Denna översättning tillhandahålls endast för bekvämlighet, och det är den engelska versionen som är styrande om det förekommer avvikelser.

Dropbox villkor för tjänsten

Publicerat: 25 juli 2019

Träder i kraft: 24 september 2019

Du kan se dina tidigare villkor här.

Tack för att du använder Dropbox! Vårt uppdrag är att skapa ett mer upplyst arbetssätt genom att tillhandahålla en intuitiv, enhetlig plattform för att hålla ditt innehåll säkert och tillgängligt, samtidigt som vi hjälper dig och de du arbetar med att vara samordnade och synkroniserade. Dessa villkor för tjänsten (”Villkor”) omfattar användning och åtkomst till våra tjänster, klientprogramvara och webbplatser (”Tjänster”). Om du bor utanför USA, Kanada och Mexiko (”Nordamerika”) tecknar du avtal med Dropbox International Unlimited Company och om du bor i Nordamerika tecknar du avtalet med Dropbox, Inc. Vår integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din information medan vår användningspolicy beskriver ditt ansvar när du använder våra Tjänster. Genom att använda våra Tjänster godkänner du dessa villkor, vår integritetspolicy och vår användningspolicy.

Dina saker och dina behörigheter

När du använder våra Tjänster förser du oss med saker som dina filer, innehåll, meddelanden, kontakter och så vidare (”Dina Saker ”). Dina Saker är dina. Dessa Villkor ger oss inte några rättigheter till dina Saker förutom de begränsade rättigheter som gör att vi kan erbjuda Tjänsterna.

Vi behöver ditt tillstånd för att göra saker som att vara värd för Dina Saker, säkerhetskopiera dem och dela dem när du ber oss att göra detta. Våra Tjänster förser dig också med funktioner som kommentering, delning, sökning, miniatyrbilder, dokumentförhandsvisningar, optisk teckenigenkänning (OCR), enkel sortering och organisation och anpassning för att minska upptaget. För att tillhandahålla dessa och andra funktioner lagrar och scannar Dropbox Dina Saker. Du ger oss tillstånd att göra dessa saker, och detta tillstånd sträcker sig till våra dotterbolag och betrodda tredje parter som vi arbetar med.

Dina skyldigheter

Din användning av våra tjänster måste överensstämma med vår användningspolicy. Tjänsternas innehåll kan vara skyddat av andras immateriella rättigheter. Kopiera inte, ladda inte upp eller ner eller dela innehåll om du inte har rätt att göra det.

Dropbox kan komma att granska ditt uppförande och innehåll för att se att de följer dessa villkor och vår användningspolicy. Vi är inte ansvariga för det innehåll som folk publicerar och delar via Tjänsterna.

Hjälp oss att hålla Dina Saker skyddade. Skydda ditt lösenord till Tjänsterna och håll din kontoinformation aktuell. Dela inte dina kontouppgifter och ge inte andra personer åtkomst till ditt konto.

Du får använda våra Tjänster enbart på sätt som är tillåtna enligt gällande lagstiftning, inklusive lagar och förordningar om exportkontroll. Slutligen, för att få använda våra Tjänster måste du vara minst 13 år, beroende på var du bor.

Programvara

Vissa av våra Tjänster låter dig ladda ner klientprogramvara (”Programvara”) som kan uppdateras automatiskt. Så länge du uppfyller dessa Villkor ger vi dig en begränsad, icke-exklusiv, icke överförbar, återkallelig licens för att använda Programvaran, enbart för att få tillgång till Tjänsterna. Om någon del av Programvaran erbjuds med en öppen källkodslicens kommer Dropbox att göra licensen tillgänglig för dig och bestämmelserna i den licensen kan uttryckligen åsidosätta några av Villkoren i detta avtal. Om följande restriktioner inte är förbjudna enligt lag, godkänner du att inte bakåtkompilera eller dekompilera Tjänsterna, försöka att göra detta eller hjälpa någon annan att göra detta.

Betatjänster

Ibland släpper vi produkter och funktioner som vi fortfarande testar och utvärderar (”Betatjänster”). Beta tjänster är märkta med ”alpha”, ”beta”, ”förhandsversion”, ”tidig åtkomst” eller ”utvärdering” (eller med ord eller fraser med liknande innebörd) och är kanske inte lika tillförlitliga som Dropbox övriga tjänster. Beta tjänster är tillgängliga så att vi kan samla in feedback och vid användning av våra Beta tjänster accepterar du att vi kan kontakt dig för att samla in sådan feedback.

Beta tjänster är konfidentiella fram till officiell lansering. Om du använder Beta tjänster godkänner du att inte lämna ut någon information om dessa tjänster till någon annan utan vårt tillstånd.

Våra saker

Tjänsterna är skyddade av upphovsrätt, varumärken och andra amerikanska och utländska lagar. Dessa Villkor ger dig inte någon rätt, äganderätt eller andel av Tjänsterna, andras innehåll i Tjänsterna, Dropbox varumärken, logotyper och andra varumärkesfunktioner. Vi välkomnar feedback, men observera att vi kan komma att använda kommentarer eller förslag utan att fråga om lov.

Copyright

Vi respekterar andras immateriella rättigheter och ber att du också gör det. Vi bemöter meddelanden om påstådda överträdelser mot upphovsrätten, om de följer lagen, och sådana meddelanden ska redovisas med hjälp av våra upphovsrättsregler. Vi förbehåller oss rätten att radera eller inaktivera innehåll som hävdas vara intrång och att avsluta konton med upprepade intrång. Vårt utsedda ombud för anmälan av påstådda överträdelser av upphovsrätt i Tjänsterna:

Copyright Agent
Dropbox, Inc.
1800 Owens St
San Francisco, CA 94158
copyright@dropbox.com

Betalkonton

Fakturering. Du kan öka ditt lagringsutrymme och lägga till betalda funktioner i ditt konto (omvandla ditt konto till ett ”Betalkonto ”). Vi kommer automatiskt att fakturera dig från den dag du konverterar till ett Betalkonto och vid varje periodisk förnyelse fram till dess att kontot avslutas. Har du en årsplan skickar vi dig en påminnelse via mejl om att din plan kommer att förnyas inom en rimlig tidsperiod före förnyelsedatumet. Du är ansvarig för alla tillämpliga skatter och vi kommer att ta ut skatt när det behövs. Vissa länder har obligatoriska lokala förordningar gällande din rättighet att avbryta tjänsten, och denna paragraf åsidosätter inte dessa förordningar.

Ingen återbetalning. Du får avbryta ditt Dropbox Betalkonto när du vill. Återbetalningar görs endast om det krävs enligt lag. Till exempel har användare som är bosatta i Europeiska unionen rätt att avbryta sina prenumerationer på ett betalkonto inom 14 dagar efter att de registrerat sig för, uppgraderat till eller förnyat betalkonto.

Nedgraderingar. Ditt betalkonto kommer att förbli gällande tills det avbryts eller avslutas enligt dessa Villkor. Om du inte betalar för ditt betalkonto i tid förbehåller vi oss rätten att stänga av det eller ta bort betalkonto-funktioner.

Ändringar. Vi kan komma att ändra gällande avgifter, men kommer att ge dig förhandsinformation om dessa ändringar genom ett meddelande till den e-postadress som är kopplad till ditt konto.

Dropbox Business-teams

Mejladress. Registrerar du dig för ett Dropbox-konto med en mejladress du fått från din organisation kan organisationen hindra dig från att använda Dropbox tills du går över till ett konto i ett Dropbox Business eller Education-team (gemensamt: Dropbox Business- team) eller tills du kopplar ditt Dropbox-konto till en personlig mejladress.

Användning av Dropbox Business-team. Om du går med i ett Dropbox Business-team måste du använda det i enlighet med din organisations villkor och policyer. Observera att Dropbox Business-teamkonton kontrolleras av din organisation. Dina administratörer kan ha möjlighet att komma åt, avslöja, begränsa eller ta bort information i eller från ditt Dropbox Business-teamkonto. De har också möjlighet att begränsa eller avsluta din åtkomst till ett Dropbox-teamkonto. Om du konverterar ett befintligt Dropbox-konto till en del av ett Dropbox Business-teamkonto kan dina administratörer hindra dig från att senare frikoppla ditt konto från Dropbox Business-teamet.

Avsluta tjänsten

Du kan sluta använda våra Tjänster när som helst. Vi förbehåller oss rätten att inaktivera eller avsluta din åtkomst till Tjänsterna efter en varning till dig om

(a) du bryter mot dessa villkor,

(b) du använder tjänsterna på ett sätt som skulle orsaka oss eller andra användare risk för skada eller förlust, eller

(c) du inte har något Betalkonto och inte har använt våra Tjänster under 12 månader i följd.

Vi kommer att meddela dig inom en rimlig tidsperiod via den mejladress som är kopplad till ditt konto så att du kan åtgärda den aktivitet som ledde till att vi kontaktade dig och ha möjlighet att exportera Dina Saker från våra Tjänster. Om du efter detta meddelande inte utför de steg vi kräver kommer vi att avsluta eller inaktivera din åtkomst till Tjänsterna.

Vi skickar inget meddelande före avslutning under följande förhållanden:

(a) du bryter väsentligt mot dessa Villkor,

(b) att göra det skulle orsaka oss rättsligt ansvar eller kompromettera vårt tillhandahållande av Tjänsterna till andra användare, eller

(c) vi är förbjudna att göra det enligt lag.

Avslutning av Tjänsterna

Vi kan komma att avsluta Tjänsterna till följd av oförutsedda omständigheter utanför Dropbox kontroll eller för att uppfylla ett rättsligt krav. I så fall meddelar vi dig inom en rimlig tid så att du kan exportera Dina Saker från våra system. Om vi avslutar Tjänsterna på detta sätt innan slutet av någon fastställd eller minsta period du har betalat för kommer vi att återbetala den del av avgifterna du har betalat på förhand men inte ännu använt.

Tjänster i befintligt skick

Vi strävar efter att erbjuda bra Tjänster, men det finns vissa saker vi inte kan garantera. SÅ LÅNGT LAGEN TILLÅTER LÄMNAR DROPBOX OCH DESS PARTNERS, LEVERANTÖRER OCH DISTRIBUTÖRER INGA GARANTIER, VARKEN DIREKTA ELLER INDIREKTA, FÖR TJÄNSTERNA. TJÄNSTERNA TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK”. VI LÄMNAR INTE HELLER NÅGRA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE ELLER ICKE-ÖVERTRÄDELSE. Vissa länder tillåter inte ansvarsfriskrivningen i detta stycke, så den gäller kanske inte dig.

Ansvarsbegränsning

VI UTESLUTER INTE OCH BEGRÄNSAR INTE VÅRT ANSVAR TILL DIG DÄR DET SKULLE VARA OLAGLIGT ATT GÖRA DET. DETTA OMFATTAR EVENTUELLT ANSVAR FÖR DROPBOX ELLER DESS DOTTERBOLAGS BEDRÄGERI ELLER BEDRÄGLIG FÖRVRÄNGNING VAD GÄLLER TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTERNA. I LÄNDER DÄR FÖLJANDE TYPER AV UNDANTAG INTE TILLÅTS ÄR VI ANSVARIGA GENTEMOT DIG ENBART FÖR FÖRLUSTER OCH SKADOR SOM RIMLIGTVIS KUNDE HA FÖRUTSETTS OCH SOM ÄR ETT RESULTAT AV ATT VI INTE ANVÄNDE RIMLIG FÖRSIKTIGHET OCH KUNSKAPER, ELLER VI BRUTIT MOT AVTALET MED DIG. DENNA PARAGRAF BERÖR INTE KONSUMENTRÄTTIGHETER SOM INTE KAN AVTALAS BORT ELLER BEGRÄNSAS AV NÅGOT KONTRAKT ELLER AVTAL.

