คำแปลนี้จัดให้ไว้เพื่อความสะดวกเพียงเท่านั้น หากมีข้อขัดแย้งใดๆ ให้ยึดถือ เวอร์ชันภาษาอังกฤษ ไว้เป็นหลัก

เงื่อนไขการใช้บริการ Dropbox

ประกาศ: 25 กรกฎาคม 2019

วันที่มีผลบังคับใช้: 24 กันยายน 2019

คุณสามารถดูข้อตกลงก่อนหน้านี้ได้ได้ที่นี่

ขอบคุณที่ใช้ Dropbox! พันธกิจของเรา คือ เพื่อสร้างแนวทางที่กระจ่างชัดยิ่งขึ้นในการทำงานโดยการมอบแพลตฟอร์มที่เป็นหนึ่งเดียวกันและริเริ่มขึ้นเพื่อเก็บรักษาเนื้อหาของคุณให้ปลอดภัยและเข้าถึงได้ ขณะที่ช่วยให้คุณและผู้ที่คุณทำงานด้วยยังคงทำงานไปพร้อมกันและประสานเวลากัน ข้อตกลงการใช้บริการเหล่านี้ (“ข้อตกลง”) จะครอบคลุมการใช้งานและการเข้าถึงบริการ ซอฟต์แวร์ไคลเอนต์ และเว็บไซต์ (“บริการ”) ของเรา หากคุณอาศัยอยู่นอกสหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก (“อเมริกาเหนือ”) คุณจะทำข้อตกลงกับ Dropbox International Unlimited Company หากคุณอาศัยอยู่ในอเมริกาเหนือ คุณจะทำข้อตกลงกับ Dropbox, Inc. นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราจะอธิบายวิธีการที่เราเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลของคุณ ในขณะที่นโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศจะแจ้งความรับผิดชอบของคุณเมื่อใช้งานบริการของเรา ด้วยการใช้บริการของเรา คุณตกลงที่จะผูกพันกับข้อตกลงเหล่านี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศของเรา

ข้อมูลและการให้สิทธิ์ของคุณ

เมื่อคุณใช้บริการของเรา คุณจะมอบสิ่งต่างๆ แก่เรา เช่น ไฟล์ เนื้อหา ข้อความ รายชื่อผู้ติดต่อ และข้อมูลอื่นๆ ของคุณ (“ข้อมูลของคุณ”) ข้อมูลของคุณจะเป็นของคุณ ข้อตกลงเหล่านี้ไม่ได้ให้สิทธิ์ใดๆ แก่เราต่อข้อมูลของคุณ ยกเว้นสิทธิแบบจำกัดที่ทำให้เราสามารถเสนอบริการ

เราต้องได้รับอนุญาตจากคุณเพื่อทำสิ่งต่างๆ เช่น การโฮสท์ข้อมูลของคุณ การสำรองข้อมูลของคุณ และการแบ่งปันข้อมูลของคุณเมื่อคุณขอให้เราทำ บริการของเรายังให้คุณสมบัติต่างๆ แก่คุณ เช่น การแสดงความเห็น การแบ่งปัน การค้นหา ภาพถ่ายตัวอย่าง ตัวอย่างเอกสาร การรู้จำอักขระด้วยแสง (OCR) การแยกประเภทอย่างง่าย และองค์กรและการทำให้เป็นส่วนตัวเพื่อช่วยลดงานยุ่งๆ เพื่อให้คุณสมบัติเหล่านี้และคุณสมบัติอื่นๆ Dropbox เข้าถึง จัดเก็บ และสแกนข้อมูลของคุณ คุณให้อนุญาตเราทำสิ่งเหล่านั้นและการอนุญาตนี้ขยายไปถึงบริษัทในสังกัดของเราและบริษัทภายนอกที่เชื่อใจได้ที่เราทำงานด้วย

ความรับผิดชอบของคุณ

การใช้บริการของเราของคุณต้องปฏิบัติตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศของเรา เนื้อหาในบริการอาจได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โปรดอย่าคัดลอก อัพโหลด ดาวน์โหลด หรือแบ่งปันเนื้อหา หากคุณไม่มีสิทธิ์ในการทำดังกล่าว

Dropbox อาจตรวจสอบการกระทำและเนื้อหาของคุณเพื่อดูว่าเป็นไปตามข้อตกลงเหล่านี้และนโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศหรือไม่ เราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาที่บุคคลต่างๆ โพสต์และแบ่งปันผ่านบริการนี้

ช่วยให้เราปกป้องข้อมูลของคุณอยู่เสมอ รักษารหัสผ่านเพื่อใช้บริการและทำให้ข้อมูลในบัญชีของคุณเป็นปัจจุบันเสมอ อย่าแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวบัญชีของคุณหรือให้ผู้อื่นเข้าถึงบัญชีของคุณ

คุณสามารถใช้บริการของเราตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตเท่านั้น รวมถึงกฎหมายและระเบียบการควบคุมการส่งออก ประการสุดท้าย ในการใช้บริการของเรา คุณจะต้องมีอายุอย่างน้อย 13 ปี (หรือมากกว่านั้น ขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่คุณอยู่อาศัย)

ซอฟต์แวร์

บริการของเราบางส่วนอนุญาตให้คุณดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ไคลเอนท์ (“ซอฟต์แวร์”) ซึ่งอาจอัพเดทโดยอัตโนมัติ ตราบใดที่คุณปฏิบัติตามข้อตกลงเหล่านี้ เราจะให้สิทธิที่จำกัด ไม่เป็นการเฉพาะ ซึ่งถ่ายโอนไม่ได้ ซึ่งเพิกถอนได้แก่คุณในการใช้ซอฟต์แวร์เพื่อเข้าถึงบริการเท่านั้น เราอาจเสนอองค์ประกอบใดๆ ของซอฟต์แวร์ภายใต้สิทธิ์การใช้งานโอเพนซอร์ส เราจะทำคุณมีสิทธิ์การใช้งานนั้น และข้อกำหนดของสิทธิ์การใช้งานนั้นอาจล้มล้างบางส่วนของข้อตกลงเหล่านี้ได้อย่างชัดเจน เว้นแต่ว่ากฎหมายจะห้ามข้อจำกัดต่อไปนี้ไว้ คุณตกลงที่จะไม่ทำวิศวกรรมย้อนกลับหรือแยกประกอบบริการนี้ พยายามที่จะทำการดังกล่าว หรือให้ความช่วยเหลือบุคคลใดในการทำการดังกล่าว

บริการเบต้า

บางครั้งเราอาจแนะนำผลิตภัณฑ์หรือคุณสมบัติที่เรายังทำการทดลองหรือประเมินอยู่ (“บริการเบต้า”) บริการเบต้าได้รับการทำเครื่องหมายเป็น “แอลฟา” “เบต้า” “ตัวอย่าง” “การเข้าถึงก่อน” หรือ “การประเมิน” (หรืออาจใช้คำหรือข้อความที่มีความหมายในทำนองเดียวกัน) และอาจไม่เสถียรเท่าบริการอื่นๆ ของ Dropbox มีการให้บริการเบต้าเพื่อที่เราจะสามารถเก็บรวบรวมข้อเสนอแนะของผู้ใช้ และโดยการใช้บริการเบต้าของเรา คุณให้ความยินยอมว่าเราอาจติดต่อคุณเพื่อเก็บรวบรวมข้อเสนอแนะดังกล่าว

บริการเบต้าเป็นความลับจนกว่าจะเริ่มใช้อย่างเป็นทางการ หากคุณใช้บริการเบต้าใดๆ คุณให้ความยินยอมที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับบริการเหล่านั้นแก่บุคคลอื่นใดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเรา

ข้อมูลของเรา

บริการนี้ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และกฎหมายอื่นๆ ของสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ ข้อตกลงเหล่านี้ไม่ได้ให้สิทธิ์ กรรมสิทธิ์ หรือผลประโยชน์ในบริการ เนื้อหาของบุคคลอื่นในบริการ เครื่องหมายการค้า โลโก้ Dropbox และคุณสมบัติอื่นๆ ของแบรนด์แก่คุณแต่อย่างใด เรายินดีรับฟังข้อเสนอแนะ แต่โปรดทราบว่า เราอาจใช้ความคิดเห็นหรือคำแนะนำต่างๆ โดยปราศจากข้อผูกมัดกับคุณ

ลิขสิทธิ์

เราเคารพทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นและขอให้คุณทำเช่นเดียวกัน เราตอบสนองต่อประกาศการละเมิดลิขสิทธิ์ที่ถูกกล่าวหา หากประกาศนั้นปฏิบัติตามกฎหมาย และควรรายงานประกาศดังกล่าวโดยใช้นโยบายลิขสิทธิ์ของเรา เราสงวนสิทธิ์ในการลบหรือหยุดใช้งานเนื้อหาที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดและยุติบัญชีของผู้ที่ละเมิดอยู่ต่อเนื่อง ตัวแทนที่ได้รับมอบหมายของเราสำหรับประกาศการละเมิดลิขสิทธิ์ที่ถูกกล่าวหาบนบริการคือ:

ตัวแทนลิขสิทธิ์
Dropbox, Inc. 1800 Owens St
San Francisco, CA 94158
copyright@dropbox.com

บัญชีแบบเสียค่าบริการ

การเรียกเก็บค่าบริการ. คุณสามารถเพิ่มพื้นที่จัดเก็บและเพิ่มคุณสมบัติแบบเสียค่าบริการให้กับบัญชีของคุณได้ (เปลี่ยนบัญชีผู้ใช้ของคุณเป็น “บัญชีแบบเสียค่าบริการ”) เราจะจัดเก็บค่าบริการคุณโดยอัตโนมัติ นับตั้งแต่วันที่คุณเปลี่ยนไปใช้บัญชีแบบเสียค่าบริการ และในทุกวันที่ครบรอบต่ออายุจนกว่าจะมีการยกเลิก หากคุณใช้แผนบริการรายปีอยู่ เราจะส่งอีเมลแจ้งเพื่อเตือนคุณว่าแผนบริการของคุณกำลังจะต่ออายุภายในช่วงเวลาที่สมเหตุสมผลก่อนวันที่ต่ออายุ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบภาษีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และเราจะเรียกเก็บภาษีเมื่อเราถูกกำหนดให้ทำดังกล่าว บางประเทศมีกฎหมายท้องถิ่นแบบบังคับเกี่ยวกับสิทธิ์ในการยกเลิกของคุณ และย่อหน้านี้จะไม่ขัดต่อกฎหมายเหล่านั้น

การไม่คืนเงิน. คุณสามารถยกเลิกบัญชีแบบเสียค่าบริการ Dropbox ของคุณได้ทุกเวลา เราจะออกการคืนเงินให้หากกฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้ที่อาศัยในสหภาพยุโรปมีสิทธิยกเลิกการสมัครสมาชิกบัญชีแบบเสียค่าบริการของพวกเขาภายใน 14 วันหลังสมัคร อัพเกรด หรือต่ออายุบัญชีแบบเสียค่าบริการ

การลดระดับ. บัญชีแบบเสียค่าบริการของคุณจะยังคงมีผลอยู่จนกว่าจะถูกยกเลิกหรือยุติภายใต้ข้อตกลงเหล่านี้ หากคุณไม่ชำระเงินสำหรับบัญชีแบบเสียค่าบริการตรงเวลา เราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับบัญชีหรือนำคุณสมบัติของบัญชีแบบเสียค่าบริการออกไป

การเปลี่ยนแปลง.เราอาจเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่มีผลอยู่ แต่จะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทางข้อความไปยังที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชีของคุณ

ทีม Dropbox Business

ที่อยู่อีเมล. หากคุณสมัครใช้บัญชี Dropbox ด้วยที่อยู่อีเมลที่องค์กรคุณจัดหาให้ องค์กรของคุณอาจบล็อกการใช้ Dropbox ของคุณจนกว่าคุณจะเปลี่ยนเป็นบัญชีบนทีม Dropbox Business หรือ Education (เรียกโดยรวมว่า “ทีม Dropbox Business”) หรือคุณเชื่อมโยงบัญชี Dropbox ของคุณเข้ากับที่อยู่อีเมลส่วนตัว

การใช้ทีม Dropbox Business. หากคุณเข้าร่วมทีม Dropbox Business คุณต้องใช้ทีมตามข้อตกลงและนโยบายขององค์กรของคุณ โปรดทราบว่าบัญชีทีม Dropbox Business จะอยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กรของคุณ ผู้ดูแลระบบของคุณอาจเข้าถึง เปิดเผย จำกัด หรือลบข้อมูลในบัญชีหรือจากบัญชีทีม Dropbox Business ของคุณ พวกเขาอาจจำกัดหรือยุติการเข้าถึงบัญชีทีม Dropbox Business ของคุณ หากคุณเปลี่ยนบัญชี Dropbox ที่มีอยู่เป็นส่วนหนึ่งของทีม Dropbox Business ผู้ดูแลระบบของคุณอาจป้องกันการหยุดเชื่อมโยงบัญชีของคุณจากทีม Dropbox Business ภายหลัง

การบอกเลิกสัญญา

คุณสามารถหยุดการใช้งานบริการนี้ได้ทุกเวลา เราสงวนสิทธิ์ที่จะระงับใช้ชั่วคราวหรือยุติการเข้าถึงบริการของคุณโดยจะแจ้งให้คุณทราบ หาก:

(ก) คุณฝ่าฝืนข้อตกลงเหล่านี้

(ข) การใช้บริการของคุณจะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่ออันตรายหรือความสูญเสียที่แท้จริงต่อเราหรือต่อผู้ใช้รายอื่น หรือ

(ค) คุณไม่มีบัญชีแบบเสียค่าบริการและไม่ได้เข้าถึงบริการของเราเป็นเวลา 12 เดือนติดต่อกัน

เราจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าอย่างสมเหตุสมผลผ่านที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชีของคุณเพื่อเยียวยากิจกรรมที่ทำให้เราติดต่อคุณ และให้โอกาสคุณส่งออกข้อมูลของคุณจากบริการของเรา หากหลังการประกาศดังกล่าวคุณไม่ทำขั้นตอนที่เราขอให้คุณทำ เราจะยุติหรือระงับการเข้าถึงบริการของคุณ

เราจะไม่แจ้งให้คุณทราบก่อนยุติบัญชี เมื่อ:

(ก) คุณฝ่าฝืนข้อตกลงเหล่านี้

(ข) การแจ้งให้คุณทราบจะทำให้เราต้องรับผิดทางกฎหมายหรือทำให้เราไม่สามารถให้บริการผู้ใช้รายอื่นของเรา หรือ

(ค) กฎหมายห้ามไม่ให้เราแจ้งให้คุณทราบ

การหยุดให้บริการของเรา

เราอาจตัดสินใจหยุดให้บริการเพื่อตอลสนองต่อสถานการณ์ที่ไม่สามารถคาดล่วงหน้าได้ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ Dropbox หรือเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย หากเราหยุดให้บริการ เราจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าอย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้คุณส่งออกข้อมูลของคุณจากระบบของเรา หากเราหยุดให้บริการในวิธีนี้ก่อนช่วงเวลาที่ระบุหรือช่วงเวลาขั้นต่ำที่คุณชำระเงินให้เราไว้ เราจะคืนเงินค่าธรรมเนียมส่วนที่คุณจ่ายล่วงหน้าแต่ยังไม่ได้รับบริการจากเรา

บริการ “ตามที่เป็น”

เราพยายามให้บริการที่ยอดเยี่ยม แต่มีบางสิ่งที่เรารับประกันไม่ได้ Dropbox และบริษัทในสังกัด ซัพพลายเออร์ และผู้จัดจำหน่ายของบริษัทไม่รับประกัน ไม่ว่าจะอย่างชัดเจนหรือเป็นนัย เกี่ยวกับบริการตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตไว้ บริการนี้จัดหาให้ “ตามที่เป็น” เรายังขอปฏิเสธการรับผิดในการรับประกันใดๆ สำหรับความสามารถในเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ และการไม่ละเมิดต่างๆ บางแห่งอาจไม่อนุญาตให้ปฏิเสธความรับผิดในย่อหน้านี้ ซึ่งหากเป็นเช่นนั้น ข้อกำหนดนี้จะไม่บังคับใช้กับคุณ

การจำกัดความรับผิด

เราไม่แยกหรือจำกัดการรับผิดของเราต่อคุณเมื่อการกระทำดังกล่าวเป็นการทำผิดต่อกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการรับผิดต่อการหลอกลวงหรือการบิดเบือนความจริงที่เป็นการหลอกลวงในการจัดหาบริการของ Dropbox หรือบริษัทในสังกัดของบริษัท ในประเทศที่ไม่อนุญาตข้อยกเว้นประเภทต่อไปนี้ เราจะรับผิดชอบต่อคุณสำหรับการสูญเสียและความเสียหายที่เป็นผลลัพธ์ที่คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลของการที่เราไม่สามารถใช้การดูแลและทักษะที่สมเหตุสมผลของเรา หรือการฝ่าฝืนสัญญาของเรากับคุณเท่านั้น ย่อหน้านี้ไม่มีผลกับสิทธิของผู้บริโภคที่ไม่สามารถยกเว้นหรือจำกัดได้โดยสัญญาหรือข้อตกลงใดๆ

