คำแปลนี้จัดให้ไว้เพื่อความสะดวกเพียงเท่านั้น หากมีข้อขัดแย้งใดๆ ให้ยึดถือ เวอร์ชันภาษาอังกฤษ ไว้เป็นหลัก

เงื่อนไขการใช้บริการ Dropbox

ประกาศ: 25 กรกฎาคม 2019

วันที่มีผลบังคับใช้: 24 กันยายน 2019

คุณสามารถดูข้อตกลงก่อนหน้านี้ได้ได้ที่นี่

ขอบคุณที่ใช้ Dropbox! พันธกิจของเรา คือ เพื่อสร้างแนวทางที่กระจ่างชัดยิ่งขึ้นในการทำงานโดยการมอบแพลตฟอร์มที่เป็นหนึ่งเดียวกันและริเริ่มขึ้นเพื่อเก็บรักษาเนื้อหาของคุณให้ปลอดภัยและเข้าถึงได้ ขณะที่ช่วยให้คุณและผู้ที่คุณทำงานด้วยยังคงทำงานไปพร้อมกันและประสานเวลากัน ข้อตกลงการใช้บริการเหล่านี้ (“ข้อตกลง”) จะครอบคลุมการใช้งานและการเข้าถึงบริการ ซอฟต์แวร์ไคลเอนต์ และเว็บไซต์ (“บริการ”) ของเรา หากคุณอาศัยอยู่นอกสหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก (“อเมริกาเหนือ”) คุณจะทำข้อตกลงกับ Dropbox International Unlimited Company หากคุณอาศัยอยู่ในอเมริกาเหนือ คุณจะทำข้อตกลงกับ Dropbox, Inc. นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราจะอธิบายวิธีการที่เราเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลของคุณ ในขณะที่นโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศจะแจ้งความรับผิดชอบของคุณเมื่อใช้งานบริการของเรา ด้วยการใช้บริการของเรา คุณตกลงที่จะผูกพันกับข้อตกลงเหล่านี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศของเรา

ข้อมูลและการให้สิทธิ์ของคุณ

เมื่อคุณใช้บริการของเรา คุณจะมอบสิ่งต่างๆ แก่เรา เช่น ไฟล์ เนื้อหา ข้อความ รายชื่อผู้ติดต่อ และข้อมูลอื่นๆ ของคุณ (“ข้อมูลของคุณ”) ข้อมูลของคุณจะเป็นของคุณ ข้อตกลงเหล่านี้ไม่ได้ให้สิทธิ์ใดๆ แก่เราต่อข้อมูลของคุณ ยกเว้นสิทธิแบบจำกัดที่ทำให้เราสามารถเสนอบริการ

เราต้องได้รับอนุญาตจากคุณเพื่อทำสิ่งต่างๆ เช่น การโฮสท์ข้อมูลของคุณ การสำรองข้อมูลของคุณ และการแบ่งปันข้อมูลของคุณเมื่อคุณขอให้เราทำ บริการของเรายังให้คุณสมบัติต่างๆ แก่คุณ เช่น การแสดงความเห็น การแบ่งปัน การค้นหา ภาพถ่ายตัวอย่าง ตัวอย่างเอกสาร การรู้จำอักขระด้วยแสง (OCR) การแยกประเภทอย่างง่าย และองค์กรและการทำให้เป็นส่วนตัวเพื่อช่วยลดงานยุ่งๆ เพื่อให้คุณสมบัติเหล่านี้และคุณสมบัติอื่นๆ Dropbox เข้าถึง จัดเก็บ และสแกนข้อมูลของคุณ คุณให้อนุญาตเราทำสิ่งเหล่านั้นและการอนุญาตนี้ขยายไปถึงบริษัทในสังกัดของเราและบริษัทภายนอกที่เชื่อใจได้ที่เราทำงานด้วย

ความรับผิดชอบของคุณ

การใช้บริการของเราของคุณต้องปฏิบัติตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศของเรา เนื้อหาในบริการอาจได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โปรดอย่าคัดลอก อัพโหลด ดาวน์โหลด หรือแบ่งปันเนื้อหา หากคุณไม่มีสิทธิ์ในการทำดังกล่าว

Dropbox อาจตรวจสอบการกระทำและเนื้อหาของคุณเพื่อดูว่าเป็นไปตามข้อตกลงเหล่านี้และนโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศหรือไม่ เราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาที่บุคคลต่างๆ โพสต์และแบ่งปันผ่านบริการนี้

ช่วยให้เราปกป้องข้อมูลของคุณอยู่เสมอ รักษารหัสผ่านเพื่อใช้บริการและทำให้ข้อมูลในบัญชีของคุณเป็นปัจจุบันเสมอ อย่าแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวบัญชีของคุณหรือให้ผู้อื่นเข้าถึงบัญชีของคุณ

คุณสามารถใช้บริการของเราตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตเท่านั้น รวมถึงกฎหมายและระเบียบการควบคุมการส่งออก ประการสุดท้าย ในการใช้บริการของเรา คุณจะต้องมีอายุอย่างน้อย 13 ปี (หรือมากกว่านั้น ขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่คุณอยู่อาศัย)

ซอฟต์แวร์

บริการของเราบางส่วนอนุญาตให้คุณดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ไคลเอนท์ (“ซอฟต์แวร์”) ซึ่งอาจอัพเดทโดยอัตโนมัติ ตราบใดที่คุณปฏิบัติตามข้อตกลงเหล่านี้ เราจะให้สิทธิที่จำกัด ไม่เป็นการเฉพาะ ซึ่งถ่ายโอนไม่ได้ ซึ่งเพิกถอนได้แก่คุณในการใช้ซอฟต์แวร์เพื่อเข้าถึงบริการเท่านั้น เราอาจเสนอองค์ประกอบใดๆ ของซอฟต์แวร์ภายใต้สิทธิ์การใช้งานโอเพนซอร์ส เราจะทำคุณมีสิทธิ์การใช้งานนั้น และข้อกำหนดของสิทธิ์การใช้งานนั้นอาจล้มล้างบางส่วนของข้อตกลงเหล่านี้ได้อย่างชัดเจน เว้นแต่ว่ากฎหมายจะห้ามข้อจำกัดต่อไปนี้ไว้ คุณตกลงที่จะไม่ทำวิศวกรรมย้อนกลับหรือแยกประกอบบริการนี้ พยายามที่จะทำการดังกล่าว หรือให้ความช่วยเหลือบุคคลใดในการทำการดังกล่าว

บริการเบต้า

บางครั้งเราอาจแนะนำผลิตภัณฑ์หรือคุณสมบัติที่เรายังทำการทดลองหรือประเมินอยู่ (“บริการเบต้า”) บริการเบต้าได้รับการทำเครื่องหมายเป็น “แอลฟา” “เบต้า” “ตัวอย่าง” “การเข้าถึงก่อน” หรือ “การประเมิน” (หรืออาจใช้คำหรือข้อความที่มีความหมายในทำนองเดียวกัน) และอาจไม่เสถียรเท่าบริการอื่นๆ ของ Dropbox มีการให้บริการเบต้าเพื่อที่เราจะสามารถเก็บรวบรวมข้อเสนอแนะของผู้ใช้ และโดยการใช้บริการเบต้าของเรา คุณให้ความยินยอมว่าเราอาจติดต่อคุณเพื่อเก็บรวบรวมข้อเสนอแนะดังกล่าว

บริการเบต้าเป็นความลับจนกว่าจะเริ่มใช้อย่างเป็นทางการ หากคุณใช้บริการเบต้าใดๆ คุณให้ความยินยอมที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับบริการเหล่านั้นแก่บุคคลอื่นใดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเรา

ข้อมูลของเรา

บริการนี้ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และกฎหมายอื่นๆ ของสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ ข้อตกลงเหล่านี้ไม่ได้ให้สิทธิ์ กรรมสิทธิ์ หรือผลประโยชน์ในบริการ เนื้อหาของบุคคลอื่นในบริการ เครื่องหมายการค้า โลโก้ Dropbox และคุณสมบัติอื่นๆ ของแบรนด์แก่คุณแต่อย่างใด เรายินดีรับฟังข้อเสนอแนะ แต่โปรดทราบว่า เราอาจใช้ความคิดเห็นหรือคำแนะนำต่างๆ โดยปราศจากข้อผูกมัดกับคุณ

ลิขสิทธิ์

เราเคารพทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นและขอให้คุณทำเช่นเดียวกัน เราตอบสนองต่อประกาศการละเมิดลิขสิทธิ์ที่ถูกกล่าวหา หากประกาศนั้นปฏิบัติตามกฎหมาย และควรรายงานประกาศดังกล่าวโดยใช้นโยบายลิขสิทธิ์ของเรา เราสงวนสิทธิ์ในการลบหรือหยุดใช้งานเนื้อหาที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดและยุติบัญชีของผู้ที่ละเมิดอยู่ต่อเนื่อง ตัวแทนที่ได้รับมอบหมายของเราสำหรับประกาศการละเมิดลิขสิทธิ์ที่ถูกกล่าวหาบนบริการคือ:

ตัวแทนลิขสิทธิ์
Dropbox, Inc. 1800 Owens St
San Francisco, CA 94158
copyright@dropbox.com

บัญชีแบบเสียค่าบริการ

การเรียกเก็บค่าบริการ. คุณสามารถเพิ่มพื้นที่จัดเก็บและเพิ่มคุณสมบัติแบบเสียค่าบริการให้กับบัญชีของคุณได้ (เปลี่ยนบัญชีผู้ใช้ของคุณเป็น “บัญชีแบบเสียค่าบริการ”) เราจะจัดเก็บค่าบริการคุณโดยอัตโนมัติ นับตั้งแต่วันที่คุณเปลี่ยนไปใช้บัญชีแบบเสียค่าบริการ และในทุกวันที่ครบรอบต่ออายุจนกว่าจะมีการยกเลิก หากคุณใช้แผนบริการรายปีอยู่ เราจะส่งอีเมลแจ้งเพื่อเตือนคุณว่าแผนบริการของคุณกำลังจะต่ออายุภายในช่วงเวลาที่สมเหตุสมผลก่อนวันที่ต่ออายุ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบภาษีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และเราจะเรียกเก็บภาษีเมื่อเราถูกกำหนดให้ทำดังกล่าว บางประเทศมีกฎหมายท้องถิ่นแบบบังคับเกี่ยวกับสิทธิ์ในการยกเลิกของคุณ และย่อหน้านี้จะไม่ขัดต่อกฎหมายเหล่านั้น

การไม่คืนเงิน. คุณสามารถยกเลิกบัญชีแบบเสียค่าบริการ Dropbox ของคุณได้ทุกเวลา เราจะออกการคืนเงินให้หากกฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้ที่อาศัยในสหภาพยุโรปมีสิทธิยกเลิกการสมัครสมาชิกบัญชีแบบเสียค่าบริการของพวกเขาภายใน 14 วันหลังสมัคร อัพเกรด หรือต่ออายุบัญชีแบบเสียค่าบริการ

การลดระดับ. บัญชีแบบเสียค่าบริการของคุณจะยังคงมีผลอยู่จนกว่าจะถูกยกเลิกหรือยุติภายใต้ข้อตกลงเหล่านี้ หากคุณไม่ชำระเงินสำหรับบัญชีแบบเสียค่าบริการตรงเวลา เราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับบัญชีหรือนำคุณสมบัติของบัญชีแบบเสียค่าบริการออกไป

การเปลี่ยนแปลง.เราอาจเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่มีผลอยู่ แต่จะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทางข้อความไปยังที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชีของคุณ

ทีม Dropbox Business

ที่อยู่อีเมล. หากคุณสมัครใช้บัญชี Dropbox ด้วยที่อยู่อีเมลที่องค์กรคุณจัดหาให้ องค์กรของคุณอาจบล็อกการใช้ Dropbox ของคุณจนกว่าคุณจะเปลี่ยนเป็นบัญชีบนทีม Dropbox Business หรือ Education (เรียกโดยรวมว่า “ทีม Dropbox Business”) หรือคุณเชื่อมโยงบัญชี Dropbox ของคุณเข้ากับที่อยู่อีเมลส่วนตัว

การใช้ทีม Dropbox Business. หากคุณเข้าร่วมทีม Dropbox Business คุณต้องใช้ทีมตามข้อตกลงและนโยบายขององค์กรของคุณ โปรดทราบว่าบัญชีทีม Dropbox Business จะอยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กรของคุณ ผู้ดูแลระบบของคุณอาจเข้าถึง เปิดเผย จำกัด หรือลบข้อมูลในบัญชีหรือจากบัญชีทีม Dropbox Business ของคุณ พวกเขาอาจจำกัดหรือยุติการเข้าถึงบัญชีทีม Dropbox Business ของคุณ หากคุณเปลี่ยนบัญชี Dropbox ที่มีอยู่เป็นส่วนหนึ่งของทีม Dropbox Business ผู้ดูแลระบบของคุณอาจป้องกันการหยุดเชื่อมโยงบัญชีของคุณจากทีม Dropbox Business ภายหลัง

การบอกเลิกสัญญา

คุณสามารถหยุดการใช้งานบริการนี้ได้ทุกเวลา เราสงวนสิทธิ์ที่จะระงับใช้ชั่วคราวหรือยุติการเข้าถึงบริการของคุณโดยจะแจ้งให้คุณทราบ หาก:

(ก) คุณฝ่าฝืนข้อตกลงเหล่านี้

(ข) การใช้บริการของคุณจะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่ออันตรายหรือความสูญเสียที่แท้จริงต่อเราหรือต่อผู้ใช้รายอื่น หรือ

(ค) คุณไม่มีบัญชีแบบเสียค่าบริการและไม่ได้เข้าถึงบริการของเราเป็นเวลา 12 เดือนติดต่อกัน

เราจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าอย่างสมเหตุสมผลผ่านที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชีของคุณเพื่อเยียวยากิจกรรมที่ทำให้เราติดต่อคุณ และให้โอกาสคุณส่งออกข้อมูลของคุณจากบริการของเรา หากหลังการประกาศดังกล่าวคุณไม่ทำขั้นตอนที่เราขอให้คุณทำ เราจะยุติหรือระงับการเข้าถึงบริการของคุณ

เราจะไม่แจ้งให้คุณทราบก่อนยุติบัญชี เมื่อ:

(ก) คุณฝ่าฝืนข้อตกลงเหล่านี้

(ข) การแจ้งให้คุณทราบจะทำให้เราต้องรับผิดทางกฎหมายหรือทำให้เราไม่สามารถให้บริการผู้ใช้รายอื่นของเรา หรือ

(ค) กฎหมายห้ามไม่ให้เราแจ้งให้คุณทราบ

การหยุดให้บริการของเรา

เราอาจตัดสินใจหยุดให้บริการเพื่อตอลสนองต่อสถานการณ์ที่ไม่สามารถคาดล่วงหน้าได้ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ Dropbox หรือเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย หากเราหยุดให้บริการ เราจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าอย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้คุณส่งออกข้อมูลของคุณจากระบบของเรา หากเราหยุดให้บริการในวิธีนี้ก่อนช่วงเวลาที่ระบุหรือช่วงเวลาขั้นต่ำที่คุณชำระเงินให้เราไว้ เราจะคืนเงินค่าธรรมเนียมส่วนที่คุณจ่ายล่วงหน้าแต่ยังไม่ได้รับบริการจากเรา

บริการ “ตามที่เป็น”

เราพยายามให้บริการที่ยอดเยี่ยม แต่มีบางสิ่งที่เรารับประกันไม่ได้ Dropbox และบริษัทในสังกัด ซัพพลายเออร์ และผู้จัดจำหน่ายของบริษัทไม่รับประกัน ไม่ว่าจะอย่างชัดเจนหรือเป็นนัย เกี่ยวกับบริการตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตไว้ บริการนี้จัดหาให้ “ตามที่เป็น” เรายังขอปฏิเสธการรับผิดในการรับประกันใดๆ สำหรับความสามารถในเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ และการไม่ละเมิดต่างๆ บางแห่งอาจไม่อนุญาตให้ปฏิเสธความรับผิดในย่อหน้านี้ ซึ่งหากเป็นเช่นนั้น ข้อกำหนดนี้จะไม่บังคับใช้กับคุณ

