คำแปลนี้จัดให้ไว้เพื่อความสะดวกเพียงเท่านั้น หากมีข้อขัดแย้งใดๆ ให้ยึดถือ เวอร์ชันภาษาอังกฤษ ไว้เป็นหลัก

เงื่อนไขการใช้บริการ Dropbox

ประกาศวันที่ 8 ธันวาคม 2016

มีผลวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2017

ขอบคุณที่ใช้ Dropbox! ข้อตกลงการให้บริการ (" ข้อตกลง") เหล่านี้จะครอบคลุมการใช้และการเข้าถึงบริการของเรา ซอฟต์แวร์ไคลเอนท์และเว็บไซต์ ("บริการ") ของเรา หากคุณอาศัยอยู่นอกสหรัฐอเมริกา แคนาดาและเม็กซิโก ("อเมริกาเหนือ") คุณจะทำข้อตกลงกับ Dropbox International Unlimited Company และหากคุณอาศัยอยู่ในอเมริกาเหนือ คุณจะทำข้อตกลงกับ Dropbox, Inc นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา จะอธิบายว่าเรารวบรวมและใช้ข้อมูลของคุณอย่างไร ในขณะที่ นโยบายการใช้ที่ยอมรับได้ของเรา สรุปความรับผิดชอบของเราเมื่อใช้บริการของเรา ด้วยการใช้บริการของเรา คุณตกลงมีข้อผูกพันกับข้อตกลงเหล่านี้ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายการใช้ที่ยอมรับได้ของเราหากคุณกำลังใช้บริการของเราสำหรับองค์กร คุณกำลังยอมรับข้อตกลงเหล่านี้ในนามองค์กรนั้น

ข้อมูลและการให้สิทธิ์ของคุณ

เมื่อคุณใช้บริการของเรา คุณจะมอบสิ่งต่างๆ แก่เรา เช่น ไฟล์ เนื้อหา ข้อความ รายชื่อผู้ติดต่อ และข้อมูลอื่นๆ ของคุณ ("ข้อมูลของคุณ") ข้อมูลของคุณจะเป็นของคุณ ข้อตกลงเหล่านี้ไม่ได้ให้สิทธิใดๆ แก่เราต่อข้อมูลของคุณ ยกเว้นสิทธิแบบจำกัดที่ทำให้เราสามารถเสนอบริการ

เราต้องได้รับอนุญาตจากคุณเพื่อทำสิ่งต่างๆ เช่น การโฮสท์ข้อมูลของคุณ การสำรองข้อมูลของคุณ และการแบ่งปันข้อมูลของคุณเมื่อคุณขอให้เราทำ บริการของเรายังให้คุณสมบัติต่างๆ ให้คุณ เช่น ภาพตัวอย่างรูป ตัวอย่างเอกสาร การแสดงความเห็น การแยกประเภท การแก้ไข การแบ่งปัน และการค้นหาที่ใช้งานได้ง่าย คุณสมบัติเหล่านี้และอื่นๆ อาจกำหนดให้ระบบของเราเข้าถึง จัดเก็บ และสแกนข้อมูลของคุณ คุณให้อนุญาตเราทำสิ่งเหล่านั้นและการอนุญาตนี้ขยายไปถึงบริษัทในสังกัดของเราและบริษัทภายนอกที่เชื่อใจได้

การแบ่งปันพื้นที่ของคุณ

บริการของเราช่วยให้คุณสามารถแบ่งปันข้อมูลของคุณกับบุคคลอื่น ดังนั้นโปรดพิจารณาอย่างรอบคอบเกี่ยวกับข้อมูลที่คุณจะแบ่งปัน

ความรับผิดชอบของคุณ

คุณจะรับผิดชอบต่อการกระทำของคุณ ข้อมูลของคุณและตัวคุณต้องปฏิบัติตาม นโยบายการใช้ที่ยอมรับได้ของเราเนื้อหาในบริการอาจได้รับการคุ้มครองจากสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โปรดอย่าคัดลอก อัพโหลด ดาวน์โหลด หรือแบ่งปันเนื้อหา หากคุณไม่มีสิทธิในการทำดังกล่าว

เราอาจตรวจสอบการดำเนินการและเนื้อหาของคุณเพื่อดูว่าเป็นไปตามเงื่อนไขเหล่านี้และ นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ หรือไม่ อย่างไรก็ตาม เราไม่มีข้อผูกมัดที่จะต้องดำเนินการเช่นนั้น เราจะไม่รับผิดชอบในเนื้อหาที่บุคคลต่างๆ โพสต์และแบ่งปันผ่านบริการนี้

ช่วยให้เราแจ้งข้อมูลแก่คุณและปกป้องข้อมูลของคุณอยู่เสมอ รักษารหัสผ่านของคุณสู่บริการและทำให้ข้อมูลในบัญชีของคุณเป็นปัจจุบันเสมอ อย่าแบ่งปันชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของบัญชีของคุณหรือให้คนอื่นเข้าถึงบัญชีของคุณ

คุณสามารถใช้บริการของเราตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตเท่านั้น รวมถึงกฎหมายและระเบียบการควบคุมการส่งออกด้วย สุดท้ายนี้ บริการของเราไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปีใช้ ด้วยการใช้บริการของเรา คุณแสดงตนกับเราว่าคุณมีอายุเกิน 13 ปี

ซอฟต์แวร์

บริการของเราบางส่วนอนุญาตให้คุณดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ไคลเอนท์ ("ซอฟต์แวร์") ซึ่งอาจอัพเดทโดยอัตโนมัติ ตราบใดที่คุณปฏิบัติตามข้อตกลงเหล่านี้ เราจะให้สิทธิที่จำกัด ไม่เป็นการเฉพาะ ซึ่งถ่ายโอนไม่ได้ ซึ่งเพิกถอนได้แก่คุณในการใช้ซอฟต์แวร์เพื่อเข้าถึงบริการเท่านั้น เราอาจเสนอองค์ประกอบใดๆ ของซอฟต์แวร์ภายใต้สิทธิในโอเพนซอร์สเท่าที่กำหนดไว้ เราจะทำคุณมีสิทธินั้น และข้อกำหนดของสิทธินั้นอาจล้มล้างบางส่วนของข้อตกลงเหล่านี้ได้อย่างชัดเจน คุณตกลงว่าจะไม่ทำวิศวกรรมย้อนกลับหรือผลิตซอร์สโค้ดขึ้นจากบริการ พยายามจะทำเช่นนั้น หรือช่วยผู้ใดกระทำดังกล่าว เว้นแต่ว่ากฎหมายจะห้ามข้อจำกัดต่อไปนี้ไว้

บริการเบต้า

บางครั้งเรารีลีสผลิตภัณฑ์และคุณสมบัติที่เรายังคงทดสอบและประเมินผลอยู่ บริการเหล่านั้นถูกทำเครื่องหมายเป็นเบตา ตัวอย่าง การเข้าถึงก่อน หรือการประเมินผล (หรือด้วยคำพูดหรือวลีที่มีความหมายคล้ายกัน) และอาจไม่เสถียรเท่ากับบริการอื่นๆ ของ Dropbox ดังนั้นขอให้โปรดทราบไว้ด้วย

ข้อมูลของเรา

บริการนี้ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และกฎหมายอื่นๆ ของสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น เงื่อนไขเหล่านี้ไม่ได้ให้สิทธิ์ กรรมสิทธิ์ หรือผลประโยชน์ในบริการ เนื้อหาของบุคคลอื่นในบริการ เครื่องหมายการค้า โลโก้ Dropbox และคุณสมบัติอื่นๆ ของแบรนด์แก่คุณแต่อย่างใด เรายินดีรับฟังข้อเสนอแนะ แต่โปรดทราบว่า เราอาจใช้ความคิดเห็นหรือคำแนะนำต่างๆ โดยปราศจากข้อผูกพันกับคุณ

ลิขสิทธิ์

เราเคารพทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นและขอให้คุณทำเช่นเดียวกัน เราตอบสนองต่อประกาศการละเมิดลิขสิทธิ์ที่ถูกกล่าวหา หากประกาศนั้นปฏิบัติตามกฎหมายและควรรายงานประกาศดังกล่าวโดยใช้ นโยบายลิขสิทธิ์ของเราเราสงวนสิทธิ์ในการลบหรือหยุดใช้งานเนื้อหาที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดและยุติบัญชีของผู้ที่ละเมิดซ้ำซาก ตัวแทนที่ได้รับมอบหมายของเราให้จัดการกับประกาศการละเมิดลิขสิทธิ์ที่ถูกกล่าวหาบนบริการคือ:

ตัวแทนลิขสิทธิ์
Dropbox, Inc.
333 Brannan Street
San Francisco, CA 94107
copyright@dropbox.com

บัญชีแบบเสียค่าบริการ

การเรียกเก็บค่าบริการคุณสามารถเพิ่มพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของคุณและเพิ่มคุณสมบัติแบบชำระเงินเข้าในบัญชีของคุณ (การเปลี่ยนบัญชีของคุณเป็น "บัญชีที่ชำระเงินแล้ว") เราจะเรียกเก็บค่าบริการคุณตั้งแต่วันที่คุณเปลี่ยนเป็นบัญชีแบบชำระเงินแล้ว และในการต่ออายุตามระยะเวลาแต่ละครั้งโดยอัตโนมัติจนกระทั่งเมื่อมีการยกเลิก หากคุณใช้แผนบริการรายปีอยู่ เราจะส่งอีเมลแจ้งเพื่อเตือนคุณว่าแผนบริการของคุณกำลังจะต่ออายุภายในช่วงเวลาที่สมเหตุสมผลก่อนวันที่ต่ออายุ คุณจะรับผิดชอบภาษีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และเราจะเรียกเก็บภาษีเมื่อเราถูกกำหนดให้ทำดังกล่าว บางประเทศมีกฎหมายท้องถิ่นแบบบังคับเกี่ยวกับสิทธิในการยกเลิกของคุณ และย่อหน้านี้จะไม่ขัดต่อกฎหมายเหล่านี้

การไม่คืนเงินคุณสามารถยกเลิก บัญชีแบบจ่ายเงิน Dropbox ของคุณได้ตลอดเวลา เราจะออกการคืนเงินให้หาก กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้นตัวอย่างเช่น ผู้ใช้ที่อาศัยในสหภาพยุโรปมีสิทธิยกเลิกการสมัครสมาชิกบัญชีแบบชำระเงินของพวกเขาภายใน 14 วันหลังสมัคร อัพเกรด หรือต่ออายุบัญชีแบบชำระเงิน

การลดระดับบัญชีแบบชำระเงินของคุณจะยังคงมีผลอยู่จนกว่าจะถูกยกเลิกหรือยุติภายใต้ข้อตกลงเหล่านี้ หากคุณไม่ชำระเงินสำหรับบัญชีแบบชำระเงินตรงเวลา เราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับบัญชีหรือลดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของคุณเป็นระดับพื้นที่จัดเก็บฟรี

การเปลี่ยนแปลงเราสามารถเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่มีผลอยู่ แต่จะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทางข้อความไปยังที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชีของคุณ

ทีม Dropbox

ที่อยู่อีเมลหากคุณสมัครใช้บัญชี Dropbox ด้วยที่อยู่อีเมลที่องค์กรคุณจัดหาให้ องค์กรของคุณอาจบล็อกการใช้ Dropbox ของคุณจนกว่าคุณจะเปลี่ยนเป็นบัญชีบนทีม Dropbox (เช่นแผน Dropbox Business หรือ Dropbox Education) หรือคุณเชื่อมโยงบัญชี Dropbox ของคุณเข้ากับที่อยู่อีเมลส่วนตัว

การใช้ทีม Dropboxหากคุณเข้าร่วมทีม Dropbox คุณต้องใช้ทีมตามข้อตกลงและนโยบายขององค์กรของคุณ โปรดทราบว่าบัญชีทีม Dropbox จะอยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กรของคุณ ผู้ดูแลระบบของคุณอาจเข้าถึง เปิดเผย จำกัด หรือลบข้อมูลในบัญขีหรือจากบัญชีทีม Dropbox ของคุณ พวกเขาอาจจำกัดหรือยุติการเข้าถึงบัญชีทีม Dropbox ของคุณ หากคุณเปลี่ยนบัญชี Dropbox ที่มีอยู่เป็นส่วนหนึ่งของทีม Dropbox ผู้ดูแลระบบของคุณอาจป้องกันการหยุดเชื่อมโยงบัญชีของคุณจากทีม Dropbox ภายหลัง

การบอกเลิกสัญญา

คุณสามารถหยุดใช้บริการของเราได้ตลอดเวลา เราสงวนสิทธิ์ที่จะระงับใช้ชั่วคราวหรือยุติการเข้าถึงบริการของคุณโดยจะแจ้งให้คุณทราบ หาก:

(ก) คุณฝ่าฝืนข้อตกลงเหล่านี้

(ข) คุณกำลังใช้บริการในลักษณะที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงอันตรายหรือความสูญเสียที่แท้จริงต่อเราหรือต่อผู้ใช้รายอื่น หรือ

(ค) คุณไม่มีบัญชีแบบชำระเงินและไม่ได้เข้าถึงบริการของเราเป็นเวลา 12 เดือนติดต่อกัน

เราจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าอย่างสมเหตุสมผลผ่านที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชีของคุณเพื่อเยียวยากิจกรรมที่ทำให้เราติดต่อคุณ และให้โอกาสคุณส่งออกข้อมูลของคุณจากบริการของเรา หากหลังการประกาศดังกล่าวคุณไม่ทำขั้นตอนที่เราขอให้คุณทำ เราจะยุติหรือระงับการเข้าถึงบริการของคุณ

เราจะไม่แจ้งให้คุณทราบก่อนยุติบัญชี เมื่อ:

(ก) คุณฝ่าฝืนข้อตกลงเหล่านี้

(ข) การแจ้งให้คุณทราบจะทำให้เราต้องรับผิดทางกฎหมายหรือทำให้เราไม่สามารถให้บริการผู้ใช้รายอื่นของเรา หรือ

(ค) กฎหมายห้ามไม่ให้เราแจ้งให้คุณทราบ

การหยุดให้บริการของเรา

เราอาจตัดสินใจหยุดให้บริการเพื่อตอลสนองต่อสถานการณ์ที่ไม่สามารถคาดล่วงหน้าได้ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ Dropbox หรือเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย หากเราหยุดให้บริการ เราจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าอย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้คุณส่งออกข้อมูลของคุณจากระบบของเรา หากเราหยุดให้บริการในวิธีนี้ก่อนช่วงเวลาที่ระบุหรือช่วงเวลาขั้นต่ำที่คุณชำระเงินให้เราไว้ เราจะคืนเงินค่าธรรมเนียมส่วนที่คุณจ่ายล่วงหน้าแต่ยังไม่ได้รับบริการจากเรา

บริการ "ตามที่เป็น"

เราพยายามให้บริการที่ยอดเยี่ยม แต่มีบางสิ่งที่เรารับประกันไม่ได้ Dropbox และบริษัทในสังกัด ซัพพลายเออร์และผู้จัดจำหน่ายของบริษัทไม่รับประกัน ไม่ว่าจะอย่างชัดเจนหรือเป็นนัย เกี่ยวกับบริการตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตไว้ เราให้บริการในแบบ “ตามสภาพจริง” นอกจากนี้เรายังปฏิเสธการรับประกันสภาพการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ และการไม่ละเมิด บางสถานที่ไม่อนุญาตการปฏิเสธในย่อหน้านี้ ดังนั้นการปฏิเสธเหล่านี้จะไม่มีผลกับคุณ

การจำกัดความรับผิด

เราไม่แยกหรือจำกัดการรับผิดของเราต่อคุณเมื่อการกระทำดังกล่าวเป็นการทำผิดต่อกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการรับผิดต่อการหลอกลวงหรือการบิดเบือนความจริงที่เป็นการหลอกลวงในการจัดหาบริการของ Dropbox หรือบริษัทในสังกัดของบริษัท ในประเทศที่ไม่อนุญาตข้อยกเว้นประเภทต่อไปนี้ เราจะรับผิดชอบต่อคุณสำหรับการสูญเสียและความเสียหายที่เป็นผลลัพธ์คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลของการที่เราไม่สามารถใช้การดูแลและทักษะที่สมเหตุสมผลของเรา หรือการฝ่าฝืนสัญญาของเรากับคุณเท่านั้น ย่อหน้านี้ไม่มีผลกับสิทธิของผู้บริโภคที่ไม่สามารถยกเว้นหรือจำกัดได้โดยสัญญาหรือข้อตกลงใดก็ตาม

ในประเทศที่อนุญาตให้มีข้อยกเว้นหรือข้อจำกัดการรับผิด Dropbox บริษัทในสังกัด ซัพพลายเออร์ หรือผู้จัดจำหน่ายของบริษัทจะไม่รับผิดต่อ:

1. ความเสียหายที่เกิดขึ้นทางอ้อม พิเศษ เกิดขึ้นโดยบังเอิญ เป็นการลงโทษ เป็นตัวอย่างหรือเกิดขึ้นตามมา หรือ

2. การสูญเสียการใช้ ข้อมูล ธุรกิจ หรือผลกำไร ไม่ว่าทฤษฏีทางกฎหมายจะเป็นอย่างไรก็ตาม

ข้อยกเว้นหรือข้อจำกัดเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้ไม่ว่า Dropbox หรือบริษัทในสังกัดใดก็ตามของบริษัทได้ถูกเตือนหรือไม่ก็ตามเกี่ยวกับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

หากคุณใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า ธุรกิจ หรือการขายต่อ Dropbox บริษัทในสังกัด ซัพพลายเออร์ หรือผู้จัดจำหน่ายจะไม่รับผิดชอบต่อคุณจากการสูญเสียผลกำไร การสูญเสียธุรกิจ การชะงักของธุรกิจ หรือการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ Dropbox และบริษัทในสังกัดจะไม่รับผิดชอบต่อความประพฤติไม่ว่าจะทางออนไลน์หรือออฟไลน์ของผู้ใช้บริการรายได้ก็ตาม

นอกเหนือจากประเภทการรับผิดที่เราไม่สามารถจำกัดไม่ได้ตามกฎหมาย (ตามที่อธิบายในส่วนนี้) เราจะจำกัดการรับผิดของเราต่อคุณที่ 20 ดอลลาร์หรือ 100% ของยอดที่คุณจ่ายภายในแผนการบริการปัจจุบันของคุณกับ Dropbox

การแก้ไขข้อพิพาท

ลองพยายามแก้ไขปัญหากันก่อน  เราต้องการแก้ไขข้อกังวลของคุณโดยไม่จำเป็นต้องใช้การฟ้องร้องคดีอย่างเป็นทางการ ก่อนที่จะยื่นข้อเรียกร้องต่อ Dropbox คุณตกลงที่จะพยายามแก้ไขข้อพิพาทอย่างไม่เป็นทางการโดยติดต่อไปที่ dispute-notice@dropbox.com เราจะพยายามแก้ไขข้อพิพาทนั้นแบบไม่เป็นทางการโดยติดต่อคุณทางอีเมล หากข้อพิพาทดังกล่าวไม่สามารถแก้ไขได้ภายใน 15 วันหลังจากส่งการแจ้ง คุณหรือ Dropbox อาจนำข้อพิพาทนั้นเข้าสู่การพิจารณาคดีอย่างเป็นทางการต่อไป

สถานที่พิจารณาคดีสำหรับข้อพิพาทคุณและ Dropbox ตกลงว่าการดำเนินคดีทางตุลาการเพื่อคลี่คลายการเรียกร้องเกี่ยวกับข้อตกลงเหล่านี้หรือบริการจะถูกนำเข้าพิจารณาในศาลรัฐบาลกลางหรือศาลรัฐของซานฟรานซิสโก เคาน์ตี้ รัฐแคลิฟอร์เนีย ตามข้อกำหนดการระงับข้อพิพาทแบบบังคับด้านล่าง ทั้งคุณและ Dropbox ยินยอมให้ดำเนินการดังกล่าวในสถานที่และเขตอำนาจส่วนตัวในศาลดังกล่าว หากคุณอาศัยอยู่ในประเทศหนึ่ง (ตัวอย่างเช่น ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป) ที่มีกฎหมายที่ให้สิทธิผู้บริโภคในการจัดการข้อพิพาทในศาลท้องถิ่นของพวกเขา ย่อหน้านี้จะไม่มีผลกับข้อกำหนดเหล่านั้น

หากคุณเป็นผู้อาศัยในสหรัฐ คุณยังยอมรับข้อกำหนดการระงับข้อพิพาทแบบบังคับต่อไปนี้เช่นกัน:

เราทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะตัดสินข้อพิพาทคุณและ Dropbox ตกลงคลี่คลายการเรียกร้องใดก็ตามเกี่ยวกับข้อตกลงเหล่านี้หรือบริการผ่านอนุญาโตตุลาการที่เป็นที่สิ้นสุดและที่มีผลผูกพันโดยอนุญาโตตุลาการรายเดียว เว้นแต่ตามที่ได้ระบุไว้ภายใต้ข้อยกเว้นข้อตกลงระงับข้อพิพาทด้านล่าง นั่นรวมถึงข้อพิพาทที่เกิดจากหรือที่เกี่ยวกับการตีความหรือการใช้ส่วน "ข้อกำหนดอนุญาโตตุลาการแบบบังคับ" นี้ รวมถึงการสามารถบังคับใช้ การสามารถเพิกถอนได้ หรือความถูกต้องของข้อกำหนดดังกล่าว

การเลือกที่จะไม่เห็นชอบในการตัดสินชี้ขาดคุณสามารถปฏิเสธการตกลงระงับข้อพิพาทนี้ โดยคลิกที่นี่ และส่งแบบฟอร์มเลือกไม่ยอมรับภายใน 30 วันหลังการลงทะเบียนบัญชีของคุณครั้งแรก อย่างไรก็ตามหากคุณยอมรับเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้ของข้อตกลงเหล่านี้ที่อนุญาตให้คุณเลือกไม่ยอมรับอนุญาโตตุลาการ การเลือกของคุณก่อนหน้าที่เลือกไม่ตกลงหรือเลือกที่จะเข้าสู่อนุญาโตตุลาการจะยังคงมีผลผูกพันอยู่

กระบวนการอนุญาโตตุลาการสมาคมอนุญาโตตุลาการอเมริกัน (American Arbitration Association (AAA)) จะควบคุมอนุญาโตตุลาการภายใต้กฎอนุญาโตตุลาการทางการค้าและกระบวนการเสริมสำหรับข้อพิพาทเกี่ยวกับผู้บริโภค อนุญาโตตุลาการจะมีขึ้นในเคาน์ตี้ในสหรัฐที่คุณอาศัยหรือทำงานอยู่ ซานฟรานซิสโก (แคลิฟอร์เนีย) หรือสถานที่อื่นใดก็ตามที่เราตกลงให้จัด

ค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการและแรงจูงใจกฎ AAA จะควบคุมการชำระเงินค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการทั้งหมด Dropbox จะจ่ายค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการทั้งหมดสำหรับแต่ละอนุญาโตตุลาการแก่การเรียกร้องที่น้อยกว่า 75,000 ดอลลาร์ หากคุณได้รับเงินจากอนุญาโตตุลาการที่มากกว่าที่เราเสนอเพื่อคลี่คลายการเรียกร้อง เราจะจ่ายเงินให้คุณเพิ่ม 1,000 ดอลลาร์ Dropbox จะไม่พยายามเรียกร้องค่าทนายและค่าใช้จ่ายในอนุญาโตตุลาการ เว้นแต่เมื่ออนุญาโตตุลาการตัดสินว่าการเรียกร้องของคุณไม่หนักแน่นพอ

