Usług w sposób powodujący realne ryzyko poniesienia szkód lub strat przez nas albo innych użytkowników lub

(c) nie mając konta płatnego, nie skorzystasz z naszych Usług nieprzerwanie przez 12 miesięcy.

Wyślemy Ci powiadomienie z odpowiednim wyprzedzeniem na adres e-mail powiązany z Twoim kontem, umożliwiając zaniechanie działań, które doprowadziły do naszego kontaktu z Tobą, i dając możliwość wyeksportowania Twoich materiałów z naszych Usług. Jeśli po takim powiadomieniu nie podejmiesz kroków, o które poprosiliśmy, zablokujemy lub zawiesimy Twój dostęp do usług.

Nie powiadomimy Cię przed zablokowaniem dostępu, jeśli:

(a) w istotnym stopniu naruszysz niniejsze Warunki.

(b) nałożyłoby to na nas zobowiązania prawne lub negatywnie wpłynęłoby to na naszą zdolność do świadczenia Usług innym użytkownikom lub

(c) jest to prawnie zabronione.

Zakończenie świadczenia Usług

Możemy postanowić o zakończeniu świadczenia Usług w reakcji na nieprzewidziane okoliczności pozostające poza kontrolą Dropbox lub ze względu na konieczność spełnienia wymogu prawnego. W takim przypadku powiadomimy Cię z odpowiednim wyprzedzeniem, aby umożliwić wyeksportowanie Twoich materiałów z naszych systemów. Jeśli zakończymy świadczenie Usług w ten sposób przed upływem jakiegokolwiek stałego lub minimalnego terminu, za który nam zapłaciłeś(aś), zwrócimy Ci część opłat, które zostały wpłacone z wyprzedzeniem, ale za które nie otrzymałeś(aś) Usług.

Usługi świadczone „takie, jakimi są”

Staramy się zapewnić najlepsze Usługi, ale są pewne rzeczy, których nie możemy zagwarantować. W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO DROPBOX I JEGO PODMIOTY STOWARZYSZONE, DOSTAWCY I DYSTRYBUTORZY NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, ODNOŚNIE DO ŚWIADCZONYCH USŁUG. USŁUGI SĄ ŚWIADCZONE „TAKIE, JAKIMI SĄ”. ZRZEKAMY SIĘ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZALNOŚCI. W niektórych krajach powyższe wyłączenia odpowiedzialności nie są dozwolone – w takim wypadku nie mają zastosowania.

Ograniczenie Odpowiedzialności

NIE WYKLUCZAMY ANI NIE OGRANICZAMY NASZEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W PRZYPADKACH, W KTÓRYCH BYŁOBY TO NIEZGODNE Z PRAWEM – OBEJMUJE TO ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA OSZUSTWO LUB ŚWIADOME WPROWADZENIE W BŁĄD PRZEZ DROPBOX LUB JEGO PODMIOTY STOWARZYSZONE PODCZAS ŚWIADCZENIA USŁUG. W KRAJACH, W KTÓRYCH PONIŻSZE RODZAJE WYKLUCZEŃ NIE SĄ DOZWOLONE, NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ OGRANICZA SIĘ WYŁĄCZNIE DO STRAT I SZKÓD, KTÓRE SĄ DAJĄCYM SIĘ PRZEWIDZIEĆ WYNIKIEM NASZEGO POSTĘPOWANIA BEZ ZACHOWANIA UZASADNIONEJ OSTROŻNOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI LUB NASZEGO NARUSZENIA UMOWY. NINIEJSZY PARAGRAF NIE WPŁYWA NA PRAWA KONSUMENCKIE, KTÓRYCH NIE MOŻNA SIĘ ZRZEC ANI OGRANICZYĆ JAKĄKOLWIEK UMOWĄ.

W KRAJACH, W KTÓRYCH SĄ DOZWOLONE WYKLUCZENIA LUB OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI, DROPBOX, JEGO PODMIOTY STOWARZYSZONE, DOSTAWCY LUB DYSTRYBUTORZY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA:

i. JAKIEKOLWIEK STRATY POŚREDNIE, CELOWE, PRZYPADKOWE, PRZYKŁADOWE LUB WYNIKOWE ALBO ODSZKODOWANIA RETORSYJNE ANI

ii. JAKĄKOLWIEK UTRATĘ MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA, DANYCH, ZAMÓWIEŃ LUB ZYSKÓW, NIEZALEŻNIE OD PODSTAWY PRAWNEJ.

TE WYKLUCZENIA LUB OGRANICZENIA OBOWIĄZUJĄ NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY DROPBOX LUB JEGO PODMIOTY STOWARZYSZONE ZOSTAŁY POWIADOMIONE O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH STRAT.

JEŚLI KORZYSTASZ Z USŁUG DO CELÓW HANDLOWYCH, BIZNESOWYCH LUB ODSPRZEDAŻY, DROPBOX, JEGO PODMIOTY STOWARZYSZONE, DOSTAWCY ANI DYSTRYBUTORZY NIE ODPOWIADAJĄ PRZED TOBĄ ZA JAKĄKOLWIEK UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ ZAMÓWIEŃ, PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI LUB UTRATĘ SZANS HANDLOWYCH. DROPBOX I JEGO PODMIOTY STOWARZYSZONE NIE ODPOWIADAJĄ ZA ZACHOWANIE – W INTERNECIE LUB POZA NIM – JAKIEGOKOLWIEK UŻYTKOWNIKA USŁUG.

POZA RODZAJAMI ODPOWIEDZIALNOŚCI, KTÓRYCH NIE MOŻNA OGRANICZYĆ W ŚWIETLE PRAWA (ZGODNIE Z OPISEM W TYM PUNKCIE), NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ OGRANICZA SIĘ DO KWOTY 20 USD LUB 100% DOWOLNEJ KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ CIEBIE W RAMACH OBECNEJ TARYFY USŁUGOWEJ DROPBOX, ZALEŻNIE OD TEGO, KTÓRA Z TYCH DWÓCH KWOT JEST WIĘKSZA.

Rozwiązywanie sporów

Spróbujmy najpierw dojść do porozumienia. Chcemy odnieść się do Twoich obaw bez konieczności podnoszenia sprawy na płaszczyźnie formalno-prawnej. Przed wniesieniem pozwu przeciwko Dropbox wyrażasz zgodę, aby spróbować rozwiązać spór w sposób nieformalny, kontaktując się z nami pod adresem: dispute-notice@dropbox.com. Postaramy się rozwiązać spór nieformalnie i drogą e-mailową. Jeśli spór nie zostanie rozstrzygnięty w ciągu 15 dni od daty złożenia wniosku, masz prawo wszcząć przeciwko Dropbox formalne postępowanie.

Forum sądowe sporów. Ty i Dropbox wyrażacie zgodę, że jakiekolwiek postępowanie sądowe w celu rozwiązania roszczenia dotyczącego niniejszych Warunków zostanie skierowane do federalnych lub stanowych sądów hrabstwa San Francisco w stanie Kalifornia, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów arbitrażowych poniżej. Ty i Dropbox wyrażacie zgodę na poddanie się jurysdykcji osobowej i miejscowej takich sądów. Jeśli mieszkasz w kraju (np. w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej), którego przepisy przyznają konsumentom prawo rozstrzygania sporów przed sądem lokalnym, niniejszy paragraf nie wpływa na te wymogi.

JEŚLI JESTEŚ REZYDENTEM STANÓW ZJEDNOCZONYCH, DODATKOWO WYRAŻASZ ZGODĘ NA PODDANIU SIĘ OBOWIĄZKOWEMU ARBITRAŻOWI:

Zgoda obu stron na arbitraż. Ty i Dropbox zgadzacie się rozstrzygać wszelkie roszczenia związane z niniejszymi Warunkami lub Usługami w drodze ostatecznego i wiążącego arbitrażu prowadzonego przez jednego arbitra, z wyjątkiem poniższych przypadków określonych w sekcji Wyjątki od Umowy o arbitrażu. Obejmuje to spory wynikające i związane z interpretacją lub zastosowaniem niniejszej sekcji dotyczącej obowiązkowego arbitrażu, w tym jej wykonalności, odwołalności lub ważności.

Rezygnacja z arbitrażu. Możesz odrzucić niniejszą umowę dotyczącą arbitrażu, klikając tutaj i wysyłając formularz rezygnacji w ciągu 30 dni od pierwotnej rejestracji konta. Jeśli jednak zaakceptowałeś(aś) wcześniejszą wersję tych Warunków umożliwiającą zrezygnowanie z arbitrażu, w mocy pozostaje Twoja poprzednia decyzja o rezygnacji lub jej braku.

Procedury arbitrażowe. Amerykańskie Stowarzyszenie Arbitrażowe (AAA) będzie prowadziło procedurę arbitrażu na podstawie swoich reguł arbitrażu handlowego oraz procedur uzupełniających dotyczących sporów konsumenckich. Arbitraż będzie miał miejsce w hrabstwie Stanów Zjednoczonych, w którym mieszkasz lub pracujesz, w San Francisco (Kalifornia), lub w innym miejscu, na które się zgodzimy.

Opłaty wynikające z arbitrażu. Zasady AAA będą regulować wysokość wszystkich opłat arbitrażowych. Dropbox zapłaci wszelkie opłaty za indywidualny arbitraż w przypadku roszczeń mniejszych niż 75 000 USD. W przypadku otrzymania orzeczenia arbitrażowego, które jest korzystniejsze niż oferty, które złożyliśmy w celu zaspokojenia roszczenia, zapłacimy Ci 1000 USD dodatkowo do orzeczenia. Dropbox nie będzie dążyć do otrzymania zwrotu kosztów za swoich prawników, chyba że arbiter uzna, że ​​roszczenie jest niepoważne.

Wyjątki od Umowy o arbitrażu. Zarówno Ty, jak i Dropbox możecie dochodzić roszczeń (jeżeli się kwalifikują) w sądzie ds. drobnych roszczeń w hrabstwie San Francisco (Kalifornia) lub dowolnym hrabstwie Stanów Zjednoczonych, w którym mieszkasz lub pracujesz. Każda ze stron może wnieść pozew wyłącznie w sprawie zabezpieczenia roszczeń, aby powstrzymać nieuprawnione używanie lub nadużywanie Usług albo naruszenie własności intelektualnej (np. znaków towarowych, tajemnic handlowych, praw autorskich lub praw patentowych) bez wcześniejszego angażowania się w arbitraż lub nieformalną procedurę rozstrzygania sporów opisaną powyżej. Jeżeli umowa arbitrażowa nie ma zastosowania do Ciebie lub Twojego roszczenia, zgadzasz się na wyłączną jurysdykcję sądów stanowych i federalnych w San Francisco w stanie Kalifornia w celu rozstrzygnięcia Twojego roszczenia.