การจำกัดความรับผิด

เราไม่แยกหรือจำกัดการรับผิดของเราต่อคุณเมื่อการกระทำดังกล่าวเป็นการทำผิดต่อกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการรับผิดต่อการหลอกลวงหรือการบิดเบือนความจริงที่เป็นการหลอกลวงในการจัดหาบริการของ Dropbox หรือบริษัทในสังกัดของบริษัท ในประเทศที่ไม่อนุญาตข้อยกเว้นประเภทต่อไปนี้ เราจะรับผิดชอบต่อคุณสำหรับการสูญเสียและความเสียหายที่เป็นผลลัพธ์ที่คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลของการที่เราไม่สามารถใช้การดูแลและทักษะที่สมเหตุสมผลของเรา หรือการฝ่าฝืนสัญญาของเรากับคุณเท่านั้น ย่อหน้านี้ไม่มีผลกับสิทธิของผู้บริโภคที่ไม่สามารถยกเว้นหรือจำกัดได้โดยสัญญาหรือข้อตกลงใดๆ

ในประเทศที่อนุญาตให้มีข้อยกเว้นหรือข้อจำกัดการรับผิด Dropbox บริษัทในสังกัด ซัพพลายเออร์ หรือผู้จัดจำหน่ายของบริษัทจะไม่รับผิดต่อ:

1. ความเสียหายที่เกิดขึ้นทางอ้อม พิเศษ เกิดขึ้นโดยบังเอิญ เป็นการลงโทษ เป็นตัวอย่าง หรือเกิดขึ้นตามมา หรือ

2. การสูญเสียการใช้ ข้อมูล ธุรกิจ หรือผลกำไร ไม่ว่าทฤษฏีทางกฎหมายจะเป็นอย่างไรก็ตาม

ข้อยกเว้นหรือข้อจำกัดเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้ไม่ว่า Dropbox หรือบริษัทในสังกัดใดก็ตามของบริษัทได้ถูกเตือนหรือไม่ก็ตามเกี่ยวกับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

หากคุณใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า ธุรกิจ หรือการขายต่อ Dropbox บริษัทในสังกัด ซัพพลายเออร์ หรือผู้จัดจำหน่ายจะไม่รับผิดชอบต่อคุณจากการสูญเสียผลกำไร การสูญเสียธุรกิจ การชะงักของธุรกิจ หรือการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ Dropbox และบริษัทในสังกัดจะไม่รับผิดชอบต่อความประพฤติไม่ว่าจะทางออนไลน์หรือออฟไลน์ของผู้ใช้บริการรายได้ก็ตาม

นอกเหนือจากประเภทการรับผิดที่เราไม่สามารถจำกัดไม่ได้ตามกฎหมาย (ตามที่อธิบายในส่วนนี้) เราจะจำกัดการรับผิดของเราต่อคุณที่ 20 ดอลลาร์หรือ 100% ของยอดที่คุณจ่ายภายในแผนการบริการปัจจุบันของคุณกับ Dropbox

การแก้ไขข้อพิพาท

ลองพยายามแก้ไขปัญหากันก่อน เราต้องการแก้ไขข้อกังวลของคุณโดยไม่จำเป็นต้องใช้การฟ้องร้องคดีอย่างเป็นทางการ ก่อนที่จะยื่นข้อเรียกร้องต่อ Dropbox คุณตกลงที่จะพยายามยุติข้อพิพาทอย่างไม่เป็นทางการโดยติดต่อ dispute-notice@dropbox.com เราจะพยายามยุติข้อพิพาทแบบไม่เป็นทางการโดยติดต่อคุณทางอีเมล หากข้อพิพาทดังกล่าวไม่สามารถยุติได้ภายใน 15 วันหลังจากการส่งข้อพิพาท คุณหรือ Dropbox อาจนำข้อพิพาทนั้นเข้าสู่การพิจารณาคดีอย่างเป็นทางการต่อไป

ศาลยุติธรรมสำหรับกรณีข้อพิพาท คุณและ Dropbox ตกลงว่าการดำเนินการด้านกฎหมายเพื่อคลี่คลายสิทธิเรียกร้องที่เกี่ยวกับข้อตกลงหรือการบริการเหล่านี้จะต้องนำไปฟ้องร้องต่อศาลรัฐบาลกลางหรือศาลประจำรัฐของเค้าท์ตี้ซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อกำหนดอนุญาโตตุลาการตามบทบัญญัติแห่งรัฐ ทั้งคุณและ Dropbox ยินยอมให้ดำเนินการดังกล่าวในสถานที่และเขตอำนาจส่วนตัวในศาลดังกล่าว หากคุณอาศัยอยู่ในประเทศหนึ่ง (ตัวอย่างเช่น ประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป) ที่มีกฎหมายที่ให้สิทธิผู้บริโภคนำข้อพิพาทขึ้นสู่ศาลท้องถิ่นของตนได้ ย่อหน้านี้จะไม่มีผลกับข้อกำหนดเหล่านั้น

หากคุณเป็นผู้อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกา คุณยังยินยอมตามข้อกำหนดอนุญาโตตุลาการตามบทบัญญัติแห่งรัฐต่อไปนี้

เราเห็นชอบร่วมกันที่จะใช้อนุญาโตตุลาการ คุณและ Dropbox ตกลงคลี่คลายการเรียกร้องใดก็ตามเกี่ยวกับข้อตกลงหรือบริการเหล่านี้ผ่านอนุญาโตตุลาการที่เป็นที่สิ้นสุดและที่มีผลผูกพันโดยอนุญาโตตุลาการรายเดียว เว้นแต่ตามที่ได้ระบุไว้ภายใต้ข้อยกเว้นข้อตกลงอนุญาโตตุลาการด้านล่าง วิธีนี้รวมถึงข้อพิพาทที่เกิดจากหรือที่เกี่ยวกับการตีความหรือการใช้ส่วน “ข้อกำหนดอนุญาโตตุลาการแบบบังคับ” นี้ รวมถึงการสามารถบังคับใช้ การสามารถเพิกถอนได้ หรือความถูกต้องของข้อกำหนดดังกล่าว

การไม่รับการตกลงเพื่อใช้อนุญาโตตุลาการคุณสามารถปฏิเสธการตกลงเพื่อใช้อนุญาโตตุลาการนี้ได้โดยคลิกที่นี่ และส่งแบบฟอร์มไม่รับภายใน 30 วันหลังการลงทะเบียนบัญชีของคุณครั้งแรก อย่างไรก็ตาม หากคุณยอมรับเวอร์ชันก่อนหน้าของข้อตกลงเหล่านี้ที่อนุญาตให้คุณเลือกไม่รับอนุญาโตตุลาการ การเลือกของคุณก่อนหน้าที่เลือกไม่รับหรือเลือกที่จะรับอนุญาโตตุลาการจะยังคงมีผลผูกพันอยู่

ขั้นตอนในการอนุญาโตตุลาการ สมาคมอนุญาโตตุลาการอเมริกัน (American Arbitration Association (AAA)) จะควบคุมอนุญาโตตุลาการภายใต้กฎอนุญาโตตุลาการเชิงพาณิชย์และกระบวนการเสริมสำหรับข้อพิพาทเกี่ยวกับผู้บริโภค อนุญาโตตุลาการจะมีขึ้นในเคาน์ตี้ในสหรัฐฯ ที่คุณอาศัยหรือทำงานอยู่ ซานฟรานซิสโก (แคลิฟอร์เนีย) หรือสถานที่อื่นใดก็ตามที่เราตกลงให้มีขึ้น

ค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการและแรงจูงใจกฎ AAA จะควบคุมการชำระเงินค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการทั้งหมด Dropbox จะจ่ายค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการทั้งหมดสำหรับแต่ละอนุญาโตตุลาการแก่การเรียกร้องที่น้อยกว่า 75,000 ดอลลาร์ หากคุณได้รับเงินจากอนุญาโตตุลาการที่มากกว่าที่เราเสนอเพื่อคลี่คลายการเรียกร้อง เราจะจ่ายเงินให้คุณเพิ่ม 1,000 ดอลลาร์ Dropbox จะไม่พยายามเรียกร้องค่าทนายและค่าใช้จ่ายในอนุญาโตตุลาการ เว้นแต่เมื่ออนุญาโตตุลาการตัดสินว่าการเรียกร้องของคุณไม่หนักแน่นพอ

ข้อยกเว้นต่อการตกลงเพื่อใช้อนุญาโตตุลาการคุณหรือ Dropbox อาจยื่นข้อร้องเรียนได้ หากฝ่ายใดมีคุณสมบัติ ในศาลการเรียกร้องขนาดเล็กในซานฟรานซิสโก (แคลิฟอร์เนีย) หรือเคาน์ตี้ในเคาน์ตี้ในสหรัฐที่คุณอาศัยหรือทำงานอยู่ คู่กรณ๊ฝ่ายใดก็ตามอาจฟ้องร้องเพื่อขอคำสั่งศาลให้กระทำหรืองดเว้นกระทำเพื่อหยุดการใช้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือการใช้บริการในทางที่ผิด หรือการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (ตัวอย่างเช่น เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิในสิทธิบัตร) โดยไม่ใช้ขั้นตอนทางอนุญาโตตุลาการ หรือกระบวนการคลี่คลายข้อพิพาทแบบไม่เป็นทางการที่บรรยายด้านบนก่อน หากการตกลงตัดสินข้อพิพาทถูกพบว่าไม่มีผลกับคุณหรือการเรียกร้องของคุณ คุณยอมรับเขตอำนาจเฉพาะของศาลรัฐและศาลรัฐบาลกลางในซานฟรานซิสโกเคาน์ตี้ รัฐแคลิฟอร์เนีย เพื่อคลี่คลายการเรียกร้องของคุณ

ไม่มีการดำเนินคดีแบบกลุ่ม คุณสามารถคลี่คลายข้อพิพาทกับเราแบบตัวต่อตัวเท่านั้น และไม่สามารถทำการเรียกร้องในฐานะโจทก์หรือสมาชิกกลุ่มในดำเนินกระบวนพิจารณาคดีกลุ่ม แบบรวม หรือในการฟ้องร้องแทน ไม่อนุญาตให้มีอนุญาโตตุลาการแบบกลุ่ม การดำเนินกระบวนพิจารณาคดีแบบกลุ่ม การดำเนินกระบวนพิจารณาคดีโดยทนายส่วนตัว และการรวมกับอนุญาโตตุลาการอื่น หากย่อหน้าเฉพาะนี้ถูกตัดสินว่าบังคับใช้ไม่ได้ เนื้อหาทั้งหมดของ “ข้อกำหนดอนุญาโตตุลาการแบบบังคับ” นี้จะถือว่าเป็นโมฆะ

กฎหมายที่ควบคุม

ข้อตกลงเหล่านี้จะถูกควบคุมโดยกฎหมายแคลิฟอร์เนียยกเว้นการขัดแย้งกับหลักการของกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บางประเทศ (รวมถึงประเทศในสหภาพยุโรป) มีกฎหมายที่กำหนดให้ข้อตกลงถูกควบคุมโดยกฎหมายท้องถิ่นของประเทศของผู้บริโภค ย่อหน้านี้จะไม่ขัดต่อกฎหมายเหล่านั้น

ข้อตกลงที่สมบูรณ์

ข้อตกลงเหล่านี้เป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและ Dropbox เกี่ยวกับสาระสำคัญของข้อตกลงเหล่านี้ และมีผลเหนือและแทนที่ข้อตกลงหรือข้อตกลงและเงื่อนไขอื่นใดก็ตามก่อนหน้านี้หรือที่เกิดขึ้นพร้อมกันที่ใช้กับสาระสำคัญของข้อตกลงเหล่านี้ ข้อตกลงเหล่านี้จะไม่สร้างสิทธิในการรับผลประโยชน์ของบุคคลอื่น

การสละสิทธิ์ การเป็นโมฆะเป็นบางส่วน และการโอนสิทธิ์

การที่ Dropbox ไม่สามารถบังคับใช้ข้อกำหนดไม่ได้เป็นการสละสิทธิ์ในการบังคับใช้ในภายหลัง หากข้อกำหนดใดไม่สามารถบังคับใช้ได้ ข้อกำหนดที่เหลืออยู่ของข้อตกลงเหล่านี้จะยังคงมีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์ต่อไป และข้อตกลงที่สามารถบังคับใช้ได้จะถูกนำมาใช้แทนเพื่อแสดงถึงเจตนาของเราได้อย่างชัดเจนที่สุดเท่าที่ทำได้ คุณไม่สามารถมอบหมายสิทธิใดก็ตามของคุณภายใต้ข้อตกลงเหล่านี้ และความพยายามมอบหมายใดก็ตามดังกล่าวจะเป็นโมฆะ Dropbox อาจโอนสิทธิ์ของเราไปยังบริษัทในเครือหรือบริษัทย่อย หรือไปยังผู้รับช่วงในผลประโยชน์ทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้

การแก้ไข

เราอาจทบทวนข้อตกลงเหล่านี้เป็นครั้งคราวเพื่อสะท้อนสิ่งเหล่านี้ให้ดีมากขึ้น:

(ก) การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย

(ข) ข้อกำหนดของระเบียบใหม่ หรือ

(ค) การปรับปรุงหรือการเสริมสร้างที่ทำกับบริการของเรา

หากการปรับปรุงมีผลกับการใช้บริการของคุณหรือสิทธิตามกฎหมายของคุณในฐานะผู้ใช้บริการของเรา เราจะแจ้งให้คุณทราบก่อนวันที่มีผลของการปรับปรุงโดยส่งอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชีของคุณ หรือผ่านการแจ้งในผลิตภัณฑ์ ข้อตกลงที่ปรับปรุงเหล่านี้จะมีผลไม่น้อยกว่า 30 วันนับจากเมื่อเราแจ้งให้คุณทราบ

หากคุณไม่ยอมรับการปรับปรุงที่เราทำ โปรดยกเลิกบัญชีของคุณก่อนที่การปรับปรุงจะมีผล หากสามารถทำได้ เราจะเสนอการคืนเงินแบบเป็นสัดส่วนให้คุณตามยอดเงินที่คุณจ่ายล่วงหน้าไปสำหรับบริการและวันที่ยกเลิกบัญชีของคุณ ด้วยการใช้หรือเข้าถึงบริการต่อไปหลังการปรับปรุงมีผลบังคับใช้ คุณยอมรับที่จะผูกพันตามข้อตกลงที่ถูกแก้ไข

คำแปลนี้จัดให้ไว้เพื่อความสะดวกเพียงเท่านั้น หากมีข้อขัดแย้งใดๆ ให้ยึดถือ เวอร์ชันภาษาอังกฤษ ไว้เป็นหลัก

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Dropbox

ประกาศ: 25 กรกฎาคม 2019

มีผลบังคับใช้: 24 กันยายน 2019

คุณสามารถดูนโยบายความเป็นส่วนตัวก่อนหน้านี้ได้ที่นี่

ขอบคุณที่ใช้ Dropbox! เราจะอธิบายวิธีที่เราเก็บรวบรวม ใช้งาน และจัดการข้อมูลส่วนตัวของคุณ เมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ และบริการของเรา (“บริการ”) ณ ที่นี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและรายละเอียด โปรดดูหน้าคำถามที่พบบ่อย

ข้อมูลใดบ้างและเพราะอะไร

เราเก็บรวบรวมและใช้งานข้อมูลต่อไปนี้เพื่อให้ ปรับปรุง ปกป้อง และโปรโมทบริการของเรา:

ข้อมูลบัญชี. เรารวบรวมและเชื่อมโยงกับบัญชีของคุณกับข้อมูลที่คุณให้เรา เมื่อคุณทำสิ่งต่างๆ เช่น ลงทะเบียนบัญชี อัพเกรดเป็นแผนบริการแบบชำระเงิน และตั้งการยืนยันตัวตนแบบสองปัจจัย (เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลการชำระเงิน และที่อยู่ทางไปรษณีย์)

