Denna översättning tillhandahålls endast för bekvämlighet, och det är den engelska versionen som är styrande om det förekommer avvikelser.

Dropbox villkor för tjänsten

Publicerat: 8 decenber 2016

Träder i kraft: 10 februari 2017

Tack för att du använder Dropbox! Dessa villkor för tjänsten (”Villkor”) omfattar användning och åtkomst till våra tjänster, klientprogramvara och webbplatser (”Tjänster ”). Om du bor utanför USA, Kanada och Mexiko (”Nordamerika”) tecknar du avtal med Dropbox International Unlimited Company, och om du bor i Nordamerika tecknar du avtalet med Dropbox, Inc. Vår integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din information medan vår policy för datoranvändning beskriver ditt ansvar när du använder våra tjänster. Genom att använda våra tjänster, godkänner du dessa villkor, vår integritetspolicy och vår policy för datoranvändning. Om du använder våra tjänster för en organisation godkänner du dessa villkor på uppdrag av organisationen.

Dina saker och dina behörigheter

När du använder våra tjänster förser du oss med saker som dina filer, innehåll, meddelanden, kontakter och så vidare (”Dina saker ”). Dina saker är dina. Dessa villkor ger oss inte några rättigheter till dina saker förutom de begränsade rättigheter som gör att vi kan erbjuda tjänsterna.

Vi behöver din tillåtelse för att göra saker som att vara värd för dina saker, säkerhetskopiera dem och dela dem när du ber oss att göra detta. Våra tjänster förser dig också med funktioner som miniatyrbilder, dokumentförhandsvisningar, kommentering, enkel sortering, redigering, delning och sökning. Dessa och andra funktioner kan kräva att våra system får tillgång till, lagrar och söker igenom dina saker. Du ger oss tillstånd att göra dessa saker, och detta tillstånd sträcker sig till våra dotterbolag och betrodda tredje parter som vi arbetar med.

Dela dina saker

Våra tjänster låter dig dela dina saker med andra, så tänk på att vara försiktig med vad du delar.

Dina skyldigheter

Du är ansvarig för ditt uppträdande. Dina saker och du måste följa vår policy för datoranvändning. Tjänsternas innehåll kan vara skyddat av andras immateriella rättigheter. Kopiera inte, ladda inte upp eller ner eller dela innehåll om du inte har rätt att göra det.

Vi kan se över ditt uppförande och innehåll för att uppfylla dessa villkor och vår policy för datoranvändning. Med detta sagt, har vi ingen skyldighet att göra det. Vi är inte ansvariga för det innehåll som folk postar och delar via tjänsterna.

Hjälp oss att hålla dig informerad och dina saker skyddade. Skydda ditt lösenord till tjänsterna och håll din kontoinformation aktuell. Dela inte dina kontouppgifter och ge inte andra personer åtkomst till ditt konto.

Du får använda våra tjänster enbart på sätt som är tillåtna enligt gällande lagstiftning, inklusive lagar och förordningar om exportkontroll. Tjänsterna är inte avsedda för, och får inte användas av, personer under 13 år. Genom att använda våra tjänster, intygar du att du är över 13 år.

Programvara

Vissa av våra tjänster låter dig ladda ner klientprogramvara (”Programvara”) som kan uppdateras automatiskt. Så länge du uppfyller dessa villkor, ger vi dig en begränsad, icke-exklusiv, icke överförbar, återkallelig licens för att använda programvaran, endast för att få tillgång till tjänsterna. Om någon del av programvaran erbjuds med en öppen källkodslicens kommer Dropbox att göra licensen tillgänglig för kunden och bestämmelserna i den licensen kan uttryckligen åsidosätta några av villkoren i detta avtal. Om följande restriktioner inte är förbjudna enligt lag, accepterar du att inte dekonstruera eller dekompilera tjänsterna, försöka göra det eller hjälpa någon att göra det.

Betatjänster

Ibland släpper vi produkter och funktioner som vi fortfarande testar och utvärderar. Dessa tjänster har märkts som beta, förhandsversion, tidig åtkomst eller utvärdering (eller med ord eller fraser med liknande innebörd) och är kanske inte lika tillförlitliga som Dropbox övriga tjänster, så vi ber dig att tänka på detta.

Våra saker

Tjänsterna är skyddade av upphovsrätt, varumärken och andra amerikanska och utländska lagar. Dessa villkor ger dig inte någon rätt, äganderätt eller andel av tjänsterna, andras innehåll i tjänsterna, Dropbox varumärken, logotyper och andra varumärkesfunktioner. Vi välkomnar feedback, men observera att vi kan komma att använda kommentarer eller förslag utan att fråga om lov.

Copyright

Vi respekterar andras immateriella rättigheter och ber att du också gör det. Vi bemöter meddelanden om påstådda överträdelser mot upphovsrätten, om de följer lagen, och sådana meddelanden ska redovisas med hjälp av våra upphovsrättsregler. Vi förbehåller oss rätten att radera eller inaktivera innehåll som hävdas vara intrång och att avsluta konton med upprepade intrång. Vårt utsedda ombud för anmälan av påstådda överträdelser av upphovsrätt i tjänsterna:

Copyright Agent
Dropbox, Inc.
333 Brannan Street
San Francisco, CA 94107
copyright@dropbox.com

Betalkonton

Fakturering. Du kan öka ditt lagringsutrymme och lägga till betalda funktioner till ditt konto (omvandla ditt konto till ett ”betalkonto ”). Vi kommer automatiskt att fakturera dig från den dag du konverterar till ett betalkonto och vid varje periodisk förnyelse fram till dess att kontot avslutas. Har du en årsplan skickar vi dig en påminnelse via e-post om att din plan kommer att förnyas inom en rimlig tidsperiod före förnyelsedatumet. Du är ansvarig för alla tillämpliga skatter och vi kommer att ta ut skatt när det behövs. Vissa länder har obligatoriska lokala förordningar gällande din rättighet att avbryta tjänsten, och denna paragraf åsidosätter inte dessa förordningar.

Ingen återbetalning. Du får avbryta ditt Dropbox betalkonto när du vill. Återbetalningar görs endast om det krävs enligt lag. Till exempel har användare som är bosatta i Europeiska unionen rättighet att avbryta sina prenumerationer på ett betalkonto inom 14 dagar efter att de registrerat sig för, uppgraderat till eller förnyat betalkontot.

Nergraderingar. Ditt betalda konto kommer att förbli gällande tills det avbryts eller avslutas enligt dessa villkor. Om du inte betalar för ditt betalda konto i tid förbehåller vi oss rätten att stänga av det eller att minska din lagringskapacitet till nivån för gratiskonton.

Ändringar. Vi kan komma att ändra gällande avgifter, men kommer att ge dig förhandsinformation om dessa ändringar genom ett meddelande till den e-postadress som är kopplad till ditt konto.

Dropbox-team

Mejladress. Registrerar du dig för ett Dropbox-konto med en mejladress du fått från din organisation kan organisationen hindra dig från att använda Dropbox tills du går över till ett konto i ett Dropbox-team (t.ex. Dropbox Business-planer eller Dropbox Education) eller tills du kopplar ditt Dropbox-konto till en personlig mejladress.

Använda Dropbox-team. Om du går med i ett Dropbox-team måste du använda det i enlighet med din organisations villkor och policyer. Observera att Dropbox-teamkonton kontrolleras av din organisation. Dina administratörer kan ha möjlighet att komma åt, avslöja, begränsa eller ta bort information i eller från ditt Dropbox -teamkonto. De har också möjlighet att begränsa eller avsluta din åtkomst till ett Dropbox-teamkonto. Om du konverterar ett befintligt Dropbox-konto till en del av ett Dropbox-teamkonto kan dina administratörer hindra dig från att senare frikoppla ditt konto från Dropbox-teamet.

Avsluta tjänsten

Du kan sluta använda våra tjänster när som helst. Vi förbehåller oss rätten att stänga av eller avsluta din åtkomst till tjänsterna efter en varning till dig om:

(a) du bryter mot dessa villkor,

(b) du använder tjänsterna på ett sätt som skulle orsaka oss eller andra användare risk för skada eller förlust, eller

(c) du inte har ett betalt konto och inte har använt våra tjänster under 12 månader i följd.

Vi kommer att meddela dig inom en rimlig tidsperiod via den e-postadress som är kopplad till ditt konto så att du kan åtgärda den aktivitet som ledde till att vi kontaktade dig och ha möjlighet att exportera dina saker från vara tjänster. Om du efter detta meddelande inte utför de steg vi kräver kommer vi att avsluta eller avstänga din åtkomst till tjänsterna.

Vi skickar inget meddelande före avslutning under följande förhållanden:

(a) du bryter väsentligt mot dessa villkor,

(b) att göra det skulle orsaka oss rättsligt ansvar eller kompromettera vårt tillhandahållande av tjänsterna till andra användare, eller

(c) vi är förbjudna att göra det enligt lag.

Avsluta tjänsterna

Vi kan komma att avsluta tjänsterna till följd av oförutsedda omständigheter utanför Dropbox kontroll eller för att uppfylla ett juridiskt krav. I så fall meddelar vi dig inom en rimlig tid så att du kan exportera dina saker från våra system. Om vi avslutar tjänsterna på detta sätt innan slutet av någon fastställd eller minsta period du har betalat för kommer vi att återbetala den del av avgifterna du har betalat på förhand men inte ännu använt.

Tjänster ”i befintligt skick”

Vi strävar efter att erbjuda bra tjänster, men det finns vissa saker som vi inte kan garantera. SÅ LÅNGT SOM LAGEN TILLÅTER LÄMNAR DROPBOX OCH DESS PARTNERS, LEVERANTÖRER OCH DISTRIBUTÖRER INGA GARANTIER, VARKEN DIREKTA ELLER INDIREKTA, FÖR TJÄNSTERNA. TJÄNSTERNA TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK”. VI LÄMNAR INTE HELLER NÅGRA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE OCH ICKE-ÖVERTRÄDELSE. Vissa platser tillåter inte ansvarsfriskrivningen i detta stycke, så den kanske inte gäller dig.

Ansvarsbegränsning

VI UTESLUTER INTE OCH BEGRÄNSAR INTE VÅRT ANSVAR TILL DIG DÄR DET SKULLE VARA OLAGLIGT ATT GÖRA DET. DETTA OMFATTAR EVENTUELLT ANSVAR FÖR DROPBOX ELLER DESS DOTTERBOLAGS BEDRÄGERI ELLER BEDRÄGLIG FÖRVRÄNGNING VAD GÄLLER TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTERNA. I LÄNDER DÄR FÖLJANDE TYPER AV UNDANTAG INTE TILLÅTS ÄR VI ENBART ANSVARIGA TILL DIG FÖR FÖRLUSTER OCH SKADOR SOM RIMLIGTVIS KUNDE HA FÖRUTSETTS OCH SOM ÄR ETT RESULTAT AV ATT VI INTE ANVÄNDE RIMLIG FÖRSIKTIGHET OCH KUNSKAPER, ELLER VÅRT BROTT MOT AVTALET MED DIG. DENNA PARAGRAF PÅVERKAR INTE KONSUMENTRÄTTIGHETER SOM INTE KAN AVTALAS BORT ELLER BEGRÄNSAS AV NÅGOT KONTRAKT ELLER AVTAL.

I LÄNDER DÄR UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNINGAR AV ANSVAR TILLÅTS KOMMER DROPBOX, DESS DOTTERBOLAG, TILLHANDAHÅLLARE ELLER DISTRIBUTÖRER INTE ATT VARA ANSVARIGA FÖR:

i. INDIREKTA, SPECIELLA, OAVSIKTLIGA, STRAFFBARA SKADOR, SKADESTÅNDSKRAV ELLER FÖLJDSKADOR, ELLER

ii. FÖRLUSTER AV ANVÄNDNING, DATA, VERKSAMHET ELLER VINST, OBEROENDE AV LAG.

DESSA UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNINGAR GÄLLER OAVSETT AV OM DROPBOX ELLER NÅGON AV DESS DOTTERBOLAG HAR VARNATS FÖR MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR.

ANVÄNDER DU TJÄNSTERNA FÖR KOMMERSIELLA ÄNDAMÅL ELLER FÖR ÅTERFÖRSÄLJNING KOMMER DROPBOX, DESS DOTTERBOLAG, LEVERANTÖRER OCH DISTRIBUTÖRER INTE ATT HA NÅGOT ANSVAR GENTEMOT DIG FÖR FÖRLUSTER AV VINST ELLER VERKSAMHET, AVBROTT AV VERKSAMHET ELLER FÖRLUST AV MÖJLIG VERKSAMHET. DROPBOX OCH DESS DOTTERBOLAG ÄR INTE ANSVARIGA FÖR NÅGON TJÄNSTEANVÄNDARES UPPFÖRANDE ONLINE ELLER OFFLINE.

FÖRUTOM DE TYPER AV ANSVAR VI INTE KAN BEGRÄNSA ENLIGT LAG (BESKRIVS I DETTA AVSNITT), BEGRÄNSAR VI VÅRT ANSVAR TILL DIG TILL DEN STÖRRE AV 20 USD ELLER 100 % AV NÅGON SUMMA DU BETALT UNDER DIN NUVARANDE TJÄNSTEPLAN MED DROPBOX.

Tvistlösning

Låt oss försöka reda ut saken först. Vi vill ta upp saken utan att behöva använda en formell rättsak. Innan du gör en anmälan mot Dropbox samtycker du till att försöka lösa tvisten informellt genom att kontakta dispute-notice@dropbox.com. Vi kommer att försöka lösa tvisten informellt genom att kontakta dig via e-post. Om en tvist inte har lösts inom 15 dagar efter inlämnandet kan du eller Dropbox inleda ett formellt förfarande.

Rättsligt forum för tvister. Du och Dropbox går med på att alla rättsliga förfaranden för att lösa åtal relaterade till dessa villkor skall tas upp i de federala domstolarna i San Francisco County, Kalifornien, enligt de obligatoriska förlikningsvillkoren nedan. Både du och Dropbox samtycker till platsen och den personliga jurisdiktionen i sådana domstolar. Är du bosatt i ett land (till exempel ett land som är medlem i Europeiska unionen) med lagstifting som ger konsumenter rätt att ta upp tvister i lokal domstol påverkar denna paragraf inte dessa krav.

OM DU ÄR BOSATT I USA GODKÄNNER DU OCKSÅ FÖLJANDE OBLIGATORISKA FÖRLIKNINGSVILLKOR.

Vi båda är överens om att avgöra genom skiljedom. Du och Dropbox är överens om att lösa eventuella anspråk relaterade till dessa villkor eller till tjänsterna genom ett slutligt och bindande skiljeförfarande av en enda skiljeman, förutom för vad som anges i undantag från avtal om att avgöra genom skiljedom nedan. Detta omfattar tvister om eller relaterade till tolkning eller tillämpning av detta avsnitt om obligatoriska skiljedomsvillkor, inklusive dess verkställande, återkallelse eller giltighet.