ข้อยกเว้นต่อการตัดสินข้อพิพาทคุณหรือ Dropbox สามารถทำการเรียกร้องได้ หากฝ่ายใดก็ตามมีคุณสมบัติ ในศาลการเรียกร้องขนาดเล็กในซานฟรานซิสโก (แคลิฟอร์เนีย) หรือเคาน์ตี้ในเคาน์ตี้ในสหรัฐที่คุณอาศัยหรือทำงานอยู่ ฝ่ายใดก็ตามสามารถฟ้องร้องเพื่อขอคำสั่งศาลให้กระทำหรืองดเว้นกระทำเพื่อหยุดการใช้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือการใช้บริการในทางที่ผิด หรือการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (ตัวอย่างเช่น เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์หรือสิทธิในสิทธิบัตร) โดยไม่ใช้ขั้นตอนทางอนุญาโตตุลาการ หรือกระบวนการคลี่คลายข้อพิพาทแบบไม่เป็นทางการที่บรรยายด้านบนก่อน หากการตกลงตัดสินข้อพิพาทถูกพบว่าไม่มีผลกับคุณหรือการเรียกร้องของคุณ คุณยอมรับเขตอำนาจเฉพาะของศาลรัฐและศาลรัฐบาลกลางในซานฟรานซิสโกเคาน์ตี้ รัฐแคลิฟอร์เนีย เพื่อคลี่คลายการเรียกร้องของคุณ

การไม่ดำเนินกระบวนพิจารณาคดีแบบกลุ่มคุณสามารถคลี่คลายข้อพิพาทกับเราแบบตัวต่อตัวเท่านั้น และไม่สามารถทำการเรียกร้องในฐานะโจทก์หรือสมาชิกกลุ่มในดำเนินกระบวนพิจารณาคดีกลุ่ม แบบรวม หรือในการฟ้องร้องแทน ไม่อนุญาตให้มีอนุญาโตตุลาการแบบกลุ่ม การดำเนินกระบวนพิจารณาคดีแบบกลุ่ม การดำเนินกระบวนพิจารณาคดีโดยทนายส่วนตัว และการรวมกับอนุญาโตตุลาการอื่น หากย่อหน้าเฉพาะนี้ถูกตัดสินว่าบังคับใช้ไม่ได้ เนื้อหาทั้งหมดของ “ข้อกำหนดอนุญาโตตุลาการแบบบังคับ” นี้จะถือว่าเป็นโมฆะ

กฎหมายที่ควบคุม

ข้อตกลงเหล่านี้จะถูกควบคุมโดยกฎหมายแคลิฟอร์เนียยกเว้นการขัดแย้งกับหลักการของกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บางประเทศ (รวมถึงประเทศในสหภาพยุโรป) มีกฎหมายที่กำหนดให้ข้อตกลงถูกควบคุมโดยกฎหมายท้องถิ่นของประเทศของผู้บริโภค ย่อหน้านี้จะไม่ขัดต่อกฎหมายเหล่านั้น

ข้อตกลงที่สมบูรณ์

ข้อตกลงเหล่านี้เป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและ Dropbox เกี่ยวกับสาระสำคัญของข้อตกลงเหล่านี้ และมีผลเหนือและแทนที่ข้อตกลงหรือข้อตกลงและเงื่อนไขอื่นใดก็ตามก่อนหน้านี้หรือที่เกิดขึ้นพร้อมกันที่ใช้กับสาระสำคัญของข้อตกลงเหล่านี้ ข้อตกลงเหล่านี้จะไม่สร้างสิทธิในการรับผลประโยชน์ของบุคคลอื่น

การสละสิทธิ์ การเป็นโมฆะเป็นบางส่วน และการโอนสิทธิ์

การที่ Dropbox ไม่สามาราถบังคับใช้ข้อกำหนดหนึ่งไม่ได้เป็นการสละสิทธิ์ในการบังคับใช้ในภายหลัง หากข้อกำหนดใดไม่สามารถบังคับใช้ได้ ข้อกำหนดที่เหลืออยู่ของข้อตกลงเหล่านี้จะยังคงมีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์ต่อไป และข้อตกลงที่สามารถบังคับใช้ได้จะถูกนำมาใช้แทนเพื่อแสดงถึงเจตนาของเราได้อย่างชัดเจนที่สุดเท่าที่ทำได้ คุณไม่สามารถมอบหมายสิทธิใดก็ตามของคุณภายใต้ข้อตกลงเหล่านี้ และความพยายามมอบหมายใดก็ตามดังกล่าวจะเป็นโมฆะ Dropbox อาจมอบหมายสิทธิของบริษัทให้บริษัทในสังกัดหรือบริษัทในเครือของบริษัท หรือผู้สืบทอดใดก็ตามเพื่อผลประโยชน์ของธุรกิจใดก็ตามที่เชื่อมโยงกับบริการ

การแก้ไข

เราอาจทบทวนข้อตกลงเหล่านี้เป็นครั้งคราวเพื่อสะท้อนสิ่งเหล่านี้ให้ดีมากขึ้น:

(ก) การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย

(ข) ข้อกำหนดของระเบียบใหม่ หรือ

(ค) การปรับปรุงหรือการเสริมสร้างที่ทำกับบริการของเรา

หากการปรับปรุงหนึ่งมีผลกับการใช้บริการของคุณหรือสิทธิตามกฎหมายของคุณในฐานะผู้ใช้บริการของเรา เราจะแจ้งให้คุณทราบก่อนวันที่มีผลของการปรับปรุงดังกล่าวโดยส่งอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชีของคุณหรือผ่านการแจ้งในผลิตภัณฑ์ ข้อตกลงที่ปรับปรุงเหล่านี้จะมีผลไม่น้อยกว่า 30 วันนับจากเมื่อเราแจ้งให้คุณทราบ

หากคุณไม่ยอมรับการปรับปรุงที่เราทำ โปรดยกเลิกบัญชีของคุณก่อนที่การปรับปรุงจะมีผล หากสามารถทำได้ เราจะเสนอการคืนเงินแบบเป็นสัดส่วนให้คุณตามยอดเงินที่คุณจ่ายล่วงหน้าไปสำหรับบริการและวันที่ยกเลิกบัญชีของคุณ ด้วยการใช้หรือเข้าถึงบริการต่อไปหลังการปรับปรุงมีผลบังคับใช้ คุณยอมรับที่จะผูกพันตาข้อตกลงที่ถูกแก้ไข

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Dropbox

ประกาศวันที่ 8 ธันวาคม 2016

มีผลวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2017

ขอบคุณที่ใช้ Dropbox! ในส่วนนี้เราจะบรรยายว่าเรารวบรวม ใช้ และจัดการข้อมูลของคุณอย่างไรเมื่อคุณใช้เว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ และบริการของเรา ("บริการ")

ข้อมูลใดบ้างและเพราะอะไร

เราเก็บรวบรวมและใช้งานข้อมูลต่อไปนี้เพื่อนำเสนอ ปรับปรุง และปกป้องบริการของเรา:

บัญชีเรารวบรวม และเชื่อมโยงกับบัญชีของคุณ ข้อมูลเช่นชื่อ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลการชำระเงิน ที่อยู่และกิจกรรมในบัญชีของคุณ บริการของเราบางส่วนทำให้คุณสามารถเข้าถึงบัญชีและข้อมูลของคุณกับผู้ให้บริการรายอื่น

บริการบริการของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้คุณจัดเก็บข้อมูลของคุณ ทำงานร่วมกับผู้อื่น และทำงานบนอุปกรณ์มากมายได้อย่างง่ายดาย เพื่อทำให้สิ่งเหล่านั้นเป็นจริง เราจัดเก็บ ประมวลผล และส่งข้อมูลของคุณ เช่น ไฟล์ ข้อความ ความเห็นและรูป รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลของคุณเช่นกัน ข้อมูลที่เกี่ยวข้องนี้อาจเป็นข้อมูลเหล่านี้ เช่น ข้อมูลโปรไฟล์ของคุณ ที่ทำให้สามารถทำงานร่วมกันและแบ่งปันข้อมูลของคุณได้ง่ายขึ้น บริการของเราให้ตัวเลือกต่างๆ แก่คุณเพื่อการแบ่งปันข้อมูลของคุณ

คุณสามารถเลือกให้เราเข้าถึงรายชื่อผู้ติดต่อของคุณเพื่อให้คุณทำสิ่งต่างๆ เช่น แบ่งปันและทำงานร่วมกันบนข้อมูลของคุณ ส่งข้อความ และชวนให้คนอื่นใช้บริการได้ง่ายขึ้น หากคุณเลือกกระทำดังกล่าว เราจะจัดเก็บรายชื่อผู้ติดต่อบนเซิร์ฟเวอร์ของเราให้คุณใช้

การใช้เรารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่คุณใช้บริการ รวมถึงการกระทำของคุณในบัญชีของคุณ (เช่นการแบ่งปัน การแก้ไข การดู และการย้ายไฟล์หรือโฟลเดอร์) การกระทำนี้ช่วยให้เราเสนอคุณสมบัติต่าๆ แก่คุณ เช่น หน้า “กิจกรรม” และประวัติเวอร์ชัน

เรายังรวบรวมข้อมูลจากอุปกรณ์และที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่คุณใช้เพื่อเข้าถึงบริการ ซึ่งรวมถึงข้อมุลต่างๆ เช่น ที่อยู่ไอพี ประเภทเบราว์เซอร์ และอุปกรณ์ที่คุณใช้ เว็บเพจที่คุณเยี่ยมชมก่อนมาที่เว็บไซต์ของเรา ตัวระบุตัวตนที่เชื่อมโยงกับอุปกรณ์ของคุณ (ขึ้นอยู่กับการตั้งค่า) อุปกรณ์ของคุณยังอาจส่งข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งไปยังบริการเช่นกัน

คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆเราใช้เทคโนโลยี เช่น คุกกี้และแท็กพิเซล เพื่อให้ ปรับปรุง ปกป้อง และโปรโมทบริการของเรา ตัวอย่างเช่น คุกกี้ช่วยให้เราทำสิ่งต่างๆ เช่น จำชื่อผู้ใช้ของคุณสำหรับการเยี่ยมชมครั้งถัดไปของคุณ เข้าใจว่าคุณตอบโต้กับบริการของเราอย่างไร และปรับปรุงบริการของเราตามข้อมูลที่เราได้รับ คุณสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณให้ไม่ยอมรับคุกกี้ แต่การตั้งค่านี้อาจจำกัดความสามารถของคุณในการใช้บริการ หากระบบของเราได้รับสัญญาณ DNT:1 จากเบราว์เซอร์ของคุณ เราจะตอบสัญญาณนั้นตามที่ระบุไว้ ที่นี่

กับใคร

เราอาจเปิดเผยข้อมูลตามที่ระบุไว้ด้านล่าง แต่เราจะไม่ขายข้อมูลให้กับผู้โฆษณาหรือบุคคลที่สามอื่นๆ

ผู้อื่นที่ทำงานให้ DropboxDropbox ใช้บริษัทที่เชื่อถือได้ (ตัวอย่างเช่น ผู้ให้การสนับสนุนลูกค้าและบริการไอที) เพื่อช่วยเราเสนอ ปรับปรุง ปกป้อง และโปรโมทบริการของเรา บริษัทภายนอกเหล่านี้จะเข้าถึงข้อมูลของคุณเพื่อทำงานในนามคุณในการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น และเราจะยังคงรับผิดชอบต่อการจัดการข้อมูลของคุณของพวกเขาตามคำสั่งของเรา

ผู้ใช้รายอื่นบริการของเราจะแสดงข้อมูล เช่น ชื่อ รูปโปรไฟล์และที่อยู่อีเมลของคุณให้ผู้ใช้คนอื่นเห็นในสถานที่ เช่น โปรไฟล์ผู้ใช้ของคุณและการแจ้งการแบ่งปัน เมื่อคุณลงทะเบียนบัญชี Dropbox ของคุณโดยใช้ที่อยู่อีเมลบนโดเมนที่นายจ้างหรือองค์กรของคุณเป็นเจ้าของ เราอาจช่วยผู้ร่วมงานหาคุณและทีมของคุณโดยการทำให้ผู้ใช้รายอื่นบนโดเมนเดียวกันเห็นข้อมูลพื้นฐานของคุณ เช่น ชื่อ ชื่อทีม รูปโปรไฟล์และที่อยู่อีเมลของคุณ วิธีนี้จะช่วยให้เราแสดงให้ทีมคุณเห็นว่า คุณสามารถเข้าร่วมและช่วยผู้ใช้รายอื่นแบ่งปันไฟล์และโฟลเดอร์กับคุณ

คุณสมบัติบางอย่างจะทำให้คุณสามารถทำให้ข้อมูลเพิ่มเติมปรากฏให้ผู้อื่นเห็น

แอพพลิเคชันอื่นๆคุณยังสามารถให้ผู้อื่นเข้าถึงข้อมูลและบัญชีของคุณได้ ตัวอย่างเช่น ผ่าน Dropbox APIเพียงจำไว้ว่าการใช้ข้อมูลของคุณโดยพวกเขาจะถูกควบคุมโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดของพวกเขา

ผู้ดูแลทีม Dropboxหากคุณคือผู้ใช้ของทีม Dropbox (เช่นแผนบริการ Dropbox Business หรือ Dropbox Education) ผู้ดูแลระบบของคุณอาจเข้าถึงและควบคุมบัญชีทีม Dropbox ของคุณ โปรดอ่านนโยบายภายในขององค์กรของคุณ หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ หากคุณไม่ใช่ผู้ใช้ทีม Dropbox แต่ติดต่อกับผู้ใช้ทีม Dropbox (ตัวอย่างเช่น เข้าร่วมโฟลเดอร์ที่แบ่งปันหรือการเข้าถึงของที่แบ่งปันโดยผู้ใช้รายนั้น) สมาชิกขององค์กรนั้นอาจดูชื่อ ที่อยู่อีเมล รูปโปรไฟล์ และที่อยู่ไอพีที่เชื่อมโยงกับบัญชีของคุณเมื่อมีการติดต่อนั้น

กฎหมายและกฎระเบียบเราอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณให้บุคลภายนอกทราบหากเราพิจารณาว่า การเปิดเผยดังกล่าวมีความจำเป็นอย่างสมเหตุสมผลเพื่อ (ก) ปฏิบัติตามกฎหมาย (ข) ปกป้องบุคคลใดก็ตามจากการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บทางกายร้ายแรง (ค) ป้องกันการหลอกลวงหรือการใช้ Dropbox หรือผู้ใช้ของเราในทางผิด หรือ (ง) ปกป้องสิทธิในทรัพย์สินของ Dropbox

การดูแลข้อมูลของคุณสำคัญยิ่งต่อเรา และเป็นความรับผิดชอบที่เราเต็มใจรับไว้ เราเชื่อว่าข้อมูลของผู้ใช้ของเราควรได้รับคุ้มครองตามกฎหมายไม่ว่าจะถูกจัดเก็บในบริการของเราหรือในฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ที่บ้านของพวกเขา เราจะปฏิบัติตาม หลักการคำขอจากรัฐบาล เมื่อได้รับ ตรวจสอบและตอบคำขอจากรัฐบาล (รวมถึงคำขอด้านความมั่งคงของประเทศ) ที่ขอข้อมูลผู้ใช้ของเรา

 • โปร่งใส
 • ต่อต้านคำขอแบบครอบคลุม
 • ปกป้องผู้ใช้ทั้งหมด และ
 • ให้บริการที่เชื่อถือได้
เราเผยแพร่ รายงานความโปร่งใส ในฐานะส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นเพื่อแจ้งผู้ใช้ว่ารัฐบาลจะขอข้อมูลจากเราเมื่อใดและอย่างไร รายงานนี้จะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทและจำนวนคำขอที่เราได้รับจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เราสนับสนุนให้ผู้ใช้อ่าน หลักการคำขอจากรัฐบาล และ รายงานความโปร่งใส สำหรับข้อมูลละเอียดเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติและการตอบคำขอจากรัฐบาลของเรา

อย่างไร

การรักษาความปลอดภัยเรามีทีมที่ทุ่มเทให้กับการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของคุณและทดสอบจุดอ่อนของเราอยู่เสมอ เรายังพยายามพัฒนาคุณสมบัติต่อไปเพื่อทำให้ข้อมูลของคุณปลอดภัย นอกเหนือจากคุณสมบัติที่มีอยู่แล้ว เช่น การยืนยันตนเองสองระดับ การเข้ารหัสไฟล์ที่ไม่ได้ใช้งาน และการเตือนเมื่อมีอุปกรณ์ใหม่และแอพเชื่อมโยงกับบัญชีของคุณ

การรักษาข้อมูลเราจะรักษาข้อมูลที่คุณจัดเก็บไว้บนบริการของเรานานตราบเท่าที่เราต้องการเพื่อให้บริการให้คุณ หากคุณลบบัญชีของคุณ เราจะลบข้อมูลนี้ แต่โปรดทราบว่า (1) อาจมีความล่าช้าในการลบข้อมูลนี้จากเซิร์ฟเวอร์และที่จัดเก็บข้อมูลสำรองของเรา และ (2) เราอาจรักษาข้อมูลนี้ไว้หากต้องปฏิบัติตามข้อผูกพันตามกฎหมาย คลี่คลายข้อพิพาท หรือบังคับใช้ข้อตกลงของเรา คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณโดยเข้าสู่ระบบไปที่บัญชี Dropbox ของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติม ที่นี่

ที่ไหน

ทั่วโลกเพื่อจัดหาบริการให้คุณ เราอาจจัดเก็บ ดำเนินการและส่งข้อมูลในสหรัฐและสถานที่ทั่วโลก รวมถึงสถานที่นอกประเทศของคุณ ข้อมูลอาจถูกจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ที่คุณใช้เพื่อเข้าถึงบริการเช่นกัน

การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา และการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสหรัฐอเมริกาและสวิตเซอร์แลนด์เมื่อโอนข้อมูลจากสหภาพยุโรป พื้นที่เศรษฐกิจยุโรปและสวิสเซอร์แลนด์ Dropbox จะพึ่งพากลไกทางกฎหมายมากมาย รวมถึงสัญญากับผู้ใช้ของเรา Dropbox ปฏิบัติตามกรอบโครงสร้างการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสหรัฐอเมริกาและสวิตเซอร์แลนด์ ("ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล") และหลักการของกรอบโครงสร้างดังกล่าว เรายังเข้าร่วมโปรแกรมการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา ("การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว") และปฏิบัติตามกรอบโครงสร้างและหลักการของโปรแกรมดังกล่าว คุณสามารถพบใบรับรองความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ Dropbox ที่นี่ และใบรับรองการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเรา ที่นี่คุณยังสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวที่ https://www.privacyshield.govและความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ http://2016.export.gov/safeharbor/swiss/

Dropbox is subject to oversight by the U.S. Federal Trade Commission. JAMS is the US-based independent organization responsible for reviewing and resolving complaints about our Privacy Shield and Safe Harbor compliance — free of charge to you. We ask that you first submit any such complaints directly to us via privacyshield@dropbox.com. If you aren't satisfied with our response, please contact JAMS at https://www.jamsadr.com/eu-us-privacy-shield. In the event your concern still isn't addressed by JAMS, you may be entitled to a binding arbitration under Privacy Shield and its principles.

การเปลี่ยนแปลง

หากในกรณีที่เรามีการปรับโครงสร้างองค์กร ควบรวมกิจการ ซื้อกิจการ หรือจำหน่ายสินทรัพย์ของเรา ข้อมูลของคุณอาจได้รับการถ่ายโอนโดยเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนั้น เราจะแจ้งให้คุณทราบ (เช่น ผ่านข้อความที่ส่งไปยังอีเมลแอดเดรสของบัญชีผู้ใช้ของคุณ) เกี่ยวกับข้อตกลงนั้นและแจ้งให้ทราบถึงทางเลือกของคุณในกรณีดังกล่าว

เราอาจปรับปรุงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราวและจะลงประกาศเวอร์ชันล่าสุดบนเว็บไซต์ของเรา หากการปรับปรุงแก้ไขลดสิทธิของคุณอย่างมาก เราจะแจ้งให้คุณทราบ

การติดต่อ

หากคุณมีคำถามหรือความกังวลเกี่ยวกับ Dropbox บริการของเราและความเป็นส่วนตัว โปรดติดต่อเราที่ privacy@dropbox.com

ข้อตกลงของ Dropbox Business

โพสต์เมื่อ: 30 มกราคม 2017

ข้อตกลงของ Dropbox Business นี้ ("ข้อตกลง") เป็นข้อตกลงระหว่าง Dropbox International Unlimited Company หากองค์กรของคุณตั้งอยู่นอกสหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก ("อเมริกาเหนือ") หรือหากองค์กรของคุณตั้งอยู่ในอเมริกาเหนือ กับ Dropbox, Inc. ซึ่งเป็นบริษัท Delaware corporation ("Dropbox") และองค์กรที่ยอมรับในข้อตกลงต่างๆ เหล่านี้ ("ลูกค้า") ข้อตกลงนี้จะกำกับดูแลการเข้าถึงและการใช้บริการและบริการเบต้า การคลิก "ฉันยอมรับ" เพื่อลงนามในสัญญาสำหรับบริการหรือการใช้งานบริการ เป็นการแสดงว่าคุณยอมรับข้อตกลงนี้ในฐานะลูกค้า

Dropbox, Inc. จะประมวลผลข้อมูลของลูกค้าในนามของลูกค้าที่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายการปกป้องข้อมูลของสหภาพยุโรปเท่าที่ได้รับอนุญาตให้ทำได้ เมื่อคลิก "ฉันยอมรับ" คุณยังยอมรับในข้อสัญญามาตรฐานของสหภาพยุโรป (EU Standard Contractual Clauses) ที่กำหนดไว้ด้านล่าง กับ Dropbox, Inc. เพื่อการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปให้ผู้ประมวลผลเช่นกัน

หากคุณยอมรับข้อตกลงนี้และ หากสามารถนำมาบังคับใช้ได้ ข้อสัญญามาตรฐานของสหภาพยุโรป (EU Standard Contractual Clauses) เพื่อการใช้บริการโดยองค์กร คุณยอมรับข้อตกลงนี้ในนามขององค์กรนั้น คุณต้องมีอำนาจในการผูกมัดองค์กรนั้นกับข้อตำลงเหล่านี้ มิฉะนั้น คุณจะต้องไม่ลงทะเบียนสำหรับบริการนี้