ข้อมูลของคุณ. บริการของเราได้รับการออกแบบในแนวทางที่ง่ายและเป็นส่วนตัวสำหรับคุณในการจัดเก็บไฟล์ เอกสาร รูปภาพ ความคิดเห็น ข้อความ และอื่นๆ ของคุณ (“ข้อมูลของคุณ”) ทำงานร่วมกับผู้อื่น และทำงานได้บนอุปกรณ์หลายชิ้นและบริการหลายแบบ เพื่อทำให้บริการเป็นไปได้ เราจัดเก็บ ประมวลผล และส่งข้อมูลของคุณ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลของคุณเช่นกัน ข้อมูลที่เกี่ยวข้องนี้จะรวมถึง ข้อมูลโปรไฟล์ของคุณ ที่ทำให้การทำงานร่วมกันและแบ่งปันไฟล์ของคุณกับคนอื่นๆ ง่ายขึ้น รวมถึงสิ่งอื่นๆ เช่น ขนาดของไฟล์ เวลาที่อัพโหลด ผู้ร่วมงาน และกิจกรรมการใช้งาน

รายชื่อผู้ติดต่อ. คุณสามารถเลือกให้เราเข้าถึงรายชื่อผู้ติดต่อของคุณเพื่อให้คุณทำสิ่งต่างๆ เช่น แบ่งปันและทำงานร่วมกันบนข้อมูลของคุณ ส่งข้อความ และเชิญให้คนอื่นใช้บริการได้ง่ายขึ้น หากคุณเลือกกระทำดังกล่าว เราจะจัดเก็บรายชื่อผู้ติดต่อบนเซิร์ฟเวอร์ของเราเพื่อให้คุณใช้

ข้อมูลการใช้งาน. เรารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่คุณใช้บริการ รวมถึงการกระทำของคุณในบัญชีของคุณ (เช่น การแบ่งปัน การแก้ไข การดู การสร้าง และการย้ายไฟล์หรือโฟลเดอร์) เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อให้ ปรับปรุง และโปรโมทบริการของเรา และปกป้องผู้ใช้ Dropbox โปรดดูคำถามที่พบบ่อยสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่เราใช้ข้อมูลการใช้งานนี้

ข้อมูลอุปกรณ์. เรายังรวบรวมข้อมูลจากอุปกรณ์และที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่คุณใช้เพื่อเข้าถึงบริการเช่นกัน ข้อมูลนี้รวมถึงข้อมุลต่างๆ เช่น ที่อยู่ไอพี ประเภทเบราว์เซอร์ และอุปกรณ์ที่คุณใช้ เว็บเพจที่คุณเยี่ยมชมก่อนมาที่เว็บไซต์ของเรา และตัวระบุตัวตนที่เชื่อมโยงกับอุปกรณ์ของคุณ (ขึ้นอยู่กับการตั้งค่า) อุปกรณ์ของคุณยังอาจส่งข้อมูลสถานที่ไปยังบริการเช่นกัน ตัวอย่างเช่น เราใช้ข้อมูลอุปกรณ์เพื่อตรวจหาการใช้ในทางที่ผิด และระบุและแก้ปัญหาบัก

คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ. เราใช้เทคโนโลยี เช่น คุกกี้และแท็กพิเซล เพื่อให้ ปรับปรุง ปกป้อง และโปรโมทบริการของเรา ตัวอย่างเช่น คุกกี้จะช่วยให้เราทำสิ่งต่างๆ เช่น จำชื่อผู้ใช้ของคุณสำหรับการมาครั้งต่อไปของคุณ เข้าใจว่าคุณตอบโต้กับบริการของเราอย่างไร และปรับปรุงบริการของเราตามข้อมูลนั้น คุณสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณให้ไม่ยอมรับคุกกี้ แต่การตั้งค่านี้อาจจำกัดความสามารถของคุณในการใช้บริการ หากระบบของเราได้รับสัญญาณ DNT:1 จากเบราเซอร์ของคุณ เราจะตอบกลับสัญญาณดังกล่าวตามที่ได้แจ้งไว้ ที่นี่ เรายังอาจใช้ผู้ให้บริการภายนอกที่ตั้งค่าคุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันเพื่อโปรโมทบริการของ Dropbox คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานของคุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน รวมทั้งวิธีการในการปิดใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันนี้เพื่อจุดมุ่งหมายในการโฆษณา ที่นี่

การตลาด. เราให้ตัวเลือกกับผู้ใช้เพื่อใช้บริการของเราบางอย่างได้ฟรี บริการฟรีเหล่านี้มีขึ้นได้จากข้อเท็จจริงที่ว่าที่ผู้ใช้บางคนอัพเกรดเป็นบริการแบบชำระเงินของเรา หากคุณลงทะเบียนใช้บริการของเรา เราจะส่งข้อมูลเกี่ยวกับการอัพเกรดให้คุณเมื่ออนุญาตให้ได้ในบางครั้งบางคราว ผู้ใช้ที่ได้รับเอกสารการตลาดเหล่านี้สามารถเลิกรับได้ทุกเวลา ถ้าคุณไม่ต้องการรับเอกสารทางการตลาดประเภทจำเพาะจากเรา ให้คลิกลิงก์ 'ยกเลิกการสมัครสมาชิก' ในอีเมลที่สอดคล้อง หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าในส่วนการแจ้งในบัญชีส่วนตัวของคุณ

บางครั้งเราอาจติดต่อผู้ที่ไม่มีบัญชี Dropbox สำหรับผู้รับในสหภาพยุโรป เราหรือบุคคลที่สามจะขอความยินยอมก่อนติดต่อไป ถ้าคุณได้รับอีเมลและไม่ต้องการที่จะได้รับการติดต่อจาก Dropbox อีกต่อไป คุณสามารถยกเลิกการสมัครสมาชิกและลบตัวเองออกจากรายชื่อผู้ติดต่อของเราผ่านทางข้อความนั้นได้

พื้นฐานสำหรับการประมวลผลข้อมูลของคุณ. เรารวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังที่ได้อธิบายไว้ข้างต้นเพื่อมอบบริการในลักษณะเชื่อถือได้และปลอดภัย เรายังรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อความต้องการทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายเช่นกัน ในกรณีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่น เราจะขอความยินยอมจากคุณล่วงหน้าหรือกำหนดให้พันธมิตรของเราต้องได้ารับความยินยอม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพื้นฐานตามกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลของคุณ โปรดดูที่คำถามที่พบบ่อยของเรา

กับใคร

เราอาจเปิดเผยข้อมูลตามที่ได้ระบุไว้ด้านล่าง แต่เราจะไม่ขายข้อมูลให้กับผู้โฆษณาหรือบริษัทภายนอกอื่นๆ

บุคคลอื่นๆ ที่ทำงานให้และทำงานร่วมกับ Dropbox. Dropbox จะใช้บริษัทภายนอกที่เชื่อถือได้ (ตัวอย่างเช่น ผู้ให้การสนับสนุนลูกค้าและบริการไอที) เพื่อช่วยให้เราให้ ปรับปรุง ปกป้อง และโปรโมทบริการของเรา บริษัทภายนอกเหล่านี้จะเข้าถึงข้อมูลของคุณเพื่อดำเนินงานในนามของเรา และเราจะยังคงรับผิดชอบต่อการจัดการข้อมูลของคุณของบริษัทเหล่านี้ตามคำสั่งของเรา สำหรับรายชื่อของบริษัทภายนอกที่เชื่อถือได้ที่เราใช้เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดดูที่คำถามที่พบบ่อยของเรา

บริษัท Dropbox อื่นๆ. Dropbox ใช้โครงสร้างพื้นฐาน ระบบ และเทคโนโลยีร่วมกับบริษัท Dropbox อื่นๆ เพื่อให้ ปรับปรุง ปกป้อง และโปรโมทบริการของบริษัท Dropbox เราประมวลผลข้อมูลของคุณข้ามบริษัท Dropbox เพื่อจุดมุ่งหมายเหล่านี้ดังที่ได้รับอนุญาตโดยกฎหมายที่มีผลบังคับใช้และสอดคล้องกับเงื่อนไขและนโยบายของบริษัท สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท Dropbox บริการของบริษัท Dropbox และวิธีการใช้ข้อมูลของคุณ โปรดดูที่คำถามที่พบบ่อยของเรา

ผู้ใช้รายอื่น. บริการของเราจะแสดงข้อมูล เช่น ชื่อ รูปโปรไฟล์ อุปกรณ์ ที่อยู่อีเมล และข้อมูลการใช้ของคุณให้ผู้ใช้คนอื่นที่คุณร่วมงานด้วยหรือเลือกแบ่งปันด้วยเห็น เมื่อคุณลงทะเบียนบัญชี Dropbox ของคุณโดยใช้ที่อยู่อีเมลบนโดเมนที่นายจ้างหรือองค์กรของคุณเป็นเจ้าของ เราอาจช่วยผู้ร่วมงานและผู้ดูแลระบบหาคุณและทีมของคุณโดยการทำให้ผู้ใช้รายอื่นบนโดเมนเดียวกันเห็นข้อมูลพื้นฐานของคุณ เช่น ชื่อ ชื่อทีม รูปโปรไฟล์ และที่อยู่อีเมลของคุณ วิธีนี้จะช่วยให้คุณซิงค์กับทีมที่คุณสามารถเข้าร่วมและช่วยผู้ใช้รายอื่นแบ่งปันไฟล์และโฟลเดอร์กับคุณ

คุณสมบัติบางอย่างจะทำให้คุณสามารถทำให้ข้อมูลเพิ่มเติมปรากฏให้ผู้อื่นเห็น

แอพพลิเคชันอื่นๆ. คุณสามารถเลือกเชื่อมต่อบัญชี Dropbox ของคุณกับบริการภายนอก—ตัวอย่างเช่น ผ่าน API ของ Dropbox โดยการทำเช่นนี้ คุณกำลังทำให้ Dropbox และผู้ให้บริการภายนอกเหล่านั้นสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับคุณและข้อมูลในบัญชีของคุณเพื่อที่ Dropbox และผู้ให้บริการภายนอกเหล่านั้นสามารถให้ ปรับปรุง ปกป้อง และโปรโมทบริการของพวกเขาได้ โปรดอย่าลืมว่าการใช้งานข้อมูลของคุณโดยผู้ให้บริการภายนอกจะถูกควบคุมโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวและเงื่อนไขการใช้บริการของบริษัทเหล่านี้เอง

ผู้ดูแลระบบทีมธุรกิจ Dropbox. หากคุณคือผู้ใช้ของทีม Dropbox Business หรือ Education (เรียกโดยรวมว่า “ทีม Dropbox Business”) ผู้ดูแลระบบของคุณอาจเข้าถึงและควบคุมบัญชีทีม Dropbox Business ของคุณได้ โปรดอ่านนโยบายภายในขององค์กรของคุณหากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ หากคุณไม่ใช่ผู้ใช้ทีม Dropbox Business แต่ติดต่อกับผู้ใช้ทีม Dropbox Business (ตัวอย่างเช่น โดยการเข้าร่วมโฟลเดอร์ที่แบ่งปันหรือการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกแบ่งปันโดยผู้ใช้รายนั้น) สมาชิกขององค์กรนั้นอาจจะสามารถดูชื่อ ที่อยู่อีเมล รูปโปรไฟล์ และที่อยู่ไอพีที่เชื่อมโยงกับบัญชีของคุณเมื่อมีการติดต่อนั้น

การรักษากฎหมายและความสงบเรียบร้อยและสาธารณประโยชน์. เราอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณให้แก่บุคคลที่สามหากเราพิจารณาว่าการเปิดเผยดังกล่าวมีความจำเป็นอย่างสมเหตุสมผลเพื่อ (ก) ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบข้อบังคับ กระบวนการทางกฎหมาย หรือคำขอของรัฐบาลที่เหมาะสม (ข) ปกป้องบุคคลใดๆ จากการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บทางร่างกายที่รุนแรง (ค) ป้องกันการฉ้อโกงหรือใช้ Dropbox หรือผู้ใช้ของเราในทางที่ผิด (ง) ปกป้องลิขสิทธิ์ ทรัพย์สิน ความปลอดภัย หรือผลประโยชน์ของ Dropbox หรือ (จ) ปฏิบัติงานที่เป็นไปเพื่อสาธารณประโยชน์

การดูแลข้อมูลของคุณสำคัญยิ่งต่อเรา และเป็นความรับผิดชอบที่เราเต็มใจรับไว้ เราเชื่อว่าข้อมูลของคุณควรได้รับคุ้มครองตามกฎหมายเช่นเดียวกันโดยไม่คำนึงถึงว่าข้อมูลจะถูกจัดเก็บบนบริการของเรา หรือในฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ที่บ้านของคุณ เราจะปฏิบัติตาม หลักการเกี่ยวกับการขอข้อมูลของภาครัฐ ต่อไปนี้ เมื่อได้รับ กลั่นกรอง และตอบสนองต่อการขอของภาครัฐ (รวมถึงการขอที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ) สำหรับข้อมูลของคุณ:

 • โปร่งใส
 • ต่อต้านคำขอแบบครอบคลุม
 • ปกป้องผู้ใช้ทั้งหมด และ
 • ให้บริการที่เชื่อถือได้

เราเผยแพร่ รายงานความโปร่งใส เป็นส่วนหนึ่งของพัธสัญญาที่จะแจ้งให้คุณทราบว่ารัฐบาลจะขอข้อมูลจากเราเมื่อใดและอย่างไร รายงานนี้จะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทและจำนวนคำขอที่เราได้รับจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เราขอสนับสนุนให้คุณอ่าน หลักการเกี่ยวกับการขอข้อมูลของภาครัฐ และ รายงานความโปร่งใส สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติและการตอบคำขอจากรัฐบาลของเรา

อย่างไร

การรักษาความปลอดภัย. เรามีทีมที่ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลของคุณโดยเฉพาะ และทดสอบเพื่อหาช่องโหว่ต่างๆ เรายังคงพัฒนาคุณสมบัติต่อไปเพื่อให้ข้อมูลของคุณปลอดภัย นอกเหนือจากคุณสมบัติที่มีอยู่แล้ว เช่น การพิสูจน์ตัวตนแบบสองปัจจัย การเข้ารหัสไฟล์ที่ไม่ได้ใช้งาน และการเตือนเมื่อมีอุปกรณ์ใหม่และแอพเชื่อมโยงกับบัญชีของคุณ เรานำเทคโนโลยีอัตโนมัติมาใช้เพื่อตรวจจับพฤติกรรมและเนื้อหาที่ไม่ถูกต้องที่อาจเป็นอันตรายต่อบริการของเรา คุณ หรือผู้ใช้รายอื่น

การควบคุมของผู้ใช้. คุณสามารถเข้าถึง แก้ไข ดาวน์โหลด และลบข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยการล็อกอินยังบัญชี Dropbox ของคุณ แล้วไปที่หน้าการตั้งค่าบัญชี เรียนรู้เพิ่มเติม ที่นี่เกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูลบัญชีของคุณโดยทั่วไป หรือคลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้วิธีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโปรไฟล์ของคุณ

การเก็บรักษาข้อมูล. เมื่อคุณลงทะเบียนเปิดบัญชีกับเรา เราจะเก็บรักษาข้อมูลที่คุณจัดเก็บไว้บนบริการของเราตราบเท่าที่บัญชีของคุณยังคงอยู่ หรือตราบเท่าที่เราต้องการข้อมูลเพื่อให้บริการแก่คุณ หากคุณลบบัญชีของคุณ เราจะเริ่มการลบข้อมูลนี้หลังจาก 30 วัน เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่ แต่โปรดทราบว่า: (1) อาจมีความล่าช้าในการลบข้อมูลนี้จากเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำรองของเรา และ (2) เราอาจเก็บรักษาข้อมูลนี้ไว้หากจำเป็นต้องใช้เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายของเรา ยุติข้อพิพาท หรือบังคับใช้ข้อตกลงของเรา