Avböja avgörande genom skiljedom. Du kan avböja överenskommelse att avgöra genom skiljedom genom att klicka här och skicka formuläret där du väljer att avböja avtalet inom 30 dagar från det att du först registrerade ditt konto. Om du samtyckte till en tidigare version av dessa villkor som tillät dig att avböja avtalet om skiljedom förblir dock ditt tidigare val att avböja eller inte avböja avtalet bindande.

Skiljedomsförfaranden. Den amerikanska skiljedomsföreningen (AAA) kommer att administrera skiljeförfarandet enligt dess kommersiella skiljedomsregler och tilläggsprocedurer för konsumenttvister. Skiljeförfarandet kommer att hållas i det county i USA där du bor eller arbetar, San Francisco (CA), eller någon annan plats vi är överens om.

Skiljedomsavgifter och kostnader. AAA-reglerna reglerar betalning av alla skiljedomsavgifter. Dropbox kommer att betala alla skiljedomsavgifter för skiljeförfarande för enskilda personer med anspråk på mindre än 75 000 USD. Om skiljedomen löser sig med en ersättning som är mer förmånlig för dig än något erbjudande som vi gör för att lösa anspråket kommer vi att betala dig ytterligare 1 000 USD utöver ersättningen. Dropbox kommer inte att reklamera kostnader för sina advokater i relation till skiljeförfarandet om inte skiljemannen bestämmer att ditt anspråk är oseriöst.

Undantag från avtalet om skiljedom. Både du och Dropbox kan lämna in anspråk, om de uppfyller kraven för småmålsdomstol i San Francisco (CA) eller något län i USA där du bor eller arbetar. Endera parten kan föra en rättstvist endast för att få till stånd ett föreläggande för att undvika obehörig användning eller missbruk av tjänsterna, eller intrång i immateriella rättigheter (t.ex. varumärken, affärshemligheter, upphovsrätt eller patenträttigheter), utan att först genom skiljedom eller informella överenskommelser försöka få till stånd en förlikning enligt ovan. Om förlikningsavtalet inte gäller dig eller dina anspråk går du med på exklusiv jurisdiktion för de statliga och federala domstolarna i San Francisco County, Kalifornien för att lösa dina anspråk.

INGEN KOLLEKTIV TALAN.Du kan endast lösa tvister med oss på individuell basis och får inte göra några anspråk som kärande eller medlem av en grupp i en kollektiv, konsoliderad, eller representativ talan. Kollektivt skiljeförfarande, kollektiv talan, allmänna åtgärder med privat advokat och konsolidering med andra skiljeförfaranden är inte tillåtna. Om det avgörs att denna specifika paragraf är overkställbar så skall hela avsnittet om obligatoriska skiljedomsvillkor anses vara ogiltig.

Tillämpliga lagar

Dessa villkor skall regleras av Kaliforniens lag med undantag för om de strider mot gällande rättsprinciper. Vissa länder (inklusive länder i Europeiska unionen) har dock lagstiftning som kräver att avtal lyder under den lokala lagstiftningen i konsumentens land. Denna paragraf åsidosätter inte denna lagstiftning.

Hela avtalet

Dessa villkor utgör hela avtalet mellan dig och Dropbox i förhållande till föremålet för dessa villkor, och ersätter alla andra tidigare eller samtidiga överenskommelser eller villkor som gäller för föremålet för dessa villkor. Dessa villkor skapar inga tredje parts förmånsrätter.

Upphävande, avskiljning och överlåtelse

Dropbox misslyckande att upprätthålla en bestämmelse betyder inte att de avstår från sin rätt att göra det vid ett senare tillfälle. Om en bestämmelse anses vara ogiltig kommer de återstående bestämmelserna i villkoren att förbli gällande och ersättas med ett nytt tillämpligt villkor som avspeglar vår avsikt så mycket som möjligt. Du får inte överlåta någon av dina rättigheter enligt dessa villkor, och varje sådant försök kommer att ogiltigförklaras. Dropbox kan överlåta sina rättigheter till något av dess partners eller dotterbolag, eller någon efterträdare i intresse för alla företag i samband med tjänsterna.

Ändringar

Vi kan komma att ändra dessa villkor från tid till annan för att bättre återspegla följande:

(a) ändringar i lagen,

(b) nya regleringsvillkor, eller

(c) förbättringar eller tillägg till våra tjänster.

Om en uppdatering påverkar din användning av tjänsterna eller dina lagliga rättigheter som användare av våra tjänster kommer vi att meddela dig före uppdateringens ikraftträdandedatum genom att skicka ett meddelande till e-postadressen kopplad till ditt konto eller via ett meddelande inom produkten. Dessa uppdaterade villkor träder i kraft inte tidigare än 30 dagar efter att vi meddelat dig.

Om du inte godkänner uppdateringarna vi gör bör du avsluta ditt konto innan de träder i kraft. Om tillämpligt erbjuder vi dig en återbetalning som är proportionellt beräknad enligt summan du har betalat för tjänsterna och kontots avslutningsdatum. Genom att fortsätta att använda eller komma åt tjänsterna efter att uppdateringarna har börjat gälla, godkänner du att du är bunden till de ändrade villkoren.

Dropbox integritetspolicy

Publicerat: 8 decenber 2016

Träder i kraft: 10 februari 2017

Tack för att du använder Dropbox! Här beskrivs hur vi samlar in, använder och hanterar dina uppgifter när du använder våra webbplatser, programvara och tjänster (”Tjänster").

Vad och varför

Vi samlar in och använder följande information för att tillhandahålla, förbättra och skydda våra tjänster:

Konto. Vi samlar in information, som ditt namn, e-postadress, telefonnummer, betalningsinformation, fysiska adress och kontoaktivitet, och kopplar den till ditt konto. Vissa av våra tjänster låter dig få åtkomst till dina konton och din information med andra tjänsteleverantörer.

Tjänster. Våra tjänster är utformade så att du enkelt kan lagra dina saker, samarbeta med andra och arbeta på flera olika enheter. Vi lagrar, hanterar och överför dina saker – filer, meddelanden, kommentarer och foton samt relaterad information – för att möjliggöra detta. Denna relaterade information kan omfatta till exempel din profilinformation, vilket gör det enklare att samarbeta och dela dina saker med andra. Våra tjänster erbjuder dig olika sätt att dela dina saker.

Du kan välja att ge oss åtkomst till dina kontakter så att du enkelt kan dela och samarbeta om dina saker, skicka meddelanden och bjuda in andra att använda tjänsterna. Om du gör det kommer vi att lagra dessa kontakter på våra servrar så att du kan använda dem.

Användning. Vi samlar in information om hur du använder tjänsterna, inklusive åtgärder du vidtar i kontot (som att dela, redigera, visa eller flytta filer eller mappar). Detta hjälper oss att tillhandahålla funktioner som aktivitetssidan och versionshistorik.

Vi samlar också in information från och om de enheter du använder för att få tillgång till tjänsterna. Detta omfattar t.ex. IP-adresser, vilken typ av webbläsare och enhet du använder, vilken webbsida du besökte innan du kom till våra webbplatser samt vilka identifierare som är kopplade till dina enheter. Dina enheter (beroende på inställningarna) kan också skicka lokaliseringsinformation till tjänsterna.

Cookies och andra tekniker. Vi använder tekniker som cookies och pixeltaggar för att tillhandahålla, förbättra, skydda och marknadsföra våra tjänster. Cookies hjälper oss till exempel att komma ihåg ditt användarnamn vid nästa besök, att förstå hur du interagerar med våra tjänster och förbättra dem utifrån den informationen. Du kan ställa in din webbläsare på att inte acceptera cookies, men detta kan begränsa dina möjligheter att använda tjänsterna. Om vårt system får en DNT:1-signal från din webbläsare kommer vi att svara på den signalen så som beskrivs här.

Med vem

Vi kan komma att dela information som diskuteras nedan, men vi kommer inte att sälja den till annonsörer eller tredje part.

Andra som arbetar för Dropbox. Dropbox använder vissa tillförlitliga tredje parter (till exempel leverantörer av kundsupport och IT-tjänster) som hjälper oss att tillhandahålla, förbättra, skydda och marknadsföra våra tjänster. Dessa tredje parter får åtkomst till din information enbart för att utföra uppgifter åt oss i enlighet med denna integritetspolicy och vi har ansvaret för deras hantering av din information enligt våra instruktioner.

Andra användare. Våra tjänster visar information som ditt namn, din profilbild och din e-postadress för andra användare på platser, som användarprofil och delningsmeddelanden. När du registrerar ditt Dropbox-konto med en e-postadress i en domän som ägs av din arbetsgivare eller organisation kan det hända att vi hjälper andra användare att hitta dig och teamet genom att göra en del av dina grunduppgifter – som namn, teamnamn, profilbild och e-postadress – synlig för andra användare i samma domän. Detta hjälper oss att visa dig team du kan gå med i och hjälper andra användare att dela filer och mappar med dig.

Med vissa funktioner kan du göra ytterligare information tillgänglig för andra.

Andra program. Du kan också ge tredje parter åtkomst till din information och ditt konto, till exempel via Dropbox API:er. Kom bara ihåg att deras användning av dina uppgifter kommer att styras av deras integritetspolicy och villkor.

Dropbox teamadministratörer.Är du användare av ett Dropbox-team (t.ex. Dropbox Business-planer eller Dropbox Education) är det möjligt att din administratör har åtkomst till och kan kontrollera kontot för ditt Dropbox-team. Se din organisations interna policy om du har frågor om detta. Om du inte är Dropbox team-användare, men interagerar med en Dropbox team-användare (genom att till exempel gå med i en delad mapp eller få tillgång till saker som delas av användaren), kan det hända att medlemmar i den organisationen ser det namn, den e-postadress, profilbild och IP-adress som var kopplade till ditt konto vid tiden för denna interaktion.

Lagar och bestämmelser. Vi kan lämna ut dina uppgifter till tredje part om vi bedömer att sådant utlämnande är nödvändigt för att (a) följa lagen; (b) skydda en person från dödsfall eller allvarlig kroppsskada; (c) förebygga bedrägeri eller missbruk av Dropbox eller våra användare; eller (d) skydda Dropbox äganderätt.

Förvaltning av dina data är avgörande för oss och ett ansvar vi omfattas av. Vi anser att våra användares uppgifter bör ha samma rättsliga skydd oavsett om de finns lagrade på våra tjänster eller på deras hemdatorers hårddisk. Vi kommer att följa följande principer för statliga dataförfrågningar när vi tar emot, granskar och svarar på statliga förfrågningar (inklusive förfrågningar gällande nationell säkerhet) om våra användares uppgifter:

 • Var transparent,
 • Bekämpa ospecifika förfrågningar,
 • Skydda alla användare, och
 • Tillhandahåll betrodda tjänster.
Vi publicerar en insynsrapport som en del av vårt åtagande att informera våra användare om när och hur statliga myndigheter ber oss om deras information. Den här rapporten redogör för vilka typer och hur många förfrågningar vi får från polisen och rättsväsenden. Vi uppmuntrar användare att läsa vår rapport om principer för statliga dataförfrågningar och transparens för mer detaljerad information om vårt förfaringssätt och hur vi svarar på statliga förfrågningar.

Hur

Säkerhet. Vi har ett team som ägnar sig åt att hålla din information säker och testa om det finns säkerhetsproblem. Vi fortsätter också arbetet med att ta fram fler säkerhetsfunktioner – utöver tvåfaktorsverifiering, kryptering av filer i vila och varningar när nya enheter och applikationer kopplas till ditt konto – för att säkra din information.

Bevarande. Vi kommer att bevara information du lagrar i våra tjänster så länge vi behöver för att förse dig med tjänsterna. Om du raderar ditt konto kommer även vi att radera den här informationen. Men observera: (1) det kan finnas en viss fördröjning vid radering av informationen från våra servrar och lagrade säkerhetskopior och (2) vi kan behålla denna information om så behövs för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter, lösa tvister eller upprätthålla våra avtal. Du får åtkomst till dina personuppgifter genom att logga in på ditt Dropbox-konto. Läs mer här.

Var

Världen över. För att förse dig med tjänsterna kan vi lagra, bearbeta och överföra information i USA och på platser runtom i världen, också utanför det land där du bor. Information kan även lagras lokalt på de enheter du använder för att komma åt tjänsterna.

EU och USA:s Privacy Shield och USA och Schweiz Safe Harbor.Vid överföringen av data från Europeiska Unionen, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz använder Dropbox sig av flera olika juridiska mekanismer, inklusive kontrakt med våra användare. Dropbox följer Safe Harbor-avtalet mellan USA och Schweiz (”Safe Harbor”) och dess principer. Vi deltar även i EU och USA:s Privacy Shield-program (”Privacy Shield”) och följer dess ramverk och principer. Dropbox Safe Harbor certifiering finns här och Privacy Shield-certifieringen finns här. Du kan också läsa mer om Privacy Shield på https://www.privacyshield.gov och Safe Harbor på http://2016.export.gov/safeharbor/swiss/.

Dropbox is subject to oversight by the U.S. Federal Trade Commission. JAMS is the US-based independent organization responsible for reviewing and resolving complaints about our Privacy Shield and Safe Harbor compliance — free of charge to you. We ask that you first submit any such complaints directly to us via privacyshield@dropbox.com. If you aren't satisfied with our response, please contact JAMS at https://www.jamsadr.com/eu-us-privacy-shield. In the event your concern still isn't addressed by JAMS, you may be entitled to a binding arbitration under Privacy Shield and its principles.

Ändringar

Om vi ​​involveras i en omorganisation, fusion, förvärv eller försäljning av våra tillgångar, kan din information överföras som en del av affären. Vi kommer att meddela dig (till exempel via ett meddelande till den e-postadress som är kopplad till ditt konto) vid en sådan affär och redogöra för dina val i sådana fall.

Vi kan komma att ändra denna integritetspolicy från tid till annan, och kommer att publicera den senaste versionen på vår webbplats. Om en revidering betydligt minskar dina rättigheter kommer vi att meddela dig.

Kontakt

Har du frågor eller funderingar om Dropbox, våra tjänster och sekretess? Kontakta oss på privacy@dropbox.com.

Avtal för Dropbox Business

Publicerat: 30 januari 2017

Detta avtal för Dropbox Business (”Avtalet”) har slutits mellan Dropbox International Unlimited Company, om din organisation är baserad utanför USA, Kanada och Mexiko (”Nordamerika”) eller, om din organisation är baserad i USA, med Dropbox, Inc., ett företag i Delaware (båda benämns ”Dropbox”), och organisationen som godkänner villkoren (”Kunden”). Avtalet reglerar åtkomst till och användning av tjänsterna och betatjänsterna. Genom att klicka på "Jag godkänner", underteckna tjänsteavtalet eller använda tjänsterna, godkänner du som kund detta avtal.