 1. บริการ
  1. ข้อกำหนดข้อตกลงนี้จะกำกับดูแลการเข้าถึงและการใช้บริการและซอฟต์แวร์ ลูกค้าและผู้ใช้สุดท้ายสามารถเข้าถึงและใช้บริการตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้
  2. มาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างน้อยที่สุด Dropbox จะใช้มาตรฐานรักษาความปลอดภัยในเชิงเทคนิคและการจัดระเบียบด้วยมาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อถ่ายโอน จัดเก็บ และประมวลผลข้อมูลลูกค้า มาตรการเหล่านี้ได้ถูกออกแบบมาเพื่อปกป้องความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลลูกค้า และป้องกันการเข้าถึงที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาตเพื่อ ใช้ และประมวลผลข้อมูลผู้ใช้
  3. การประมวลผลและการโอนข้อมูล
   1. การประมวลผลข้อมูลDropbox และบริษัทประมวลผลย่อยจะประมวลผลข้อมูลลูกค้าเพื่อให้บริการและปฏิบัติตามข้อผูกพันของ Dropbox ภายใต้ข้อตกลงนี้เท่านั้น กิจกรรมการประมวลผลของบริษัทประมวลผลย่อยจะจำกัดอยู่ที่การประมวลผลในนาม Dropbox และตามคำสั่งของ Dropbox ลูกค้ายินยอมให้ Dropbox และบริษัทประมวลผลย่อยถ่ายโอน จัดเก็บ และประมวลผลข้อมูลลูกค้าในสถานที่อื่นที่ไม่ใช่ในประเทศของลูกค้าได้
   2. โปรแกรมการปกป้องความเป็นส่วนตัวในสหภาพยุโรปและสหรัฐDropbox ได้รับการรับรองและปฏิบัติตามโปรแกรมการปกป้องความเป็นส่วนตัวในสหภาพยุโรปและสหรัฐ หากโปรแกรมการปกป้องความเป็นส่วนตัวในสหภาพยุโรปและสหรัฐถูกทำให้เป็นโมฆะ Dropbox จะใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลทางการค้าในการปฏิบัติตามกลไกอื่นที่เป็นทางเลือกหรือมาแทนการโอนข้อมูลในสหภาพยุโรปและสหรัฐ
   3. ข้อสัญญามาตรฐานสหภาพยุโรปข้อมูลของลูกค้าจะอยู่ภายใต้กฎหมายการปกป้องข้อมูลของสหภาพยุโรปและ Dropbox ได้ประมวลผลข้อมูลนั้นแทนลูกค้าเท่าที่ได้รับอนุญาตให้ทำได้: (1) Dropbox จะใช้และประมวลผลข้อมูลลูกค้าตามที่ลูกค้าสั่งเพื่อให้บริการและทำตามข้อผูกพันของ Dropbox ภายใต้ข้อตกลงนี้ และ (2) ลูกค้ายอมรับข้อสัญญามาตรฐานสหภาพยุโรปกับ Dropbox, Inc. เพื่อการโอนข้อมูลส่วนตัว ข้อสัญญามาตรฐานสหภาพยุโรปจะใช้กับบริการและการเปลี่ยนแปลงบริการในอนาคตเท่านั้น แต่จะไม่ใช้กับบริการเบต้าหรือคุณสมบัติที่ไม่รวมอยู่
  4. การดัดแปลงแก้ไข Dropbox อาจอัพเดทบริการเป็นครั้งคราว หาก Dropbox เปลี่ยนแปลงบริการในลักษณะที่จะลดประสิทธิภาพในการทำงานลงอย่างมีนัยสำคัญ Dropbox จะแจ้งให้ลูกค้าทราบผ่านทางที่อยู่อีเมลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้นั้น และลูกค้าสามารถแจ้งยุติสัญญาภายในสามสิบวันหลังการเปลี่ยนแปลง สิทธิการยุติสัญญานี้จะไม่มีผลกับการอัพเดทที่ทำกับคุณสมบัติที่จัดหาให้ตามเบตาและการประเมินผล
  5. ซอฟต์แวร์ 
   1. ทั่วไป บริการนี้จะยอมให้ลูกค้าและผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่อาจอัพเดทโดยอัตโนมัติได้ หากส่วนใดก็ตามของซอฟต์แวร์นี้มีให้ภายใต้สิทธิ์ใช้งานแบบโอเพ่นซอร์ส Dropbox จะทำให้ลูกค้ามีสิทธิ์ใช้งานได้ และตามขอบเขตที่ข้อกำหนดของสิทธิ์นั้น ให้สิทธิ์เพิ่มเติมแก่ลูกค้า ข้อกำหนดเหล่านั้นจะแทนที่ข้อตกลงบางประการของข้อตกลงนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับส่วนนั้นของซอฟต์แวร์นี้
   2. สิทธิ์การใช้งาน Dropbox ให้สิทธิ์โดยไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียวแบบจำกัดแก่ลูกค้าไว้ ณ ที่นี้ในระยะเวลาบริการนี้เพื่อใช้ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับบริการและตามข้อตกลงนี้ สิทธิ์นี้ไม่สามารถโอนได้ (ตามมาตรา 12.8) เพิกถอนไม่ได้ (ยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 7) ไม่สามารถอนุญาตช่วงได้ และจะได้รับการชำระเต็มจำนวนเมื่อลูกค้าชำระค่าบริการ
  6. โดเมนลูกค้า ก่อนให้บริการ Dropbox อาจกำหนดให้ลูกค้ายืนยันว่าลูกค้าเป็นเจ้าของหรือควบคุมโดเมนลูกค้า ถ้าลูกค้าไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุมโดเมนลูกค้า Dropbox ก็จะไม่มีภาระผูกพันในการให้บริการแก่ลูกค้า
 2. ข้อผูกพันของลูกค้า
  1. การดูแลจัดการบริการนี้โดยลูกค้า ลูกค้าอาจระบุให้ผู้ใช้สุดท้ายเป็นผู้ดูแลระบบผ่านแผงควบคุมของผู้ดูแลระบบได้ ลูกค้าจะรับผิดชอบต่อการเก็บรักษาความลับของรหัสผ่านและบัญชีผู้ดูแลระบบ และบริหารการเข้าถึงบัญชีผู้ดูแลระบบ ความรับผิดชอบของ Dropbox จะไม่ครอบคลุมไปถึงการบริหารจัดการภายในหรือการดูแลระบบของบริการสำหรับลูกค้า ลูกค้ารับทราบว่าหากลูกค้าซื้อบริการผ่านตัวแทนจำหน่าย และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของตัวแทนจำหน่ายดังกล่าวเป็นผู้ดูแลระบบบัญชีบริการของลูกค้า ตัวแทนจำหน่ายอาจสามารถควบคุมข้อมูลบัญชี รวมถึง ข้อมูลของลูกค้า และเข้าถึงบัญชีบริการของลูกค้าดังที่อธิบายไว้ข้างต้นได้
  2. การใช้งานหรือการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต ลูกค้าจะป้องกันการที่ผู้ใช้สุดท้ายใช้บริการนี้โดยไม่ได้รับอนุญาต และต้องยุติการใช้งานหรือการเข้าถึงบริการที่ไม่ได้รับอนุญาต ผู้ใช้สุดท้ายรายเดียวอาจจัดหา ลงทะเบียน และใช้บัญชีผู้ใช้สุดท้ายได้ บริการนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี ลูกค้าจะต้องทำให้แน่ใจว่าลูกค้าจะไม่อนุญาตเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 13 ปีใช้บริการนี้ ลูกค้าจะแจ้งให้ Dropbox ทราบโดยทันที หากมีการใช้งานหรือเข้าถึงบริการที่ไม่ได้รับอนุญาต
  3. ข้อจำกัด ลูกค้าจะต้องไม่ (ก) ขาย ขายต่อ หรือให้เช่าซื้อบริการหรือซอฟต์แวร์นี้ (ข) ใช้บริการหรือซอฟต์แวร์นี้เพื่อทำกิจกรรมที่การใช้หรือไม่สามารถใช้บริการหรือซอฟต์แวร์นี้สามารถนำไปสู่ความเสียหายต่อร่างกาย การเสียชีวิต หรือบาดเจ็บ หรือ (ค) ทำวิศวกรรมย้อนกลับบริการหรือซอฟต์แวร์นี้ หรือพยายามหรือช่วยเหลือบุคคลอื่นใดเพื่อทำการดังกล่าว เว้นแต่กฎหมายจะห้ามการจำกัดนี้ หรือ (ง) ใช้บริการหรือซอฟต์แวร์นี้ รวมถึงส่งออกหรือส่งออกข้อมูลลูกค้าอีกครั้งโดยฝ่าฝืนกฎหมายการควบคุมการส่งออก
  4. การปฏิบัติตามข้อกำหนด ลูกค้าและผู้ใช้ต้องใช้บริการโดยปฏิบัติตามนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ ลูกค้าต้องรับผิดชอบในการใช้บริการของผู้ใช้สุดท้ายของตน ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่ใช้กับการใช้งานบริการของลูกค้า หากมี ลูกค้าจะได้รับและรักษาการยินยอมจากผู้ใช้สุดท้ายเพื่ออนุญาตให้ผู้ดูแลระบบสามารถเข้าไปเกี่ยวข้องในกิจกรรมต่างๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงนี้ และเพื่ออนุญาตให้ Dropbox สามารถให้บริการได้ ลูกค้าจะไม่เก็บ ส่ง หรือประมวลผลข้อมูลใดๆ ผ่านบริการที่อยู่ในคำจำกัดความของ "ข้อมูลสุขภาพที่ได้รับการคุ้มครอง" ภายใต้กฎความเป็นส่วนตัว HIPAA (45 C.F.R. มาตรา 164.051) ยกเว้นกรณีที่ลูกค้าและ Dropbox ทำข้อตกลงพันธมิตรธุรกิจ HIPAA ซึ่งทำได้ผ่านแผงควบคุมของผู้ดูแลระบบ
  5. การทำงานร่วมกับแอพภายนอก หากลูกค้าใช้บริการหรือแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม เช่น บริการที่ใช้ Dropbox API ร่วมกับบริการนี้ (ก) Dropbox จะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำหรือการละเว้นการกระทำการใดๆ ของบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงการเข้าถึงหรือการใช้ข้อมูลของลูกค้าหรือผู้ใช้โดยบุคคลที่สาม และ (ข) Dropbox จะไม่รับประกันหรือสนับสนุนบริการใดๆ ที่จัดหาให้โดยบุคคลที่สาม
  6. คำขอของบุคคลที่สาม
   1. หน้าที่รับผิดชอบของลูกค้า ลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบในการตอบสนองต่อคำขอของบุคคลที่สามโดยใช้การเข้าถึงข้อมูลของตนเอง ลูกค้าจะดำเนินการเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้อมีเพื่อตอบสนองต่อคำขอของบุคคลที่สาม และจะติดต่อ Dropbox เมื่อลูกค้าไม่สามารถได้ข้อมูลดังกล่าวได้แม้ว่าจะได้ใช้ความพยายามอย่างถึงที่สุดแล้วก็ตามเท่านั้น
   2. หน้าที่รับผิดชอบของ Dropbox Dropbox จะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์ภายในกรอบที่อนุญาตโดยกฎหมายและข้อตกลงของคำขอของบุคคลที่สามเพื่อ: (ก) แจ้งให้ลูกค้าของ Dropbox ทราบโดยทันทีเมื่อได้รับคำขอของบุคคลที่สาม (ข) ปฏิบัติตามคำขอที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์ของลูกค้าเกี่ยวกับความพยายามในการต่อต้านคำขอของบุคคลที่สาม และ (ค) จัดหาข้อมูลหรือเครื่องมือให้แก่ลูกค้าที่ต้องมีเพื่อตอบสนองต่อคำขอของบุคคลที่สาม ในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าวได้ หากลูกค้าไม่สามารถตอบสนองต่อคำขอของบุคคลที่สามได้โดยทันที Dropbox อาจดำเนินการให้แทน แต่มิได้หมายความว่ามีข้อผูกมัดที่จะดำเนินการดังกล่าวให้แต่อย่างใด
 3. การชำระเงิน
  1. ค่าธรรมเนียม ลูกค้าจะชำระเงินที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้ Dropbox หรือตัวแทนจำหน่ายของลูกค้าสำหรับค่าบริการเป็นสกุลเงินที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มการสั่งซื้อ ลูกค้าอนุญาตให้ Dropbox หรือตัวแทนจำหน่ายของลูกค้าเรียกเก็บเงินจากลูกค้าสำหรับค่าบริการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยใช้วิธีการชำระเงินที่ลูกค้าเลือก จะไม่มีการคืนค่าบริการให้ ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนดหรือที่ข้อตกลงนี้อนุญาตโดยเฉพาะ
  2. การชำระเงิน ลูกค้าจะชำระเงินใบแจ้งหนี้ของ Dropbox ตามระยะเวลาการชำระเงินที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มการสั่งซื้อ Dropbox อาจระงับหรือยุติบริการหากค่าบริการค้างชำระ ลูกค้าจะให้ข้อมูลการจัดเก็บค่าบริการและการติดต่อที่ครบถ้วนและถูกต้องแก่ Dropbox หรือตัวแทนจำหน่ายของลูกค้า
  3. ภาษี ค่าบริการจะไม่รวมภาษีและลูกค้าคือผู้รับผิดชอบเสียภาษีทั้งหมด Dropbox หรือตัวแทนจำหน่ายของลูกค้าจะเรียกเก็บภาษีเมื่อถูกกำหนดให้ดำเนินการดังกล่าว ถ้าลูกค้าจัดหาใบรับรองการยกเว้นที่ถูกต้องให้ Dropbox หรือตัวแทนจำหน่ายของบริษัท Dropbox หรือตัวแทนจำหน่ายจะไม่เก็บภาษีที่ใบรับรองนั้นคุ้มครองอยู่
  4. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ลูกค้าจะเสียยอดสุทธิของภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่เกี่ยวข้องใดก็ตามให้ Dropbox หรือตัวแทนจำหน่ายของบริษัท ลูกค้าและ Dropbox หรือตัวแทนจำหน่ายของลูกค้าที่เกี่ยวข้อง จะร่วมมือกันเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีหัก ณ ที่จ่ายใดก็ตาม หากมีข้อยกเว้น หรือหากมีอัตราการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามสนธิสัญญาที่ลดลง หาก Dropbox หรือตัวแทนจำหน่ายของลูกค้ามีคุณสมบัติรับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีหรือได้รับอัตราการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามสนธิสัญญาที่ลดลง Dropbox หรือตัวแทนจำหน่ายของลูกค้าจะจัดหาหลักฐานเอกสารที่เหมาะสมให้ลูกค้า ลูกค้าจะจัดหาหลักฐานที่เหมาะสมให้ Dropbox หรือตัวแทนจำหน่ายของลูกค้า ซึ่งแสดงว่าลูกค้าได้จ่ายภาษีที่หัก ณ ที่จ่ายหรือที่ลดลงให้หน่วยงานที่มีอำนาจที่เกี่ยวข้องแล้ว
  5. การต่ออายุอัตโนมัติและการทดลองใช้งาน หากบัญชีของลูกค้าถูกตั้งค่าให้ต่ออายุโดยอัตโนมัติ หรืออยู่ในระยะเวลาการทดลองใช้งาน Dropbox (หรือตัวแทนจำหน่ายของลูกค้า) อาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายโดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการทดลองใช้งาน หรือเมื่อมีการต่ออายุ เว้นแต่ว่าลูกค้าจะแจ้ง Dropbox (หรือตัวแทนจำหน่ายของลูกค้าตามความเหมาะสม) ว่าลูกค้าต้องการยกเลิกหรือปิดใช้งานการต่ออายุอัตโนมัติ Dropbox อาจแก้ไขอัตราค่าบริการโดยส่งการแจ้งมายังลูกค้าล่วงหน้าอย่างน้อยสามสิบวันก่อนการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายครั้งต่อไป
  6. ใบสั่งซื้อ หากลูกค้าต้องการใช้ใบสั่งซื้อหรือเลขที่ใบสั่งซื้อ ลูกค้า: (1) ต้องแจ้งเลขที่ใบสั่งซื้อในขณะที่ทำการซื้อ และ (2) ตกลงว่าข้อตกลงและเงื่อนไขใดๆ ในใบสั่งซื้อของลูกค้าจะไม่ใช้กับข้อตกลงนี้และจะเป็นโมฆะ หากลูกค้าซื้อผ่านตัวแทนจำหน่าย ข้อตกลงและเงื่อนไขใดๆ จากตัวแทนจำหน่ายของลูกค้าหรือในใบสั่งซื้อระหว่างลูกค้าและตัวแทนจำหน่ายของลูกค้าที่ขัดแย้งกับข้อตกลงจะถือเป็นโมฆะ
 4. การระงับชั่วคราว
  1. การระงับบัญชีผู้ใช้โดย Dropbox หากผู้ใช้สุดท้าย: (ก) ละเมิดข้อตกลงนี้ หรือ (ข) ใช้บริการในลักษณะที่ Dropbox เชื่อได้อย่างมีเหตุผลว่าจะทำให้บริษัทต้องรับผิด หากเป็นเช่นนั้น Dropbox อาจขอให้ลูกค้าระงับหรือยุติบัญชีผู้ใช้สุดท้ายที่เกี่ยวข้อง หากลูกค้าไม่สามารถระงับหรือยุติบัญชีผู้ใช้สุดท้ายได้ทันที Dropbox อาจดำเนินการดังกล่าวเอง
  2. กรณีฉุกเฉินด้านการรักษาความปลอดภัยหากมีเหตุฉุกเฉินด้านการรักษาความปลอดภัย Dropbox อาจระงับการใช้บริการโดยอัตโนมัติโดยไม่คำนึงถึงส่วนใดๆ ในเงื่อนไขใดๆ ในตกลงนี้ Dropbox จะใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลเชิงพาณิชย์เพื่อปรับการระงับใช้ชั่วคราวให้แคบลงที่สุดตามที่จำเป็น เพื่อป้องกันหรือยุติกรณีฉุกเฉินด้านการรักษาความปลอดภัย
 5. สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา
  1. การสงวนสิทธิ์ ข้อตกลงนี้จะไม่ให้ (ก) สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ในข้อมูลผู้ใช้แก่ Dropbox หรือ (ข) สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาในบริการหรือเครื่องหมายการค้าของ Dropbox หรือคุณสมบัติต่างๆ ของแบรนด์แก่ลูกค้า เว้นแต่จะมีการกำหนดไว้โดยชัดแจ้งในที่นี้
  2. การอนุญาตแบบจำกัด  ลูกค้าจะให้เฉพาะสิทธิ์แบบจำกัดแก่ Dropbox ซึ่งจำเป็นอย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้ Dropbox ให้บริการได้เท่านั้น การอนุญาตแบบจำกัดนี้ยังครอบคลุมผู้รับเหมาช่วงหรือผู้ประมวลผลย่อยเช่นกัน
  3. คำแนะนำ  Dropbox สามารถใช้ แก้ไข และนำข้อเสนอแนะ ความเห็น หรือคำแนะนำที่ลูกค้าหรือผู้ใช้สุดท้ายส่งถึงเรา หรือโพสต์ไว้ในฟอรัมของ Dropbox ไปผนวกรวมกับผลิตภัณฑ์และบริการ ตลอดจนสิทธิ์ในการใช้งาน สิทธิ์ย่อยในการใช้งานของเรา โดยปราศจากข้อผูกมัดกับลูกค้า
 6. ระยะเวลา 
  1. ระยะเวลาของข้อตกลง  ข้อตกลงนี้จะยังคงมีผลบังคับใช้ตลอดระยะเวลา
  2. ระยะเวลาของบริการ  Dropbox จะให้บริการแก่ลูกค้าตลอดช่วงระยะเวลาของบริการ หากไม่มีการตกลงเป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร บัญชีผู้ใช้สุดท้ายที่ซื้อช่วงระยะเวลาของบริการจะมีระยะเวลาตามสัดส่วน โดยสิ้นสุดในวันสุดท้ายของระยะเวลาของบริการที่มีอยู่ก่อนหน้านี้
 7. การบอกเลิกสัญญา
  1. ทั่วไป  คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดสามารถบอกเลิกข้อตกลงนี้ รวมถึงแบบฟอร์มคำสั่งซื้อทั้งหมด หาก (i) คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งฝ่าฝืนข้อตกลงนี้อย่างมีนัยสำคัญ หรือไม่สามารถแก้ไขการฝ่าฝืนดังกล่าวได้ภายในสามสิบวันหลังจากได้รับการแจ้งอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร หรือ (ii) คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งสิ้นสุดการดำเนินธุรกิจ หรือเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีล้มละลายและการพิจารณาคดีดังกล่าวไม่มีการยกฟ้องภายในเก้าสิบวัน
  2. ผลของการเลิกสัญญา  หากข้อตกลงนี้สิ้นสุดลง (ก) สิทธิ์และการอนุญาตที่ Dropbox มอบให้แก่ลูกค้าจะสิ้นสุดลงทันที เว้นแต่จะมีการกำหนดไว้ในส่วนนี้ (ข) เมื่อลูกค้าร้องขอ Dropbox สามารถให้สิทธิ์แก่ลูกค้าในการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของตนในอัตรา ณ เวลานั้น เพื่อให้ลูกค้าสามารถส่งออกข้อมูลลูกค้าของตน และ (ค) หลังจากระยะเวลาที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์ Dropbox สามารถลบข้อมูลลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของลูกค้า ส่วนต่อไปนี้จะยังคงมีผลต่อไปแม้ว่าข้อตกลงนี้จะหมดอายุหรือมีการเลิกสัญญา: 2.6 (คำขอของบุคคลที่สาม), 3 (การชำระเงิน), 5 (สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา), 7.2 (ผลของการเลิกสัญญา), 8 (ค่าสินไหมทดแทน), 9 (การปฏิเสธความรับผิด), 10 (การจำกัดความรับผิด), 11 (ข้อพิพาท) และ 12 (เบ็ดเตล็ด)
 8. ค่าสินไหมทดแทน
  1. โดยลูกค้า  ลูกค้าจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน คุ้มครอง และชดใช้ค่าเสียหายแก่ Dropbox จากการรับผิด ความเสียหาย และค่าใช้จ่ายใดๆ (ซึ่งรวมถึงการชำระหนี้และค่าใช้จ่ายของทนายความตามความเหมาะสม) ที่เกิดจากการเรียกร้องใดๆ ของบุคคลที่สามที่มีต่อ Dropbox และบริษัทในสังกัดอันเกี่ยวเนื่องมาจาก (ก) ข้อมูลลูกค้า (ข) โดเมนลูกค้า หรือ (ค) การใช้บริการนี้ของผู้ใช้หรือผู้ใช้ของลูกค้าโดยฝ่าฝืนข้อตกลงนี้
  2. โดย Dropbox  Dropbox จะจ่ายค่าสินไหมทดแทน คุ้มครอง และชดใช้ค่าเสียหายแก่ลูกค้าจากการรับผิด ความเสียหาย และค่าใช้จ่ายใดๆ (ซึ่งรวมถึงการชำระหนี้และค่าใช้จ่ายของทนายความตามความเหมาะสม) ที่เกิดจากการเรียกร้องของบุคคลที่สามต่อลูกค้าภายใต้ข้อกล่าวหาว่าเทคโนโลยีของ Dropbox ที่ใช้เพื่อจัดหาบริการแก่ลูกค้ามีการฝ่าฝืนหรือทำให้มีการใช้ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า สิทธิบัตรของสหรัฐอเมริกา หรือสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าของบุคคลที่สามในทางที่ผิด อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม Dropbox จะไม่มีสัญญาผูกมัดหรือต้องรับผิดภายใต้ส่วนนี้อันเกิดจาก (ก) การใช้บริการภายใต้รูปแบบที่มีการดัดแปลงหรือใช้ร่วมกับสาระสำคัญใดๆ ที่ไม่ได้จัดทำขึ้นโดย Dropbox และ (ข) เนื้อหา ข้อมูล หรือข้อมูลดิบที่จัดหาโดยลูกค้า ผู้ใช้สุดท้าย หรือบุคคลที่สาม
  3. การละเมิดที่อาจเกิดขึ้น  หาก Dropbox เชื่อว่ามีการละเมิดการใช้บริการหรือซอฟต์แวร์ หรืออาจถูกกล่าวหาว่ามีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามแล้ว Dropbox อาจ (ก) ดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ์สำหรับลูกค้าโดยใช้ค่าใช้จ่ายของ Dropbox เอง เพื่อให้สามารถใช้บริการหรือซอฟต์แวร์ได้ต่อไป (ข) จัดหาบริการทดแทนที่มีการใช้งานซึ่งเทียบเท่าที่ไม่มีการละเมิด หรือ (ค) แก้ไขบริการหรือซอฟต์แวร์เพื่อมิให้มีการละเมิดใดๆ อีกต่อไป หาก Dropbox ไม่เชื่อว่าทางเลือกใดๆ ที่ระบุไว้ในส่วนนี้สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์ Dropbox อาจระงับหรือบอกเลิกสัญญาการใช้บริการหรือซอฟต์แวร์ที่ได้รับผลกระทบนั้นของลูกค้า โดยมีการคืนเงินค่าบริการหรือซอฟต์แวร์ที่ได้ชำระมาแล้วให้ตามสัดส่วน
  4. ทั่วไป  คู่สัญญาฝ่ายที่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจะต้องแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบโดยทันทีถึงข้อเรียกร้อง และให้ความร่วมมือกับคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งในการแก้ต่างข้อเรียกร้องดังกล่าว คู่สัญญาฝ่ายที่จ่ายค่าสินไหมทดแทนมีสิทธิ์และการควบคุมอย่างเต็มที่ในการแก้ต่างดังกล่าว เว้นแต่ว่า (ก) การชำระหนี้ใดๆ ที่กำหนดให้คู่สัญญาฝ่ายที่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนต้องยอมรับในความรับผิดนั้นกำหนดให้มีการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า โดยจะไม่มีการระงับหรือล่าช้าอย่างไม่สมเหตุสมผล และ (ข) คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งอาจร่วมในการแก้ต่างนั้นโดยใช้ที่ปรึกษาของตนเองและออกค่าใช้จ่ายเอง ค่าสินไหมทดแทนข้างต้นคือวิธีเยียวยาเพียงประการเดียวของ Dropbox และลูกค้าภายใต้ข้อตกลงนี้สำหรับการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามโดยอีกฝ่ายหนึ่ง
 9. การปฏิเสธการรับผิดชอบ 
  1. ทั่วไป  บริการและซอฟต์แวร์นี้จะให้ในรูปแบบ "ตามที่เป็น" ทั้งนี้ ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต เว้นแต่จะระบุไว้โดยชัดแจ้งในข้อตกลงนี้ ลูกค้า และ Dropbox และบริษัทในเครือ ซัพพลายเออร์ และผู้จัดจำหน่ายจะไม่ให้การรับประกันในลักษณะใดๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย การรับประกันตามกฎหมายหรือลักษณะอื่นใด รวมถึงการรับประกันความความสามารถในเชิงพาณิชย์และความเหมาะสมในการใช้งานที่เฉพาะเจาะจง หรือการไม่ละเมิดสิทธิ์ ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบในการใช้บริการหรือซอฟต์แวร์ตามข้อตกลงที่กำหนดไว้ในที่นี้ และการสำรองข้อมูลใดๆ ที่จัดเก็บไว้ในบริการ
  2. บริการเบต้า  แม้อาจมีข้อความใดๆ ที่ขัดกันในข้อตกลงนี้ (ก) ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการเบต้าตามวิจารณญาณของลูกค้าแต่เพียงผู้เดียว (ข) บริการเบต้าอาจไม่ได้รับการสนับสนุนและอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อใดก็ตามโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (ค) บริการเบต้าอาจไม่ยังไม่เสถียรหรือพร้อมใช้งานเหมือนบริการ (ง) บริการเบต้าอาจไม่ผ่านมาตรการในการรักษาความปลอดภัยและการตรวจสอบดังที่บริการผ่านมาแล้ว และ (จ) Dropbox จะไม่รับผิดกรณีใดๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับบริการเบต้า การใช้งานถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง
 10. การจำกัดความรับผิด
  1. การจำกัดความรับผิดทางอ้อม  ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายกำหนด ลูกค้าและ Dropbox ตลอดจนบริษัทในเครือ ซัพพลายเออร์ และผู้จัดจำหน่ายจะไม่รับผิดภายใต้ข้อตกลงนี้สำหรับ (I) ความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายจำเพาะ ความเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา ความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง ค่าเสียหายที่เป็นการตักเตือนหรือเชิงลงโทษ หรือ (II) การสูญเสียการใช้ประโยชน์ ข้อมูล ธุรกิจ รายได้ หรือผลกำไร (ในแต่ละกรณีไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม) แม้ว่าคู่สัญญาฝ่ายดังกล่าวจะรับทราบหรือควรได้รับทราบถึงความเป็นไปได้ในการเกิดความเสียหายนั้นแล้วก็ตาม หรือแม้ว่าการเยียวยานั้นจะไม่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่สำคัญก็ตาม เว้นแต่ว่าจะมีข้อผูกมัดในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของ Dropbox หรือลูกค้า
  2. การจำกัดจำนวนเงินในการรับผิด  ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายกำหนด การรับผิดโดยรวมของ Dropbox ภายใต้ข้อตกลงนี้จะต้องน้อยกว่าหรือไม่เกิน 100,000 ดอลลาร์ หรือน้อยกว่าหรือไม่เกินจำนวนเงินที่ลูกค้าชำระให้แก่ Dropbox ในระหว่างสิบสองเดือนก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุเรียกร้องให้มีการรับผิดดังกล่าว
 11. ข้อพิพาท
  1. การแก้ไขปัญหาแบบไม่เป็นทางการก่อนที่จะยื่นข้อร้องเรียน คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตกลงที่จะพยายามแก้ไขข้อพิพาทโดยติดต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายผ่านกระบวนการส่งหนังสือแจ้งตามที่ระบุไว้ในส่วน 12.6 หากข้อพิพาทดังกล่าวไม่สามารถแก้ไขได้ภายในสามสิบวันหลังจากการแจ้ง ลูกค้าหรือ Dropbox อาจนำข้อพิพาทนั้นเข้าสู่การพิจารณาคดีอย่างเป็นทางการต่อไป
  2. การอนุญาโตตุลาการ  ลูกค้าและ Dropbox เห็นชอบร่วมกันที่จะให้แก้ไขข้อเรียกร้องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงหรือบริการนี้ผ่านการอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพัน เว้นแต่จะกำหนดไว้ด้านล่างนี้ สมาคมอนุญาโตตุลาการของสหรัฐอเมริกา (American Arbitration Association หรือ AAA) จะทำหน้าที่บริหารจัดการการตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการภายใต้ข้อบังคับอนุญาโตตุลาการการค้า (Commercial Arbitration Rules) การอนุญาโตตุลาการจะมีขึ้นในซานฟรานซิสโก (CA) หรือในสถานที่อื่นที่คู่สัญญาตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร
  3. ข้อยกเว้นของการอนุญาโตตุลาการ  คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอาจยื่นให้มีการพิจารณาคดีในศาลรัฐบาลกลางหรือศาลมลรัฐของเค้าท์ตี้ซานฟรานซิสโก มลรัฐแคลิฟอร์เนีย เพื่อให้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้หยุดการใช้บริการที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือการใช้บริการในทางที่ผิด หรือการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาโดยไม่ได้ทำขั้นตอนการแจ้งข้อพิพาทอย่างไม่เป็นทางการในเบื้องต้นตามที่ระบุไว้ข้างต้น ทั้งลูกค้าและ Dropbox ยอมรับในสถานที่พิจารณาคดีและอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีเหนือบุคคลในศาลดังกล่าว
  4. ไม่มีการดำเนินคดีแบบกลุ่ม  ลูกค้าสามารถแก้ไขข้อพิพาทกับ Dropbox ในลักษณะแบบรายบุคคล และจะไม่ยื่นข้อเรียกร้องเพื่อดำเนินการคดีแบบกลุ่ม แบบรวม หรือแบบโดยตัวแทน ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้มีการอนุญาโตตุลาการแบบกลุ่ม การดำเนินคดีแบบกลุ่ม การดำเนินคดีโดยอัยการในภาคเอกชน และการรวมเข้ากับการอนุญาโตตุลาการอื่นๆ
 12. เบ็ดเตล็ด
  1. การแก้ไขข้อตกลง  Dropbox อาจแก้ไขข้อตกลงนี้เป็นครั้งคราว และจะมีการประกาศเนื้อหาของข้อตกลงฉบับล่าสุดไว้บนเว็บไซต์ของ Dropbox Business เสมอ หากการแก้ไขดังกล่าวนั้นเป็นการแก้ไขในส่วนสาระสำคัญ Dropbox จะแจ้งให้ลูกค้าทราบ (เช่น โดยการส่งอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่มีผลนั้น) ทั้งนี้โดยอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของ Dropbox แต่เพียงผู้เดียว การแก้ไขอื่นๆ อาจประกาศในบล็อกของ Dropbox หรือหน้าแสดงข้อกำหนด และลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อความประกาศเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอ ด้วยการเข้าถึงหรือใช้บริการของเราต่อไปหลังจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นมีผลบังคับใช้แล้ว ลูกค้ายอมรับที่จะผูกพันตามข้อตกลงที่ได้รับการแก้ไขแล้ว หากลูกค้าไม่ยอมรับในข้อตกลงต่างๆ ของข้อตกลงที่มีการแก้ไขนี้ ลูกค้าสามารถบอกเลิกบริการนี้ได้ภายในสามสิบวันหลังจากได้รับหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลง
  2. ข้อตกลงที่สมบูรณ์  ข้อตกลงนี้มีผลเหนือข้อตกลงหรือความเข้าใจก่อนหน้านี้ใดก็ตามระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย และถือเป็นข้อตกลงที่สมบูรณ์ระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ สิ่งที่แนบมากับข้อตกลง ใบแจ้งหนี้ลูกค้า และแบบฟอร์มการสั่งซื้อทั้งหมดที่ดำเนินการโดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายรวมอยู่ในข้อตกลง ณ ที่นี้ตามการอ้างอิงนี้
  3. การตีความข้อตกลงที่ขัดแย้งกันหากมีข้อขัดแย้งใดๆ ระหว่างเอกสารต่างๆ ที่ประกอบกันเป็นข้อตกลงนี้ เอกสารดังกล่าวจะควบคุมตามลำดับขั้นต่อไปนี้: ใบแจ้งหนี้ แบบฟอร์มสั่งซื้อ ข้อตกลง ข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้จะถือว่าเป็นข้อมูลที่เป็นความลับของ Dropbox และลูกค้าจะไม่เปิดเผยข้อมูลให้บุคคลภายนอกใดๆ ทราบ ลูกค้ายอมรับว่าข้อตกลงและเงื่อนไขใดก็ตามบนคำสั่งซื้อของลูกค้าจะไม่มีผลกับข้อตกลงนี้และจะเป็นโมฆะ หากผู้ใช้ต้องคลิกผ่านข้อตกลงการให้บริการเพื่อใช้บริการ การคลิกผ่านข้อตกลงเหล่านั้นจะมีผลรองจากข้อตกลงนี้และข้อตกลงนี้จะควบคุมหากมีข้อขัดแย้ง
  4. กฎหมายที่ควบคุม  ข้กตกลงนี้จะถูกควบคุมโดยกฎหมายของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย เว้นแต่จะมีข้อขัดแย้งกับหลักของกฎหมาย
  5. การเป็นโมฆะเป็นบางส่วน  ข้อกำหนดที่ไม่สามารถบังคับใช้ได้จะได้รับการแก้ไขเพื่อแสดงถึงเจตนาของคู่สัญญา และในเฉพาะขอบเขตที่จำเป็นเพื่อทำให้ข้อกำหนดเหล่านั้นสามารถบังคับใช้ได้ ส่วนข้อกำหนดอื่นๆ ที่เหลือของข้อตกลงนี้จะยังคงมีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์ต่อไป
  6. หนังสือแจ้งหนังสือแจ้งต้องส่งทางบริการจัดส่งทางอีเมล ไปรษณีย์ชั้นหนึ่ง ไปรษณีย์อากาศ หรือไปรษณีย์แบบข้ามคืน และถือว่าได้ส่งมอบให้แล้วเมื่อได้รับ หนังสือแจ้งถึงลูกค้าอาจส่งไปยังที่อยู่อีเมลของบัญชีที่ใช้งาน และถือว่าได้ส่งมอบให้แล้วเมื่อได้ส่งออกไป หนังสือแจ้งถึง Dropbox ต้องส่งไปยังแผนกกฎหมายของ Dropbox ที่ contractnotices@dropbox.comพร้อมส่งสำเนาไปยัง Dropbox, Inc., P.O. Box 77767, San Francisco, CA 94107, attn.: Legal Department
  7. การสละสิทธิ์  การสละสิทธิ์ในเหตุผิดข้อสัญญาใดๆ จะไม่เป็นการสละสิทธิ์ในเหตุผิดข้อสัญญาใดๆ ที่เกิดขึ้นตามมาด้วย
  8. การมอบหมาย  ลูกค้าไม่สามารถมอบหมายหรือโอนส่วนใดๆ ของข้อตกลงนี้ หรือสิทธิ์หรือข้อผูกพันใดๆ ภายใต้ข้อตกลงนี้ โดยปราศจากการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Dropbox Dropbox ไม่สามารถมอบหมายข้อตกลงนี้โดยไม่ได้แจ้งให้ลูกค้าทราบ เว้นเสียแต่ว่า Dropbox อาจมอบหมายข้อตกลงนี้ หรือสิทธิ์หรือข้อผูกพันภายใต้ข้อตกลงนี้ให้แก่บริษัทในสังกัดหรือที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ การปรับโครงสร้างบริษัท หรือการขายสินทรัพย์ทั้งหมดหรือส่วนสำคัญของสินทรัพย์ทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ความพยายามอื่นๆ ในการถ่ายโอนหรือมอบหมายจะเป็นโมฆะ
  9. ไม่มีการเป็นตัวแทน  Dropbox และลูกค้าไม่ใช่หุ้นส่วนหรือตัวแทนตามกฎหมาย แต่เป็นผู้รับเหมาอิสระ
  10. การรับเหมาช่วง  Dropbox จะยังคงรับผิดต่อการกระทำหรือการละเว้นการกระทำทั้งหมดของบริษัทรับจ้างช่วงหรือบริษัทประมวลผลย่อย และข้อผูกพันที่ถูกทำสัญญาย่อยใดก็ตาม
  11. เหตุสุดวิสัย  Dropbox และลูกค้าจะไม่ต้องรับผิดต่อการดำเนินการที่ต่ำกว่ามาตรฐานกำหนด อันเนื่องมาจากเงื่อนไขที่เกินขอบเขตการควบคุมที่สมเหตุสมผลของคู่สัญญา (เช่น ภัยพิบัติจากธรรมชาติ สงครามหรือการก่อการร้าย เหตุจลาจล สภาพแรงงาน การดำเนินการขอภาครัฐ และการรบกวนสัญญาณอินเทอร์เน็ต) เว้นเสียแต่จะมีข้อผูกพันในด้านการชำระเงิน
  12. ไม่มีผู้รับผลประโยชน์บุคคลที่สาม  ข้อตกลงนี้จะไม่มีผู้รับผลประโยชน์บุคคลที่สาม ทั้งนี้ โดยปราศจากการจำกัดส่วนนี้ ผู้ใช้สุดท้ายของลูกค้าจะไม่ใช่ผู้รับผลประโยชน์บุคคลที่สามสำหรับสิทธิ์ของลูกค้าภายใต้ข้อตกลงนี้
 13. คำนิยาม
  • "นโยบายการใช้ที่ยอมรับได้" หมายถึงนโยบายการใช้ที่ยอมรับได้ของ Dropbox ที่ระบุอยู่ที่ลิงก์ต่อไปนี้หรือลิงก์อื่นที่ Dropbox อาจแจ้ง: https://www.dropbox.com/terms#acceptable_use
  • "ข้อมูลบัญชี" หมายถึงข้อมูลบัญชีหรือข้อมูลติดต่อที่ส่งไปยังบริการโดยลูกค้าหรือผู้ใช้ปลายทาง
  • "ผู้ดูแลระบบ" หมายถึงผู้ใช้สุดท้ายทางเทคนิคที่ลูกค้ามอบหมาย ผู้ซึ่งควบคุมดูแลบริการสำหรับผู้ใช้ในนามลูกค้า ผู้ดูแลระบบอาจสามารถเข้าถึง เปิดเผย จำกัด หรือลบข้อมูลลูกค้าที่อยู่ในหรือออกจากบัญชีผู้ใช้สุดท้ายได้ ผู้ดูแลระบบยังอาจสามารถติดตามตรวจสอบ จำกัด หรือยุติการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้สุดท้ายได้อีกด้วย
  • "บัญชีผู้ดูแลระบบ" หมายถึงบัญชีการดูแลระบบที่ Dropbox จัดหาให้ลูกค้าเพื่อการควบคุมดูแลบริการ
  • "แผงควบคุมของผู้ดูแลระบบ" หมายถึงเครื่องมือออนไลน์ที่ Dropbox จัดหาให้ลูกค้าเพื่อใช้ในการควบคุมดูแลบริการ
  • "บริษัทในสังกัด" หมายถึงองค์ใดก็ตามที่ควบคุม ถูกควบคุมโดย หรืออยู่ภายใต้การควบคุมทั่วไปกับคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง โดยที่ "การควบคุม" หมายถึงความสามารถกำหนดทิศทางการจัดการและนโยบายขององค์กร
  • "บริการเบต้า" หมายถึงผลิตภัณฑ์และคุณสมบัติที่ถูกระบุเป็นอัลฟ่า เบต้า ตัวอย่าง การใช้งานระยะแรก หรือการประเมิน หรือคำหรือข้อความที่มีความหมายในทำนองเดียวกัน
  • "ข้อมูลลูกค้า" หมายถึงข้อมูลที่จัดเก็บ ข้อมูลบัญชี และข้อความ ความเห็น ข้อมูลที่มีโครงสร้าง รูปภาพ และเนื้อหาอื่นๆ ที่ลูกค้าหรือผู้ใช้สุดท้ายส่งไปยังบริการ
  • "โดเมนลูกค้า" หมายถึงชื่อโดเมนอินเทอร์เน็ตของลูกค้า
  • "วันที่มีผลบังคับใช้" หมายถึงวันที่ที่ลูกค้ายอมรับข้อตกลงนี้
  • "ผู้ใช้สุดท้าย" หมายถึงผู้ใช้บัญชีบริการของลูกค้า ผู้ใช้สุดท้ายอาจรวมถึงพนักงานและที่ปรึกษาของลูกค้าหรือบริษัทในสังกัดของลูกค้า
  • "บัญชีผู้ใช้สุดท้าย" หมายถึงบัญชีที่ Dropbox เป็นผู้โฮสต์ที่ลูกค้าสร้างขึ้นผ่านบริการสำหรับผู้ใช้สุดท้าย
  • "กฎหมายการปกป้องข้อมูลในสหภาพยุโรป" หมายถึงกฎหมายเหล่านั้นที่นำข้อกำหนดการปกป้องข้อมูลสหภาพยุโรป (EU Data Protection Directive) (95/46/EC) ไปใช้
  • "โปรแกรมการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐ" หมายถึงโครงงานโปรแกรมการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐ และหลักการของโครงงานตามที่ระบุโดยกระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกาและคณะกรรมาธิการยุโรปเกี่ยวกับการรวบรวม การใช้ และการรักษาข้อมูลส่วนตัวจากรัฐสมาชิกสหภาพยุโรป
  • "ข้อสัญญามาตรฐานของสหภาพยุโรป (EU Standard Contractual Clauses)" หมายถึงข้อสัญญามาตรฐานของสหภาพยุโรป (EU Standard Contractual Clauses) กับ Dropbox, Inc. เพื่อการโอนข้อมูลส่วนตัวไปยังบริษัทประมวลผลที่ระบุที่ลิงก์ต่อไปนี้: https://assets.dropbox.com/documents/en-us/legal/eu-standard-clauses-dfb-011017.pdf หรือลิงก์อื่นที่ Dropbox อาจจัดหาให้
  • "คุณสมบัติที่ยกเว้น" หมายถึงบริการหรือคุณสมบัติที่แสดงไว้ที่นี่ https://assets.dropbox.com/documents/en-us/legal/dfb-services-exceptions.pdf ซึ่ง Dropbox อาจอัพเดทรายการเป็นครั้งคราว เมื่อคุณสมบัติที่ไม่ใช่เบต้าที่รวมอยู่ในบริการ ณ วันที่มีผลบังคับใช้จะไม่ถูกส่งไปยังรายการคุณสมบัติที่ยกเว้นในระหว่างช่วงระยะเวลา
  • "กฎหมายควบคุมการส่งออก" หมายถึงกฎหมายและระเบียบการส่งออกและการส่งออกซ้ำที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงระเบียบการควบคุมดูแลการส่งออก (Export Administration Regulations ("EAR")) ที่กระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกาดูแล การคว่ำบาตรทางการค้าและเศรษฐกิจที่สำนักงานควบคุมสินทรัพย์ต่างประเทศของกระทรวงการคลังดูแล และระเบียบการนำเข้าและส่งออกอาวุธข้ามชาติ (International Traffic in Arms Regulations ("ITAR")) ที่กระทรวงการต่างประเทศดูแล
  • "ค่าบริการ" หมายถึงยอดที่ Dropbox เรียกเก็บลูกค้าสำหรับบริการตามที่ได้อธิบายไว้ในแบบฟอร์มคำสั่งซื้อ
  • "ระยะเวลาเริ่มต้นใช้บริการ" หมายถึงระยะเวลาสำหรับบริการที่เกี่ยวข้องที่เริ่มต้นในวันที่จัดหาบริการและคงอยู่ต่อไปตลอดช่วงเวลาที่ระบุในแบบฟอร์มคำสั่งซื้อ
  • "สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา" หมายถึงสิทธิ์ในปัจจุบันและอนาคตที่ครอบคลุมทั่วโลกภายใต้สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า เครื่องหมายการค้า ธรรมสิทธิ และสิทธิ์ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันอื่นๆ
  • "แบบฟอร์มคำสั่งซื้อ" หมายถึงเอกสารการสั่งซื้อหรือหน้าการสั่งซื้อสำหรับบริการ
  • "วันที่จัดหาบริการ" คือวันที่ที่ Dropbox ทำให้บริการพร้อมใช้งานสำหรับลูกค้า
  • "ระยะเวลาการต่ออายุ" หมายถึงระยะเวลาการต่ออายุสิบสองเดือนหลังจากระยะเวลาเริ่มต้นใช้บริการหรือระยะเวลาต่ออายุก่อนหน้านี้ เว้นแต่ว่าคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะตกลงเป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร ระยะเวลาการต่ออายุถูกระบุไว้ในแบบฟอร์มการสั่งซื้อ
  • "กรณีฉุกเฉินด้านการรักษาความปลอดภัย" หมายถึง (i) ใช้บริการที่ขัดขวางหรืออาจขัดขวางการให้บริการ การใช้งานบริการของลูกค้ารายอื่น หรือขัดขวางโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้เพื่อให้บริการ หรือ (ii) การเข้าถึงบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตของบุคคลที่สาม
  • "บริการ" หมายถึงบริการที่สั่งซื้อโดยลูกค้าและจัดหาให้แก่ลูกค้าโดย Dropbox ซึ่งถูกอธิบายไว้ที่ https://www.dropbox.com/businessหรือลิงก์อื่นที่ Dropbox อาจระบุไว้
  • "ระยะเวลาบริการ" หมายถึงระยะเวลาเริ่มใช้บริการและระยะเวลาการต่ออายุทั้งหมดสำหรับบริการที่เกี่ยวข้อง
  • "ซอฟต์แวร์" หมายถึงซอฟต์แวร์ไคลเอนต์ที่จัดหาให้เป็นส่วนหนึ่งของบริการ
  • "ข้อมูลที่จัดเก็บ" หมายถึงไฟล์ที่ลูกค้าหรือผู้ใช้สุดท้ายอัพโหลดไปยังบริการโดยใช้ซอฟต์แวร์
  • "ผู้รับเหมาช่วง" หมายถึงองค์กร Dropbox มอบให้รับเหมาช่วงข้อผูกพันของ Dropbox ภายใต้ข้อตกลงนี้
  • "บริษัทประมวลผลย่อย" หมายถึงองค์กรที่ตกลงประมวลผลข้อมูลที่จัดเก็บในนาม Dropbox หรือในนามบริษัทประมวลผลย่อยอื่นของ Dropbox เพื่อจัดหาบริการให้
  • "ภาษี" หมายถึงภาษีการขาย การใช้ มูลค่าเพิ่ม สินค้าและบริการ การบริโภค ภาษีสรรพสามิต อากรแสตมป์ท้องถิ่น หรือภาษีอื่น (รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่แต่ ISS, CIDE, PIS, CONFINS) อากรหรือการเรียกเก็บอื่นในประเภทหรือลักษณะใดก็ตาม ไม่รวมภาษีที่คำนวณจากรายได้สุทธิของ Dropbox ที่เชื่อมโยงกับบริการหรือซอฟ์ตแวร์ รวมถึงค่าปรับหรือผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องใดก็ตาม
  • "ระยะเวลาของสัญญา" หมายถึงระยะเวลาของข้อตกลงที่เริ่มในวันที่มีผลบังคับใช้ และดำเนินต่อไปจนถึงช่วงก่อน (i) การสิ้นสุดระยะเวลาบริการ หรือ (ii) การยุติข้อตกลงตามที่กำหนดไว้ ณ ที่นี้
  • "คำขอของบุคคลที่สาม" หมายถึงคำขอจากบุคคลที่สามเพื่อขอบันทึกเกี่ยวกับการใช้บริการของผู้ใช้สุดท้าย รวมถึงข้อมูลจากภายในหรือที่มาจากบัญชีผู้ใช้สุดท้ายหรือจากบัญชีบริการของลูกค้า คำขอของบุคคลที่สามอาจประกอบด้วยหมายค้น คำสั่งศาล หรือหมายศาล หรือคำขออื่นใดที่มีการลงนามยินยอมจากผู้ใช้สุดท้ายหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของผู้ใช้สุดท้ายเพื่ออนุญาตให้เปิดเผยข้อมูล
  • "ภาษีหัก ณ ที่จ่าย" หมายถึงภาษีใดก็ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้ลูกค้าหัก ณ ที่จ่าย ซึ่งจากนั้นจะเรียกเก็บกับ Dropbox หรือตัวแทนจำหน่ายของลูกค้า ตามที่เกี่ยวข้อง