I LÄNDER DÄR UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNINGAR AV ANSVAR TILLÅTS KOMMER DROPBOX, DESS DOTTERBOLAG, TILLHANDAHÅLLARE ELLER DISTRIBUTÖRER INTE ATT VARA ANSVARIGA FÖR FÖLJANDE:

i. INDIREKTA, SPECIELLA, OAVSIKTLIGA, STRAFFBARA SKADOR, SKADESTÅNDSKRAV ELLER FÖLJDSKADOR, ELLER

ii. FÖRLUSTER AV ANVÄNDNING, DATA, VERKSAMHET ELLER VINST, OBEROENDE AV LAG.

DESSA UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNINGAR GÄLLER OAVSETT AV OM DROPBOX ELLER NÅGON AV DESS DOTTERBOLAG HAR VARNATS FÖR MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR.

ANVÄNDER DU TJÄNSTERNA FÖR KOMMERSIELLA ÄNDAMÅL ELLER FÖR ÅTERFÖRSÄLJNING KOMMER DROPBOX, DESS DOTTERBOLAG, LEVERANTÖRER OCH DISTRIBUTÖRER INTE ATT HA NÅGOT ANSVAR GENTEMOT DIG FÖR FÖRLUSTER AV VINST ELLER VERKSAMHET, AVBROTT AV VERKSAMHET ELLER FÖRLUST AV MÖJLIG VERKSAMHET. DROPBOX OCH DESS DOTTERBOLAG ÄR INTE ANSVARIGA FÖR NÅGON TJÄNSTEANVÄNDARES UPPFÖRANDE ONLINE ELLER OFFLINE.

FÖRUTOM DE TYPER AV ANSVAR VI INTE KAN BEGRÄNSA ENLIGT LAG (BESKRIVS I DETTA AVSNITT), BEGRÄNSAR VI VÅRT ANSVAR TILL DIG TILL DEN STÖRRE AV 20 USD ELLER 100 % AV NÅGON SUMMA DU BETALT UNDER DIN NUVARANDE TJÄNSTEPLAN MED DROPBOX.

Tvistlösning

Låt oss försöka reda ut saken först. Vi vill ta upp saken utan att behöva göra en formell rättsprocess av det. Innan du gör en anmälan mot Dropbox samtycker du till att försöka lösa tvisten informellt genom att kontakta dispute-notice@dropbox.com. Vi kommer att försöka lösa tvisten informellt genom att kontakta dig via mejl. Om en tvist inte har lösts inom 15 dagar efter inlämnandet kan du eller Dropbox inleda ett formellt förfarande.

Rättsligt forum för tvister. Du och Dropbox går med på att alla rättsliga förfaranden för att lösa tvister relaterade till dessa Villkor ska tas upp i de federala domstolarna i San Francisco County, Kalifornien enligt de obligatoriska förlikningsvillkoren nedan. Både du och Dropbox samtycker till platsen och den personliga jurisdiktionen i sådana domstolar. Är du bosatt i ett land (till exempel ett land som är medlem i Europeiska unionen) med lagstiftning som ger konsumenter rätt att ta upp tvister i lokal domstol påverkar denna paragraf inte dessa krav.

OM DU ÄR BOSATT I USA GODKÄNNER DU OCKSÅ FÖLJANDE OBLIGATORISKA FÖRLIKNINGSVILLKOR.

Vi båda är överens om att avgöra tvisten genom skiljedom. Du och Dropbox är överens om att lösa eventuella anspråk relaterade till dessa Villkor eller till Tjänsterna genom ett slutligt och bindande skiljeförfarande av en enda skiljeman, förutom för vad som anges i undantag från avtal om att avgöra genom skiljedom nedan. Detta omfattar tvister om eller relaterade till tolkning eller tillämpning av detta avsnitt om obligatoriska skiljedomsvillkor, inklusive dess verkställande, återkallelse eller giltighet.

Avstå från avgörande genom skiljedom. Du kan avstå från överenskommelse att avgöra genom skiljedom genom att klicka här och skicka formuläret där du väljer att avböja avtalet inom 30 dagar från det att du först registrerade ditt konto. Om du samtyckte till en tidigare version av dessa Villkor som tillät dig att avstå från avtalet om skiljedom förblir dock ditt tidigare val att avstå från eller inte avstå från avtalet bindande.

Skiljedomsförfaranden. Den amerikanska skiljedomsföreningen (AAA) kommer att administrera skiljeförfarandet enligt dess kommersiella skiljedomsregler och tilläggsprocedurer för konsumenttvister. Skiljeförfarandet kommer att hållas i det county i USA där du bor eller arbetar, San Francisco (CA) eller någon annan plats vi är överens om.

Skiljedomsavgifter och kostnader. AAA-reglerna reglerar betalning av alla skiljedomsavgifter. Dropbox kommer att betala alla skiljedomsavgifter för skiljeförfarande för enskilda personer med anspråk på mindre än 75 000 USD. Om skiljedomen löser sig med en ersättning som är mer förmånlig för dig än något erbjudande som vi gör för att lösa anspråket kommer vi att betala dig ytterligare 1 000 USD utöver ersättningen. Dropbox kommer inte att reklamera kostnader för sina advokater i relation till skiljeförfarandet om inte skiljemannen bestämmer att ditt anspråk är oseriöst.

Undantag från avtalet om skiljedom. Både du och Dropbox kan lämna in anspråk förutsatt att de uppfyller kraven för småmålsdomstol i San Francisco (CA) eller något län i USA där du bor eller arbetar. Endera parten kan föra en rättstvist endast för att få till stånd ett föreläggande för att undvika obehörig användning eller missbruk av Tjänsterna, eller intrång i immateriella rättigheter (t.ex. varumärken, affärshemligheter, upphovsrätt eller patenträttigheter), utan att först genom skiljedom eller informella överenskommelser försöka få till stånd en förlikning enligt ovan. Om förlikningsavtalet inte gäller dig eller dina anspråk går du med på exklusiv jurisdiktion för de statliga och federala domstolarna i San Francisco County, Kalifornien för att lösa dina anspråk.

INGEN KOLLEKTIV TALAN. Du kan lösa tvister med oss endast på individuell basis och får inte göra några anspråk som kärande eller medlem av en grupp i en kollektiv, konsoliderad, eller representativ talan. Kollektivt skiljeförfarande, kollektiv talan, allmänna åtgärder med privat advokat och konsolidering med andra skiljeförfaranden är inte tillåtna. Om det avgörs att denna specifika paragraf är overkställbar så ska hela avsnittet om obligatoriska skiljedomsvillkor anses vara ogiltig.

Tillämpliga lagar

Dessa Villkor ska regleras av Kaliforniens lag med undantag för om de strider mot gällande rättsprinciper. Vissa länder (inklusive länder i Europeiska unionen) har dock lagstiftning som kräver att avtal lyder under den lokala lagstiftningen i konsumentens land. Denna paragraf åsidosätter inte denna lagstiftning.

Hela avtalet

Dessa Villkor utgör hela avtalet mellan dig och Dropbox i förhållande till föremålet för dessa Villkor, och ersätter alla andra tidigare eller samtidiga överenskommelser eller villkor som gäller för föremålet för dessa Villkor. Dessa villkor skapar inga tredje parts förmånsrätter.

Upphävande, avskiljning och överlåtelse

Dropbox misslyckande att genomföra en bestämmelse betyder inte att de avstår från sin rätt att göra det vid ett senare tillfälle. Om en bestämmelse anses vara ogiltig kommer de återstående bestämmelserna i Villkoren att förbli gällande och ersättas med ett nytt tillämpligt villkor som avspeglar vår avsikt så mycket som möjligt. Du får inte överlåta någon av dina rättigheter enligt dessa Villkor, och varje sådant försök kommer att ogiltigförklaras. Dropbox kan överlåta sina rättigheter till något av dess partners eller dotterbolag, eller någon efterträdare i intresse för alla företag i samband med Tjänsterna.

Ändringar

Vi kan komma att ändra dessa Villkor från tid till annan för att bättre återspegla följande:

(a) ändringar i lag,

(b) nya regler i lagstiftning, eller

(c) förbättringar eller tillägg till våra Tjänster.

Om en uppdatering påverkar din användning av Tjänsterna eller dina lagliga rättigheter som användare av våra Tjänster kommer vi att meddela dig före uppdateringens ikraftträdandedatum genom att skicka ett meddelande till mejladressen kopplad till ditt konto eller via ett meddelande inom produkten. Dessa uppdaterade Villkor träder i kraft inte tidigare än 30 dagar efter att vi meddelat dig.

Om du inte godkänner uppdateringarna vi gör bör du avsluta ditt konto innan de träder i kraft. Om tillämpligt erbjuder vi dig en återbetalning som är proportionellt beräknad enligt summan du har betalat för Tjänsterna och kontots avslutningsdatum. Genom att fortsätta att använda eller komma åt Tjänsterna efter att uppdateringarna har börjat gälla godkänner du att du är bunden till de ändrade Villkoren.

Denna översättning tillhandahålls endast för bekvämlighet, och det är den engelska versionen som är styrande om det förekommer avvikelser.

Dropbox integritetspolicy

Publicerat: 17 december 2019

Träder i kraft: 1 januari 2020

Du kan se den tidigare integritetspolicyn här.

Tack för att du använder Dropbox! Här beskrivs hur vi samlar in, använder och hanterar dina personuppgifter när du använder våra webbplatser, programvara och tjänster (”Tjänster”). Gå till vår sida med vanliga frågor om du vill få mer information och detaljer.

Vad och varför

Vi samlar in och använder följande information för att tillhandahålla, förbättra, skydda och marknadsföra våra Tjänster:

Kontoinformation. Vi samlar in, och kopplar till ditt konto, den information du ger oss när du gör saker som att registrera dig för kontot, uppgradera till en betalplan och konfigurera tvåfaktorsautentisering (till exempel namn, mejladress, telefonnummer, betalningsinformation och fysisk adress).

Dina Saker. Våra Tjänster är utformade på ett enkelt och personligt sätt så att du kan lagra dina filer, dokument, foton, kommentarer, meddelanden och så vidare (“Dina Saker”), samarbeta med andra och arbeta med flera olika enheter och tjänster. Vi lagrar, hanterar och överför Dina Saker samt relaterad information för att möjliggöra detta. Denna relaterade information kan till exempel omfatta din profilinformation som gör det enklare att samarbeta och dela Dina Saker med andra samt sådant som storlek på filen, när den laddades upp, andra användare och användningsaktivitet.

Kontakter. Du kan välja att ge oss åtkomst till dina kontakter så att du enkelt kan dela och samarbeta om Dina Saker, skicka meddelanden och bjuda in andra att använda Tjänsterna. Om du gör det kommer vi att lagra dessa kontakter på våra servrar så att du kan använda dem.