BRAK POZWÓW ZBIOROWYCH. Spory z nami możesz rozstrzygać tylko indywidualnie i nie możesz wnieść skargi jako powód lub członek grupy składającej pozew zbiorowy, skonsolidowany lub reprezentowany. Arbitraże zbiorowe, pozwy zbiorowe, działania prawnicze reprezentujące interes zbiorowy i konsolidacja z innymi arbitrażami są niedozwolone. Jeśli niniejszy punkt zostanie uznany za niemożliwy do wykonania, cała treść niniejszej sekcji dotyczącej obowiązkowego arbitrażu zostanie uznana za nieważną.

Prawo właściwe

Niniejsze Warunki będą podlegać prawu stanu Kalifornia z wyjątkiem występujących konfliktów prawnych. Jednak w niektórych krajach (w tym krajach należących do Unii Europejskiej) istnieją przepisy, zgodnie z którymi umowy muszą podlegać lokalnemu prawu obowiązującemu w kraju konsumenta. Niniejszy paragraf nie unieważnia tych przepisów.

Całość Umowy

Niniejsze Warunki stanowią całość porozumienia między Tobą a Dropbox w odniesieniu do przedmiotu Warunków i zastępują wszelkie uprzednie lub równoczesne porozumienia albo warunki mające zastosowanie do tego przedmiotu oraz mają przed nimi pierwszeństwo. Warunki te nie tworzą żadnych praw stanowiących korzyść osób trzecich.

Zrzeczenie się, klauzula salwatoryjna i cesja

Niemożność Dropbox do realizacji postanowienia nie jest rezygnacją z prawa do wykonania go później. Jeśli jakiekolwiek postanowienie okaże się niewykonalne, pozostałe postanowienia Warunków pozostaną w pełni skuteczne oraz zostanie określony wykonalny warunek zastępczy, który będzie możliwie najwierniej odzwierciedlał nasze intencje. Nie możesz przenosić żadnych praw wynikających z niniejszych Warunków, a wszelkie takie próby będą nieważne. Dropbox może przekazać swoje prawa do któregokolwiek ze swoich podmiotów stowarzyszonych lub spółek zależnych, lub do jakiegokolwiek następcy prawnego w działalności powiązanego z Usługą.

Zmiany

Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejsze Warunki, tak aby lepiej odzwierciedlały one:

(a) zmiany przepisów,

(b) nowe wymagania prawne lub

(c) ulepszenia lub udoskonalenia wprowadzane w naszych Usługach.

Jeśli jakakolwiek aktualizacja wpłynie na Twoje korzystanie z Usług lub Twoje prawa jako użytkownika Usług, powiadomimy Cię o tym przed wejściem aktualizacji w życie, wysyłając wiadomość na adres e-mail powiązany z Twoim kontem lub w drodze powiadomienia w ramach produktu. Takie zaktualizowane warunki wejdą w życie co najmniej 30 dni od daty naszego powiadomienia.

Jeśli nie zgadzasz się na nasze aktualizacje, prosimy o zamknięcie konta przed ich wejściem w życie. W przypadkach, w których będzie to stosowne, zaproponujemy Ci proporcjonalny zwrot kwot przedpłaconych za Usługi z uwzględnieniem daty zamknięcia konta. Kontynuacja korzystania z Usług po wejściu w życie aktualizacji jest równoznaczna z akceptacją nowych Warunków.

Niniejsze tłumaczenie przedstawiono tylko dla wygody; w przypadku jakichkolwiek niezgodności obowiązuje wersja angielska.

Jeśli Twoja organizacja podpisała z Dropbox umowę dotyczącą usługi Dropbox Business lub Dropbox Enterprise, umowa ta mogła zmienić poniższą politykę prywatności. Skontaktuj się z administratorem w Twojej organizacji, aby uzyskać szczegółowe informacje.

Polityka prywatności Dropbox

Opublikowano: 17 kwietnia 2018 r.

Obowiązuje od: 25 maja 2018 r.

Tutaj możesz zapoznać się z naszą poprzednią Polityką prywatności.

Dziękujemy za korzystanie z Dropbox! Naszą misją jest tworzenie bardziej nowoczesnego sposobu pracy poprzez zapewnienie intuicyjnej, zunifikowanej platformy współpracy z innymi, która pozwala uwolnić kreatywną energię. Poniżej opisujemy, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy informacje i obchodzimy się z nimi, kiedy korzystasz z naszych stron internetowych, oprogramowania i usług („Usługi”). Więcej informacji i szczegółów możesz znaleźć na naszej stronie z często zadawanymi pytaniami.

Co i dlaczego

Zbieramy i wykorzystujemy następujące informacje, aby świadczyć, ulepszać i chronić nasze Usługi:

Informacje o koncie. Zbieramy i kojarzymy z Twoim kontem informacje, które nam podajesz, gdy rejestrujesz swoje konto, zmieniasz taryfę na płatną oraz konfigurujesz uwierzytelnianie dwuetapowe (np. Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane rozliczeniowe oraz adres zamieszkania). Niektóre z naszych Usług pozwalają na dostęp do Twoich kont i informacji za pośrednictwem innych usługodawców.

Twoje materiały. Nasze Usługi mają na celu ułatwić Ci przechowywanie plików, dokumentów, zdjęć, komentarzy, wiadomości itp. („Twoje materiały”), współpracę z innymi i pracę na różnych urządzeniach. Aby to umożliwić, przechowujemy, przetwarzamy i przesyłamy Twoje materiały, jak również powiązane z nimi informacje. Te informacje powiązane obejmują Twoje informacje z profilu, które ułatwiają współpracę i udostępnianie Twoich materiałów innym, jak również takie dane jak rozmiar plików, czas jego przesłania, współpracownicy i aktywność z nim związaną. Nasze Usługi oferują różne opcje udostępniania Twoich materiałów.

Kontakty. Możesz się zdecydować na przyznanie nam dostępu do swoich kontaktów, aby ułatwić sobie takie czynności jak współpraca nad Twoimi materiałami, wysyłanie wiadomości i zapraszanie innych do korzystania z Usług. W takim przypadku będziemy przechowywać te kontakty na naszych serwerach.

Informacje o użyciu. Zbieramy informacje na temat tego, jak używasz Usług, w tym na temat czynności wykonywanych przez Ciebie na koncie (takich jak udostępnianie, edytowanie, wyświetlanie i przenoszenie plików lub folderów). Wykorzystujemy te informacje, aby ulepszyć nasze Usługi, rozwijać nowe usługi i funkcje oraz chronić użytkowników Dropbox. Zapoznaj się z naszymi często zadawanymi pytaniami, aby uzyskać nowe informacje na temat wykorzystania tych informacji do ulepszania naszych Usług.

Informacje o urządzeniach. Zbieramy także informacje z urządzeń i o urządzeniach służących do uzyskiwania dostępu do Usług. Obejmuje to takie dane jak adres IP, typ przeglądarki i urządzenia, których używasz, stronę odwiedzoną przed zalogowaniem się na naszej stronie oraz identyfikatory związane z urządzeniami. Twoje urządzenia (w zależności od ustawień) mogą również przekazywać Usługom informacje o lokalizacji.

Pliki cookie i inne technologie. Używamy takich rozwiązań jak pliki cookie i znaczniki pikselowe w celu świadczenia, ulepszania, ochrony i promowania naszych Usług. Na przykład pliki cookie pomagają nam w zapamiętywaniu nazwy użytkownika na potrzeby następnej wizyty, bliższym poznawaniu interakcji użytkowników z naszymi Usługami, a także poprawianiu ich jakości na podstawie tych informacji. Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby nie akceptowała plików cookie, ale może to ograniczyć możliwość korzystania z Usług. Jeśli nasz system otrzyma z Twojej przeglądarki sygnał DNT:1, zareagujemy na niego w sposób przedstawiony tutaj.

Marketing. Dajemy użytkownikom możliwość bezpłatnego wykorzystania niektórych z naszych Usług. Świadczenie bezpłatnych Usług jest możliwe dzięki temu, że niektórzy użytkownicy wybierają jedną z naszych płatnych Usług. Jeśli zarejestrujesz się w jednej z naszych bezpłatnych Usług, będziemy od czasu do czasu przesyłać Ci informacje o zmianie Usług na płatne, o ile to dozwolone. Użytkownicy, którzy otrzymują takie materiały marketingowe, mogą zrezygnować z nich w dowolnym momencie. Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas materiałów marketingowych, po prostu kliknij łącze „anuluj subskrypcję” w dowolnym e-mailu lub zaktualizuj swoje preferencje w sekcji Powiadomienia swojego konta osobistego.

Czasami kontaktujemy się z osobami, które nie mają konta Dropbox. W przypadku adresatów w UE my lub firma zewnętrzna uzyskamy zgodę, zanim skontaktujemy się z Tobą. Jeśli otrzymasz e-mail i nie chcesz już, aby Dropbox kontaktował się z Tobą, możesz anulować subskrypcję i usunąć swoje dane z naszej listy kontaktów, korzystając z tej wiadomości.

Podstawy przetwarzania Twoich danych. Zbieramy i wykorzystujemy dane osobowe opisane powyżej, aby świadczyć Ci Usługi w sposób niezawodny i bezpieczny. Zbieramy i wykorzystujemy dane osobowe również do naszych celów biznesowych. W zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane osobowe do innych celów, prosimy uprzednio o Twoją zgodę lub wymagamy, aby nasi partnerzy uzyskali taką zgodę. Więcej informacji na temat prawnych podstaw przetwarzania Twoich danych można znaleźć w często zadawanych pytaniach.

Komu

Możemy udostępniać informacje, jak opisano poniżej, ale nie będziemy ich sprzedawać reklamodawcom ani innym stronom trzecim.

Inne podmioty pracujące dla Dropbox. Dropbox korzysta z pomocy określonych zaufanych podmiotów zewnętrznych (np. dostawców pomocy technicznej i usług informatycznych) w świadczeniu, ulepszaniu, ochronie i promowaniu swoich Usług. Podmioty te będą miały dostęp do Twoich danych tylko po to, by wykonać zadania w naszym imieniu zgodnie z niniejszymi zasadami zachowania prywatności, i pozostaniemy odpowiedzialni za ich korzystanie z Twoich danych zgodnie z naszymi instrukcjami. Listę zaufanych podmiotów zewnętrznych, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych, można znaleźć w często zadawanych pytaniach.