นโยบาย DMCA ของ Dropbox

Dropbox (“Dropbox”) เคารพสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น และคาดหวังให้ผู้ใช้ของเราเคารพในสิทธิ์ดังกล่าวเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ โดยเป็นไปตามกฎหมาย Digital Millennium Copyright Act of 1998 เนื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่องนี้สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของ U.S. Copyright Office ที่ http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf Dropbox จะตอบกลับข้อกล่าวอ้างถึงการละเมิดลิขสิทธิ์ในการใช้งานบริการ Dropbox และ/หรือเว็บไซต์ Dropbox (“เว็บไซต์”) ได้อย่างฉับไว หากข้อกล่าวอ้างดังกล่าว รายงานไปยังตัวแทนลิขสิทธิ์ที่ได้รับมอบหมายของ Dropbox ตามที่ระบุไว้ในตัวอย่างข้อความแจ้งด้านล่างนี้

หากคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือได้รับอนุญาตให้ดำเนินการภายใต้สิทธิ์จำเพาะของลิขสิทธิ์ โปรดรายงานข้อกล่าวหาในการละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่งเกิดขึ้นบนหรือผ่านเว็บไซต์นั้น โดยกรอกแบบฟอร์ม "ข้อความแจ้ง DMCA เกี่ยวกับข้อกล่าวหาการละเมิดลิขสิทธิ์" และส่งไปที่ตัวแทนลิขสิทธิ์ที่ได้รับมอบหมายของ Dropbox เมื่อได้รับข้อความแจ้งดังกล่าวตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง Dropbox จะดำเนินการภายใต้ดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวตามที่เราเห็นสมควร ซึ่งรวมถึงการลบเนื้อหาที่มีปัญหาดังกล่าวออกจากเว็บไซต์ของเรา

ข้อความแจ้ง DMCA เกี่ยวกับข้อกล่าวหาในการละเมิดลิขสิทธิ์ (“การแจ้ง”)

 1. ระบุถึงงานที่มีลิขสิทธิ์ที่คุณกล่าวอ้างว่ามีการละเมิด หรือในกรณีที่มีงานอันมีลิขสิทธิ์มากกว่าหนึ่งรายการในการแจ้งนี้ คุณสามารถส่งรายการที่แสดงถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ที่คุณอ้างว่ามีการละเมิดก็ได้

 2. ระบุสาระสำคัญหรือลิงก์ที่คุณอ้างว่ามีการละเมิด (หรือเป็นเหตุแห่งกิจกรรมการละเมิดลิขสิทธิ์นั้น) และการเข้าถึงใดที่จะให้มีการปิดใช้งาน ซึ่งรวมถึง URL ของลิงก์ที่แสดงบนเว็บไซต์นี้เป็นอย่างน้อย (หากมี) หรือตำแหน่งที่ชัดเจนที่จะพบสาระสำคัญดังกล่าว

 3. ระบุข้อมูลติดต่อบริษัทของคุณ (หากเป็นไปได้) ที่อยู่ไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมลแอดเดรส (หากมี)

 4. รวมข้อความทั้งสองประการต่อไปนี้ไว้ในการแจ้ง:
  • “ฉันขอแถลงในที่นี้ว่า ฉันเชื่อโดยสุจริตใจว่าการใช้งานที่มีข้อโต้แย้งในสาระสำคัญอันมีลิขสิทธิ์นี้ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทน หรือกฎหมาย (เช่น ตามข้อกำหนดการใช้อย่างเป็นธรรม)”

  • “ฉันขอแถลงในที่นี้ว่า ข้อมูลในข้อความแจ้งฉบับนี้ถูกต้องและขอระบุภายใต้บทลงโทษการให้การเท็จว่า ฉันเป็นเจ้าของ หรือได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์หรือมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวภายใต้ลิขสิทธิ์ดังกล่าวที่ถูกกล่าวหาว่ามีการละเมิดสิทธิ์”

 5. แจ้งชื่อเต็มตามกฎหมาย รวมถึงแสดงลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์หรือลายเซ็นจริงของคุณ

ส่งการแจ้งนี้พร้อมรายละเอียดทั้งหมดที่ครบถ้วนไปยังตัวแทนลิขสิทธิ์ที่ได้รับมอบหมายของ Dropbox:

Copyright Agent
Dropbox Inc.
333 Brannan Street
San Francisco, CA 94107

นโยบาย การใช้งานที่ยอมรับได้ของ Dropbox

มีผู้คนหลายล้านคนที่ใช้งาน Dropbox และเราภาคภูมิใจในความเชื่อถือที่ทุกคนมีให้แก่เรา ในทางกลับกัน เราก็เชื่อใจว่าคุณจะใช้บริการของเราอย่างมีความรับผิดชอบเช่นเดียวกัน

คุณตกลงที่จะไม่ใช้บริการของ Dropbox ("บริการ") ในทางที่ผิด ตลอดจนไม่ช่วยเหลือให้ผู้อื่นกระทำการดังกล่าว อาทิเช่น คุณจะต้องไม่พยายามกระทำการใดๆ ดังต่อไปนี้ในหนทางที่ข้อเกี่ยวกับบริการ:

 • ตรวจสอบ สแกน หรือทดสอบจุดอ่อนของระบบหรือเครือข่ายใดๆ
 • ฝ่าฝืนหรือหลีกเลี่ยงการรักษาความปลอดภัยหรือมาตรการตรวจสอบตัวตน
 • เข้าถึง ก้าวก่าย หรือใช้พื้นที่ที่ไม่ใช่สาธารณะหรือส่วนใดๆ ของบริการ หรือพื้นที่ที่แบ่งปันของบริการซึ่งคุณไม่ได้รับเชิญให้เข้าร่วม
 • รบกวนหรือขัดขวางผู้ใช้ โฮสต์ หรือเครือข่าย เช่น โดยการส่งไวรัส การโอเวอร์โหลด การโจมตีแบบ Flooding การส่งสแปม หรือการโจมตีโดยส่งอีเมลจำนวนมหาศาล (Mail-bombing) ไปยังส่วนใดๆ ของบริการ
 • เข้าถึง ค้นหา หรือสร้างบัญชีสำหรับบริการ โดยวิธีการอื่นใดที่นอกเหนือจากอินเทอร์เฟซที่สนับสนุนแบบสาธารณะ (เช่น “การดึงข้อมูล” (Scraping) หรือการสร้างบัญชีคราวละมากๆ)
 • ส่งการสื่อสาร รายการส่งเสริมการขาย หรือโฆษณาที่ไม่ได้ร้องขอ หรือสแปม
 • ส่งข้อมูลที่มีการบิดเบือน หลอกลวง หรือระบุแหล่งที่มาอันเป็นเท็จ ซึ่งรวมถึง "การปลอมตัว" (spoofing) หรือ "ฟิชชิง" (phishing)
 • ส่งเสริมหรือโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเหมาะสม
 • ใช้โครงการแนะนำเพื่อนหรือรายการส่งเสริมการขายในทางที่ผิดเพื่อให้ได้รับพื้นที่จัดเก็บมากกว่าที่ควรจะเป็น
 • หลีกเลี่ยงข้อจำกัดของพื้นที่จัดเก็บ
 • จำหน่ายบริการ นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะให้กระทำได้
 • เผยแพร่หรือแบ่งปันเนื้อหาอันลามกหรืออนาจารซึ่งผิดกฎหมาย หรือเนื้อหาที่แสดงถึงความรุนแรงเป็นอย่างมาก
 • ส่งเสริมความคลั่งหรือความเกลียดชังต่อบุคคลหรือกลุ่มคนใดๆ โดยยึดโยงกับเชื้อชาติ ศาสนา เผ่าพันธุ์ เพศ อัตลักษณ์ทางเพศ รสนิยมทางเพศ ทุพพลภาพ หรือความบกพร่องทางร่างกาย
 • ฝ่าฝืนกฎหมายด้วยวิธีการใดๆ ซึ่งรวมถึงการจัดเก็บ เผยแพร่ หรือแบ่งปันสาระสำคัญที่หลอกลวง หมิ่นประมาท ทำให้หลงผิด หรือ
 • ละเมิดความเป็นส่วนตัวหรือละเมิดสิทธิ์ของบุคคลอื่น

คำแปลนี้จัดให้ไว้เพื่อความสะดวกเพียงเท่านั้น หากมีข้อขัดแย้งใดๆ ให้ยึดถือ เวอร์ชันภาษาอังกฤษ ไว้เป็นหลัก

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Dropbox

ประกาศ: 12 เมษายน 2017

วันที่มีผลบังคับใช้: 12 เมษายน 2017

ขอบคุณที่ใช้ Dropbox! ในส่วนนี้เราจะบรรยายว่าเรารวบรวม ใช้ และจัดการข้อมูลของคุณอย่างไรเมื่อคุณใช้เว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ และบริการของเรา ("บริการ")

ข้อมูลใดบ้างและเพราะอะไร

เราเก็บรวบรวมและใช้งานข้อมูลต่อไปนี้เพื่อนำเสนอ ปรับปรุง และปกป้องบริการของเรา:

บัญชีเรารวบรวม และเชื่อมโยงกับบัญชีของคุณ ข้อมูลเช่นชื่อ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลการชำระเงิน ที่อยู่และกิจกรรมในบัญชีของคุณ บริการของเราบางส่วนทำให้คุณสามารถเข้าถึงบัญชีและข้อมูลของคุณกับผู้ให้บริการรายอื่น

บริการบริการของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้คุณจัดเก็บข้อมูลของคุณ ทำงานร่วมกับผู้อื่น และทำงานบนอุปกรณ์มากมายได้อย่างง่ายดาย เพื่อทำให้สิ่งเหล่านั้นเป็นจริง เราจัดเก็บ ประมวลผล และส่งข้อมูลของคุณ เช่น ไฟล์ ข้อความ ความเห็นและรูป รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลของคุณเช่นกัน ข้อมูลที่เกี่ยวข้องนี้อาจเป็นข้อมูลเหล่านี้ เช่น ข้อมูลโปรไฟล์ของคุณ ที่ทำให้สามารถทำงานร่วมกันและแบ่งปันข้อมูลของคุณได้ง่ายขึ้น บริการของเราให้ตัวเลือกต่างๆ แก่คุณเพื่อการแบ่งปันข้อมูลของคุณ

คุณสามารถเลือกให้เราเข้าถึงรายชื่อผู้ติดต่อของคุณเพื่อให้คุณทำสิ่งต่างๆ เช่น แบ่งปันและทำงานร่วมกันบนข้อมูลของคุณ ส่งข้อความ และชวนให้คนอื่นใช้บริการได้ง่ายขึ้น หากคุณเลือกกระทำดังกล่าว เราจะจัดเก็บรายชื่อผู้ติดต่อบนเซิร์ฟเวอร์ของเราให้คุณใช้

การใช้เรารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่คุณใช้บริการ รวมถึงการกระทำของคุณในบัญชีของคุณ (เช่นการแบ่งปัน การแก้ไข การดู และการย้ายไฟล์หรือโฟลเดอร์) การกระทำนี้ช่วยให้เราเสนอคุณสมบัติต่าๆ แก่คุณ เช่น หน้า “กิจกรรม” และประวัติเวอร์ชัน

เรายังรวบรวมข้อมูลจากอุปกรณ์และที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่คุณใช้เพื่อเข้าถึงบริการ ซึ่งรวมถึงข้อมุลต่างๆ เช่น ที่อยู่ไอพี ประเภทเบราว์เซอร์ และอุปกรณ์ที่คุณใช้ เว็บเพจที่คุณเยี่ยมชมก่อนมาที่เว็บไซต์ของเรา ตัวระบุตัวตนที่เชื่อมโยงกับอุปกรณ์ของคุณ (ขึ้นอยู่กับการตั้งค่า) อุปกรณ์ของคุณยังอาจส่งข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งไปยังบริการเช่นกัน

คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆเราใช้เทคโนโลยี เช่น คุกกี้และแท็กพิเซล เพื่อให้ ปรับปรุง ปกป้อง และโปรโมทบริการของเรา ตัวอย่างเช่น คุกกี้ช่วยให้เราทำสิ่งต่างๆ เช่น จำชื่อผู้ใช้ของคุณสำหรับการเยี่ยมชมครั้งถัดไปของคุณ เข้าใจว่าคุณตอบโต้กับบริการของเราอย่างไร และปรับปรุงบริการของเราตามข้อมูลที่เราได้รับ คุณสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณให้ไม่ยอมรับคุกกี้ แต่การตั้งค่านี้อาจจำกัดความสามารถของคุณในการใช้บริการ หากระบบของเราได้รับสัญญาณ DNT:1 จากเบราว์เซอร์ของคุณ เราจะตอบสัญญาณนั้นตามที่ระบุไว้ ที่นี่

กับใคร

เราอาจเปิดเผยข้อมูลตามที่ระบุไว้ด้านล่าง แต่เราจะไม่ขายข้อมูลให้กับผู้โฆษณาหรือบุคคลที่สามอื่นๆ

ผู้อื่นที่ทำงานให้ DropboxDropbox ใช้บริษัทที่เชื่อถือได้ (ตัวอย่างเช่น ผู้ให้การสนับสนุนลูกค้าและบริการไอที) เพื่อช่วยเราเสนอ ปรับปรุง ปกป้อง และโปรโมทบริการของเรา บริษัทภายนอกเหล่านี้จะเข้าถึงข้อมูลของคุณเพื่อทำงานในนามคุณในการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น และเราจะยังคงรับผิดชอบต่อการจัดการข้อมูลของคุณของพวกเขาตามคำสั่งของเรา

ผู้ใช้รายอื่นบริการของเราจะแสดงข้อมูล เช่น ชื่อ รูปโปรไฟล์และที่อยู่อีเมลของคุณให้ผู้ใช้คนอื่นเห็นในสถานที่ เช่น โปรไฟล์ผู้ใช้ของคุณและการแจ้งการแบ่งปัน เมื่อคุณลงทะเบียนบัญชี Dropbox ของคุณโดยใช้ที่อยู่อีเมลบนโดเมนที่นายจ้างหรือองค์กรของคุณเป็นเจ้าของ เราอาจช่วยผู้ร่วมงานหาคุณและทีมของคุณโดยการทำให้ผู้ใช้รายอื่นบนโดเมนเดียวกันเห็นข้อมูลพื้นฐานของคุณ เช่น ชื่อ ชื่อทีม รูปโปรไฟล์และที่อยู่อีเมลของคุณ วิธีนี้จะช่วยให้เราแสดงให้ทีมคุณเห็นว่า คุณสามารถเข้าร่วมและช่วยผู้ใช้รายอื่นแบ่งปันไฟล์และโฟลเดอร์กับคุณ

คุณสมบัติบางอย่างจะทำให้คุณสามารถทำให้ข้อมูลเพิ่มเติมปรากฏให้ผู้อื่นเห็น

แอพพลิเคชันอื่นๆคุณยังสามารถให้ผู้อื่นเข้าถึงข้อมูลและบัญชีของคุณได้ ตัวอย่างเช่น ผ่าน Dropbox APIเพียงจำไว้ว่าการใช้ข้อมูลของคุณโดยพวกเขาจะถูกควบคุมโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดของพวกเขา

ผู้ดูแลทีม Dropboxหากคุณคือผู้ใช้ของทีม Dropbox (เช่นแผนบริการ Dropbox Business หรือ Dropbox Education) ผู้ดูแลระบบของคุณอาจเข้าถึงและควบคุมบัญชีทีม Dropbox ของคุณ โปรดอ่านนโยบายภายในขององค์กรของคุณ หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ หากคุณไม่ใช่ผู้ใช้ทีม Dropbox แต่ติดต่อกับผู้ใช้ทีม Dropbox (ตัวอย่างเช่น เข้าร่วมโฟลเดอร์ที่แบ่งปันหรือการเข้าถึงของที่แบ่งปันโดยผู้ใช้รายนั้น) สมาชิกขององค์กรนั้นอาจดูชื่อ ที่อยู่อีเมล รูปโปรไฟล์ และที่อยู่ไอพีที่เชื่อมโยงกับบัญชีของคุณเมื่อมีการติดต่อนั้น

กฎหมายและกฎระเบียบเราอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณให้บุคลภายนอกทราบหากเราพิจารณาว่า การเปิดเผยดังกล่าวมีความจำเป็นอย่างสมเหตุสมผลเพื่อ (ก) ปฏิบัติตามกฎหมาย (ข) ปกป้องบุคคลใดก็ตามจากการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บทางกายร้ายแรง (ค) ป้องกันการหลอกลวงหรือการใช้ Dropbox หรือผู้ใช้ของเราในทางผิด หรือ (ง) ปกป้องสิทธิในทรัพย์สินของ Dropbox

การดูแลข้อมูลของคุณสำคัญยิ่งต่อเรา และเป็นความรับผิดชอบที่เราเต็มใจรับไว้ เราเชื่อว่าข้อมูลของผู้ใช้ของเราควรได้รับคุ้มครองตามกฎหมายไม่ว่าจะถูกจัดเก็บในบริการของเราหรือในฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ที่บ้านของพวกเขา เราจะปฏิบัติตาม หลักการคำขอจากรัฐบาล เมื่อได้รับ ตรวจสอบและตอบคำขอจากรัฐบาล (รวมถึงคำขอด้านความมั่งคงของประเทศ) ที่ขอข้อมูลผู้ใช้ของเรา

 • โปร่งใส
 • ต่อต้านคำขอแบบครอบคลุม
 • ปกป้องผู้ใช้ทั้งหมด และ
 • ให้บริการที่เชื่อถือได้
เราเผยแพร่ รายงานความโปร่งใส ในฐานะส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นเพื่อแจ้งผู้ใช้ว่ารัฐบาลจะขอข้อมูลจากเราเมื่อใดและอย่างไร รายงานนี้จะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทและจำนวนคำขอที่เราได้รับจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เราสนับสนุนให้ผู้ใช้อ่าน หลักการคำขอจากรัฐบาล และ รายงานความโปร่งใส สำหรับข้อมูลละเอียดเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติและการตอบคำขอจากรัฐบาลของเรา

อย่างไร

การรักษาความปลอดภัยเรามีทีมที่ทุ่มเทให้กับการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของคุณและทดสอบจุดอ่อนของเราอยู่เสมอ เรายังพยายามพัฒนาคุณสมบัติต่อไปเพื่อทำให้ข้อมูลของคุณปลอดภัย นอกเหนือจากคุณสมบัติที่มีอยู่แล้ว เช่น การยืนยันตนเองสองระดับ การเข้ารหัสไฟล์ที่ไม่ได้ใช้งาน และการเตือนเมื่อมีอุปกรณ์ใหม่และแอพเชื่อมโยงกับบัญชีของคุณ

การรักษาข้อมูลเราจะรักษาข้อมูลที่คุณจัดเก็บไว้บนบริการของเรานานตราบเท่าที่เราต้องการเพื่อให้บริการให้คุณ หากคุณลบบัญชีของคุณ เราจะลบข้อมูลนี้ แต่โปรดทราบว่า (1) อาจมีความล่าช้าในการลบข้อมูลนี้จากเซิร์ฟเวอร์และที่จัดเก็บข้อมูลสำรองของเรา และ (2) เราอาจรักษาข้อมูลนี้ไว้หากต้องปฏิบัติตามข้อผูกพันตามกฎหมาย คลี่คลายข้อพิพาท หรือบังคับใช้ข้อตกลงของเรา คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณโดยเข้าสู่ระบบไปที่บัญชี Dropbox ของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติม ที่นี่

ที่ไหน

ทั่วโลกเพื่อจัดหาบริการให้คุณ เราอาจจัดเก็บ ดำเนินการและส่งข้อมูลในสหรัฐและสถานที่ทั่วโลก รวมถึงสถานที่นอกประเทศของคุณ ข้อมูลอาจถูกจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ที่คุณใช้เพื่อเข้าถึงบริการเช่นกัน

การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา และการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในสวิตเซอร์แลนด์และสหรัฐอเมริกาเมื่อโอนข้อมูลจากสหภาพยุโรป พื้นที่เศรษฐกิจยุโรปและสวิสเซอร์แลนด์ Dropbox จะพึ่งพากลไกทางกฎหมายมากมาย รวมถึงสัญญากับผู้ใช้ของเรา Dropbox ปฏิบัติตามการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของสหภาพยุโรป-สหรัฐอเมริกาและแนวทางการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของสวิตเซอร์แลนด์-สหรัฐอเมริกาตามที่กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกากำหนดไว้เกี่ยวกับการรวบรวม ใช้งาน และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ถ่ายโอนมาจากสหภาพยุโรป เขตเศรษฐกิจยุโรป และสวิตเซอร์แลนด์มายังสหรัฐอเมริกา คุณสามารถดูใบรับรองความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ Dropbox ที่นี่นอกจากนี้ คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวได้ที่ https://www.privacyshield.gov