ในประเทศที่อนุญาตให้มีข้อยกเว้นหรือข้อจำกัดการรับผิด Dropbox บริษัทในสังกัด ซัพพลายเออร์ หรือผู้จัดจำหน่ายของบริษัทจะไม่รับผิดต่อ:

1. ความเสียหายที่เกิดขึ้นทางอ้อม พิเศษ เกิดขึ้นโดยบังเอิญ เป็นการลงโทษ เป็นตัวอย่าง หรือเกิดขึ้นตามมา หรือ

2. การสูญเสียการใช้ ข้อมูล ธุรกิจ หรือผลกำไร ไม่ว่าทฤษฏีทางกฎหมายจะเป็นอย่างไรก็ตาม

ข้อยกเว้นหรือข้อจำกัดเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้ไม่ว่า Dropbox หรือบริษัทในสังกัดใดก็ตามของบริษัทได้ถูกเตือนหรือไม่ก็ตามเกี่ยวกับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

หากคุณใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า ธุรกิจ หรือการขายต่อ Dropbox บริษัทในสังกัด ซัพพลายเออร์ หรือผู้จัดจำหน่ายจะไม่รับผิดชอบต่อคุณจากการสูญเสียผลกำไร การสูญเสียธุรกิจ การชะงักของธุรกิจ หรือการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ Dropbox และบริษัทในสังกัดจะไม่รับผิดชอบต่อความประพฤติไม่ว่าจะทางออนไลน์หรือออฟไลน์ของผู้ใช้บริการรายได้ก็ตาม

นอกเหนือจากประเภทการรับผิดที่เราไม่สามารถจำกัดไม่ได้ตามกฎหมาย (ตามที่อธิบายในส่วนนี้) เราจะจำกัดการรับผิดของเราต่อคุณที่ 20 ดอลลาร์หรือ 100% ของยอดที่คุณจ่ายภายในแผนการบริการปัจจุบันของคุณกับ Dropbox

การแก้ไขข้อพิพาท

ลองพยายามแก้ไขปัญหากันก่อน เราต้องการแก้ไขข้อกังวลของคุณโดยไม่จำเป็นต้องใช้การฟ้องร้องคดีอย่างเป็นทางการ ก่อนที่จะยื่นข้อเรียกร้องต่อ Dropbox คุณตกลงที่จะพยายามยุติข้อพิพาทอย่างไม่เป็นทางการโดยติดต่อ dispute-notice@dropbox.com เราจะพยายามยุติข้อพิพาทแบบไม่เป็นทางการโดยติดต่อคุณทางอีเมล หากข้อพิพาทดังกล่าวไม่สามารถยุติได้ภายใน 15 วันหลังจากการส่งข้อพิพาท คุณหรือ Dropbox อาจนำข้อพิพาทนั้นเข้าสู่การพิจารณาคดีอย่างเป็นทางการต่อไป

ศาลยุติธรรมสำหรับกรณีข้อพิพาท คุณและ Dropbox ตกลงว่าการดำเนินการด้านกฎหมายเพื่อคลี่คลายสิทธิเรียกร้องที่เกี่ยวกับข้อตกลงหรือการบริการเหล่านี้จะต้องนำไปฟ้องร้องต่อศาลรัฐบาลกลางหรือศาลประจำรัฐของเค้าท์ตี้ซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อกำหนดอนุญาโตตุลาการตามบทบัญญัติแห่งรัฐ ทั้งคุณและ Dropbox ยินยอมให้ดำเนินการดังกล่าวในสถานที่และเขตอำนาจส่วนตัวในศาลดังกล่าว หากคุณอาศัยอยู่ในประเทศหนึ่ง (ตัวอย่างเช่น ประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป) ที่มีกฎหมายที่ให้สิทธิผู้บริโภคนำข้อพิพาทขึ้นสู่ศาลท้องถิ่นของตนได้ ย่อหน้านี้จะไม่มีผลกับข้อกำหนดเหล่านั้น

หากคุณเป็นผู้อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกา คุณยังยินยอมตามข้อกำหนดอนุญาโตตุลาการตามบทบัญญัติแห่งรัฐต่อไปนี้

เราเห็นชอบร่วมกันที่จะใช้อนุญาโตตุลาการ คุณและ Dropbox ตกลงคลี่คลายการเรียกร้องใดก็ตามเกี่ยวกับข้อตกลงหรือบริการเหล่านี้ผ่านอนุญาโตตุลาการที่เป็นที่สิ้นสุดและที่มีผลผูกพันโดยอนุญาโตตุลาการรายเดียว เว้นแต่ตามที่ได้ระบุไว้ภายใต้ข้อยกเว้นข้อตกลงอนุญาโตตุลาการด้านล่าง วิธีนี้รวมถึงข้อพิพาทที่เกิดจากหรือที่เกี่ยวกับการตีความหรือการใช้ส่วน “ข้อกำหนดอนุญาโตตุลาการแบบบังคับ” นี้ รวมถึงการสามารถบังคับใช้ การสามารถเพิกถอนได้ หรือความถูกต้องของข้อกำหนดดังกล่าว

การไม่รับการตกลงเพื่อใช้อนุญาโตตุลาการคุณสามารถปฏิเสธการตกลงเพื่อใช้อนุญาโตตุลาการนี้ได้โดยคลิกที่นี่ และส่งแบบฟอร์มไม่รับภายใน 30 วันหลังการลงทะเบียนบัญชีของคุณครั้งแรก อย่างไรก็ตาม หากคุณยอมรับเวอร์ชันก่อนหน้าของข้อตกลงเหล่านี้ที่อนุญาตให้คุณเลือกไม่รับอนุญาโตตุลาการ การเลือกของคุณก่อนหน้าที่เลือกไม่รับหรือเลือกที่จะรับอนุญาโตตุลาการจะยังคงมีผลผูกพันอยู่

ขั้นตอนในการอนุญาโตตุลาการ สมาคมอนุญาโตตุลาการอเมริกัน (American Arbitration Association (AAA)) จะควบคุมอนุญาโตตุลาการภายใต้กฎอนุญาโตตุลาการเชิงพาณิชย์และกระบวนการเสริมสำหรับข้อพิพาทเกี่ยวกับผู้บริโภค อนุญาโตตุลาการจะมีขึ้นในเคาน์ตี้ในสหรัฐฯ ที่คุณอาศัยหรือทำงานอยู่ ซานฟรานซิสโก (แคลิฟอร์เนีย) หรือสถานที่อื่นใดก็ตามที่เราตกลงให้มีขึ้น

ค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการและแรงจูงใจกฎ AAA จะควบคุมการชำระเงินค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการทั้งหมด Dropbox จะจ่ายค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการทั้งหมดสำหรับแต่ละอนุญาโตตุลาการแก่การเรียกร้องที่น้อยกว่า 75,000 ดอลลาร์ หากคุณได้รับเงินจากอนุญาโตตุลาการที่มากกว่าที่เราเสนอเพื่อคลี่คลายการเรียกร้อง เราจะจ่ายเงินให้คุณเพิ่ม 1,000 ดอลลาร์ Dropbox จะไม่พยายามเรียกร้องค่าทนายและค่าใช้จ่ายในอนุญาโตตุลาการ เว้นแต่เมื่ออนุญาโตตุลาการตัดสินว่าการเรียกร้องของคุณไม่หนักแน่นพอ

ข้อยกเว้นต่อการตกลงเพื่อใช้อนุญาโตตุลาการคุณหรือ Dropbox อาจยื่นข้อร้องเรียนได้ หากฝ่ายใดมีคุณสมบัติ ในศาลการเรียกร้องขนาดเล็กในซานฟรานซิสโก (แคลิฟอร์เนีย) หรือเคาน์ตี้ในเคาน์ตี้ในสหรัฐที่คุณอาศัยหรือทำงานอยู่ คู่กรณ๊ฝ่ายใดก็ตามอาจฟ้องร้องเพื่อขอคำสั่งศาลให้กระทำหรืองดเว้นกระทำเพื่อหยุดการใช้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือการใช้บริการในทางที่ผิด หรือการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (ตัวอย่างเช่น เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิในสิทธิบัตร) โดยไม่ใช้ขั้นตอนทางอนุญาโตตุลาการ หรือกระบวนการคลี่คลายข้อพิพาทแบบไม่เป็นทางการที่บรรยายด้านบนก่อน หากการตกลงตัดสินข้อพิพาทถูกพบว่าไม่มีผลกับคุณหรือการเรียกร้องของคุณ คุณยอมรับเขตอำนาจเฉพาะของศาลรัฐและศาลรัฐบาลกลางในซานฟรานซิสโกเคาน์ตี้ รัฐแคลิฟอร์เนีย เพื่อคลี่คลายการเรียกร้องของคุณ

ไม่มีการดำเนินคดีแบบกลุ่ม คุณสามารถคลี่คลายข้อพิพาทกับเราแบบตัวต่อตัวเท่านั้น และไม่สามารถทำการเรียกร้องในฐานะโจทก์หรือสมาชิกกลุ่มในดำเนินกระบวนพิจารณาคดีกลุ่ม แบบรวม หรือในการฟ้องร้องแทน ไม่อนุญาตให้มีอนุญาโตตุลาการแบบกลุ่ม การดำเนินกระบวนพิจารณาคดีแบบกลุ่ม การดำเนินกระบวนพิจารณาคดีโดยทนายส่วนตัว และการรวมกับอนุญาโตตุลาการอื่น หากย่อหน้าเฉพาะนี้ถูกตัดสินว่าบังคับใช้ไม่ได้ เนื้อหาทั้งหมดของ “ข้อกำหนดอนุญาโตตุลาการแบบบังคับ” นี้จะถือว่าเป็นโมฆะ

กฎหมายที่ควบคุม

ข้อตกลงเหล่านี้จะถูกควบคุมโดยกฎหมายแคลิฟอร์เนียยกเว้นการขัดแย้งกับหลักการของกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บางประเทศ (รวมถึงประเทศในสหภาพยุโรป) มีกฎหมายที่กำหนดให้ข้อตกลงถูกควบคุมโดยกฎหมายท้องถิ่นของประเทศของผู้บริโภค ย่อหน้านี้จะไม่ขัดต่อกฎหมายเหล่านั้น

ข้อตกลงที่สมบูรณ์

ข้อตกลงเหล่านี้เป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและ Dropbox เกี่ยวกับสาระสำคัญของข้อตกลงเหล่านี้ และมีผลเหนือและแทนที่ข้อตกลงหรือข้อตกลงและเงื่อนไขอื่นใดก็ตามก่อนหน้านี้หรือที่เกิดขึ้นพร้อมกันที่ใช้กับสาระสำคัญของข้อตกลงเหล่านี้ ข้อตกลงเหล่านี้จะไม่สร้างสิทธิในการรับผลประโยชน์ของบุคคลอื่น

การสละสิทธิ์ การเป็นโมฆะเป็นบางส่วน และการโอนสิทธิ์

การที่ Dropbox ไม่สามารถบังคับใช้ข้อกำหนดไม่ได้เป็นการสละสิทธิ์ในการบังคับใช้ในภายหลัง หากข้อกำหนดใดไม่สามารถบังคับใช้ได้ ข้อกำหนดที่เหลืออยู่ของข้อตกลงเหล่านี้จะยังคงมีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์ต่อไป และข้อตกลงที่สามารถบังคับใช้ได้จะถูกนำมาใช้แทนเพื่อแสดงถึงเจตนาของเราได้อย่างชัดเจนที่สุดเท่าที่ทำได้ คุณไม่สามารถมอบหมายสิทธิใดก็ตามของคุณภายใต้ข้อตกลงเหล่านี้ และความพยายามมอบหมายใดก็ตามดังกล่าวจะเป็นโมฆะ Dropbox อาจโอนสิทธิ์ของเราไปยังบริษัทในเครือหรือบริษัทย่อย หรือไปยังผู้รับช่วงในผลประโยชน์ทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้

การแก้ไข

เราอาจทบทวนข้อตกลงเหล่านี้เป็นครั้งคราวเพื่อสะท้อนสิ่งเหล่านี้ให้ดีมากขึ้น:

(ก) การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย

(ข) ข้อกำหนดของระเบียบใหม่ หรือ

(ค) การปรับปรุงหรือการเสริมสร้างที่ทำกับบริการของเรา

หากการปรับปรุงมีผลกับการใช้บริการของคุณหรือสิทธิตามกฎหมายของคุณในฐานะผู้ใช้บริการของเรา เราจะแจ้งให้คุณทราบก่อนวันที่มีผลของการปรับปรุงโดยส่งอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชีของคุณ หรือผ่านการแจ้งในผลิตภัณฑ์ ข้อตกลงที่ปรับปรุงเหล่านี้จะมีผลไม่น้อยกว่า 30 วันนับจากเมื่อเราแจ้งให้คุณทราบ

หากคุณไม่ยอมรับการปรับปรุงที่เราทำ โปรดยกเลิกบัญชีของคุณก่อนที่การปรับปรุงจะมีผล หากสามารถทำได้ เราจะเสนอการคืนเงินแบบเป็นสัดส่วนให้คุณตามยอดเงินที่คุณจ่ายล่วงหน้าไปสำหรับบริการและวันที่ยกเลิกบัญชีของคุณ ด้วยการใช้หรือเข้าถึงบริการต่อไปหลังการปรับปรุงมีผลบังคับใช้ คุณยอมรับที่จะผูกพันตามข้อตกลงที่ถูกแก้ไข

คำแปลนี้จัดให้ไว้เพื่อความสะดวกเพียงเท่านั้น หากมีข้อขัดแย้งใดๆ ให้ยึดถือ เวอร์ชันภาษาอังกฤษ ไว้เป็นหลัก

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Dropbox

ประกาศ: วันที่ 17 ธันวาคม 2019

มีผล: วันที่ 1 มกราคม 2020

คุณสามารถดูนโยบายความเป็นส่วนตัวก่อนหน้านี้ได้ที่นี่

ขอบคุณที่ใช้ Dropbox! เราจะอธิบายวิธีที่เราเก็บรวบรวม ใช้ และจัดการข้อมูลส่วนตัวของคุณเมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ และบริการของเรา ("บริการ") ที่นี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและรายละเอียด โปรดดูหน้าคำถามที่พบบ่อย

ข้อมูลใดบ้างและเพราะอะไร

เราเก็บรวบรวมและใช้งานข้อมูลต่อไปนี้เพื่อเสนอ ปรับปรุง ปกป้อง และส่งเสริมบริการของเรา

ข้อมูลบัญชี เรารวบรวมและเชื่อมโยงกับบัญชีของคุณ ข้อมูลที่คุณให้เราเมื่อคุณทำสิ่งต่างๆ เช่น ลงทะเบียนบัญชี อัพเกรดเป็นแผนบริการแบบชำระเงิน และตั้งการยืนยันตัวตนแบบสองปัจจัย (เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลการชำระเงิน และที่อยู่ทางไปรษณีย์)

ข้อมูลของคุณ บริการของเราถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณจัดเก็บไฟล์ เอกสาร รูปภาพ ความคิดเห็น ข้อความ และอื่นๆ ในวิธีที่ง่ายดายและตรงต่อความต้องการของคุณ ("ข้อมูลของคุณ") ทำงานร่วมกับผู้อื่น และทำงานบนอุปกรณ์และบริการมากมาย เพื่อทำให้บริการเป็นไปได้ เราจะจัดเก็บ ประมวลผล และส่งข้อมูลของคุณรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับข้อมูลของคุณ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องนี้จะรวมถึงข้อมูลโปรไฟล์ของคุณที่ทำให้การทำงานร่วมกันและแบ่งปันไฟล์ของคุณกับคนง่ายขึ้น รวมถึงสิ่งต่างๆ เช่น ขนาดของไฟล์ เวลาที่อัพโหลด ผู้ร่วมงาน และกิจกรรมการใช้งาน

รายชื่อผู้ติดต่อ คุณสามารถเลือกให้เราเข้าถึงรายชื่อผู้ติดต่อของคุณเพื่อให้คุณทำสิ่งต่างๆ เช่น แบ่งปันและทำงานร่วมกันบนข้อมูลของคุณ ส่งข้อความ และเชิญให้คนอื่นใช้บริการได้ง่ายขึ้น หากคุณเลือกกระทำดังกล่าว เราจะจัดเก็บรายชื่อผู้ติดต่อบนเซิร์ฟเวอร์ของเราเพื่อให้คุณใช้

ข้อมูลการใช้งาน เรารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่คุณใช้บริการ รวมถึงการดำเนินการของคุณในบัญชีของคุณ (เช่น การแบ่งปัน การแก้ไข การดู การสร้าง และการย้ายไฟล์หรือโฟลเดอร์) เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อเสนอ ปรับปรุง และส่งเสริมบริการของเรา และปกป้องผู้ใช้ Dropbox โปรดดูคำถามที่พบบ่อยสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่เราใช้ข้อมูลการใช้งานนี้