Inni użytkownicy. Nasze Usługi wyświetlają takie informacje jak imię i nazwisko, zdjęcie profilowe, urządzenie oraz adres e-mail innym użytkownikom w miejscach takich jak Twój profil użytkownika i powiadomienia o udostępnieniu. Możesz też udostępnić Twoje materiały innym użytkownikom, jeśli tak zdecydujesz. Gdy zarejestrujesz konto Dropbox przy użyciu adresu e-mail w domenie należącej do Twojego pracodawcy lub Twojej organizacji, możemy pomóc współpracownikom i administratorom w znajdowaniu Ciebie i Twojego zespołu przez uwidocznienie pewnych podstawowych danych – takich jak imię i nazwisko, nazwa zespołu, zdjęcie profilowe oraz adres e-mail – innym użytkownikom w tej samej domenie. Ułatwia Ci to odszukanie zespołów, do których możesz dołączyć, oraz pomaga innym użytkownikom w udostępnianiu Ci plików i folderów.

Niektóre funkcje pozwalają udostępniać dodatkowe informacje innym użytkownikom.

Inne aplikacje. Możesz również nadać stronom trzecim prawo dostępu do informacji i konta – na przykład poprzez API Dropbox. Należy tylko pamiętać, że wykorzystanie przez nie Twoich informacji będzie regulowane przez ich politykę prywatności i warunki.

Administratorzy zespołów Dropbox.  Jeśli jesteś użytkownikiem zespołu Dropbox (np. w ramach taryfy Dropbox Business lub usługi Dropbox Education), administrator może mieć możliwość dostępu i kontrolowania konta Twojego zespołu Dropbox. Jeśli masz związane z tym pytania, zapoznaj się z polityką wewnętrzną swojej organizacji. Jeżeli nie jesteś użytkownikiem zespołu Dropbox, ale wchodzisz w interakcję z użytkownikiem zespołu Dropbox (np. przez dołączenie do folderu udostępnionego lub skorzystanie z materiałów udostępnionych przez takiego użytkownika), członkowie tej organizacji mogą zobaczyć imię i nazwisko, adres e-mail, zdjęcie profilowe oraz adres IP, które były powiązane z Twoim kontem w czasie tej interakcji.

Prawo i porządek oraz interes publiczny. Możemy ujawnić Twoje dane stronom trzecim, jeżeli stwierdzimy, że takie ujawnienie jest konieczne w celu (a) przestrzegania obowiązującego prawa, przepisu, procedury prawnej lub odpowiedniego nakazu rządowego, (b) uchronienia dowolnej osoby od śmierci lub poważnych obrażeń ciała, (c) zapobiegania oszustwom i nadużyciom wobec Dropbox lub naszych użytkowników, (d) ochrony praw, własności, zabezpieczeń lub interesów Dropbox albo (e) wykonania zadania w interesie publicznym.

Zarządzanie Twoimi danymi ma dla nas kluczowe znaczenie i jest zobowiązaniem, które świadomie przyjmujemy. Uważamy, że Twoje dane powinny być objęte tymi samymi zabezpieczeniami prawnymi niezależnie od tego, czy są one przechowywane za pośrednictwem naszych Usług, czy też znajdują się na dysku twardym Twojego komputera domowego. W przypadku otrzymania, analizowania i reagowania na wnioski organów rządowych o Twoje dane (włączając w to zapytania związane z bezpieczeństwem narodowym) będziemy przestrzegać poniższych Zasad dotyczących zapytań rządowych:

 • być przejrzystym,
 • zwalczać zapytania nieposiadające uzasadnienia,
 • chronić wszystkich użytkowników, oraz
 • oferować usługi godne zaufania.

Publikujemy Raport dotyczący przejrzystości, który jest elementem naszego zobowiązania do informowania użytkowników na temat tego, kiedy i jak organy rządowe proszą nas o informacje. Raport zawiera szczegółowe dane na temat rodzajów i liczby zapytań otrzymanych od organów ścigania. Zachęcamy użytkowników do zapoznania się z naszymi Zasadami dotyczącymi zapytań rządowych i Raportem dotyczącym przejrzystości, które zawierają szczegółowe informacje na temat naszej filozofii i odpowiadania na zapytania rządowe.

Jak

Bezpieczeństwo. Mamy zespół zajmujący się zachowaniem bezpieczeństwa informacji oraz testowaniem go pod kątem luk. Stale również pracujemy nad funkcjami, które pozwalają zachować bezpieczeństwo Twoich informacji przez uzupełnienie takich funkcji jak uwierzytelnianie dwuetapowe, szyfrowanie przechowywanych plików oraz ostrzeganie, gdy z Twoim kontem są łączone nowe urządzenia i aplikacje. Wdrażamy zautomatyzowane rozwiązania do wykrywania niewłaściwego zachowania lub treści, które mogą przynieść szkodę naszym Usługom, Tobie lub innym użytkownikom.

Kontrola Użytkownika. Możesz mieć dostęp do swoich danych osobowych i modyfikować je, pobierać oraz usuwać po zalogowaniu do konta Dropbox i przejściu na stronę ustawień konta. Możesz również ograniczyć sposób, w jaki zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane na stronie kontroli użytkownika Twojego konta Dropbox. Tutaj możesz dowiedzieć się więcej na temat zarządzania informacjami na Twoim koncie, lub kliknij tutaj, aby dowiedzieć się, jak zmienić informacje na swoim profilu.

Utrzymanie. Gdy zarejestrujesz u nas konto, zachowamy informacje przechowywane przez Ciebie w obrębie naszych Usług tak długo, jak Twoje konto będzie istnieć lub jak długo będzie to konieczne, aby móc świadczyć Ci nasze Usługi. Jeśli usuniesz swoje konto, zainicjujemy usunięcie tych danych po 30 dniach. Tutaj dowiesz się więcej. Pamiętaj jednak: (1) mogą wystąpić pewne opóźnienia w usunięciu informacji z naszych serwerów i pamięci masowej typu back-up oraz (2) możemy zachować te informacje, jeżeli jest to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, rozstrzygania sporów lub egzekwowania naszych umów.

Gdzie

Na całym świecie. Aby świadczyć Ci Usługi, możemy przechowywać, przetwarzać i przekazywać informacje w USA i lokalizacjach na całym świecie – w tym również poza Twoim krajem. Informacje te mogą być również przechowywane lokalnie na urządzeniach służących do uzyskania dostępu do Usług.

Programy Tarcza Prywatności UE-USA oraz Szwajcaria-USA.  W przypadku przesyłania danych z Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii Dropbox posługuje się różnymi mechanizmami prawnymi, w tym umowami z naszymi klientami i spółkami powiązanymi. Dropbox zachowuje zgodność z programami Tarcza Prywatności UE-USA i Szwajcaria-USA Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych dotyczącymi zbierania, wykorzystania i przechowywania danych osobowych przesyłanych z Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii do USA. Certyfikat Tarczy Prywatności firmy Dropbox można znaleźć tutaj. Więcej informacji o Tarczy Prywatności znajdziesz pod adresem https://www.privacyshield.gov.

Dropbox podlega nadzorowi amerykańskiej Federalnej Komisji Handlu. JAMS jest niezależną organizacją z siedzibą w USA odpowiedzialną za rozpatrywanie skarg dotyczących naszej zgodności z Tarczą Prywatności – bez opłat z Twojej strony. Prosimy najpierw przedkładać takie skargi bezpośrednio nam na adres privacy@dropbox.com. Jeśli nasza reakcja Cię nie zadowoli, skontaktuj się z JAMS pod adresem https://www.jamsadr.com/eu-us-privacy-shield. W przypadku, gdy Twoja skarga nie zostanie rozstrzygnięta przez JAMS, możesz mieć prawo do wiążącego arbitrażu zgodnie z zasadami Tarczy Prywatności.

Zmiany

Jeśli będziemy brać udział w reorganizacji, fuzji, przejęciu lub sprzedaży naszych aktywów, Twoje informacje mogą zostać przekazane w ramach takiej umowy. Powiadomimy Cię (np. za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres powiązany z Twoim kontem) o każdej takiej transakcji i pozwolimy Ci podjąć własną decyzję w takim przypadku.

Od czasu do czasu możemy wprowadzać zmiany w niniejszej Polityce prywatności, a najnowszą wersję będziemy umieszczać na naszej stronie internetowej. Jeśli nowa wersja znacząco zmniejszy Twoje prawa, powiadomimy Cię o tym.

Twoje prawo do kontroli dostępu do Twoich danych

Masz kontrolę nad swoimi danymi osobowymi i tym, jak są zbierane, wykorzystywane i udostępniane. Masz na przykład prawo, aby:

 • Kasować lub usuwać niektóre lub wszystkie Twoje materiały na swoim koncie Dropbox. Więcej informacji na temat usuwania plików zapisanych w Dropbox znajdziesz tutaj.
 • Zmieniać lub korygować dane osobowe. Możesz zarządzać swoim kontem i znajdującą się tam zawartością, jak również edytować niektóre z danych osobowych na stronie ustawień konta.
 • Wykorzystywać i pobierać swoje dane. Możesz pobrać kopię Twoich materiałów w formacie czytelnym dla urządzeń, jak to opisano tutaj. Możesz również poprosić nas o kopię danych osobowych przekazanych przez Ciebie. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Więcej informacji na temat Twojego prawa do kontroli i dostępu do danych osobowych można znaleźć w często zadawanych pytaniach.

Kontakt

Jeśli mieszkasz w Ameryce Północnej (w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie lub Meksyku), Twoje informacje osobowe są kontrolowane przez Dropbox, Inc. W przypadku wszystkich innych użytkowników informacje osobowe są kontrolowane przez Dropbox International Unlimited Company. Masz pytania lub wątpliwości dotyczące Dropbox, naszych Usług i prywatności? Skontaktuj się z pracownikiem ds. ochrony danych pod adresem privacy@dropbox.com. Jeśli nie będzie on mógł odpowiedzieć na Twoje pytanie, masz prawo skontaktować się z władzami zajmującymi ochroną danych w miejscu, w którym mieszkasz.

Niniejsze tłumaczenie przedstawiono tylko dla wygody; w przypadku jakichkolwiek niezgodności obowiązuje wersja angielska.