ที่ไหน

ทั่วโลก. เพื่อให้บริการแก่คุณ เราอาจจัดเก็บ ประมวลผล และถ่ายโอนข้อมูลในสหรัฐอเมริกาและสถานที่ต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งรวมถึงสถานที่นอกประเทศของคุณ ข้อมูลนี้อาจได้รับการจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ที่คุณใช้เพื่อเข้าถึงบริการด้วย

การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา และการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในสวิตเซอร์แลนด์และสหรัฐอเมริกา. เมื่อโอนข้อมูลจากสหภาพยุโรป พื้นที่เศรษฐกิจยุโรป สหราชอาณาจักร และสวิตเซอร์แลนด์ Dropbox จะพึ่งพากลไกทางกฎหมายหลายอย่าง รวมถึงสัญญากับลูกค้าและบริษัทในสังกัดของเรา Dropbox ปฏิบัติตามโครงงานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป-สหรัฐอเมริกาและของสวิตเซอร์แลนด์-สหรัฐอเมริกาตามที่กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกากำหนดไว้เกี่ยวกับการรวบรวม การใช้งาน และการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ถ่ายโอนมาจากสหภาพยุโรป เขตเศรษฐกิจยุโรป สหราชอาณาจักร และสวิตเซอร์แลนด์มายังสหรัฐอเมริกา Dropbox ได้รับรองต่อกระทรวงพาณิชย์ว่าบริษัทยึดมั่นต่อหลักการการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าว คุณสามารถดูใบรับรองความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ Dropbox ที่นี่ คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่ https://www.privacyshield.gov

Dropbox จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดยคณะกรรมาธิการการค้าของรัฐบาลกลางสหรัฐ JAMS คือหน่วยงานอิสระในสหรัฐฯ ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบและแก้ปัญหาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามการปกป้องความเป็นส่วนตัวของเราโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ในเบื้องต้น เราขอให้คุณส่งคำร้องเรียนใดๆ ถึงเราโดยตรงที่ privacy@dropbox.com หากคุณยังไม่พอใจกับคำตอบของเรา โปรดติดต่อ JAMS ที่ https://www.jamsadr.com/eu-us-privacy-shieldในกรณีที่ JAMS ไม่สามารถตอบข้อกังวลของคุณ คุณอาจมีสิทธิ์อนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันภายใต้หลักการการปกป้องความเป็นส่วนตัว (Privacy Shield)

การควบคุมของคุณและการเข้าถึงข้อมูลของคุณ

คุณสามารถควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและวิธีเก็บ ใช้ และแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถ

 • ลบข้อมูลของคุณในบัญชี Dropbox ของคุณ คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีลบไฟล์ที่บันทึกไว้ใน Dropbox ที่นี่
 • เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล. คุณสามารถบริหารบัญชีของคุณและเนื้อหาที่มีอยู่ในบัญชีได้ รวมทั้งแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างผ่านทางหน้าการตั้งค่าบัญชีของคุณ
 • เข้าถึงและรับข้อมูลของคุณจากที่อื่น. คุณสามารถดาวน์โหลดสำเนาข้อมูลของคุณในรูปแบบที่เครื่องสามารถอ่านได้ดังที่ระบุไว้ที่นี่ คุณยังสามารถขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมอบให้เราได้เช่นกัน ดูวิธีการที่นี่
 • คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ. คุณสามารถร้องขอให้เราหยุดหรือจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยขึ้นอยู่กับกิจกรรมการประมวลผล หากคุณต้องการยื่นการคัดค้าน โปรดส่งอีเมลให้เราที่ privacy@dropbox.com

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีควบคุมและเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดดูที่คำถามที่พบบ่อยของเรา

การเปลี่ยนแปลง

หากเรามีการปรับโครงสร้างองค์กร ควบรวมกิจการ ซื้อกิจการ หรือขายสินทรัพย์ของเรา ข้อมูลของคุณอาจได้รับการถ่ายโอนโดยเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนั้น เราจะแจ้งให้คุณทราบ (เช่น ผ่านข้อความที่ส่งถึงที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับของบัญชีของคุณ) เกี่ยวกับข้อตกลงนั้นๆ และแจ้งให้ทราบถึงทางเลือกของคุณในกรณีดังกล่าว

เราอาจปรับปรุงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราวและจะลงประกาศเวอร์ชันล่าสุดบนเว็บไซต์ของเรา หากการปรับปรุงแก้ไขลดสิทธิของคุณอย่างมาก เราจะแจ้งให้คุณทราบ

การติดต่อ

Dropbox เป็นผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผล หากคุณอาศัยอยู่ในอเมริกาเหนือ (สหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก) Dropbox, Inc. ทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการของคุณ สำหรับผู้ใช้อื่นๆ ทั้งหมด Dropbox International Unlimited Company ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากคุณเป็นลูกค้าของ Dropbox Business หรือ Education ที่อยู่นอกอเมริกาเหนือ Dropbox ทำหน้าที่เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลของคุณ

มีคำถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับ Dropbox บริการของเรา และความเป็นส่วนตัวหรือไม่ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ด้านการคุ้มครองข้อมูลของเราที่ privacy@dropbox.com หากเจ้าหน้าที่ไม่สามารถตอบคำถามของคุณได้ คุณมีสิทธิ์ที่จะติดต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลการคุ้มครองข้อมูลในพื้นที่ของคุณ

คำแปลนี้จัดให้ไว้เพื่อความสะดวกเพียงเท่านั้น หากมีข้อขัดแย้งใดๆ ให้ยึดถือ เวอร์ชันภาษาอังกฤษ ไว้เป็นหลัก

ข้อตกลงของ Dropbox Business

ประกาศเมื่อ: วันที่ 25 กรกฎาคม 2019

มีผลบังคับใช้เมื่อ: วันที่24 กันยายน2019

ข้อตกลงของ Dropbox Business นี้ ("ข้อตกลงทางธุรกิจ") เป็นข้อตกลงระหว่าง Dropbox International Unlimited Company หากองค์กรของคุณตั้งอยู่นอกสหรัฐอเมริกา เขตแดนและพื้นที่ในครอบครองของสหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก ("อเมริกาเหนือ") หรือหากองค์กรของคุณตั้งอยู่ในอเมริกาเหนือกับ Dropbox, Inc. ซึ่งเป็นบริษัท Delaware corporation ("Dropbox") และองค์กรที่ยอมรับในข้อตกลงต่าง ๆ เหล่านี้ ("ลูกค้า") ข้อตกลงนี้จะกำกับดูแลการเข้าถึงและการใช้บริการและบริการเบต้า การคลิก "ฉันยอมรับ" ลงนามในสัญญาสำหรับบริการ หรือการใช้งานบริการ คุณยอมรับข้อตกลงนี้ในฐานะลูกค้า

Dropbox, Inc. จะประมวลผลข้อมูลของลูกค้าในนามของลูกค้าที่อยู่ภายใต้กฎหมายการปกป้องข้อมูลของสหภาพยุโรปเท่าที่ได้รับอนุญาตให้ทำได้ เมื่อคลิก "ฉันยอมรับ" คุณยังยอมรับข้อตกลงในการประมวลผลข้อมูลและข้อสัญญามาตรฐานของสหภาพยุโรป (EU Standard Contractual Clauses) ที่กำหนดไว้ด้านล่างกับ Dropbox, Inc. เพื่อการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปให้ผู้ประมวลผลเช่นกัน

หากคุณยอมรับข้อตกลงนี้และข้อตกลงในการประมวลผลข้อมูล (หากเกี่ยวข้อง) เพื่อการใช้บริการโดยองค์กร คุณยอมรับข้อตกลงนี้ในนามขององค์กรนั้น คุณต้องมีอำนาจในการผูกมัดองค์กรนั้นกับข้อตำลงเหล่านี้ มิฉะนั้น คุณต้องไม่ลงทะเบียนสำหรับบริการนี้

