โซลูชันสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

ทุกๆ ธุรกิจเริ่มต้นจากจุดเล็กๆ เราก็เช่นกัน และเราทราบถึงประโยชน์ของการมีเครื่องมือที่ถูกต้องจากประสบการณ์ เครื่องมือที่ช่วยให้คุณเติบโต และเติบโตไปกับคุณ เครื่องมือที่ช่วยให้ทีมขนาดเล็กสร้างผลกระทบยิ่งใหญ่

SMB

ธุรกิจขนาดเล็กแต่ทรงอำนาจดำเนินงานบน Dropbox

ไม่ว่าจะมีขนาดใด Dropbox Business จะช่วยให้ธุรกิจเหล่านี้นำเสนอแนวความคิดใหม่ๆ ให้แก่โลก และหาวิธีใหม่ๆ ในการทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุสิ่งที่ยิ่งใหญ่

แบ่งปัน

ใช้วิธีทำงานที่คล่องตัวและชื่นชมกับผลงานเมื่อทีมของคุณทำงานร่วมกันอย่างอิสระมากขึ้น นำความคิดริเริ่มในการทำงานที่ยืดหยุ่นไปใช้ที่จะมอบทำให้ทีมของคุณมีอิสระในการทำงานในวิธีที่ต้องการและในเวลาที่ต้องการ

ปรับขนาดได้

เทคโนโลยีของเราสร้างขึ้นเพื่อเติบโตไปตามคุณ ซึ่งทำให้ทีมของคุณแน่ใจว่ามีประสิทธิผลมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ และทำตามการปฏิบัติงานที่ดีที่สุดของคุณในขณะที่คุณเติบโต

ปลอดภัย

ให้เราจัดการเรื่องการรักษาความปลอดภัยของคุณเอง คุณจะได้เน้นความสนใจไปที่การทำให้ธุรกิจคุณเติบโต แพลตฟอร์มของเราจะให้การควบคุมสมบูรณ์แบบ การสำรองข้อมูล และการปกป้องที่ยอดเยี่ยม

ผสมผสานเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในธุรกิจสำหรับขั้นตอนการทำงานที่ดีที่สุด

คุณไม่ต้องมีงบระดับบริษัทขนาดใหญ่เพื่อใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและการผสานการทำงานที่ดีที่สุด Dropbox จะประสานกับเครื่องมือและแอปที่คุณมีอยู่แล้วเพื่อสร้างขั้นตอนการทำงานร่วมกันที่จะเพิ่มผลิตผลของทีมงานคุณ