Umowa Dropbox Business

Opublikowano: 17 kwietnia 2018 r.

Niniejsza Umowa Dropbox Business („Umowa”) zostaje zawarta między Dropbox International Unlimited Company, jeśli Twoja organizacja jest zlokalizowana poza terenem Stanów Zjednoczonych i ich terytoriów zależnych, Kanady oraz Meksyku („Ameryka Północna”) lub, jeśli Twoja organizacja jest zlokalizowana na terenie Ameryki Północnej, między Dropbox Inc., firmą zarejestrowaną w stanie Delaware („Dropbox”), oraz organizacją zgadzającą się na niniejsze warunki („Klient”). Niniejsza Umowa określa zasady dostępu do Usług i Usług Beta oraz ich wykorzystania. Klikając przycisk „Zgadzam się”, podpisując umowę dotyczącą Usług lub korzystając z Usług, wyrażasz zgodę na postanowienia niniejszej Umowy jako Klient.

Zważywszy że Dropbox, Inc. w imieniu Klienta przetwarza Dane Klienta, które podlegają Przepisom UE Dotyczącym Ochrony Danych, przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” zgadzasz się również na stosowanie przez Dropbox, Inc. Umowy o Przetwarzaniu Danych i Standardowych Klauzul Umownych UE, zdefiniowanych poniżej, na potrzeby przekazywania Danych Osobowych podmiotom przetwarzającym.

Jeśli wyrażasz zgodę na niniejszą Umowę oraz (jeśli dotyczy) Umowę o Przetwarzaniu Danych w celu korzystania z Usług przez organizację, wyrażasz zgodę w imieniu tej organizacji. Musisz mieć upoważnienie do zaakceptowania niniejszych warunków w imieniu tej organizacji. W przeciwnym razie nie wolno Ci rejestrować się w celu korzystania z Usług.