 1. บริการ
  1. ข้อกำหนด ข้อตกลงจะกำกับดูแลการเข้าถึงและการใช้บริการและซอฟต์แวร์ที่ซื้อภายใต้แบบฟอร์มคำสั่งซื้อ ลูกค้าและผู้ใช้สุดท้ายสามารถเข้าถึงและใช้บริการตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลง
  2. การดัดแปลงแก้ไข Dropbox อาจอัพเดทบริการเป็นครั้งคราว หาก Dropbox เปลี่ยนแปลงบริการในลักษณะที่จะลดประสิทธิภาพในการทำงานลงอย่างมีนัยสำคัญ Dropbox จะแจ้งให้ลูกค้าทราบผ่านทางที่อยู่อีเมลที่เกี่ยวข้องกับบัญชี และลูกค้าอาจแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงภายในสามสิบวันเพื่อสิ้นสุดสัญญา สิทธิการยุติสัญญานี้จะไม่ใช้กับการอัพเดทที่ทำกับคุณสมบัติที่มีให้ตามเบต้าและการประเมินผล สำหรับคุณสมบัติใหม่ที่สำคัญบางอย่าง Dropbox อาจแจ้งคุณสมบัติใหม่ให้ผู้ดูแลระบบหรือผู้ใช้สุดท้ายทราบทางอีเมล โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ที่อาจได้รับจะสามารถเลือกยกเลิกการรับอีเมลดังกล่าวได้
  3. ซอฟต์แวร์ 
   1. ทั่วไป บริการบางอย่างจะยอมให้ลูกค้าและผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่อาจอัพเดทโดยอัตโนมัติได้ หากส่วนใดก็ตามของซอฟต์แวร์นี้มีให้ภายใต้สิทธิ์ใช้งานแบบโอเพ่นซอร์ส Dropbox จะทำให้ลูกค้ามีสิทธิ์ใช้งานได้ และตามขอบเขตที่ข้อกำหนดของสิทธิ์นั้น ให้สิทธิ์เพิ่มเติมแก่ลูกค้า ข้อกำหนดเหล่านั้นจะแทนที่ข้อตกลงบางประการของข้อตกลงในส่วนที่เกี่ยวกับส่วนนั้นของซอฟต์แวร์นี้
   2. สิทธิ์การใช้งาน Dropbox ให้สิทธิ์โดยไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียวแบบจำกัดแก่ลูกค้าไว้ ณ ที่นี้ในระยะเวลาบริการนี้เพื่อใช้ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับบริการและตามข้อตกลง สิทธิ์นี้ไม่สามารถโอนได้ (ตามมาตรา 14.8) เพิกถอนไม่ได้ (ยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 9) ไม่สามารถอนุญาตช่วงได้ และจะได้รับการชำระเต็มจำนวนเมื่อลูกค้าชำระค่าบริการ
  4. โดเมนลูกค้า ก่อนให้บริการ Dropbox อาจกำหนดให้ลูกค้ายืนยันว่าลูกค้าเป็นเจ้าของหรือควบคุมโดเมนลูกค้า ถ้าลูกค้าไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุมโดเมนลูกค้า Dropbox ก็จะไม่มีภาระผูกพันในการให้บริการแก่ลูกค้า
 2. ข้อผูกพันของลูกค้า 
  1. การดูแลจัดการบริการนี้โดยลูกค้า ลูกค้าอาจระบุให้ผู้ใช้สุดท้ายเป็นผู้ดูแลระบบ รวมถึงผู้ดูแลระบบหลายระดับ ผ่านแผงควบคุมของผู้ดูแลระบบได้ ผู้ดูแลระบบอาจสามารถ (ก) เข้าถึง เปิดเผย จำกัด หรือลบข้อมูลลูกค้าในหรือจากบัญชีผู้ใช้สุดท้ายได้ และ (ข) ติดตามตรวจสอบ จำกัด หรือยุติการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้สุดท้ายได้ ผู้ดูแลระบบบัญชีผู้ใช้สุดท้ายอาจจัดการตามที่อธิบายไว้ในประโยคก่อนหน้านี้ โดยอาจรวมถึงบัญชีผู้ใช้สุดท้ายของผู้ดูแลระบบระดับล่าง ลูกค้าจะรับผิดชอบต่อการเก็บรักษาความลับของรหัสผ่านและบัญชีผู้ดูแลระบบ และบริหารการเข้าถึงบัญชีผู้ดูแลระบบ ความรับผิดชอบของ Dropbox จะไม่ครอบคลุมไปถึงการบริหารจัดการภายในหรือการดูแลระบบของบริการสำหรับลูกค้า
  2. การดูแลจัดการโดยบุคคลที่สาม ลูกค้ารับทราบว่าหากลูกค้าซื้อบริการผ่านตัวแทนจำหน่าย และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของตัวแทนจำหน่ายดังกล่าวเป็นผู้ดูแลระบบบัญชีบริการของลูกค้า ตัวแทนจำหน่ายอาจสามารถควบคุมข้อมูลบัญชี รวมถึง ข้อมูลของลูกค้า และเข้าถึงบัญชีบริการของลูกค้าดังที่อธิบายไว้ข้างต้นได้
  3. การใช้งานหรือการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต ลูกค้าจะป้องกันการที่ผู้ใช้สุดท้ายใช้บริการนี้โดยไม่ได้รับอนุญาต และต้องยุติการใช้งานหรือการเข้าถึงบริการที่ไม่ได้รับอนุญาต ผู้ใช้สุดท้ายรายเดียวอาจจัดหา ลงทะเบียน และใช้บัญชีผู้ใช้สุดท้ายได้ บริการนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี ลูกค้าจะต้องทำให้แน่ใจว่าลูกค้าจะไม่อนุญาตเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 13 ปีใช้บริการนี้ ลูกค้าจะแจ้งให้ Dropbox ทราบโดยทันที หากมีการใช้งานหรือเข้าถึงบริการที่ไม่ได้รับอนุญาต
  4. ข้อจำกัด ลูกค้าจะต้องไม่ (ก) ขาย ขายต่อ หรือให้เช่าซื้อบริการหรือซอฟต์แวร์ (ข) ใช้บริการหรือซอฟต์แวร์นี้เพื่อทำกิจกรรมที่การใช้หรือไม่สามารถใช้บริการหรือซอฟต์แวร์สามารถนำไปสู่ความเสียหายต่อร่างกาย การเสียชีวิต หรือบาดเจ็บ หรือ (ค) ทำวิศวกรรมย้อนกลับบริการหรือซอฟต์แวร์ หรือพยายามหรือช่วยเหลือบุคคลอื่นใดเพื่อทำการดังกล่าว เว้นแต่กฎหมายจะห้ามการจำกัดนี้(ง) ฝ่าฝืนหรือหลีกเลี่ยงขีดจำกัดบริการใด ๆ ของบริการ หรือกำหนดค่าบริการเพื่อหลีกเลี่ยงขีดจำกัดบริการ หรือ (จ) ใช้บริการหรือซอฟต์แวร์ รวมถึงส่งออกหรือส่งออกข้อมูลลูกค้าอีกครั้งโดยฝ่าฝืนกฎหมายการควบคุมการส่งออก หรือ (จ) สร้างบัญชี Dropbox Business เพื่อวัตถุประสงค์การใช้งานส่วนบุคคล ครอบครัว หรือภายในครัวเรือน
  5. การปฏิบัติตามข้อกำหนด 
   1. ั่วไป ลูกค้าและผู้ใช้สุดท้ายต้องใช้บริการโดยปฏิบัติตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ลูกค้าจะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่ใช้กับการใช้งานบริการของลูกค้า ลูกค้าจะต้องพึงพอใจว่า (i) บริการเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ของบริการ โดยคำนึงถึงลักษณะของข้อมูลของลูกค้า และ (ii) ข้อกำหนดเชิงเทคนิคและเชิงองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ Dropbox ภายใต้กฎหมายปกป้องข้อมูลของสหภาพยุโรปที่เป็นไปตามมาตรการรักษาความปลอดภัยและข้อตกลง
   2. ผู้ใช้สุดท้ายลูกค้าต้องรับผิดชอบในการใช้บริการของผู้ใช้สุดท้ายของตน ลูกค้าจะได้รับและรักษาการยินยอมใด ๆ จากผู้ใช้สุดท้ายเพื่ออนุญาตให้ผู้ดูแลระบบสามารถเข้าไปเกี่ยวข้องในกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อตกลง และเพื่ออนุญาตให้ Dropbox สามารถส่งมอบบริการได้
   3. การกระทำของลูกค้า ลูกค้าจะไม่ทำการใด ๆ ที่จะทำให้ Dropbox ต้องละเมิดกฎหมายปกป้องข้อมูลของสหภาพยุโรป กฎหมายป้องกันการให้สินบนแก่บุคคลในต่างประเทศ ปี 1977 ของสหรัฐอเมริกา (ตามที่ได้มีการแก้ไข) พระราชบัญญัติต่อต้านคอร์รัปชันของสหราชอาณาจักร ปี 2010 หรือกฎหมายต่อต้านการติดสินบน การคอร์รัปชัน หรือการฟอกเงินใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
   4. HIPAA ลูกค้าจะไม่เก็บ ส่ง หรือประมวลผลข้อมูลใด ๆ ผ่านบริการที่อยู่ในคำจำกัดความของ "ข้อมูลสุขภาพที่ได้รับการคุ้มครอง" ภายใต้กฎความเป็นส่วนตัว HIPAA (45 C.F.R. มาตรา 164.051) ยกเว้นกรณีที่ลูกค้าและ Dropbox ทำข้อตกลงพันธมิตรธุรกิจ HIPAA ซึ่งทำได้ผ่านแผงควบคุมของผู้ดูแลระบบ
  6. แอพบริษัทภายนอกและการผสานการใช้งาน หากลูกค้าใช้บริการหรือแอพพลิเคชันบริษัทภายนอก เช่น บริการที่ใช้ Dropbox API ร่วมกับบริการ (ก) Dropbox จะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำหรือการละเว้นการกระทำใด ๆ ของบริษัทภายนอก ซึ่งรวมถึงการเข้าถึงหรือการใช้ข้อมูลของลูกค้าหรือผู้ใช้โดยบริษัทภายนอก และ (ข) Dropbox จะไม่รับประกันหรือสนับสนุนบริการใด ๆ ที่จัดหาให้โดยบริษัทภายนอก ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่ใช้กับการใช้งานบริการของลูกค้า
 3. ข้อมูลลูกค้า 
  1. การจำกัดข้อมูลลูกค้า Dropbox และผู้รับเหมาช่วงจะเข้าถึง ใช้งาน จัดเก็บ และถ่ายโอนข้อมูลลูกค้าเพื่อส่งมอบบริการและเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันของDropbox ในข้อตกลงเท่านั้น พนักงานของ Dropbox คนใดที่มีการเข้าถึงข้อมูลของลูกค้าจะถูกผูกมัดโดยภาระหน้าที่ในการรักษาความลับที่เหมาะสม
  2. มาตรการรักษาความปลอดภัย Dropbox จะใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยเชิงเทคนิคและเชิงองค์กรตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อถ่ายโอน จัดเก็บ และประมวลผลข้อมูลลูกค้าซึ่งอย่างน้อยที่สุดจะเป็นไปตามมาตรการรักษาความปลอดภัยDropbox อาจอัพเดทมาตรการรักษาความปลอดภัยเป็นครั้งคราวDropbox จะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าอย่างน้อยหกสิบวัน หาก Dropbox อัพเดทมาตรการรักษาความปลอดภัยที่จะทำให้คุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยในด้านการบริหารจัดการ ด้านเทคนิค และในด้านที่เป็นรูปธรรมของบริการโดยรวมด้อยลงอย่างมาก ภายในห้าวันทำการหลังจากได้รับการแจ้งนี้ ลูกค้าอาจเลือกที่จะยุติข้อตกลงและแบบฟอร์มคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องโดยการแจ้งDropboxเป็นลายลักษณ์อักษร
  3. คำขอของบุคคลที่สาม 
   1. หน้าที่รับผิดชอบของลูกค้า ลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบในการตอบสนองต่อคำขอของบุคคลที่สามโดยใช้การเข้าถึงข้อมูลของตนเอง ลูกค้าจะดำเนินการเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้อมีเพื่อตอบสนองต่อคำขอของบุคคลที่สาม และจะติดต่อ Dropbox เมื่อลูกค้าไม่สามารถได้ข้อมูลดังกล่าวได้แม้ว่าจะได้ใช้ความพยายามอย่างถึงที่สุดแล้วก็ตามเท่านั้น
   2. หน้าที่รับผิดชอบของ Dropbox หาก Dropbox ได้รับคำขอของบุคคลที่สามDropbox จะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์ภายในกรอบที่อนุญาตโดยกฎหมายและข้อตกลงของคำขอของบริษัทภายนอกเพื่อ (ก) แจ้งให้ลูกค้าของ Dropbox ทราบโดยทันทีเมื่อได้รับคำขอของบริษัทภายนอก (ข) ปฏิบัติตามคำขอที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์ของลูกค้าเกี่ยวกับความพยายามในการต่อต้านคำขอของบริษัทภายนอก และ (ค) จัดหาข้อมูลหรือเครื่องมือที่จำเป็นให้แก่ลูกค้าเพื่อตอบสนองต่อคำขอของบริษัทภายนอก ในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถตอบสนองต่อคำขอของบริษัทภายนอกดังกล่าวได้ หากมีการห้ามมิให้Dropbox แจ้งให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับคำขอของบุคคลที่สามหรือลูกค้าไม่สามารถตอบสนองต่อคำขอของบริษัทภายนอกได้ทันที Dropbox อาจดำเนินการให้แทน แต่จะไม่ต้องมีหน้าที่ดำเนินการดังกล่าวแต่อย่างใด ตามขอบเขตที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตไว้
  4. การแบ่งปันข้อมูลลูกค้า บริการอาจช่วยให้ผู้ใช้สุดท้ายสามารถแบ่งปันข้อมูลลูกค้า รวมถึงกับผู้ใช้สุดท้ายรายอื่นของลูกค้าและกับบุคคลที่สาม ผู้รับข้อมูลลูกค้าที่แบ่งปันอาจเข้าถึง ดู ดาวน์โหลด และแบ่งปันข้อมูลลูกค้านี้ รวมถึงในและผ่านบัญชีบริการของตนเอง ลูกค้าเข้าใจดีว่า (ก) ลูกค้าและผู้ใช้สุดท้ายเท่านั้นที่จะเป็นผู้แบ่งปันข้อมูลลูกค้า (ข) Dropbox ไม่สามารถควบคุมบุคคลที่สามที่ลูกค้าแบ่งปันข้อมูลลูกค้าด้วยได้ และ (ค) ลูกค้าและผู้ใช้สุดท้ายของลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อการใช้บริการของตนเอง รวมถึงการแบ่งปันข้อมูลลูกค้าใด ๆ ผ่านบริการ แต่เพียงผู้เดียว
 4. การถ่ายโอนข้อมูล 
  1. การถ่ายโอนข้อมูล ลูกค้าตกลงว่าDropbox และผู้รับเหมาช่วงอาจถ่ายโอนข้อมูลลูกค้าไปยัง และเข้าถึง ใช้งาน และจัดเก็บข้อมูลลูกค้าในสถานที่อื่นนอกเหนือจากประเทศของลูกค้า
  2. ข้อตกลงในการประมวลผลข้อมูลข้อมูลของลูกค้าจะอยู่ภายใต้กฎหมายการปกป้องข้อมูลของสหภาพยุโรปและDropbox จะประมวลผลข้อมูลแทนลูกค้าเท่าที่ได้รับอนุญาตให้ทำได้ (1) Dropbox จะใช้และประมวลผลข้อมูลลูกค้าตามที่ลูกค้าสั่ง ลูกค้าและ Dropbox ยอมรับข้อตกลงในการประมวลผลข้อมูล ข้อตกลงในการประมวลผลข้อมูลจะใช้กับบริการ และจะไม่ใช้กับบริการเบต้า
  3. โปรแกรมการปกป้องความเป็นส่วนตัวในสหภาพยุโรป-สหรัฐอเมริกา Dropbox ได้รับการรับรองและปฏิบัติตามโปรแกรมการปกป้องความเป็นส่วนตัวในสหภาพยุโรป-สหรัฐอเมริกา และสวิตเซอร์แลนด์-สหรัฐอเมริกา ตามที่กำหนดโดยกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการรวบรวม การใช้งาน และการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ถ่ายโอนจากEEA สวิตเซอร์แลนด์และสหราชอาณาจักร (ตราบใดที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของEEA) ไปยังสหรัฐอเมริกาโดยใช้การปกป้องความเป็นส่วนตัว หากโปรแกรมการปกป้องความเป็นส่วนตัวไม่ถูกต้องDropbox จะใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลทางการค้าในการปฏิบัติตามกลไกอื่นที่เป็นทางเลือกหรือมาแทนการโอนข้อมูลในสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา
 5. การชำระเงิน 
  1. ค่าธรรมเนียม ลูกค้าจะชำระเงินที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้ Dropbox หรือตัวแทนจำหน่ายของลูกค้าสำหรับค่าบริการเป็นสกุลเงินที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มการสั่งซื้อ ลูกค้าอนุญาตให้ Dropbox หรือตัวแทนจำหน่ายของลูกค้าเรียกเก็บเงินจากลูกค้าสำหรับค่าบริการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยใช้วิธีการชำระเงินที่ลูกค้าเลือก จะไม่มีการคืนค่าบริการให้ ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนดหรือที่ข้อตกลงอนุญาตโดยเฉพาะ
  2. การชำระเงิน ลูกค้าจะชำระเงินใบแจ้งหนี้ของ Dropbox ตามระยะเวลาการชำระเงินที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มการสั่งซื้อ Dropbox อาจระงับหรือยุติบริการหากค่าบริการค้างชำระ ลูกค้าจะให้ข้อมูลการจัดเก็บค่าบริการและการติดต่อที่ครบถ้วนและถูกต้องแก่ Dropbox หรือตัวแทนจำหน่ายของลูกค้า
  3. ภาษี ค่าบริการจะไม่รวมภาษีและลูกค้าคือผู้รับผิดชอบเสียภาษีทั้งหมด Dropbox หรือตัวแทนจำหน่ายของลูกค้าจะเรียกเก็บภาษีเมื่อถูกกำหนดให้ดำเนินการดังกล่าว ถ้าลูกค้าจัดหาใบรับรองการยกเว้นที่ถูกต้องให้ Dropbox หรือตัวแทนจำหน่ายของบริษัท Dropbox จะไม่เก็บภาษีที่ใบรับรองนั้นคุ้มครองอยู่
  4. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ลูกค้าจะเสียยอดสุทธิของภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่เกี่ยวข้องใดก็ตามให้ Dropbox หรือตัวแทนจำหน่ายของบริษัท ลูกค้าและ Dropbox หรือตัวแทนจำหน่ายของลูกค้าที่เกี่ยวข้อง จะร่วมมือกันเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีหัก ณ ที่จ่ายใดก็ตาม หากมีข้อยกเว้น หรือหากมีอัตราการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามสนธิสัญญาที่ลดลง หาก Dropbox หรือตัวแทนจำหน่ายของลูกค้ามีคุณสมบัติรับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีหรือได้รับอัตราการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามสนธิสัญญาที่ลดลง Dropbox หรือตัวแทนจำหน่ายของลูกค้าจะจัดหาหลักฐานเอกสารที่เหมาะสมให้ลูกค้า ลูกค้าจะจัดหาหลักฐานที่เหมาะสมให้ Dropbox หรือตัวแทนจำหน่ายของลูกค้า ซึ่งแสดงว่าลูกค้าได้จ่ายภาษีที่หัก ณ ที่จ่ายหรือที่ลดลงให้หน่วยงานที่มีอำนาจที่เกี่ยวข้องแล้ว
  5. การต่ออายุอัตโนมัติและการทดลองใช้งาน หากบัญชีของลูกค้าถูกตั้งค่าให้ต่ออายุโดยอัตโนมัติ หรืออยู่ในระยะเวลาการทดลองใช้งาน และลูกค้าได้ให้วิธีการชำระเงินกับ Dropbox สำหรับบริการแล้ว Dropbox (หรือตัวแทนจำหน่ายของลูกค้า) อาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายโดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการทดลองใช้งานหรือเมื่อมีการต่ออายุ เว้นแต่ว่าลูกค้าจะแจ้ง Dropbox (หรือตัวแทนจำหน่ายของลูกค้าตามความเหมาะสม) ว่าลูกค้าต้องการยกเลิกหรือปิดใช้งานการต่ออายุอัตโนมัติ Dropbox อาจแก้ไขอัตราค่าบริการโดยส่งการแจ้งมายังลูกค้าล่วงหน้าอย่างน้อยสามสิบวันก่อนการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายครั้งต่อไป
  6. ใบสั่งซื้อ หากลูกค้าต้องการใช้ใบสั่งซื้อหรือเลขที่ใบสั่งซื้อ ลูกค้า (1) ต้องแจ้งเลขที่ใบสั่งซื้อในขณะที่ทำการซื้อ และ (2) ตกลงว่าข้อตกลงและเงื่อนไขใด ๆ ในใบสั่งซื้อของลูกค้าจะไม่ใช้กับข้อตกลงนี้และจะเป็นโมฆะ หากลูกค้าซื้อผ่านตัวแทนจำหน่าย ข้อตกลงและเงื่อนไขใด ๆ จากตัวแทนจำหน่ายของลูกค้าหรือในใบสั่งซื้อระหว่างลูกค้าและตัวแทนจำหน่ายของลูกค้าที่ขัดแย้งกับข้อตกลงจะถือเป็นโมฆะ