Dropbox จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดยคณะกรรมาธิการการค้าของรัฐบาลกลางสหรัฐ JAMS คือหน่วยงานอิสระในสหรัฐฯ ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบและแก้ปัญหาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามการปกป้องความเป็นส่วนตัวของเรา ซึ่งบริการนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ในเบื้องต้น เราขอให้คุณส่งข้อร้องเรียนใดๆ ที่มีมาถึงเราโดยตรงที่ privacyshield@dropbox.comหากคุณไม่พอใจกับการตอบสนองของเรา โปรดติดต่อ JAMS ที่ https://www.jamsadr.com/eu-us-privacy-shieldหาก JAMS ยังไม่จัดการกับความกังวลของคุณ คุณอาจมีสิทธิในอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันภายใต้การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและหลักการของการคุ้มครอง

การเปลี่ยนแปลง

หากในกรณีที่เรามีการปรับโครงสร้างองค์กร ควบรวมกิจการ ซื้อกิจการ หรือจำหน่ายสินทรัพย์ของเรา ข้อมูลของคุณอาจได้รับการถ่ายโอนโดยเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนั้น เราจะแจ้งให้คุณทราบ (เช่น ผ่านข้อความที่ส่งไปยังอีเมลแอดเดรสของบัญชีผู้ใช้ของคุณ) เกี่ยวกับข้อตกลงนั้นและแจ้งให้ทราบถึงทางเลือกของคุณในกรณีดังกล่าว

เราอาจปรับปรุงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราวและจะลงประกาศเวอร์ชันล่าสุดบนเว็บไซต์ของเรา หากการปรับปรุงแก้ไขลดสิทธิของคุณอย่างมาก เราจะแจ้งให้คุณทราบ

การติดต่อ

หากคุณมีคำถามหรือความกังวลเกี่ยวกับ Dropbox บริการของเราและความเป็นส่วนตัว โปรดติดต่อเราที่ privacy@dropbox.com

คำแปลนี้จัดให้ไว้เพื่อความสะดวกเพียงเท่านั้น หากมีข้อขัดแย้งใดๆ ให้ยึดถือ เวอร์ชันภาษาอังกฤษ ไว้เป็นหลัก

ข้อตกลงของ Dropbox Business

ประกาศเมื่อ: วันที่ 22 เมษายน 2018

ข้อตกลงของ Dropbox Business นี้ ("ข้อตกลง") เป็นข้อตกลงระหว่าง Dropbox International Unlimited Company หากองค์กรของคุณตั้งอยู่นอกสหรัฐอเมริกา เขตแดนและพื้นที่ในครอบครองของสหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก ("อเมริกาเหนือ") หรือหากองค์กรของคุณตั้งอยู่ในอเมริกาเหนือกับ Dropbox, Inc. ซึ่งเป็นบริษัท Delaware corporation ("Dropbox") และองค์กรที่ยอมรับในข้อตกลงต่างๆ เหล่านี้ ("ลูกค้า") ข้อตกลงนี้จะกำกับดูแลการเข้าถึงและการใช้บริการและบริการเบต้า การคลิก "ฉันยอมรับ" ลงนามในสัญญาสำหรับบริการ หรือการใช้งานบริการ คุณยอมรับข้อตกลงนี้ในฐานะลูกค้า

Dropbox, Inc. จะประมวลผลข้อมูลของลูกค้าในนามของลูกค้าที่อยู่ภายใต้กฎหมายการปกป้องข้อมูลของสหภาพยุโรปเท่าที่ได้รับอนุญาตให้ทำได้ เมื่อคลิก "ฉันยอมรับ" คุณยังยอมรับข้อตกลงในการประมวลผลข้อมูลและข้อสัญญามาตรฐานของสหภาพยุโรป (EU Standard Contractual Clauses) ที่กำหนดไว้ด้านล่างกับ Dropbox, Inc. เพื่อการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปให้ผู้ประมวลผลเช่นกัน

หากคุณยอมรับข้อตกลงนี้และข้อตกลงในการประมวลผลข้อมูล (หากเกี่ยวข้อง) เพื่อการใช้บริการโดยองค์กร คุณยอมรับข้อตกลงนี้ในนามขององค์กรนั้น คุณต้องมีอำนาจในการผูกมัดองค์กรนั้นกับข้อตำลงเหล่านี้ มิฉะนั้น คุณต้องไม่ลงทะเบียนสำหรับบริการนี้