 1. Usługi.
  1. Postanowienie. Niniejsza umowa określa dostęp i wykorzystanie Usług oraz Oprogramowania. Klient i Użytkownicy Końcowi mogą uzyskiwać dostęp i wykorzystywać Usługi zgodnie z niniejszą Umową.
  2. Środki Bezpieczeństwa. Każdy członek personelu Dropbox mający dostęp do Danych Klienta będzie objęty odpowiednimi zobowiązaniami dotyczącymi poufności. Przy przesyłaniu, przechowywaniu i przetwarzaniu Danych Klienta Dropbox będzie stosować standardowo przyjęte w branży techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, które będą co najmniej równoważne Środkom Bezpieczeństwa. Środki Bezpieczeństwa mają na celu ochronę integralności Danych Klienta i ochronę przed nieuprawnionym lub bezprawnym dostępem do Danych Klienta oraz ich nieuprawnionym lub bezprawnym wykorzystywaniem i przetwarzaniem. Dropbox może okresowo aktualizować Środki Bezpieczeństwa. Dropbox powiadomi Klienta z co najmniej sześćdziesięciodniowym wyprzedzeniem, jeśli zaktualizuje Środki Bezpieczeństwa w sposób, który znacząco ograniczy administracyjne, techniczne lub fizyczne funkcje zabezpieczeń Usług traktowanych jako całość.
  3. Przetwarzanie i przesyłanie danych.
   1. Przetwarzanie danych. Niniejsza Umowa stanowi polecenie przetwarzania Danych Klienta skierowane przez Klienta do Dropbox. Dropbox i jego Podległe Podmioty Przetwarzające będą przetwarzać Dane Klienta, aby świadczyć Usługi i wypełniać zobowiązania Dropbox wynikające z niniejszej Umowy. Klient zgadza się, że Dropbox i jego Podległe Podmioty Przetwarzające mogą przekazywać, przechowywać i przetwarzać Dane Klienta w miejscach innych niż kraj Klienta. Dropbox powiadomi Klienta o wszelkich wymaganiach prawnych, które uniemożliwią wypełnianie poleceń Klienta, o ile nie zabrania tego obowiązujące prawo lub nie jest to niezgodne z ważnym interesem publicznym. Strony potwierdzają, że Dane Klienta mogą zawierać Dane Osobowe, a opis Danych Osobowych i dalsze informacje na temat przetwarzania są określone w Umowie o Przetwarzaniu Danych.
   2. Programy Tarcza Prywatności UE-USA oraz Szwajcaria-USA. Dropbox otrzymał certyfikat zgodności z programami Tarcza Prywatności UE-USA i Szwajcaria-USA oraz wypełnia ich postanowienia. Jeśli programy Tarcza Prywatności przestaną obowiązywać, Dropbox podejmie ekonomicznie uzasadnione działania, aby przestrzegać zasad alternatywnych lub następnych mechanizmów przekazywania danych.
   3. Umowa o Przetwarzaniu Danych. W zakresie, w jakim Dane Klienta są przedmiotem Przepisów UE Dotyczących Ochrony Danych i są przetwarzane przez Dropbox w imieniu Klienta: (i) Dropbox będzie wykorzystywał i przetwarzał Dane Klienta zgodnie z poleceniami Klienta, mając na celu świadczenie Usług i wypełnianie obowiązków Dropbox wynikających z Umowy; oraz (ii) Klient wyraża zgodę na Umowę o Przetwarzaniu Danych zawartą z Dropbox, Inc. na potrzeby przekazywania Danych Osobowych. Umowa o Przetwarzaniu Danych dotyczy tylko Usług i nie dotyczy Usług Beta.
  4. Zmiany. Dropbox może okresowo aktualizować Usługi. Jeśli Dropbox dokona zmiany Usług, która w sposób istotny ograniczy ich funkcjonalność, Dropbox powiadomi o tym Klienta pod adresem e-mail powiązanym z jego kontem, a Klient będzie mógł w ciągu trzydziestu dni od wprowadzenia zmian przekazać powiadomienie o wypowiedzeniu Umowy. Prawo do wypowiedzenia nie dotyczy zmian w funkcjach oferowanych w wersji beta lub wersji do oceny.
  5. Oprogramowanie.
   1. Postanowienia ogólne. Usługi pozwalają Klientowi i Użytkownikom Końcowym pobierać Oprogramowanie, które może aktualizować się automatycznie. Jeśli dowolny składnik Oprogramowania jest oferowany w ramach licencji open source, Dropbox udostępni tę licencję Klientowi, a w zakresie, w jakim postanowienia tej licencji przyznają Klientowi dodatkowe prawa, postanowienia te wyraźnie zastąpią niektóre z warunków niniejszej Umowy odnośnie do tego elementu Oprogramowania.
   2. Licencja. Dropbox niniejszym udziela Klientowi w okresie obowiązywania Umowy ograniczonej niewyłącznej licencji na użytkowanie Oprogramowania wyłącznie w powiązaniu z Usługami i zgodnie z niniejszą Umową. Licencja ta jest nieprzenaszalna (zgodnie z punktem 12.8), nieodwołalna (poza warunkami określonymi w punkcie 7), nie podlegająca podlicencjonowaniu i zostanie ona całkowicie opłacona po uregulowaniu przez Klienta Opłat.
  6. Domeny Klienta. Przed świadczeniem Usług Dropbox może wymagać od Klienta weryfikacji, że Klient posiada lub kontroluje Domeny Klienta. Jeśli Klient nie posiada i nie kontroluje Domen Klienta, Dropbox nie będzie zobowiązany do świadczenia Usług Klientowi.
 2. Zobowiązania Klienta.
  1. Zarządzanie Usługami przez Klienta. Klient może przypisać Użytkownikom Końcowym rolę administratorów za pomocą konsoli administratora. Klient jest odpowiedzialny za zachowanie poufności haseł i prowadzenie Kont Administratorów oraz zarządzanie dostępem do nich. Dropbox nie ponosi odpowiedzialności za wewnętrzne zarządzanie czy administrowanie Usługami dla Klienta. Klient przyjmuje do wiadomości, że jeśli Klient nabywa Usługi przez resellerów i wyznacza osobę przez niego wyznaczoną jako Administratora konta Usług Klienta, oznacza to, że reseller może mieć kontrolę nad informacjami dotyczącymi konta, w tym Danymi Klienta oraz dostępem do konta Usług Klienta, jak opisano to powyżej.
  2. Nieautoryzowane użycie i dostęp. Klient zobowiązany jest zapobiegać nieupoważnionemu korzystaniu z Usług przez Użytkowników Końcowych i zakończyć jakiekolwiek nieupoważnione korzystanie lub dostępowanie Usług. Konta Użytkowników Końcowych mogą być dodawane, rejestrowane i użytkowane tylko przez pojedynczego Użytkownika Końcowego. Usługi nie są przeznaczone są dla osób poniżej 13 roku życia. Klient zapewni, że z Usług korzystają jedynie osoby, które ukończyły 13 lat. Klient niezwłocznie poinformuje Dropbox o wszelkich próbach nieupoważnionego użycia lub dostępu do Usług.
  3. Ograniczenia. Klient nie będzie: (a) sprzedawać, odsprzedawać ani wynajmować Usług lub Oprogramowania; (b) korzystać z Usług lub Oprogramowania do działań, w których użycie bądź awaria Usług lub Oprogramowania może prowadzić do uszkodzeń fizycznych, śmierci lub obrażeń ciała; (c) poddawać Usług ani Oprogramowania inżynierii wstecznej, ani próbować lub pomagać komukolwiek w takich działaniach, chyba że ograniczenie to jest zakazane przez prawo; (d) wykorzystywać Usług ani Oprogramowania, włączając w to eksport i reeksport Danych Klienta, z naruszeniem Przepisów Kontroli Eksportu; ani (e) zakładać konta Dropbox Business jako osoba fizyczna do celów osobistych, rodzinnych lub związanych z gospodarstwem domowym.
  4. Zgodność. Klient i jego Użytkownicy Końcowi muszą korzystać z Usług zgodnie z Zasadami dopuszczalnego użytkowania. Klient odpowiada za korzystanie z Usług przez swoich Użytkowników Końcowych. Klient będzie przestrzegać praw i przepisów mających zastosowanie do korzystania z Usług przez Klienta. Klient nie będzie podejmował żadnych działań, które spowodowałyby naruszenie przez Dropbox Przepisów UE Dotyczących Ochrony Danych, amerykańskiej ustawy Foreign Corrupt Practices Act z 1977 r. z poprawkami, brytyjskiej ustawy Bribery Act z 2010 r. ani innych obowiązujących przepisów mających na celu przeciwdziałanie przekupstwu, korupcji lub praniu brudnych pieniędzy. Klient musi uznać na swoje potrzeby, że: (i) Usługi są odpowiednie do jego celów, biorąc pod uwagę charakter Danych Klienta; oraz (ii) wymagania techniczne i organizacyjne mające zastosowanie do Dropbox na mocy Przepisów UE Dotyczących Ochrony Danych zostały spełnione przez Środki Bezpieczeństwa i niniejszą Umowę. Klient uzyska i będzie przechowywać wszelkie zgody Użytkowników Końcowych niezbędne do tego, aby umożliwić Administratorom podejmowanie działań określonych w niniejszej Umowie oraz umożliwić dostarczanie Usług przez Dropbox. Klient nie będzie przechowywał, przekazywał ani w inny sposób przetwarzał w ramach Usług żadnych informacji, które odpowiadają definicji „chronionych informacji zdrowotnych” (Protected Health Information) według zasad prywatności ustawy HIPAA (45 C.F.R. punkt 164.051), o ile Klient i Dropbox nie zawrą oddzielnie Umowy o partnerstwie biznesowym HIPAA, co można zrobić w konsoli administratora.
  5. Aplikacje stron trzecich i ich integracje. Jeżeli Klient razem z Usługami korzysta z usług lub aplikacji stron trzecich, np. usługi korzystającej z interfejsu API Dropbox: (a) Dropbox nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek czynność lub zaniechanie strony trzeciej, w tym za dostęp do Danych Klienta lub ich wykorzystanie przez stronę trzecią; oraz (b) Dropbox nie obejmuje gwarancją ani pomocą techniczną żadnej usługi świadczonej przez stronę trzecią. Klient będzie przestrzegał limitów API związanych z wykupioną przez siebie taryfą Usług.
  6. Wnioski Stron Trzecich.
   1. Odpowiedzialność Klienta. Klient zobowiązany jest reagować na Wnioski Stron Trzecich poprzez swój własny dostęp do informacji. Klient będzie dążyć do uzyskania informacji niezbędnych do reagowania na Wnioski Stron Trzecich i skontaktuje się z Dropbox tylko wtedy, gdy nie może uzyskać takiej informacji, mimo należytych wysiłków.
   2. Odpowiedzialność Dropbox. Dropbox dołoży ekonomicznie uzasadnionych starań w zakresie dopuszczalnym przez prawo oraz warunki regulujące Wniosek Strony Trzeciej, aby: (i) szybko zawiadomić Klienta o otrzymanym przez Dropbox Wniosku Strony Trzeciej; (ii) wykonać ekonomicznie uzasadnione wnioski Klienta w zakresie wysiłków podjętych przez niego, aby odrzucić Wniosek Strony Trzeciej; oraz (iii) dostarczyć Klientowi informacji lub narzędzi wymaganych do udzielenia odpowiedzi na Wniosek Strony Trzeciej, jeśli Klient nie ma innej możliwości udzielenia takiej odpowiedzi. Jeśli klient nie udzieli szybkiej odpowiedzi na Wniosek Strony Trzeciej, może to zrobić Dropbox, ale nie ma takiego obowiązku.
 3. Płatność.
  1. Opłaty. Klient dokona na rzecz Dropbox lub resellera Klienta wszystkich należnych Opłat za Usługi w walucie wskazanej w Zamówieniu. Klient upoważnia Dropbox lub resellera Klienta do obciążania Klienta wszystkimi należnymi Opłatami przy użyciu wybranej przez Klienta metody płatności. Opłaty nie podlegają zwrotowi, o ile nie wymagają tego przepisy prawa lub nie jest to wyraźnie dozwolone w niniejszej Umowie.
  2. Płatność. Klient będzie płacił faktury Dropbox w terminach określonych w Zamówieniu. Dropbox może zawiesić lub zakończyć świadczenie Usług w przypadku przekroczenia termin płatności. Klient dostarczy Dropbox lub swojemu resellerowi swoje pełne i dokładne dane rozliczeniowe i kontaktowe.
  3. Podatki. Opłaty nie obejmują żadnych podatków i Klient jest odpowiedzialny za ich zapłatę. Dropbox lub reseller Klienta pobierze należny podatek, kiedy będzie to wymagane. Jeśli Klient przedstawi Dropbox lub jego resellerowi ważne świadectwo zwolnienia z podatków, Dropbox lub reseller nie będą pobierać podatków objętych tym zwolnieniem.
  4. Podatki u źródła. Klient zapłaci Dropbox lub jego resellerowi kwotę netto należnych podatków u źródła. Klient i Dropbox lub odpowiednio reseller Klienta będą współpracować, aby uniknąć ewentualnych podatków u źródła, jeśli dostępne są zwolnienia lub traktaty o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jeśli Dropbox lub reseller Klienta kwalifikują się do zwolnienia podatkowego lub obniżenia stawki na podstawie takiego traktatu, Dropbox lub reseller Klienta dostarczą Klientowi odpowiednie dokumenty to potwierdzające. Klient przedstawi Dropbox lub resellerowi Klienta odpowiednie dokumenty potwierdzające, że zapłacił on odpowiednim organom zatrzymaną lub odliczoną kwotę.
  5. Automatyczne odnowienia i Okresy próbne. JEŻELI KLIENT WYBRAŁ NA KONCIE OPCJĘ AUTOMATYCZNEGO ODNAWIANIA LUB KORZYSTA Z OKRESU PRÓBNEGO I JUŻ OKREŚLIŁ METODĘ PŁACENIA DROPBOX ZA USŁUGI, DROPBOX (LUB RESELLER KLIENTA) MOŻE AUTOMATYCZNIE DOKONAĆ OBCIĄŻENIA NA ZAKOŃCZENIE OKRESU PRÓBNEGO LUB Z TYTUŁU ODNOWIENIA, O ILE KLIENT NIE POWIADOMI DROPBOX (LUB SWOJEGO RESELLERA, ODPOWIEDNIO DO OKOLICZNOŚCI) O ZAMIARZE ANULOWANIA LUB WYŁĄCZENIA OPCJI AUTOMATYCZNEGO ODNAWIANIA. Dropbox ma prawo zmiany opłat za Usługi na podstawie zawiadomienia wysłanego przynajmniej trzydzieści dni przed datą kolejnego obciążenia.