Användningsinformation. Vi samlar in information om hur du använder Tjänsterna, inklusive åtgärder du vidtar i kontot (som att dela, redigera, visa, skapa eller flytta filer eller mappar). Vi använder den här informationen till att tillhandahålla, förbättra och marknadsföra våra Tjänster samt skydda Dropbox-användare. I Vanliga frågor finns mer information om hur vi använder denna användningsinformation.

Enhetsinformation. Vi samlar även in information från och om de enheter du använder för att få tillgång till Tjänsterna. Detta omfattar t.ex. IP-adresser, vilken typ av webbläsare och enhet du använder, vilken webbsida du besökte innan du kom till våra webbplatser samt vilka identifierare som är kopplade till dina enheter. Dina enheter (beroende på inställningarna) kan också skicka lokaliseringsinformation till Tjänsterna. Vi använder till exempel enhetsinformation för att upptäcka missbruk samt identifiera och felsöka buggar.

Cookies och annan teknik. Vi använder teknik som cookies och pixeltaggar för att tillhandahålla, förbättra, skydda och marknadsföra våra Tjänster. Cookies hjälper oss till exempel att komma ihåg ditt användarnamn vid nästa besök, förstå hur du interagerar med våra Tjänster och förbättra dem utifrån den informationen. Du kan ställa in din webbläsare på att inte acceptera cookies, men detta kan begränsa dina möjligheter att använda Tjänsterna. Får våra system en DNT:1-signal från din webbläsare kommer vi att svara på den signalen så som beskrivs här. Vi kan även använda tredje parts tjänstleverantörer som installerar cookies och liknande teknik för att marknadsföra Dropbox tjänster. Mer information om hur cookies och liknande teknik fungerar samt hur man väljer bort att de används för reklamsyfte finns här.

Marknadsföring. Vi ger användare möjligheten att använda vissa av våra Tjänster utan kostnad. Det är tack vare att vissa användare uppgraderar till någon av våra betaltjänster vi kan erbjuda dessa kostnadsfria Tjänster. Registrerar du dig för våra Tjänster kommer vi att med jämna mellanrum skicka information om uppgraderingar till dig. Användare som får detta marknadsföringsmaterial kan när som helst välja bort det. Vill du inte få en viss typ av marknadsföringsmaterial från oss klickar du på länken Avsluta prenumeration i motsvarande mejl eller uppdaterar preferenserna i avsnittet Meddelanden för ditt personliga konto.

Ibland kontaktar vi personer som inte har något Dropbox-konto. För mottagare i EU inhämtar vi eller tredje part ett godkännande innan vi kontaktar någon. Får du ett mejl och inte längre vill bli kontaktad av Dropbox kan du avsluta prenumerationen och ta bort dig själv från vår kontaktlista via själva mejlet.

Grunder för behandling av dina uppgifter. Vi samlar in och använder de personuppgifter som beskrivs ovan för att kunna erbjuda dig Tjänsterna på ett tillförlitligt och säkert sätt. Vi samlar även in och använder personuppgifter för våra legitima affärsbehov. I den mån vi behandlar dina personuppgifter för andra syften ber vi i förväg om ditt samtycke eller kräver att våra partner inhämtar ett sådant samtycke. Bland våra Vanliga frågor finns mer information om lagliga grunder för behandling av dina uppgifter.

Mer information om olika kategorier av personuppgifter som omfattas av informationen ovan finns i Vanliga frågor.

Med vem

Vi kan komma att dela information så som beskrivs nedan, men vi kommer inte att sälja den till annonsörer eller annan tredje part.

Andra som jobbar för och med Dropbox. Dropbox använder vissa betrodda tredje parter (till exempel leverantörer av kundsupport och IT-tjänster) för affärssyftet att tillhandahålla, förbättra, skydda och marknadsföra våra Tjänster. Dessa tredje parter får åtkomst till din information för att utföra uppgifter åt oss och vi har ansvaret för deras hantering av din information enligt våra instruktioner. I Vanliga frågor finns en lista över betrodda tredje parter som vi använder för att behandla dina personuppgifter och mer information om olika kategorier av personuppgifter vi har gjort tillgängliga.

Andra Dropbox-företag. Dropbox delar infrastruktur, system och teknik med andra Dropbox-företag för att tillhandahålla, förbättra, skydda och marknadsföra Dropbox-företagens Tjänster. Vi behandlar din information i alla Dropbox-företag för dessa syften, på sätt som är tillåtna enligt gällande lagstiftning och i enlighet med deras villkor och policyer. Mer information om Dropbox-företag, Dropbox-företagens Tjänster och hur dina uppgifter används finns i Vanliga frågor.

Andra användare. I våra Tjänster visas information som ditt namn, profilbild, enhet, mejladress och användningsinformation för andra användare du samarbetar med eller väljer att dela med. När du registrerar ditt Dropbox-konto med en mejladress i en domän som ägs av din arbetsgivare eller organisation kan det hända att vi hjälper andra användare och administratörer att hitta dig och teamet genom att göra en del av dina grunduppgifter – som namn, teamnamn, profilbild och mejladress – synlig för andra användare i samma domän. Du hittar team du kan gå med i och andra användare kan dela filer och mappar med dig.

Med vissa funktioner kan du göra ytterligare information tillgänglig för andra.

Andra applikationer. Du kan välja att koppla ditt Dropbox-konto med tjänster från tredje part, till exempel via Dropbox API:er. På det sättet gör du det möjligt för Dropbox och dessa tredje parter att utbyta information om dig och data i ditt konto, så att Dropbox och dessa tredje parter kan tillhandahålla, förbättra, skydda och marknadsföra sina tjänster. Tänk på att tredje parters användning av dina uppgifter regleras av deras egna integritetspolicyer och villkor för tjänsten.

Business-teamadministratörer. Är du användare i ett team i Dropbox Business (som i det följande kallas ”Dropbox Business-team”) är det möjligt att din administratör har åtkomst till och kan kontrollera kontot för ditt Dropbox Business-team. Se din organisations interna policy om du har frågor om detta. Är du inte användare i ett Dropbox Business-team, men interagerar med en användare i Dropbox Business-team (genom att till exempel gå med i en delad mapp eller få tillgång till saker som delas av användaren), kan det hända att medlemmar i den organisationen ser namnet, mejladressen, profilbilden och IP-adressen som var kopplade till ditt konto när denna interaktion skedde. Delar du Dina Saker med en användare i ett Dropbox-team kan administratören för det teamkontot ha möjligheten att komma åt och redigera det du delar.

Lagar och bestämmelser samt allmänhetens intresse. Vi kan lämna ut dina uppgifter till tredje part om vi bedömer att sådant utlämnande är nödvändigt för att: (a) följa tillämplig lag, förordning, rättsligt förfarande eller adekvat statlig förfrågning; (b) skydda en person mot dödsfall eller allvarlig kroppsskada; (c) förebygga bedrägeri eller missbruk av Dropbox eller våra användare; (d) skydda Dropbox rättigheter, egendom, säkerhet eller intresse; eller (e) utföra en åtgärd som vidtas i allmänhetens intresse.

Förvaltning av dina data är avgörande för oss och ett ansvar vi omfattas av. Vi anser att dina data bör ha samma rättsliga skydd oavsett om de finns lagrade i våra Tjänster eller på din egen dators hårddisk. Vi kommer att följa följande principer för statliga dataförfrågningar när vi tar emot, granskar och svarar på statliga förfrågningar (inklusive förfrågningar gällande nationell säkerhet) om dina uppgifter:

 • Var transparent
 • Bekämpa ospecifika förfrågningar
 • Skydda alla användare, och
 • Tillhandahålla betrodda tjänster.

Vi publicerar en insynsrapport som en del av vårt åtagande att informera dig om när och hur myndigheter ber oss om information. Den här rapporten redogör för vilka typer och hur många förfrågningar vi får från polis och rättsväsende. Vi uppmuntrar dig att läsa om principer för statliga dataförfrågningar och vår insynsrapport för mer detaljerad information om vårt tillvägagångssätt och hur vi svarar på myndighetsförfrågningar.

Hur

Säkerhet. Vi har ett team som ägnar sig åt att hålla din information säker och testa om det finns sårbarheter. Vi fortsätter arbetet med att ta fram fler säkerhetsfunktioner – utöver tvåfaktorsautentisering, kryptering av filer i vila och varningar när nya enheter och program kopplas till ditt konto. Vi utvecklar automatiserade tekniker för att upptäcka stötande beteende och innehåll som kan skada våra Tjänster, dig eller andra användare.

Användarkontroller. Du kan nå, ändra, ladda ner och radera dina personuppgifter genom att logga in på ditt Dropbox-konto och gå till sidan kontoinställningar. Läs mer här om allmän hantering av din kontoinformation eller klicka här om du vill veta hur du ändrar profilinformationen.

Bevarande. När du registrerar dig för ett konto hos oss kommer vi att bevara den information du lagrar i våra Tjänster så länge ditt konto finns eller så länge vi behöver den för att kunna förse dig med Tjänsterna. Raderar du ditt konto påbörjar vi gallring av den här informationen efter 30 dagar. Läs mer här. Men observera: (1) det kan finnas en viss fördröjning vid radering av informationen från våra servrar och lagrade säkerhetskopior och (2) vi kan behålla denna information om så behövs för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter, lösa tvister eller upprätthålla våra avtal.

Var

Världen över. För att förse dig med Tjänsterna kan vi lagra, behandla och överföra data i USA och länder runtom i världen, också utanför det land där du bor. Data kan även lagras lokalt på de enheter du använder för att komma åt Tjänsterna.

Sköld för skydd av privatlivet i EU och USA samt sköld för privatlivet i Schweiz och USA. Vid överföring av data från Europeiska unionen, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Förenade kungariket och Schweiz använder Dropbox sig av flera olika rättsliga mekanismer, inklusive avtal med våra kunder och dotterbolag. Dropbox följer ramverken EU–USA och Schweiz–USA Privacy Shield som framställts av det amerikanska handelsdepartementet angående insamling, användning och lagring av personuppgifter som överförs från EU, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Förenade kungariket och Schweiz till USA. Dropbox har försäkrat handelsdepartementet att företaget följer Privacy Shield-principerna med avseende på sådana uppgifter. Dropbox Privacy Shield-certifiering finns här. Du kan också läsa mer om Privacy Shield på https://www.privacyshield.gov.

Dropbox står under tillsyn av U.S. Federal Trade Commission. JAMS är en fristående organisation i USA som ansvarar för att granska och åtgärda klagomål om vår efterlevnad av Privacy Shield – utan kostnad för dig. Vi ber dig att först lämna in sådana klagomål direkt till oss via privacy@dropbox.com. Är du inte nöjd med vårt svar kan du kontakta JAMS på https://www.jamsadr.com/eu-us-privacy-shield. Om ditt ärende inte åtgärdas av JAMS kan du ha rätt till bindande skiljeförfarande enligt Privacy Shield och dess principer.

Din möjlighet att ha kontroll över och använda dina data

Du har kontroll över dina personuppgifter och hur de samlas in, används och delas. Du kan till exempel göra följande:

 • Radera Dina Saker i ditt Dropbox-konto. Här kan du läsa mer om hur man raderar filer som är sparade i Dropbox.
 • Ändra eller rätta personuppgifter. Du kan hantera ditt konto och innehållet som finns i det samt redigera en del av dina personuppgifter genom sidan kontoinställningar.
 • Tillgång till och ta del av dina data någon annanstans. Du kommer åt dina personuppgifter från ditt Dropbox-konto och du kan ladda ner en kopia av Dina Saker i ett datorläsbart format enligt beskrivningen här. Du kan även be oss om en kopia av personuppgifter du har lämnat till oss eller som vi har samlat in, det affärsmässiga eller kommersiella syftet med att samla in dem, från vilka typer av källor vi har fått dem och vilken slags tredje part vi har delat dem med.
 • Göra invändningar mot behandling av personuppgifter. Beroende på vilken behandling det rör sig om kan du begära att vi avbryter eller begränsar behandling av dina personuppgifter.