 1. บริการ
  1. ข้อกำหนดข้อตกลงนี้จะกำกับดูแลการเข้าถึงและการใช้บริการและซอฟต์แวร์ ลูกค้าและผู้ใช้สุดท้ายสามารถเข้าถึงและใช้บริการตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้
  2. มาตรการรักษาความปลอดภัย พนักงานของ Dropbox คนใดที่มีการเข้าถึงข้อมูลของลูกค้าจะถูกผูกมัดโดยภาระหน้าที่ในการรักษาความลับที่เหมาะสม Dropbox จะใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยเชิงเทคนิคและเชิงองค์กรตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อถ่ายโอน จัดเก็บ และประมวลผลข้อมูลลูกค้าซึ่งอย่างน้อยที่สุดจะเป็นไปตามมาตรการรักษาความปลอดภัย มาตรการรักษาความปลอดภัยเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อปกป้องความสมบูรณ์ของข้อมูลของลูกค้า และคุ้มครองการเข้าถึง การใช้งาน และการประมวลผลข้อมูลผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือที่ผิดกฎหมาย Dropbox อาจอัพเดทมาตรการรักษาความปลอดภัยเป็นครั้งคราว Dropbox จะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าอย่างน้อยหกสิบวัน หาก Dropbox อัพเดทมาตรการรักษาความปลอดภัยที่จะทำให้คุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยในด้านการบริหารจัดการ ด้านเทคนิค และในด้านที่เป็นรูปธรรมของบริการโดยรวมด้อยลงอย่างมาก
  3. การประมวลผลและการโอนข้อมูล
   1. การประมวลผลข้อมูล ข้อตกลงนี้จะกำหนดวิธีการของลูกค้าที่ให้ Dropbox ประมวลผลข้อมูลของลูกค้า Dropbox และบริษัทประมวลผลย่อยจะประมวลผลข้อมูลลูกค้าเพื่อให้บริการและปฏิบัติตามข้อผูกพันของ Dropbox ตามข้อตกลงนี้เท่านั้น ลูกค้าตกลงให้ Dropbox และบริษัทประมวลผลย่อยถ่ายโอน จัดเก็บ และประมวลผลข้อมูลของลูกค้าในสถานที่อื่นที่ไม่ใช่ในประเทศของลูกค้าได้ Dropbox จะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงข้อกำหนดทางกฎหมายที่ทำให้ทางบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามคำสั่งของลูกค้า นอกจากกฎหมายที่มีผลบังคับใช้จะห้ามไม่ให้ทำเช่นนั้น หรือเนื่องด้วยประโยชน์แห่งสาธารณชน คู่สัญญารับทราบว่าข้อมูลของลูกค้าอาจมีข้อมูลส่วนตัวและคำอธิบายของข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลดังที่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงในการประมวลผลข้อมูล
   2. โปรแกรมการปกป้องความเป็นส่วนตัวในสหภาพยุโรป-สหรัฐอเมริกา Dropbox ได้รับการรับรองและปฏิบัติตามโปรแกรมการปกป้องความเป็นส่วนตัวในสหภาพยุโรป-สหรัฐอเมริกา และสวิตเซอร์แลนด์-สหรัฐอเมริกา หากโปรแกรมการปกป้องความเป็นส่วนตัวไม่ถูกต้อง Dropbox จะใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลทางการค้าในการปฏิบัติตามกลไกอื่นที่เป็นทางเลือกหรือมาแทนการโอนข้อมูลในสหภาพยุโรปและสหรัฐ
   3. ข้อตกลงในการประมวลผลข้อมูล ข้อมูลของลูกค้าจะอยู่ภายใต้กฎหมายการปกป้องข้อมูลของสหภาพยุโรปและ Dropbox จะประมวลผลข้อมูลแทนลูกค้าเท่าที่ได้รับอนุญาตให้ทำได้: (1) Dropbox จะใช้และประมวลผลข้อมูลลูกค้าตามที่ลูกค้าสั่งเพื่อให้บริการและทำตามข้อผูกพันของ Dropbox ภายใต้ข้อตกลงนี้ และ (2) ลูกค้ายอมรับข้อตกลงในการประมวลผลข้อมูลกับ Dropbox, Inc. เพื่อการโอนข้อมูลส่วนตัว ข้อตกลงในการประมวลผลข้อมูลจะใช้กับบริการ และจะไม่ใช้กับบริการเบต้า
  4. การดัดแปลงแก้ไข Dropbox อาจอัพเดทบริการเป็นครั้งคราว หาก Dropbox เปลี่ยนแปลงบริการในลักษณะที่จะลดประสิทธิภาพในการทำงานลงอย่างมีนัยสำคัญ Dropbox จะแจ้งให้ลูกค้าทราบผ่านทางที่อยู่อีเมลที่เกี่ยวข้องกับบัญชี และลูกค้าอาจแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงภายในสามสิบวันเพื่อสิ้นสุดสัญญา สิทธิการยุติสัญญานี้จะไม่ใช้กับการอัพเดทที่ทำกับคุณสมบัติที่มีให้ตามเบต้าและการประเมินผล
  5. ซอฟต์แวร์ 
   1. ทั่วไป บริการนี้จะยอมให้ลูกค้าและผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่อาจอัพเดทโดยอัตโนมัติได้ หากส่วนใดก็ตามของซอฟต์แวร์นี้มีให้ภายใต้สิทธิ์ใช้งานแบบโอเพ่นซอร์ส Dropbox จะทำให้ลูกค้ามีสิทธิ์ใช้งานได้ และตามขอบเขตที่ข้อกำหนดของสิทธิ์นั้น ให้สิทธิ์เพิ่มเติมแก่ลูกค้า ข้อกำหนดเหล่านั้นจะแทนที่ข้อตกลงบางประการของข้อตกลงนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับส่วนนั้นของซอฟต์แวร์นี้
   2. สิทธิ์การใช้งาน Dropbox ให้สิทธิ์โดยไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียวแบบจำกัดแก่ลูกค้าไว้ ณ ที่นี้ในระยะเวลาบริการนี้เพื่อใช้ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับบริการและตามข้อตกลงนี้ สิทธิ์นี้ไม่สามารถโอนได้ (ตามมาตรา 12.8) เพิกถอนไม่ได้ (ยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 7) ไม่สามารถอนุญาตช่วงได้ และจะได้รับการชำระเต็มจำนวนเมื่อลูกค้าชำระค่าบริการ
  6. โดเมนลูกค้า ก่อนให้บริการ Dropbox อาจกำหนดให้ลูกค้ายืนยันว่าลูกค้าเป็นเจ้าของหรือควบคุมโดเมนลูกค้า ถ้าลูกค้าไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุมโดเมนลูกค้า Dropbox ก็จะไม่มีภาระผูกพันในการให้บริการแก่ลูกค้า
 2. ข้อผูกพันของลูกค้า
  1. การดูแลจัดการบริการนี้โดยลูกค้า ลูกค้าอาจระบุให้ผู้ใช้สุดท้ายเป็นผู้ดูแลระบบผ่านแผงควบคุมของผู้ดูแลระบบได้ ลูกค้าจะรับผิดชอบต่อการเก็บรักษาความลับของรหัสผ่านและบัญชีผู้ดูแลระบบ และบริหารการเข้าถึงบัญชีผู้ดูแลระบบ ความรับผิดชอบของ Dropbox จะไม่ครอบคลุมไปถึงการบริหารจัดการภายในหรือการดูแลระบบของบริการสำหรับลูกค้า ลูกค้ารับทราบว่าหากลูกค้าซื้อบริการผ่านตัวแทนจำหน่าย และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของตัวแทนจำหน่ายดังกล่าวเป็นผู้ดูแลระบบบัญชีบริการของลูกค้า ตัวแทนจำหน่ายอาจสามารถควบคุมข้อมูลบัญชี รวมถึง ข้อมูลของลูกค้า และเข้าถึงบัญชีบริการของลูกค้าดังที่อธิบายไว้ข้างต้นได้
  2. การใช้งานหรือการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต ลูกค้าจะป้องกันการที่ผู้ใช้สุดท้ายใช้บริการนี้โดยไม่ได้รับอนุญาต และต้องยุติการใช้งานหรือการเข้าถึงบริการที่ไม่ได้รับอนุญาต ผู้ใช้สุดท้ายรายเดียวอาจจัดหา ลงทะเบียน และใช้บัญชีผู้ใช้สุดท้ายได้ บริการนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี ลูกค้าจะต้องทำให้แน่ใจว่าลูกค้าจะไม่อนุญาตเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 13 ปีใช้บริการนี้ ลูกค้าจะแจ้งให้ Dropbox ทราบโดยทันที หากมีการใช้งานหรือเข้าถึงบริการที่ไม่ได้รับอนุญาต
  3. ข้อจำกัด ลูกค้าจะต้องไม่ (ก) ขาย ขายต่อ หรือให้เช่าซื้อบริการหรือซอฟต์แวร์ (ข) ใช้บริการหรือซอฟต์แวร์นี้เพื่อทำกิจกรรมที่การใช้หรือไม่สามารถใช้บริการหรือซอฟต์แวร์สามารถนำไปสู่ความเสียหายต่อร่างกาย การเสียชีวิต หรือบาดเจ็บ หรือ (ค) ทำวิศวกรรมย้อนกลับบริการหรือซอฟต์แวร์ หรือพยายามหรือช่วยเหลือบุคคลอื่นใดเพื่อทำการดังกล่าว เว้นแต่กฎหมายจะห้ามการจำกัดนี้ หรือ (ง) ใช้บริการหรือซอฟต์แวร์ รวมถึงส่งออกหรือส่งออกข้อมูลลูกค้าอีกครั้งโดยฝ่าฝืนกฎหมายการควบคุมการส่งออก หรือ (จ) สร้างบัญชี Dropbox Business เพื่อวัตถุประสงค์การใช้งานส่วนบุคคล ครอบครัว หรือภายในครัวเรือน
  4. การปฏิบัติตามข้อกำหนด ลูกค้าและผู้ใช้สุดท้ายต้องใช้บริการโดยปฏิบัติตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ลูกค้าต้องรับผิดชอบในการใช้บริการของผู้ใช้สุดท้ายของตน ลูกค้าจะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่ใช้กับการใช้งานบริการของลูกค้า ลูกค้าจะไม่ทำการใดๆ ที่จะทำให้ Dropbox ต้องละเมิดกฎหมายปกป้องข้อมูลของสหภาพยุโรป, กฎหมายป้องกันการให้สินบนแก่บุคคลในต่างประเทศ ปี 1977 ของสหรัฐอเมริกา (ตามที่ได้มีการแก้ไข), พระราชบัญญัติต่อต้านคอร์รัปชันของสหราชอาณาจักร ปี 2010 หรือกฎหมายต่อต้านการติดสินบน การคอร์รัปชัน หรือการฟอกเงินใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ลูกค้าจะต้องพึงพอใจว่า (i) บริการเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ของบริการ โดยคำนึงถึงลักษณะของข้อมูลของลูกค้า และ (ii) ข้อกำหนดเชิงเทคนิคและเชิงองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ Dropbox ภายใต้กฎหมายปกป้องข้อมูลของสหภาพยุโรปที่เป็นไปตามมาตรการรักษาความปลอดภัยและข้อตกลงฉบับนี้ ลูกค้าจะได้รับและรักษาการยินยอมใดๆ จากผู้ใช้สุดท้ายเพื่ออนุญาตให้ผู้ดูแลระบบสามารถเข้าไปเกี่ยวข้องในกิจกรรมต่างๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงนี้ และเพื่ออนุญาตให้ Dropbox สามารถให้บริการได้ ลูกค้าจะไม่เก็บ ส่ง หรือประมวลผลข้อมูลใดๆ ผ่านบริการที่อยู่ในคำจำกัดความของ "ข้อมูลสุขภาพที่ได้รับการคุ้มครอง" ภายใต้กฎความเป็นส่วนตัว HIPAA (45 C.F.R. มาตรา 164.051) ยกเว้นกรณีที่ลูกค้าและ Dropbox ทำข้อตกลงพันธมิตรธุรกิจ HIPAA ซึ่งทำได้ผ่านแผงควบคุมของผู้ดูแลระบบ
  5. แอพบริษัทภายนอกและการผสานการใช้งาน หากลูกค้าใช้บริการหรือแอพพลิเคชันบริษัทภายนอก เช่น บริการที่ใช้ Dropbox API ร่วมกับบริการ (ก) Dropbox จะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำหรือการละเว้นการกระทำใดๆ ของบริษัทภายนอก ซึ่งรวมถึงการเข้าถึงหรือการใช้ข้อมูลของลูกค้าหรือผู้ใช้โดยบริษัทภายนอก และ (ข) Dropbox จะไม่รับประกันหรือสนับสนุนบริการใดๆ ที่จัดหาให้โดยบริษัทภายนอก ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่ใช้กับการใช้งานบริการของลูกค้า
  6. คำขอของบุคคลที่สาม
   1. หน้าที่รับผิดชอบของลูกค้า ลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบในการตอบสนองต่อคำขอของบุคคลที่สามโดยใช้การเข้าถึงข้อมูลของตนเอง ลูกค้าจะดำเนินการเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้อมีเพื่อตอบสนองต่อคำขอของบุคคลที่สาม และจะติดต่อ Dropbox เมื่อลูกค้าไม่สามารถได้ข้อมูลดังกล่าวได้แม้ว่าจะได้ใช้ความพยายามอย่างถึงที่สุดแล้วก็ตามเท่านั้น
   2. หน้าที่รับผิดชอบของ Dropbox Dropbox จะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์ภายในกรอบที่อนุญาตโดยกฎหมายและข้อตกลงของคำขอของบริษัทภายนอกเพื่อ: (ก) แจ้งให้ลูกค้าของ Dropbox ทราบโดยทันทีเมื่อได้รับคำขอของบริษัทภายนอก (ข) ปฏิบัติตามคำขอที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์ของลูกค้าเกี่ยวกับความพยายามในการต่อต้านคำขอของบริษัทภายนอก และ (ค) จัดหาข้อมูลหรือเครื่องมือที่จำเป็นให้แก่ลูกค้าเพื่อตอบสนองต่อคำขอของบริษัทภายนอก ในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถตอบสนองต่อคำขอของบริษัทภายนอกดังกล่าวได้ หากลูกค้าไม่สามารถตอบสนองต่อคำขอของบริษัทภายนอกได้ทันที Dropbox อาจดำเนินการให้แทน แต่จะไม่ต้องมีหน้าที่ดำเนินการดังกล่าวแต่อย่างใด
 3. การชำระเงิน
  1. ค่าธรรมเนียม ลูกค้าจะชำระเงินที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้ Dropbox หรือตัวแทนจำหน่ายของลูกค้าสำหรับค่าบริการเป็นสกุลเงินที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มการสั่งซื้อ ลูกค้าอนุญาตให้ Dropbox หรือตัวแทนจำหน่ายของลูกค้าเรียกเก็บเงินจากลูกค้าสำหรับค่าบริการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยใช้วิธีการชำระเงินที่ลูกค้าเลือก จะไม่มีการคืนค่าบริการให้ ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนดหรือที่ข้อตกลงนี้อนุญาตโดยเฉพาะ
  2. การชำระเงิน ลูกค้าจะชำระเงินใบแจ้งหนี้ของ Dropbox ตามระยะเวลาการชำระเงินที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มการสั่งซื้อ Dropbox อาจระงับหรือยุติบริการหากค่าบริการค้างชำระ ลูกค้าจะให้ข้อมูลการจัดเก็บค่าบริการและการติดต่อที่ครบถ้วนและถูกต้องแก่ Dropbox หรือตัวแทนจำหน่ายของลูกค้า
  3. ภาษี ค่าบริการจะไม่รวมภาษีและลูกค้าคือผู้รับผิดชอบเสียภาษีทั้งหมด Dropbox หรือตัวแทนจำหน่ายของลูกค้าจะเรียกเก็บภาษีเมื่อถูกกำหนดให้ดำเนินการดังกล่าว ถ้าลูกค้าจัดหาใบรับรองการยกเว้นที่ถูกต้องให้ Dropbox หรือตัวแทนจำหน่ายของบริษัท Dropbox หรือตัวแทนจำหน่ายจะไม่เก็บภาษีที่ใบรับรองนั้นคุ้มครองอยู่
  4. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ลูกค้าจะเสียยอดสุทธิของภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่เกี่ยวข้องใดก็ตามให้ Dropbox หรือตัวแทนจำหน่ายของบริษัท ลูกค้าและ Dropbox หรือตัวแทนจำหน่ายของลูกค้าที่เกี่ยวข้อง จะร่วมมือกันเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีหัก ณ ที่จ่ายใดก็ตาม หากมีข้อยกเว้น หรือหากมีอัตราการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามสนธิสัญญาที่ลดลง หาก Dropbox หรือตัวแทนจำหน่ายของลูกค้ามีคุณสมบัติรับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีหรือได้รับอัตราการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามสนธิสัญญาที่ลดลง Dropbox หรือตัวแทนจำหน่ายของลูกค้าจะจัดหาหลักฐานเอกสารที่เหมาะสมให้ลูกค้า ลูกค้าจะจัดหาหลักฐานที่เหมาะสมให้ Dropbox หรือตัวแทนจำหน่ายของลูกค้า ซึ่งแสดงว่าลูกค้าได้จ่ายภาษีที่หัก ณ ที่จ่ายหรือที่ลดลงให้หน่วยงานที่มีอำนาจที่เกี่ยวข้องแล้ว
  5. การต่ออายุอัตโนมัติและการทดลองใช้งาน หากบัญชีของลูกค้าถูกตั้งค่าให้ต่ออายุโดยอัตโนมัติ หรืออยู่ในระยะเวลาการทดลองใช้งาน และลูกค้าได้ให้วิธิการชำระเงินกับ Dropbox สำหรับบริการแล้ว Dropbox (หรือตัวแทนจำหน่ายของลูกค้า) อาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายโดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการทดลองใช้งานหรือเมื่อมีการต่ออายุ เว้นแต่ว่าลูกค้าจะแจ้ง Dropbox (หรือตัวแทนจำหน่ายของลูกค้าตามความเหมาะสม) ว่าลูกค้าต้องการยกเลิกหรือปิดใช้งานการต่ออายุอัตโนมัติ Dropbox อาจแก้ไขอัตราค่าบริการโดยส่งการแจ้งมายังลูกค้าล่วงหน้าอย่างน้อยสามสิบวันก่อนการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายครั้งต่อไป
  6. ใบสั่งซื้อ หากลูกค้าต้องการใช้ใบสั่งซื้อหรือเลขที่ใบสั่งซื้อ ลูกค้า: (1) ต้องแจ้งเลขที่ใบสั่งซื้อในขณะที่ทำการซื้อ และ (2) ตกลงว่าข้อตกลงและเงื่อนไขใดๆ ในใบสั่งซื้อของลูกค้าจะไม่ใช้กับข้อตกลงนี้และจะเป็นโมฆะ หากลูกค้าซื้อผ่านตัวแทนจำหน่าย ข้อตกลงและเงื่อนไขใดๆ จากตัวแทนจำหน่ายของลูกค้าหรือในใบสั่งซื้อระหว่างลูกค้าและตัวแทนจำหน่ายของลูกค้าที่ขัดแย้งกับข้อตกลงจะถือเป็นโมฆะ
 4. การระงับชั่วคราว
  1. การระงับบัญชีผู้ใช้โดย Dropbox หากผู้ใช้สุดท้าย: (ก) ละเมิดข้อตกลงนี้ หรือ (ข) ใช้บริการในลักษณะที่ Dropbox เชื่อได้อย่างมีเหตุผลว่าจะทำให้บริษัทต้องรับผิด หากเป็นเช่นนั้น Dropbox อาจขอให้ลูกค้าระงับหรือยุติบัญชีผู้ใช้สุดท้ายที่เกี่ยวข้อง หากลูกค้าไม่สามารถระงับหรือยุติบัญชีผู้ใช้สุดท้ายได้ทันที Dropbox อาจดำเนินการดังกล่าวเอง
  2. กรณีฉุกเฉินด้านการรักษาความปลอดภัยหากมีเหตุฉุกเฉินด้านการรักษาความปลอดภัย Dropbox อาจระงับการใช้บริการโดยอัตโนมัติโดยไม่คำนึงถึงส่วนใดๆ ในเงื่อนไขใดๆ ในตกลงนี้ Dropbox จะใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลเชิงพาณิชย์เพื่อปรับการระงับใช้ชั่วคราวให้แคบลงที่สุดตามที่จำเป็น เพื่อป้องกันหรือยุติกรณีฉุกเฉินด้านการรักษาความปลอดภัย
 5. สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา
  1. การสงวนสิทธิ์ ข้อตกลงนี้จะไม่ให้ (ก) สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ในข้อมูลผู้ใช้แก่ Dropbox หรือ (ข) สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาในบริการหรือเครื่องหมายการค้าของ Dropbox หรือคุณสมบัติต่างๆ ของแบรนด์แก่ลูกค้า เว้นแต่จะมีการกำหนดไว้โดยชัดแจ้งในที่นี้
  2. การอนุญาตแบบจำกัด  ลูกค้าจะให้เฉพาะสิทธิ์แบบจำกัดแก่ Dropbox ซึ่งจำเป็นอย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้ Dropbox ให้บริการได้เท่านั้น การอนุญาตแบบจำกัดนี้ยังครอบคลุมผู้รับเหมาช่วงหรือผู้ประมวลผลย่อยเช่นกัน
  3. คำแนะนำ  Dropbox สามารถใช้ แก้ไข และนำข้อเสนอแนะ ความเห็น หรือคำแนะนำที่ลูกค้าหรือผู้ใช้สุดท้ายส่งถึงเรา หรือโพสต์ไว้ในฟอรัมของ Dropbox ไปผนวกรวมกับผลิตภัณฑ์และบริการ ตลอดจนสิทธิ์ในการใช้งาน สิทธิ์ย่อยในการใช้งานของเรา โดยปราศจากข้อผูกมัดกับลูกค้า
 6. ระยะเวลา 
  1. ระยะเวลาของข้อตกลง  ข้อตกลงนี้จะยังคงมีผลบังคับใช้ตลอดระยะเวลา
  2. ระยะเวลาของบริการ  Dropbox จะให้บริการแก่ลูกค้าตลอดช่วงระยะเวลาของบริการ หากไม่มีการตกลงเป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร บัญชีผู้ใช้สุดท้ายที่ซื้อช่วงระยะเวลาของบริการจะมีระยะเวลาตามสัดส่วน โดยสิ้นสุดในวันสุดท้ายของระยะเวลาของบริการที่มีอยู่ก่อนหน้านี้
  3. การต่ออายุอัตโนมัติ เว้นแต่ว่าจะระบุไว้ในแบบฟอร์มคำสั่งซื้อให้เป็นอย่างอื่น ตามระยะเวลาการให้บริการเริ่มต้นหรือระยะเวลาการต่ออายุ การสมัครสมาชิกบริการจะต่ออายุอัตโนมัติสำหรับระยะเวลาการต่ออายุ นอกจากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะแจ้งอีกฝ่ายถึงการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อยสามสิบวันก่อนวันหมดอายุของระยะเวลาการบริการในขณะนั้น หากลูกค้าได้ให้วิธีการชำระเงินแก่ Dropbox สำหรับการเรียกเก็บเงินแบบเป็นงวดดังที่ระบุในส่วน 3.5 ลูกค้าอาจเลือกที่จะยกเลิกข้อตกลงผ่านแผงควบคุมของผู้ดูแลระบบก่อนวันที่ระยะเวลาต่ออายุจะเริ่มต้น
 7. การบอกเลิกสัญญา
  1. ทั่วไป คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดสามารถบอกเลิกข้อตกลงนี้ รวมถึงแบบฟอร์มคำสั่งซื้อทั้งหมด หาก (i) คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งฝ่าฝืนข้อตกลงนี้อย่างมีนัยสำคัญ หรือไม่สามารถแก้ไขการฝ่าฝืนดังกล่าวได้ภายในสามสิบวันหลังจากได้รับการแจ้งอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร หรือ (ii) คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งสิ้นสุดการดำเนินธุรกิจ หรือเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีล้มละลายและการพิจารณาคดีดังกล่าวไม่มีการยกฟ้องภายในเก้าสิบวัน Dropbox อาจยุติข้อตกลงนี้และระงับการเข้าถึงบริการของลูกค้าหากกฎหมายกำหนด หรือในกรณีที่ลูกค้าละเมิดนโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศอย่างร้ายแรง
  2. ผลของการเลิกสัญญา หากข้อตกลงนี้สิ้นสุดลง (ก) สิทธิและใบรอนุญาตใช้งานที่ Dropbox มอบให้แก่ลูกค้าจะสิ้นสุดลงทันที เว้นแต่จะมีการกำหนดไว้ในส่วนนี้ (ข) ก่อนหน้าการสิ้นสุด ลูกค้าอาจขอระยะเวลาเพิ่มเติมที่สมเหตุสมผลเพื่อส่งออกข้อมูลของลูกค้าที่จัดเก็บไว้ โดยที่ Dropbox อาจเรียกเก็บค่าบริการลูกค้าสำหรับการขยายระยะเวลาเข้าถึงตามค่าธรรมเนียมมาตรฐานของ Dropbox ณ ขณะนั้น และ (ค) Dropbox จะลบบัญชีของผู้ใช้สุดท้ายใดๆ และข้อมูลที่จัดเก็บไว้ที่เชื่อมโยงกับบัญชีของลูกค้าตามระยะเวลาที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์ หลังจากที่ได้รับคำขอของผู้ดูแลให้ลบ Dropbox อาจให้วิธีการให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับวิธีส่งคำขอของผู้ดูแลระบบดังที่ได้ระบุไว้ในวรรค (ค) ของข้อความข้างต้น ส่วนต่อไปนี้จะยังคงมีผลต่อไปแม้ว่าข้อตกลงนี้จะหมดอายุหรือสิ้นสุดสัญญา: 2.6 (คำขอของบริษัทภายนอก), 3 (การชำระเงิน), 5 (สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา), 7.2 (ผลของการเลิกสัญญา), 8 (ค่าสินไหมทดแทน), 9 (การปฏิเสธความรับผิดชอบ), 10 (การจำกัดความรับผิด), 11 (ข้อพิพาท) และ 12 (เบ็ดเตล็ด) ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆ ก่อนหน้าก็ตาม ส่วน 2.6 (คำขอของบริษัทภายนอก) จะถูกยกเลิก หาก Dropbox ได้ใช้สิทธิในการสิ้นสุดข้อตกลง
 8. ค่าสินไหมทดแทน
  1. โดยลูกค้า ลูกค้าจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน คุ้มครอง และชดใช้ค่าเสียหายแก่ Dropbox จากการรับผิด ความเสียหาย และค่าใช้จ่ายใดๆ (รวมถึงการชำระหนี้และค่าใช้จ่ายของทนายความที่เหมาะสม) ที่เกิดจากการเรียกร้องใดๆ ที่มีต่อ Dropbox และบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องกับ (ก) ข้อมูลลูกค้า (ข) โดเมนลูกค้า หรือ (ค) การใช้บริการนี้ของผู้ใช้หรือผู้ใช้สุดท้ายของลูกค้าที่ฝ่าฝืนข้อตกลงนี้
  2. โดย Dropbox ropbox จะจ่ายค่าสินไหมทดแทน คุ้มครอง และชดใช้ค่าเสียหายแก่ลูกค้าจากการรับผิด ความเสียหาย และค่าใช้จ่ายใดๆ (ซึ่งรวมถึงการชำระหนี้และค่าใช้จ่ายของทนายความตามความเหมาะสม) ที่เกิดจากการเรียกร้องใดๆ ก็ตามต่อลูกค้าภายใต้ข้อกล่าวหาว่าเทคโนโลยีของ Dropbox ที่ใช้เพื่อจัดหาบริการแก่ลูกค้าฝ่าฝืนหรือทำให้มีการใช้ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า สิทธิบัตรของสหรัฐอเมริกา หรือสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าของบริษัทภายนอกในทางที่ผิด อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม Dropbox จะไม่มีสัญญาผูกมัดหรือต้องรับผิดภายใต้ส่วนนี้อันเกิดจาก (ก) การใช้บริการภายใต้รูปแบบที่มีการดัดแปลงหรือใช้ร่วมกับสาระสำคัญใดๆ ที่ไม่ได้จัดทำขึ้นโดย Dropbox และ (ข) เนื้อหา ข้อมูล หรือข้อมูลดิบที่จัดหาโดยลูกค้า ผู้ใช้สุดท้าย หรือบริษัทภายนอก