I den omfattning Dropbox, Inc. åt kunden bearbetar kunduppgifter som lyder under EU:s dataskyddslagar, godkänner du EU:s standardavtalsklausuler med Dropbox Inc. för överföringen av personuppgifter till bearbetare som anges nedan när du klickar på ”Jag godkänner”.

Om du godkänner detta avtal och, om tillämpligt, EU:s standardavtalsklausuler för användning av tjänsterna för en organisations räkning, godkänner du detta avtal på uppdrag av den organisationen. Du måste ha behörighet att binda organisationen till dessa villkor, annars får du inte registrera dig för tjänsterna.

 1. Tjänster.
  1. Villkor. Detta avtal reglerar åtkomst till och användning av tjänsterna och programvaran. Kunder och slutanvändare kan få åtkomst till och använda tjänsterna i enlighet med detta avtal.
  2. Säkerhetsåtgärder. Dropbox kommer att använda åtminstone tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder enligt branschstandard för att överföra, lagra och bearbeta kunddata. Dessa åtgärder är utformade för att skydda kunddatas integritet och skydda mot obehörig eller olaglig åtkomst till, användning och bearbetning av kunddata.
  3. Bearbetning och överföring av data.
   1. Databearbetning. Dropbox och dess underentreprenörer kommer att bearbeta kunddata endast i syfte att tillhandahålla tjänsterna och uppfylla Dropbox åtaganden enligt avtalet. Underentreprenörers bearbetningsaktiviteter begränsas till att bearbeta på Dropbox vägnar och i enlighet med Dropbox instruktioner. Kunden godkänner att Dropbox och dess underentreprenörer kan överföra, lagra och bearbeta kunddata på andra platser än i kundens land.
   2. Privacy Shield-programmet mellan EU och USA. Dropbox är certifierat och följer EU-US Privacy Shield-programmet. Om EU-US Privacy Shield-programmet slutar gälla ska Dropbox, såtillvida det är kommersiellt rimligt, försöka följa den resulterande alternativa eller efterträdande mekanismen för dataöverföring mellan EU och USA.
   3. EU:s Standardkontraktsklausuler. I den omfattning kunddata lyder under EU:s dataskyddslagar och behandlas av Dropbox på uppdrag av kunden: (i) använder och bearbetar Dropbox sådana kunddata enligt kundens instruktioner för att tillhandahålla tjänsterna och uppfylla Dropbox förpliktelser enligt avtalet; samt (ii) godkänner kunden EU:s standardkontraktsklausuler med Dropbox, Inc. för överföring av personliga data. EU:s standardkontraktsklausuler gäller endast för tjänsterna och framtida versioner av tjänsterna, och inte för betatjänster eller exkluderade funktioner.
  4. Ändringar. Dropbox kan uppdatera tjänsterna från tid till annan. Om Dropbox ändrar tjänsterna på ett sätt som väsentligt minskar deras funktionalitet, kommer Dropbox att informera kunden via e-postadressen som är kopplad till kontot, och kunden kan meddela inom trettio dagar efter ändringen om att avbryta avtalet. Rätten att avbryta avtalet gäller inte för uppdateringar som görs till funktioner som tillhandahållits i betaversion eller för utvärdering.
  5. Programvara.
   1. Allmänt. Tjänsterna låter kunder och slutanvändare ladda ner programvara som kan uppdateras automatiskt. Om någon del av programvaran erbjuds med en öppen källkodslicens, kommer Dropbox att göra licensen tillgänglig för kunden, och i den utsträckning bestämmelserna i denna licens ger kunden ytterligare rättigheter kan dessa bestämmelser uttryckligen åsidosätta några av villkoren i detta avtal avseende den delen av programvaran.
   2. Licens. Dropbox ger härmed kunden en begränsad och ej exklusiv licens under denna tidsperiod att använda programvaran enbart i samband med tjänsterna och enligt villkoren i detta avtal. Licensen kan inte överföras (enligt Avsnitt 12.8), inte upphävas (förutom så som beskrivs i Avsnitt 7) eller säljas vidare som underlicens. När kunden har betalat avgifterna är licensen fullständigt betald.
  6. Kunddomäner. Innan Dropbox tillhandahåller tjänsterna kan det hända att Dropbox ber kunden verifiera att kunden äger eller kontrollerar kunddomänerna. Om kunden inte äger eller kontrollerar kunddomänerna har Dropbox ingen skyldighet att tillhandahålla kunden tjänsterna.
 2. Kundens förpliktelser.
  1. Kundens administration av tjänsterna. Kunden kan ange slutanvändare som Administratörer genom administrationspanelen. Kunden ansvarar för att upprätthålla sekretessen för lösenord och administratörskonton och hantera åtkomst till administratörskonton. Dropbox ansvar sträcker sig inte till den interna förvaltningen eller administrationen av kundens tjänster. Kunden medger att om kunden köper tjänsterna via en återförsäljare och utser sådan återförsäljares personal till administratörer av kundens konto för tjänsterna kan sådan återförsäljare kontrollera kontoinformationen, inklusive kunddata och få åtkomst till kundens konto för tjänsterna enligt det som beskrivs ovan.
  2. Obehörig användning eller åtkomst . Kunden skall förhindra obehörig användning av tjänsterna av sina slutanvändare och avsluta all obehörig användning av eller åtkomst till tjänsterna. Slutanvändarkonton får tilldelas, registreras och användas endast av en enda slutanvändare. Tjänsterna är inte avsedda för slutanvändare under 13 år. Kunden ska se till att personer under 13 inte tillåts att använda tjänsterna. Kunden ska omedelbart meddela Dropbox vid obehörig användning eller åtkomst av tjänsterna.
  3. Begränsningar . Kunden ska inte att (a) sälja, sälja vidare, eller hyra ut tjänsterna eller programvaran; (b) använda tjänsterna eller programvaran för verksamhet där användning eller fel på tjänsterna eller programvaran kan leda till fysiska skador, dödsfall eller personskada; (c) återskapa tjänsterna eller programvaran och inte heller försöka eller hjälpa någon annan att göra det, försåvitt inte sådan begränsning är förbjuden enligt lag; eller (d) använda tjänsterna eller programvaran, inklusive exportera eller omexportera kunddata, i strid mot bestämmelserna om exportkontroll.
  4. Efterlevnad. Kunden och dess slutanvändare måste använda tjänsterna i enlighet med policyn för datoranvändning. Kunden ansvarar för slutanvändarnas användning av tjänsterna. Kunden ska följa de lagar och regler som gäller för kundens användning av tjänsterna, om det finns några. Kunden ska erhålla och upprätthålla eventuella samtycken från slutanvändare för att tillåta att administratörer ska bedriva den verksamhet som beskrivs i detta avtal och tillåta Dropbox att tillhandahålla tjänsterna. Kunden ska inte lagra, överföra eller på annat sätt bearbeta via tjänsterna någon information som faller under definitionen av ”skyddad hälsoinformation” under HIPAA-sekretessregeln (45 C.F.R. Avsnitt 164.051), om inte kunden och Dropbox sluter ett separat HIPAA Business Associate-avtal, vilket kan göras via adminkonsolen.
  5. Tredjepartsappar och integration. Om kunden använder någon tredjepartstjänst eller tredjepartsappar, t.ex. en tjänst som använder en Dropbox-API, med tjänsterna kommer (a) Dropbox inte att ansvara för någon handling eller underlåtenhet från tredje part, inklusive tredje parts åtkomst till eller användning av kunddata och (b) Dropbox garanterar inte och stödjer inte någon tjänst som tillhandahålls av tredje part.
  6. Förfrågan från tredje part.
   1. Kundansvar. Kunden ansvarar för att svara på förfrågningar från tredje part via sin egen åtkomst till information. Kunden kommer att försöka få fram den information som krävs för att svara på förfrågningar från tredje part och kommer att kontakta Dropbox endast om man inte kan erhålla sådan information trots ihärdiga ansträngningar.
   2. Dropbox ansvar. Dropbox kommer att göra kommersiellt rimliga ansträngningar, i den mån det är tillåtet enligt lag och villkoren i Förfrågan från tredje part, för att: (i) omedelbart meddela kunden om Dropbox mottagit en förfrågan från tredje part, ii) uppfylla kundens kommersiellt rimliga krav avseende sina insatser för att motsätta sig förfrågan från tredje part, och (iii) förse kunden med information eller verktyg som krävs för att kunden ska kunna svara på förfrågan från tredje part, om kunden annars inte kan erhålla informationen. Om kunden inte omedelbart svarar på alla förfrågningar från tredje part kan Dropbox svara, men är inte skyldig att göra det.
 3. Betalning.
  1. Avgifter. Kunden kommer att betala alla tillämpliga avgifter för tjänsterna, i den valuta som anges i beställningsblanketten, till Dropbox eller till kundens återförsäljare. Kunden tillåter Dropbox eller kundens återförsäljare att debitera kunden för alla tillämpliga avgifter med användning av kundens valda betalningsmetod. Avgifter kan inte återbetalas om detta inte krävs enligt lag eller annars specifikt tillåts enligt detta avtal.
  2. Betalning. Kunden kommer att betala Dropbox fakturor inom de betalningsintervaller som anges i ordersedeln. Dropbox får avbryta eller avsluta tjänsterna om avgifterna är förfallna till betalning. Kunden kommer att tillhandahålla fullständiga och korrekta fakturerings- och kontaktuppgifter till Dropbox eller kundens återförsäljare.
  3. Skatter. Avgifter inkluderar inte skatt och kunden är ansvarig för alla skatter. Dropbox eller kundens återförsäljare kommer att ta ut skatt när detta krävs. Om kunden tillhandahåller Dropbox eller dess återförsäljare ett giltigt undantagscertifikat, kommer Dropbox eller återförsäljaren inte att ta ut skatterna som täcks av detta certifikat.
  4. Källskatter. Kunden ska betala tillämpliga källskatter till Dropbox eller dess återförsäljare. Kunden och Dropbox, eller kundens återförsäljare om tillämpligt, kommer att arbeta tillsammans för att undvika källskatt om det finns tillgängliga undantag eller reducerad källskatt enligt skatteavtal. Om Dropbox eller kundens återförsäljare är kvalificerad för ett skatteundantag eller reducerad källskatt enligt skatteavtal kommer Dropbox eller kundens återförsäljare att tillhandahålla rimligt dokumenterade bevis till kunden. Kunden ska tillhandahålla Dropbox eller kundens återförsäljare rimliga bevis på att man har betalat den avdragna eller avräknade summan till den relevanta myndigheten.
  5. Automatiska förnyelser och provperioder. OM KUNDENS KONTO ÄR INSTÄLLT PÅ AUTOMATISK FÖRNYELSE ELLER HAR EN PROVPERIOD KAN DROPBOX (ELLER KUNDENS ÅTERFÖRSÄLJARE) AUTOMATISKT DEBITERA KUNDEN I SLUTET AV PROVPERIODEN ELLER FÖR FÖRNYELSEN, OM INTE KUNDEN MEDDELAR DROPBOX (ELLER KUNDENS ÅTERFÖRSÄLJARE BEROENDE PÅ VAD SOM ÄR TILLÄMPLIGT) ATT KUNDEN VILL AVBRYTA ELLER INAKTIVERA DEN AUTOMATISKA FÖRNYELSEN. Dropbox kan revidera tjänsternas priser genom att ge kunden minst 30 dagars varsel innan nästa debitering.
  6. Inköpsorder. Om kunden kräver användning av en inköpsorder eller inköpsordernummer, måste kunden (i) ge inköpsordernumret vid köptillfället och (ii) godkänna att alla villkor för en kundbeställning inte kommer att gälla för detta avtal och är ogiltiga. Om kunden köper genom en återförsäljare ogiltigförklaras alla villkor från kundens återförsäljare eller i en inköpsorder mellan kunden och återförsäljaren som står i konflikt med avtalet.
 4. Avstängning.
  1. Av slutanvändarkonton genom Dropbox. Om en slutanvändare (a) bryter mot detta avtal eller (b) använder tjänster på ett sätt som Dropbox rimligen tror kommer att leda till skyldighet kan Dropbox begära att kunden avbryter eller avslutar det tillämpliga slutanvändarkontot. Om kunden inte omedelbart stänger av eller avslutar slutanvändarkontot kan Dropbox komma att göra det.
  2. Akuta säkerhetssituationer. Trots vad som står i detta avtal kan Dropbox vid en eventuell akut säkerhetssituation automatiskt stänga av användningen av tjänsterna. Dropbox kommer att göra kommersiellt rimliga ansträngningar för att restriktivt anpassa den avstängning som behövs för att förhindra eller avsluta akuta säkerhetssituationer.
 5. Immateriella rättigheter.
  1. Reservationer för rättigheter. Förutom vad som uttryckligen anges häri, beviljar detta avtal inte (a) Dropbox eventuella immateriella rättigheter till kunddata eller (b) kunden immateriella rättigheter i tjänsterna eller Dropbox varumärken och varumärkesfunktioner.
  2. Begränsat tillstånd. Kunden beviljar Dropbox endast de begränsade rättigheter som rimligen är nödvändiga för att Dropbox ska kunna tillhandahålla tjänsterna. Detta begränsade tillstånd gäller även för underleverantörer eller underentreprenörer.
  3. Förslag. Dropbox kan använda, modifiera, och införliva i sina produkter och tjänster, licenser och underlicenser, all feedback, kommentarer, eller förslag om tjänsterna som kunden eller slutanvändaren skickar till Dropbox eller postar i Dropbox forum utan skyldighet till kunden.
 6. Villkor.
  1. Avtalsperiod. Detta avtal kommer att gälla under avtalsperioden.
  2. Löptid för tjänsterna. Dropbox kommer att tillhandahålla kunden tjänsterna under tjänsternas löptid. Om inte partnerna skriftligt kommer överens om annat kommer slutanvändarkonton som köps under varje löptid att ha en proportionellt räknad period som slutar den sista dagen av den befintliga löptiden för tjänsterna.
 7. Uppsägning.
  1. Allmänt. Vardera parten kan säga upp detta avtal, inklusive alla beställningsformulär, om: (i) den andra parten har brutit mot avtalet och underlåter att rätta till brottet inom trettio dagar efter att ha tagit emot ett skriftligt meddelande eller (ii) den andra parten upphör med sin verksamhet eller blir föremål för ett insolvensförfarande och förfarandet inte avfärdas inom nittio dagar.
  2. Effekter av uppsägning . Om detta avtal upphör (a) kommer de rättigheter som följer av Dropbox till kunden omedelbart att upphöra förutom vad som anges i detta avsnitt, (b) kan Dropbox, på kundens begäran, ge kunden åtkomst till sitt konto till aktuella avgifter, så att kunden kan exportera sina lagrade kunddata och (c) kan Dropbox, efter en kommersiellt rimlig tidsperiod, radera lagrade kunddata avseende kundens konto. Följande avsnitt kommer att överleva upphörande eller uppsägning av detta avtal: 2.6 (Tredje parts begäranden), 3 (Betalning), 5 (Immateriella rättigheter), 7.2 (Effekter av uppsägning), 8 (Skadeersättning), 9 (Förbehåll), 10 (Ansvarsbegränsning), 11 (Tvister) och 12 (Diverse).
 8. Ersättning .
  1. Av kunden. Kunden kommer att gottgöra, försvara och hålla Dropbox från och mot alla skulder, skador och kostnader (inklusive förlikningskostnader och rimliga advokatkostnader) som härrör från anspråk från tredje part mot Dropbox och dess dotterbolag avseende: (a) Kunddata, (b) Kunddomäner, (c) Kundens eller kundens slutanvändares användning av tjänsterna i strid med detta avtal.
  2. Av Dropbox. Dropbox kommer att gottgöra, försvara och hålla kunden skadefri från och mot alla skulder, skador och kostnader (inklusive förlikningskostnader och rimliga advokatkostnader) som härrör från anspråk från tredje part gentemot kunden i den utsträckning dessa grundas på ett påstående om att Dropbox teknik som används för att tillhandahålla tjänsterna till kunden gör intrång i eller förskingrar upphovsrätt, affärshemligheter, amerikanskt patent eller varumärkesrätt hos tredje part. Dropbox har under inga omständigheter skyldigheter eller ansvar i detta avsnitt som följer av: (a) användning av någon tjänst i en modifierad form eller i kombination med material som inte tillhandahålls av Dropbox och (b) allt typ av innehåll, information eller data som tillhandahålls av kunden, slutanvändare eller annan tredje part.