 6. การระงับชั่วคราว 
  1. การระงับบัญชีผู้ใช้โดย Dropbox หากผู้ใช้สุดท้าย (ก) ละเมิดข้อตกลง หรือ (ข) ใช้บริการในลักษณะที่ Dropbox เชื่อได้อย่างมีเหตุผลว่าจะทำให้บริษัทต้องรับผิด หากเป็นเช่นนั้น Dropbox อาจขอให้ลูกค้าระงับหรือยุติบัญชีผู้ใช้สุดท้ายที่เกี่ยวข้อง หากลูกค้าไม่สามารถระงับหรือยุติบัญชีผู้ใช้สุดท้ายได้ทันที Dropbox อาจดำเนินการดังกล่าวเอง
  2. กรณีฉุกเฉินด้านการรักษาความปลอดภัยหากมีเหตุฉุกเฉินด้านการรักษาความปลอดภัย Dropbox อาจระงับการใช้บริการโดยอัตโนมัติโดยไม่คำนึงถึงส่วนใด ๆ ในเงื่อนไขใด ๆ ในข้อตกลง Dropbox จะใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลเชิงพาณิชย์เพื่อปรับการระงับใช้ชั่วคราวให้แคบลงที่สุดตามที่จำเป็น เพื่อป้องกันหรือยุติกรณีฉุกเฉินด้านการรักษาความปลอดภัย
 7. สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา 
  1. การสงวนสิทธิ์ ข้อตกลงจะไม่ให้ (ก) สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ในข้อมูลผู้ใช้แก่ Dropbox หรือ (ข) สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาในบริการหรือเครื่องหมายการค้าของ Dropbox หรือคุณสมบัติต่าง ๆ ของแบรนด์แก่ลูกค้า เว้นแต่จะมีการกำหนดไว้โดยชัดแจ้งในที่นี้
  2. การอนุญาตแบบจำกัด  ลูกค้าจะให้เฉพาะสิทธิ์แบบจำกัดแก่ Dropbox ซึ่งจำเป็นอย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้ Dropbox ส่งมอบบริการได้เท่านั้น การอนุญาตแบบจำกัดนี้ยังครอบคลุมผู้รับเหมาช่วงหรือผู้ประมวลผลย่อยเช่นกัน
  3. คำแนะนำ  Dropbox สามารถใช้ แก้ไข และนำข้อเสนอแนะ ความเห็น หรือคำแนะนำที่ลูกค้าหรือผู้ใช้สุดท้ายส่งถึงเรา หรือโพสต์ไว้ในฟอรัมของ Dropbox ไปผนวกรวมกับผลิตภัณฑ์และบริการ ตลอดจนสิทธิ์ในการใช้งาน สิทธิ์ย่อยในการใช้งานของเรา โดยปราศจากข้อผูกมัดกับลูกค้า
 8. ระยะเวลา 
  1. ระยะเวลาของข้อตกลง  ข้อตกลงจะยังคงมีผลบังคับใช้ตลอดระยะเวลา
  2. ระยะเวลาของบริการ  Dropbox จะส่งมอบบริการแก่ลูกค้าตลอดช่วงระยะเวลาของบริการ หากไม่มีการตกลงเป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร บัญชีผู้ใช้สุดท้ายที่ซื้อช่วงระยะเวลาของบริการจะมีระยะเวลาตามสัดส่วน โดยสิ้นสุดในวันสุดท้ายของระยะเวลาของบริการที่มีอยู่ก่อนหน้านี้
  3. การต่ออายุอัตโนมัติ เว้นแต่ว่าจะระบุไว้ในแบบฟอร์มคำสั่งซื้อให้เป็นอย่างอื่น ตามระยะเวลาการให้บริการเริ่มต้นหรือระยะเวลาการต่ออายุ การสมัครสมาชิกบริการจะต่ออายุอัตโนมัติสำหรับระยะเวลาการต่ออายุ นอกจากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะแจ้งอีกฝ่ายถึงการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อยสามสิบวันก่อนวันหมดอายุของระยะเวลาการบริการในขณะนั้น หากลูกค้าได้ให้วิธีการชำระเงินแก่ Dropbox สำหรับการเรียกเก็บเงินแบบเป็นงวดดังที่ระบุในส่วน 5.5 ลูกค้าอาจเลือกที่จะยกเลิกข้อตกลงผ่านแผงควบคุมของผู้ดูแลระบบก่อนวันที่ระยะเวลาต่ออายุจะเริ่มต้น
 9. การบอกเลิกสัญญา 
  1. ทั่วไป คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดสามารถบอกเลิกข้อตกลง รวมถึงแบบฟอร์มคำสั่งซื้อทั้งหมด หาก (i) คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งฝ่าฝืนข้อตกลงนี้อย่างมีนัยสำคัญ หรือไม่สามารถแก้ไขการฝ่าฝืนดังกล่าวได้ภายในสามสิบวันหลังจากได้รับการแจ้งอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร หรือ (ii) คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งสิ้นสุดการดำเนินธุรกิจ หรือเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีล้มละลายและการพิจารณาคดีดังกล่าวไม่มีการยกฟ้องภายในเก้าสิบวัน Dropbox อาจยุติข้อตกลงนี้และระงับการเข้าถึงบริการของลูกค้าหากกฎหมายกำหนด หรือในกรณีที่ลูกค้าละเมิดนโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศอย่างร้ายแรง
  2. ผลของการเลิกสัญญา หากข้อตกลงสิ้นสุดลง (ก) สิทธิและใบอนุญาตใช้งานที่ Dropbox มอบให้แก่ลูกค้าจะสิ้นสุดลงทันที เว้นแต่จะมีการกำหนดไว้ในส่วนนี้ (ข) ก่อนหน้าการสิ้นสุด ลูกค้าอาจขอระยะเวลาเพิ่มเติมที่สมเหตุสมผลเพื่อส่งออกข้อมูลของลูกค้าที่จัดเก็บไว้ โดยที่ Dropbox อาจเรียกเก็บค่าบริการลูกค้าสำหรับการขยายระยะเวลาเข้าถึงนี้ตามค่าธรรมเนียมมาตรฐานของ Dropbox ณ ขณะนั้น และ (ค) Dropbox จะลบบัญชีของผู้ใช้สุดท้ายใด ๆ และข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในบัญชีของลูกค้าตามระยะเวลาที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์ หลังจากที่ได้รับคำขอของผู้ดูแลให้ลบและก่อนการยุติบริการ Dropbox อาจให้วิธีการให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับวิธีส่งคำขอของผู้ดูแลระบบดังที่ได้ระบุไว้ในวรรค (ค) ของข้อความข้างต้น และลูกค้าจะต้องรับผิดชอบปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้เพื่อเริ่มต้นการลบ
  3. การคงการบังคับใช้ ส่วนที่จะยังคงมีผลต่อไปแม้ว่าข้อตกลงจะหมดอายุหรือสิ้นสุดสัญญามีดังนี้ 3.3 (คำขอของบริษัทภายนอก), 5 (การชำระเงิน), 7 (สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา), 9.2 (ผลของการเลิกสัญญา), 9.3 (การคงการบังคับใช้) 10 (ค่าสินไหมทดแทน), 11 (การปฏิเสธความรับผิดชอบ), 12 (การจำกัดความรับผิด), 13 (ข้อพิพาท) และ 14 (เบ็ดเตล็ด) ไม่ว่าจะเป็นกรณีใด ๆ ก่อนหน้าก็ตาม ส่วน 3.3 (คำขอของบริษัทภายนอก) จะถูกยกเลิก หาก Dropbox ได้ใช้สิทธิในการสิ้นสุดข้อตกลง
 10. ค่าสินไหมทดแทน 
  1. โดยลูกค้า ลูกค้าจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน คุ้มครอง และชดใช้ค่าเสียหายแก่ Dropbox จากการรับผิด ความเสียหาย และค่าใช้จ่ายใด ๆ (รวมถึงการชำระหนี้และค่าใช้จ่ายของทนายความที่เหมาะสม) ที่เกิดจากการเรียกร้องใด ๆ ที่มีต่อ Dropbox และบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องกับ (ก) ข้อมูลลูกค้า (ข) โดเมนลูกค้า หรือ (ค) การใช้บริการนี้ของผู้ใช้หรือผู้ใช้สุดท้ายของลูกค้าที่ฝ่าฝืนข้อตกลงนี้
  2. โดย Dropbox Dropbox จะจ่ายค่าสินไหมทดแทน คุ้มครอง และชดใช้ค่าเสียหายแก่ลูกค้าจากการรับผิด ความเสียหาย และค่าใช้จ่ายใด ๆ (ซึ่งรวมถึงการชำระหนี้และค่าใช้จ่ายของทนายความตามความเหมาะสม) ที่เกิดจากการเรียกร้องใด ๆ ก็ตามต่อลูกค้าภายใต้ข้อกล่าวหาว่าเทคโนโลยีของ Dropbox ที่ใช้เพื่อส่งมอบบริการแก่ลูกค้าฝ่าฝืนหรือทำให้มีการใช้ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า สิทธิบัตรของสหรัฐอเมริกา หรือสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าของบริษัทภายนอกในทางที่ผิด อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตาม Dropbox จะไม่มีสัญญาผูกมัดหรือต้องรับผิดภายใต้ส่วนนี้อันเกิดจาก (ก) การใช้บริการภายใต้รูปแบบที่มีการดัดแปลงหรือใช้ร่วมกับสาระสำคัญใด ๆ ที่ไม่ได้จัดทำขึ้นโดย Dropbox และ (ข) เนื้อหา ข้อมูล หรือข้อมูลดิบที่จัดหาโดยลูกค้า ผู้ใช้สุดท้าย หรือบริษัทภายนอก
  3. การละเมิดที่อาจเกิดขึ้น  หาก Dropbox เชื่อว่ามีการละเมิดการใช้บริการหรือซอฟต์แวร์ หรืออาจถูกกล่าวหาว่ามีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามแล้ว Dropbox อาจ (ก) ดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ์สำหรับลูกค้าโดยใช้ค่าใช้จ่ายของ Dropbox เอง เพื่อให้สามารถใช้บริการหรือซอฟต์แวร์ได้ต่อไป (ข) จัดหาบริการทดแทนที่มีการใช้งานซึ่งเทียบเท่าที่ไม่มีการละเมิด หรือ (ค) แก้ไขบริการหรือซอฟต์แวร์เพื่อมิให้มีการละเมิดใด ๆ อีกต่อไป หาก Dropbox ไม่เชื่อว่าทางเลือกใด ๆ ที่ระบุไว้ในส่วนนี้สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์ Dropbox อาจระงับหรือบอกเลิกสัญญาการใช้บริการหรือซอฟต์แวร์ที่ได้รับผลกระทบนั้นของลูกค้า โดยมีการคืนเงินค่าบริการหรือซอฟต์แวร์ที่ได้ชำระมาแล้วให้ตามสัดส่วน
  4. ทั่วไป  คู่สัญญาฝ่ายที่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจะต้องแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบโดยทันทีถึงข้อเรียกร้อง และให้ความร่วมมือกับคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งในการแก้ต่างข้อเรียกร้องดังกล่าว คู่สัญญาฝ่ายที่จ่ายค่าสินไหมทดแทนมีสิทธิ์และการควบคุมอย่างเต็มที่ในการแก้ต่างดังกล่าว เว้นแต่ว่า (ก) การชำระหนี้ใด ๆ ที่กำหนดให้คู่สัญญาฝ่ายที่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนต้องยอมรับในความรับผิดนั้นกำหนดให้มีการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า โดยจะไม่มีการระงับหรือล่าช้าอย่างไม่สมเหตุสมผล และ (ข) คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งอาจร่วมในการแก้ต่างนั้นโดยใช้ที่ปรึกษาของตนเองและออกค่าใช้จ่ายเอง ค่าสินไหมทดแทนข้างต้นคือวิธีเยียวยาเพียงประการเดียวของ Dropbox และลูกค้าภายใต้ข้อตกลงสำหรับการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามโดยอีกฝ่ายหนึ่ง
 11. การปฏิเสธการรับผิดชอบ 
  1. ทั่วไป  บริการและซอฟต์แวร์นี้จะให้ในรูปแบบ "ตามที่เป็น" ทั้งนี้ ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต เว้นแต่จะระบุไว้โดยชัดแจ้งในข้อตกลง ลูกค้า และ Dropbox และบริษัทในเครือ ซัพพลายเออร์ และผู้จัดจำหน่ายจะไม่ให้การรับประกันในลักษณะใด ๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย การรับประกันตามกฎหมายหรือลักษณะอื่นใด รวมถึงการรับประกันความความสามารถในเชิงพาณิชย์และความเหมาะสมในการใช้งานที่เฉพาะเจาะจง หรือการไม่ละเมิดสิทธิ์ ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบในการใช้บริการหรือซอฟต์แวร์ตามข้อตกลงที่กำหนดไว้ในที่นี้ และการสำรองข้อมูลใด ๆ ที่จัดเก็บไว้ในบริการ
  2. บริการเบต้า 
   1. การใช้งานตามดุลยพินิจของลูกค้า แม้อาจมีข้อความใด ๆ ที่ขัดกันในข้อตกลง (ก) ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการเบต้าตามวิจารณญาณของลูกค้าแต่เพียงผู้เดียว (ข) บริการเบต้าอาจไม่ได้รับการสนับสนุนและอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อใดก็ตามโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (ค) บริการเบต้าอาจไม่ยังไม่เสถียรหรือพร้อมใช้งานเหมือนบริการ (ง) บริการเบต้าอาจไม่ผ่านมาตรการในการรักษาความปลอดภัยและการตรวจสอบดังที่บริการผ่านมาแล้ว และ (จ) Dropbox จะไม่รับผิดกรณีใด ๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับบริการเบต้า การใช้งานถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง
   2. ข้อเสนอแนะ Dropbox ให้บริการเบต้าเพื่อรับข้อเสนอแนะของผู้ใช้ เพื่อแลกเปลี่ยนกับการใช้บริการเบต้า ลูกค้ายอมรับว่าDropbox สามารถติดต่อลูกค้าและผู้ใช้สุดท้ายของลูกค้าเพื่อรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบริการเบต้า ลูกค้าตกลง (i) และขอมอบหมาย สิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมดในข้อเสนอแนะใด ๆ ให้ Dropbox และ (ii) ให้ความช่วยเหลือใด ๆ ตามสมควรแก่Dropboxที่จำเป็นต่อการจัดทำเอกสารและรักษาสิทธิ์ในข้อเสนอแนะของDropboxข้อเสนอแนะนี้อาจรวมถึงความคิดเห็น คำแนะนำ รายงานข้อผิดพลาด และการวิเคราะห์ด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร
   3. ความลับ บริการเบต้าจะเป็นความลับจนกว่าDropbox จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ลูกค้าจะใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบริการเบต้าไว้เป็นความลับ รวมถึงอย่างน้อยที่สุดคือมาตรการในลักษณะที่คล้ายกับที่ลูกค้าใช้เพื่อปกป้องข้อมูลความลับของตนเอง ลูกค้าจะไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบริการเบต้าแก่บุคคลที่สามรายใดก็ตาม และจะรักษาคุณสมบัติและฟังก์ชันใหม่ ๆ ไว้เป็นความลับจนกว่าDropbox จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ลูกค้าอาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบริการเบต้าตามขอบเขตที่กฎหมายหรือข้อบังคับกำหนด หากลูกค้าแจ้งDropbox ล่วงหน้าอย่างสมเหตุสมผลและเป็นลายลักษณ์อักษรตามขอบเขตที่มีการอนุญาต เพื่อที่ Dropbox จะได้สามารถหาวิธีป้องกันหรือจำกัดการเปิดเผยนั้น
 12. การจำกัดความรับผิด 
  1. การจำกัดความรับผิดทางอ้อม  ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายกำหนด ลูกค้าและ Dropbox ตลอดจนบริษัทในเครือ ซัพพลายเออร์ และผู้จัดจำหน่ายจะไม่รับผิดภายใต้ข้อตกลงสำหรับ (I) ความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายจำเพาะ ความเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา ความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง ค่าเสียหายที่เป็นการตักเตือนหรือเชิงลงโทษ หรือ (II) การสูญเสียการใช้ประโยชน์ ข้อมูล ธุรกิจ รายได้ หรือผลกำไร (ในแต่ละกรณีไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม) แม้ว่าคู่สัญญาฝ่ายดังกล่าวจะรับทราบหรือควรได้รับทราบถึงความเป็นไปได้ในการเกิดความเสียหายนั้นแล้วก็ตาม หรือแม้ว่าการเยียวยานั้นจะไม่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่สำคัญก็ตาม เว้นแต่ว่าจะมีข้อผูกมัดในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของ Dropbox หรือลูกค้า
  2. การจำกัดจำนวนเงินในการรับผิด  ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายกำหนด การรับผิดโดยรวมของ Dropbox ภายใต้ข้อตกลงจะต้องน้อยกว่าหรือไม่เกิน 100,000 ดอลลาร์ หรือน้อยกว่าหรือไม่เกินจำนวนเงินที่ลูกค้าชำระให้แก่ Dropbox ในระหว่างสิบสองเดือนก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุเรียกร้องให้มีการรับผิดดังกล่าว
 13. ข้อพิพาท 
  1. การแก้ไขปัญหาแบบไม่เป็นทางการก่อนที่จะยื่นข้อร้องเรียน คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตกลงที่จะพยายามแก้ไขข้อพิพาทโดยติดต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายผ่านกระบวนการส่งหนังสือแจ้งตามที่ระบุไว้ในส่วน 14.6 หากข้อพิพาทดังกล่าวไม่สามารถแก้ไขได้ภายในสามสิบวันหลังจากการแจ้ง ลูกค้าหรือ Dropbox อาจนำข้อพิพาทนั้นเข้าสู่การพิจารณาคดีอย่างเป็นทางการต่อไป
  2. การอนุญาโตตุลาการ  ลูกค้าและ Dropbox เห็นชอบร่วมกันที่จะให้แก้ไขข้อเรียกร้องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงหรือบริการผ่านการอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพัน เว้นแต่จะกำหนดไว้ด้านล่างนี้ สมาคมอนุญาโตตุลาการของสหรัฐอเมริกา (American Arbitration Association หรือ AAA) จะทำหน้าที่บริหารจัดการการตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการภายใต้ข้อบังคับอนุญาโตตุลาการการค้า (Commercial Arbitration Rules) การอนุญาโตตุลาการจะมีขึ้นในซานฟรานซิสโก (CA) หรือในสถานที่อื่นที่คู่สัญญาตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร
  3. ข้อยกเว้นของการอนุญาโตตุลาการ  คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอาจยื่นให้มีการพิจารณาคดีในศาลรัฐบาลกลางหรือศาลมลรัฐของเค้าท์ตี้ซานฟรานซิสโก มลรัฐแคลิฟอร์เนีย เพื่อให้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้หยุดการใช้บริการที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือการใช้บริการในทางที่ผิด หรือการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาโดยไม่ได้ทำขั้นตอนการแจ้งข้อพิพาทอย่างไม่เป็นทางการในเบื้องต้นตามที่ระบุไว้ข้างต้น ทั้งลูกค้าและ Dropbox ยอมรับในสถานที่พิจารณาคดีและอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีเหนือบุคคลในศาลดังกล่าว