ข้อมูลอุปกรณ์ เรายังรวบรวมข้อมูลจากอุปกรณ์และที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่คุณใช้เพื่อเข้าถึงบริการเช่นกัน ข้อมูลนี้รวมถึงข้อมุลต่างๆ เช่น ที่อยู่ไอพี ประเภทเบราว์เซอร์ และอุปกรณ์ที่คุณใช้ เว็บเพจที่คุณเยี่ยมชมก่อนมาที่เว็บไซต์ของเรา และตัวระบุอัตลักษณ์ที่เชื่อมโยงกับอุปกรณ์ของคุณ (ขึ้นอยู่กับการตั้งค่า) อุปกรณ์ของคุณยังอาจส่งข้อมูลสถานที่ไปยังบริการเช่นกัน ตัวอย่างเช่น เราใช้ข้อมูลอุปกรณ์เพื่อตรวจหาการใช้งานในทางที่ผิดและระบุและแก้ปัญหาจุดบกพร่อง

คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ เราใช้เทคโนโลยี เช่น คุกกี้และแท็กพิเซล เพื่อเสนอ ปรับปรุง ปกป้อง และส่งเสริมบริการของเรา ตัวอย่างเช่น คุกกี้จะช่วยให้เราทำสิ่งต่างๆ เช่น จำชื่อผู้ใช้ของคุณสำหรับการเยี่ยมชมครั้งต่อไป เข้าใจวิธีที่คุณโต้ตอบกับบริการของเรา และปรับปรุงบริการโดยยึดตามข้อมูลดังกล่าว คุณสามารถกำหนดให้เบราว์เซอร์ของคุณไม่ยอมรับคุกกี้ แต่วิธีนี้อาจจำกัดความสามารถของคุณในการใช้บริการ หากระบบของเราได้รับสัญญาณ DNT:1 จากเบราว์เซอร์ของคุณ เราจะตอบกลับสัญญาณดังกล่าวตามที่ได้แสดงไว้ที่นี่ เรายังอาจใช้ผู้ให้บริการภายนอกที่กำหนดคุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันเพื่อส่งเสริมบริการของ Dropbox คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานของคุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน รวมถึงวิธีไม่รับการใช้งานสิ่งเหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการโฆษณาได้ที่นี่

การตลาด เราให้ตัวเลือกกับผู้ใช้เพื่อใช้บริการบางอย่างของเราได้ฟรี บริการฟรีเหล่านี้มีได้จากข้อเท็จจริงที่ว่าที่ผู้ใช้บางคนอัพเกรดเป็นหนึ่งในบริการแบบชำระเงินของเรา หากคุณลงทะเบียนกับบริการของเรา เราจะส่งข้อมูลเกี่ยวกับการอัพเกรดให้คุณเมื่ออนุญาตให้เป็นระยะๆ ผู้ใช้ที่ได้รับเอกสารการตลาดเหล่านี้สามารถเลิกรับได้ทุกเวลา หากคุณไม่ต้องการรับข้อมูลการตลาดบางประเภทจากเรา ให้คลิกที่ลิงก์ "ยกเลิกการรับข้อมูล" ในอีเมลที่เกี่ยวข้อง หรืออัพเดทการกำหนดค่าตามต้องการของคุณในส่วนการแจ้งในบัญชีส่วนตัวของคุณ

บางครั้งเราอาจติดต่อผู้ที่ไม่มีบัญชี Dropbox สำหรับผู้รับในสหภาพยุโรป เราหรือบริษัทภายนอกจะได้รับความยินยอมก่อนจะติดต่อไป ถ้าคุณได้รับอีเมลและไม่ต้องการให้ Dropbox ติดต่ออีกต่อไป คุณสามารถยกเลิกการรับข้อมูลและลบตัวเองออกจากรายชื่อผู้ติดต่อของเราผ่านทางข้อความนั้นได้

พื้นฐานสำหรับการประมวลผลข้อมูลของคุณ เรารวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนตัวดังที่ได้อธิบายไว้ข้างต้นเพื่อมอบบริการในลักษณะที่เชื่อถือได้และมีความปลอดภัย เรายังรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนตัวเพื่อความต้องการทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายเช่นกัน หากเราจะประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่น เราจะขอความยินยอมจากคุณล่วงหน้าหรือกำหนดให้พันธมิตรของเราต้องได้รับความยินยอมสำหรับเนื้อหาดังกล่าว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพื้นฐานตามกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลของคุณ โปรดดูที่คำถามที่พบบ่อยของเรา

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหมวดหมู่ของข้อมูลส่วนตัวที่รวมอยู่ในข้อมูลข้างต้น โปรดดูที่คำถามที่พบบ่อยของเรา

กับใคร

เราอาจเปิดเผยข้อมูลตามที่ได้ระบุไว้ด้านล่าง แต่เราจะไม่ขายข้อมูลให้กับผู้โฆษณาหรือบริษัทภายนอกอื่นๆ

บุคคลอื่นที่ทำงานให้และทำงานร่วมกับ Dropbox Dropbox ใช้บริษัทภายนอกที่เชื่อถือได้ (ตัวอย่างเช่น ผู้ให้การสนับสนุนลูกค้าและบริการไอที) เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจในการช่วยให้เราเสนอ ปรับปรุง ปกป้อง และส่งเสริมบริการของเรา บริษัทภายนอกเหล่านี้จะเข้าถึงข้อมูลของคุณเพื่อดำเนินงานในนามของเรา และเราจะยังคงรับผิดชอบต่อการจัดการข้อมูลของคุณของบริษัทเหล่านี้ตามคำสั่งของเรา สำหรับรายชื่อของบริษัทภายนอกที่เชื่อถือได้ที่เราใช้เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณและรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหมวดหมู่ของข้อมูลส่วนตัวที่เราได้เปิดเผย โปรดดูคำถามที่พบบ่อยของเรา

บริษัทอื่นๆ ของ Dropbox Dropbox แบ่งปันโครงสร้างพื้นฐาน ระบบ และเทคโนโลยีกับบริษัทอื่นๆ ของ Dropbox เพื่อเสนอ ปรับปรุง ปกป้อง และส่งเสริมบริการของ Dropbox เราประมวลผลข้อมูลของคุณในหลายๆ บริษัทของ Dropbox เพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ตามที่กฎหมายที่นำมาบังคับใช้อนุญาตและเป็นไปตามข้อกำหนดและนโยบายของกฎหมายเหล่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทอื่นๆ ของ Dropbox บริการของบริษัท Dropbox และวิธีการใช้ข้อมูลของคุณ โปรดดูที่คำถามที่พบบ่อยของเรา

ผู้ใช้รายอื่น บริการของเราจะแสดงข้อมูล เช่น ชื่อ รูปโปรไฟล์ อุปกรณ์ ที่อยู่อีเมล และข้อมูลการใช้งานของคุณให้ผู้ใช้คนอื่นที่คุณร่วมงานด้วยหรือเลือกที่จะแบ่งปันด้วยเห็น เมื่อคุณลงทะเบียนบัญชี Dropbox ของคุณโดยใช้ที่อยู่อีเมลบนโดเมนที่นายจ้างหรือองค์กรของคุณเป็นเจ้าของ เราอาจช่วยให้ผู้ร่วมงานและผู้ดูแลระบบหาคุณและทีมของคุณพบโดยทำให้ผู้ใช้รายอื่นบนโดเมนเดียวกันเห็นข้อมูลพื้นฐานของคุณ เช่น ชื่อ ชื่อทีม รูปโปรไฟล์ และที่อยู่อีเมลของคุณ วิธีนี้จะช่วยให้คุณมีข้อมูลตรงกันกับทีมที่คุณสามารถเข้าร่วม และช่วยผู้ใช้รายอื่นแบ่งปันไฟล์และโฟลเดอร์กับคุณ

คุณสมบัติบางอย่างจะทำให้คุณสามารถทำให้ข้อมูลเพิ่มเติมปรากฏให้ผู้อื่นเห็น

แอพพลิเคชันอื่นๆ คุณสามารถเลือกที่จะเชื่อมต่อบัญชี Dropbox ของคุณกับบริการของบริษัทภายนอกได้ ตัวอย่างเช่น ผ่านทาง Dropbox API ในการทำเช่นนั้น คุณจะทำให้ Dropbox และบริษัทภายนอกสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับคุณและข้อมูลในบัญชีของคุณเพื่อให้ Dropbox และบริษัทภายนอกสามารถเสนอ ปรับปรุง ปกป้อง และส่งเสริมบริการของตนได้ อย่าลืมว่าการใช้งานข้อมูลของคุณโดยบริษัทภายนอกจะถูกกำกับดูแลโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อตกลงของบริษัทเหล่านั้นเอง

ผู้ดูแลระบบทีม Business หากคุณเป็นผู้ใช้ของทีม Dropbox Business (เรียกรวมว่า "ทีม Dropbox Business") ผู้ดูแลระบบของคุณอาจสามารถเข้าถึงและควบคุมบัญชีทีม Dropbox Business ของคุณได้ โปรดอ่านนโยบายภายในขององค์กรของคุณหากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ หากคุณไม่ใช่ผู้ใช้ทีม Dropbox Business แต่ติดต่อกับผู้ใช้ทีม Dropbox Business (ตัวอย่างเช่น ด้วยการเข้าร่วมโฟลเดอร์ที่แบ่งปันหรือการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกแบ่งปันโดยผู้ใช้รายนั้น) สมาชิกขององค์กรนั้นอาจจะสามารถดูชื่อ ที่อยู่อีเมล รูปโปรไฟล์ และที่อยู่ไอพีที่เชื่อมโยงกับบัญชีของคุณ ณ เวลาของการปฏิสัมพันธ์นั้น หากคุณแบ่งปันข้อมูลของคุณกับผู้ใช้ทีม Dropbox ผู้ดูแลระบบของบัญชีทีดังกล่าวอาจสามารถเข้าถึงและแก้ไขสิ่งที่คุณแบ่งปัน

การรักษากฎหมายและความสงบเรียบร้อยและสาธารณประโยชน์ เราอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณให้แก่บุคคลที่สามหากเราพิจารณาว่าการเปิดเผยดังกล่าวมีความจำเป็นอย่างสมเหตุสมผลเพื่อ (ก) ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบข้อบังคับ กระบวนการทางกฎหมาย หรือคำขอของรัฐบาลที่เหมาะสม (ข) ปกป้องบุคคลใดๆ จากการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บทางร่างกายที่รุนแรง (ค) ป้องกันการฉ้อโกงหรือใช้ Dropbox หรือผู้ใช้ของเราในทางที่ผิด (ง) ปกป้องลิขสิทธิ์ ทรัพย์สิน ความปลอดภัย หรือผลประโยชน์ของ Dropbox หรือ (จ) ปฏิบัติงานที่เป็นไปเพื่อสาธารณประโยชน์

การดูแลข้อมูลของคุณเป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับเรา และเป็นความรับผิดชอบที่เรามี เราเชื่อว่าข้อมูลของคุณควรได้รับคุ้มครองตามกฎหมายเดียวกัน โดยไม่คำนึงว่าข้อมูลจะถูกจัดเก็บในบริการของเรา หรือ ในฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ที่บ้านของคุณ เราจะปฏิบัติตามหลักการเกี่ยวกับการขอข้อมูลของรัฐบาลต่อไปนี้เมื่อได้รับ กลั่นกรอง และตอบสนองต่อการขอของรัฐบาล (รวมถึงการขอที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ) สำหรับข้อมูลของคุณ:

 • มีความโปร่งใส
 • การต่อต้านคำขอแบบครอบคลุม
 • ปกป้องผู้ใช้ทั้งหมด และ
 • ให้บริการที่เชื่อถือได้

เราเผยแพร่รายงานความโปร่งใสเป็นส่วนหนึ่งของพันธสัญญาที่จะแจ้งให้คุณทราบว่ารัฐบาลจะขอข้อมูลจากเราเมื่อใดและอย่างไร รายงานนี้จะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทและจำนวนคำขอที่เราได้รับจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เราขอสนับสนุนให้คุณอ่านหลักการเกี่ยวกับการขอข้อมูลของรัฐบาทและรายงานความโปร่งใสสำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติและการตอบคำขอจากรัฐบาลของเรา

อย่างไร

การรักษาความปลอดภัย เรามีทีมที่ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลของคุณโดยเฉพาะ และทดสอบเพื่อหาช่องโหว่ต่างๆ เรายังคงพัฒนาคุณสมบัติต่อไปเพื่อให้ข้อมูลของคุณปลอดภัยนอกเหนือไปจากคุณสมบัติที่มีอยู่แล้ว เช่น การพิสูจน์ตัวตนแบบสองปัจจัย การเข้ารหัสไฟล์ที่ไม่ได้ใช้งาน และการแจ้งเตือนเมื่อมีอุปกรณ์และแอพใหม่มาเชื่อมโยงกับบัญชีของคุณ เรานำเทคโนโลยีอัตโนมัติมาใช้เพื่อตรวจหาพฤติกรรมที่หมิ่นประมาทและเนื้อหาที่อาจเป็นอันตรายต่อบริการของเรา ตัวคุณ หรือผู้ใช้รายอื่น

การควบคุมของผู้ใช้ คุณสามารถเข้าถึง แก้ไข ดาวน์โหลด และลบข้อมูลส่วนตัวได้ด้วยการล็อกอินไปยังบัญชี Dropbox ของคุณ แล้วไปที่หน้าการตั้งค่าบัญชี เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลบัญชีของคุณโดยทั่วไป หรือคลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้วิธีเปลี่ยนแปลงข้อมูลโปรไฟล์ของคุณ

การเก็บรักษาข้อมูล เมื่อคุณลงทะเบียนเพื่อเปิดบัญชีกับเรา เราจะเก็บรักษาข้อมูลที่คุณจัดเก็บไว้บนบริการของเราตราบเท่าที่บัญชีของคุณยังคงอยู่ หรือตราบเท่าที่เราต้องการข้อมูลเพื่อให้บริการแก่คุณ หากคุณลบบัญชีของคุณ เราจะเริ่มการลบข้อมูลนี้หลังจาก 30 วัน เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่ แต่โปรดทราบว่า: (1) อาจมีความล่าช้าในการลบข้อมูลนี้จากเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำรองของเรา และ (2) เราอาจเก็บรักษาข้อมูลนี้ไว้หากต้องใช้เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายของเรา ยุติข้อพิพาท หรือบังคับใช้ข้อตกลงของเรา

ที่ไหน

ทั่วโลก เพื่อให้บริการแก่คุณ เราอาจจัดเก็บ ประมวลผล และถ่ายรับส่งข้อมูลในสหรัฐอเมริกาและสถานที่ต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งรวมถึงสถานที่นอกประเทศของคุณ ยังอาจมีการเก็บข้อมูลไว้ในอุปกรณ์ที่คุณใช้เพื่อเข้าถึงบริการเช่นกัน

การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา และการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในสวิตเซอร์แลนด์และสหรัฐอเมริกา เมื่อรับส่งข้อมูลจากสหภาพยุโรป เขตเศรษฐกิจยุโรป สหราชอาณาจักร และสวิตเซอร์แลนด์ Dropbox จะพึ่งพากลไกทางกฎหมายหลายอย่าง รวมถึงสัญญากับลูกค้าและบริษัทในเครือของเรา Dropbox จะปฏิบัติตามกรอบการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาและการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในสวิตเซอร์แลนด์และสหรัฐอเมริกาตามที่กำหนดไว้โดยกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐฯ เกี่ยวกับการรวบรวม การใช้ และการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวที่รับส่งจากสหภาพยุโรป เขตเศรษฐกิจยุโรป สหราชอาณาจักร และสวิตเซอร์แลนด์มายังสหรัฐอเมริกา Dropbox ได้รับรองต่อกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐฯ แล้วว่าบริษัทจะยึดมั่นตามหลักการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวด้วยความเคารพต่อข้อมูลดังกล่าว คุณสามารถดูใบรับรองการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของ Dropbox ได้ที่นี่ คุณยังสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวได้ที่ https://www.privacyshield.gov เช่นกัน

Dropbox อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรรมาธิการการค้าแห่งรัฐบาลสหรัฐฯ (U.S. Federal Trade Commission) JAMS คือหน่วยงานอิสระในสหรัฐฯ ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบและแก้ปัญหาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามการปกป้องความเป็นส่วนตัวของเราโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด เราขอให้คุณส่งคำร้องเรียนใดๆ ถึงเราโดยตรงที่ privacy@dropbox.com ก่อน หากคุณยังไม่พอใจกับคำตอบของเรา โปรดติดต่อ JAMS ที่ https://www.jamsadr.com/eu-us-privacy-shieldในกรณีที่ JAMS ยังไม่สามารถแก้ไข้ข้อวิตกกังวลของคุณได้ คุณอาจมีสิทธิ์อนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันภายใต้หลักการการปกป้องความเป็นส่วนตัว (Privacy Shield)

การควบคุมและเข้าถึงข้อมูลของคุณ

คุณมีสิทธิ์ควบคุมข้อมูลส่วนตัวของคุณ และวิธีการรวบรวม ใช้ และแบ่งปันข้อมูล ตัวอย่างเช่น คุณสามารถ:

 • ลบข้อมูลของคุณในบัญชี Dropbox คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีลบไฟล์ที่บันทึกไว้ใน Dropbox ที่นี่
 • เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนตัว คุณสามารถบริหารบัญชีและเนื้อหาที่มีอยู่ในบัญชีได้ รวมถึงแก้ไขข้อมูลส่วนตัวบางอย่างผ่านทางหน้าการตั้งค่าบัญชีของคุณ
 • เข้าถึงและนำข้อมูลของคุณไปไว้ที่อื่น คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวจากบัญชี Dropbox ของคุณ และคุณสามารถดาวน์โหลดสำเนาข้อมูลของคุณในรูปแบบที่เครื่องสามารถอ่านได้ดังที่ระบุไว้ที่นี่ และคุณยังสามารถขอสำเนาข้อมูลส่วนตัวที่คุณให้ไว้กับเราหรือที่เราเก็บรวบรวมไว้ วัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือเชิงพาณิชย์ในการเก็บรวบรวม ประเภทของแหล่งข้อมูลที่เราได้มา และประเภทของบริษัทภายนอกที่เราแบ่งปันข้อมูลด้วย
 • การปฏิเสธการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณ คุณสามารถขอให้เราหยุดหรือจำกัดการประมวลผลข้อมูลตัวของคุณได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับกิจกรรมการประมวลผล

หากคุณต้องการส่งคำขอการเข้าถึงข้อมูล คำขอให้ลบข้อมูลส่วนตัวของคุณ หรือปฏิเสธการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณ โปรดอีเมลถึงเราที่ privacy@dropbox.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการควบคุมและเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณ โปรดดูที่คำถามที่พบบ่อยของเรา

Dropbox ในฐานะผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผล หากคุณอาศัยอยู่ในอเมริกาเหนือ (สหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก) Dropbox, Inc. ทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการของคุณ สำหรับผู้ใช้อื่นทั้งหมด Dropbox International Unlimited Company ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนตัวของคุณ หากคุณเป็นลูกค้า Dropbox Business หรือ Education ที่อยู่นอกอเมริกาเหนือ Dropbox จะทำหน้าที่เป็นประมวลผลข้อมูลของคุณ

การเปลี่ยนแปลง

หากเรามีการปรับโครงสร้างองค์กร ควบรวมกิจการ ซื้อกิจการ หรือขายสินทรัพย์ของเรา ข้อมูลของคุณอาจถูกโอนย้ายโดยเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนั้น เราจะแจ้งให้คุณทราบ (ตัวอย่างเช่น ผ่านข้อความที่ส่งถึงที่อยู่อีเมลของบัญชีของคุณ) เกี่ยวกับข้อตกลงดังกล่าว และเสนอทางเลือกของคุณในกรณีนั้น

เราอาจปรับปรุงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราวและจะลงประกาศเวอร์ชันล่าสุดบนเว็บไซต์ของเรา หากการปรับปรุงแก้ไขลดสิทธิของคุณอย่างมาก เราจะแจ้งให้คุณทราบ

การติดต่อ

มีคำถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับ Dropbox บริการของเราและความเป็นส่วนตัวหรือไม่ ติดต่อเจ้าหน้าที่ด้านการคุ้มครองข้อมูลของเราที่ privacy@dropbox.com หากเจ้าหน้าที่ไม่สามารถตอบคำถามของคุณได้ คุณมีสิทธิ์ติดต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลการคุ้มครองข้อมูลในพื้นที่ของคุณ

คำแปลนี้จัดให้ไว้เพื่อความสะดวกเพียงเท่านั้น หากมีข้อขัดแย้งใดๆ ให้ยึดถือ เวอร์ชันภาษาอังกฤษ ไว้เป็นหลัก

ข้อตกลง Dropbox Business

ประกาศ: 20 กรกฎาคม 2020

มีผล: 19 สิงหาคม 2020

ข้อตกลง Dropbox Business นี้ ("ข้อตกลงบริการ Business") เป็นข้อตกลงระหว่าง Dropbox International Unlimited Company หากองค์กรของคุณตั้งอยู่นอกสหรัฐอเมริกา เขตแดนและพื้นที่ในครอบครองของสหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก ("อเมริกาเหนือ") หรือหากองค์กรของคุณตั้งอยู่ในอเมริกาเหนือ ร่วมกับ Dropbox, Inc. ซึ่งเป็นบริษัทในรัฐเดลาแวร์ ("Dropbox") และองค์กรที่ยอมรับในข้อตกลงต่างๆ เหล่านี้ ("ลูกค้า") ข้อตกลงบริการ Business นี้ใช้บังคับการเข้าถึงและการใช้บริการและบริการเบต้า เมื่อคุณคลิก "ฉันยอมรับ" ลงนามในสัญญาสำหรับบริการ หรือใช้บริการ ถือว่าคุณยอมรับข้อตกลงบริการ Business นี้ในฐานะลูกค้า

Dropbox, Inc. จะประมวลผลข้อมูลลูกค้าในนามของลูกค้าที่อยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลของสหภาพยุโรปเท่าที่ได้รับอนุญาตให้ทำได้ เมื่อคุณคลิก "ฉันยอมรับ" ถือว่าคุณยังยอมรับข้อตกลงในการประมวลผลข้อมูลและข้อสัญญามาตรฐานของสหภาพยุโรป (EU Standard Contractual Clause) ที่กำหนดไว้ด้านล่าง ร่วมกับ Dropbox, Inc. เพื่อการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลไปให้ผู้ประมวลผลเช่นกัน

หากคุณยอมรับข้อตกลงบริการ Business นี้และข้อตกลงในการประมวลผลข้อมูล (หากมี) เพื่อให้องค์กรใช้บริการ ถือว่าคุณยอมรับข้อตกลงนี้ในนามขององค์กรนั้น คุณต้องมีอำนาจในการผูกมัดองค์กรนั้นกับข้อตกลงเหล่านี้ มิฉะนั้น คุณต้องไม่ลงทะเบียนสำหรับบริการนี้