  3. การละเมิดที่อาจเกิดขึ้น  หาก Dropbox เชื่อว่ามีการละเมิดการใช้บริการหรือซอฟต์แวร์ หรืออาจถูกกล่าวหาว่ามีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามแล้ว Dropbox อาจ (ก) ดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ์สำหรับลูกค้าโดยใช้ค่าใช้จ่ายของ Dropbox เอง เพื่อให้สามารถใช้บริการหรือซอฟต์แวร์ได้ต่อไป (ข) จัดหาบริการทดแทนที่มีการใช้งานซึ่งเทียบเท่าที่ไม่มีการละเมิด หรือ (ค) แก้ไขบริการหรือซอฟต์แวร์เพื่อมิให้มีการละเมิดใดๆ อีกต่อไป หาก Dropbox ไม่เชื่อว่าทางเลือกใดๆ ที่ระบุไว้ในส่วนนี้สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์ Dropbox อาจระงับหรือบอกเลิกสัญญาการใช้บริการหรือซอฟต์แวร์ที่ได้รับผลกระทบนั้นของลูกค้า โดยมีการคืนเงินค่าบริการหรือซอฟต์แวร์ที่ได้ชำระมาแล้วให้ตามสัดส่วน
  4. ทั่วไป  คู่สัญญาฝ่ายที่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจะต้องแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบโดยทันทีถึงข้อเรียกร้อง และให้ความร่วมมือกับคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งในการแก้ต่างข้อเรียกร้องดังกล่าว คู่สัญญาฝ่ายที่จ่ายค่าสินไหมทดแทนมีสิทธิ์และการควบคุมอย่างเต็มที่ในการแก้ต่างดังกล่าว เว้นแต่ว่า (ก) การชำระหนี้ใดๆ ที่กำหนดให้คู่สัญญาฝ่ายที่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนต้องยอมรับในความรับผิดนั้นกำหนดให้มีการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า โดยจะไม่มีการระงับหรือล่าช้าอย่างไม่สมเหตุสมผล และ (ข) คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งอาจร่วมในการแก้ต่างนั้นโดยใช้ที่ปรึกษาของตนเองและออกค่าใช้จ่ายเอง ค่าสินไหมทดแทนข้างต้นคือวิธีเยียวยาเพียงประการเดียวของ Dropbox และลูกค้าภายใต้ข้อตกลงนี้สำหรับการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามโดยอีกฝ่ายหนึ่ง
 9. การปฏิเสธการรับผิดชอบ 
  1. ทั่วไป  บริการและซอฟต์แวร์นี้จะให้ในรูปแบบ "ตามที่เป็น" ทั้งนี้ ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต เว้นแต่จะระบุไว้โดยชัดแจ้งในข้อตกลงนี้ ลูกค้า และ Dropbox และบริษัทในเครือ ซัพพลายเออร์ และผู้จัดจำหน่ายจะไม่ให้การรับประกันในลักษณะใดๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย การรับประกันตามกฎหมายหรือลักษณะอื่นใด รวมถึงการรับประกันความความสามารถในเชิงพาณิชย์และความเหมาะสมในการใช้งานที่เฉพาะเจาะจง หรือการไม่ละเมิดสิทธิ์ ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบในการใช้บริการหรือซอฟต์แวร์ตามข้อตกลงที่กำหนดไว้ในที่นี้ และการสำรองข้อมูลใดๆ ที่จัดเก็บไว้ในบริการ
  2. บริการเบต้า  แม้อาจมีข้อความใดๆ ที่ขัดกันในข้อตกลงนี้ (ก) ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการเบต้าตามวิจารณญาณของลูกค้าแต่เพียงผู้เดียว (ข) บริการเบต้าอาจไม่ได้รับการสนับสนุนและอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อใดก็ตามโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (ค) บริการเบต้าอาจไม่ยังไม่เสถียรหรือพร้อมใช้งานเหมือนบริการ (ง) บริการเบต้าอาจไม่ผ่านมาตรการในการรักษาความปลอดภัยและการตรวจสอบดังที่บริการผ่านมาแล้ว และ (จ) Dropbox จะไม่รับผิดกรณีใดๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับบริการเบต้า การใช้งานถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง
 10. การจำกัดความรับผิด
  1. การจำกัดความรับผิดทางอ้อม  ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายกำหนด ลูกค้าและ Dropbox ตลอดจนบริษัทในเครือ ซัพพลายเออร์ และผู้จัดจำหน่ายจะไม่รับผิดภายใต้ข้อตกลงนี้สำหรับ (I) ความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายจำเพาะ ความเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา ความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง ค่าเสียหายที่เป็นการตักเตือนหรือเชิงลงโทษ หรือ (II) การสูญเสียการใช้ประโยชน์ ข้อมูล ธุรกิจ รายได้ หรือผลกำไร (ในแต่ละกรณีไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม) แม้ว่าคู่สัญญาฝ่ายดังกล่าวจะรับทราบหรือควรได้รับทราบถึงความเป็นไปได้ในการเกิดความเสียหายนั้นแล้วก็ตาม หรือแม้ว่าการเยียวยานั้นจะไม่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่สำคัญก็ตาม เว้นแต่ว่าจะมีข้อผูกมัดในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของ Dropbox หรือลูกค้า
  2. การจำกัดจำนวนเงินในการรับผิด  ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายกำหนด การรับผิดโดยรวมของ Dropbox ภายใต้ข้อตกลงนี้จะต้องน้อยกว่าหรือไม่เกิน 100,000 ดอลลาร์ หรือน้อยกว่าหรือไม่เกินจำนวนเงินที่ลูกค้าชำระให้แก่ Dropbox ในระหว่างสิบสองเดือนก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุเรียกร้องให้มีการรับผิดดังกล่าว
 11. ข้อพิพาท
  1. การแก้ไขปัญหาแบบไม่เป็นทางการก่อนที่จะยื่นข้อร้องเรียน คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตกลงที่จะพยายามแก้ไขข้อพิพาทโดยติดต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายผ่านกระบวนการส่งหนังสือแจ้งตามที่ระบุไว้ในส่วน 12.6 หากข้อพิพาทดังกล่าวไม่สามารถแก้ไขได้ภายในสามสิบวันหลังจากการแจ้ง ลูกค้าหรือ Dropbox อาจนำข้อพิพาทนั้นเข้าสู่การพิจารณาคดีอย่างเป็นทางการต่อไป
  2. การอนุญาโตตุลาการ  ลูกค้าและ Dropbox เห็นชอบร่วมกันที่จะให้แก้ไขข้อเรียกร้องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงหรือบริการนี้ผ่านการอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพัน เว้นแต่จะกำหนดไว้ด้านล่างนี้ สมาคมอนุญาโตตุลาการของสหรัฐอเมริกา (American Arbitration Association หรือ AAA) จะทำหน้าที่บริหารจัดการการตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการภายใต้ข้อบังคับอนุญาโตตุลาการการค้า (Commercial Arbitration Rules) การอนุญาโตตุลาการจะมีขึ้นในซานฟรานซิสโก (CA) หรือในสถานที่อื่นที่คู่สัญญาตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร
  3. ข้อยกเว้นของการอนุญาโตตุลาการ  คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอาจยื่นให้มีการพิจารณาคดีในศาลรัฐบาลกลางหรือศาลมลรัฐของเค้าท์ตี้ซานฟรานซิสโก มลรัฐแคลิฟอร์เนีย เพื่อให้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้หยุดการใช้บริการที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือการใช้บริการในทางที่ผิด หรือการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาโดยไม่ได้ทำขั้นตอนการแจ้งข้อพิพาทอย่างไม่เป็นทางการในเบื้องต้นตามที่ระบุไว้ข้างต้น ทั้งลูกค้าและ Dropbox ยอมรับในสถานที่พิจารณาคดีและอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีเหนือบุคคลในศาลดังกล่าว
  4. ไม่มีการดำเนินคดีแบบกลุ่ม  ลูกค้าสามารถแก้ไขข้อพิพาทกับ Dropbox ในลักษณะแบบรายบุคคล และจะไม่ยื่นข้อเรียกร้องเพื่อดำเนินการคดีแบบกลุ่ม แบบรวม หรือแบบโดยตัวแทน ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้มีการอนุญาโตตุลาการแบบกลุ่ม การดำเนินคดีแบบกลุ่ม การดำเนินคดีโดยอัยการในภาคเอกชน และการรวมเข้ากับการอนุญาโตตุลาการอื่นๆ
 12. เบ็ดเตล็ด
  1. การแก้ไขข้อตกลง  Dropbox อาจแก้ไขข้อตกลงนี้เป็นครั้งคราว และจะมีการประกาศเนื้อหาของข้อตกลงฉบับล่าสุดไว้บนเว็บไซต์ของ Dropbox Business เสมอ หากการแก้ไขดังกล่าวนั้นเป็นการแก้ไขในส่วนสาระสำคัญ Dropbox จะแจ้งให้ลูกค้าทราบ (เช่น โดยการส่งอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่มีผลนั้น) ทั้งนี้โดยอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของ Dropbox แต่เพียงผู้เดียว การแก้ไขอื่นๆ อาจประกาศในบล็อกของ Dropbox หรือหน้าแสดงข้อกำหนด และลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อความประกาศเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอ ด้วยการเข้าถึงหรือใช้บริการของเราต่อไปหลังจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นมีผลบังคับใช้แล้ว ลูกค้ายอมรับที่จะผูกพันตามข้อตกลงที่ได้รับการแก้ไขแล้ว หากลูกค้าไม่ยอมรับในข้อตกลงต่างๆ ของข้อตกลงที่มีการแก้ไขนี้ ลูกค้าสามารถบอกเลิกบริการนี้ได้ภายในสามสิบวันหลังจากได้รับหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลง
  2. ข้อตกลงที่สมบูรณ์ ข้อตกลงนี้มีผลเหนือข้อตกลงหรือความเข้าใจก่อนหน้านี้ใดก็ตามระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย และถือเป็นข้อตกลงที่สมบูรณ์ระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ สิ่งที่แนบมากับข้อตกลง ข้อตกลงในการประมวลผลข้อมูล ใบแจ้งหนี้ลูกค้า และแบบฟอร์มการสั่งซื้อทั้งหมดที่ดำเนินการโดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายรวมอยู่ในข้อตกลง ณ ที่นี้ตามการอ้างอิงนี้
  3. การตีความข้อตกลงที่ขัดแย้งกันหากมีข้อขัดแย้งใดๆ ระหว่างเอกสารต่างๆ ที่ประกอบกันเป็นข้อตกลงนี้ เอกสารดังกล่าวจะควบคุมตามลำดับขั้นต่อไปนี้: ใบแจ้งหนี้ แบบฟอร์มสั่งซื้อ ข้อตกลง ข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้จะถือว่าเป็นข้อมูลที่เป็นความลับของ Dropbox และลูกค้าจะไม่เปิดเผยข้อมูลให้บุคคลภายนอกใดๆ ทราบ ลูกค้ายอมรับว่าข้อตกลงและเงื่อนไขใดก็ตามบนคำสั่งซื้อของลูกค้าจะไม่มีผลกับข้อตกลงนี้และจะเป็นโมฆะ หากผู้ใช้ต้องคลิกผ่านข้อตกลงการให้บริการเพื่อใช้บริการ การคลิกผ่านข้อตกลงเหล่านั้นจะมีผลรองจากข้อตกลงนี้และข้อตกลงนี้จะควบคุมหากมีข้อขัดแย้ง
  4. กฎหมายที่ควบคุม  ข้กตกลงนี้จะถูกควบคุมโดยกฎหมายของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย เว้นแต่จะมีข้อขัดแย้งกับหลักของกฎหมาย
  5. การเป็นโมฆะเป็นบางส่วน  ข้อกำหนดที่ไม่สามารถบังคับใช้ได้จะได้รับการแก้ไขเพื่อแสดงถึงเจตนาของคู่สัญญา และในเฉพาะขอบเขตที่จำเป็นเพื่อทำให้ข้อกำหนดเหล่านั้นสามารถบังคับใช้ได้ ส่วนข้อกำหนดอื่นๆ ที่เหลือของข้อตกลงนี้จะยังคงมีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์ต่อไป
  6. หนังสือแจ้งหนังสือแจ้งต้องส่งทางบริการจัดส่งทางอีเมล ไปรษณีย์ชั้นหนึ่ง ไปรษณีย์อากาศ หรือไปรษณีย์แบบข้ามคืน และถือว่าได้ส่งมอบให้แล้วเมื่อได้รับ หนังสือแจ้งถึงลูกค้าอาจส่งไปยังที่อยู่อีเมลของบัญชีที่ใช้งาน และถือว่าได้ส่งมอบให้แล้วเมื่อได้ส่งออกไป หนังสือแจ้งถึง Dropbox ต้องส่งไปยังแผนกกฎหมายของ Dropbox ที่ contractnotices@dropbox.comพร้อมส่งสำเนาไปยัง Dropbox, Inc., P.O. Box 77767, San Francisco, CA 94107, attn.: Legal Department
  7. การสละสิทธิ์  การสละสิทธิ์ในเหตุผิดข้อสัญญาใดๆ จะไม่เป็นการสละสิทธิ์ในเหตุผิดข้อสัญญาใดๆ ที่เกิดขึ้นตามมาด้วย
  8. การมอบหมาย  ลูกค้าไม่สามารถมอบหมายหรือโอนส่วนใดๆ ของข้อตกลงนี้ หรือสิทธิ์หรือข้อผูกพันใดๆ ภายใต้ข้อตกลงนี้ โดยปราศจากการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Dropbox Dropbox ไม่สามารถมอบหมายข้อตกลงนี้โดยไม่ได้แจ้งให้ลูกค้าทราบ เว้นเสียแต่ว่า Dropbox อาจมอบหมายข้อตกลงนี้ หรือสิทธิ์หรือข้อผูกพันภายใต้ข้อตกลงนี้ให้แก่บริษัทในสังกัดหรือที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ การปรับโครงสร้างบริษัท หรือการขายสินทรัพย์ทั้งหมดหรือส่วนสำคัญของสินทรัพย์ทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ความพยายามอื่นๆ ในการถ่ายโอนหรือมอบหมายจะเป็นโมฆะ
  9. ไม่มีการเป็นตัวแทน  Dropbox และลูกค้าไม่ใช่หุ้นส่วนหรือตัวแทนตามกฎหมาย แต่เป็นผู้รับเหมาอิสระ
  10. การรับเหมาช่วง  Dropbox จะยังคงรับผิดต่อการกระทำหรือการละเว้นการกระทำทั้งหมดของบริษัทรับจ้างช่วงหรือบริษัทประมวลผลย่อย และข้อผูกพันที่ถูกทำสัญญาย่อยใดก็ตาม
  11. เหตุสุดวิสัย  Dropbox และลูกค้าจะไม่ต้องรับผิดต่อการดำเนินการที่ต่ำกว่ามาตรฐานกำหนด อันเนื่องมาจากเงื่อนไขที่เกินขอบเขตการควบคุมที่สมเหตุสมผลของคู่สัญญา (เช่น ภัยพิบัติจากธรรมชาติ สงครามหรือการก่อการร้าย เหตุจลาจล สภาพแรงงาน การดำเนินการขอภาครัฐ และการรบกวนสัญญาณอินเทอร์เน็ต) เว้นเสียแต่จะมีข้อผูกพันในด้านการชำระเงิน
  12. ไม่มีผู้รับผลประโยชน์บุคคลที่สาม  ข้อตกลงนี้จะไม่มีผู้รับผลประโยชน์บุคคลที่สาม ทั้งนี้ โดยปราศจากการจำกัดส่วนนี้ ผู้ใช้สุดท้ายของลูกค้าจะไม่ใช่ผู้รับผลประโยชน์บุคคลที่สามสำหรับสิทธิ์ของลูกค้าภายใต้ข้อตกลงนี้
 13. คำนิยาม
  • "นโยบายการใช้ที่ยอมรับได้" หมายถึงนโยบายการใช้ที่ยอมรับได้ของ Dropbox ที่ระบุอยู่ที่ลิงก์ต่อไปนี้หรือลิงก์อื่นที่ Dropbox อาจแจ้ง: https://www.dropbox.com/terms#acceptable_use
  • "ข้อมูลบัญชี" หมายถึงข้อมูลบัญชีหรือข้อมูลติดต่อที่ส่งไปยังบริการโดยลูกค้าหรือผู้ใช้ปลายทาง
  • "ผู้ดูแลระบบ" หมายถึงผู้ใช้สุดท้ายทางเทคนิคที่ลูกค้ามอบหมาย ผู้ซึ่งควบคุมดูแลบริการสำหรับผู้ใช้ในนามลูกค้า ผู้ดูแลระบบอาจสามารถเข้าถึง เปิดเผย จำกัด หรือลบข้อมูลลูกค้าที่อยู่ในหรือออกจากบัญชีผู้ใช้สุดท้ายได้ ผู้ดูแลระบบยังอาจสามารถติดตามตรวจสอบ จำกัด หรือยุติการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้สุดท้ายได้อีกด้วย
  • "บัญชีผู้ดูแลระบบ" หมายถึงบัญชีการดูแลระบบที่ Dropbox จัดหาให้ลูกค้าเพื่อการควบคุมดูแลบริการ
  • "แผงควบคุมของผู้ดูแลระบบ" หมายถึงเครื่องมือออนไลน์ที่ Dropbox จัดหาให้ลูกค้าเพื่อใช้ในการควบคุมดูแลบริการ
  • "บริษัทในสังกัด" หมายถึงองค์ใดก็ตามที่ควบคุม ถูกควบคุมโดย หรืออยู่ภายใต้การควบคุมทั่วไปกับคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง โดยที่ "การควบคุม" หมายถึงความสามารถกำหนดทิศทางการจัดการและนโยบายขององค์กร
  • "บริการเบต้า" หมายถึงผลิตภัณฑ์และคุณสมบัติที่ถูกระบุเป็นอัลฟ่า เบต้า ตัวอย่าง การใช้งานระยะแรก หรือการประเมิน หรือคำหรือข้อความที่มีความหมายในทำนองเดียวกัน
  • "การอ้างสิทธิ์" หมายถึงการเรียกร้องสิทธิโดยบริษัทภายนอก รวมถึงการลงโทษตามกฎหมายด้วย
  • "ข้อมูลลูกค้า" หมายถึงข้อมูลที่จัดเก็บ ข้อมูลบัญชี และข้อความ ความเห็น ข้อมูลที่มีโครงสร้าง รูปภาพ และเนื้อหาอื่นๆ ที่ลูกค้าหรือผู้ใช้สุดท้ายส่งไปยังบริการ
  • "โดเมนลูกค้า" หมายถึงชื่อโดเมนอินเทอร์เน็ตของลูกค้า
  • "ข้อตกลงในการประมวลผลข้อมูล" หมายถึงข้อตกลงกับ Dropbox ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายการปกป้องข้อมูลของสหภาพยุโรปดังที่ได้ระบุไว้ในลิงก์ต่อไปนี้: https://assets.dropbox.com/documents/en/legal/data-processing-agreement-dfb-013118.pdf หรือลิงก์อื่นที่ Dropbox อาจจัดหาให้
  • "วันที่มีผลบังคับใช้" หมายถึงวันที่ที่ลูกค้ายอมรับข้อตกลงนี้
  • "ผู้ใช้สุดท้าย" หมายถึงผู้ใช้บัญชีบริการของลูกค้า ผู้ใช้สุดท้ายอาจรวมถึงพนักงานและที่ปรึกษาของลูกค้าหรือบริษัทในสังกัดของลูกค้า
  • "บัญชีผู้ใช้สุดท้าย" หมายถึงบัญชีที่ Dropbox เป็นผู้โฮสต์ที่ลูกค้าสร้างขึ้นผ่านบริการสำหรับผู้ใช้สุดท้าย
  • "กฎหมายการปกป้องข้อมูลของสหภาพยุโรป" หมายถึงการบังคับใช้และเกี่ยวข้องกับกฎหมายเหล่านั้นที่นำข้อบังคับการปกป้องข้อมูลของ EU (95/46/EC) และกฎระเบียบความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคของ EU (2016/679) มาใช้ และการนำกฎหมายในแต่ละรัฐของ EU มาใช้ใดๆ
  • "โปรแกรมการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐ" หมายถึงโครงงานโปรแกรมการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐ และหลักการของโครงงานตามที่ระบุโดยกระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกาและคณะกรรมาธิการยุโรปเกี่ยวกับการรวบรวม การใช้ และการรักษาข้อมูลส่วนตัวจากรัฐสมาชิกสหภาพยุโรป
  • "ข้อสัญญามาตรฐานของสหภาพยุโรป (EU Standard Contractual Clauses)" หมายถึงข้อสัญญามาตรฐานของสหภาพยุโรปกับ Dropbox, Inc. เพื่อการโอนข้อมูลส่วนตัวไปยังบริษัทประมวลผลที่ได้รวมอยู่ในข้อตกลงในการประมวลผลข้อมูล
  • "คุณสมบัติที่ยกเว้น" หมายถึงบริการหรือคุณสมบัติที่แสดงไว้ที่นี่ https://assets.dropbox.com/documents/en-us/legal/dfb-services-exceptions.pdf ซึ่ง Dropbox อาจอัพเดทรายการเป็นครั้งคราว เมื่อคุณสมบัติที่ไม่ใช่เบต้าที่รวมอยู่ในบริการ ณ วันที่มีผลบังคับใช้จะไม่ถูกส่งไปยังรายการคุณสมบัติที่ยกเว้นในระหว่างช่วงระยะเวลา
  • "กฎหมายควบคุมการส่งออก" หมายถึงกฎหมายและระเบียบการส่งออกและการส่งออกซ้ำที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงระเบียบการควบคุมดูแลการส่งออก (Export Administration Regulations ("EAR")) ที่กระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกาดูแล การคว่ำบาตรทางการค้าและเศรษฐกิจที่สำนักงานควบคุมสินทรัพย์ต่างประเทศของกระทรวงการคลังดูแล และระเบียบการนำเข้าและส่งออกอาวุธข้ามชาติ (International Traffic in Arms Regulations ("ITAR")) ที่กระทรวงการต่างประเทศดูแล
  • "ค่าบริการ" หมายถึงยอดที่ Dropbox เรียกเก็บลูกค้าสำหรับบริการตามที่ได้อธิบายไว้ในแบบฟอร์มคำสั่งซื้อ
  • "ระยะเวลาเริ่มต้นใช้บริการ" หมายถึงระยะเวลาสำหรับบริการที่เกี่ยวข้องที่เริ่มต้นในวันที่จัดหาบริการและคงอยู่ต่อไปตลอดช่วงเวลาที่ระบุในแบบฟอร์มคำสั่งซื้อ
  • "สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา" หมายถึงสิทธิ์ในปัจจุบันและอนาคตที่ครอบคลุมทั่วโลกภายใต้สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า เครื่องหมายการค้า ธรรมสิทธิ และสิทธิ์ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันอื่นๆ
  • "แบบฟอร์มคำสั่งซื้อ" หมายถึงเอกสารการสั่งซื้อหรือหน้าการสั่งซื้อสำหรับบริการ
  • "ข้อมูลส่วนตัว" "กระบวนการ" และ "การประมวลผล"" มีความหมายตามนิยามที่ได้ระบุไว้ในกฎหมายการปกป้องข้อมูลของสหภาพยุโรป
  • "วันที่จัดหาบริการ" คือวันที่ที่ Dropbox ทำให้บริการพร้อมใช้งานสำหรับลูกค้า
  • "ระยะเวลาการต่ออายุ" หมายถึงระยะเวลาการต่ออายุสิบสองเดือนหลังจากระยะเวลาเริ่มต้นใช้บริการหรือระยะเวลาต่ออายุก่อนหน้านี้ เว้นแต่ว่าคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะตกลงเป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร ระยะเวลาการต่ออายุจะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มการสั่งซื้อ
  • "กรณีฉุกเฉินด้านการรักษาความปลอดภัย" หมายถึง (i) ใช้บริการที่ขัดขวางหรืออาจขัดขวางการให้บริการ การใช้งานบริการของลูกค้ารายอื่น หรือขัดขวางโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้เพื่อให้บริการ หรือ (ii) การเข้าถึงบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตของบุคคลที่สาม
  • "มาตรการรักษาความปลอดภัย" หมายถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยเชิงด้านเทคนิคและเชิงองค์กรดังที่ได้อธิบายไว้ใน https://assets.dropbox.com/documents/en/legal/security-measures.pdf หรือลิงก์อื่นที่ Dropbox อาจจัดหาให้
  • "บริการ" หมายถึงบริการที่สั่งซื้อโดยลูกค้าและจัดหาให้แก่ลูกค้าโดย Dropbox ซึ่งถูกอธิบายไว้ที่ https://www.dropbox.com/business/plans-comparison หรือลิงก์อื่นที่ Dropbox อาจระบุไว้
  • "ระยะเวลาบริการ" หมายถึงระยะเวลาเริ่มใช้บริการและระยะเวลาการต่ออายุทั้งหมดสำหรับบริการที่เกี่ยวข้อง
  • "ซอฟต์แวร์" หมายถึงซอฟต์แวร์ไคลเอนต์ที่จัดหาให้เป็นส่วนหนึ่งของบริการ
  • "ข้อมูลที่จัดเก็บ" หมายถึงไฟล์ที่ลูกค้าหรือผู้ใช้สุดท้ายอัพโหลดไปยังบริการโดยใช้ซอฟต์แวร์
  • "ผู้รับเหมาช่วง" หมายถึงองค์กร Dropbox มอบให้รับเหมาช่วงข้อผูกพันของ Dropbox ภายใต้ข้อตกลงนี้
  • "บริษัทประมวลผลย่อย" หมายถึงองค์กรที่ตกลงประมวลผลข้อมูลของลูกค้าในนาม Dropbox หรือในนามบริษัทประมวลผลย่อยอื่นของ Dropbox เพื่อจัดหาบริการให้
  • "ภาษี" หมายถึงภาษีการขาย การใช้ มูลค่าเพิ่ม สินค้าและบริการ การบริโภค ภาษีสรรพสามิต อากรแสตมป์ท้องถิ่น หรือภาษีอื่น (รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่แต่ ISS, CIDE, PIS, CONFINS) อากรหรือการเรียกเก็บอื่นในประเภทหรือลักษณะใดก็ตาม ไม่รวมภาษีที่คำนวณจากรายได้สุทธิของ Dropbox ที่เชื่อมโยงกับบริการหรือซอฟ์ตแวร์ รวมถึงค่าปรับหรือผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องใดก็ตาม
  • "ระยะเวลาของสัญญา" หมายถึงระยะเวลาของข้อตกลงที่เริ่มในวันที่มีผลบังคับใช้ และดำเนินต่อไปจนถึงช่วงก่อน (i) การสิ้นสุดระยะเวลาบริการ หรือ (ii) การยุติข้อตกลงตามที่กำหนดไว้ ณ ที่นี้
  • "คำขอของบริษัทภายนอก" หมายถึงคำขอจากบริษัทภายนอกเพื่อขอบันทึกเกี่ยวกับการใช้บริการของผู้ใช้สุดท้าย รวมถึงข้อมูลจากภายในหรือที่มาจากบัญชีผู้ใช้สุดท้ายหรือจากบัญชีบริการของลูกค้า คำขอของบริษัทภายนอกอาจรวมถึงหมายค้น คำสั่งศาล หรือหมายศาล คำขอจากรายบุคคล ซึ่งรวมถึงผู้ใช้สุดท้าย เพื่อใช้สิทธิภายใต้กฎหมายการปกป้องข้อมูลของสหภาพยุโรป หรือคำขออื่นใดที่มีการลงนามยินยอมจากผู้ใช้สุดท้ายหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของผู้ใช้สุดท้ายเพื่ออนุญาตให้เปิดเผยข้อมูล
  • "ภาษีหัก ณ ที่จ่าย" หมายถึงภาษีรายรับที่เรียกเก็บจาก Dropbox หรือตัวแทนจำหน่ายของลูกค้า ซึ่งกฎหมายกำหนดให้ต้องหัก ณ ที่จ่ายหรือหักออกจากการชำระเงินให้กับ Dropbox หรือตัวแทนจำหน่ายของลูกค้า