  6. Zamówienia. Jeśli klient wymaga złożenia zamówienia lub użycia numeru zamówienia, to Klient: (i) musi podać numer zamówienia w momencie zakupu; oraz (ii) zgadza się, że wszelkie warunki zawarte w zamówieniu Klienta nie mają zastosowania do niniejszej umowy i są nieważne. Jeśli Klient dokonuje zakupu za pośrednictwem resellera, to wszelkie warunki i postanowienia ze strony resellera Klienta lub zlecenie zakupu między Klientem i jego resellerem, które są w sprzeczności z treścią Umowy są nieważne.
 4. Zawieszenie.
  1. Konta Użytkownika Końcowego przez Dropbox. Jeżeli Użytkownik Końcowy (a) naruszy postanowienia niniejszej Umowy lub; (b) korzysta z Usług, w sposób, który może skutkować odpowiedzialnością Dropbox, Dropbox może wystąpić do Klienta o zawieszenie lub zamknięcie konta Użytkownika Końcowego. Jeśli Klient nie zawiesi ani nie zamknie konta Użytkownika Końcowego, firma Dropbox może zrobić to sama.
  2. Zagrożenia bezpieczeństwa. Nie ograniczając postanowień niniejszej Umowy, w razie zagrożenia bezpieczeństwa Dropbox może automatycznie zawiesić dostęp do Usług. Dropbox dołoży wszelkich starań, aby zawęzić zakres zawieszenia do niezbędnego w celu zapobieżenia lub usunięcia zagrożenia.
 5. Prawa własności intelektualnej.
  1. Zastrzeżenie praw. Z wyjątkiem sytuacji wyraźnie tu określonych, niniejsza Umowa nie przyznaje: (a) Dropbox jakichkolwiek praw własności intelektualnej do Danych Klienta; ani (b) Klientowi jakichkolwiek praw własności intelektualnej do Usług lub znaków towarowych Dropbox i jego cech marki.
  2. Ograniczone zezwolenie. Klient przyznaje Dropbox tylko ograniczone prawa, które są z uzasadnionych względów konieczne do świadczenia usług przez Dropbox. Ograniczone zezwolenie obejmuje również Podwykonawców lub Podległe Podmioty Przetwarzające.
  3. Sugestie. Dropbox może wykorzystywać, modyfikować i dołączać do produktów i usług, licencjonować i podlicencjonować dowolne opinie, komentarze lub sugestie dotyczące Usług, wysłane przez Klienta albo Użytkowników końcowych lub opublikowane na forach Dropbox, bez żadnych zobowiązań względem Klienta.
 6. Czas obowiązywania.
  1. Okres Umowy. Niniejsza Umowa obowiązuje przez jej Okres.
  2. Okres Świadczenia Usług. Dropbox będzie świadczyć Klientowi usługi przez Okres Świadczenia Usług. O ile strony nie uzgodnią inaczej na piśmie, konta Użytkowników Końcowych wykupione w dowolnym Okresie Świadczenia Usług będą miały okres proporcjonalny kończący się w ostatnim dniu uprzedniego Okresu Świadczenia Usług.
  3. Automatyczne odnowienia. O ile nie określono inaczej w Zamówieniu, po upływie Wstępnego Okresu Usług lub Okresu Odnowienia subskrypcja Usług zostanie automatycznie odnowiona na Okres Odnowienia, o ile jedna ze stron nie powiadomi drugiej na piśmie o rozwiązaniu Umowy na co najmniej trzydzieści dni przed upływem aktualnego okresu Usług. Jeśli Klient określił w Dropbox metodę płatności na potrzeby dokonywania obciążeń cyklicznych, tak jak to określono w sekcji 3.5, Klient może zdecydować o rozwiązaniu Umowy przy użyciu konsoli administratora przed datą rozpoczęcia Okresu Odnowienia.
 7. Rozwiązanie.
  1. Postanowienia ogólne. Każda ze Stron może rozwiązać niniejszą Umowę, w tym anulować wszystkie Zamówienia, jeśli: (i) druga Strona istotnie naruszy Umowę i nie usunie tego naruszenia w ciągu trzydziestu dni od otrzymania pisemnego zawiadomienia; lub (ii) druga Strona zakończy działalność lub zostanie wobec niej wszczęte postępowanie upadłościowe, które nie zostanie odrzucone w ciągu dziewięćdziesięciu dni. Dropbox może rozwiązać niniejszą Umowę i zawiesić dostęp Klienta do Usług, jeśli będą tego wymagać przepisy prawa lub w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta Zasad dopuszczalnego użytkowania.
  2. Skutki rozwiązania Umowy. Jeżeli niniejsza Umowa zostanie rozwiązana: (a) poza wyjątkami określonymi w tej sekcji prawa i licencje przyznane przez Dropbox Klientowi natychmiast wygasną, (b) Klient może przed rozwiązaniem Umowy poprosić o uzasadniony dodatkowy okres na wyeksportowanie Przechowywanych Danych pod warunkiem, że Dropbox będzie mógł obciążyć Klienta za taki przedłużony dostęp w oparciu o aktualne opłaty standardowe Dropbox; oraz (c) Dropbox usunie wszelkie Konta Użytkowników Końcowych i Przechowywane Dane powiązane z kontem Klienta w ekonomicznie uzasadnionym terminie po otrzymaniu odnośnej prośby Administratora. Dropbox może udostępnić Klientowi instrukcje dotyczące sposobu przekazania Administratorowi prośby opisanej w klauzuli (c) poprzedniego zdania. W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania niniejszej Umowy nadal będą obowiązywać następujące sekcje: 2.6 (Wnioski Stron Trzecich), 3 (Płatność), 5 (Prawa własności intelektualnej), 7.2 (Skutki rozwiązania Umowy), 8 (Odszkodowanie), 9 (Zrzeczenia odpowiedzialności), 10 (Ograniczenie odpowiedzialności), 11 (Spory) i 12 (Różne). Niezależnie od powyższego sekcja 2.6 (Wnioski Stron Trzecich) nie będzie obowiązywać po rozwiązaniu niniejszej Umowy, jeśli to Dropbox skorzysta z prawa do jej rozwiązania.
 8. Odszkodowanie.
  1. Ze strony Klienta. Klient będzie zabezpieczać, bronić i chronić Dropbox przed wszelkimi zobowiązaniami, szkodami i kosztami (w tym kosztami ugody i uzasadnionym wynagrodzeniem prawników) wynikającymi z jakiegokolwiek Roszczenia przeciwko Dropbox i jego podmiotów stowarzyszonych w zakresie: (a) Danych Klienta; (b) Domen Klienta; lub (c) korzystania z Usług przez Klienta lub jego Użytkowników Końcowych z naruszeniem niniejszej Umowy.
  2. Ze strony Dropbox. Dropbox będzie zabezpieczać, bronić i chronić Klienta przed wszelkimi zobowiązaniami, szkodami i kosztami (w tym kosztami ugody i uzasadnionym wynagrodzeniem prawników) wynikającymi z jakiegokolwiek Roszczenia przeciwko Klientowi opartego na założeniu, że technologia użyta przez Dropbox do świadczenia Usług na rzecz Klienta narusza lub sprzeniewierza jakiekolwiek prawa autorskie, tajemnice handlowe, patenty obowiązujące w USA lub znaki towarowe stron trzecich. Niniejsza sekcja nie nakłada na Dropbox jakichkolwiek zobowiązań ani jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z: (a) korzystania z jakichkolwiek Usług w zmodyfikowanej formie lub w połączeniu z materiałami niedostarczonymi przez Dropbox; oraz (b) jakichkolwiek treści, informacji lub danych dostarczonych przez Klienta, Użytkowników Końcowych lub inne strony trzecie.
  3. Potencjalne naruszenia. Jeśli Dropbox uważa, że Usługi lub Oprogramowanie naruszają lub mogą naruszać Prawa własności intelektualnej stron trzecich, ma prawo: (a) uzyskać dla Klienta prawo do kontynuowania korzystania z Usług lub Oprogramowania, na koszt Dropbox, (b) dostarczyć funkcję zamienną, która nie narusza tych praw; lub (c) zmodyfikować Usługi lub Oprogramowanie tak, aby nie naruszały tych praw. Jeśli Dropbox nie wierzy, że opisane możliwości znajdują uzasadnienie biznesowe, może zawiesić lub zakończyć korzystanie z Usług lub Oprogramowania przez Klienta (za proporcjonalnym zwrotem poniesionych przez Klienta kosztów przedpłaconych).
  4. Postanowienia ogólne. Strona ubiegająca się o zadośćuczynienie zawiadomi drugą Stronę o wysuniętych roszczeniach i zobowiąże się do współpracy z drugą Stroną w celu obrony przed roszczeniem. Strona wypłacająca odszkodowanie ma pełną władzę i prawo do obrony, z wyjątkiem: (a) sytuacji, kiedy jakiekolwiek uzgodnienia wymagają od Strony dochodzącej odszkodowania uzyskania od drugiej Strony jej uprzedniej zgody na piśmie, aby uniknąć bezzasadnego wstrzymania lub opóźnienia wydania takiej zgody; oraz (b) druga Strona może przyłączyć się do obrony z własnymi doradcami i na własny koszt. W RAMACH NINIEJSZEJ UMOWY ODSZKODOWANIE STANOWI JEDYNĄ FORMĘ ZADOŚĆUCZYNIENIA ZA NARUSZENIE PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ STRONY TRZECIEJ PRZEZ KLIENTA LUB DROPBOX.
 9. Wyłączenia.
  1. Postanowienia ogólne. USŁUGI ORAZ OPROGRAMOWANIE SĄ ŚWIADCZONE I UDOSTĘPNIANE „W STANIE, W JAKIM SĄ”. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, O ILE NINIEJSZA UMOWA NIE STANOWI INACZEJ, ANI KLIENT, ANI DROPBOX I JEGO PODMIOTY STOWARZYSZONE, DOSTAWCY I DYSTRYBUTORZY NIE UDZIELAJĄ ŻADNEJ GWARANCJI, WYRAŹNEJ, DOROZUMIANEJ LUB USTAWOWEJ, W TYM GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU CZY GWARANCJI NIENARUSZALNOŚCI. KLIENT JEST ODPOWIEDZIALNY ZA KORZYSTANIE Z USŁUG LUB OPROGRAMOWANIA ZGODNIE Z WARUNKAMI OKREŚLONYMI W NINIEJSZEJ UMOWIE I ZA TWORZENIE KOPII ZAPASOWYCH DANYCH PRZECHOWYWANYCH W USŁUGACH.
  2. Usługi beta. Niezależnie od innych postanowień zawartych w niniejszej Umowie: (a) Klient może zdecydować o korzystaniu z Usług beta według własnego uznania; (b) Usługi beta mogą nie być obsługiwane i mogą ulec zmianie w dowolnym czasie i bez powiadomienia Użytkownika; (c) Usługi beta mogą nie być tak niezawodne ani dostępne jak Usługi; (d) Usługi beta nie są objęte takimi samymi środkami bezpieczeństwa i kontroli jak Usługi; oraz (e) DROPBOX NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKAJĄCEJ LUB POZOSTAJĄCEJ W ZWIĄZKU Z USŁUGAMI BETA — NALEŻY Z NICH KORZYSTAĆ NA WŁASNE RYZYKO.
 10. Ograniczenie odpowiedzialności.
  1. Ograniczenie odpowiedzialności pośredniej. W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, Z WYJĄTKIEM ZOBOWIĄZANIA DO WYPŁATY ODSZKODOWANIA PRZEZ DROPBOX LUB KLIENTA, ANI KLIENT, ANI DROPBOX I JEGO PODMIOTY STOWARZYSZONE, DOSTAWCY I DYSTRYBUTORZY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI NA MOCY NINIEJSZEJ UMOWY ZA (I) UBOCZNE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE, WYNIKOWE, SKUTKUJĄCE ODSZKODOWANIEM RETORSYJNYM LUB NAWIĄZKĄ SZKODY LUB; (II) UTRATĘ DANYCH, DOCHODÓW LUB ZYSKÓW (W KAŻDYM PRZYPADKU NIEZALEŻNIE CZY BEZPOŚREDNICH CZY POŚREDNICH), NIEZALEŻNIE CZY STRONA ZOSTAŁA OSTRZEŻONA CZY NIE O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD I NAWET JEŚLI REKOMPENSATA NIE SPEŁNIA SWOJEGO PODSTAWOWEGO CELU.
  2. Ograniczenie kwoty odpowiedzialności. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE PRZEWIDZIANYM PRZEZ PRAWO ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ DROPBOX W RAMACH NINIEJSZEJ UMOWY NIE PRZEKROCZY 100 000 USD ANI KWOTY WYPŁACONEJ DROPBOX PRZEZ KLIENTA W CIĄGU 12 MIESIĘCY PRZED DATĄ POWSTANIA ZOBOWIĄZANIA.
 11. Spory.
  1. Rozstrzygnięcia nieformalne. Przed złożeniem pozwu każda ze Stron zobowiązuje się do próby rozwiązania sporu poprzez kontakt z drugą Stroną z wykorzystaniem procedur zawiadamiania, o których mowa w sekcji 12.6. Jeśli spór nie zostanie rozwiązany w ciągu trzydziestu dni od zawiadomienia, Klient lub Dropbox mogą wszcząć formalne postępowanie.
  2. Arbitraż. Klient i Dropbox zgadzają się rozwiązać wszelkie roszczenia związane z niniejszymi Warunkami lub Usługami za pomocą ostatecznego i wiążącego arbitrażu, z wyjątkiem poniższych przypadków. Amerykańskie Stowarzyszenie Arbitrażowe (AAA) będzie zarządzało procedurą arbitrażu na podstawie swoich Reguł arbitrażu handlowego. Arbitraż będzie miał miejsce w San Francisco (CA) w lub innym miejscu, na które obie strony pisemnie wyrażą zgodę.
  3. Wyjątki dotyczące arbitrażu. Każda ze Stron może wnieść pozew w federalnym lub stanowym sądzie hrabstwa San Francisco w stanie Kalifornia wyłącznie o zadośćuczynienie w postaci wezwania do zaprzestania nieuprawnionego użycia lub nadużycia Usług lub naruszenia praw własności intelektualnej bez wcześniejszego angażowania się w nieformalny proces zawiadamiania o sporze opisany powyżej. Zarówno Klient jak i Dropbox wyrażają zgodę na podleganie osobistej jurysdykcji tamtej lokalizacji.
  4. BRAK POZWÓW ZBIOROWYCH. Klient może rozwiązać spory z Dropbox tylko indywidualnie i nie może wnieść skargi w postaci pozwu łącznego, skonsolidowanego lub zbiorowego. Arbitraże zbiorowe, pozwy zbiorowe, działania prawnicze reprezentujące interes zbiorowy i konsolidacja z innymi arbitrażami nie są dozwolone.
 12. Różne.