  3. Möjlig överträdelse. Om Dropbox tror att tjänsterna eller programvaran överträder eller kan misstänkas överträda tredje parts immateriella rättigheter kan Dropbox: (a) erhålla rättigheten för kundens räkning, på Dropbox bekostnad, för att fortsätta använda tjänsterna eller programvaran; (b) tillhandahålla en funktionell likvärdig ersättning som inte överträder rättigheterna; eller (c) ändra tjänsterna eller programvaran så att de inte längre överträder rättigheterna. Om Dropbox inte tror att alternativen som beskrivs i det här avsnittet är kommersiellt rimliga kan Dropbox stänga av eller avsluta kundens användning av de berörda tjänsterna eller programvaran (med en proportionell återbetalning av förbetalda avgifter för tjänsterna eller programvaran).
  4. Allmänt. Den part som begär gottgörelse ska omedelbart underrätta den andra parten om anspråket och samarbeta med den andra parten vid försvarandet av anspråket. Den part som begär gottgörelse kommer att ha full kontroll och auktoritet över försvaret, förutom att: (a) någon uppgörelse som kräver att parten söker gottgörelse för att erkänna ansvar kräver föregående skriftligt medgivande, som inte oskäligen hålls inne eller fördröjs och (b) den andra parten kan delta i försvaret med sin egen advokat på egen bekostnad. GOTTGÖRELSEN OVAN ÄR DROPBOX OCH KUNDENS ENDA GOTTGÖRELSE ENLIGT DETTA AVTAL FÖR DEN ANDRA PARTENS ÖVERTRÄDELSE AV IMMATERIELLA RÄTTIGHETER.
 9. Ansvarsfriskrivning.
  1. Allmänt. TJÄNSTERNA OCH PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK”. I DEN UTSTRÄCKNING LAGEN TILLÅTER, FÖRUTOM VAD SOM UTTRYCKLIGEN ANGES I DETTA AVTAL, GER VARKEN KUNDEN ELLER DROPBOX OCH DESS PARTNERS, LEVERANTÖRER OCH DISTRIBUTÖRER NÅGRA SOM HELST GARANTIER, VARE SIG UTTRYCKLIGEN, UNDERFÖRSTÅDDA, LAGSTADGADE ELLER ANDRA, INKLUSIVE GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR VISST ÄNDAMÅL ELLER ICKE-ÖVERTRÄDELSE. KUNDEN ANSVARAR FÖR ATT ANVÄNDA TJÄNSTERNA ELLER PROGRAMVARAN I ENLIGHET MED VILLKOREN SOM ANGES HÄR SAMT ATT SÄKERHETSKOPIERA ALLA DATA SOM LAGRAS I TJÄNSTERNA.
  2. Betatjänster. Trots sådant som talar emot detta i detta avtal: (a) Kunden kan välja att använda Betatjänster efter eget gottfinnande; (b) Betatjänster kanske inte stöds och kan komma att ändras när som helst utan föregående varning; (c) Betatjänster är kanske inte lika tillförlitliga eller tillgängliga som tjänsterna; (d) för Betatjänster har inte samma säkerhetsåtgärder och granskning vidtagits som för tjänsterna; och (e) DROPBOX HAR INGEN ANSVARSSKYLDIGHET SOM UPPKOMMER FRÅN ELLER SAMMANHÄNGER MED BETATJÄNSTER – ANVÄND PÅ EGEN RISK.
 10. Ansvarsbegränsning.
  1. Begränsning av indirekt ansvar . SÅ LÅNGT LAGEN TILLÅTER, FÖRUTOM NÄR DET GÄLLER DROPBOX ELLER KUNDENS GOTTGÖRELSESKYLDIGHETER, KOMMER INGEN KUND ELLER DROPBOX OCH DESS PARTNERS, LEVERANTÖRER OCH DISTRIBUTÖRER ATT ANSVARA ENLIGT DETTA AVTAL FÖR (I) INDIREKTA, SÄRSKILDA, TILLFÄLLIGA, EFTERFÖLJANDE, FÖRHÖJDA ELLER SKADESTÅNDSMÄSSIGA SKADOR ELLER (II) FÖRLUST AV ANVÄNDNING, DATA, AFFÄRER, INTÄKTER ELLER VINST (VAR SIG DIREKT ELLER INDIREKT), ÄVEN OM PARTEN KÄNDE TILL ELLER BORDE HA KÄNT TILL ATT SÅDANA SKADOR VAR MÖJLIGA OCH ÄVEN OM EN ERSÄTTNING INTE UPPFYLLER SITT GRUNDLÄGGANDE SYFTE.
  2. Begränsning av mängd ansvar. SÅ LÅNGT LAGEN TILLÅTER KOMMER DROPBOX TOTALA ERSÄTTNINGSSKYLDIGHET ENLIGT DETTA AVTAL INTE ATT ÖVERSTIGA DET LÄGSTA AV 100 000 USD ELLER DET BELOPP SOM KUNDEN HAR BETALAT TILL DROPBOX UNDER DE TOLV MÅNADER FÖRE HÄNDELSEN SOM LETT TILL ERSÄTTNINGSSKYLDIGHET.
 11. Tvister.
  1. Informell konfliktlösning. Innan anmälan görs går alla parter med på att försöka lösa tvisten genom att kontakta den andra parten genom meddelandeproceduren i avsnitt 12.6. Om en tvist inte har lösts inom trettio dagar efter meddelande kan kunden eller Dropbox inleda ett formellt förfarande.
  2. Skiljedom. Kunden och Dropbox är överens om att lösa eventuella anspråk relaterade till detta avtal eller tjänsterna genom ett slutligt och bindande skiljeförfarande, med undantag för vad som anges nedan. Den amerikanska skiljedomsföreningen (AAA) kommer att sköta skiljedomsförfarandet enligt de kommersiella skiljedomsreglerna. Skiljeförfarandet kommer att hållas i San Francisco (CA), eller på någon annan plats båda parter skriftligen kommer överens om.
  3. Undantag från skiljedom. Vardera parten kan ta en rättegångsprocess till de federala eller statliga domstolarna i San Francisco County, Kalifornien enbart för föreläggande i syfte att stoppa obehörig användning eller missbruk av tjänsterna eller överträdelse av immateriella rättigheter utan att först delta i den informella processen om meddelande av tvist som beskrivs ovan. Både kunden och Dropbox samtycker till platsen och den personliga jurisdiktionen där.
  4. INGEN KOLLEKTIV TALAN. Kunden får lösa tvister med Dropbox endast på individuell basis och kommer inte att göra några anspråk med en kollektiv, konsoliderad, eller representativ talan. Kollektivt skiljeförfarande, kollektiv talan, allmänna åtgärder med privat advokat och konsolidering med andra skiljeförfaranden är inte tillåtna.
 12. Diverse.
  1. Ändringar av villkor. Dropbox kan komma att ändra detta avtal från tid till annan och den senaste versionen kommer alltid att läggas ut på Dropbox Business webbplats. Om en ändring efter Dropbox eget godtycke är väsentlig kommer Dropbox att meddela kunden (genom att till exempel skicka ett meddelande till den e-postadress som är kopplad till det gällande kontot). Andra ändringar kan läggas upp på Dropbox blogg eller på villkorssidan och kunden ansvarar för att kontrollera dessa inlägg regelbundet. Genom att fortsätta att få åtkomst till eller använda tjänsterna efter att ändringarna har börjat gälla godkänner kunden att den är bunden till det ändrade avtalet. Om kunden inte accepterar de ändrade villkoren i avtalet kan kunden säga upp tjänsterna inom trettio dagar efter att ha fått meddelandet om ändringen.
  2. Hela avtalet. Detta avtal ersätter alla tidigare avtal eller överenskommelser mellan partnerna och utgör hela avtalet mellan parterna som relaterar till detta innehåll. Alla bilagor till avtalet, kundfakturor och ordersedlar som verkställts av partnerna införlivas härmed i avtalet genom denna hänvisning.
  3. Tolkning av motstridiga villkor. Uppstår en konflikt mellan de dokument som ingår i detta avtal kommer dokumenten att gälla i följande ordning: fakturan, ordersedeln, avtalet. Villkoren i detta avtal anses vara Dropbox konfidentiella information och kunden avslöjar inte informationen till någon tredje part. Kunden samtycker till att villkor i en kundköporder inte gäller för detta avtal och är ogiltiga. Om slutanvändare måste klicka genom villkoren för tjänsten för att kunna använda tjänsterna är dessa klickbara villkor underordnade detta avtal och detta avtal gäller i händelse av konflikt.
  4. Tillämplig lag . AVTALET REGLERAS AV KALIFORNIENS LAG MED UNDANTAG FÖR DESS PRINCIPER SOM BERÖR LAGKONFLIKTER.
  5. Uppdelning av avtal. Ogenomförbara bestämmelser kommer att ändras för att återspegla parternas vilja och endast i den utsträckning som krävs för att göra dem verkställbara och resten av bestämmelserna i avtalet gäller med full effekt.
  6. Meddelande. Meddelanden måste skickas via e-post, första klass, flygpost eller expressbud och anses överlämnade när de tas emot. Meddelanden till kunden kan också skickas till tillämpligt kontos mejladress och anses överlämnade när de skickas. Meddelanden till Dropbox ska skickas till Dropbox juridiska avdelning på contractnotices@dropbox.com, med kopia till Dropbox, Inc., P.O. Box 77767, San Francisco, CA 94107, attn.: Legal Department.
  7. Upphävande . Ett upphävande av någon typ av standard är inte ett upphävande av någon påföljande standard.
  8. Överlåtelse. Kunden får inte överlåta detta avtal eller några rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal utan skriftligt medgivande från Dropbox. Dropbox får inte överlåta detta avtal utan att meddela kunden, förutom att Dropbox kan överlåta detta avtal eller några rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal till ett dotterbolag eller i samband med fusion, förvärv, omorganisation eller försäljning av alla eller alla dess huvudsakliga tillgångar utan att meddela detta. Alla andra försök att överföra eller tilldela är ogiltiga.
  9. Ingen byrå. Dropbox och kunden inte är juridiska partners eller agenter, utan är oberoende entreprenörer.
  10. Användande av underleverantörer. Dropbox förblir ansvarig för alla handlingar eller underlåtenheter av dess underleverantörer eller underentreprenörer och för alla skyldigheter som läggs ut.
  11. Force Majeure. Med undantag för betalningsskyldigheter kommer varken Dropbox eller kunden att bli ansvariga för otillräckliga resultat i den utsträckning de orsakas av ett tillstånd som var utanför partens rimliga kontroll (till exempel naturkatastrofer, krigshandling eller terrorism, upplopp, arbetskonflikter, statliga ingripanden och Internetstörningar).
  12. Inga tredjepartsförmånstagare.. Det finns inga tredjepartsförmånstagare till detta avtal. Utan att det inskränker detta avsnitt är en kunds slutanvändare inte tredjepartsförmånstagare till kundens rättigheter enligt detta avtal.
 13. Definitioner.
  • Policy om godtagbar användning” avser Dropbox policy om godtagbar användning som anges på följande länk eller annan länk som Dropbox kan ange: https://www.dropbox.com/terms#acceptable_use.
  • Med ”Kontodata” avses det konto och de kontaktuppgifter som lämnas till tjänsterna av kunder eller slutanvändare.
  • Administratör” avser den tekniska slutanvändaren som utsetts av kunden och som administrerar tjänsterna till slutanvändare på kundens vägnar. Administratörer kan få åtkomst till, avslöja, begränsa eller ta bort kunddata i eller från slutanvändarkonton. Administratörer kan också ha möjlighet att övervaka, begränsa eller säga upp åtkomsten till slutanvändarnas konton.
  • Administratörskonto” avser det administratörskonto som tillhandahållits kunden av Dropbox i syfte att administrera tjänsterna.
  • Adminkonsol” avser det onlineverktyg som tillhandahållits kunden av Dropbox för administration av tjänsterna.
  • Dotterbolag” avser alla enheter som kontrollerar, kontrolleras av eller är under gemensam kontroll av en part, där ”kontroll” avser möjligheten att reglera administrationen och policyer för en enhet.
  • Betatjänster” avser tjänster eller funktioner som har identifierats som alfa, beta, förhandsvisning, tidig åtkomst eller utvärdering, eller ord eller fraser med liknande betydelser.
  • Kunddata” avser lagrade data, kontodata, meddelanden, kommentarer, strukturerad data, foton och annat innehåll som skickats till tjänsterna av kunden eller slutanvändare.
  • Kunddomäner” avser kundens internetdomännamn.
  • Ikraftträdande datum”avser det datum då detta avtal godkänts av kunden.
  • Slutanvändare” avser användare av kundens tjänstekonto. Slutanvändare kan innefatta kundens och dess dotterbolags anställda och konsulter.
  • Slutanvändarkonto” avser ett konto hos Dropbox som etablerats av kunden genom tjänsterna för en slutanvändare.
  • EU:s dataskyddslagar” avser de lagar som genomför EU:s direktiv om dataskydd (95/46/EC).
  • EU-US Privacy Shield Program” avser ramverket för Privacy Shield-programmet mellan EU och USA och dess principer så som dessa framställs av US Department of Commerce och Europeiska kommissionen angående insamling, användning och lagring av personuppgifter från EU:s medlemsländer.
  • EU:s standardavtalsklausuler” avser EU:s standardavtalsklausuler med Dropbox, Inc. för överföring av personliga data till hanterare som anges på följande länk: https://assets.dropbox.com/documents/en-us/legal/eu-standard-clauses-dfb-011017.pdf eller annan länk som Dropbox kan tillhandahålla.
  • Exkluderade funktioner” avser tjänster eller funktioner som anges här https://assets.dropbox.com/documents/en-us/legal/dfb-services-exceptions.pdf. Denna lista kan uppdateras från tid till annan av Dropbox, under förutsättning att icke-beta funktioner som införlivats i tjänsterna från och med ikraftträdandedatumet inte övergår till listan över exkluderade funktioner under löptiden.
  • Lagar om exportkontroll” avser alla tillämpliga lagar och bestämmelser som styr exportering och omexportering, inklusive Export Administration Regulations (”EAR<”) som upprätthålls av U.S. Department of Commerce, handels- och ekonomiska sanktioner som upprätthålls av Treasury Department's Office of Foreign Assets Control, samt bestämmelserna International Traffic in Arms Regulations (”ITAR”) som upprätthåls av Department of State.
  • Avgifter” avser summor som fakturerats kunden av Dropbox för tjänsterna som anges på ordersedeln.
  • Ursprungliga löptiden” avser löptiden för de tillämpliga tjänsterna med början på datumet för tillhandahållande och fortsatt under den tidsperiod som anges i ordersedeln.
  • Med " Immateriella rättigheter " avses nuvarande och framtida rättigheter i hela världen enligt patent, upphovsrätt, affärshemligheter, varumärken, moraliska rättigheter och andra liknande rättigheter.
  • Ordersedel” avser det dokument eller den sida där tjänsterna beställs.
  • Datum för tillhandahållande” är det datum då Dropbox gör tjänsterna tillgängliga för kunden.
  • Förnyelseperiod” avser, om inte partnerna skriftligt kommer överens om annat, den tolvmånaders period av förnyelse som följer antingen den ursprungliga löptiden för tjänsterna eller en tidigare förnyelseperiod. Förnyelsevillkor framgår på ordersedeln.
  • Säkerhetsnödsituation” avser (i) användning av tjänsterna som stör eller kan störa tjänsterna, andra kunders användning av tjänsterna eller infrastrukturen som används till att tillhandahålla tjänsterna, eller (ii) oauktoriserad åtkomst av tredje part till tjänsterna.
  • Tjänster” avser de tjänster som beställs av kunden och tillhandahålls av Dropbox till kunden, som beskrivs på https://www.dropbox.com/business, eller annan länk som Dropbox kan ange.
  • Löptid för tjänsterna” avser den ursprungliga löptiden för tjänsterna och alla förnyelseperioder för de tillämpliga tjänsterna.
  • Programvara” avser den kundprogramvara som tillhandahålls som en del av tjänsterna.
  • Lagrade data” avser filer som laddas upp till tjänsterna med användning av programvaran av kunden eller slutanvändare.
  • Underleverantör” avser en enhet till vilken Dropbox lägger ut någon av dess skyldigheter enligt detta avtal.
  • Underentreprenör” avser en enhet som samtycker till att hantera lagrade data på Dropbox vägnar, eller en annan Dropbox underentreprenörs vägnar, för att tillhandahålla tjänsterna.
  • Skatter” avser all mervärdesskatt och andra skatter (inklusive ISS, CIDE, PIS, CONFINS), tullsats eller annan debitering av vilken typ som helst exklusive skatt som baseras på Dropbox nettoinkomst associerat med tjänsterna eller programvaran, inklusive relaterade böter eller ränta.
  • Löptid” avser löptiden för avtalet, som börjar på ikraftträdandedatumet och fortsätter till den tidigare av (i) slutet av löptiden för tjänsterna eller (ii) till dess att avtalet avbryts så som beskrivs här.
  • Med ”Förfrågan från tredje part” avses en förfrågan från en tredje part för handlingar tillhörande en slutanvändares användning av tjänsterna inklusive information i eller från en slutanvändare eller kunds konto för tjänsterna. Förfrågan från tredje part kan inkludera giltiga beslut om husrannsakan, domstolsbeslut eller stämningar, eller någon annan förfrågan för vilket det finns ett skriftligt medgivande från slutanvändare, eller från en slutanvändares auktoriserade representant, som tillåter ett avslöjande.
  • Källskatter” avser alla skatter som kunden måste hålla inne enligt lag, som sedan påläggs Dropbox eller kundens återförsäljare, om tillämpligt.