Vill du skicka in en begäran om dataåtkomst, begära att dina personuppgifter raderas eller göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter ber vid dig skicka ett mejl till privacy@dropbox.com. I Vanliga frågor finns mer information om hur du kan kontrollera och använda dina personuppgifter.

Dropbox som personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde. Bor du i Nordamerika (USA, Kanada och Mexiko) agerar Dropbox, Inc. som din tjänstleverantör. För alla andra användare agerar Dropbox International Unlimited Company som personuppgiftsansvarig för personuppgifter. Är du kund i Dropbox Business eller Education och bor utanför Nordamerika agerar Dropbox som personuppgiftsbiträde för dina uppgifter.

Ändringar

Om vi skulle involveras i en omorganisation, fusion, förvärv eller försäljning av våra tillgångar, kan dina data komma att överföras som en del av affären. Vi kommer att meddela dig (till exempel via ett meddelande till den mejladress som är kopplad till ditt konto) vid en sådan affär och redogöra för dina val i sådana fall.

Vi kan komma att ändra denna integritetspolicy från tid till annan, och kommer att publicera den senaste versionen på vår webbplats. Om en revidering betydligt minskar dina rättigheter kommer vi att meddela dig.

Kontakt

Har du frågor eller funderingar om Dropbox, våra Tjänster och sekretess? Kontakta vårt dataskyddsombud på privacy@dropbox.com. Kan hen inte svara på din fråga har du rätt att kontakta din lokala tillsynsmyndighet för skydd av personuppgifter.

Denna översättning tillhandahålls endast för bekvämlighet, och det är den engelska versionen som är styrande om det förekommer avvikelser.

Avtal för Dropbox Business

Publicerat: 20 juli 2020

Giltigt från: 19 augusti 2020

Detta avtal för Dropbox Business (”Företagsavtalet”) har slutits mellan Dropbox International Unlimited Company, om din organisation är baserad utanför USA och dess territorier, samt Kanada och Mexiko (”Nordamerika”) eller, om din organisation är baserad i Nordamerika, med Dropbox, Inc., ett företag i Delaware (båda benämns ”Dropbox”), och organisationen som godkänner villkoren (”Kunden”). Affärsavtalet reglerar åtkomst till och användning av tjänsterna och betatjänsterna. Genom att klicka på ”Jag godkänner”, underteckna tjänsteavtalet eller använda tjänsterna, godkänner du som kund detta affärsavtal.

I den omfattning Dropbox, Inc. åt kunden behandlar kunduppgifter som lyder under EU:s dataskyddslagar, godkänner du Avtalet om databehandling och EU:s standardavtalsklausuler, som definieras nedan, med Dropbox Inc. för överföringen av personuppgifter till personuppgiftsbiträden när du klickar på ”Jag godkänner”.

Om du godkänner detta avtal och, om tillämpligt, avtalet om databehandling för användning av tjänsterna av en organisation, godkänner du detta avtal på uppdrag av den organisationen. Du måste ha behörighet att binda organisationen till dessa villkor, annars får du inte registrera dig för tjänsterna.

