โซลูชันในการทำงานร่วมกันเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เครื่องมือในการทำงานร่วมกันของ Dropbox ช่วยให้การทำงานง่ายขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสนุกสนานมากยิ่งขึ้น

เครื่องมือในการทำงานร่วมกันสร้างขึ้นสำหรับการทำงานเป็นทีม

เครื่องมือในการทำงานร่วมกันของ Dropbox ช่วยขจัดเรื่องที่ทำให้เสียสมาธิทางดิจิทัลในยุคใหม่เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกสามารถจดจ่อและมีสมาธิกับงานที่สำคัญได้ ทีมของคุณจะได้รับการเสริมสร้างให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สร้างสรรค์มากขึ้น และมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นร่วมกับทีมอื่นๆ ในสภาพแวดล้อมแบบรวมศูนย์ที่ปลอดภัยอย่างรวดเร็วและง่ายดาย

เก็บข้อมูลทั้งหมดไว้ในที่ที่คุณต้องการได้

ใช้ Dropbox Spaces เพื่อเปลี่ยนโฟลเดอร์ให้เป็นพื้นที่ทำงานที่เชื่อมโยงกันซึ่งทำให้เนื้อหาของคุณทั้งหมดกลายเป็นจริงได้ ไม่ว่าจะเป็น PowerPoints, Google Docs, กระดาน Trello, ช่องทาง Slack, การประชุม Zoom, สัญญา HelloSign หรือการผสานการทำงานอื่นๆของ Dropbox

แบ่งปันลิงก์กับทุกคนได้อย่างง่ายดาย

ส่งไฟล์หรือโฟลเดอร์ไปให้บุคคลภายนอกบริษัทได้ทันทีโดยใช้ลิงก์ที่แบ่งปัน แม้ว่าผู้รับจะไม่ใช่ผู้ใช้ Dropbox ก็ตาม และไม่ต้องกังวลหลังจากที่คุณส่งไฟล์ไปแล้วเนื่องจากคุณสามารถติดตามข้อมูลผู้ดูไปพร้อมๆ กับป้องกันลิงก์ที่แบ่งปันด้วยรหัสผ่านและวันที่หมดอายุได้

ทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น

ใช้แม่แบบ Paper แทนการค้นหาและการสร้างเอกสารเก่าอีกครั้ง ประสานงานกับทีมของคุณโดยมอบหมายสิ่งที่ต้องทำและวันครบกำหนดในเอกสารที่แบ่งปันเดียว แก้ไขแบบเรียลไทม์ ตรวจทานและอนุมัติ และจัดการโครงการได้จากทุกที่

เก็บข้อมูลทั้งหมดให้ปลอดภัยในระบบคลาวด์

ให้คุณวางใจได้เลยว่า โครงสร้างพื้นฐานแบบกระจายที่มีความปลอดภัย รวมถึง เครื่องมือของผู้ดูแลระบบ สำหรับการควบคุมและการมองเห็นจะช่วยเก็บข้อมูลบริษัทของคุณใน Dropbox Business ได้อย่างปลอดภัย

Dropbox ขจัดอุปสรรคในการทำงานร่วมกัน

โปรดทราบ: เนื้อหาบางส่วนอาจไม่มีให้บริการในบางภาษา

งานวิจัยของ IDG

เผยความลับในการเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานร่วมกัน

ทำงานร่วมกันได้ดียิ่งขึ้น

ส่งเสริมให้เกิดการทำงานร่วมกันที่มีเป้าหมาย และให้ทีมของคุณได้ใช้เครื่องมือที่ชื่นชอบ

สถานะของรายงานการทำงานร่วมกัน

ร่วมค้นหาวิธีปรับปรุงการทำงานร่วมกันและผลลัพธ์ทางธุรกิจสำหรับทีมของคุณให้ดียิ่งขึ้น