 1. บริการ
  1. บทบัญญัติ ข้อตกลงจะใช้บังคับการเข้าถึงและการใช้บริการและซอฟต์แวร์ที่ซื้อภายใต้แบบฟอร์มคำสั่งซื้อ ลูกค้าและผู้ใช้ปลายทางสามารถเข้าถึงและใช้บริการตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลง
  2. การแก้ไขเพิ่มเติม Dropbox อาจอัปเดตบริการเป็นครั้งคราว หาก Dropbox เปลี่ยนแปลงบริการในลักษณะที่จะลดประสิทธิภาพในการทำงานลงอย่างมีนัยสำคัญ Dropbox จะแจ้งให้ลูกค้าทราบผ่านทางที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชี และลูกค้าอาจแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงเพื่อยุติข้อตกลงภายในสามสิบวัน สิทธิ์ในการยุตินี้จะไม่ใช้กับการอัปเดตที่ทำกับคุณสมบัติที่มีให้ในเวอร์ชันเบต้าและการประเมินผล สำหรับคุณสมบัติใหม่ที่สำคัญบางอย่าง Dropbox อาจแจ้งคุณสมบัติใหม่ให้ผู้ดูแลระบบหรือผู้ใช้ปลายทางทราบทางอีเมล โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ที่อาจได้รับจะสามารถเลือกยกเลิกการรับอีเมลดังกล่าวได้
  3. ซอฟต์แวร์
   1. ทั่วไป บริการบางอย่างจะยอมให้ลูกค้าและผู้ใช้ปลายทางสามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่อาจอัปเดตโดยอัตโนมัติได้ หากส่วนประกอบใดก็ตามของซอฟต์แวร์นี้มีให้ภายใต้สิทธิ์การใช้งานแบบโอเพนซอร์ส Dropbox จะให้สิทธิ์การใช้งานแก่ลูกค้า และตามขอบเขตที่บทบัญญัติของสิทธิ์การใช้งานนั้นให้สิทธิ์เพิ่มเติมแก่ลูกค้า บทบัญญัติเหล่านั้นจะแทนที่ข้อตกลงบางประการของข้อตกลงในส่วนที่เกี่ยวกับส่วนประกอบนั้นของซอฟต์แวร์
   2. สิทธิ์การใช้งาน Dropbox ให้สิทธิ์การใช้งานแบบไม่จำกัดและไม่ใช่เอกสิทธิ์เฉพาะบุคคลแก่ลูกค้าไว้ ณ ที่นี้ในระยะเวลาบริการนี้เพื่อใช้ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับบริการและตามข้อตกลง สิทธิ์การใช้งานนี้ไม่สามารถโอนย้ายได้ (ตามมาตรา 14.8) เพิกถอนไม่ได้ (ยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 9) ไม่สามารถให้สิทธิ์การใช้งานช่วงได้ และจะได้รับการชำระเต็มจำนวนเมื่อลูกค้าชำระค่าบริการ
  4. โดเมนลูกค้า ก่อนให้บริการ Dropbox อาจกำหนดให้ลูกค้ายืนยันว่าลูกค้าเป็นเจ้าของหรือควบคุมโดเมนลูกค้า หากลูกค้าไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุมโดเมนลูกค้า Dropbox จะไม่มีข้อผูกพันในการให้บริการแก่ลูกค้า
 2. ข้อผูกพันของลูกค้า
  1. การดูแลจัดการบริการนี้โดยลูกค้า ลูกค้าอาจระบุให้ผู้ใช้ปลายทางเป็นผู้ดูแลระบบ รวมถึงผู้ดูแลระบบหลายระดับ ผ่านแผงควบคุมของผู้ดูแลระบบได้ ผู้ดูแลระบบอาจสามารถ (ก) เข้าถึง เปิดเผย จำกัด หรือลบข้อมูลลูกค้าในหรือจากบัญชีผู้ใช้ปลายทางได้ และ (ข) ติดตามตรวจสอบ จำกัด หรือยุติการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ปลายทางได้ ผู้ดูแลระบบบัญชีผู้ใช้ปลายทางอาจจัดการตามที่อธิบายไว้ในประโยคก่อนหน้านี้ โดยอาจรวมถึงบัญชีผู้ใช้ปลายทางของผู้ดูแลระบบระดับล่าง ลูกค้าจะรับผิดชอบต่อการเก็บรักษาความลับของรหัสผ่านและบัญชีผู้ดูแลระบบ และบริหารการเข้าถึงบัญชีผู้ดูแลระบบ ความรับผิดชอบของ Dropbox จะไม่ครอบคลุมไปถึงการบริหารจัดการภายในหรือการดูแลระบบของบริการสำหรับลูกค้า
  2. การดูแลจัดการโดยบุคคลที่สาม ลูกค้ารับทราบว่าหากลูกค้าซื้อบริการผ่านตัวแทนจำหน่ายและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของตัวแทนจำหน่ายดังกล่าวเป็นผู้ดูแลระบบบัญชีบริการของลูกค้า ตัวแทนจำหน่ายอาจสามารถควบคุมข้อมูลบัญชี รวมถึงข้อมูลของลูกค้า และเข้าถึงบัญชีบริการของลูกค้าดังที่อธิบายไว้ข้างต้นได้
  3. การใช้งานหรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต ลูกค้าจะป้องกันการที่ผู้ใช้ปลายทางใช้บริการนี้โดยไม่ได้รับอนุญาต และต้องยุติการใช้งานหรือการเข้าถึงบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ใช้ปลายทางรายเดียวอาจจัดหา ลงทะเบียน และใช้บัญชีผู้ใช้ปลายทางได้ บริการนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ปลายทางที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี ลูกค้าจะต้องแน่ใจว่าลูกค้าไม่อนุญาตให้เยาวชนอายุต่ำกว่า 13 ปีใช้บริการนี้ ลูกค้าจะแจ้งให้ Dropbox ทราบทันที หากมีการใช้งานหรือเข้าถึงบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต
  4. ข้อจำกัด ลูกค้าจะต้องไม่ (ก) ขาย ขายต่อ หรือให้เช่าซื้อบริการหรือซอฟต์แวร์ (ข) ใช้บริการหรือซอฟต์แวร์นี้เพื่อทำกิจกรรมที่การใช้หรือไม่สามารถใช้บริการหรือซอฟต์แวร์สามารถนำไปสู่ความเสียหายต่อร่างกาย การเสียชีวิต หรือบาดเจ็บ (ค) ทำวิศวกรรมย้อนกลับบริการหรือซอฟต์แวร์ หรือพยายามหรือช่วยเหลือบุคคลอื่นใดเพื่อทำการดังกล่าว เว้นแต่กฎหมายจะห้ามการจำกัดนี้ (ง) ใช้บริการหรือซอฟต์แวร์ รวมถึงส่งออกหรือส่งออกข้อมูลลูกค้าอีกครั้งโดยฝ่าฝืนกฎหมายการควบคุมการส่งออก (จ) ฝ่าฝืนหรือหลีกเลี่ยงขีดจำกัดบริการใด ๆ ของบริการ หรือกำหนดค่าบริการเพื่อหลีกเลี่ยงขีดจำกัดบริการ หรือ (ฉ) สร้างบัญชี Dropbox Business เพื่อวัตถุประสงค์การใช้งานส่วนบุคคล ครอบครัว หรือภายในครัวเรือน
  5. การปฏิบัติตามข้อกำหนด
   1. ทั่วไป ลูกค้าและผู้ใช้ปลายทางต้องใช้บริการโดยปฏิบัติตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ลูกค้าจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่ใช้กับการใช้งานบริการของลูกค้า ลูกค้าจะต้องพึงพอใจว่า (i) บริการเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ของบริการ โดยคำนึงถึงลักษณะของข้อมูลของลูกค้า และ (ii) ข้อกำหนดเชิงเทคนิคและเชิงองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ Dropbox ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลของสหภาพยุโรปที่เป็นไปตามมาตรการรักษาความปลอดภัยและข้อตกลง
   2. ผู้ใช้ปลายทาง ลูกค้าต้องรับผิดชอบการใช้บริการของผู้ใช้ปลายทาง ลูกค้าจะได้รับและรักษาความยินยอมใด ๆ จากผู้ใช้ปลายทางเพื่ออนุญาตให้ผู้ดูแลระบบสามารถเข้าไปเกี่ยวข้องในกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อตกลง และเพื่ออนุญาตให้ Dropbox สามารถส่งมอบบริการได้
   3. การกระทำของลูกค้า ลูกค้าจะไม่ทำการใด ๆ ที่จะทำให้ Dropbox ต้องละเมิดกฎหมายคุ้มครองข้อมูลของสหภาพยุโรป พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำทุจริตในต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา ปี 1977 (ตามที่ได้มีการแก้ไขปรับปรุง) พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้สินบนของสหราชอาณาจักร ปี 2010 หรือกฎหมายต่อต้านการให้สินบน การทุจริต หรือการฟอกเงินอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
   4. ความช่วยเหลือในการปฏิบัติตาม เพื่อช่วยลูกค้าในการปฏิบัติตามข้อผูกพันภายใต้กฎหมายความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย การประเมินผลกระทบของการคุ้มครองข้อมูล และการปรึกษาหารือล่วงหน้ากับหน่วยงานกำกับดูแล Dropbox จะเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในระยะเวลาดังกล่าว (ก) รายงานการตรวจสอบที่อธิบายไว้ด้านล่าง (ข) ข้อมูลที่มีอยู่ในเอกสารแนบท้าย A และ B ของข้อตกลงในการประมวลผลข้อมูล และ (ค) ข้อมูลที่พบได้ที่ https://www.dropbox.com/business/trust/compliance/certificationscompliance และ https://www.dropbox.com/security/gdpr
   5. รายงานการตรวจสอบ Dropbox เสร็จสิ้นการตรวจสอบการควบคุมองค์กรบริการ 2 (SOC 2) ประเภทที่ II, การควบคุมองค์กรบริการ 1 (SOC 1) ประเภทที่ II, ISO 27001 และ ISO 27018 สำหรับบริการ ซึ่งดำเนินการโดยผู้ตรวจสอบอิสระที่ประเมินการออกแบบและประสิทธิผลของนโยบาย ขั้นตอน และการควบคุมด้านการรักษาความปลอดภัยของ Dropbox Dropbox จะได้รับการตรวจสอบการควบคุมองค์กรบริการสำหรับบริการเป็นประจำอย่างต่อเนื่องในระยะเวลาดังกล่าว Dropbox จะมอบสำเนารายงาน SOC 2 ประเภทที่ 2 และ ISO (“รายงานการตรวจสอบ”) ฉบับล่าสุดให้แก่ลูกค้าตามคำขอเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ไม่เกินปีละหนึ่งครั้ง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ หากลูกค้ายินยอมที่จะเก็บรักษารายงาน SOC 2 ไว้เป็นข้อมูลที่เป็นความลับของ Dropbox ตามข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูล
   6. การตรวจสอบลูกค้า หากหลังจากได้อ่านเนื้อหาในข้อ 2.5.d ข้างต้นแล้ว หากลูกค้ามีเหตุผลให้เชื่อว่าตนเองต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันในการปฏิบัติตาม Dropbox จะใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์เพื่อตอบสนองต่อคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้าเกี่ยวกับเนื้อหาดังกล่าว หากลูกค้าไม่พอใจกับการตอบสนองของ Dropbox สำหรับคำถามที่ให้ไว้ตามข้อ 2.6.f นี้ Dropbox จะอนุญาตให้ลูกค้าหรือตัวแทนของลูกค้าตามที่ตกลงกันเข้ามาที่สำนักงานของ Dropbox เพื่อหารือกับบุคลากร Dropbox เกี่ยวกับการตอบสนองของ Dropbox ภายใต้ข้อผูกพันในการรักษาความลับที่เหมาะสม Dropbox ขอสงวนสิทธิ์ในการ (ก) เรียกเก็บค่าบริการแยกต่างหากสำหรับค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผลซึ่งเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามข้อผูกพันใดๆ ในข้อ 2.6.f นี้ โดยมีเงื่อนไขว่า Dropbox จะแจ้งค่าบริการเหล่านี้โดยประมาณแก่ลูกค้าก่อนที่จะเกิดค่าใช้จ่ายดังกล่าว หรือ (ข) คัดค้านไม่ให้ตัวแทนของลูกค้าเข้าร่วมในการตรวจสอบบนพื้นฐานที่ว่าตัวแทนไม่มีคุณสมบัติ ไม่ถูกผูกมัดโดยข้อกำหนดที่เพียงพอในการคุ้มครองข้อมูลที่เป็นความลับของ Dropbox หรือเป็นคู่แข่งของ Dropbox สำหรับการตรวจสอบลูกค้าตามข้อ 2.6.f นี้ ทั้งสองฝ่ายจะตกลงขอบเขต เวลา และระยะเวลาของการตรวจสอบร่วมกันก่อน Dropbox ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดขอบเขตและระยะเวลาของการตรวจสอบเท่าที่จำเป็นตามสมควรเพื่อหลีกเลี่ยงการลดทอนความสมบูรณ์ของการรักษาความปลอดภัยของ Dropbox หรือข้อมูลของลูกค้าหรือข้อมูลของผู้ใช้ปลายทางของ Dropbox
   7. HIPAA ลูกค้าจะไม่เก็บ ส่งผ่าน หรือประมวลผลข้อมูลใด ๆ ผ่านบริการที่อยู่ภายในคำจำกัดความของ "ข้อมูลสุขภาพที่ได้รับการคุ้มครอง" ภายใต้กฎความเป็นส่วนตัว HIPAA (45 C.F.R. มาตรา 164.051) ยกเว้นกรณีที่ลูกค้าและ Dropbox ทำข้อตกลงพันธมิตรธุรกิจ HIPAA ซึ่งทำได้ผ่านแผงควบคุมของผู้ดูแลระบบ
  6. แอปของบุคคลที่สามและการผสานการใช้งาน หากลูกค้าใช้บริการหรือแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม เช่น บริการที่ใช้ API ของ Dropbox ร่วมกับบริการ (ก) Dropbox จะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำหรือการละเว้นการกระทำใด ๆ ของบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงการเข้าถึงหรือการใช้ข้อมูลของลูกค้าของบุคคลที่สาม และ (ข) Dropbox จะไม่รับประกันหรือสนับสนุนบริการใด ๆ ที่บุคคลที่สามจัดหาให้ ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามข้อจำกัด API ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนบริการที่ลูกค้าซื้อ
 3. ข้อมูลลูกค้า
  1. การจำกัดข้อมูลลูกค้า ข้อตกลงนี้ถือเป็นคำสั่งของลูกค้าที่ให้กับ Dropbox เพื่อประมวลผลข้อมูลลูกค้า Dropbox รวมถึงบุคลากร Dropbox และผู้รับเหมาช่วงจะประมวลผล เข้าถึง ใช้ จัดเก็บ และโอนย้ายข้อมูลลูกค้าตามคำสั่งของลูกค้าเพื่อส่งมอบบริการและปฏิบัติตามข้อผูกพันของ Dropbox ในข้อตกลงนี้เท่านั้น โดยสามารถดูหมวดหมู่ของข้อมูลส่วนบุคคลที่จะประมวลผลโดย Dropbox และกิจกรรมการประมวลผลที่จะดำเนินการภายใต้ข้อตกลงนี้ได้ในข้อตกลงในการประมวลผลข้อมูล Dropbox จะแจ้งให้ลูกค้าทราบข้อกำหนดทางกฎหมายใดๆ ที่ป้องกันไม่ให้บริษัทปฏิบัติตามคำสั่งของลูกค้า เว้นแต่กฎหมายที่บังคับใช้จะห้ามไม่ให้ทำเช่นนั้นหรือมีมูลเหตุที่สำคัญอันเนื่องมาจากผลประโยชน์สาธารณะ บุคลากร Dropbox คนใดที่สามารถเข้าถึงข้อมูลลูกค้าจะถูกผูกมัดโดยข้อผูกพันในการรักษาความลับที่เหมาะสม
  2. มาตรการรักษาความปลอดภัย Dropbox จะใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยเชิงเทคนิคและเชิงองค์กรตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อโอนย้าย จัดเก็บ และประมวลผลข้อมูลลูกค้าซึ่งอย่างน้อยที่สุดจะเป็นไปตามมาตรการรักษาความปลอดภัย Dropbox อาจอัปเดตมาตรการรักษาความปลอดภัยเป็นครั้งคราว Dropbox จะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าอย่างน้อยหกสิบวัน หาก Dropbox อัปเดตมาตรการรักษาความปลอดภัยที่จะทำให้คุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยในด้านการบริหารจัดการ ด้านเทคนิค หรือด้านกายภาพของบริการโดยรวมลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ภายในห้าวันทำการหลังจากได้รับการแจ้งนี้ ลูกค้าอาจเลือกที่จะยุติข้อตกลงและแบบฟอร์มคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องโดยการแจ้ง Dropbox เป็นลายลักษณ์อักษร
  3. คำขอของบุคคลที่สาม
   1. หน้าที่รับผิดชอบของลูกค้า ลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบในการตอบสนองต่อคำขอของบุคคลที่สามโดยการเข้าถึงข้อมูลด้วยตนเอง ลูกค้าจะดำเนินการเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการเพื่อตอบสนองต่อคำขอของบุคคลที่สาม และจะติดต่อ Dropbox ก็ต่อเมื่อลูกค้าไม่สามารถหาข้อมูลดังกล่าวได้แม้ว่าจะได้ใช้ความพยายามอย่างถึงที่สุดแล้วก็ตามเท่านั้น
   2. หน้าที่รับผิดชอบของ Dropbox หาก Dropbox ได้รับคำขอของบุคคลที่สาม Dropbox จะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลทางการค้าภายในกรอบที่อนุญาตโดยกฎหมายและข้อตกลงของคำขอของบุคคลที่สามเพื่อ (i) แจ้งให้ลูกค้าของ Dropbox ทราบโดยทันทีเมื่อได้รับคำขอของบุคคลที่สาม (ii) ปฏิบัติตามคำขอที่สมเหตุสมผลทางการค้าของลูกค้าเกี่ยวกับความพยายามในการคัดค้านคำขอของบุคคลที่สาม และ (iii) จัดหาข้อมูลหรือเครื่องมือที่จำเป็นให้แก่ลูกค้าเพื่อตอบสนองต่อคำขอของบุคคลที่สาม ในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถตอบสนองต่อคำขอของบุคคลที่สามได้ หากมีการห้ามมิให้ Dropbox แจ้งให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับคำขอของบุคคลที่สามหรือลูกค้าไม่สามารถตอบสนองต่อคำขอของบุคคลที่สามได้ทันที Dropbox อาจดำเนินการให้แทน แต่จะไม่มีข้อผูกมัดในการดำเนินการดังกล่าวแต่อย่างใด ตามขอบเขตที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตไว้
  4. การแบ่งปันข้อมูลลูกค้า บริการอาจช่วยให้ผู้ใช้ปลายทางสามารถแบ่งปันข้อมูลลูกค้า รวมถึงกับผู้ใช้ปลายทางรายอื่นของลูกค้าและกับบุคคลที่สาม ผู้รับข้อมูลลูกค้าที่แบ่งปันอาจเข้าถึง ดู ดาวน์โหลด และแบ่งปันข้อมูลลูกค้านี้ รวมถึงในและผ่านบัญชีบริการของตนเอง ลูกค้าเข้าใจดีว่า (ก) ลูกค้าและผู้ใช้ปลายทางเท่านั้นที่จะเป็นผู้แบ่งปันข้อมูลลูกค้า (ข) Dropbox ไม่สามารถควบคุมบุคคลที่สามที่ลูกค้าแบ่งปันข้อมูลลูกค้าด้วยได้ และ (ค) ลูกค้าและผู้ใช้ปลายทางของลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อการใช้บริการของตนเอง รวมถึงการแบ่งปันข้อมูลลูกค้าใด ๆ ผ่านบริการ
 4. การโอนย้ายข้อมูล
  1. การโอนย้ายข้อมูล ลูกค้ายอมรับว่า Dropbox และผู้รับเหมาช่วงอาจโอนย้ายข้อมูลลูกค้าไปยัง และเข้าถึง ใช้ และจัดเก็บข้อมูลลูกค้าในสถานที่อื่นนอกเหนือจากประเทศของลูกค้า
  2. ข้อตกลงในการประมวลผลข้อมูล ลูกค้าและ Dropbox ตกลงตามข้อตกลงในการประมวลผลข้อมูลว่าข้อมูลของลูกค้าจะอยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลของสหภาพยุโรปและ Dropbox จะประมวลผลข้อมูลในนามของลูกค้าเท่าที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ข้อตกลงในการประมวลผลข้อมูลจะใช้กับบริการ และจะไม่ใช้กับบริการเบต้า
  3. โปรแกรมกรอบข้อตกลงการโอนข้อมูลระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาและระหว่างสวิตเซอร์แลนด์และสหรัฐอเมริกา Dropbox ได้รับการรับรองและปฏิบัติตามโปรแกรมกรอบข้อตกลงการโอนข้อมูลระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาและระหว่างสวิตเซอร์แลนด์และสหรัฐอเมริกาตามที่กำหนดโดยกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการรวบรวม การใช้งาน และการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่โอนย้ายจาก EEA สวิตเซอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักร (ตราบใดที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ EEA) ไปยังสหรัฐอเมริกาโดยใช้กรอบข้อตกลงการโอนข้อมูล หากโปรแกรมกรอบข้อตกลงการโอนข้อมูลไม่ถูกต้อง Dropbox จะใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลทางการค้าในการปฏิบัติตามกลไกอื่นที่เป็นทางเลือกหรือมาแทนการโอนย้ายข้อมูลในสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา
 5. การชำระเงิน
  1. ค่าบริการ ลูกค้าจะชำระเงินที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้ Dropbox หรือตัวแทนจำหน่ายของลูกค้าสำหรับค่าบริการในสกุลเงินและตามข้อตกลงการชำระเงินที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มคำสั่งซื้อ หรือในข้อตกลงที่มีผลบังคับใช้ระหว่างลูกค้าและตัวแทนจำหน่ายของลูกค้า ลูกค้าอนุญาตให้ Dropbox หรือตัวแทนจำหน่ายของลูกค้าเรียกเก็บเงินจากลูกค้าสำหรับค่าบริการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยใช้วิธีการชำระเงินที่ลูกค้าเลือก และลูกค้าจะออกเอกสารการสั่งซื้อที่จำเป็นให้ จะไม่มีการคืนค่าบริการ ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่ข้อตกลงอนุญาตโดยเฉพาะ
  2. การชำระเงิน ลูกค้าจะชำระเงินใบแจ้งหนี้ของ Dropbox ตามระยะเวลาการชำระเงินที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มคำสั่งซื้อ Dropbox อาจระงับหรือยุติบริการหากค้างชำระค่าบริการ ลูกค้าจะให้ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการและข้อมูลการติดต่อที่ครบถ้วนและถูกต้องแก่ Dropbox หรือตัวแทนจำหน่ายของลูกค้า
