หน้านี้ยังไม่มีให้บริการในภาษาของคุณในขณะนี้

โซลูชันสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

ทุกๆ ธุรกิจเริ่มต้นจากจุดเล็กๆ เราก็เช่นกัน และเราได้เรียนรู้จากประสบการณ์ถึงประโยชน์ของการมีเครื่องมือที่เหมาะสม เครื่องมือที่ช่วยให้คุณเติบโต และเติบโตไปกับคุณ เครื่องมือที่ช่วยให้ทีมขนาดเล็กสร้างผลกระทบยิ่งใหญ่
โซลูชันสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง
โซลูชันสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

ธุรกิจขนาดเล็กแต่ทรงอำนาจดำเนินงานบน Dropbox

ไม่ว่าจะมีขนาดใด Dropbox Business จะช่วยให้ธุรกิจเหล่านี้นำแนวความคิดใหม่ๆ มาสู่โลก และหาวิธีใหม่ๆ ของการทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุสิ่งที่ยิ่งใหญ่

แบ่งปัน

ใช้วิธีทำงานที่คล่องตัวและชื่นชมกับผลงานเมื่อทีมของคุณทำงานร่วมกันอย่างอิสระมากขึ้น นำความคิดริเริ่มในการทำงานที่ยืดหยุ่นไปใช้ที่จะมอบทำให้ทีมของคุณมีอิสระในการทำงานในวิธีที่ต้องการและในเวลาที่ต้องการ

ปรับขนาดได้

เทคโนโลยีของเราสร้างขึ้นเพื่อเติบโตไปตามคุณ ซึ่งทำให้ทีมของคุณแน่ใจว่ามีประสิทธิผลมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ และทำตามการปฏิบัติงานที่ดีที่สุดของคุณในขณะที่คุณเติบโต

ปลอดภัย

ให้เราจัดการเรื่องการรักษาความปลอดภัยของคุณเอง คุณจะได้เน้นความสนใจไปที่การทำให้ธุรกิจคุณเติบโต แพลตฟอร์มของเราจะให้การควบคุมสมบูรณ์แบบ การสำรองข้อมูล และการปกป้องที่ยอดเยี่ยม

ผสมผสานเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในธุรกิจสำหรับขั้นตอนการทำงานที่ดีที่สุด

คุณไม่ต้องมีงบระดับบริษัทขนาดใหญ่เพื่อรับประโยชน์จากเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในธุรกิจและการผสานการใช้งาน Dropbox จะประสานกับเครื่องมือและแอพที่คุณมีอยู่แล้วเพื่อสร้างขั้นตอนการทำงานร่วมกันที่สามารถเพิ่มพูนผลิตภาพของทีมของคุณ