Skip to main content

Dropbox Education

Skapa ett säkert, anslutet campus

Driv utbildning, lärarforskning och verksamhet för universitetsanställda med Dropbox Educations säkra samarbetsplattform.

Ett universitetsområde med grönområden och gångvägar som används av studenter med ryggsäckar

Hantera användare och skydda institutionell data

ögonikon

Synlighet och kontroll

Dropbox Education ger IT-avdelningen de administrativa verktyg de behöver för att enkelt hantera användare och övervaka aktiviteter och kontrollera delningsbehörigheter.

låsikon

Avancerad säkerhet

Säkerhet i flera lager hjälper dig att skydda känslig IP-information och institutionsdata. Genom att integrera med verktyg som Active Directory, Cloudlock, Shibboleth, InCommon, och Okta kan du anpassa säkerheten.

sköldikon med en bock i mitten

Förtroende och efterlevnad

Dropbox har stöd för de mest allmänt erkända standarderna och föreskrifterna, som FERPA, COPPA, HIPAA, HITECH, ISO 27001, 27017, 27018 och ISO 22301. Dropbox Paper har också stöd för HIPPA-efterlevnad.

ikon för flera personer

Få fart på akademiskt och forskningssamarbete

Med synkronisering över flera enheter och fildelning mellan alla operativsystem – inklusive Linux – kan forskare samarbeta säkert i alla filtyper, inklusive Office 365, DCM, LaTeX med flera. Dropbox Enterprise fortsätter att ge användarna så mycket lagringsutrymme som de behöver.

blixtikon

Förbättra utbildning och personalproduktivitet

Främja lärar- och studentengagemang. Dropbox integrerar med branschens bästa lärplattformar som Blackboard, Canvas och Moodle samt kommunikationsverktyg som Microsoft Teams, Slack och Zoom.

en pennikon med en snirkel bredvid

Snabba på avtalsflöden

Antagnings-, HR- och fastighetspersonal kan också begära, signera och lagra viktiga dokument med Dropbox Sign.

För mer information och FAQ om Dropbox Education