  3. ภาษี ค่าบริการจะไม่รวมภาษี และลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบเสียภาษีทั้งหมด Dropbox หรือตัวแทนจำหน่ายของลูกค้าจะเรียกเก็บภาษีเมื่อถูกกำหนดให้ดำเนินการดังกล่าว หากลูกค้าจัดหาใบรับรองการยกเว้นที่ถูกต้องให้ Dropbox หรือตัวแทนจำหน่ายของบริษัท Dropbox จะไม่เก็บภาษีที่ใบรับรองนั้นคุ้มครองอยู่
  4. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ลูกค้าจะเสียยอดสุทธิของภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่เกี่ยวข้องใดก็ตามให้ Dropbox หรือตัวแทนจำหน่ายของบริษัท ลูกค้าและ Dropbox หรือตัวแทนจำหน่ายของลูกค้าที่เกี่ยวข้อง จะร่วมมือกันเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีหัก ณ ที่จ่ายใดก็ตาม หากมีข้อยกเว้น หรือหากมีอัตราการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามสนธิสัญญาที่ลดลง หาก Dropbox หรือตัวแทนจำหน่ายของลูกค้ามีคุณสมบัติได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีหรือได้รับอัตราการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามสนธิสัญญาที่ลดลง Dropbox หรือตัวแทนจำหน่ายของลูกค้าจะจัดหาหลักฐานเอกสารที่สมเหตุสมผลให้ลูกค้า ลูกค้าจะจัดหาหลักฐานที่สมเหตุสมผลให้ Dropbox หรือตัวแทนจำหน่ายของลูกค้า ซึ่งแสดงว่าลูกค้าได้ชำระยอดรวมที่หักหรือหัก ณ ที่จ่ายไว้ให้หน่วยงานที่มีอำนาจที่เกี่ยวข้องแล้ว
  5. การต่ออายุอัตโนมัติและการทดลองใช้งาน หากบัญชีของลูกค้าถูกตั้งค่าให้ต่ออายุโดยอัตโนมัติหรืออยู่ในระยะเวลาการทดลองใช้งาน และลูกค้าได้ให้วิธีการชำระเงินกับ Dropbox สำหรับบริการแล้ว Dropbox (หรือตัวแทนจำหน่ายของลูกค้า) อาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายโดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการทดลองใช้งานหรือเมื่อมีการต่ออายุ เว้นแต่ลูกค้าจะแจ้ง Dropbox (หรือตัวแทนจำหน่ายของลูกค้าตามความเหมาะสม) ว่าลูกค้าต้องการยกเลิกหรือปิดใช้งานการต่ออายุอัตโนมัติ Dropbox อาจแก้ไขอัตราค่าบริการโดยส่งการแจ้งมายังลูกค้าล่วงหน้าอย่างน้อยสามสิบวันก่อนการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายครั้งต่อไป
  6. คำสั่งซื้อ หากลูกค้าต้องการใช้คำสั่งซื้อหรือเลขที่คำสั่งซื้อ ลูกค้า (i) ต้องแจ้งเลขที่คำสั่งซื้อในขณะที่ทำการซื้อ และ (ii) ตกลงว่าข้อตกลงและเงื่อนไขใด ๆ ในคำสั่งซื้อของลูกค้าจะไม่ใช้กับข้อตกลงนี้และจะถือเป็นโมฆะ หากลูกค้าซื้อผ่านตัวแทนจำหน่าย ข้อตกลงและเงื่อนไขใด ๆ จากตัวแทนจำหน่ายของลูกค้าหรือในคำสั่งซื้อระหว่างลูกค้าและตัวแทนจำหน่ายของลูกค้าที่ขัดกับข้อตกลงจะถือเป็นโมฆะ
 6. การระงับชั่วคราว
  1. การระงับบัญชีผู้ใช้ปลายทางโดย Dropbox หากผู้ใช้ปลายทาง (ก) ละเมิดข้อตกลง หรือ (ข) ใช้บริการในลักษณะที่ Dropbox เชื่อได้อย่างมีเหตุผลว่าจะทำให้บริษัทต้องรับผิด หากเป็นเช่นนั้น Dropbox อาจขอให้ลูกค้าระงับหรือยุติบัญชีผู้ใช้ปลายทางที่เกี่ยวข้อง หากลูกค้าไม่สามารถระงับหรือยุติบัญชีผู้ใช้ปลายทางได้ทันที Dropbox อาจดำเนินการดังกล่าวเอง
  2. กรณีฉุกเฉินด้านการรักษาความปลอดภัย หากมีเหตุฉุกเฉินด้านการรักษาความปลอดภัย Dropbox อาจระงับการใช้บริการโดยอัตโนมัติโดยไม่คำนึงถึงส่วนใด ๆ ในเงื่อนไขใด ๆ ในข้อตกลง Dropbox จะใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลทางการค้าเพื่อปรับการระงับใช้ชั่วคราวให้เป็นช่วงแคบที่สุดตามที่จำเป็น เพื่อป้องกันหรือยุติกรณีฉุกเฉินด้านการรักษาความปลอดภัย
 7. สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา
  1. การสงวนสิทธิ์ ข้อตกลงจะไม่ให้ (ก) สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ในข้อมูลลูกค้าแก่ Dropbox หรือ (ข) สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาในบริการหรือเครื่องหมายการค้าของ Dropbox หรือคุณสมบัติต่าง ๆ ของแบรนด์แก่ลูกค้า เว้นแต่จะมีการกำหนดไว้โดยชัดแจ้งในที่นี้
  2. สิทธิ์แบบจำกัด ลูกค้าจะให้เฉพาะสิทธิ์แบบจำกัดแก่ Dropbox ซึ่งจำเป็นอย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้ Dropbox ส่งมอบบริการได้เท่านั้น สิทธิ์แบบจำกัดนี้ยังครอบคลุมผู้รับเหมาช่วงหรือผู้ประมวลผลย่อยเช่นกัน
  3. ข้อเสนอแนะ Dropbox สามารถใช้ ดัดแปลง และนำข้อคิดเห็น ความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใด ๆ ที่ลูกค้าหรือผู้ใช้ปลายทางส่งถึงเรา หรือโพสต์ไว้ในฟอรัมของ Dropbox ไปผนวกรวมกับผลิตภัณฑ์และบริการ ตลอดจนสิทธิ์ในการใช้งานและสิทธิ์ย่อยในการใช้งานของเรา โดยปราศจากข้อผูกพันกับลูกค้า
 8. ระยะเวลา
  1. ระยะเวลาของข้อตกลง ข้อตกลงจะยังคงมีผลบังคับใช้ตลอดระยะเวลา
  2. ระยะเวลาของบริการ Dropbox จะส่งมอบบริการแก่ลูกค้าตลอดช่วงระยะเวลาของบริการ หากไม่มีการตกลงเป็นอย่างอื่นอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร บัญชีผู้ใช้ปลายทางที่ซื้อช่วงระยะเวลาของบริการจะมีระยะเวลาตามสัดส่วน โดยสิ้นสุดในวันสุดท้ายของระยะเวลาของบริการที่มีอยู่ก่อนหน้านี้
  3. การต่ออายุอัตโนมัติ เว้นแต่ว่าจะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในแบบฟอร์มคำสั่งซื้อ ตามระยะเวลาการให้บริการเริ่มต้นหรือระยะเวลาการต่ออายุ การสมัครสมาชิกบริการจะต่ออายุอัตโนมัติสำหรับระยะเวลาการต่ออายุ นอกจากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะแจ้งอีกฝ่ายถึงการยุติเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อยสามสิบวันก่อนวันหมดอายุของระยะเวลาการบริการในขณะนั้น หากลูกค้าได้ให้วิธีการชำระเงินแก่ Dropbox สำหรับการเรียกเก็บเงินแบบเป็นงวดดังที่ระบุในส่วน 5.5 ลูกค้าอาจเลือกที่จะยุติข้อตกลงผ่านแผงควบคุมของผู้ดูแลระบบก่อนวันที่ระยะเวลาการต่ออายุจะเริ่มต้น
 9. การยุติ
  1. ทั่วไป คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดสามารถยุติข้อตกลง รวมถึงแบบฟอร์มคำสั่งซื้อทั้งหมด หาก (i) คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งฝ่าฝืนข้อตกลงนี้อย่างมีนัยสำคัญ และไม่สามารถแก้ไขการฝ่าฝืนดังกล่าวได้ภายในสามสิบวันหลังจากได้รับการแจ้งอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร หรือ (ii) คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งสิ้นสุดการดำเนินธุรกิจ หรือเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีล้มละลายและการพิจารณาคดีดังกล่าวไม่มีการยกฟ้องภายในเก้าสิบวัน Dropbox อาจยุติข้อตกลงนี้และระงับการเข้าถึงบริการของลูกค้าหากกฎหมายกำหนดให้ทำเช่นนั้น หรือในกรณีที่ลูกค้าละเมิดนโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศอย่างร้ายแรง
  2. ผลของการยุติ หากข้อตกลงยุติลง (ก) สิทธิ์และสิทธิ์การใช้งานที่ Dropbox มอบให้แก่ลูกค้าจะสิ้นสุดลงทันที เว้นแต่จะมีการกำหนดไว้ในส่วนนี้ (ข) ก่อนการยุติ ลูกค้าอาจขอระยะเวลาเพิ่มเติมที่สมเหตุสมผลเพื่อส่งออกข้อมูลของลูกค้าที่จัดเก็บไว้ โดยที่ Dropbox อาจเรียกเก็บค่าบริการลูกค้าสำหรับการขยายระยะเวลาเข้าถึงนี้ตามค่าบริการมาตรฐานของ Dropbox ณ ขณะนั้น และ (ค) Dropbox จะลบบัญชีของผู้ใช้ปลายทางใด ๆ และข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในบัญชีของลูกค้าตามระยะเวลาที่สมเหตุสมผลทางการค้าหลังจากที่ได้รับคำขอของผู้ดูแลให้ลบก่อนการยุติบริการ Dropbox อาจทำคู่มือแนะนำให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับวิธีปฎิบัติตามคำขอของผู้ดูแลระบบดังที่ได้ระบุไว้ในวรรค (ค) ของข้อความข้างต้น และลูกค้าจะต้องรับผิดชอบปฏิบัติตามคู่มือแนะนำเหล่านี้เพื่อเริ่มต้นการลบ
  3. การคงการบังคับใช้ ส่วนที่จะยังคงมีผลต่อไปแม้ว่าข้อตกลงจะหมดอายุหรือยุติมีดังนี้ 3.3 (คำขอของบุคคลที่สาม), 5 (การชำระเงิน), 7 (สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา), 9.2 (ผลของการยุติ), 9.3 (การคงการบังคับใช้), 10 (ค่าสินไหมทดแทน), 11 (การปฏิเสธความรับผิด), 12 (การจำกัดความรับผิด), 13 (ข้อพิพาท) และ 14 (เบ็ดเตล็ด) ไม่ว่าจะเป็นกรณีใด ๆ ก่อนหน้าก็ตาม ส่วน 3.3 (คำขอของบุคคลที่สาม) จะถูกยุติ หาก Dropbox ได้ใช้สิทธิ์ในการยุติข้อตกลง
 10. ค่าสินไหมทดแทน
  1. โดยลูกค้า ลูกค้าจะชำระค่าสินไหมทดแทน คุ้มครอง และชดใช้ค่าเสียหายแก่ Dropbox จากการรับผิด ความเสียหาย และค่าใช้จ่ายใด ๆ (รวมถึงการชำระหนี้และค่าใช้จ่ายของทนายความที่สมเหตุสมผล) ที่เกิดจากการอ้างสิทธิ์ใด ๆ ก็ตามต่อ Dropbox และบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องกับ (ก) ข้อมูลลูกค้า (ข) โดเมนลูกค้า หรือ (ค) การใช้บริการนี้ของลูกค้าหรือผู้ใช้ปลายทางของลูกค้าที่ฝ่าฝืนข้อตกลงนี้
  2. โดย Dropbox Dropbox จะชำระค่าสินไหมทดแทน คุ้มครอง และชดใช้ค่าเสียหายแก่ลูกค้าจากการรับผิด ความเสียหาย และค่าใช้จ่ายใด ๆ (รวมถึงการชำระหนี้และค่าใช้จ่ายของทนายความที่สมเหตุสมผล) ที่เกิดจากการอ้างสิทธิ์ใด ๆ ก็ตามต่อลูกค้าภายใต้ข้อกล่าวหาว่าเทคโนโลยีของ Dropbox ที่ใช้เพื่อส่งมอบบริการแก่ลูกค้าฝ่าฝืนหรือทำให้มีการใช้ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า สิทธิบัตรของสหรัฐอเมริกา หรือสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าของบุคคลที่สามในทางที่ผิด อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตาม Dropbox จะไม่มีข้อผูกพันหรือต้องรับผิดภายใต้ส่วนนี้อันเกิดจาก (ก) การใช้บริการภายใต้รูปแบบที่มีการดัดแปลงหรือใช้ร่วมกับสาระสำคัญใด ๆ ที่ Dropbox ไม่ได้จัดทำขึ้น และ (ข) เนื้อหา ข้อมูล หรือข้อมูลดิบที่ลูกค้า ผู้ใช้ปลายทาง หรือบุคคลที่สามอื่น ๆ จัดหามา
  3. การละเมิดที่อาจเกิดขึ้น หาก Dropbox เชื่อว่ามีการละเมิดการใช้บริการหรือซอฟต์แวร์ หรืออาจถูกกล่าวหาว่ามีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามแล้ว Dropbox อาจ (ก) ดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ์สำหรับลูกค้าโดยใช้ค่าใช้จ่ายของ Dropbox เอง เพื่อให้สามารถใช้บริการหรือซอฟต์แวร์ได้ต่อไป (ข) จัดหาบริการทดแทนที่ใช้งานได้ที่เทียบเท่าซึ่งไม่มีการละเมิด หรือ (ค) แก้ไขบริการหรือซอฟต์แวร์เพื่อมิให้มีการละเมิดใด ๆ อีกต่อไป หาก Dropbox ไม่เชื่อว่าทางเลือกที่ระบุไว้ในส่วนนี้สมเหตุสมผลทางการค้า Dropbox อาจระงับหรือยุติการใช้บริการหรือซอฟต์แวร์ที่ได้รับผลกระทบนั้นของลูกค้า โดยมีการคืนเงินค่าบริการหรือซอฟต์แวร์ที่ได้ชำระมาแล้วให้ตามสัดส่วน
  4. ทั่วไป คู่สัญญาฝ่ายที่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจะต้องแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบเกี่ยวกับการอ้างสิทธิ์ทันที และให้ความร่วมมือกับคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งในการแก้ต่างการอ้างสิทธิ์ดังกล่าว คู่สัญญาฝ่ายที่ชำระค่าสินไหมทดแทนมีสิทธิ์และการควบคุมอย่างเต็มที่ในการแก้ต่างดังกล่าว เว้นแต่ว่า (ก) การชำระหนี้ใด ๆ ที่กำหนดให้คู่สัญญาฝ่ายที่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนต้องยอมรับในความรับผิดนั้นกำหนดให้มีการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า โดยจะไม่มีการระงับหรือล่าช้าอย่างไม่สมเหตุสมผล และ (ข) คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งอาจร่วมในการแก้ต่างนั้นโดยใช้ที่ปรึกษาของตนเองและออกค่าใช้จ่ายเอง ค่าสินไหมทดแทนข้างต้นคือวิธีเยียวยาเพียงประการเดียวของ Dropbox และลูกค้าภายใต้ข้อตกลงสำหรับการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามโดยอีกฝ่ายหนึ่ง
 11. การปฏิเสธการรับผิดชอบ
  1. ทั่วไป บริการและซอฟต์แวร์นี้จะให้ในรูปแบบ "ตามที่เป็น" ทั้งนี้ ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต เว้นแต่จะระบุไว้โดยชัดแจ้งในข้อตกลง ลูกค้าและ Dropbox และบริษัทในเครือ ผู้จัดหา และผู้จัดจำหน่ายจะไม่ให้การรับประกันในลักษณะใด ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย การรับประกันตามกฎหมายหรือลักษณะอื่นใด รวมถึงการรับประกันความความสามารถในเชิงพาณิชย์และความเหมาะสมในการใช้งานที่เฉพาะเจาะจง หรือการไม่ละเมิดสิทธิ์ ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบในการใช้บริการหรือซอฟต์แวร์ตามข้อตกลงที่กำหนดไว้ในที่นี้ และการสำรองข้อมูลใด ๆ ที่จัดเก็บไว้ในบริการ
  2. บริการเบต้า
   1. การใช้งานตามดุลยพินิจของลูกค้า แม้อาจมีข้อความใด ๆ ที่ขัดกันในข้อตกลง (ก) ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการเบต้าตามวิจารณญาณของลูกค้าแต่เพียงผู้เดียว (ข) บริการเบต้าอาจไม่ได้รับการสนับสนุนและอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อใดก็ตามโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (ค) บริการเบต้าอาจไม่ยังไม่เสถียรหรือพร้อมใช้งานเหมือนบริการ (ง) บริการเบต้าอาจไม่ผ่านมาตรการในการรักษาความปลอดภัยและการตรวจสอบดังที่บริการผ่านมาแล้ว และ (จ) Dropbox จะไม่รับผิดกรณีใด ๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับบริการเบต้า การใช้งานถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง
   2. ข้อคิดเห็น Dropbox ให้บริการเบต้าเพื่อรับข้อคิดเห็นของผู้ใช้ เพื่อแลกเปลี่ยนกับการใช้บริการเบต้า ลูกค้ายอมรับว่า Dropbox สามารถติดต่อลูกค้าและผู้ใช้ปลายทางของลูกค้าเพื่อรับข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบริการเบต้าได้ ลูกค้าตกลง (i) และขอโอนสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมดในข้อคิดเห็นใด ๆ ให้ Dropbox และ (ii) ให้ความช่วยเหลือใด ๆ ตามสมควรแก่ Dropbox ที่จำเป็นต่อการจัดทำเอกสารและรักษาสิทธิ์ของ Dropbox ในข้อคิดเห็น ข้อคิดเห็นนี้อาจรวมถึงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รายงานข้อผิดพลาด และการวิเคราะห์ด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร
   3. การรักษาความลับ บริการเบต้าจะเป็นความลับจนกว่า Dropbox จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ลูกค้าจะใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบริการเบต้าไว้เป็นความลับ รวมถึงอย่างน้อยที่สุดคือมาตรการในลักษณะที่คล้ายกับที่ลูกค้าใช้เพื่อปกป้องข้อมูลความลับของตนเอง ลูกค้าจะไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบริการเบต้าแก่บุคคลที่สามรายใดก็ตาม และจะรักษาคุณสมบัติและฟังก์ชันใหม่ ๆ ไว้เป็นความลับจนกว่า Dropbox จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ลูกค้าอาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบริการเบต้าตามขอบเขตที่กฎหมายหรือข้อบังคับกำหนดหากลูกค้าแจ้ง Dropbox ล่วงหน้าอย่างสมเหตุสมผลและเป็นลายลักษณ์อักษรตามขอบเขตที่มีการอนุญาต เพื่อที่ Dropbox จะได้สามารถหาวิธีป้องกันหรือจำกัดการเปิดเผยนั้น
 12. การจำกัดความรับผิด
  1. การจำกัดความรับผิดทางอ้อม ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายกำหนด ลูกค้าและ Dropbox ตลอดจนบริษัทในเครือ ผู้จัดหา และผู้จัดจำหน่ายจะไม่รับผิดภายใต้ข้อตกลงสำหรับ (I) ความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายจำเพาะ ความเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา ความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง ความเสียหายที่เป็นการตักเตือนหรือเชิงลงโทษ หรือ (II) การสูญเสียการใช้ ข้อมูล ธุรกิจ รายได้ หรือผลกำไร (ในแต่ละกรณีไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม) แม้ว่าคู่สัญญาฝ่ายดังกล่าวจะรับทราบหรือควรได้รับทราบถึงความเป็นไปได้ในการเกิดความเสียหายนั้นแล้วก็ตาม หรือแม้ว่าการเยียวยานั้นจะไม่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่สำคัญก็ตาม เว้นแต่ว่าจะมีข้อผูกพันในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของ Dropbox หรือลูกค้า
  2. การจำกัดจำนวนเงินในการรับผิด ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายกำหนด การรับผิดโดยรวมของ Dropbox ภายใต้ข้อตกลงจะต้องน้อยกว่าหรือไม่เกิน 100,000 ดอลลาร์ หรือน้อยกว่าหรือไม่เกินจำนวนเงินที่ลูกค้าชำระให้แก่ Dropbox ในระหว่างสิบสองเดือนก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุเรียกร้องให้มีการรับผิดดังกล่าว
 13. ข้อพิพาท
  1. การระงับอย่างไม่เป็นทางการ ก่อนที่จะยื่นการอ้างสิทธิ์ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตกลงที่จะพยายามระงับข้อพิพาทโดยติดต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายผ่านกระบวนการแจ้งตามที่ระบุไว้ในส่วน 14.6 หากข้อพิพาทดังกล่าวไม่สามารถระงับได้ภายในสามสิบวันหลังจากการแจ้ง ลูกค้าหรือ Dropbox อาจนำข้อพิพาทนั้นเข้าสู่การพิจารณาคดีอย่างเป็นทางการต่อไป
  2. การอนุญาโตตุลาการ ลูกค้าและ Dropbox ตกลงที่จะให้ระงับการอ้างสิทธิ์ใดก็ตามเกี่ยวกับข้อตกลงหรือบริการผ่านการอนุญาโตตุลาการที่เป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพัน เว้นแต่จะกำหนดไว้ด้านล่างนี้ สมาคมอนุญาโตตุลาการของสหรัฐอเมริกา (American Arbitration Association หรือ AAA) จะทำหน้าที่บริหารจัดการการตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการภายใต้กฎอนุญาโตตุลาการเชิงพาณิชย์ การอนุญาโตตุลาการจะมีขึ้นในซานฟรานซิสโก (แคลิฟอร์เนีย) หรือในสถานที่อื่นใดก็ตามที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร
  3. ข้อยกเว้นของการอนุญาโตตุลาการ คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอาจยื่นให้มีการพิจารณาคดีในศาลรัฐบาลกลางหรือศาลประจำรัฐของเคาน์ตีซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย เพื่อให้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้หยุดการใช้บริการที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือการใช้บริการในทางที่ผิด หรือการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาโดยไม่มีกระบวนการแจ้งข้อพิพาทอย่างไม่เป็นทางการในเบื้องต้นตามที่ระบุไว้ข้างต้น ทั้งลูกค้าและ Dropbox ยินยอมให้ดำเนินการในสถานที่และเขตอำนาจส่วนบุคคลที่นั่น
