Skip to main content

Dropbox Education

สร้างวิทยาเขตที่ปลอดภัยและเชื่อมโยงถึงกัน

เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักศึกษา การวิจัยของคณาจารย์ และการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่บนแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันบนคลาวด์ที่ปลอดภัยของ Dropbox Education

วิทยาเขตของวิทยาลัยที่มีพื้นที่สีเขียวและทางเดินที่เต็มไปด้วยนักเรียนสวมเป้สะพายหลัง

บริหารจัดการผู้ใช้และปกป้องข้อมูลสถาบัน

ไอคอนดวงตา

การมองเห็นและการควบคุม

Dropbox Education ช่วยให้ฝ่ายไอทีมีเครื่องมือดูแลระบบต่างๆ ที่จำเป็น เพื่อให้บริหารจัดการผู้ใช้ ตรวจสอบติดตามกิจกรรม และควบคุมสิทธิ์ในการแบ่งปันได้โดยง่าย

ไอคอนแม่กุญแจ

การรักษาความปลอดภัยขั้นสูง

การป้องกันหลายชั้นช่วยให้คุณปกป้อง IP การวิจัยและข้อมูลสถาบันที่ละเอียดอ่อน ตลอดจนปรับแต่งการรักษาความปลอดภัยด้วยการผสานรวมกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Active Directory, Cloudlock, Shibboleth, InCommon และ Okta

ไอคอนโล่ที่มีเครื่องหมายถูกตรงกลาง

ความน่าเชื่อถือและการปฏิบัติตามข้อบังคับ

Dropbox รองรับมาตรฐานและระเบียบข้อบังคับที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางที่สุดอันได้แก่ FERPA, COPPA, HIPAA, HITECH, ISO 27001, 27017, 27018 และ ISO 22301 นอกจากนี้ Dropbox Paper ยังรองรับการปฏิบัติตามข้อกำหนด HIPAA ด้วยเช่นกัน

ไอคอนผู้คนหลายคน

เร่งรัดการร่วมมือด้านวิชาการและการวิจัย

การซิงค์ข้ามอุปกรณ์และการแบ่งปันไฟล์ในทุกระบบปฏิบัติการ (รวมถึง Linux) ช่วยให้นักวิจัยสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างปลอดภัยในไฟล์ทุกประเภท ซึ่งรวมถึง Office 365, DCM, LaTeX และอื่นๆ อีกมากมาย Dropbox Enterprise จะยังคงมอบพื้นที่จัดเก็บข้อมูลมากเท่าที่ผู้ใช้ต้องการ

ไอคอนสายฟ้า

ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาและประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณาจารย์และนักศึกษา Dropbox จะเชื่อมต่อกับระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ที่ดีที่สุด เช่น Blackboard, Canvas และ Moodle รวมถึงเครื่องมือด้านการสื่อสารอย่าง Microsoft Teams, Slack และ Zoom

ไอคอนดินสอพร้อมลายเส้นหวัดอยู่ข้างๆ

ปรับให้ขั้นตอนการทำข้อตกลงรวดเร็วยิ่งขึ้น

เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัคร ทรัพยากรมนุษย์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสามารถส่งคำขอ ลงนาม และจัดเก็บเอกสารที่สำคัญได้โดยใช้ Dropbox Sign

ดูข้อมูลเพิ่มเติมและคำถามที่ถามบ่อยครั้งเกี่ยวกับ Dropbox Education