คำแปลนี้จัดให้ไว้เพื่อความสะดวกเพียงเท่านั้น หากมีข้อขัดแย้งใดๆ ให้ยึดถือ เวอร์ชันภาษาอังกฤษ ไว้เป็นหลัก

นโยบาย DMCA ของ Dropbox

Dropbox (“Dropbox”) เคารพสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น และคาดหวังให้ผู้ใช้ของเราเคารพในสิทธิ์ดังกล่าวเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ โดยเป็นไปตามกฎหมาย Digital Millennium Copyright Act of 1998 เนื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่องนี้สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของ U.S. Copyright Office ที่ http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf Dropbox จะตอบกลับข้อกล่าวอ้างถึงการละเมิดลิขสิทธิ์ในการใช้งานบริการ Dropbox และ/หรือเว็บไซต์ Dropbox (“เว็บไซต์”) ได้อย่างฉับไว หากข้อกล่าวอ้างดังกล่าว รายงานไปยังตัวแทนลิขสิทธิ์ที่ได้รับมอบหมายของ Dropbox ตามที่ระบุไว้ในตัวอย่างข้อความแจ้งด้านล่างนี้

หากคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือได้รับอนุญาตให้ดำเนินการภายใต้สิทธิ์จำเพาะของลิขสิทธิ์ โปรดรายงานข้อกล่าวหาในการละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่งเกิดขึ้นบนหรือผ่านเว็บไซต์นั้น โดยกรอกแบบฟอร์ม "ข้อความแจ้ง DMCA เกี่ยวกับข้อกล่าวหาการละเมิดลิขสิทธิ์" และส่งไปที่ตัวแทนลิขสิทธิ์ที่ได้รับมอบหมายของ Dropbox เมื่อได้รับข้อความแจ้งดังกล่าวตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง Dropbox จะดำเนินการภายใต้ดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวตามที่เราเห็นสมควร ซึ่งรวมถึงการลบเนื้อหาที่มีปัญหาดังกล่าวออกจากเว็บไซต์ของเรา

ข้อความแจ้ง DMCA เกี่ยวกับข้อกล่าวหาในการละเมิดลิขสิทธิ์ (“การแจ้ง”)

 1. ระบุถึงงานที่มีลิขสิทธิ์ที่คุณกล่าวอ้างว่ามีการละเมิด หรือในกรณีที่มีงานอันมีลิขสิทธิ์มากกว่าหนึ่งรายการในการแจ้งนี้ คุณสามารถส่งรายการที่แสดงถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ที่คุณอ้างว่ามีการละเมิดก็ได้

 2. ระบุสาระสำคัญหรือลิงก์ที่คุณอ้างว่ามีการละเมิด (หรือเป็นเหตุแห่งกิจกรรมการละเมิดลิขสิทธิ์นั้น) และการเข้าถึงใดที่จะให้มีการปิดใช้งาน ซึ่งรวมถึง URL ของลิงก์ที่แสดงบนเว็บไซต์นี้เป็นอย่างน้อย (หากมี) หรือตำแหน่งที่ชัดเจนที่จะพบสาระสำคัญดังกล่าว

 3. ระบุข้อมูลติดต่อบริษัทของคุณ (หากเป็นไปได้) ที่อยู่ไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมลแอดเดรส (หากมี)

 4. รวมข้อความทั้งสองประการต่อไปนี้ไว้ในการแจ้ง:
  • “ฉันขอแถลงในที่นี้ว่า ฉันเชื่อโดยสุจริตใจว่าการใช้งานที่มีข้อโต้แย้งในสาระสำคัญอันมีลิขสิทธิ์นี้ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทน หรือกฎหมาย (เช่น ตามข้อกำหนดการใช้อย่างเป็นธรรม)”

  • “ฉันขอแถลงในที่นี้ว่า ข้อมูลในข้อความแจ้งฉบับนี้ถูกต้องและขอระบุภายใต้บทลงโทษการให้การเท็จว่า ฉันเป็นเจ้าของ หรือได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์หรือมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวภายใต้ลิขสิทธิ์ดังกล่าวที่ถูกกล่าวหาว่ามีการละเมิดสิทธิ์”

 5. แจ้งชื่อเต็มตามกฎหมาย รวมถึงแสดงลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์หรือลายเซ็นจริงของคุณ

ส่งการแจ้งนี้พร้อมรายละเอียดทั้งหมดที่ครบถ้วนไปยังตัวแทนลิขสิทธิ์ที่ได้รับมอบหมายของ Dropbox:

Copyright Agent
Dropbox Inc.
333 Brannan Street
San Francisco, CA 94107

คำแปลนี้จัดให้ไว้เพื่อความสะดวกเพียงเท่านั้น หากมีข้อขัดแย้งใดๆ ให้ยึดถือ เวอร์ชันภาษาอังกฤษ ไว้เป็นหลัก

นโยบาย การใช้งานที่ยอมรับได้ของ Dropbox

มีผู้คนหลายล้านคนที่ใช้งาน Dropbox และเราภาคภูมิใจในความเชื่อถือที่ทุกคนมีให้แก่เรา ในทางกลับกัน เราก็เชื่อใจว่าคุณจะใช้บริการของเราอย่างมีความรับผิดชอบเช่นเดียวกัน

คุณตกลงที่จะไม่ใช้บริการของ Dropbox ("บริการ") ในทางที่ผิด ตลอดจนไม่ช่วยเหลือให้ผู้อื่นกระทำการดังกล่าว อาทิเช่น คุณจะต้องไม่พยายามกระทำการใดๆ ดังต่อไปนี้ในหนทางที่ข้อเกี่ยวกับบริการ:

 • ตรวจสอบ สแกน หรือทดสอบจุดอ่อนของระบบหรือเครือข่ายใดๆ
 • ฝ่าฝืนหรือหลีกเลี่ยงการรักษาความปลอดภัยหรือมาตรการตรวจสอบตัวตน
 • เข้าถึง ก้าวก่าย หรือใช้พื้นที่ที่ไม่ใช่สาธารณะหรือส่วนใดๆ ของบริการ หรือพื้นที่ที่แบ่งปันของบริการซึ่งคุณไม่ได้รับเชิญให้เข้าร่วม
 • รบกวนหรือขัดขวางผู้ใช้ โฮสต์ หรือเครือข่าย เช่น โดยการส่งไวรัส การโอเวอร์โหลด การโจมตีแบบ Flooding การส่งสแปม หรือการโจมตีโดยส่งอีเมลจำนวนมหาศาล (Mail-bombing) ไปยังส่วนใดๆ ของบริการ
 • เข้าถึง ค้นหา หรือสร้างบัญชีสำหรับบริการ โดยวิธีการอื่นใดที่นอกเหนือจากอินเทอร์เฟซที่สนับสนุนแบบสาธารณะ (เช่น “การดึงข้อมูล” (Scraping) หรือการสร้างบัญชีคราวละมากๆ)
 • ส่งการสื่อสาร รายการส่งเสริมการขาย หรือโฆษณาที่ไม่ได้ร้องขอ หรือสแปม
 • ส่งข้อมูลที่มีการบิดเบือน หลอกลวง หรือระบุแหล่งที่มาอันเป็นเท็จ ซึ่งรวมถึง "การปลอมตัว" (spoofing) หรือ "ฟิชชิง" (phishing)
 • ส่งเสริมหรือโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเหมาะสม
 • ใช้โครงการแนะนำเพื่อนหรือรายการส่งเสริมการขายในทางที่ผิดเพื่อให้ได้รับพื้นที่จัดเก็บมากกว่าที่ควรจะเป็น
 • หลีกเลี่ยงข้อจำกัดของพื้นที่จัดเก็บ
 • จำหน่ายบริการ นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะให้กระทำได้
 • เผยแพร่หรือแบ่งปันเนื้อหาอันลามกหรืออนาจารซึ่งผิดกฎหมาย หรือเนื้อหาที่แสดงถึงความรุนแรงเป็นอย่างมาก
 • ส่งเสริมความคลั่งหรือความเกลียดชังต่อบุคคลหรือกลุ่มคนใดๆ โดยยึดโยงกับเชื้อชาติ ศาสนา เผ่าพันธุ์ เพศ อัตลักษณ์ทางเพศ รสนิยมทางเพศ ทุพพลภาพ หรือความบกพร่องทางร่างกาย
 • ก่อกวนหรือล่วงละเมิดบุคลากรหรือตัวแทนหรือเอเยนต์ของ Dropbox ที่ให้บริการในนาม Dropbox
 • ฝ่าฝืนกฎหมายด้วยวิธีการใดๆ ซึ่งรวมถึงการจัดเก็บ เผยแพร่ หรือแบ่งปันสาระสำคัญที่หลอกลวง หมิ่นประมาท ทำให้หลงผิด หรือ
 • ละเมิดความเป็นส่วนตัวหรือละเมิดสิทธิ์ของบุคคลอื่น