  4. ไม่มีการดำเนินคดีแบบกลุ่ม  ลูกค้าสามารถแก้ไขข้อพิพาทกับ Dropbox ในลักษณะแบบรายบุคคล และจะไม่ยื่นข้อเรียกร้องเพื่อดำเนินการคดีแบบกลุ่ม แบบรวม หรือแบบโดยตัวแทน ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้มีการอนุญาโตตุลาการแบบกลุ่ม การดำเนินคดีแบบกลุ่ม การดำเนินคดีโดยอัยการในภาคเอกชน และการรวมเข้ากับการอนุญาโตตุลาการอื่น ๆ
 14. เบ็ดเตล็ด 
  1. การแก้ไขข้อตกลง  Dropbox อาจแก้ไขข้อตกลงนี้เป็นครั้งคราว และจะมีการประกาศเนื้อหาของข้อตกลงฉบับล่าสุดไว้บนเว็บไซต์ของ Dropbox Business เสมอ หากการแก้ไขดังกล่าวนั้นเป็นการแก้ไขในส่วนสาระสำคัญ Dropbox จะแจ้งให้ลูกค้าทราบ (เช่น โดยการส่งอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่มีผลนั้น) ทั้งนี้โดยอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของ Dropbox แต่เพียงผู้เดียว การแก้ไขอื่น ๆ อาจประกาศในบล็อกของ Dropbox หรือหน้าแสดงข้อกำหนด และลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อความประกาศเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอ ด้วยการเข้าถึงหรือใช้บริการของเราต่อไปหลังจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นมีผลบังคับใช้แล้ว ลูกค้ายอมรับที่จะผูกพันตามข้อตกลงที่ได้รับการแก้ไขแล้ว หากลูกค้าไม่ยอมรับในข้อตกลงต่าง ๆ ของข้อตกลงที่มีการแก้ไขนี้ ลูกค้าสามารถบอกเลิกบริการนี้ได้ภายในสามสิบวันหลังจากได้รับหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลง
  2. ข้อตกลงที่สมบูรณ์ ข้อตกลงมีผลเหนือข้อตกลงหรือความเข้าใจก่อนหน้านี้ใดก็ตามระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย และถือเป็นข้อตกลงที่สมบูรณ์ระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ สิ่งที่แนบมากับข้อตกลงทางธุรกิจนี้ ข้อตกลงในการประมวลผลข้อมูล ใบแจ้งหนี้ลูกค้า และแบบฟอร์มการสั่งซื้อทั้งหมดที่ดำเนินการโดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายรวมอยู่ในข้อตกลง ณ ที่นี้ตามการอ้างอิงนี้
  3. การตีความข้อตกลงที่ขัดแย้งกันหากมีข้อขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเอกสารต่าง ๆ ที่ประกอบกันเป็นข้อตกลง เอกสารดังกล่าวจะควบคุมตามลำดับขั้นต่อไปนี้ ใบแจ้งหนี้ เอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ แบบฟอร์มคำสั่งซื้อ ข้อตกลงทางธุรกิจ ข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อตกลงจะถือว่าเป็นข้อมูลที่เป็นความลับของ Dropbox และลูกค้าจะไม่เปิดเผยข้อมูลให้บุคคลภายนอกใด ๆ ทราบ ลูกค้ายอมรับว่าข้อตกลงและเงื่อนไขใดก็ตามบนคำสั่งซื้อของลูกค้าจะไม่มีผลกับข้อตกลงและจะเป็นโมฆะ หากผู้ใช้ต้องคลิกผ่านข้อตกลงการให้บริการเพื่อใช้บริการ การคลิกผ่านข้อตกลงเหล่านั้นจะมีผลรองจากข้อตกลงนี้และข้อตกลงจะควบคุมหากมีข้อขัดแย้ง
  4. กฎหมายที่ควบคุม  ข้อตกลงนี้จะถูกควบคุมโดยกฎหมายของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย เว้นแต่จะมีข้อขัดแย้งกับหลักของกฎหมาย
  5. การเป็นโมฆะเป็นบางส่วน  ข้อกำหนดที่ไม่สามารถบังคับใช้ได้จะได้รับการแก้ไขเพื่อแสดงถึงเจตนาของคู่สัญญา และในเฉพาะขอบเขตที่จำเป็นเพื่อทำให้ข้อกำหนดเหล่านั้นสามารถบังคับใช้ได้ ส่วนข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เหลือของข้อตกลงนี้จะยังคงมีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์ต่อไป
  6. หนังสือแจ้งหนังสือแจ้งต้องส่งทางบริการจัดส่งทางอีเมล ไปรษณีย์ชั้นหนึ่ง ไปรษณีย์อากาศ หรือไปรษณีย์แบบข้ามคืน และถือว่าได้ส่งมอบให้แล้วเมื่อได้รับ หนังสือแจ้งถึงลูกค้าอาจส่งไปยังที่อยู่อีเมลของบัญชีที่ใช้งาน และถือว่าได้ส่งมอบให้แล้วเมื่อได้ส่งออกไป หนังสือแจ้งถึง Dropbox ต้องส่งไปยังแผนกกฎหมายของ Dropbox ที่  contractnotices@dropbox.com พร้อมส่งสำเนาไปยัง Dropbox, Inc., P.O. Box 77767, San Francisco, CA 94107, attn.: Legal Department
  7. การสละสิทธิ์  การสละสิทธิ์ในเหตุผิดข้อสัญญาใด ๆ จะไม่เป็นการสละสิทธิ์ในเหตุผิดข้อสัญญาใด ๆ ที่เกิดขึ้นตามมาด้วย
  8. การมอบหมาย  ลูกค้าไม่สามารถมอบหมายหรือโอนส่วนใด ๆ ของข้อตกลง หรือสิทธิ์หรือข้อผูกพันใด ๆ ภายใต้ข้อตกลง โดยปราศจากการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Dropbox ยกเว้นว่าลูกค้าอาจมอบหมายข้อตกลงให้องค์กรที่คงอยู่ซึ่งเกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ หรือการขายสินทรัพย์ทั้งหมดหรือรวมทั้งหมดโดยการแจ้งDropbox เป็นลายลักษณ์อักษร Dropbox ไม่สามารถมอบหมายข้อตกลงโดยไม่ได้แจ้งให้ลูกค้าทราบ เว้นเสียแต่ว่า Dropbox อาจมอบหมายข้อตกลง หรือสิทธิ์หรือข้อผูกพันภายใต้ข้อตกลงให้แก่บริษัทในสังกัดหรือที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ การปรับโครงสร้างบริษัท หรือการขายสินทรัพย์ทั้งหมดหรือส่วนสำคัญของสินทรัพย์ทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ความพยายามอื่น ๆ ในการถ่ายโอนหรือมอบหมายจะเป็นโมฆะ
  9. ไม่มีการเป็นตัวแทน  Dropbox และลูกค้าไม่ใช่หุ้นส่วนหรือตัวแทนตามกฎหมาย แต่เป็นผู้รับเหมาอิสระ
  10. การรับเหมาช่วง  Dropbox จะยังคงรับผิดต่อการกระทำหรือการละเว้นการกระทำทั้งหมดของบริษัทรับจ้างช่วงหรือบริษัทประมวลผลย่อย และข้อผูกพันที่ถูกทำสัญญาย่อยใดก็ตาม
  11. เหตุสุดวิสัย  Dropbox และลูกค้าจะไม่ต้องรับผิดต่อการดำเนินการที่ต่ำกว่ามาตรฐานกำหนด อันเนื่องมาจากเงื่อนไขที่เกินขอบเขตการควบคุมที่สมเหตุสมผลของคู่สัญญา (เช่น ภัยพิบัติจากธรรมชาติ สงครามหรือการก่อการร้าย เหตุจลาจล สภาพแรงงาน การดำเนินการขอภาครัฐ และการรบกวนสัญญาณอินเทอร์เน็ต) เว้นเสียแต่จะมีข้อผูกพันในด้านการชำระเงิน
  12. ไม่มีผู้รับผลประโยชน์บุคคลที่สาม  ข้อตกลงจะไม่มีผู้รับผลประโยชน์บุคคลที่สาม ทั้งนี้ โดยปราศจากการจำกัดส่วนนี้ ผู้ใช้สุดท้ายของลูกค้าจะไม่ใช่ผู้รับผลประโยชน์บุคคลที่สามสำหรับสิทธิ์ของลูกค้าภายใต้ข้อตกลง
 15. คำนิยาม 
  • "นโยบายการใช้ที่ยอมรับได้" หมายถึงนโยบายการใช้ที่ยอมรับได้ของ Dropbox ที่ระบุอยู่ที่ลิงก์ต่อไปนี้หรือลิงก์อื่นที่ Dropbox อาจแจ้ง https://www.dropbox.com/terms#acceptable_use
  • "ข้อมูลบัญชี" หมายถึงข้อมูลบัญชีหรือข้อมูลติดต่อที่ส่งไปยังบริการโดยลูกค้าหรือผู้ใช้ปลายทาง
  • "ผู้ดูแลระบบ" หมายถึงผู้ใช้สุดท้ายทางเทคนิคที่ลูกค้ามอบหมาย ผู้ซึ่งควบคุมดูแลบริการสำหรับผู้ใช้ในนามลูกค้า ผ่านหลายระดับ
  • "บัญชีผู้ดูแลระบบ" หมายถึงบัญชีการดูแลระบบที่ Dropbox จัดหาให้ลูกค้าเพื่อการควบคุมดูแลบริการ
  • "แผงควบคุมของผู้ดูแลระบบ" หมายถึงเครื่องมือออนไลน์ที่ Dropbox จัดหาให้ลูกค้าเพื่อใช้ในการควบคุมดูแลบริการ
  • "บริษัทในสังกัด" หมายถึงองค์ใดก็ตามที่ควบคุม ถูกควบคุมโดย หรืออยู่ภายใต้การควบคุมทั่วไปกับคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง โดยที่ "การควบคุม" หมายถึงความสามารถกำหนดทิศทางการจัดการและนโยบายขององค์กร
  • "ข้อตกลง"ซึ่งเรียกรวมกันว่า ข้อตกลงทางธุรกิจนี้ หมายถึงแบบฟอร์มคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องแต่ละรายการ ข้อตกลงในการประมวลผลข้อมูล และหากมี ข้อตกลงพันธมิตรธุรกิจHIPAAและเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการใด ๆ ที่เข้าทำโดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย
  • "บริการเบต้า" หมายถึงผลิตภัณฑ์และคุณสมบัติที่ถูกระบุเป็นอัลฟ่า เบต้า ตัวอย่าง การใช้งานระยะแรก หรือการประเมิน หรือคำหรือข้อความที่มีความหมายในทำนองเดียวกัน
  • "การอ้างสิทธิ์" หมายถึงการเรียกร้องสิทธิโดยบริษัทภายนอก รวมถึงการลงโทษตามกฎหมายด้วย
  • "ข้อมูลลูกค้า" หมายถึงข้อมูลที่จัดเก็บ ข้อมูลบัญชี และข้อความ ความเห็น ข้อมูลที่มีโครงสร้าง ภาพ และเนื้อหาอื่น ๆ ที่ลูกค้าหรือผู้ใช้สุดท้ายส่งไปยังบริการ
  • "โดเมนลูกค้า" หมายถึงชื่อโดเมนอินเทอร์เน็ตของลูกค้า
  • "ข้อตกลงในการประมวลผลข้อมูล" หมายถึงข้อตกลงกับ Dropbox ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายการปกป้องข้อมูลของสหภาพยุโรปดังที่ได้ระบุไว้ในลิงก์ต่อไปนี้ https://assets.dropbox.com/documents/en/legal/dfb-data-processing-agreement.pdfหรือลิงก์อื่นที่ Dropbox อาจจัดหาให้
  • "EEA" หมายถึงเขตเศรษฐกิจยุโรป
  • "วันที่มีผลบังคับใช้" หมายถึงวันที่ที่คู่สัญญาลงนามในข้อตกลงทางธุรกิจนี้เป็นครั้งสุดท้าย
  • "ผู้ใช้สุดท้าย" หมายถึงผู้ใช้บัญชีบริการของลูกค้า ผู้ใช้สุดท้ายอาจรวมถึงพนักงานและที่ปรึกษาของลูกค้าหรือบริษัทในสังกัดของลูกค้า
  • "บัญชีผู้ใช้สุดท้าย" หมายถึงบัญชีที่ Dropbox เป็นผู้โฮสต์ที่ลูกค้าสร้างขึ้นผ่านบริการสำหรับผู้ใช้สุดท้าย
  • "กฎหมายการปกป้องข้อมูลของสหภาพยุโรป" หมายถึงการบังคับใช้และเกี่ยวข้องกับกฎหมายเหล่านั้นที่นำกฎระเบียบความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคของ EU (2016/679) มาใช้ และการนำกฎหมายในแต่ละรัฐของ EU มาใช้ใด ๆ
  • "โปรแกรมการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐ" หมายถึงโครงงานโปรแกรมการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐ และหลักการของโครงงานตามที่ระบุโดยกระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกาและคณะกรรมาธิการยุโรปเกี่ยวกับการรวบรวม การใช้ และการรักษาข้อมูลส่วนตัวจากรัฐสมาชิกสหภาพยุโรป
  • "คุณสมบัติที่ยกเว้น" หมายถึง หรือบริการหรือคุณสมบัติที่แสดงไว้ที่นี่ https://assets.dropbox.com/documents/en-us/legal/dfb-services-exceptions.pdf ซึ่ง Dropbox อาจอัพเดทรายการเป็นครั้งคราว เมื่อคุณสมบัติที่ไม่ใช่เบต้าที่รวมอยู่ในบริการ ณ วันที่มีผลบังคับใช้จะไม่ถูกส่งไปยังรายการคุณสมบัติที่ยกเว้นในระหว่างช่วงระยะเวลา
  • "กฎหมายควบคุมการส่งออก" หมายถึงกฎหมายและระเบียบการส่งออกและการส่งออกซ้ำที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงระเบียบการควบคุมดูแลการส่งออก (Export Administration Regulations ("EAR")) ที่กระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกาดูแล การคว่ำบาตรทางการค้าและเศรษฐกิจที่สำนักงานควบคุมสินทรัพย์ต่างประเทศของกระทรวงการคลังดูแล และระเบียบการนำเข้าและส่งออกอาวุธข้ามชาติ (International Traffic in Arms Regulations ("ITAR")) ที่กระทรวงการต่างประเทศดูแล
  • "ค่าบริการ" หมายถึงยอดที่ Dropbox เรียกเก็บลูกค้าสำหรับบริการตามที่ได้อธิบายไว้ในแบบฟอร์มคำสั่งซื้อ
  • "ข้อตกลงพันธมิตรธุรกิจ HIPAA" หมายถึงข้อตกลงระหว่างลูกค้าและ Dropbox ที่ให้รายละเอียดข้อผูกพันของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับ "ข้อมูลสุขภาพที่ได้รับการคุ้มครอง" ภายใต้กฎความเป็นส่วนตัว HIPAA (45 C.F.R. มาตรา 164.051)
  • "ระยะเวลาเริ่มต้นใช้บริการ" หมายถึงระยะเวลาสำหรับบริการที่เกี่ยวข้องที่เริ่มต้นในวันที่จัดหาบริการและคงอยู่ต่อไปตลอดช่วงเวลาที่ระบุในแบบฟอร์มคำสั่งซื้อ
  • "สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา" หมายถึงสิทธิ์ในปัจจุบันและอนาคตที่ครอบคลุมทั่วโลกภายใต้สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า เครื่องหมายการค้า ธรรมสิทธิ และสิทธิ์ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันอื่น ๆ
  • "แบบฟอร์มคำสั่งซื้อ" หมายถึงเอกสารการสั่งซื้อหรือหน้าสั่งซื้อสำหรับบริการ
  • "ข้อมูลส่วนตัว" "กระบวนการ" และ "การประมวลผล"" มีความหมายตามนิยามที่ได้ระบุไว้ในกฎหมายการปกป้องข้อมูลของสหภาพยุโรป
  • "วันที่จัดหาบริการ" คือวันที่ที่ Dropbox ทำให้บริการพร้อมใช้งานสำหรับลูกค้า
  • "ระยะเวลาการต่ออายุ" หมายถึงระยะเวลาการต่ออายุสิบสองเดือนหลังจากระยะเวลาเริ่มต้นใช้บริการหรือระยะเวลาต่ออายุก่อนหน้านี้ เว้นแต่ว่าคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะตกลงเป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร ระยะเวลาการต่ออายุจะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มการสั่งซื้อ
  • "กรณีฉุกเฉินด้านการรักษาความปลอดภัย" หมายถึง (i) ใช้บริการที่ขัดขวางหรืออาจขัดขวางการให้บริการ การใช้งานบริการของลูกค้ารายอื่น หรือขัดขวางโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้เพื่อส่งมอบบริการ หรือ (ii) การเข้าถึงบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตของบุคคลที่สาม
  • "มาตรการรักษาความปลอดภัย" หมายถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยเชิงด้านเทคนิคและเชิงองค์กรดังที่ได้อธิบายไว้ใน https://assets.dropbox.com/documents/en/legal/security-measures.pdf หรือลิงก์อื่นที่ Dropbox อาจจัดหาให้
  • "บริการ" หมายถึงบริการที่สั่งซื้อโดยลูกค้าในแบบฟอร์มคำสั่งซื้อ หากลูกค้าสั่งซื้อDropbox Business คำอธิบายเกี่ยวกับบริการสามารถดูได้ที่https://www.dropbox.com/business/plans-comparison หรือลิงก์อื่นที่ Dropbox อาจระบุไว้ บริการอื่นใดจะได้รับการอ้างอิงไว้ในแบบฟอร์มคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้อง
  • "เอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ" หมายถึงเอกสารที่แนบมากับแบบฟอร์มคำสั่งซื้อ ซึ่งแสดงรายการบริการเฉพาะและรวมถึงข้อตกลงและเงื่อนไขเฉพาะสำหรับบริการเหล่านั้น
  • "ระยะเวลาบริการ" หมายถึงระยะเวลาเริ่มใช้บริการและระยะเวลาการต่ออายุทั้งหมดสำหรับบริการที่เกี่ยวข้อง
  • "ขีดจำกัดบริการ" หมายถึง อัตรา การจัดเก็บ ซึ่งผู้ใช้สุดท้าย หรือขีดจำกัดอื่น ๆ เกี่ยวกับการใช้บริการของลูกค้าตามที่อธิบายไว้ในแบบฟอร์มคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้อง
  • "ซอฟต์แวร์" หมายถึงซอฟต์แวร์ไคลเอนต์ที่จัดหาให้เป็นส่วนหนึ่งของบริการ ไม่ว่าโดยตรงโดยDropbox หรือผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายของบุคคลที่สาม เช่น ร้านค้าแอพ
  • "ข้อมูลที่จัดเก็บ" หมายถึงไฟล์ที่ลูกค้าหรือผู้ใช้สุดท้ายอัพโหลดไปยังบริการโดยใช้ซอฟต์แวร์
  • "ผู้รับเหมาช่วง" หมายถึงองค์กร Dropbox มอบให้รับเหมาช่วงข้อผูกพันของ Dropbox ภายใต้ข้อตกลง
  • "บริษัทประมวลผลย่อย" หมายถึงองค์กรที่ตกลงประมวลผลข้อมูลของลูกค้าในนาม Dropbox หรือในนามบริษัทประมวลผลย่อยอื่นของ Dropbox เพื่อส่งมอบบริการ
  • "ภาษี" หมายถึงภาษีการขาย การใช้ มูลค่าเพิ่ม สินค้าและบริการ การบริโภค ภาษีสรรพสามิต อากรแสตมป์ท้องถิ่น หรือภาษีอื่น (รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่แต่ ISS, CIDE, PIS, CONFINS) อากรหรือการเรียกเก็บอื่นในประเภทหรือลักษณะใดก็ตาม ไม่รวมภาษีที่คำนวณจากรายได้สุทธิของ Dropbox ที่เชื่อมโยงกับบริการหรือซอฟต์แวร์ รวมถึงค่าปรับหรือผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องใดก็ตาม
  • "ระยะเวลาของสัญญา" หมายถึงระยะเวลาของข้อตกลงที่เริ่มในวันที่มีผลบังคับใช้ และดำเนินต่อไปจนถึงช่วงก่อน (i) การสิ้นสุดระยะเวลาบริการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด หรือ (ii) การยุติข้อตกลงตามที่กำหนดไว้ ณ ที่นี้
  • "คำขอของบริษัทภายนอก" หมายถึงคำขอจากบริษัทภายนอกเพื่อขอบันทึกเกี่ยวกับการใช้บริการของผู้ใช้สุดท้าย รวมถึงข้อมูลจากภายในหรือที่มาจากบัญชีผู้ใช้สุดท้ายหรือจากบัญชีบริการของลูกค้า คำขอของบริษัทภายนอกอาจรวมถึงหมายค้น คำสั่งศาล หรือหมายศาล หรือคำขออื่นใดที่มีการลงนามยินยอมจากผู้ใช้สุดท้ายหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของผู้ใช้สุดท้ายเพื่ออนุญาตให้เปิดเผยข้อมูล
  • "ภาษีหัก ณ ที่จ่าย" หมายถึงภาษีรายรับที่เรียกเก็บจาก Dropbox หรือตัวแทนจำหน่ายของลูกค้า ซึ่งกฎหมายกำหนดให้ต้องหัก ณ ที่จ่ายหรือหักออกจากการชำระเงินให้กับ Dropbox หรือตัวแทนจำหน่ายของลูกค้า