 1. Tjänster.
  1. Villkor. Avtalet reglerar åtkomst till och användning av tjänsterna och programvaran som köpts enligt en ordersedel. Kunder och slutanvändare kan få åtkomst till och använda tjänsterna i enlighet med avtalet.
  2. Ändringar. Dropbox kan uppdatera tjänsterna från tid till annan. Om Dropbox ändrar tjänsterna på ett sätt som väsentligt minskar deras funktionalitet, kommer Dropbox att informera kunden via e-postadressen som är kopplad till kontot, och kunden kan meddela inom trettio dagar efter ändringen om att avbryta avtalet. Rätten att avbryta avtalet gäller inte för uppdateringar som görs till funktioner som tillhandahållits i betaversion eller för utvärdering. Dropbox kan meddela administratörer eller slutanvändare om vissa viktiga nya funktioner per e-post förutsatt att alla potentiella mottagare tillhandahålls möjlighet att sluta prenumerera på sådan e-post.
  3. Programvara.
   1. Allmänt. Vissa av tjänsterna låter kunder och slutanvändare ladda ner programvara som kan uppdateras automatiskt. Om någon del av programvaran erbjuds med en öppen källkodslicens, kommer Dropbox att göra licensen tillgänglig för kunden, och i den utsträckning bestämmelserna i denna licens ger kunden ytterligare rättigheter kan dessa bestämmelser uttryckligen åsidosätta några av villkoren i avtalet avseende den delen av programvaran.
   2. Licens. Dropbox ger härmed kunden en begränsad och ej exklusiv licens under denna tidsperiod att använda programvaran enbart i samband med tjänsterna och enligt villkoren i avtalet. Licensen kan inte överföras (enligt Avsnitt 14.8), inte upphävas (förutom så som beskrivs i Avsnitt 9) eller säljas vidare som underlicens. När kunden har betalat avgifterna är licensen fullständigt betald.
  4. Kunddomäner. Innan Dropbox tillhandahåller tjänsterna kan det hända att Dropbox ber kunden verifiera att kunden äger eller kontrollerar kunddomänerna. Om kunden inte äger eller kontrollerar kunddomänerna har Dropbox ingen skyldighet att tillhandahålla kunden tjänsterna.
 2. Kundens förpliktelser.
  1. Kundens administration av tjänsterna. Kunden kan ange slutanvändare som Administratörer, inklusive flera nivåer av administratörer, genom administrationspanelen. Administratörer kan ha möjlighet att (a) få åtkomst till, lämna ut, begränsa eller flytta kunddata till eller från slutanvändarkonton och (b) övervaka, begränsa eller stoppa åtkomsten till slutanvändarkonton. De hanteringsmöjligheter som beskrivs i föregående mening för administratörer av slutanvändarkonton kan inkludera slutanvändarkonton som hanteras av underliggande administratörer. Kunden ansvarar för att upprätthålla sekretessen för lösenord och administratörskonton och hantera åtkomst till administratörskonton. Dropbox ansvar sträcker sig inte till den interna förvaltningen eller administrationen av kundens tjänster.
  2. Tredjepartsadministration. Kunden medger att om kunden köper tjänsterna via en återförsäljare och utser sådan återförsäljares personal till administratörer av kundens konto för tjänsterna kan sådan återförsäljare kontrollera kontoinformationen, inklusive kunddata, och få åtkomst till kundens konto för tjänsterna enligt det som beskrivs ovan.
  3. Obehörig användning eller åtkomst. Kunden skall förhindra obehörig användning av tjänsterna av sina slutanvändare och avsluta all obehörig användning av eller åtkomst till tjänsterna. Slutanvändarkonton får tilldelas, registreras och användas endast av en enda slutanvändare. Tjänsterna är inte avsedda för slutanvändare under 13 år. Kunden ska se till att personer under 13 inte tillåts att använda tjänsterna. Kunden ska omedelbart meddela Dropbox vid obehörig användning eller åtkomst av tjänsterna.
  4. Begränsningar. Kunden ska inte (a) sälja, sälja vidare, eller hyra ut tjänsterna eller programvaran; (b) använda tjänsterna eller programvaran för verksamhet där användning eller fel på tjänsterna eller programvaran kan leda till fysiska skador, dödsfall eller personskada; (c) återskapa tjänsterna eller programvaran och inte heller försöka eller hjälpa någon annan att göra det, försåvitt inte sådan begränsning är förbjuden enligt lag; (d) använda tjänsterna eller programvaran, inklusive exportera eller omexportera kunddata, i strid mot bestämmelserna om exportkontroll; (e) bryta mot eller kringgå eventuella tjänstegränser för tjänsterna eller på annat vis konfigurera tjänsterna i syfte att undvika tjänstegränserna; eller (f) etablera ett Dropbox Business-konto som enskild person för personliga eller familje- eller hushållsrelaterade ändamål.
  5. Efterlevnad.
   1. Allmänt. Kunden och dess slutanvändare måste använda tjänsterna i enlighet med policyn för datoranvändning. Kunden kommer att följa de lagar och regler som gäller för kundens användning av Tjänsterna. Kunden måste förvissa sig om att: (i) tjänsterna är lämpliga för dennes ändamål, med hänsyn till arten av dessa kunddata; och (ii) de tekniska och organisatoriska krav som är tillämpliga på Dropbox under EU:s dataskyddslagar uppfylls av säkerhetsåtgärderna och avtalet.
   2. Slutanvändare. Kunden ansvarar för slutanvändarnas användning av tjänsterna. Kunden ska erhålla och upprätthålla eventuella samtycken från slutanvändare för att tillåta att administratörer ska bedriva den verksamhet som beskrivs i avtalet och tillåta Dropbox att leverera tjänsterna.
   3. Kundåtgärder. Kunden får inte vidta någon åtgärd som skulle orsaka Dropbox att bryta mot EU:s dataskyddslagar, USA:s Foreign Corrupt Practices Act 1977, med ändringar, Storbritanniens Bribery Act 2010, eller några andra tillämpliga lagar mot mutor, korruption eller penningtvätt.
   4. Hjälp avseende efterlevnad. För att hjälpa kunden att uppfylla sina skyldigheter i enlighet med gällande sekretesslagar relaterade till säkerhet, bedömningar av dataskyddskonsekvenser och förhandskonsultationer med myndigheter kommer Dropbox att göra följande tillgängligt under löptiden: (a) Revisionsrapporterna som beskrivs nedan, (b) informationen i sektion A och B i databehandlingsavtalet och (c) informationen som finns på https://www.dropbox.com/business/trust/compliance/certificationscompliance och https://www.dropbox.com/security/gdpr.
   5. Revisionsrapporter. Dropbox har slutfört revisionerna Service Organization Control 2 (SOC 2) Type II, Service Organization Control 1 (SOC 1) Type II, ISO 27001 och ISO 27018 för tjänsterna, och detta har utförts av en oberoende revisor som utvärderade utformningen och effektiviteten hos Dropbox policyer, procedurer och kontroller avseende säkerhet. Dropbox kommer att fortsätta utföra regelbundna Service Organization Control-revisioner för tjänsten under avtalsperioden. Utan kostnad för kunden, och på kundens skriftliga begäran, dock inte mer än en gång per år, kommer Dropbox att ge kunden en kopia av de senaste SOC 2 typ 2- och ISO-rapporterna (”Revisionsrapporter”), under förutsättning att kunden samtycker till att behandla SOC 2-rapporterna som Dropbox konfidentiella information i enlighet med ett avtal om icke-avslöjande.
   6. Kundinspektioner. Om, efter granskning av materialet i avsnitt 2.5.d ovan, kunden på ett rimligt sätt anser att ytterligare information behövs för att uppfylla efterlevnadsskyldigheter kommer Dropbox att med kommersiellt rimliga ansträngningar försöka svara på skriftliga förfrågningar från kunden angående materialet. Om kunden inte är nöjd med Dropbox svar på frågor som ställs enligt detta avsnitt 2.6.f, kommer Dropbox att låta kunden, eller en avtalad kundrepresentant, med förbehåll för lämpliga sekretessförpliktelser, besöka Dropbox lokaler och diskutera Dropbox svar med Dropbox-medarbetare. Dropbox förbehåller sig rätten att: (a) debitera en separat avgift för sina rimliga kostnader förknippade med att fullgöra någon av sina skyldigheter i detta avsnitt 2.6.f, under förutsättning att Dropbox tillhandahåller en uppskattning av dessa avgifter till kunden innan kostnaderna uppstår, eller (b) gör invändningar mot någon kundrepresentant som deltar i en inspektion på grundval av att de inte är kvalificerade, inte är bundna av tillräckliga krav för att skydda konfidentiell Dropbox-information eller är en konkurrent till Dropbox. För kundinspektioner enligt detta avsnitt 2.6.f kommer parterna först att ömsesidigt komma överens om inspektionens omfattning, tidpunkt och varaktighet. Dropbox förbehåller sig rätten att begränsa en inspektions omfattning och varaktighet i den utsträckning som är rimlig och nödvändig för att undvika att integriteten i Dropbox-säkerheten eller skyddet av Dropbox-kunders eller -slutanvändares data äventyras.
   7. HIPAA. Kunden ska inte lagra, överföra eller på annat sätt bearbeta via tjänsterna någon information som faller under definitionen av ”skyddad hälsoinformation” under HIPAA-sekretessregeln (45 C.F.R. Avsnitt 164.051), om inte kunden och Dropbox sluter ett separat HIPAA Business Associate-avtal, vilket kan göras via adminkonsolen.
  6. Tredjepartsapplikationer och integreringar. Om kunden använder någon tredjepartstjänst eller tredjepartsappar, t.ex. en tjänst som använder en Dropbox-API, med tjänsterna kommer (a) Dropbox inte att ansvara för någon handling eller underlåtenhet från tredje part, inklusive parts åtkomst till eller användning av kunddata och (b) Dropbox garanterar inte och stödjer inte någon tjänst som tillhandahålls av tredje part. Kunden ska följa eventuella API-gränser associerade med tjänsteplanen som köpts av kunden.
 3. Kunddata.
  1. Kundernas databegränsningar. Detta avtal utgör kundens instruktioner till Dropbox för att bearbeta kunddata. Dropbox, Dropbox-medarbetare och dess underleverantörer kommer endast att behandla, ha åtkomst till, använda, lagra och överföra kunddata i syfte att tillhandahålla tjänsterna och fullgöra Dropbox skyldigheter enligt avtalet. De kategorier av personuppgifter som ska behandlas av Dropbox och de behandlingsaktiviteter som ska utföras enligt detta avtal anges i databehandlingsavtalet. Dropbox kommer att informera kunden om alla lagliga krav som hindrar Dropbox från att följa kundens instruktioner, såvida det inte är förbjudet att göra det enligt tillämplig lagstiftning eller av viktigt allmänintresse. Samtliga Dropbox-anställda som har åtkomst till kunddata kommer att vara bundna av lämpliga sekretesskrav.
  2. Säkerhetsåtgärder. Dropbox kommer att använda tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder enligt branschstandard för att överföra, lagra och bearbeta kunddata som uppfyller kraven för säkerhetsåtgärderna. Dropbox kan uppdatera säkerhetsåtgärderna från tid till annan. Dropbox kommer att ge kunden minst sextio dagars förvarning om Dropbox uppdaterar säkerhetsåtgärderna på ett sätt som avsevärt minskar de administrativa, tekniska eller fysiska säkerhetsfunktionerna av tjänsterna som helhet. Kunden kan välja att säga upp avtalet och tillhörande ordersedlar genom ett skriftligt meddelande till Dropbox inom fem dagar från det att detta meddelande mottagits.
  3. Förfrågan från tredje part.
   1. Kundansvar. Kunden ansvarar för att svara på förfrågningar från tredje part via sin egen åtkomst till information. Kunden kommer att försöka få fram den information som krävs för att svara på förfrågningar från tredje part och kommer att kontakta Dropbox endast om man inte kan erhålla sådan information trots ihärdiga ansträngningar.
   2. Dropbox ansvar. Om Dropbox mottar en förfrågan från tredje part kommer Dropbox att göra kommersiellt rimliga ansträngningar, i den mån det är tillåtet enligt lag och villkoren i Förfrågan från tredje part, för att: (i) omedelbart meddela kunden om att Dropbox mottagit en förfrågan från tredje part, ii) uppfylla kundens kommersiellt rimliga krav avseende sina insatser för att motsätta sig förfrågan från tredje part, och (iii) förse kunden med information eller verktyg som krävs för att kunden ska kunna svara på förfrågan från tredje part, om kunden annars inte kan svara på förfrågan från tredje part. Om Dropbox inte får meddela en kund om en förfrågan från tredje part eller kunden inte omedelbart svarar på alla förfrågningar från tredje part kan Dropbox svara, men är inte skyldig att göra det, i den omfattning detta är tillåtet enligt gällande lag.
  4. Delning av kunddata. Tjänsterna kan göra det möjligt för slutanvändare att dela kunddata, inklusive till andra slutanvändarkunder och tredje part. Mottagare av delade kunddata kan komma åt, visa, ladda ner och dela dessa kunddata, inklusive på och via sina egna tjänstekonton. Kunden förstår att (a) det är helt kundens och dess slutanvändares val att dela kunddata, (b) Dropbox inte har någon kontroll över tredje part med vilken kunden har delat kunddata och (c) kunden och dess slutanvändare ansvarar ensamma för sin användning av tjänsterna, inklusive eventuell delning av kunddata via tjänsterna.
 4. Dataöverföringar.
  1. Dataöverföring. Kunden samtycker till att Dropbox och dess underleverantörer får överföra kunddata till samt få åtkomst till, använda och lagra kunddata i andra länder än kundens land.
  2. Avtal om databearbetning. I den omfattning som kunddata är föremål för EU:s dataskyddslagar och bearbetas av Dropbox för kundens räkning samtycker kunden och Dropbox till avtalet om databearbetning. Avtalet om databearbetning gäller endast för tjänsterna och inte för betatjänster.
  3. Programmen EU-U.S. och Swiss-U.S. Privacy Shield för skydd av privatlivet. Dropbox är certifierat och följer Privacy Shield-programmen för EU-USA samt Schweiz-USA enligt beskrivningen från U.S. Department of Commerce med avseende på insamling, användning och lagring av personuppgifter som överförs från EES, Schweiz och Storbritannien (i den omfattning de inte längre ingår i EES) till USA i enlighet med Privacy Shield. Om Privacy Shield-programmen slutar gälla ska Dropbox, såvida det är kommersiellt rimligt, försöka följa den alternativa eller efterträdande mekanismen för dataöverföring.
 5. Betalning.
  1. Avgifter. Kunden betalar Dropbox eller Kundens återförsäljare alla tillämpliga avgifter för Tjänsterna, i den valuta som anges på beställningsblanketten, eller i tillämpligt avtal mellan Kunden och kundens återförsäljare. Kunden tillåter Dropbox eller kundens återförsäljare att debitera kunden för alla tillämpliga avgifter med användning av kundens valda betalningsmetod, och kunden kommer att utfärda obligatorisk inköpsdokumentation. Avgifter kan inte återbetalas om detta inte krävs enligt lag eller annars specifikt tillåts enligt avtalet.