Dropbox DMCA-policy

Dropbox (”Dropbox”) respekterar andras immateriella rättigheter och förväntar sig att dess användare gör detsamma. I enlighet med Digital Millennium Copyright Act från 1998, vars text finns på webbplatsen för U.S. Copyright Office på http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf, kommer Dropbox att svara snabbt på anspråk om intrång i upphovsrätten som begås med hjälp av Dropbox tjänst och/eller Dropbox webbplats (”Webbplatsen”) om dessa anspråk rapporteras till Dropbox utsedda upphovsrättsombud som identifierats i testmeddelandet nedan.

Om du är en upphovsrättsägare, behörig att agera på uppdrag av en, eller behörig att agera enligt någon exklusiv rätt enligt upphovsrätten, ska du rapportera påstådda intrång i upphovsrätten som sker på eller via webbplatsen genom att fylla i följande anmälan om påstått intrång i DMCA och skicka den till Dropbox utsedda upphovsrättsombud. När Dropbox tar emot anmälan som beskrivs nedan kommer Dropbox att vidta de åtgärder som anses lämpliga efter eget gottfinnande, inklusive borttagning av det tvivelaktiga innehållet från webbplatsen.

DMCA-anmälan om påstått intrång (”Anmälan”)

 1. Identifiera det upphovsrättsskyddade material som du anser har utsatts för intrång eller, om denna anmälan omfattar flera upphovsrättsskyddade material, kan du ge en representativ lista på de upphovsrättsskyddade material som du hävdar har utsatts för intrång.

 2. Identifiera det material eller den länk du anser kränker upphovsrätten (eller är föremål för intrånget) och vars åtkomst ska inaktiveras och, i tillämpliga fall, som minimum webbadressen till den länk som visas på webbplatsen eller den exakta platsen där sådant material kan hittas.

 3. Tillhandahåll ditt företags anknytning (om tillämpligt), postadress, telefonnummer och e-postadress om det finns tillgängligt.

 4. Inkludera båda av följande redogörelser i anmälans huvuddel:
  • ”Jag intygar härmed att jag har goda skäl att tro att den omstridda användningen av det upphovsrättsskyddade materialet inte är godkänd av upphovsrättsinnehavaren, dess agent eller lagen (t.ex. principen om rättvis användning).”

  • ”Jag intygar härmed att informationen i denna anmälan är korrekt, och jag intygar under ed att jag är upphovsrättsinnehavaren eller behörig att agera på uppdrag av innehavaren, upphovsrätten eller en exklusiv rätt enligt upphovsrätten som hävdas ha utsatts för intrång.”

 5. Tillhandahåll ditt fullständiga juridiska namn och din elektroniska eller fysiska signatur.

Leverera denna anmälan med alla poster ifyllda till Dropbox utsedda upphovsrättsombud:

Copyright Agent
Dropbox Inc.
333 Brannan Street
San Francisco, CA 94107

Dropbox policy för datoranvändning

Dropbox används av miljontals människor och vi är stolta över förtroendet de har för oss. I gengäld litar vi på att du använder våra tjänster på ett ansvarsfullt sätt.

Du samtycker till att inte missbruka Dropbox tjänster (”Tjänster”) och att inte hjälpa någon annan att göra det. Du får exempelvis inte ens försöka att göra något av följande i anslutning till tjänsterna:

 • undersöka, skanna eller testa sårbarheten av ett system eller nätverk;
 • bryta mot eller på annat sätt kringgå någon typ av säkerhets- eller verifieringsåtgärder;
 • få åtkomst till, manipulera eller använda icke-offentliga områden eller delar av tjänsterna eller delade områden av tjänsterna som du inte har blivit inbjuden till;
 • påverka eller störa någon användare, värd eller nätverk, till exempel genom att skicka ett virus, överbelasta, skicka skräppost, spamma eller e-postbomba någon del av tjänsterna;
 • få åtkomst till, söka eller skapa konton för tjänsterna på något annat sätt än våra offentligt stödda gränssnitt (t.ex. ”skrapning” eller att skapa flera konton);
 • skicka oönskade meddelanden, kampanjer, annonser eller skräppost;
 • skicka ändrad, vilseledande eller falsk källa-identifierande information, inklusive ”spoofing” eller ”nätfiske”;
 • marknadsföra eller göra reklam för produkter eller tjänster som inte är dina egna utan lämpligt tillstånd;
 • missbruka värvningar eller erbjudanden för att få mer lagringsutrymme än vad som förtjänas;
 • kringgå lagringsutrymmesbegränsningar;
 • sälja tjänsterna såvida du inte har specifikt tillstånd att göra det;
 • publicera eller dela material som är pornografiskt eller oanständigt på olagligt sätt, eller som innehåller extrema våldshandlingar;
 • förespråka bigotteri eller hat mot någon person eller grupp med personer baserat på deras ras, religion, etnicitet, kön, könsidentitet, sexuell preferens, funktionshinder eller nedsatt funktion;
 • bryta mot lagen på något sätt, inklusive att lagra, publicera eller dela material som är bedrägligt, ärekränkande eller vilseledande; eller
 • kränka sekretessen eller överträda andras rättigheter.

Denna översättning tillhandahålls endast för bekvämlighet, och det är den engelska versionen som är styrande om det förekommer avvikelser.

Dropbox integritetspolicy

Publicerat: 12 april 2017

Träder i kraft: 12 april 2017

Tack för att du använder Dropbox! Här beskrivs hur vi samlar in, använder och hanterar dina uppgifter när du använder våra webbplatser, programvara och tjänster (”Tjänster").

Vad och varför

Vi samlar in och använder följande information för att tillhandahålla, förbättra och skydda våra tjänster:

Konto. Vi samlar in information, som ditt namn, e-postadress, telefonnummer, betalningsinformation, fysiska adress och kontoaktivitet, och kopplar den till ditt konto. Vissa av våra tjänster låter dig få åtkomst till dina konton och din information med andra tjänsteleverantörer.

Tjänster. Våra tjänster är utformade så att du enkelt kan lagra dina saker, samarbeta med andra och arbeta på flera olika enheter. Vi lagrar, hanterar och överför dina saker – filer, meddelanden, kommentarer och foton samt relaterad information – för att möjliggöra detta. Denna relaterade information kan omfatta till exempel din profilinformation, vilket gör det enklare att samarbeta och dela dina saker med andra. Våra tjänster erbjuder dig olika sätt att dela dina saker.

Du kan välja att ge oss åtkomst till dina kontakter så att du enkelt kan dela och samarbeta om dina saker, skicka meddelanden och bjuda in andra att använda tjänsterna. Om du gör det kommer vi att lagra dessa kontakter på våra servrar så att du kan använda dem.

Användning. Vi samlar in information om hur du använder tjänsterna, inklusive åtgärder du vidtar i kontot (som att dela, redigera, visa eller flytta filer eller mappar). Detta hjälper oss att tillhandahålla funktioner som aktivitetssidan och versionshistorik.

Vi samlar också in information från och om de enheter du använder för att få tillgång till tjänsterna. Detta omfattar t.ex. IP-adresser, vilken typ av webbläsare och enhet du använder, vilken webbsida du besökte innan du kom till våra webbplatser samt vilka identifierare som är kopplade till dina enheter. Dina enheter (beroende på inställningarna) kan också skicka lokaliseringsinformation till tjänsterna.

Cookies och andra tekniker. Vi använder tekniker som cookies och pixeltaggar för att tillhandahålla, förbättra, skydda och marknadsföra våra tjänster. Cookies hjälper oss till exempel att komma ihåg ditt användarnamn vid nästa besök, att förstå hur du interagerar med våra tjänster och förbättra dem utifrån den informationen. Du kan ställa in din webbläsare på att inte acceptera cookies, men detta kan begränsa dina möjligheter att använda tjänsterna. Om vårt system får en DNT:1-signal från din webbläsare kommer vi att svara på den signalen så som beskrivs här.

Med vem

Vi kan komma att dela information som diskuteras nedan, men vi kommer inte att sälja den till annonsörer eller tredje part.

Andra som arbetar för Dropbox. Dropbox använder vissa tillförlitliga tredje parter (till exempel leverantörer av kundsupport och IT-tjänster) som hjälper oss att tillhandahålla, förbättra, skydda och marknadsföra våra tjänster. Dessa tredje parter får åtkomst till din information enbart för att utföra uppgifter åt oss i enlighet med denna integritetspolicy och vi har ansvaret för deras hantering av din information enligt våra instruktioner.

Andra användare. Våra tjänster visar information som ditt namn, din profilbild och din e-postadress för andra användare på platser, som användarprofil och delningsmeddelanden. När du registrerar ditt Dropbox-konto med en e-postadress i en domän som ägs av din arbetsgivare eller organisation kan det hända att vi hjälper andra användare att hitta dig och teamet genom att göra en del av dina grunduppgifter – som namn, teamnamn, profilbild och e-postadress – synlig för andra användare i samma domän. Detta hjälper oss att visa dig team du kan gå med i och hjälper andra användare att dela filer och mappar med dig.

Med vissa funktioner kan du göra ytterligare information tillgänglig för andra.

Andra program. Du kan också ge tredje parter åtkomst till din information och ditt konto, till exempel via Dropbox API:er. Kom bara ihåg att deras användning av dina uppgifter kommer att styras av deras integritetspolicy och villkor.

Dropbox teamadministratörer.Är du användare av ett Dropbox-team (t.ex. Dropbox Business-planer eller Dropbox Education) är det möjligt att din administratör har åtkomst till och kan kontrollera kontot för ditt Dropbox-team. Se din organisations interna policy om du har frågor om detta. Om du inte är Dropbox team-användare, men interagerar med en Dropbox team-användare (genom att till exempel gå med i en delad mapp eller få tillgång till saker som delas av användaren), kan det hända att medlemmar i den organisationen ser det namn, den e-postadress, profilbild och IP-adress som var kopplade till ditt konto vid tiden för denna interaktion.

Lagar och bestämmelser. Vi kan lämna ut dina uppgifter till tredje part om vi bedömer att sådant utlämnande är nödvändigt för att (a) följa lagen; (b) skydda en person från dödsfall eller allvarlig kroppsskada; (c) förebygga bedrägeri eller missbruk av Dropbox eller våra användare; eller (d) skydda Dropbox äganderätt.