คำแปลนี้จัดให้ไว้เพื่อความสะดวกเพียงเท่านั้น หากมีข้อขัดแย้งใดๆ ให้ยึดถือ เวอร์ชันภาษาอังกฤษ ไว้เป็นหลัก

นโยบาย DMCA ของ Dropbox

Dropbox (“Dropbox”) เคารพสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น และคาดหวังให้ผู้ใช้ของเราเคารพในสิทธิ์ดังกล่าวเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ โดยเป็นไปตามกฎหมาย Digital Millennium Copyright Act of 1998 เนื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่องนี้สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของ U.S. Copyright Office ที่ http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf Dropbox จะตอบกลับข้อกล่าวอ้างถึงการละเมิดลิขสิทธิ์ในการใช้งานบริการ Dropbox และ/หรือเว็บไซต์ Dropbox (“เว็บไซต์”) ได้อย่างฉับไว หากข้อกล่าวอ้างดังกล่าว รายงานไปยังตัวแทนลิขสิทธิ์ที่ได้รับมอบหมายของ Dropbox ตามที่ระบุไว้ในตัวอย่างข้อความแจ้งด้านล่างนี้

หากคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือได้รับอนุญาตให้ดำเนินการภายใต้สิทธิ์จำเพาะของลิขสิทธิ์ โปรดรายงานข้อกล่าวหาในการละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่งเกิดขึ้นบนหรือผ่านเว็บไซต์นั้น โดยกรอกแบบฟอร์ม "ข้อความแจ้ง DMCA เกี่ยวกับข้อกล่าวหาการละเมิดลิขสิทธิ์" และส่งไปที่ตัวแทนลิขสิทธิ์ที่ได้รับมอบหมายของ Dropbox เมื่อได้รับข้อความแจ้งดังกล่าวตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง Dropbox จะดำเนินการภายใต้ดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวตามที่เราเห็นสมควร ซึ่งรวมถึงการลบเนื้อหาที่มีปัญหาดังกล่าวออกจากเว็บไซต์ของเรา

ข้อความแจ้ง DMCA เกี่ยวกับข้อกล่าวหาในการละเมิดลิขสิทธิ์ (“การแจ้ง”)

 1. ระบุถึงงานที่มีลิขสิทธิ์ที่คุณกล่าวอ้างว่ามีการละเมิด หรือในกรณีที่มีงานอันมีลิขสิทธิ์มากกว่าหนึ่งรายการในการแจ้งนี้ คุณสามารถส่งรายการที่แสดงถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ที่คุณอ้างว่ามีการละเมิดก็ได้

 2. ระบุสาระสำคัญหรือลิงก์ที่คุณอ้างว่ามีการละเมิด (หรือเป็นเหตุแห่งกิจกรรมการละเมิดลิขสิทธิ์นั้น) และการเข้าถึงใดที่จะให้มีการปิดใช้งาน ซึ่งรวมถึง URL ของลิงก์ที่แสดงบนเว็บไซต์นี้เป็นอย่างน้อย (หากมี) หรือตำแหน่งที่ชัดเจนที่จะพบสาระสำคัญดังกล่าว

 3. ระบุข้อมูลติดต่อบริษัทของคุณ (หากเป็นไปได้) ที่อยู่ไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมลแอดเดรส (หากมี)

 4. รวมข้อความทั้งสองประการต่อไปนี้ไว้ในการแจ้ง:
  • “ฉันขอแถลงในที่นี้ว่า ฉันเชื่อโดยสุจริตใจว่าการใช้งานที่มีข้อโต้แย้งในสาระสำคัญอันมีลิขสิทธิ์นี้ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทน หรือกฎหมาย (เช่น ตามข้อกำหนดการใช้อย่างเป็นธรรม)”

  • “ฉันขอแถลงในที่นี้ว่า ข้อมูลในข้อความแจ้งฉบับนี้ถูกต้องและขอระบุภายใต้บทลงโทษการให้การเท็จว่า ฉันเป็นเจ้าของ หรือได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์หรือมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวภายใต้ลิขสิทธิ์ดังกล่าวที่ถูกกล่าวหาว่ามีการละเมิดสิทธิ์”

 5. แจ้งชื่อเต็มตามกฎหมาย รวมถึงแสดงลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์หรือลายเซ็นจริงของคุณ

ส่งการแจ้งนี้พร้อมรายละเอียดทั้งหมดที่ครบถ้วนไปยังตัวแทนลิขสิทธิ์ที่ได้รับมอบหมายของ Dropbox:

Copyright Agent
Dropbox Inc.
333 Brannan Street
San Francisco, CA 94107

คำแปลนี้จัดให้ไว้เพื่อความสะดวกเพียงเท่านั้น หากมีข้อขัดแย้งใดๆ ให้ยึดถือ เวอร์ชันภาษาอังกฤษ ไว้เป็นหลัก

นโยบาย การใช้งานที่ยอมรับได้ของ Dropbox

มีผู้คนหลายล้านคนที่ใช้งาน Dropbox และเราภาคภูมิใจในความเชื่อถือที่ทุกคนมีให้แก่เรา ในทางกลับกัน เราก็เชื่อใจว่าคุณจะใช้บริการของเราอย่างมีความรับผิดชอบเช่นเดียวกัน

คุณตกลงที่จะไม่ใช้บริการของ Dropbox ("บริการ") ในทางที่ผิด หรือช่วยเหลือให้ผู้อื่นกระทำการดังกล่าว อาทิเช่น คุณจะต้องไม่พยายามกระทำการใดๆ ดังต่อไปนี้ที่เกี่ยวข้องกับบริการ:

 • ตรวจสอบ สแกน หรือทดสอบจุดอ่อนของระบบหรือเครือข่ายใดๆ เว้นแต่ได้กระทำตามโครงการล่าจุดบกพร่องชิงเงินรางวัล (Bug Bounty Program) ของเรา
 • ฝ่าฝืนหรือหลีกเลี่ยงการรักษาความปลอดภัยหรือมาตรการตรวจสอบตัวตน
 • เข้าถึง ก้าวก่าย หรือใช้พื้นที่ที่ไม่ใช่สาธารณะหรือส่วนใดๆ ของบริการ หรือพื้นที่ที่แบ่งปันของบริการซึ่งคุณไม่ได้รับเชิญให้เข้าร่วม
 • รบกวนหรือขัดขวางผู้ใช้ โฮสต์ หรือเครือข่าย เช่น โดยการส่งไวรัส การโอเวอร์โหลด การโจมตีแบบ Flooding การส่งสแปม หรือการโจมตีโดยส่งอีเมลจำนวนมหาศาล (Mail-bombing) ไปยังส่วนใดๆ ของบริการ
 • เข้าถึง ค้นหา หรือสร้างบัญชีสำหรับบริการ โดยวิธีการอื่นใดที่นอกเหนือจากอินเทอร์เฟซที่สนับสนุนแบบสาธารณะ (เช่น “การดึงข้อมูล” (Scraping) หรือการสร้างบัญชีคราวละมากๆ)
 • ส่งการสื่อสาร รายการส่งเสริมการขาย หรือโฆษณาที่ไม่ได้ร้องขอ หรือสแปม
 • ส่งข้อมูลที่มีการบิดเบือน หลอกลวง หรือระบุแหล่งที่มาอันเป็นเท็จ ซึ่งรวมถึง "การปลอมตัว" (spoofing) หรือ "ฟิชชิง" (phishing)
 • ส่งเสริมหรือโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเหมาะสม
 • ใช้โครงการแนะนำเพื่อนหรือรายการส่งเสริมการขายในทางที่ผิดเพื่อให้ได้รับพื้นที่จัดเก็บมากกว่าที่ควรจะเป็น
 • หลีกเลี่ยงข้อจำกัดของพื้นที่จัดเก็บ
 • จำหน่ายบริการ นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะให้กระทำได้
 • เผยแพร่หรือแบ่งปันเนื้อหาที่ลามกหรืออนาจารอย่างผิดกฎหมาย หรือที่มีการกระทำที่รุนแรงเป็นอย่างมาก หรือกิจกรรมการก่อการร้าย รวมถึงการโฆษณาชวนเชื่อด้านการก่อการร้าย
 • สนับสนุนความดื้อรั้นหรือความเกลียดชังต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลตามเชื้อชาติศาสนาเชื้อชาติเพศเพศเอกลักษณ์ทางเพศรสนิยมทางเพศความพิการหรือความเสื่อม
 • ก่อกวนหรือล่วงละเมิดบุคลากรหรือตัวแทนหรือเอเยนต์ของ Dropbox ที่ให้บริการในนาม Dropbox
 • ฝ่าฝืนกฎหมายด้วยวิธีการใดๆ ซึ่งรวมถึงการจัดเก็บ เผยแพร่ หรือแบ่งปันสาระสำคัญที่หลอกลวง หมิ่นประมาท ทำให้หลงผิด หรือ
 • ละเมิดความเป็นส่วนตัวหรือละเมิดสิทธิ์ของบุคคลอื่น