  2. Betalning. Kunden betalar Dropbox fakturor inom det betalningsintervall som anges på ordersedeln. Dropbox kan stänga av eller avsluta tjänsterna om avgifterna inte har betalats i tid. Kunden är ansvarig för att tillhandahålla fullständiga och korrekta fakturerings- och kontaktuppgifter till Dropbox eller kundens återförsäljare.
  3. Skatter. Avgifter inkluderar inte skatt och kunden är ansvarig för alla skatter. Dropbox eller kundens återförsäljare kommer att ta ut skatt när detta krävs. Om kunden tillhandahåller Dropbox eller dess återförsäljare ett giltigt undantagscertifikat, kommer Dropbox inte att ta ut skatterna som täcks av detta certifikat.
  4. Källskatter. Kunden ska betala tillämpliga källskatter till Dropbox eller dess återförsäljare. Kunden och Dropbox, eller kundens återförsäljare om tillämpligt, kommer att arbeta tillsammans för att undvika källskatt om det finns tillgängliga undantag eller reducerad källskatt enligt skatteavtal. Om Dropbox eller kundens återförsäljare är kvalificerad för ett skatteundantag eller reducerad källskatt enligt skatteavtal kommer Dropbox eller kundens återförsäljare att tillhandahålla rimligt dokumenterade bevis till kunden. Kunden ska tillhandahålla Dropbox eller kundens återförsäljare rimliga bevis på att man har betalat den avdragna eller avräknade summan till den relevanta myndigheten.
  5. Automatiska förnyelser och provperioder. OM KUNDENS KONTO ÄR INSTÄLLT PÅ AUTOMATISK FÖRNYELSE ELLER HAR EN PROVPERIOD OCH KUNDEN REDAN HAR ANGETT EN BETALNINGSMETOD TILL DROPBOX FÖR TJÄNSTERNA, KAN DROPBOX (ELLER KUNDENS ÅTERFÖRSÄLJARE) AUTOMATISKT DEBITERA KUNDEN I SLUTET AV PROVPERIODEN ELLER FÖR FÖRNYELSEN, OM INTE KUNDEN MEDDELAR DROPBOX (ELLER KUNDENS ÅTERFÖRSÄLJARE BEROENDE PÅ VAD SOM ÄR TILLÄMPLIGT) ATT KUNDEN VILL AVBRYTA ELLER INAKTIVERA DEN AUTOMATISKA FÖRNYELSEN. Dropbox kan revidera tjänsternas priser genom att ge kunden minst 30 dagars varsel innan nästa debitering.
  6. Inköpsorder. Om kunden kräver användning av en inköpsorder eller ett inköpsordernummer, måste kunden (i) ge inköpsordernumret vid köptillfället och (ii) godkänna att alla villkor för en kundbeställning inte kommer att gälla för detta avtal och är ogiltiga. Om kunden köper genom en återförsäljare ogiltigförklaras alla villkor från kundens återförsäljare eller i en inköpsorder mellan kunden och återförsäljaren som står i konflikt med avtalet.
 6. Avstängning.
  1. Av slutanvändarkonton genom Dropbox. Om en slutanvändare (a) bryter mot Avtalet eller (b) använder Tjänster på ett sätt som Dropbox rimligen tror kommer att leda till skyldighet kan Dropbox begära att kunden avbryter eller avslutar det tillämpliga slutanvändarkontot. Om kunden inte omedelbart stänger av eller avslutar slutanvändarkontot kan Dropbox komma att göra det.
  2. Akuta säkerhetssituationer. Trots vad som står i avtalet kan Dropbox vid en eventuell akut säkerhetssituation automatiskt stänga av användningen av tjänsterna. Dropbox kommer att göra kommersiellt rimliga ansträngningar för att restriktivt anpassa den avstängning som behövs för att förhindra eller avsluta akuta säkerhetssituationer.
 7. Immateriella rättigheter.
  1. Reservationer för rättigheter. Förutom vad som uttryckligen anges häri, beviljar avtalet inte (a) Dropbox eventuella immateriella rättigheter till kunddata eller (b) kunden immateriella rättigheter i tjänsterna eller Dropbox varumärken och varumärkesfunktioner.
  2. Begränsat tillstånd. Kunden beviljar Dropbox endast de begränsade rättigheter som rimligen är nödvändiga för att Dropbox ska kunna leverera tjänsterna. Detta begränsade tillstånd gäller även för underleverantörer eller underentreprenörer.
  3. Förslag. Dropbox kan använda, modifiera, och införliva i sina produkter och tjänster, licenser och underlicenser, all feedback, kommentarer, eller förslag om tjänsterna som kunden eller slutanvändaren skickar till Dropbox eller postar i Dropbox forum utan skyldighet till kunden.
 8. Villkor.
  1. Avtalsperiod. Avtalet kommer att gälla under avtalsperioden.
  2. Löptid för tjänsterna. Dropbox kommer att leverera Kunden Tjänsterna under Tjänsternas löptid. Om inte partnerna skriftligt kommer överens om annat kommer slutanvändarkonton som köps under varje löptid att ha en proportionellt räknad period som slutar den sista dagen av den befintliga löptiden för Tjänsterna.
  3. Automatiska förnyelser. Om inte annat anges på beställningsformuläret, efter den inledande tjänsteperioden eller en förnyelseperiod, förnyas prenumerationen på Tjänsterna automatiskt för en förnyelseperiod, såvida inte endera parten ger den andra skriftligt meddelande om uppsägning minst trettio dagar före utgången av den då aktuella tjänsteperioden. Om Kunden har angett en betalningsmetod till Dropbox för återkommande avgifter som anges i avsnitt 5.5, kan kunden välja att säga upp avtalet via adminkonsolen innan första dagen av en förnyelseperiod.
 9. Uppsägning.
  1. Allmänt. Vardera parten kan säga upp avtalet, inklusive alla beställningsformulär, om: (i) den andra parten har brutit mot avtalet och underlåter att rätta till brottet inom trettio dagar efter att ha tagit emot ett skriftligt meddelande eller (ii) den andra parten upphör med sin verksamhet eller blir föremål för ett insolvensförfarande och förfarandet inte avfärdas inom nittio dagar. Dropbox kan säga upp avtalet och avbryta kundens åtkomst till tjänsterna om så krävs enligt lag eller för flagranta brott av kunden mot policyn för godtagbar användning.
  2. Effekter av uppsägning. Om avtalet upphör (a) kommer de rättigheter som följer av Dropbox till kunden omedelbart att upphöra förutom vad som anges i detta avsnitt, (b) kan kunden, innan upphörande, begära rimlig ytterligare tid att exportera sina lagrade data, såvida Dropbox kan debitera kunden för denna förlängda åtkomst baserat på Dropbox dåvarande standardavgifter, och (c) kommer Dropbox, efter en kommersiellt rimlig tidsperiod efter mottagandet av en administratörs begäran att göra det, att radera slutanvändares konton och lagrade data på kundens konto innan tjänsten avslutas. Dropbox kan göra instruktioner tillgängliga för kunden om hur man lämnar in den administratörsbegäran som beskrivs i punkt (c) i föregående mening, och kunden ansvarar för att följa dessa instruktioner för att inleda radering.
  3. Fortlevnad. Följande avsnitt kommer att överleva upphörande eller uppsägning av avtalet: 3.3 (Förfrågan från tredje part), 5 (Betalning), 7 (Immateriella rättigheter), 9.2 (Effekter av uppsägning), 9.3 (Fortlevnad), 10 (Ersättning), 11 (Ansvarsfriskrivning), 12 (Ansvarsbegränsning), 13 (Tvister) och 14 (Diverse). Oaktat det föregående skall avsnitt 3.3 (Förfrågan från tredje part) inte överleva uppsägning om Dropbox har utövat en rätt att häva avtalet.
 10. Ersättning.
  1. Av kunden. Kunden kommer att gottgöra, försvara och hålla Dropbox skadefri från och mot alla skulder, skador och kostnader (inklusive förlikningskostnader och rimliga advokatkostnader) som härrör från anspråk mot Dropbox och dess dotterbolag avseende: (a) kunddata, (b) kunddomäner, (c) kundens eller kundens slutanvändares användning av tjänsterna i strid med avtalet.
  2. Av Dropbox. Dropbox kommer att gottgöra, försvara och hålla kunden skadefri från och mot alla skulder, skadestånd och kostnader (inklusive förlikningskostnader och rimliga advokatkostnader) som härrör från anspråk gentemot kunden i den utsträckning dessa grundas på ett påstående om att Dropbox teknik som används för att leverera tjänsterna till kunden gör intrång i eller förskingrar upphovsrätt, affärshemligheter, amerikanskt patent eller varumärkesrätt hos tredje part. Dropbox har under inga omständigheter skyldigheter eller ansvar i detta avsnitt som följer av: (a) användning av någon tjänst i en modifierad form eller i kombination med material som inte tillhandahålls av Dropbox och (b) all typ av innehåll, information eller data som tillhandahålls av kunden, slutanvändare eller annan tredje part.
  3. Möjlig överträdelse. Om Dropbox tror att tjänsterna eller programvaran överträder eller kan misstänkas överträda tredje parts immateriella rättigheter kan Dropbox: (a) erhålla rättigheten för kundens räkning, på Dropbox bekostnad, för att fortsätta använda tjänsterna eller programvaran; (b) tillhandahålla en funktionell likvärdig ersättning som inte överträder rättigheterna; eller (c) ändra tjänsterna eller programvaran så att de inte längre överträder rättigheterna. Om Dropbox inte tror att alternativen som beskrivs i det här avsnittet är kommersiellt rimliga kan Dropbox stänga av eller avsluta kundens användning av de berörda tjänsterna eller programvaran (med en proportionell återbetalning av förbetalda avgifter för tjänsterna eller programvaran).
  4. Allmänt. Den part som begär gottgörelse ska omedelbart underrätta den andra parten om anspråket och samarbeta med den andra parten vid försvarandet av anspråket. Den part som begär gottgörelse kommer att ha full kontroll och auktoritet över försvaret, förutom att: (a) någon uppgörelse som kräver att parten söker gottgörelse för att erkänna ansvar kräver föregående skriftligt medgivande, som inte oskäligen hålls inne eller fördröjs och (b) den andra parten kan delta i försvaret med sin egen advokat på egen bekostnad. GOTTGÖRELSEN OVAN ÄR DROPBOX OCH KUNDENS ENDA GOTTGÖRELSE ENLIGT AVTALET FÖR DEN ANDRA PARTENS ÖVERTRÄDELSE AV EN TREDJE PARTS IMMATERIELLA RÄTTIGHETER.
 11. Ansvarsfriskrivning.
  1. Allmänt. TJÄNSTERNA OCH PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK”. I DEN UTSTRÄCKNING LAGEN TILLÅTER, FÖRUTOM VAD SOM UTTRYCKLIGEN ANGES I AVTALET, GER VARKEN KUNDEN ELLER DROPBOX OCH DESS PARTNER, LEVERANTÖRER OCH DISTRIBUTÖRER NÅGRA SOM HELST GARANTIER, VARE SIG UTTRYCKLIGEN, UNDERFÖRSTÅDDA, LAGSTADGADE ELLER PÅ ANNAT SÄTT RÄTTSLIGT BINDANDE, INKLUSIVE GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR VISST ÄNDAMÅL ELLER ICKE-ÖVERTRÄDELSE. KUNDEN ANSVARAR FÖR ATT ANVÄNDA TJÄNSTERNA ELLER PROGRAMVARAN I ENLIGHET MED VILLKOREN SOM ANGES HÄR SAMT ATT SÄKERHETSKOPIERA ALLA DATA SOM LAGRAS I TJÄNSTERNA.
  2. Betatjänster.
   1. Användning efter kundens gottfinnande. Trots sådant som talar emot detta i avtalet: (a) Kunden kan välja att använda Betatjänster efter eget gottfinnande; (b) Betatjänster kanske inte stöds och kan komma att ändras när som helst utan föregående varning; (c) Betatjänster är kanske inte lika tillförlitliga eller tillgängliga som tjänsterna; (d) för Betatjänster har inte samma säkerhetsåtgärder och granskning vidtagits som för tjänsterna; och (e) DROPBOX HAR INGEN ANSVARSSKYLDIGHET SOM UPPKOMMER FRÅN ELLER SAMMANHÄNGER MED BETATJÄNSTER – ANVÄND PÅ EGEN RISK.
   2. Feedback. Dropbox erbjuder betatjänster för att få feedback från användarna. I utbyte mot användningen av betatjänster samtycker kunden till att Dropbox kan kontakta kunden och dess slutanvändare för att få feedback om betatjänsterna. Kunden samtycker till att (i) ge Dropbox alla rättigheter, all äganderätt och alla intressen i eventuell feedback och ger härmed det och (ii) ge Dropbox all rimlig hjälp som behövs för att dokumentera och upprätthålla Dropbox rättigheter till denna feedback. Feedback kan omfatta kommentarer, förslag, felrapporter och analyser i muntlig och skriftlig form.
   3. Konfidentiellt. Betatjänster är konfidentiella tills Dropbox officiellt har lanserat dem. Kunden vidtar rimliga åtgärder för att hålla information som avser betatjänsterna konfidentiell, inklusive minst de åtgärder kunden vidtar för att skydda sin egen konfidentiella information av liknande typ. Kunden lämnar inte ut information om betatjänster till tredje part och håller nya funktioner och funktionaliteter konfidentiella tills de officiellt har lanserats av Dropbox. Kunden kan lämna ut information om betatjänster i den omfattning detta krävs enligt lag eller bestämmelse om kunden skriftligen ger Dropbox rimligt förhandsmeddelande, i den omfattning detta är tillåtet, så att Dropbox kan försöka förhindra eller begränsa den utlämnade informationen.
 12. Ansvarsbegränsning.
  1. Begränsning av indirekt ansvar. SÅ LÅNGT LAGEN TILLÅTER, FÖRUTOM NÄR DET GÄLLER DROPBOX ELLER KUNDENS GOTTGÖRELSESKYLDIGHETER, KOMMER INGEN KUND ELLER DROPBOX OCH DESS PARTNERS, LEVERANTÖRER OCH DISTRIBUTÖRER ATT ANSVARA ENLIGT AVTALET FÖR (I) INDIREKTA, SÄRSKILDA, TILLFÄLLIGA, EFTERFÖLJANDE, FÖRHÖJDA ELLER SKADESTÅNDSMÄSSIGA SKADOR ELLER (II) FÖRLUST AV ANVÄNDNING, DATA, AFFÄRER, INTÄKTER ELLER VINST (VAR SIG DIREKT ELLER INDIREKT), ÄVEN OM PARTEN KÄNDE TILL ELLER BORDE HA KÄNT TILL ATT SÅDANA SKADOR VAR MÖJLIGA OCH ÄVEN OM EN ERSÄTTNING INTE UPPFYLLER SITT GRUNDLÄGGANDE SYFTE.
  2. Begränsning av mängd ansvar. I DEN MÅN LAGEN TILLÅTER KOMMER DROPBOX TOTALA ERSÄTTNINGSSKYLDIGHET ENLIGT AVTALET INTE ATT ÖVERSTIGA DET LÄGSTA AV 100 000 USD ELLER DET BELOPP SOM KUNDEN HAR BETALAT TILL DROPBOX UNDER DE TOLV MÅNADER FÖRE HÄNDELSEN SOM LETT TILL ERSÄTTNINGSSKYLDIGHET.
 13. Tvister.
  1. Informell konfliktlösning. Innan anmälan görs går alla parter med på att försöka lösa tvisten genom att kontakta den andra parten genom meddelandeproceduren i avsnitt 14.6. Om en tvist inte har lösts inom trettio dagar efter meddelande kan kunden eller Dropbox inleda ett formellt förfarande.
  2. Skiljedom. Kunden och Dropbox är överens om att lösa eventuella anspråk relaterade till Avtalet eller Tjänsterna genom ett slutligt och bindande skiljeförfarande, med undantag för vad som anges nedan. American Arbitration Association (AAA) kommer att sköta skiljedomsförfarandet enligt de kommersiella skiljedomsreglerna. Skiljeförfarandet kommer att hållas i San Francisco (CA), eller på någon annan plats båda parter skriftligen kommer överens om.
  3. Undantag från skiljedom. Vardera parten kan ta en rättegångsprocess till de federala eller statliga domstolarna i San Francisco County, Kalifornien enbart för föreläggande i syfte att stoppa obehörig användning eller missbruk av tjänsterna eller överträdelse av immateriella rättigheter utan att först delta i den informella processen om meddelande av tvist som beskrivs ovan. Både kunden och Dropbox samtycker till platsen och den personliga jurisdiktionen där.