  1. Zmiana warunków. Dropbox zastrzega sobie prawo do zmiany Umowy i zobowiązuje się do udostępniania jej aktualnej wersji w witrynie Dropbox Business. Jeżeli zmiana leżąca w wyłącznej gestii Dropbox jest istotna, Dropbox powiadomi Klienta (np. wysyłając e-mail na adres powiązany z jego kontem). O innych zmianach Dropbox poinformuje na blogu lub stronie z Warunkami Umowy i obowiązkiem Klienta jest śledzenie zmian na tych stronach. Korzystanie z naszych Usług po wejściu w życie zmian jest równoznaczne z akceptacją nowej Umowy przez Klienta. Jeśli Klient nie wyraża zgody na nowe Warunki Umowy, może zrezygnować z Usług w terminie trzydziestu dni od otrzymania powiadomienia o zmianach.
  2. Całość Umowy. Niniejsza Umowa zastępuje wszelkie uprzednie umowy lub porozumienia między Stronami i stanowi całość Umowy między Stronami dotyczącej jej przedmiotu. Wszelkie załączniki do Umowy, Umowa o Przetwarzaniu Danych, faktury dla Klienta i Zamówienia wystawione przez Strony zostają niniejszym włączone do Umowy.
  3. Interpretacja sprzecznych warunków. W razie sprzeczności między dokumentami stanowiącymi Umowę wiążące są dokumenty w następującej kolejności: faktura, Zamówienie, Umowa. Postanowienia i warunki niniejszej Umowy stanowią poufne informacje firmy Dropbox i Klient zobowiązuje się nie ujawniać ich stronom trzecim. Klient wyraża zgodę, aby postanowienia i warunki zawarte w zamówieniu Klienta nie dotyczyły niniejszej Umowy i uznaje je za nieważne. Jeśli Użytkownicy Końcowi muszą kliknięciem potwierdzić warunki korzystania z Usług, aby z nich korzystać; warunki te są podrzędne względem niniejszej Umowy, która ma pierwszeństwo w przypadku sprzeczności.
  4. Obowiązujące prawo. NINIEJSZA UMOWA PODLEGA PRAWU KALIFORNII Z WYŁĄCZENIEM WYKLUCZAJĄCYCH SIĘ PRZEPISÓW.
  5. Klauzula salwatoryjna. W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej umowy było nieważne, strony umowy zastąpią nieważne postanowienie innym, niepodważalnym prawnie postanowieniem, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel nieważnego postanowienia, a pozostałe warunki umowy pozostaną w mocy.
  6. Zawiadomienia. Zawiadomienia wysłane będą e-mailem, pocztą poleconą, lotniczą i priorytetową i uznawane są za dostarczone z chwilą odebrania. Zawiadomienia mogą być wysyłane do klienta e-mailem na wskazane adresy e-mail konta i uznaje się je za dostarczone z chwilą wysłania. Zawiadomienia do Dropbox należy przesłać do Działu prawnego Dropbox na adres contractsnotices@dropbox.comz kopią do Dropbox, Inc., P.O. Box 77767, San Francisco, CA 94107, attn.: Legal Department.
  7. Zrzeczenie się praw. Zrzeczenie się jakiegokolwiek prawa nie stanowi odstąpienia od niniejszej Umowy.
  8. Cesja. Klient nie może dokonać cesji niniejszej Umowy ani praw lub obowiązków z niej wynikających bez pisemnej zgody Dropbox. Dropbox nie może scedować niniejszej Umowy bez powiadomienia Klienta, za wyjątkiem możliwości cesji niniejszej Umowy lub praw lub obowiązków z niej wynikających na podmiot zależny lub w związku z fuzją, przejęciem, restrukturyzacją przedsiębiorstw lub sprzedażą wszystkich lub większości aktywów bez powiadomienia Klienta Inne próby cesji lub przekazania są nieważne.
  9. Zakaz pośredniczenia. Między Dropbox a Klientem nie występuje stosunek partnerstwa czy przedstawicielstwa; obie strony są niezależnymi wykonawcami.
  10. Podwykonawstwo. Dropbox będzie odpowiedzialny za wszelkie działania lub niedopatrzenia swoich Podwykonawców lub Podległych Podmiotów Przetwarzających oraz za wszelkie zobowiązania wynikające z podwykonawstwa.
  11. Siła wyższa. Za wyjątkiem zobowiązań finansowych ani Dropbox, ani Klient nie ponoszą odpowiedzialności za nienależyte wykonanie niniejszej Umowy spowodowane przez okoliczności, które były poza kontrolą Stron (np. klęski żywiołowe, działania wojenne lub terroryzm, zamieszki, sytuacja w miejscu pracy, działanie rządu i zakłócenia działania internetu).
  12. Brak innych beneficjentów. Strona trzecia nie może stać się beneficjentem niniejszej Umowy. Nie ograniczając postanowień niniejszego paragrafu, Użytkownicy końcowi Klienta nie są stroną trzecią w odniesieniu do praw Klienta w rozumieniu niniejszej Umowy.
 13. Definicje.
  • Zasady dopuszczalnego użytkowania” oznaczają zasady dopuszczalnego użytkowania określone na stronie pod poniższym adresem lub pod innym adresem podanym przez Dropbox: https://www.dropbox.com/terms#acceptable_use.
  • Dane konta” oznaczają informacje o koncie i informacje kontaktowe przesłane do Usług przez Klienta lub Użytkowników Końcowych.
  • Administrator” oznacza wyznaczonego przez Klienta Użytkownika Końcowego, który zarządza świadczeniem Usług Użytkownikom Końcowym w imieniu Klienta. Administrator może mieć dostęp do Danych Klienta, może je ujawniać, ograniczać lub usuwać w obrębie albo z poziomu kont Użytkowników Końcowych. Administrator może również monitorować, ograniczać lub odebrać dostęp do konta Użytkownika Końcowego.
  • Konto Administracyjne”oznacza konto udostępnione Klientowi przez Dropbox w celu administracji Usługami.
  • Konsola administratora„ oznacza narzędzie internetowe udostępnione Klientowi przez Dropbox do admnistrowania Usługami.
  • Spółka Powiązana” oznacza dowolny podmiot, który kontroluje, jest kontrolowany lub podlega wspólnej kontroli wraz ze Stroną, gdzie „kontrola” oznacza możliwość kierowania zarządzaniem i polityką danego podmiotu.
  • Usługi Beta” oznaczają usługi lub funkcje określone jako alfa, beta, wersja wstępna, wersja wczesnego dostępu lub próbna albo z użyciem słów lub terminów o podobnym znaczeniu.
  • Roszczenie” oznacza roszczenie strony trzeciej, w tym kary wynikające z przepisów prawa.
  • Dane Klienta” oznaczają Przechowywane Dane, Dane Konta oraz wiadomości, komentarze, dane strukturalne, zdjęcia oraz inną zawartość przesłaną do Usług przez Klienta lub Użytkowników Końcowych.
  • Domeny Klienta” oznaczają nazwy domen internetowych Klienta.
  • Umowa o Przetwarzaniu Danych” oznacza umowę z Dropbox w sprawie zgodności z Przepisami UE Dotyczącymi Ochrony Danych, którą można znaleźć pod adresem https://assets.dropbox.com/documents/en/legal/data-processing-agreement-dfb-013118.pdf lub innym adresem podanym przez Dropbox.
  • Data Obowiązywania” oznacza dzień, w którym niniejsza Umowa została zaakceptowana przez Klienta.
  • Użytkownicy Końcowi” oznaczają użytkowników konta Usług należącego do Klienta. Użytkownicy Końcowi mogą obejmować pracowników Klienta i Spółek Powiązanych i konsultantów.
  • Konto Użytkownika Końcowego” oznacza konto prowadzone przez Dropbox i ustanowione przez Klienta w ramach Usług dla Użytkownika Końcowego.
  • Przepisy UE Dotyczące Ochrony Danych” oznaczają – w zakresie, w jakim obowiązują i okresowo mają zastosowanie – przepisy wykonawcze implementujące Dyrektywę UE w sprawie ochrony danych (95/46/WE) i Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (2016/679) oraz wszelkie przepisy wykonawcze w każdym państwie członkowskim UE.
  • Program Tarcza Prywatności UE-USA” oznacza program ramowy Tarcza Prywatności UE-USA i jego zasady ustalone przez Departament Handlu USA oraz Komisję Europejską dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych z państw-członków UE.
  • Standardowe Klauzule Umowne UE” oznaczają standardowe klauzule umowne UE zawarte z Dropbox, Inc., które dotyczą przekazywania danych osobowych do podmiotów przetwarzających i są włączone do Umowy o Przetwarzaniu Danych.
  • Funkcje Wyłączone” oznaczają usługi lub funkcje podane tutaj https://assets.dropbox.com/documents/en-us/legal/dfb-services-exceptions.pdf; lista ta może być aktualizowana od czasu do czasu przez Dropbox, o ile funkcje nie należące do wersji beta, obecne w Usługach w dniu Daty Wejścia w Życie, nie zostaną przeniesione na listę Funkcji Wyłączonych w Okresie obowiązywania Umowy.
  • Przepisy Kontroli Eksportu” oznaczają wszelkie obowiązujące przepisy dotyczące kontroli eksportu i reeksportu, włącznie z Rządowymi Przepisami Eksportowymi („EAR<”) zarządzanymi przez Departament Handlu USA, sankcjami handlowymi i ekonomicznymi zarządzanymi przez Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu i Przepisami Międzynarodowego Handlu Bronią („ITAR”), zarządzanymi przez Departament Stanu.
  • Opłaty” oznaczają kwoty należności na fakturach przekazywanych Klientowi przez Dropbox za Usługi opisane na Zamówieniach.
  • Wstępny Okres Usług” oznacza okres świadczenia odpowiednich Usług, poczynając od Daty Udostępnienia, i trwający przez czas określony w Zamówieniu.
  • Prawa własności intelektualnej” oznaczają obecne i przyszłe prawa zastrzeżone patentem na całym świecie, prawa autorskie, tajemnice handlowe, znaki towarowe, prawa moralne i inne podobne prawa.
  • Zamówienie” oznacza dokument lub stronę zawierającą zamówienie Usług.
  • Dane osobowe”, „przetwarzać” i „przetwarzanie” mają znaczenie nadane tym terminom w Przepisach UE Dotyczących Ochrony Danych.
  • Data Udostępnienia” to dzień, w którym Dropobox udostępnia Usługi Klientowi.
  • Okres Odnowienia”, o ile Strony nie uzgodniły inaczej na piśmie, oznacza dwunastomiesięczny okres odnowienia następujący albo po Wstępnym Okresie Usług, albo po poprzednim Okresie Odnowienia. Okresy Odnowienia są ustalane w Zamówieniu.
  • Zagrożenie Bezpieczeństwa ” oznacza: (i) korzystanie z Usług, które zakłóca lub może zakłócić działanie Usług, korzystanie przez innych klientów z Usług lub infrastruktury wykorzystywanej do świadczenia Usług oraz (ii) nieautoryzowany dostęp stron trzecich do Usług.
  • Środki Bezpieczeństwa” oznaczają techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa opisane w dokumencie pod adresem https://assets.dropbox.com/documents/en/legal/security-measures.pdf lub innym adresem podanym przez Dropbox.
  • Usługi” to usługi zamówione przez Klienta i świadczone Klientowi przez Dropbox, które są opisane na stronie pod adresem https://www.dropbox.com/business lub innym adresem podanym przez Dropbox.
  • Okres Świadczenia Usług” oznacza Wstępny Okres Usług i wszystkie Okresy Przedłużenia odpowiednich Usług.
  • Oprogramowanie” oznacza oprogramowanie udostępnione Klientowi w ramach świadczenia Usług.
  • Przechowywane Dane” oznaczają pliki przesłane przez Klienta lub Użytkowników Końcowych do Usług przy użyciu Oprogramowania.
  • Podwykonawca” oznacza podmiot, któremu Dropbox podzleca wypełnienie niektórych zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.
  • Podległy Podmiot Przetwarzający” oznacza podmiot, który podejmuje się przetwarzania Danych Klienta w imieniu Dropbox lub w imieniu innego podmiotu przetwarzającego podległego Dropbox na potrzeby świadczenia Usług.
  • Podatki” to wszelkie podatki od sprzedaży, użyczenia, wartości dodanej, od towarów i usług, konsumpcji, akcyzy, obciążenia lokalne lub inne podatki (m.in. ISS, CIDE, PIS i CONFINS), cła lub inne obciążenia dowolnego rodzaju, z wyłączeniem podatku naliczanego w oparciu o przychód netto Dropox, powiązane z Usługami lub Oprogramowaniem, włączając w to wszelkie powiązane kary lub odsetki.
  • Okres” oznacza okres obowiązywania Umowy, który rozpoczyna się od Daty Wejścia w Życie i trwa do momentu, gdy zajdzie wcześniejsza z opisanych sytuacji: (i) koniec Okresu Świadczenia Usług; lub (ii) Umowa zostaje rozwiązana zgodnie z warunkami określonym w Umowie.
  • Wniosek Strony Trzeciej” oznacza prośbę strony trzeciej o udostępnienie danych dotyczących użytkowania Usług przez Użytkownika Końcowego, w tym informacji z konta Użytkownika Końcowego lub z konta Usług Użytkownika. Wnioski Strony Trzeciej mogą obejmować ważne nakazy rewizji, nakazy sądowe, wezwania sądowe, wnioski osób fizycznych, również Użytkowników Końcowych, pozwalające im dochodzić praw wynikających z Przepisów UE Dotyczących Ochrony Danych, oraz inne prośby, w sprawie których Użytkownicy Końcowi lub upoważnieni przez nich przedstawiciele wyrazili pisemną zgodę na ujawnienie.
  • Podatki u źródła” oznaczają wszelkie podatki dochodowe nałożone na Dropbox lub resellera Klienta, w przypadku których Klient jest prawnie zobowiązany do zatrzymania lub potrącenia części płatności należnej Dropbox lub resellerowi Klienta.