  4. ไม่มีการฟ้องคดีในนามกลุ่มบุคคล ลูกค้าสามารถระงับข้อพิพาทกับ Dropbox เป็นรายบุคคลเท่านั้น และจะไม่ยื่นการอ้างสิทธิ์ในการฟ้องคดีในนามกลุ่มบุคคล การรวมคดีพิจารณา หรือการฟ้องคดีโดยผู้แทน ไม่อนุญาตให้ใช้การอนุญาโตตุลาการในนามกลุ่มบุคคล การฟ้องคดีในนามกลุ่มบุคคล การฟ้องคดีโดยทนายความเอกชน และการรวมกับการอนุญาโตตุลาการอื่น ๆ
 14. เบ็ดเตล็ด
  1. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลง Dropbox อาจแก้ไขข้อตกลงนี้เป็นครั้งคราว และจะมีการประกาศเนื้อหาของข้อตกลงฉบับล่าสุดไว้บนเว็บไซต์ของ Dropbox Business เสมอ หากการแก้ไขดังกล่าวนั้นเป็นการแก้ไขในส่วนสาระสำคัญ Dropbox จะแจ้งให้ลูกค้าทราบ (เช่น โดยการส่งอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชีที่มีผลนั้น) ทั้งนี้โดยอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของ Dropbox แต่เพียงผู้เดียว การแก้ไขอื่น ๆ อาจประกาศในบล็อกของ Dropbox หรือหน้าแสดงข้อตกลง และลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อความประกาศเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอ เมื่อลูกค้าเข้าถึงหรือใช้บริการของเราต่อไปหลังจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นมีผลบังคับใช้แล้ว ถือว่าลูกค้าตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงที่ได้รับการแก้ไขแล้ว หากลูกค้าไม่ยอมรับในข้อตกลงต่าง ๆ ของข้อตกลงที่มีการแก้ไขนี้ ลูกค้าสามารถยุติบริการนี้ได้ภายในสามสิบวันหลังจากได้รับหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลง
  2. ข้อตกลงทั้งหมด ข้อตกลงมีผลเหนือข้อตกลงหรือความเข้าใจก่อนหน้านี้ใด ๆ ก็ตามระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย และถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ สิ่งที่แนบมากับข้อตกลงทางธุรกิจนี้ ข้อตกลงในการประมวลผลข้อมูล ใบแจ้งหนี้ลูกค้า และแบบฟอร์มคำสั่งซื้อทั้งหมดที่ดำเนินการโดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายรวมอยู่ในข้อตกลงในที่นี้ตามการอ้างอิงนี้
  3. การตีความข้อตกลงที่ขัดกัน หากในเอกสารต่าง ๆ ที่ประกอบกันเป็นข้อตกลงมีสิ่งที่ขัดกัน เอกสารดังกล่าวจะควบคุมตามลำดับต่อไปนี้ ใบแจ้งหนี้ เอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ แบบฟอร์มคำสั่งซื้อ ข้อตกลงทางธุรกิจ ข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อตกลงจะถือว่าเป็นข้อมูลที่เป็นความลับของ Dropbox และลูกค้าจะไม่เปิดเผยข้อมูลให้บุคคลที่สามใด ๆ ทราบ ลูกค้ายอมรับว่าข้อตกลงและเงื่อนไขใดก็ตามบนคำสั่งซื้อของลูกค้าจะไม่มีผลกับข้อตกลงและจะเป็นโมฆะ หากผู้ใช้ต้องคลิกผ่านข้อตกลงการใช้บริการเพื่อใช้บริการ การคลิกผ่านข้อตกลงเหล่านั้นจะมีผลรองจากข้อตกลงนี้และข้อตกลงจะควบคุมหากมีสิ่งที่ขัดกัน
  4. กฎหมายที่ใช้บังคับ ข้อตกลงนี้จะอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายแคลิฟอร์เนีย ยกเว้นแต่จะขัดกับหลักของกฎหมาย
  5. การเป็นโมฆะเป็นบางส่วน บทบัญญัติที่ไม่สามารถบังคับใช้ได้จะได้รับการแก้ไขเพื่อแสดงถึงเจตนาของคู่สัญญา และเฉพาะในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อทำให้ข้อกำหนดเหล่านั้นสามารถบังคับใช้ได้ ส่วนบทบัญญัติอื่น ๆ ที่เหลือของข้อตกลงนี้จะยังคงมีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์ต่อไป
  6. หนังสือแจ้ง หนังสือแจ้งต้องส่งทางบริการจัดส่งทางอีเมล ไปรษณีย์ชั้นหนึ่ง ไปรษณีย์อากาศ หรือไปรษณีย์แบบข้ามคืน และถือว่าได้ส่งมอบให้แล้วเมื่อได้รับ หนังสือแจ้งถึงลูกค้าอาจส่งไปยังที่อยู่อีเมลของบัญชีที่ใช้งาน และถือว่าได้ส่งมอบให้แล้วเมื่อได้ส่งออกไป หนังสือแจ้งถึง Dropbox ต้องส่งไปยังฝ่ายกฎหมายของ Dropbox ที่ contractnotices@dropbox.com พร้อมส่งสำเนาไปยัง Dropbox, Inc., P.O. Box 77767, San Francisco, CA 94107 จ่าหน้าถึง Legal Department
  7. การสละสิทธิ์ การสละสิทธิ์ในเหตุผิดข้อสัญญาใด ๆ จะไม่เป็นการสละสิทธิ์ในเหตุผิดข้อสัญญาใด ๆ ที่เกิดขึ้นตามมาด้วย
  8. การโอนสิทธิ์ ลูกค้าไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือโอนย้ายส่วนใด ๆ ของข้อตกลง หรือสิทธิ์หรือข้อผูกพันใด ๆ ภายใต้ข้อตกลง โดยปราศจากการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Dropbox ยกเว้นว่าลูกค้าอาจโอนสิทธิ์ของข้อตกลงให้องค์กรที่คงอยู่ซึ่งเกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ หรือการขายสินทรัพย์ทั้งหมดหรือรวมทั้งหมดโดยการแจ้ง Dropbox เป็นลายลักษณ์อักษร Dropbox ไม่สามารถโอนสิทธิ์ของข้อตกลงโดยไม่ได้แจ้งให้ลูกค้าทราบ เว้นเสียแต่ว่า Dropbox อาจโอนสิทธิ์ของข้อตกลง หรือสิทธิ์หรือข้อผูกพันภายใต้ข้อตกลงให้แก่บริษัทในเครือหรือที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ การปรับโครงสร้างบริษัท หรือการขายสินทรัพย์ทั้งหมดหรือส่วนสำคัญของสินทรัพย์ทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ความพยายามอื่น ๆ ในการโอนย้ายหรือการโอนสิทธิ์จะเป็นโมฆะ
  9. ไม่มีตัวแทน Dropbox และลูกค้าไม่ใช่หุ้นส่วนหรือตัวแทนตามกฎหมาย แต่เป็นผู้รับเหมาอิสระ
  10. การรับเหมาช่วง ลูกค้ายินยอมให้ Dropbox ทำการแต่งตั้งผู้รับเหมาช่วง รวมถึงผู้ประมวลผลย่อยเพื่อให้บริการ Dropbox จะยังคงรับผิดต่อการกระทำหรือการละเว้นการกระทำทั้งหมดของผู้รับเหมาช่วงหรือผู้ประมวลผลย่อย และข้อผูกพันตามสัญญาช่วงใดก็ตาม Dropbox จะแสดงรายชื่อผู้ประมวลผลย่อยในปัจจุบันไว้ที่ https://assets.dropbox.com/documents/en/legal/subprocessors-dfb-013118.pdf หรือลิงก์อื่นตามที่ Dropbox แจ้งเป็นครั้งคราว Dropbox อาจเพิ่มหรือลบผู้ประมวลผลย่อยเป็นครั้งคราว Dropbox จะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับผู้ประมวลผลย่อยใหม่ผ่านกลไกการสมัครสมาชิกที่อธิบายไว้ในรายชื่อผู้ประมวลผลย่อยในลิงก์ข้างต้น หากลูกค้าคัดค้านการเปลี่ยนแปลง ลูกค้าจะต้องแจ้งการคัดค้านดังกล่าวให้ Dropbox ทราบที่ privacy@dropbox.com รวมถึงรายละเอียดที่เหมาะสมซึ่งสนับสนุนข้อกังวลของลูกค้าภายในหกสิบวันนับจากได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงจาก Dropbox หรือหากลูกค้ายังไม่ได้สมัครสมาชิกเพื่อรับการแจ้งนี้ ลูกค้าจะต้องแจ้งภายในหกสิบวันนับจากวันที่ Dropbox เผยแพร่การเปลี่ยนแปลง Dropbox จะใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์เพื่อทบทวนและตอบสนองต่อการคัดค้านของลูกค้าภายในสามสิบวันนับจากได้รับการคัดค้านของลูกค้า การตอบสนองของ Dropbox ต่อการคัดค้านของลูกค้าจะรวมถึง อย่างน้อยที่สุดคือ การรองรับอย่างสมเหตุสมผล (หากมี) ที่ลูกค้าหรือ Dropbox สามารถใช้เพื่อจำกัดหรือป้องกันไม่ให้ผู้ประมวลผลย่อยใหม่ทำหน้าที่เป็นผู้ประมวลผลย่อยข้อมูลลูกค้าเมื่อลูกค้าใช้บริการ หาก Dropbox ไม่ตอบสนองต่อการคัดค้านของลูกค้าตามที่อธิบายไว้ข้างต้นหรือไม่สามารถรองรับการคัดค้านของลูกค้าอย่างสมเหตุสมผลได้ ลูกค้าอาจยุติข้อตกลงนี้โดยแจ้งให้ Dropbox ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร (ก) ภายในสามสิบวันนับจากได้รับการตอบสนองของ Dropbox ที่ไม่สอดคล้องกับข้อ 14.10 นี้ หรือ (ข) หาก Dropbox ไม่ตอบสนองภายในสามสิบวันนับจากครบกำหนดวันที่ Dropbox จะต้องตอบสนอง
  11. เหตุสุดวิสัย Dropbox และลูกค้าจะไม่ต้องรับผิดต่อการดำเนินการที่ต่ำกว่ามาตรฐานกำหนด อันเนื่องมาจากเงื่อนไขที่เกินขอบเขตการควบคุมที่สมเหตุสมผลของคู่สัญญา (เช่น ภัยพิบัติจากธรรมชาติ สงครามหรือการก่อการร้าย เหตุจลาจล สภาพแรงงาน การดำเนินการของภาครัฐ และการรบกวนสัญญาณอินเทอร์เน็ต) เว้นเสียแต่จะมีข้อผูกพันในการชำระเงิน
  12. ไม่มีผู้รับผลประโยชน์บุคคลที่สาม ข้อตกลงจะไม่มีผู้รับผลประโยชน์บุคคลที่สาม ทั้งนี้ โดยปราศจากการจำกัดส่วนนี้ ผู้ใช้ปลายทางของลูกค้าจะไม่ใช่ผู้รับผลประโยชน์บุคคลที่สามสำหรับสิทธิ์ของลูกค้าภายใต้ข้อตกลง
 15. คำนิยาม
  • "นโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ" หมายถึง นโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศของ Dropbox ที่ระบุอยู่ที่ลิงก์ต่อไปนี้หรือลิงก์อื่นที่ Dropbox อาจแจ้ง https://www.dropbox.com/acceptable_use
  • "ข้อมูลบัญชี" หมายถึง ข้อมูลบัญชีและข้อมูลติดต่อที่ส่งไปยังบริการโดยลูกค้าหรือผู้ใช้ปลายทาง
  • "ผู้ดูแลระบบ" หมายถึง ผู้ใช้ปลายทางทางเทคนิคที่ลูกค้ามอบหมาย ผู้ซึ่งควบคุมดูแลบริการสำหรับผู้ใช้ปลายทางในนามลูกค้า ผ่านหลายระดับ
  • "บัญชีผู้ดูแลระบบ" หมายถึง บัญชีการดูแลระบบที่ Dropbox จัดหาให้ลูกค้าเพื่อการควบคุมดูแลบริการ
  • "แผงควบคุมของผู้ดูแลระบบ" หมายถึง เครื่องมือออนไลน์ที่ Dropbox จัดหาให้ลูกค้าเพื่อใช้ในการควบคุมดูแลบริการ
  • "บริษัทในเครือ" หมายถึง องค์กรใดก็ตามที่ควบคุม ถูกควบคุมโดย หรืออยู่ภายใต้การควบคุมทั่วไปกับคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง โดยที่ "การควบคุม" หมายถึง ความสามารถในการกำหนดทิศทางการจัดการและนโยบายขององค์กร
  • "ข้อตกลง" ซึ่งเรียกรวมกันว่า ข้อตกลงทางธุรกิจนี้ หมายถึง แบบฟอร์มคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องแต่ละรายการ ข้อตกลงในการประมวลผลข้อมูล และหากมี ข้อตกลงพันธมิตรธุรกิจ HIPAA และเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการใด ๆ ที่เข้าทำโดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย
  • "บริการเบต้า" หมายถึง บริการหรือคุณสมบัติที่ถูกระบุเป็นอัลฟา เบต้า ตัวอย่าง การเข้าถึงก่อนใคร หรือการประเมินผล หรือคำหรือวลีที่มีความหมายคล้ายกัน
  • "การอ้างสิทธิ์" หมายถึง การอ้างสิทธิ์โดยบุคคลที่สาม รวมถึงการลงโทษตามกฎหมายด้วย
  • "ข้อมูลลูกค้า" หมายถึง ข้อมูลที่จัดเก็บ ข้อมูลบัญชี และข้อความ ความคิดเห็น ข้อมูลที่มีโครงสร้าง ภาพ และเนื้อหาอื่น ๆ ที่ลูกค้าหรือผู้ใช้ปลายทางส่งไปยังบริการ
  • "โดเมนลูกค้า" หมายถึง ชื่อโดเมนอินเทอร์เน็ตของลูกค้า
  • "ข้อตกลงในการประมวลผลข้อมูล" หมายถึง ข้อตกลงกับ Dropbox ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลของสหภาพยุโรปดังที่ได้ระบุไว้ในลิงก์ต่อไปนี้ https://assets.dropbox.com/documents/en/legal/dfb-data-processing-agreement.pdf หรือลิงก์อื่นที่ Dropbox อาจจัดหาให้
  • "EEA" หมายถึง เขตเศรษฐกิจยุโรป
  • "วันที่มีผลบังคับใช้" หมายถึง วันที่ที่คู่สัญญาลงนามในข้อตกลงทางธุรกิจนี้ครั้งล่าสุด
  • "ผู้ใช้ปลายทาง" หมายถึง ผู้ใช้บัญชีบริการของลูกค้า ผู้ใช้ปลายทางอาจรวมถึงพนักงานและที่ปรึกษาของลูกค้าและของบริษัทในเครือของลูกค้า
  • "บัญชีผู้ใช้ปลายทาง" หมายถึง บัญชีที่ Dropbox เป็นผู้โฮสต์ที่ลูกค้าสร้างขึ้นผ่านบริการสำหรับผู้ใช้ปลายทาง
  • "กฎหมายคุ้มครองข้อมูลของสหภาพยุโรป" หมายถึง กฎหมายที่นำข้อบังคับการคุ้มครองข้อมูลทั่วไปของสหภาพยุโรป (2016/679) มาใช้ และกฎหมายใด ๆ ที่นำมาใช้ในแต่ละรัฐของสหภาพยุโรปในขอบเขตที่มีผลบังคับใช้และสามารถใช้ได้เป็นครั้งคราว
  • "โปรแกรมกรอบข้อตกลงการโอนข้อมูลระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา (EU-US Privacy Shield)" หมายถึง กรอบโปรแกรมการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาและหลักการตามที่ระบุโดยกระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกาและคณะกรรมาธิการยุโรปเกี่ยวกับการรวบรวม การใช้ และการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจากรัฐสมาชิกสหภาพยุโรป
  • "คุณสมบัติที่ยกเว้น" หมายถึง บริการหรือคุณสมบัติที่แสดงไว้ที่นี่ https://assets.dropbox.com/documents/en-us/legal/dfb-services-exceptions.pdf ซึ่ง Dropbox อาจอัปเดตรายการเป็นครั้งคราว โดยมีเงื่อนไขว่าคุณสมบัติที่ไม่ใช่เบต้าที่รวมอยู่ในบริการ ณ วันที่มีผลบังคับใช้จะไม่ถูกส่งไปยังรายการคุณสมบัติที่ยกเว้นในระหว่างช่วงระยะเวลา
  • "กฎหมายควบคุมการส่งออก" หมายถึง กฎหมายและข้อบังคับการส่งออกและการส่งออกซ้ำที่บังคับใช้ทั้งหมด รวมถึงข้อบังคับการควบคุมดูแลการส่งออก (Export Administration Regulations ("EAR")) ที่กระทรวงพาณิชย์สหรัฐดูแล การคว่ำบาตรทางการค้าและเศรษฐกิจที่สำนักงานควบคุมสินทรัพย์ต่างประเทศของกระทรวงการคลังดูแล และข้อบังคับการนำเข้าและส่งออกอาวุธข้ามชาติ (International Traffic in Arms Regulations ("ITAR")) ที่กระทรวงการต่างประเทศดูแล
  • "ค่าบริการ" หมายถึง ยอดที่ Dropbox เรียกเก็บลูกค้าสำหรับบริการ
  • "ข้อตกลงพันธมิตรธุรกิจ HIPAA" หมายถึง ข้อตกลงระหว่างลูกค้าและ Dropbox ที่ให้รายละเอียดข้อผูกพันของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับ "ข้อมูลสุขภาพที่ได้รับการคุ้มครอง" ภายใต้กฎความเป็นส่วนตัว HIPAA (45 C.F.R. มาตรา 164.051)
  • "ระยะเวลาเริ่มต้นใช้บริการ" หมายถึง ระยะเวลาสำหรับบริการที่เกี่ยวข้องที่เริ่มต้นในวันที่จัดหาบริการและคงอยู่ต่อไปตลอดช่วงเวลาที่ระบุในแบบฟอร์มคำสั่งซื้อ
  • "สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา" หมายถึง สิทธิ์ในปัจจุบันและอนาคตที่ครอบคลุมทั่วโลกภายใต้สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า เครื่องหมายการค้า ธรรมสิทธิ์ และสิทธิ์ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันอื่น ๆ
  • "แบบฟอร์มคำสั่งซื้อ" หมายถึง เอกสารการสั่งซื้อหรือหน้าสั่งซื้อสำหรับบริการ
  • "ข้อมูลส่วนบุคคล" "กระบวนการ" และ "การประมวลผล"" มีความหมายตามนิยามที่ได้ระบุไว้ในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลของสหภาพยุโรป
  • "วันที่จัดหาบริการ" คือ วันที่ที่ Dropbox ทำให้บริการพร้อมใช้งานสำหรับลูกค้า
  • "ระยะเวลาการต่ออายุ" หมายถึง ระยะเวลาการต่ออายุสิบสองเดือนหลังจากระยะเวลาเริ่มต้นใช้บริการหรือระยะเวลาการต่ออายุก่อนหน้านี้ เว้นแต่ว่าคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะตกลงเป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร ระยะเวลาการต่ออายุจะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มคำสั่งซื้อ
  • "กรณีฉุกเฉินด้านการรักษาความปลอดภัย" หมายถึง (i) การใช้บริการที่ขัดขวางหรืออาจขัดขวางการให้บริการ การใช้งานบริการของลูกค้ารายอื่น หรือโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้เพื่อส่งมอบบริการ หรือ (ii) การเข้าถึงบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตของบุคคลที่สาม
  • "มาตรการรักษาความปลอดภัย" หมายถึง มาตรการรักษาความปลอดภัยเชิงด้านเทคนิคและเชิงองค์กรดังที่ได้อธิบายไว้ใน https://assets.dropbox.com/documents/en/legal/security-measures.pdf หรือลิงก์อื่นที่ Dropbox อาจจัดหาให้
  • "บริการ" หมายถึง บริการที่ลูกค้าสั่งซื้อในแบบฟอร์มคำสั่งซื้อ หากลูกค้าสั่งซื้อ Dropbox Business โปรดดูคำอธิบายเกี่ยวกับบริการที่ https://www.dropbox.com/business/plans-comparison หรือลิงก์อื่นที่ Dropbox อาจระบุไว้ บริการอื่นใดจะได้รับการอ้างอิงไว้ในแบบฟอร์มคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้อง
  • "เอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ" หมายถึง เอกสารที่แนบมากับแบบฟอร์มคำสั่งซื้อ ซึ่งแสดงรายการบริการเฉพาะและรวมถึงข้อตกลงและเงื่อนไขเฉพาะสำหรับบริการเหล่านั้น
  • "ระยะเวลาบริการ" หมายถึง ระยะเวลาเริ่มใช้บริการและระยะเวลาการต่ออายุทั้งหมดสำหรับบริการที่เกี่ยวข้อง
  • "ขีดจำกัดบริการ" หมายถึง อัตรา การจัดเก็บ ผู้ใช้ปลายทาง หรือขีดจำกัดอื่น ๆ ต่อการใช้บริการของลูกค้าตามที่อธิบายไว้ในแบบฟอร์มคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้อง
  • "ซอฟต์แวร์" หมายถึง ซอฟต์แวร์ไคลเอนท์ที่จัดหาให้เป็นส่วนหนึ่งของบริการ ไม่ว่าโดยตรงโดย Dropbox หรือผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายของบุคคลที่สาม เช่น ร้านค้าแอป
  • "ข้อมูลที่จัดเก็บ" หมายถึง ไฟล์ที่ลูกค้าหรือผู้ใช้ปลายทางอัปโหลดไปยังบริการโดยใช้ซอฟต์แวร์
  • "ผู้รับเหมาช่วง" หมายถึง องค์กรที่ Dropbox มอบให้รับเหมาช่วงข้อผูกพันของ Dropbox ภายใต้ข้อตกลง
  • "บริษัทประมวลผลย่อย" หมายถึง องค์กรที่ตกลงที่จะประมวลผลข้อมูลของลูกค้าในนามของ Dropbox หรือในนามของบริษัทประมวลผลย่อยอื่นของ Dropbox เพื่อส่งมอบบริการ
  • "ภาษี" หมายถึง ภาษีการขาย การใช้ มูลค่าเพิ่ม สินค้าและบริการ การบริโภค ภาษีสรรพสามิต อากรแสตมป์ท้องถิ่น หรือภาษีอื่น (รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่แต่ ISS, CIDE, PIS, CONFINS) อากรหรือการเรียกเก็บอื่นในประเภทหรือลักษณะใดก็ตาม ไม่รวมภาษีที่คำนวณจากรายได้สุทธิของ Dropbox ที่เชื่อมโยงกับบริการหรือซอฟต์แวร์ รวมถึงค่าปรับหรือผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องใดก็ตาม
  • "ระยะเวลา" หมายถึง ระยะเวลาของข้อตกลงที่เริ่มในวันที่มีผลบังคับใช้ และดำเนินต่อไปจนถึงช่วงก่อน (i) การสิ้นสุดระยะเวลาบริการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด หรือ (ii) การยุติข้อตกลงตามที่กำหนดไว้ในที่นี้
  • "คำขอของบุคคลที่สาม" หมายถึง คำขอจากบุคคลที่สามเพื่อขอบันทึกเกี่ยวกับการใช้บริการของผู้ใช้ปลายทาง รวมถึงข้อมูลจากภายในหรือที่มาจากบัญชีผู้ใช้ปลายทางหรือจากบัญชีบริการของลูกค้า คำขอของบุคคลที่สามอาจรวมถึงหมายค้น คำสั่งศาล หรือหมายศาล หรือคำขออื่นใดที่มีการลงนามยินยอมจากผู้ใช้ปลายทางหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของผู้ใช้ปลายทางเพื่ออนุญาตให้เปิดเผยข้อมูล
  • "ภาษีหัก ณ ที่จ่าย" หมายถึง ภาษีเงินได้ใดๆ ที่เรียกเก็บจาก Dropbox หรือตัวแทนจำหน่ายของลูกค้า ซึ่งกฎหมายกำหนดให้ต้องหัก ณ ที่จ่ายหรือหักออกจากการชำระเงินให้กับ Dropbox หรือตัวแทนจำหน่ายของลูกค้า