Förvaltning av dina data är avgörande för oss och ett ansvar vi omfattas av. Vi anser att våra användares uppgifter bör ha samma rättsliga skydd oavsett om de finns lagrade på våra tjänster eller på deras hemdatorers hårddisk. Vi kommer att följa följande principer för statliga dataförfrågningar när vi tar emot, granskar och svarar på statliga förfrågningar (inklusive förfrågningar gällande nationell säkerhet) om våra användares uppgifter:

 • Var transparent,
 • Bekämpa ospecifika förfrågningar,
 • Skydda alla användare, och
 • Tillhandahåll betrodda tjänster.
Vi publicerar en insynsrapport som en del av vårt åtagande att informera våra användare om när och hur statliga myndigheter ber oss om deras information. Den här rapporten redogör för vilka typer och hur många förfrågningar vi får från polisen och rättsväsenden. Vi uppmuntrar användare att läsa vår rapport om principer för statliga dataförfrågningar och transparens för mer detaljerad information om vårt förfaringssätt och hur vi svarar på statliga förfrågningar.

Hur

Säkerhet. Vi har ett team som ägnar sig åt att hålla din information säker och testa om det finns säkerhetsproblem. Vi fortsätter också arbetet med att ta fram fler säkerhetsfunktioner – utöver tvåfaktorsverifiering, kryptering av filer i vila och varningar när nya enheter och applikationer kopplas till ditt konto – för att säkra din information.

Bevarande. Vi kommer att bevara information du lagrar i våra tjänster så länge vi behöver för att förse dig med tjänsterna. Om du raderar ditt konto kommer även vi att radera den här informationen. Men observera: (1) det kan finnas en viss fördröjning vid radering av informationen från våra servrar och lagrade säkerhetskopior och (2) vi kan behålla denna information om så behövs för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter, lösa tvister eller upprätthålla våra avtal. Du får åtkomst till dina personuppgifter genom att logga in på ditt Dropbox-konto. Läs mer här.

Var

Världen över. För att förse dig med tjänsterna kan vi lagra, bearbeta och överföra information i USA och på platser runtom i världen, också utanför det land där du bor. Information kan även lagras lokalt på de enheter du använder för att komma åt tjänsterna.

Sköld för skydd av privatlivet i EU och USA samt sköld för privatlivet i Schweiz och USAVid överföringen av data från Europeiska Unionen, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz använder Dropbox sig av flera olika juridiska mekanismer, inklusive kontrakt med våra användare. Dropbox följer ramverken Sköld för skydd av privatlivet i EU och USA samt i Schweiz och USA som framställts av det amerikanska handelsdepartementet angående insamling, användning och lagring av personuppgifter som överförs från EU, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz till USA. Dropbox Privacy Shield-certifiering finns här. Du kan också läsa mer om Privacy Shield på https://www.privacyshield.gov.

Dropbox tillses av U.S. Federal Trade Commission. JAMS är en fristående organisation i USA som ansvarar för att granska och lösa klagomål om vår efterlevnad av Privacy Shield – utan kostnad för dig. Vi ber att du först skickar sådana klagomål direkt till oss via privacyshield@dropbox.com. Om du inte är nöjd med vårt svar kan du kontakta JAMS på https://www.jamsadr.com/eu-us-privacy-shield. I den händelse ditt ärende inte åtgärdas av JAMS kan du ha rätt till bindande medling enligt Privacy Shield och dess principer.

Ändringar

Om vi ​​involveras i en omorganisation, fusion, förvärv eller försäljning av våra tillgångar, kan din information överföras som en del av affären. Vi kommer att meddela dig (till exempel via ett meddelande till den e-postadress som är kopplad till ditt konto) vid en sådan affär och redogöra för dina val i sådana fall.

Vi kan komma att ändra denna integritetspolicy från tid till annan, och kommer att publicera den senaste versionen på vår webbplats. Om en revidering betydligt minskar dina rättigheter kommer vi att meddela dig.

Kontakt

Har du frågor eller funderingar om Dropbox, våra tjänster och sekretess? Kontakta oss på privacy@dropbox.com.

Denna översättning tillhandahålls endast för bekvämlighet, och det är den engelska versionen som är styrande om det förekommer avvikelser.

Avtal för Dropbox Business

Publicerat: 30 januari 2017

Detta avtal för Dropbox Business (”Avtalet”) har slutits mellan Dropbox International Unlimited Company, om din organisation är baserad utanför USA, Kanada och Mexiko (”Nordamerika”) eller, om din organisation är baserad i USA, med Dropbox, Inc., ett företag i Delaware (båda benämns ”Dropbox”), och organisationen som godkänner villkoren (”Kunden”). Avtalet reglerar åtkomst till och användning av tjänsterna och betatjänsterna. Genom att klicka på "Jag godkänner", underteckna tjänsteavtalet eller använda tjänsterna, godkänner du som kund detta avtal.

I den omfattning Dropbox, Inc. åt kunden bearbetar kunduppgifter som lyder under EU:s dataskyddslagar, godkänner du EU:s standardavtalsklausuler med Dropbox Inc. för överföringen av personuppgifter till bearbetare som anges nedan när du klickar på ”Jag godkänner”.

Om du godkänner detta avtal och, om tillämpligt, EU:s standardavtalsklausuler för användning av tjänsterna för en organisations räkning, godkänner du detta avtal på uppdrag av den organisationen. Du måste ha behörighet att binda organisationen till dessa villkor, annars får du inte registrera dig för tjänsterna.