  4. INGEN KOLLEKTIV TALAN. Kunden får lösa tvister med Dropbox endast på individuell basis och kommer inte att göra några anspråk med en kollektiv, konsoliderad, eller representativ talan. Kollektivt skiljeförfarande, kollektiv talan, allmänna åtgärder med privat advokat och konsolidering med andra skiljeförfaranden är inte tillåtna.
 14. Diverse.
  1. Ändringar av villkor. Dropbox kan komma att ändra detta avtal från tid till annan och den senaste versionen kommer alltid att läggas ut på Dropbox Business webbplats. Om en ändring efter Dropbox eget godtycke är väsentlig kommer Dropbox att meddela kunden (genom att till exempel skicka ett meddelande till den e-postadress som är kopplad till det gällande kontot). Andra ändringar kan läggas upp på Dropbox blogg eller på villkorssidan och kunden ansvarar för att kontrollera dessa inlägg regelbundet. Genom att fortsätta att få åtkomst till eller använda tjänsterna efter att ändringarna har börjat gälla godkänner kunden att den är bunden till det ändrade avtalet. Om kunden inte accepterar de ändrade villkoren i avtalet kan kunden säga upp tjänsterna inom trettio dagar efter att ha fått meddelandet om ändringen.
  2. Hela avtalet. Avtalet ersätter alla tidigare avtal eller överenskommelser mellan parterna och utgör hela avtalet mellan parterna som relaterar till detta innehåll. Alla bilagor till detta företagsavtal, avtalet om databearbetning, kundfakturor och ordersedlar som verkställts av parterna införlivas härmed i avtalet genom denna hänvisning.
  3. Tolkning av motstridiga villkor. Uppstår en konflikt mellan de dokument som ingår i avtalet kommer dokumenten att gälla i följande ordning: fakturan, tjänstetilläggen, ordersedeln, företagsavtalet. Villkoren i avtalet anses vara Dropbox konfidentiella information och kunden avslöjar inte informationen till någon tredje part. Kunden samtycker till att villkor i en kundköporder inte gäller för avtalet och är ogiltiga. Om slutanvändare måste klicka genom villkoren för tjänsten för att kunna använda tjänsterna är dessa klickbara villkor underordnade detta avtal och avtalet gäller i händelse av konflikt.
  4. Tillämplig lag. AVTALET REGLERAS AV KALIFORNIENS LAG MED UNDANTAG FÖR DESS PRINCIPER SOM BERÖR LAGKONFLIKTER.
  5. Uppdelning av avtal. Ogenomförbara bestämmelser kommer att ändras för att återspegla parternas vilja och endast i den utsträckning som krävs för att göra dem verkställbara och resten av bestämmelserna i avtalet gäller med full effekt.
  6. Meddelande. Meddelanden måste skickas via e-post, första klass, flygpost eller expressbud och anses överlämnade när de tas emot. Meddelanden till kunden kan också skickas till tillämpligt kontos mejladress och anses överlämnade när de skickas. Meddelanden till Dropbox ska skickas till Dropbox juridiska avdelning på contractnotices@dropbox.com, med kopia till Dropbox, Inc., P.O. Box 77767, San Francisco, CA 94107, attn.: Legal Department.
  7. Upphävande. Ett upphävande av någon typ av standard är inte ett upphävande av någon påföljande standard.
  8. Överlåtelse. Kunden får inte överlåta avtalet eller några rättigheter eller skyldigheter enligt avtalet utan skriftligt medgivande från Dropbox, med undantag för att kunden genom ett skriftlig meddelande till Dropbox kan överlåta hela avtalet till den slutliga enheten i samband med fusion, förvärv eller försäljning av alla eller i princip alla dess tillgångar. Dropbox får inte överlåta avtalet utan att meddela kunden, förutom att Dropbox kan överlåta avtalet eller några rättigheter eller skyldigheter enligt avtalet till ett dotterbolag eller i samband med fusion, förvärv, omorganisation eller försäljning av alla eller alla dess huvudsakliga tillgångar utan att meddela detta. Alla andra försök att överföra eller tilldela är ogiltiga.
  9. Ingen byrå. Dropbox och kunden inte är juridiska partners eller agenter, utan är oberoende entreprenörer.
  10. Användande av underleverantörer. Kunden samtycker till att Dropbox utnämner underleverantörer, inklusive underbiträden för personuppgifter, för att utföra tjänsterna. Dropbox förblir ansvarigt för alla handlingar eller underlåtenheter som dess underleverantörer eller underentreprenörer gör sig skyldiga till och för alla skyldigheter som läggs ut på entreprenad. Dropbox kommer att lista sina nuvarande underbiträden på: https://assets.dropbox.com/documents/en/legal/subprocessors-dfb-013118.pdf eller en annan länk från Dropbox från tid till annan. Dropbox kan lägga till eller ta bort underbiträden från tid till annan. Dropbox informerar kunden i förväg om nya underbiträden via en prenumerationsmekanism som beskrivs i listan över underbiträden länkade ovan. Om kunden invänder mot en förändring ska denna att meddela Dropbox om invändningen till privacy@dropbox.com inklusive rimlig information som stöder kundens oro inom sextio dagar efter att ha fått meddelande om en ändring från Dropbox eller, om kunden inte har prenumererat på att få detta meddelande , inom sextio dagar efter det att Dropbox publicerade ändringen. Dropbox kommer sedan med kommersiellt rimliga ansträngningar arbeta för att granska och svara på kundens invändningar inom trettio dagar efter mottagandet av kundens invändning. Dropbox-svaret på kundens invändning kommer åtminstone att innehålla rimliga anpassningar, i förekommande fall, som kunden eller Dropbox kan vidta för att begränsa eller förhindra ett nytt underbiträde ska börja fungera som personuppgiftsbiträde för kunddata när kunden använder sig av tjänsterna. Om Dropbox inte svarar på en kundinvändning som beskrivits ovan, eller inte på rimligt sätt kan hantera kundens invändning, kan kunden säga upp avtalet genom att tillhandahålla skriftligt meddelande till Dropbox: (a) inom trettio dagar efter mottagandet av ett Dropbox-svar som inte följer detta Avsnitt 14.10; eller (b) om Dropbox inte svarat inom trettio dagar efter det att svarstiden för Dropbox förfallit.
  11. Force Majeure. Med undantag för betalningsskyldigheter kommer varken Dropbox eller kunden att bli ansvariga för otillräckliga resultat i den utsträckning de orsakas av ett tillstånd som låg utanför partens rimliga kontroll (till exempel naturkatastrofer, krigshandling eller terrorism, upplopp, arbetskonflikter, statliga ingripanden och internetstörningar).
  12. Inga tredjepartsförmånstagare. Det finns inga tredjepartsförmånstagare till avtalet. Utan att det inskränker detta avsnitt är en kunds slutanvändare inte tredjepartsförmånstagare till kundens rättigheter enligt avtalet.
 15. Definitioner.
  • Policy om godtagbar användning” avser Dropbox policy om godtagbar användning som fastställs via följande länk eller annan länk som Dropbox kan ange: https://www.dropbox.com/acceptable_use.
  • Kontodata” avser det konto och de kontaktuppgifter som lämnas till tjänsterna av kunder eller slutanvändare.
  • Administratör” avser en teknisk slutanvändare som utsetts av kunden och som, i flera nivåer, administrerar tjänsterna till slutanvändare på kundens vägnar.
  • Administratörskonto” avser ett administratörskonto som tillhandahållits kunden av Dropbox i syfte att administrera tjänsterna.
  • Adminkonsol” avser det onlineverktyg som tillhandahållits kunden av Dropbox för administration av tjänsterna.
  • Dotterbolag” avser alla enheter som kontrollerar, kontrolleras av eller är under gemensam kontroll av en part, där ”kontroll” avser möjligheten att reglera administrationen och policyer för en enhet.
  • Avtal” avser gemensamt detta företagsavtal, varje tillämplig ordersedel, avtalet om databearbetning och, om tillämpligt, HIPAA Business Associate-avtalet och eventuella tjänstetillägg som parterna ingått.
  • Betatjänster” avser tjänster eller funktioner som har identifierats som alfa, beta, förhandsvisning, tidig åtkomst eller utvärdering, eller ord eller fraser med liknande betydelser.
  • Anspråk” avser ett anspråk av en tredje part, inklusive en rättslig påföljd.
  • Kunddata” avser lagrade data, kontodata, meddelanden, kommentarer, strukturerade data, bilder och annat innehåll som skickats till tjänsterna av kunden eller slutanvändare.
  • Kunddomäner” avser kundens internetdomännamn.
  • Avtal om databearbetning” avser avtalet med Dropbox angående uppfyllandet av kraven i EU:s dataskyddslagar som anges på följande länk: https://assets.dropbox.com/documents/en/legal/dfb-data-processing-agreement.pdf eller annan länk som Dropbox kan ange.
  • EES” avser Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
  • Ikraftträdandedatum” avser det datum då detta företagsavtal senast undertecknades av en part.
  • Slutanvändare” avser användare av kundens tjänstekonto. Slutanvändare kan innefatta kundens och dess dotterbolags anställda och konsulter.
  • Slutanvändarkonto” avser ett konto hos Dropbox som etablerats av kunden genom tjänsterna för en slutanvändare.
  • EU:s dataskyddslagar” innebär, i den mån de är i kraft och tillämpas från tid till annan, de lagar som avser EU:s dataskyddsdirektiv, och den allmänna uppgiftsskyddsförordningen för EU (2016/679) och alla genomförande lagar i varje EU-medlemsstat.
  • EU-US Privacy Shield Program” avser ramverket för Privacy Shield-programmet mellan EU och USA och dess principer så som dessa framställs av US Department of Commerce och Europeiska kommissionen angående insamling, användning och lagring av personuppgifter från EU:s medlemsländer.
  • Exkluderade funktioner” avser tjänster eller funktioner som anges här https://assets.dropbox.com/documents/en-us/legal/dfb-services-exceptions.pdf. Denna lista kan uppdateras från tid till annan av Dropbox, under förutsättning att icke-beta funktioner som införlivats i tjänsterna från och med ikraftträdandedatumet inte övergår till listan över exkluderade funktioner under löptiden.
  • Lagar om exportkontroll” avser alla tillämpliga lagar och bestämmelser som styr export och omexport, inklusive Export Administration Regulations (”EAR”) som upprätthålls av amerikanska Department of Commerce, handels- och finanssanktioner som upprätthålls av Treasury Department's Office of Foreign Assets Control, samt bestämmelserna International Traffic in Arms Regulations (”ITAR”) som upprätthålls av Department of State.
  • Avgifter” avser summor som fakturerats kunden av Dropbox för tjänsterna som anges på ordersedeln.
  • HIPAA Business Associate-avtal” avser ett avtal mellan kunden och Dropbox beträffande vardera partens skyldigheter med avseende på ”skyddad hälsoinformation” enligt HIPAA-sekretessregeln (45 C.F.R. avsnitt 164.051).
  • Ursprungliga löptiden” avser löptiden för de tillämpliga tjänsterna med början på datumet för tillhandahållande och fortsatt under den tidsperiod som anges i ordersedeln.
  • Immateriella rättigheter” avser nuvarande och framtida rättigheter i hela världen enligt patent, upphovsrätt, affärshemligheter, varumärken, moraliska rättigheter och andra liknande rättigheter.
  • Ordersedel” avser det orderdokument eller den ordersida där tjänsterna beställs.
  • Personuppgifter”, ”bearbeta” och ”bearbetning” har den betydelse som anges för dessa termer i EU:s dataskyddslagar.
  • Datum för tillhandahållande” är det datum då Dropbox gör tjänsterna tillgängliga för kunden.
  • Förnyelseperiod” avser, om inte parterna skriftligt kommer överens om annat, den tolvmånadersperiod av förnyelse som följer antingen den ursprungliga löptiden för tjänsterna eller en tidigare förnyelseperiod. Förnyelsevillkor framgår på ordersedeln.
  • Säkerhetsnödsituation” avser (i) användning av tjänsterna som stör eller kan störa tjänsterna, andra kunders användning av tjänsterna eller infrastrukturen som används till att leverera tjänsterna, eller (ii) oauktoriserad åtkomst av tredje part till tjänsterna.
  • Säkerhetsåtgärder” avser de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som beskrivs på https://assets.dropbox.com/documents/en/legal/security-measures.pdf eller annan länk som Dropbox kan ange.
  • Tjänster” avser de tjänster som beställs av kunden på ordersedeln. Om kunden beställer Dropbox Business beskrivs tjänsterna på https://www.dropbox.com/business/plans-comparison, eller annan länk som Dropbox kan ange. Alla andra tjänster anges på tillämplig ordersedel.
  • Tjänstetillägg” avser ett dokument som bifogats en ordersedel där särskilda tjänster räknas upp, med specifika villkor för dessa tjänster.
  • Löptid för tjänsterna” avser den ursprungliga löptiden för tjänsterna och alla förnyelseperioder för de tillämpliga tjänsterna.
  • Tjänstegränser” avser taxor, lagring, slutanvändare eller andra begränsningar för kundens användning av tjänsterna enligt beskrivningen på tillämplig ordersedel.
  • Programvara” avser den kundprogramvara som tillhandahålls som en del av tjänsterna, antingen direkt av Dropbox eller via distributionskanaler från tredje part, till exempel appbutiker.
  • Lagrade data” avser filer som laddas upp till tjänsterna med användning av programvaran av kunden eller slutanvändare.
  • Underleverantör” avser en enhet till vilken Dropbox lägger ut någon av dess skyldigheter enligt avtalet.
  • Underentreprenör” avser en enhet som samtycker till att hantera kunddata på Dropbox vägnar, eller en annan Dropbox underentreprenörs vägnar, för att leverera tjänsterna.
  • Skatter” avser all mervärdesskatt och andra skatter (inklusive ISS, CIDE, PIS, CONFINS), tullsats eller annan debitering av vilken typ som helst exklusive skatt som baseras på Dropbox nettoinkomst associerat med tjänsterna eller programvaran, inklusive relaterade böter eller ränta.
  • Löptid” avser löptiden för avtalet, som börjar på ikraftträdandedatumet och fortsätter till den tidigare av (i) slutet av löptiden för alla gällande löptider för tjänster eller (ii) till dess att avtalet avbryts så som beskrivs här.
  • Förfrågan från tredje part” avser en förfrågan från en tredje part om handlingar tillhörande en slutanvändares användning av tjänsterna inklusive information i eller från en slutanvändares eller kunds konto för tjänsterna. Förfrågan från tredje part kan inkludera giltiga beslut om husrannsakan, domstolsbeslut eller stämningar, eller någon annan förfrågan för vilket det finns skriftligt medgivande från slutanvändare, eller från en slutanvändares auktoriserade representant, som tillåter att uppgifterna lämnas ut.
  • Källskatt” avser eventuella skatter som påförs Dropbox eller kundens återförsäljare där kunden är enligt lag skyldig att hålla inne eller dra av på betalningen till Dropbox eller kundens återförsäljare.