Niniejsze tłumaczenie przedstawiono tylko dla wygody; w przypadku jakichkolwiek niezgodności obowiązuje wersja angielska.

Polityka DMCA Dropbox

Dropbox („Dropbox”) przestrzega praw własności intelektualnej innych i oczekuje, że jego użytkownicy będą postępować w ten sam sposób. Zgodnie z ustawą DMCA (Digital Millennium Copyright Act) z 1998 roku, której tekst można znaleźć na stronach internetowych Amerykańskiego Biura ds. Praw Autorskich pod adresem http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf, Dropbox będzie sprawnie odpowiadać na roszczenia z tytułu naruszenia praw autorskich dokonanych przy użyciu usługi Dropbox i/lub witryny Dropbox („Witryna”), jeśli takie roszczenia zostaną zgłoszone do wyznaczonego agenta ds. praw autorskich Dropbox, podanego w przykładowym zawiadomieniu poniżej.

Jeśli jesteś właścicielem praw autorskich, upoważnionym do działania w imieniu właściciela, lub upoważnionym do działania na mocy wyłącznego prawa autorskiego, należy zgłosić przypuszczalne naruszenie praw autorskich mające miejsce w Witrynie lub za jej pośrednictwem poprzez wypełnienie następującego Zawiadomienia DMCA o przypuszczalnym naruszeniu praw autorskich oraz jego dostarczenie do wyznaczonego agenta ds. praw autorskich Dropbox. Po otrzymaniu Zawiadomienia w opisany poniżej sposób Dropbox podejmie działanie, według własnego wyłącznego uznania, jak to uzna za właściwe, obejmujące usunięcie kwestionowanej treści z Witryny.

Zawiadomienie DMCA o przypuszczalnym naruszeniu praw autorskich („Zawiadomienie”)

 1. Należy zidentyfikować materiał chroniony prawem autorskim, który twoim zdaniem został naruszony, lub — jeśli materiały chronione prawem autorskim są objęte tym Zawiadomieniem — możesz przedstawić listę reprezentatywną materiałów chronionych prawem autorskim, które twoim zdaniem zostały naruszone.

 2. Należy zidentyfikować materiał lub łącze, który twoim zdaniem narusza (lub podmiot naruszającej czynności) oraz do którego dostęp ma być wyłączony, w tym przynajmniej, jeśli dotyczy, URL linku pokazanego n Witrynie lub dokładną lokalizację, gdzie taki materiał może być znaleziony.

 3. Należy przedstawić powiązanie spółki (jeśli dotyczy), adres korespondencyjny, numer telefonu, oraz, jeśli dostępny, adres e-mail.

 4. Należy zawrzeć obydwa następujące oświadczenia w treści Zawiadomienia:
  • „Niniejszym oświadczam, iż wyrażam w dobrej wierze przekonanie, że udostępnianie materiału chronionego prawem autorskim w powyższej lokalizacji nie jest dozwolone przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela ds. praw autorskich ani prawo (np. jako dozwolony użytek).”

  • "Niniejszym oświadczam, że informacje zawarte w tym Zawiadomieniu są dokładne i, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczam, iż jestem właścicielem lub jestem upoważniony działać w imieniu właściciela praw autorskich lub prawa wyłączności na podstawie prawa autorskiego, które jest prawdopodobnie naruszane.

 5. Należy podać pełną nazwę prawną oraz podpis elektroniczny lub fizyczny.

Zawiadomienie ze wszystkimi wypełnionymi pozycjami należy dostarczyć do wyznaczonego agenta ds. praw autorskich Dropbox:

Copyright Agent
Dropbox Inc.
333 Brannan Street
San Francisco, CA 94107

Niniejsze tłumaczenie przedstawiono tylko dla wygody; w przypadku jakichkolwiek niezgodności obowiązuje wersja angielska.

Zasada dopuszczalnego wykorzystania Dropbox

Dropbox jest używany przez miliony ludzi i jesteśmy dumni z pokładanego w nas zaufania. W zamian ufamy Ci, że będziesz korzystać z naszych usług w sposób odpowiedzialny.

Zgadzasz się nie używać usługi Dropbox („Usługi”) w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem oraz nie pomagać nikomu w osiągnięciu takiego celu. Przykładowo nie wolno Ci nawet próbować wykonywania żadnej z poniższych czynności w stosunku do Usługi:

 • badania, skanowania, ani testowania słabych stron jakiegokolwiek systemu lub sieci;
 • naruszania, albo w inny sposób obchodzenia jakiekolwiek środków bezpieczeństwa lub środków uwierzytelniania;
 • uzyskiwania dostępu, manipulowania ani wykorzystywania niepublicznych obszarów lub części Usługi, do której nie zostałeś uprawniony;
 • zakłócania, albo przeszkadzania jakiemukolwiek użytkownikowi, hostowi lub sieci, na przykład poprzez wysyłanie wirusa, przeciążanie, przepełnianie, spamowanie lub bombardowanie pocztą jakiejkolwiek części Usługi;
 • uzyskiwania dostępu, wyszukiwania lub tworzenia kont Usługi za pomocą innych środków niż nasze publicznie obsługiwane interfejsy (na przykład „scraping”) oraz tworzenia ich masowo;
 • wysyłania niezamawianych komunikatów, promocji lub reklam, lub spamu;
 • wysyłania zmienionych, zwodniczych lub informacji fałszywie identyfikujących źródło, w tym „spoofing” lub „phishing”;
 • promowania lub reklamowania produktów lub usług innych niż własne bez odpowiedniego upoważnienia;
 • nadużywania polecań lub promocji, aby uzyskać więcej miejsca za polecanie niż przysługuje;
 • omijania limitów miejsca;
 • sprzedawania Usług, chyba że za specjalnym upoważnieniem;
 • publikowania lub udostępniania materiałów, które są nielegalną pornografią, są nieprzyzwoite lub zawierają skrajne przejawy przemocy;
 • wspierania bigoterii lub nienawiści wobec jakiejkolwiek osoby lub grupy osób na podstawie ich rasy, wyznania, pochodzenia etnicznego, płci, tożsamości płciowej, preferencji seksualnych, niepełnosprawności lub słabości;
 • nękania lub krzywdzenia pracowników Dropbox bądźprzedstawicieli lub agentów świadczących usługi w imieniu Dropbox;
 • naruszania prawa w jakikolwiek sposób, w tym poprzez przechowywanie, publikowanie lub udostępnianie materiałów, które są niezgodne z prawdą, zniesławiające, wprowadzające w błąd; lub
 • naruszające prywatność lub prawa innych.