 1. Tjänster.
  1. Villkor. Detta avtal reglerar åtkomst till och användning av tjänsterna och programvaran. Kunder och slutanvändare kan få åtkomst till och använda tjänsterna i enlighet med detta avtal.
  2. Säkerhetsåtgärder. Dropbox kommer att använda åtminstone tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder enligt branschstandard för att överföra, lagra och bearbeta kunddata. Dessa åtgärder är utformade för att skydda kunddatas integritet och skydda mot obehörig eller olaglig åtkomst till, användning och bearbetning av kunddata.
  3. Bearbetning och överföring av data.
   1. Databearbetning. Dropbox och dess underentreprenörer kommer att bearbeta kunddata endast i syfte att tillhandahålla tjänsterna och uppfylla Dropbox åtaganden enligt avtalet. Underentreprenörers bearbetningsaktiviteter begränsas till att bearbeta på Dropbox vägnar och i enlighet med Dropbox instruktioner. Kunden godkänner att Dropbox och dess underentreprenörer kan överföra, lagra och bearbeta kunddata på andra platser än i kundens land.
   2. Privacy Shield-programmet mellan EU och USA. Dropbox är certifierat och följer EU-US Privacy Shield-programmet. Om EU-US Privacy Shield-programmet slutar gälla ska Dropbox, såtillvida det är kommersiellt rimligt, försöka följa den resulterande alternativa eller efterträdande mekanismen för dataöverföring mellan EU och USA.
   3. EU:s Standardkontraktsklausuler. I den omfattning kunddata lyder under EU:s dataskyddslagar och behandlas av Dropbox på uppdrag av kunden: (i) använder och bearbetar Dropbox sådana kunddata enligt kundens instruktioner för att tillhandahålla tjänsterna och uppfylla Dropbox förpliktelser enligt avtalet; samt (ii) godkänner kunden EU:s standardkontraktsklausuler med Dropbox, Inc. för överföring av personliga data. EU:s standardkontraktsklausuler gäller endast för tjänsterna och framtida versioner av tjänsterna, och inte för betatjänster eller exkluderade funktioner.
  4. Ändringar. Dropbox kan uppdatera tjänsterna från tid till annan. Om Dropbox ändrar tjänsterna på ett sätt som väsentligt minskar deras funktionalitet, kommer Dropbox att informera kunden via e-postadressen som är kopplad till kontot, och kunden kan meddela inom trettio dagar efter ändringen om att avbryta avtalet. Rätten att avbryta avtalet gäller inte för uppdateringar som görs till funktioner som tillhandahållits i betaversion eller för utvärdering.
  5. Programvara.
   1. Allmänt. Tjänsterna låter kunder och slutanvändare ladda ner programvara som kan uppdateras automatiskt. Om någon del av programvaran erbjuds med en öppen källkodslicens, kommer Dropbox att göra licensen tillgänglig för kunden, och i den utsträckning bestämmelserna i denna licens ger kunden ytterligare rättigheter kan dessa bestämmelser uttryckligen åsidosätta några av villkoren i detta avtal avseende den delen av programvaran.
   2. Licens. Dropbox ger härmed kunden en begränsad och ej exklusiv licens under denna tidsperiod att använda programvaran enbart i samband med tjänsterna och enligt villkoren i detta avtal. Licensen kan inte överföras (enligt Avsnitt 12.8), inte upphävas (förutom så som beskrivs i Avsnitt 7) eller säljas vidare som underlicens. När kunden har betalat avgifterna är licensen fullständigt betald.
  6. Kunddomäner. Innan Dropbox tillhandahåller tjänsterna kan det hända att Dropbox ber kunden verifiera att kunden äger eller kontrollerar kunddomänerna. Om kunden inte äger eller kontrollerar kunddomänerna har Dropbox ingen skyldighet att tillhandahålla kunden tjänsterna.
 2. Kundens förpliktelser.
  1. Kundens administration av tjänsterna. Kunden kan ange slutanvändare som Administratörer genom administrationspanelen. Kunden ansvarar för att upprätthålla sekretessen för lösenord och administratörskonton och hantera åtkomst till administratörskonton. Dropbox ansvar sträcker sig inte till den interna förvaltningen eller administrationen av kundens tjänster. Kunden medger att om kunden köper tjänsterna via en återförsäljare och utser sådan återförsäljares personal till administratörer av kundens konto för tjänsterna kan sådan återförsäljare kontrollera kontoinformationen, inklusive kunddata och få åtkomst till kundens konto för tjänsterna enligt det som beskrivs ovan.
  2. Obehörig användning eller åtkomst . Kunden skall förhindra obehörig användning av tjänsterna av sina slutanvändare och avsluta all obehörig användning av eller åtkomst till tjänsterna. Slutanvändarkonton får tilldelas, registreras och användas endast av en enda slutanvändare. Tjänsterna är inte avsedda för slutanvändare under 13 år. Kunden ska se till att personer under 13 inte tillåts att använda tjänsterna. Kunden ska omedelbart meddela Dropbox vid obehörig användning eller åtkomst av tjänsterna.
  3. Begränsningar . Kunden ska inte att (a) sälja, sälja vidare, eller hyra ut tjänsterna eller programvaran; (b) använda tjänsterna eller programvaran för verksamhet där användning eller fel på tjänsterna eller programvaran kan leda till fysiska skador, dödsfall eller personskada; (c) återskapa tjänsterna eller programvaran och inte heller försöka eller hjälpa någon annan att göra det, försåvitt inte sådan begränsning är förbjuden enligt lag; eller (d) använda tjänsterna eller programvaran, inklusive exportera eller omexportera kunddata, i strid mot bestämmelserna om exportkontroll.
  4. Efterlevnad. Kunden och dess slutanvändare måste använda tjänsterna i enlighet med policyn för datoranvändning. Kunden ansvarar för slutanvändarnas användning av tjänsterna. Kunden ska följa de lagar och regler som gäller för kundens användning av tjänsterna, om det finns några. Kunden ska erhålla och upprätthålla eventuella samtycken från slutanvändare för att tillåta att administratörer ska bedriva den verksamhet som beskrivs i detta avtal och tillåta Dropbox att tillhandahålla tjänsterna. Kunden ska inte lagra, överföra eller på annat sätt bearbeta via tjänsterna någon information som faller under definitionen av ”skyddad hälsoinformation” under HIPAA-sekretessregeln (45 C.F.R. Avsnitt 164.051), om inte kunden och Dropbox sluter ett separat HIPAA Business Associate-avtal, vilket kan göras via adminkonsolen.
  5. Tredjepartsappar och integration. Om kunden använder någon tredjepartstjänst eller tredjepartsappar, t.ex. en tjänst som använder en Dropbox-API, med tjänsterna kommer (a) Dropbox inte att ansvara för någon handling eller underlåtenhet från tredje part, inklusive tredje parts åtkomst till eller användning av kunddata och (b) Dropbox garanterar inte och stödjer inte någon tjänst som tillhandahålls av tredje part.
  6. Förfrågan från tredje part.
   1. Kundansvar. Kunden ansvarar för att svara på förfrågningar från tredje part via sin egen åtkomst till information. Kunden kommer att försöka få fram den information som krävs för att svara på förfrågningar från tredje part och kommer att kontakta Dropbox endast om man inte kan erhålla sådan information trots ihärdiga ansträngningar.
   2. Dropbox ansvar. Dropbox kommer att göra kommersiellt rimliga ansträngningar, i den mån det är tillåtet enligt lag och villkoren i Förfrågan från tredje part, för att: (i) omedelbart meddela kunden om Dropbox mottagit en förfrågan från tredje part, ii) uppfylla kundens kommersiellt rimliga krav avseende sina insatser för att motsätta sig förfrågan från tredje part, och (iii) förse kunden med information eller verktyg som krävs för att kunden ska kunna svara på förfrågan från tredje part, om kunden annars inte kan erhålla informationen. Om kunden inte omedelbart svarar på alla förfrågningar från tredje part kan Dropbox svara, men är inte skyldig att göra det.
 3. Betalning.
  1. Avgifter. Kunden kommer att betala alla tillämpliga avgifter för tjänsterna, i den valuta som anges i beställningsblanketten, till Dropbox eller till kundens återförsäljare. Kunden tillåter Dropbox eller kundens återförsäljare att debitera kunden för alla tillämpliga avgifter med användning av kundens valda betalningsmetod. Avgifter kan inte återbetalas om detta inte krävs enligt lag eller annars specifikt tillåts enligt detta avtal.
  2. Betalning. Kunden kommer att betala Dropbox fakturor inom de betalningsintervaller som anges i ordersedeln. Dropbox får avbryta eller avsluta tjänsterna om avgifterna är förfallna till betalning. Kunden kommer att tillhandahålla fullständiga och korrekta fakturerings- och kontaktuppgifter till Dropbox eller kundens återförsäljare.
  3. Skatter. Avgifter inkluderar inte skatt och kunden är ansvarig för alla skatter. Dropbox eller kundens återförsäljare kommer att ta ut skatt när detta krävs. Om kunden tillhandahåller Dropbox eller dess återförsäljare ett giltigt undantagscertifikat, kommer Dropbox eller återförsäljaren inte att ta ut skatterna som täcks av detta certifikat.
  4. Källskatter. Kunden ska betala tillämpliga källskatter till Dropbox eller dess återförsäljare. Kunden och Dropbox, eller kundens återförsäljare om tillämpligt, kommer att arbeta tillsammans för att undvika källskatt om det finns tillgängliga undantag eller reducerad källskatt enligt skatteavtal. Om Dropbox eller kundens återförsäljare är kvalificerad för ett skatteundantag eller reducerad källskatt enligt skatteavtal kommer Dropbox eller kundens återförsäljare att tillhandahålla rimligt dokumenterade bevis till kunden. Kunden ska tillhandahålla Dropbox eller kundens återförsäljare rimliga bevis på att man har betalat den avdragna eller avräknade summan till den relevanta myndigheten.
  5. Automatiska förnyelser och provperioder. OM KUNDENS KONTO ÄR INSTÄLLT PÅ AUTOMATISK FÖRNYELSE ELLER HAR EN PROVPERIOD KAN DROPBOX (ELLER KUNDENS ÅTERFÖRSÄLJARE) AUTOMATISKT DEBITERA KUNDEN I SLUTET AV PROVPERIODEN ELLER FÖR FÖRNYELSEN, OM INTE KUNDEN MEDDELAR DROPBOX (ELLER KUNDENS ÅTERFÖRSÄLJARE BEROENDE PÅ VAD SOM ÄR TILLÄMPLIGT) ATT KUNDEN VILL AVBRYTA ELLER INAKTIVERA DEN AUTOMATISKA FÖRNYELSEN. Dropbox kan revidera tjänsternas priser genom att ge kunden minst 30 dagars varsel innan nästa debitering.
  6. Inköpsorder. Om kunden kräver användning av en inköpsorder eller inköpsordernummer, måste kunden (i) ge inköpsordernumret vid köptillfället och (ii) godkänna att alla villkor för en kundbeställning inte kommer att gälla för detta avtal och är ogiltiga. Om kunden köper genom en återförsäljare ogiltigförklaras alla villkor från kundens återförsäljare eller i en inköpsorder mellan kunden och återförsäljaren som står i konflikt med avtalet.
 4. Avstängning.
  1. Av slutanvändarkonton genom Dropbox. Om en slutanvändare (a) bryter mot detta avtal eller (b) använder tjänster på ett sätt som Dropbox rimligen tror kommer att leda till skyldighet kan Dropbox begära att kunden avbryter eller avslutar det tillämpliga slutanvändarkontot. Om kunden inte omedelbart stänger av eller avslutar slutanvändarkontot kan Dropbox komma att göra det.
  2. Akuta säkerhetssituationer. Trots vad som står i detta avtal kan Dropbox vid en eventuell akut säkerhetssituation automatiskt stänga av användningen av tjänsterna. Dropbox kommer att göra kommersiellt rimliga ansträngningar för att restriktivt anpassa den avstängning som behövs för att förhindra eller avsluta akuta säkerhetssituationer.
 5. Immateriella rättigheter.
  1. Reservationer för rättigheter. Förutom vad som uttryckligen anges häri, beviljar detta avtal inte (a) Dropbox eventuella immateriella rättigheter till kunddata eller (b) kunden immateriella rättigheter i tjänsterna eller Dropbox varumärken och varumärkesfunktioner.
  2. Begränsat tillstånd. Kunden beviljar Dropbox endast de begränsade rättigheter som rimligen är nödvändiga för att Dropbox ska kunna tillhandahålla tjänsterna. Detta begränsade tillstånd gäller även för underleverantörer eller underentreprenörer.
  3. Förslag. Dropbox kan använda, modifiera, och införliva i sina produkter och tjänster, licenser och underlicenser, all feedback, kommentarer, eller förslag om tjänsterna som kunden eller slutanvändaren skickar till Dropbox eller postar i Dropbox forum utan skyldighet till kunden.
 6. Villkor.
  1. Avtalsperiod. Detta avtal kommer att gälla under avtalsperioden.
  2. Löptid för tjänsterna. Dropbox kommer att tillhandahålla kunden tjänsterna under tjänsternas löptid. Om inte partnerna skriftligt kommer överens om annat kommer slutanvändarkonton som köps under varje löptid att ha en proportionellt räknad period som slutar den sista dagen av den befintliga löptiden för tjänsterna.
 7. Uppsägning.
  1. Allmänt. Vardera parten kan säga upp detta avtal, inklusive alla beställningsformulär, om: (i) den andra parten har brutit mot avtalet och underlåter att rätta till brottet inom trettio dagar efter att ha tagit emot ett skriftligt meddelande eller (ii) den andra parten upphör med sin verksamhet eller blir föremål för ett insolvensförfarande och förfarandet inte avfärdas inom nittio dagar.
  2. Effekter av uppsägning . Om detta avtal upphör (a) kommer de rättigheter som följer av Dropbox till kunden omedelbart att upphöra förutom vad som anges i detta avsnitt, (b) kan Dropbox, på kundens begäran, ge kunden åtkomst till sitt konto till aktuella avgifter, så att kunden kan exportera sina lagrade kunddata och (c) kan Dropbox, efter en kommersiellt rimlig tidsperiod, radera lagrade kunddata avseende kundens konto. Följande avsnitt kommer att överleva upphörande eller uppsägning av detta avtal: 2.6 (Tredje parts begäranden), 3 (Betalning), 5 (Immateriella rättigheter), 7.2 (Effekter av uppsägning), 8 (Skadeersättning), 9 (Förbehåll), 10 (Ansvarsbegränsning), 11 (Tvister) och 12 (Diverse).
 8. Ersättning .
  1. Av kunden. Kunden kommer att gottgöra, försvara och hålla Dropbox från och mot alla skulder, skador och kostnader (inklusive förlikningskostnader och rimliga advokatkostnader) som härrör från anspråk från tredje part mot Dropbox och dess dotterbolag avseende: (a) Kunddata, (b) Kunddomäner, (c) Kundens eller kundens slutanvändares användning av tjänsterna i strid med detta avtal.
  2. Av Dropbox. Dropbox kommer att gottgöra, försvara och hålla kunden skadefri från och mot alla skulder, skador och kostnader (inklusive förlikningskostnader och rimliga advokatkostnader) som härrör från anspråk från tredje part gentemot kunden i den utsträckning dessa grundas på ett påstående om att Dropbox teknik som används för att tillhandahålla tjänsterna till kunden gör intrång i eller förskingrar upphovsrätt, affärshemligheter, amerikanskt patent eller varumärkesrätt hos tredje part. Dropbox har under inga omständigheter skyldigheter eller ansvar i detta avsnitt som följer av: (a) användning av någon tjänst i en modifierad form eller i kombination med material som inte tillhandahålls av Dropbox och (b) allt typ av innehåll, information eller data som tillhandahålls av kunden, slutanvändare eller annan tredje part.
  3. Möjlig överträdelse. Om Dropbox tror att tjänsterna eller programvaran överträder eller kan misstänkas överträda tredje parts immateriella rättigheter kan Dropbox: (a) erhålla rättigheten för kundens räkning, på Dropbox bekostnad, för att fortsätta använda tjänsterna eller programvaran; (b) tillhandahålla en funktionell likvärdig ersättning som inte överträder rättigheterna; eller (c) ändra tjänsterna eller programvaran så att de inte längre överträder rättigheterna. Om Dropbox inte tror att alternativen som beskrivs i det här avsnittet är kommersiellt rimliga kan Dropbox stänga av eller avsluta kundens användning av de berörda tjänsterna eller programvaran (med en proportionell återbetalning av förbetalda avgifter för tjänsterna eller programvaran).
  4. Allmänt. Den part som begär gottgörelse ska omedelbart underrätta den andra parten om anspråket och samarbeta med den andra parten vid försvarandet av anspråket. Den part som begär gottgörelse kommer att ha full kontroll och auktoritet över försvaret, förutom att: (a) någon uppgörelse som kräver att parten söker gottgörelse för att erkänna ansvar kräver föregående skriftligt medgivande, som inte oskäligen hålls inne eller fördröjs och (b) den andra parten kan delta i försvaret med sin egen advokat på egen bekostnad. GOTTGÖRELSEN OVAN ÄR DROPBOX OCH KUNDENS ENDA GOTTGÖRELSE ENLIGT DETTA AVTAL FÖR DEN ANDRA PARTENS ÖVERTRÄDELSE AV IMMATERIELLA RÄTTIGHETER.
 9. Ansvarsfriskrivning.
  1. Allmänt. TJÄNSTERNA OCH PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK”. I DEN UTSTRÄCKNING LAGEN TILLÅTER, FÖRUTOM VAD SOM UTTRYCKLIGEN ANGES I DETTA AVTAL, GER VARKEN KUNDEN ELLER DROPBOX OCH DESS PARTNERS, LEVERANTÖRER OCH DISTRIBUTÖRER NÅGRA SOM HELST GARANTIER, VARE SIG UTTRYCKLIGEN, UNDERFÖRSTÅDDA, LAGSTADGADE ELLER ANDRA, INKLUSIVE GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR VISST ÄNDAMÅL ELLER ICKE-ÖVERTRÄDELSE. KUNDEN ANSVARAR FÖR ATT ANVÄNDA TJÄNSTERNA ELLER PROGRAMVARAN I ENLIGHET MED VILLKOREN SOM ANGES HÄR SAMT ATT SÄKERHETSKOPIERA ALLA DATA SOM LAGRAS I TJÄNSTERNA.
  2. Betatjänster. Trots sådant som talar emot detta i detta avtal: (a) Kunden kan välja att använda Betatjänster efter eget gottfinnande; (b) Betatjänster kanske inte stöds och kan komma att ändras när som helst utan föregående varning; (c) Betatjänster är kanske inte lika tillförlitliga eller tillgängliga som tjänsterna; (d) för Betatjänster har inte samma säkerhetsåtgärder och granskning vidtagits som för tjänsterna; och (e) DROPBOX HAR INGEN ANSVARSSKYLDIGHET SOM UPPKOMMER FRÅN ELLER SAMMANHÄNGER MED BETATJÄNSTER – ANVÄND PÅ EGEN RISK.
 10. Ansvarsbegränsning.
  1. Begränsning av indirekt ansvar . SÅ LÅNGT LAGEN TILLÅTER, FÖRUTOM NÄR DET GÄLLER DROPBOX ELLER KUNDENS GOTTGÖRELSESKYLDIGHETER, KOMMER INGEN KUND ELLER DROPBOX OCH DESS PARTNERS, LEVERANTÖRER OCH DISTRIBUTÖRER ATT ANSVARA ENLIGT DETTA AVTAL FÖR (I) INDIREKTA, SÄRSKILDA, TILLFÄLLIGA, EFTERFÖLJANDE, FÖRHÖJDA ELLER SKADESTÅNDSMÄSSIGA SKADOR ELLER (II) FÖRLUST AV ANVÄNDNING, DATA, AFFÄRER, INTÄKTER ELLER VINST (VAR SIG DIREKT ELLER INDIREKT), ÄVEN OM PARTEN KÄNDE TILL ELLER BORDE HA KÄNT TILL ATT SÅDANA SKADOR VAR MÖJLIGA OCH ÄVEN OM EN ERSÄTTNING INTE UPPFYLLER SITT GRUNDLÄGGANDE SYFTE.
  2. Begränsning av mängd ansvar. SÅ LÅNGT LAGEN TILLÅTER KOMMER DROPBOX TOTALA ERSÄTTNINGSSKYLDIGHET ENLIGT DETTA AVTAL INTE ATT ÖVERSTIGA DET LÄGSTA AV 100 000 USD ELLER DET BELOPP SOM KUNDEN HAR BETALAT TILL DROPBOX UNDER DE TOLV MÅNADER FÖRE HÄNDELSEN SOM LETT TILL ERSÄTTNINGSSKYLDIGHET.
 11. Tvister.
  1. Informell konfliktlösning. Innan anmälan görs går alla parter med på att försöka lösa tvisten genom att kontakta den andra parten genom meddelandeproceduren i avsnitt 12.6. Om en tvist inte har lösts inom trettio dagar efter meddelande kan kunden eller Dropbox inleda ett formellt förfarande.
  2. Skiljedom. Kunden och Dropbox är överens om att lösa eventuella anspråk relaterade till detta avtal eller tjänsterna genom ett slutligt och bindande skiljeförfarande, med undantag för vad som anges nedan. Den amerikanska skiljedomsföreningen (AAA) kommer att sköta skiljedomsförfarandet enligt de kommersiella skiljedomsreglerna. Skiljeförfarandet kommer att hållas i San Francisco (CA), eller på någon annan plats båda parter skriftligen kommer överens om.
  3. Undantag från skiljedom. Vardera parten kan ta en rättegångsprocess till de federala eller statliga domstolarna i San Francisco County, Kalifornien enbart för föreläggande i syfte att stoppa obehörig användning eller missbruk av tjänsterna eller överträdelse av immateriella rättigheter utan att först delta i den informella processen om meddelande av tvist som beskrivs ovan. Både kunden och Dropbox samtycker till platsen och den personliga jurisdiktionen där.
  4. INGEN KOLLEKTIV TALAN. Kunden får lösa tvister med Dropbox endast på individuell basis och kommer inte att göra några anspråk med en kollektiv, konsoliderad, eller representativ talan. Kollektivt skiljeförfarande, kollektiv talan, allmänna åtgärder med privat advokat och konsolidering med andra skiljeförfaranden är inte tillåtna.
 12. Diverse.
  1. Ändringar av villkor. Dropbox kan komma att ändra detta avtal från tid till annan och den senaste versionen kommer alltid att läggas ut på Dropbox Business webbplats. Om en ändring efter Dropbox eget godtycke är väsentlig kommer Dropbox att meddela kunden (genom att till exempel skicka ett meddelande till den e-postadress som är kopplad till det gällande kontot). Andra ändringar kan läggas upp på Dropbox blogg eller på villkorssidan och kunden ansvarar för att kontrollera dessa inlägg regelbundet. Genom att fortsätta att få åtkomst till eller använda tjänsterna efter att ändringarna har börjat gälla godkänner kunden att den är bunden till det ändrade avtalet. Om kunden inte accepterar de ändrade villkoren i avtalet kan kunden säga upp tjänsterna inom trettio dagar efter att ha fått meddelandet om ändringen.
  2. Hela avtalet. Detta avtal ersätter alla tidigare avtal eller överenskommelser mellan partnerna och utgör hela avtalet mellan parterna som relaterar till detta innehåll. Alla bilagor till avtalet, kundfakturor och ordersedlar som verkställts av partnerna införlivas härmed i avtalet genom denna hänvisning.
  3. Tolkning av motstridiga villkor. Uppstår en konflikt mellan de dokument som ingår i detta avtal kommer dokumenten att gälla i följande ordning: fakturan, ordersedeln, avtalet. Villkoren i detta avtal anses vara Dropbox konfidentiella information och kunden avslöjar inte informationen till någon tredje part. Kunden samtycker till att villkor i en kundköporder inte gäller för detta avtal och är ogiltiga. Om slutanvändare måste klicka genom villkoren för tjänsten för att kunna använda tjänsterna är dessa klickbara villkor underordnade detta avtal och detta avtal gäller i händelse av konflikt.
  4. Tillämplig lag . AVTALET REGLERAS AV KALIFORNIENS LAG MED UNDANTAG FÖR DESS PRINCIPER SOM BERÖR LAGKONFLIKTER.
  5. Uppdelning av avtal. Ogenomförbara bestämmelser kommer att ändras för att återspegla parternas vilja och endast i den utsträckning som krävs för att göra dem verkställbara och resten av bestämmelserna i avtalet gäller med full effekt.
  6. Meddelande. Meddelanden måste skickas via e-post, första klass, flygpost eller expressbud och anses överlämnade när de tas emot. Meddelanden till kunden kan också skickas till tillämpligt kontos mejladress och anses överlämnade när de skickas. Meddelanden till Dropbox ska skickas till Dropbox juridiska avdelning på contractnotices@dropbox.com, med kopia till Dropbox, Inc., P.O. Box 77767, San Francisco, CA 94107, attn.: Legal Department.
  7. Upphävande . Ett upphävande av någon typ av standard är inte ett upphävande av någon påföljande standard.
  8. Överlåtelse. Kunden får inte överlåta detta avtal eller några rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal utan skriftligt medgivande från Dropbox. Dropbox får inte överlåta detta avtal utan att meddela kunden, förutom att Dropbox kan överlåta detta avtal eller några rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal till ett dotterbolag eller i samband med fusion, förvärv, omorganisation eller försäljning av alla eller alla dess huvudsakliga tillgångar utan att meddela detta. Alla andra försök att överföra eller tilldela är ogiltiga.
  9. Ingen byrå. Dropbox och kunden inte är juridiska partners eller agenter, utan är oberoende entreprenörer.
  10. Användande av underleverantörer. Dropbox förblir ansvarig för alla handlingar eller underlåtenheter av dess underleverantörer eller underentreprenörer och för alla skyldigheter som läggs ut.
  11. Force Majeure. Med undantag för betalningsskyldigheter kommer varken Dropbox eller kunden att bli ansvariga för otillräckliga resultat i den utsträckning de orsakas av ett tillstånd som var utanför partens rimliga kontroll (till exempel naturkatastrofer, krigshandling eller terrorism, upplopp, arbetskonflikter, statliga ingripanden och Internetstörningar).
  12. Inga tredjepartsförmånstagare.. Det finns inga tredjepartsförmånstagare till detta avtal. Utan att det inskränker detta avsnitt är en kunds slutanvändare inte tredjepartsförmånstagare till kundens rättigheter enligt detta avtal.
 13. Definitioner.
  • Policy om godtagbar användning” avser Dropbox policy om godtagbar användning som anges på följande länk eller annan länk som Dropbox kan ange: https://www.dropbox.com/terms#acceptable_use.
  • Med ”Kontodata” avses det konto och de kontaktuppgifter som lämnas till tjänsterna av kunder eller slutanvändare.
  • Administratör” avser den tekniska slutanvändaren som utsetts av kunden och som administrerar tjänsterna till slutanvändare på kundens vägnar. Administratörer kan få åtkomst till, avslöja, begränsa eller ta bort kunddata i eller från slutanvändarkonton. Administratörer kan också ha möjlighet att övervaka, begränsa eller säga upp åtkomsten till slutanvändarnas konton.
  • Administratörskonto” avser det administratörskonto som tillhandahållits kunden av Dropbox i syfte att administrera tjänsterna.
  • Adminkonsol” avser det onlineverktyg som tillhandahållits kunden av Dropbox för administration av tjänsterna.
  • Dotterbolag” avser alla enheter som kontrollerar, kontrolleras av eller är under gemensam kontroll av en part, där ”kontroll” avser möjligheten att reglera administrationen och policyer för en enhet.
  • Betatjänster” avser tjänster eller funktioner som har identifierats som alfa, beta, förhandsvisning, tidig åtkomst eller utvärdering, eller ord eller fraser med liknande betydelser.
  • Kunddata” avser lagrade data, kontodata, meddelanden, kommentarer, strukturerad data, foton och annat innehåll som skickats till tjänsterna av kunden eller slutanvändare.
  • Kunddomäner” avser kundens internetdomännamn.
  • Ikraftträdande datum”avser det datum då detta avtal godkänts av kunden.
  • Slutanvändare” avser användare av kundens tjänstekonto. Slutanvändare kan innefatta kundens och dess dotterbolags anställda och konsulter.
  • Slutanvändarkonto” avser ett konto hos Dropbox som etablerats av kunden genom tjänsterna för en slutanvändare.
  • EU:s dataskyddslagar” avser de lagar som genomför EU:s direktiv om dataskydd (95/46/EC).
  • EU-US Privacy Shield Program” avser ramverket för Privacy Shield-programmet mellan EU och USA och dess principer så som dessa framställs av US Department of Commerce och Europeiska kommissionen angående insamling, användning och lagring av personuppgifter från EU:s medlemsländer.
  • EU:s standardavtalsklausuler” avser EU:s standardavtalsklausuler med Dropbox, Inc. för överföring av personliga data till hanterare som anges på följande länk: https://assets.dropbox.com/documents/en-us/legal/eu-standard-clauses-dfb-011017.pdf eller annan länk som Dropbox kan tillhandahålla.
  • Exkluderade funktioner” avser tjänster eller funktioner som anges här https://assets.dropbox.com/documents/en-us/legal/dfb-services-exceptions.pdf. Denna lista kan uppdateras från tid till annan av Dropbox, under förutsättning att icke-beta funktioner som införlivats i tjänsterna från och med ikraftträdandedatumet inte övergår till listan över exkluderade funktioner under löptiden.
  • Lagar om exportkontroll” avser alla tillämpliga lagar och bestämmelser som styr exportering och omexportering, inklusive Export Administration Regulations (”EAR<”) som upprätthålls av U.S. Department of Commerce, handels- och ekonomiska sanktioner som upprätthålls av Treasury Department's Office of Foreign Assets Control, samt bestämmelserna International Traffic in Arms Regulations (”ITAR”) som upprätthåls av Department of State.
  • Avgifter” avser summor som fakturerats kunden av Dropbox för tjänsterna som anges på ordersedeln.
  • Ursprungliga löptiden” avser löptiden för de tillämpliga tjänsterna med början på datumet för tillhandahållande och fortsatt under den tidsperiod som anges i ordersedeln.
  • Med " Immateriella rättigheter " avses nuvarande och framtida rättigheter i hela världen enligt patent, upphovsrätt, affärshemligheter, varumärken, moraliska rättigheter och andra liknande rättigheter.
  • Ordersedel” avser det dokument eller den sida där tjänsterna beställs.
  • Datum för tillhandahållande” är det datum då Dropbox gör tjänsterna tillgängliga för kunden.
  • Förnyelseperiod” avser, om inte partnerna skriftligt kommer överens om annat, den tolvmånaders period av förnyelse som följer antingen den ursprungliga löptiden för tjänsterna eller en tidigare förnyelseperiod. Förnyelsevillkor framgår på ordersedeln.
  • Säkerhetsnödsituation” avser (i) användning av tjänsterna som stör eller kan störa tjänsterna, andra kunders användning av tjänsterna eller infrastrukturen som används till att tillhandahålla tjänsterna, eller (ii) oauktoriserad åtkomst av tredje part till tjänsterna.
  • Tjänster” avser de tjänster som beställs av kunden och tillhandahålls av Dropbox till kunden, som beskrivs på https://www.dropbox.com/business, eller annan länk som Dropbox kan ange.
  • Löptid för tjänsterna” avser den ursprungliga löptiden för tjänsterna och alla förnyelseperioder för de tillämpliga tjänsterna.
  • Programvara” avser den kundprogramvara som tillhandahålls som en del av tjänsterna.
  • Lagrade data” avser filer som laddas upp till tjänsterna med användning av programvaran av kunden eller slutanvändare.
  • Underleverantör” avser en enhet till vilken Dropbox lägger ut någon av dess skyldigheter enligt detta avtal.
  • Underentreprenör” avser en enhet som samtycker till att hantera lagrade data på Dropbox vägnar, eller en annan Dropbox underentreprenörs vägnar, för att tillhandahålla tjänsterna.
  • Skatter” avser all mervärdesskatt och andra skatter (inklusive ISS, CIDE, PIS, CONFINS), tullsats eller annan debitering av vilken typ som helst exklusive skatt som baseras på Dropbox nettoinkomst associerat med tjänsterna eller programvaran, inklusive relaterade böter eller ränta.
  • Löptid” avser löptiden för avtalet, som börjar på ikraftträdandedatumet och fortsätter till den tidigare av (i) slutet av löptiden för tjänsterna eller (ii) till dess att avtalet avbryts så som beskrivs här.
  • Med ”Förfrågan från tredje part” avses en förfrågan från en tredje part för handlingar tillhörande en slutanvändares användning av tjänsterna inklusive information i eller från en slutanvändare eller kunds konto för tjänsterna. Förfrågan från tredje part kan inkludera giltiga beslut om husrannsakan, domstolsbeslut eller stämningar, eller någon annan förfrågan för vilket det finns ett skriftligt medgivande från slutanvändare, eller från en slutanvändares auktoriserade representant, som tillåter ett avslöjande.
  • Källskatter” avser alla skatter som kunden måste hålla inne enligt lag, som sedan påläggs Dropbox eller kundens återförsäljare, om tillämpligt.