Denna översättning tillhandahålls endast för bekvämlighet, och det är den engelska versionen som är styrande om det förekommer avvikelser.

Dropbox DMCA-policy

Dropbox (”Dropbox”) respekterar andras immateriella rättigheter och förväntar sig att dess användare gör detsamma. I enlighet med Digital Millennium Copyright Act från 1998, vars text finns på webbplatsen för U.S. Copyright Office på http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf, kommer Dropbox att svara snabbt på anspråk om intrång i upphovsrätten som begås med hjälp av Dropbox tjänst och/eller Dropbox webbplats (”Webbplatsen”) om dessa anspråk rapporteras till Dropbox utsedda upphovsrättsombud som identifierats i testmeddelandet nedan.

Om du är en upphovsrättsägare, behörig att agera på uppdrag av en, eller behörig att agera enligt någon exklusiv rätt enligt upphovsrätten, ska du rapportera påstådda intrång i upphovsrätten som sker på eller via webbplatsen genom att fylla i följande anmälan om påstått intrång i DMCA och skicka den till Dropbox utsedda upphovsrättsombud. När Dropbox tar emot anmälan som beskrivs nedan kommer Dropbox att vidta de åtgärder som anses lämpliga efter eget gottfinnande, inklusive borttagning av det tvivelaktiga innehållet från webbplatsen.

DMCA-anmälan om påstått intrång (”Anmälan”)

 1. Identifiera det upphovsrättsskyddade material som du anser har utsatts för intrång eller, om denna anmälan omfattar flera upphovsrättsskyddade material, kan du ge en representativ lista på de upphovsrättsskyddade material som du hävdar har utsatts för intrång.

 2. Identifiera det material eller den länk du anser kränker upphovsrätten (eller är föremål för intrånget) och vars åtkomst ska inaktiveras och, i tillämpliga fall, som minimum webbadressen till den länk som visas på webbplatsen eller den exakta platsen där sådant material kan hittas.

 3. Tillhandahåll ditt företags anknytning (om tillämpligt), postadress, telefonnummer och e-postadress om det finns tillgängligt.

 4. Inkludera båda av följande redogörelser i anmälans huvuddel:
  • ”Jag intygar härmed att jag har goda skäl att tro att den omstridda användningen av det upphovsrättsskyddade materialet inte är godkänd av upphovsrättsinnehavaren, dess agent eller lagen (t.ex. principen om rättvis användning).”

  • ”Jag intygar härmed att informationen i denna anmälan är korrekt, och jag intygar under ed att jag är upphovsrättsinnehavaren eller behörig att agera på uppdrag av innehavaren, upphovsrätten eller en exklusiv rätt enligt upphovsrätten som hävdas ha utsatts för intrång.”

 5. Tillhandahåll ditt fullständiga juridiska namn och din elektroniska eller fysiska signatur.

Leverera denna anmälan med alla poster ifyllda till Dropbox utsedda upphovsrättsombud:

Copyright Agent
Dropbox Inc.
333 Brannan Street
San Francisco, CA 94107
USA

Denna översättning tillhandahålls endast för bekvämlighet, och det är den engelska versionen som är styrande om det förekommer avvikelser.

Dropbox policy för datoranvändning

Dropbox används av miljontals människor och vi är stolta över förtroendet de har för oss. I gengäld litar vi på att du använder våra tjänster på ett ansvarsfullt sätt.

Du samtycker till att inte missbruka Dropbox tjänster (”Tjänster”) och att inte hjälpa någon annan att göra det. Du får exempelvis inte ens försöka att göra något av följande i anslutning till tjänsterna:

 • undersöka, skanna eller testa sårbarheten i ett system eller nätverk, om inte detta görs i enlighet med vårt Bug Bounty-program;
 • bryta mot eller på annat sätt kringgå någon typ av säkerhets- eller verifieringsåtgärder;
 • få åtkomst till, manipulera eller använda icke-offentliga områden eller delar av tjänsterna eller delade områden av tjänsterna som du inte har blivit inbjuden till;
 • påverka eller störa någon användare, värd eller nätverk, till exempel genom att skicka ett virus, överbelasta, skicka skräppost, spamma eller e-postbomba någon del av tjänsterna;
 • få åtkomst till, söka eller skapa konton för tjänsterna på något annat sätt än våra offentligt stödda gränssnitt (t.ex. ”skrapning” eller att skapa flera konton);
 • skicka oönskade meddelanden, kampanjer, annonser eller skräppost;
 • skicka ändrad, vilseledande eller falsk källa-identifierande information, inklusive ”spoofing” eller ”nätfiske”;
 • marknadsföra eller göra reklam för produkter eller tjänster som inte är dina egna utan lämpligt tillstånd;
 • missbruka värvningar eller erbjudanden för att få mer lagringsutrymme än vad som förtjänas eller sälja lagringsutrymme man har fått genom värvningar eller erbjudanden;
 • kringgå lagringsutrymmesbegränsningar;
 • sälja tjänsterna såvida du inte har specifikt tillstånd att göra det;
 • publicera eller dela material som är pornografiskt eller oanständigt på olagligt sätt, eller som innehåller extrema våldshandlingar eller terroristverksamhet, inklusive terrorpropaganda;
 • förespråka bigotteri eller hat mot någon person eller grupp med personer baserat på deras ras, religion, etnicitet, kön, könsidentitet, sexuell preferens, funktionshinder eller nedsatt funktion;
 • trakassera eller misshandla Dropbox personal eller företrädare eller ombud som utför tjänster för Dropbox;
 • bryta mot lagen på något sätt, inklusive att lagra, publicera eller dela material som är bedrägligt, ärekränkande eller vilseledande; eller
 • kränka sekretessen eller överträda andras rättigheter.

Denna översättning tillhandahålls endast för bekvämlighet, och det är den engelska versionen som är styrande om det förekommer avvikelser.

Programvara med öppen källkod på Dropbox

Dropbox är en aktiv deltagare i communityt för öppen källkod. Många av våra egna projekt har öppen källkod (https://opensource.dropbox.com) och vi använder programvara med öppen källkod på många olika sätt i våra produkter. Medgivandemeddelanden för den programvara med öppen källkod som kan ingå i våra produkter finns här.

Vi tackar communityt för öppen källkod för deras stora bidrag!