คำแปลนี้จัดให้ไว้เพื่อความสะดวกเพียงเท่านั้น หากมีข้อขัดแย้งใดๆ ให้ยึดถือ เวอร์ชันภาษาอังกฤษ ไว้เป็นหลัก

นโยบาย DMCA ของ Dropbox

Dropbox (“Dropbox”) เคารพสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น และคาดหวังให้ผู้ใช้ของเราเคารพในสิทธิ์ดังกล่าวเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ โดยเป็นไปตามกฎหมาย Digital Millennium Copyright Act of 1998 เนื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่องนี้สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของ U.S. Copyright Office ที่ http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf Dropbox จะตอบกลับข้อกล่าวอ้างถึงการละเมิดลิขสิทธิ์ในการใช้งานบริการ Dropbox และ/หรือเว็บไซต์ Dropbox (“เว็บไซต์”) ได้อย่างฉับไว หากข้อกล่าวอ้างดังกล่าว รายงานไปยังตัวแทนลิขสิทธิ์ที่ได้รับมอบหมายของ Dropbox ตามที่ระบุไว้ในตัวอย่างข้อความแจ้งด้านล่างนี้

หากคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือได้รับอนุญาตให้ดำเนินการภายใต้สิทธิ์จำเพาะของลิขสิทธิ์ โปรดรายงานข้อกล่าวหาในการละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่งเกิดขึ้นบนหรือผ่านเว็บไซต์นั้น โดยกรอกแบบฟอร์ม "ข้อความแจ้ง DMCA เกี่ยวกับข้อกล่าวหาการละเมิดลิขสิทธิ์" และส่งไปที่ตัวแทนลิขสิทธิ์ที่ได้รับมอบหมายของ Dropbox เมื่อได้รับข้อความแจ้งดังกล่าวตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง Dropbox จะดำเนินการภายใต้ดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวตามที่เราเห็นสมควร ซึ่งรวมถึงการลบเนื้อหาที่มีปัญหาดังกล่าวออกจากเว็บไซต์ของเรา

ข้อความแจ้ง DMCA เกี่ยวกับข้อกล่าวหาในการละเมิดลิขสิทธิ์ (“การแจ้ง”)

 1. ระบุถึงงานที่มีลิขสิทธิ์ที่คุณกล่าวอ้างว่ามีการละเมิด หรือในกรณีที่มีงานอันมีลิขสิทธิ์มากกว่าหนึ่งรายการในการแจ้งนี้ คุณสามารถส่งรายการที่แสดงถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ที่คุณอ้างว่ามีการละเมิดก็ได้

 2. ระบุสาระสำคัญหรือลิงก์ที่คุณอ้างว่ามีการละเมิด (หรือเป็นเหตุแห่งกิจกรรมการละเมิดลิขสิทธิ์นั้น) และการเข้าถึงใดที่จะให้มีการปิดใช้งาน ซึ่งรวมถึง URL ของลิงก์ที่แสดงบนเว็บไซต์นี้เป็นอย่างน้อย (หากมี) หรือตำแหน่งที่ชัดเจนที่จะพบสาระสำคัญดังกล่าว

 3. ระบุข้อมูลติดต่อบริษัทของคุณ (หากเป็นไปได้) ที่อยู่ไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมลแอดเดรส (หากมี)

 4. รวมข้อความทั้งสองประการต่อไปนี้ไว้ในการแจ้ง:
  • “ฉันขอแถลงในที่นี้ว่า ฉันเชื่อโดยสุจริตใจว่าการใช้งานที่มีข้อโต้แย้งในสาระสำคัญอันมีลิขสิทธิ์นี้ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทน หรือกฎหมาย (เช่น ตามข้อกำหนดการใช้อย่างเป็นธรรม)”

  • “ฉันขอแถลงในที่นี้ว่า ข้อมูลในข้อความแจ้งฉบับนี้ถูกต้องและขอระบุภายใต้บทลงโทษการให้การเท็จว่า ฉันเป็นเจ้าของ หรือได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์หรือมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวภายใต้ลิขสิทธิ์ดังกล่าวที่ถูกกล่าวหาว่ามีการละเมิดสิทธิ์”

 5. แจ้งชื่อเต็มตามกฎหมาย รวมถึงแสดงลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์หรือลายเซ็นจริงของคุณ

ส่งการแจ้งนี้พร้อมรายละเอียดทั้งหมดที่ครบถ้วนไปยังตัวแทนลิขสิทธิ์ที่ได้รับมอบหมายของ Dropbox:

Copyright Agent
Dropbox Inc.
333 Brannan Street
San Francisco, CA 94107

คำแปลนี้จัดให้ไว้เพื่อความสะดวกเพียงเท่านั้น หากมีข้อขัดแย้งใดๆ ให้ยึดถือ เวอร์ชันภาษาอังกฤษ ไว้เป็นหลัก

นโยบาย การใช้งานที่ยอมรับได้ของ Dropbox

มีผู้คนหลายล้านคนที่ใช้งาน Dropbox และเราภาคภูมิใจในความเชื่อถือที่ทุกคนมีให้แก่เรา ในทางกลับกัน เราก็เชื่อใจว่าคุณจะใช้บริการของเราอย่างมีความรับผิดชอบเช่นเดียวกัน

คุณตกลงที่จะไม่ใช้บริการของ Dropbox ("บริการ") ในทางที่ผิด หรือช่วยเหลือให้ผู้อื่นกระทำการดังกล่าว อาทิเช่น คุณจะต้องไม่พยายามกระทำการใดๆ ดังต่อไปนี้ที่เกี่ยวข้องกับบริการ:

 • ตรวจสอบ สแกน หรือทดสอบจุดอ่อนของระบบหรือเครือข่ายใดๆ เว้นแต่ได้ตามโครงการล่าจุดบกพร่องชิงเงินรางวัล (Bug Bounty Program) ของเรา
 • ฝ่าฝืนหรือหลีกเลี่ยงการรักษาความปลอดภัยหรือมาตรการตรวจสอบตัวตน
 • เข้าถึง ก้าวก่าย หรือใช้พื้นที่ที่ไม่ใช่สาธารณะหรือส่วนใดๆ ของบริการ หรือพื้นที่ที่แบ่งปันของบริการซึ่งคุณไม่ได้รับเชิญให้เข้าร่วม
 • รบกวนหรือขัดขวางผู้ใช้ โฮสต์ หรือเครือข่าย เช่น โดยการส่งไวรัส การโอเวอร์โหลด การโจมตีแบบ Flooding การส่งสแปม หรือการโจมตีโดยส่งอีเมลจำนวนมหาศาล (Mail-bombing) ไปยังส่วนใดๆ ของบริการ
 • เข้าถึง ค้นหา หรือสร้างบัญชีสำหรับบริการ โดยวิธีการอื่นใดที่นอกเหนือจากอินเทอร์เฟซที่สนับสนุนแบบสาธารณะ (เช่น “การดึงข้อมูล” (Scraping) หรือการสร้างบัญชีคราวละมากๆ)
 • ส่งการสื่อสาร รายการส่งเสริมการขาย หรือโฆษณาที่ไม่ได้ร้องขอ หรือสแปม
 • ส่งข้อมูลที่มีการบิดเบือน หลอกลวง หรือระบุแหล่งที่มาอันเป็นเท็จ ซึ่งรวมถึง "การปลอมตัว" (spoofing) หรือ "ฟิชชิง" (phishing)
 • ส่งเสริมหรือโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเหมาะสม
 • ใช้การแนะนำหรือรายการส่งเสริมการขายในทางที่ผิดเพื่อให้ได้มาซึ่งพื้นที่จัดเก็บข้อมูลมากกว่าที่ควรได้รับ หรือเพื่อขายพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ได้รับจากการแนะนำหรือรายการส่งเสริมการขาย
 • หลีกเลี่ยงข้อจำกัดของพื้นที่จัดเก็บ
 • จำหน่ายบริการ นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะให้กระทำได้
 • เผยแพร่หรือแบ่งปันเนื้อหาที่ลามกหรืออนาจารอย่างผิดกฎหมาย หรือที่มีการกระทำที่รุนแรงเป็นอย่างมาก หรือกิจกรรมการก่อการร้าย รวมถึงการโฆษณาชวนเชื่อด้านการก่อการร้าย
 • สนับสนุนความดื้อรั้นหรือความเกลียดชังต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลตามเชื้อชาติศาสนาเชื้อชาติเพศเพศเอกลักษณ์ทางเพศรสนิยมทางเพศความพิการหรือความเสื่อม
 • ก่อกวนหรือล่วงละเมิดบุคลากรหรือตัวแทนหรือเอเยนต์ของ Dropbox ที่ให้บริการในนาม Dropbox
 • ฝ่าฝืนกฎหมายด้วยวิธีการใดๆ ซึ่งรวมถึงการจัดเก็บ เผยแพร่ หรือแบ่งปันสาระสำคัญที่หลอกลวง หมิ่นประมาท ทำให้หลงผิด หรือ
 • ละเมิดความเป็นส่วนตัวหรือละเมิดสิทธิ์ของบุคคลอื่น

คำแปลนี้จัดให้ไว้เพื่อความสะดวกเพียงเท่านั้น หากมีข้อขัดแย้งใดๆ ให้ยึดถือ เวอร์ชันภาษาอังกฤษ ไว้เป็นหลัก

ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สที่ Dropbox

Dropbox เป็นผู้มีส่วนร่วมในชุมชนโอเพนซอร์ส โดยเราได้จัดทำโอเพนซอร์สสำหรับโครงการต่างๆ (https://opensource.dropbox.com) และมีการใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สในรูปแบบต่างๆ กับทุกผลิตภัณฑ์ของเรา คุณสามารถดูประกาศระบุแหล่งที่มาสำหรับซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ของเราได้ที่นี่

เราขอขอบคุณการมีส่วนร่วมของทุกคนในชุมชนโอเพนซอร์ส!