Denna översättning tillhandahålls endast för bekvämlighet, och det är den engelska versionen som är styrande om det förekommer avvikelser.

Dropbox DMCA-policy

Dropbox (”Dropbox”) respekterar andras immateriella rättigheter och förväntar sig att dess användare gör detsamma. I enlighet med Digital Millennium Copyright Act från 1998, vars text finns på webbplatsen för U.S. Copyright Office på http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf, kommer Dropbox att svara snabbt på anspråk om intrång i upphovsrätten som begås med hjälp av Dropbox tjänst och/eller Dropbox webbplats (”Webbplatsen”) om dessa anspråk rapporteras till Dropbox utsedda upphovsrättsombud som identifierats i testmeddelandet nedan.

Om du är en upphovsrättsägare, behörig att agera på uppdrag av en, eller behörig att agera enligt någon exklusiv rätt enligt upphovsrätten, ska du rapportera påstådda intrång i upphovsrätten som sker på eller via webbplatsen genom att fylla i följande anmälan om påstått intrång i DMCA och skicka den till Dropbox utsedda upphovsrättsombud. När Dropbox tar emot anmälan som beskrivs nedan kommer Dropbox att vidta de åtgärder som anses lämpliga efter eget gottfinnande, inklusive borttagning av det tvivelaktiga innehållet från webbplatsen.

DMCA-anmälan om påstått intrång (”Anmälan”)

 1. Identifiera det upphovsrättsskyddade material som du anser har utsatts för intrång eller, om denna anmälan omfattar flera upphovsrättsskyddade material, kan du ge en representativ lista på de upphovsrättsskyddade material som du hävdar har utsatts för intrång.

 2. Identifiera det material eller den länk du anser kränker upphovsrätten (eller är föremål för intrånget) och vars åtkomst ska inaktiveras och, i tillämpliga fall, som minimum webbadressen till den länk som visas på webbplatsen eller den exakta platsen där sådant material kan hittas.

 3. Tillhandahåll ditt företags anknytning (om tillämpligt), postadress, telefonnummer och e-postadress om det finns tillgängligt.

 4. Inkludera båda av följande redogörelser i anmälans huvuddel:
  • ”Jag intygar härmed att jag har goda skäl att tro att den omstridda användningen av det upphovsrättsskyddade materialet inte är godkänd av upphovsrättsinnehavaren, dess agent eller lagen (t.ex. principen om rättvis användning).”

  • ”Jag intygar härmed att informationen i denna anmälan är korrekt, och jag intygar under ed att jag är upphovsrättsinnehavaren eller behörig att agera på uppdrag av innehavaren, upphovsrätten eller en exklusiv rätt enligt upphovsrätten som hävdas ha utsatts för intrång.”

 5. Tillhandahåll ditt fullständiga juridiska namn och din elektroniska eller fysiska signatur.

Leverera denna anmälan med alla poster ifyllda till Dropbox utsedda upphovsrättsombud:

Copyright Agent
Dropbox Inc.
333 Brannan Street
San Francisco, CA 94107
USA

Denna översättning tillhandahålls endast för bekvämlighet, och det är den engelska versionen som är styrande om det förekommer avvikelser.

Dropbox användningspolicy

Dropbox används av miljontals människor och vi är stolta över förtroendet de har för oss. I gengäld litar vi på att du använder våra tjänster på ett ansvarsfullt sätt.

Du samtycker till att inte missbruka Dropbox tjänster (”Tjänster”) och att inte hjälpa någon annan att göra det. Du får exempelvis inte ens försöka att göra något av följande i anslutning till tjänsterna:

 • undersöka, skanna eller testa sårbarheten av ett system eller nätverk;
 • bryta mot eller på annat sätt kringgå någon typ av säkerhets- eller verifieringsåtgärder;
 • få åtkomst till, manipulera eller använda icke-offentliga områden eller delar av tjänsterna eller delade områden av tjänsterna som du inte har blivit inbjuden till;
 • påverka eller störa någon användare, värd eller nätverk, till exempel genom att skicka ett virus, överbelasta, skicka skräppost, spamma eller e-postbomba någon del av tjänsterna;
 • få åtkomst till, söka eller skapa konton för tjänsterna på något annat sätt än våra offentligt stödda gränssnitt (t.ex. ”skrapning” eller att skapa flera konton);
 • skicka oönskade meddelanden, kampanjer, annonser eller skräppost;
 • skicka ändrad, vilseledande eller falsk källa-identifierande information, inklusive ”spoofing” eller ”nätfiske”;
 • marknadsföra eller göra reklam för produkter eller tjänster som inte är dina egna utan lämpligt tillstånd;
 • missbruka värvningar eller erbjudanden för att få mer lagringsutrymme än vad som förtjänas;
 • kringgå lagringsutrymmesbegränsningar;
 • sälja tjänsterna såvida du inte har specifikt tillstånd att göra det;
 • publicera eller dela material som är pornografiskt eller oanständigt på olagligt sätt, eller som innehåller extrema våldshandlingar;
 • förespråka bigotteri eller hat mot någon person eller grupp med personer baserat på deras ras, religion, etnicitet, kön, könsidentitet, sexuell preferens, funktionshinder eller nedsatt funktion;
 • bryta mot lagen på något sätt, inklusive att lagra, publicera eller dela material som är bedrägligt, ärekränkande eller vilseledande; eller
 • kränka sekretessen eller överträda andras rättigheter.