Denne oversættelse er udelukkende udarbejdet for nemheds skyld, og den engelsksprogede version vil have fortrinsret i tilfælde af eventuelle afvigelser.

Dropbox' servicebetingelser

Udgivet: 6. juli 2021

Ikrafttrædelse: 6. juli 2021

Du kan se vores tidligere vilkår her.

Tak, fordi du bruger Dropbox! Vores mission er at skabe en mere intelligent måde at arbejde på ved at stille en intuitiv og samlet platform til rådighed, hvor dit indhold er beskyttet og tilgængeligt, og hvor du og dine samarbejdspartnere kan koordinere og synkronisere arbejdet. Disse servicebetingelser ("betingelser") dækker din brug af og adgang til tjenester, klientsoftware og websites ("tjenester"). Hvis du er bosiddende uden for USA, Canada eller Mexico (“Nordamerika”), indgås aftalen med Dropbox International Unlimited Company. Hvis du er bosiddende i Nordamerika, indgås aftalen med Dropbox, Inc. Vores persondatapolitik beskriver, hvordan vi indsamler og bruger dine personoplysninger, mens vores politik for acceptabel brug beskriver dit ansvar i forbindelse med brug af vores tjenester. Ved at benytte vores tjenester accepterer du, at du er bundet af disse betingelser, vores persondatapolitik og vores politik for acceptabel brug.

Dine ting og dine tilladelser

Når du benytter vores tjenester, giver du os adgang til ting som dine filer, dit indhold, dine beskeder og kontakter osv. ("dine ting"). Dine ting tilhører altid dig selv. Disse betingelser giver os ikke nogen rettigheder til dine ting, bortset fra de begrænsede rettigheder, der gør det muligt for os at levere tjenesterne.

Vi har brug for din tilladelse til bl.a. at kunne hoste, sikkerhedskopiere og dele dine ting, når du beder os om det. Vores tjenester giver dig også adgang til funktioner som kommentarer, deling, søgning, miniaturer af billeder, forhåndsvisning af dokumenter, optisk tegngenkendelse (OCR), nem sortering og organisering samt personlig tilpasning, der hjælper med at få arbejdet nemmere fra hånden. Disse og andre funktioner kræver, at Dropbox har adgang til, gemmer og scanner dine ting. Du giver os tilladelse til, at vi kan gøre dette, og denne tilladelse omfatter også vores tilknyttede selskaber og tredjeparter, som vi har tillid til og samarbejder med.

Dit ansvar

Din brug af tjenesterne skal overholde vores politik for acceptabel brug. Indhold i tjenesterne kan være beskyttet af andres immaterielle rettigheder. Du må ikke kopiere, uploade, downloade eller dele indhold, hvis du ikke har ret til at gøre dette.

Vi kan gennemgå din adfærd og dit indhold med henblik på at vurdere, om du overholder disse betingelser og vores politik for acceptabel brug. Vi er ikke ansvarlige for det indhold, som personer offentliggør og deler via tjenesterne.

Hjælp os med at beskytte dine ting. Beskyt din adgangskode til tjenesterne, og hold dine kontooplysninger opdateret. Del ikke adgangsoplysningerne til din konto, og giv ikke andre adgang til din konto.

Du må kun bruge vores tjenester ifølge gældende lovgivning, herunder eksportkontrollove og regler. For at bruge vores tjenester skal du være mindst 13 år (eller ældre, hvilket afhænger af det sted, du bor).

Software

Nogle af vores tjenester giver dig mulighed for at downloade klientsoftware ("software"), som muligvis opdateres automatisk. Så længe du overholder disse betingelser, giver vi dig en begrænset, ikke-eksklusiv, personlig og genkaldelig licens til at bruge softwaren, udelukkende med henblik på at have adgang til tjenesterne. Hvis nogen af softwarens komponenter tilbydes under en open source-licens, stiller vi denne licens til rådighed for dig, og licensens bestemmelser tilsidesætter måske udtrykkeligt nogle af betingelserne heri. Medmindre følgende restriktioner er forbudt ved lov, accepterer du, at du ikke vil foretage reverse engineering af eller dekompilere tjenesterne, ej heller forsøge på det eller hjælpe andre med at gøre det.

Betatjenester

Vi frigiver nogle gange produkter og funktioner, som stadig er under test og evaluering (“betatjenester”). Betatjenester er markeret med “alpha”, “beta”, “prøveversion”, “tidlig adgang” eller “evaluering” (eller andre ord eller udtryk med en tilsvarende betydning, og de vil muligvis ikke være lige så pålidelige som de øvrige tjenester fra Dropbox. Betatjenesterne gøres tilgængelige for, at vi kan indsamle feedback fra brugerne, og når du bruger vores betatjenester, accepterer du, at vi kan kontakte dig for at indsamle feedback.

Betatjenesterne er fortrolige indtil den officielle udgivelse. Hvis du bruger en eller flere af vores betatjenester, accepterer du, at du ikke må videregive oplysninger om disse tjenester til nogen uden vores tilladelse.

Vores ting

Tjenesterne er beskyttet ifølge loven om ophavsret, loven om varemærker og andre amerikanske og udenlandske love. Disse betingelser giver dig ikke nogen rettighed, ejendomsret eller andel i tjenesterne, andres indhold i tjenesterne eller Dropbox' varemærker, logoer eller andre brand-egenskaber. Vi modtager gerne feedback, men vær opmærksom på, at vi kan bruge kommentarer eller forslag uden nogen forpligtelser over for dig.

Ophavsret

Vi respekterer andres immaterielle rettigheder og forventer, at du gør det samme. Vi reagerer på meddelelser om påståede krænkelser af ophavsret, hvis meddelelserne overholder loven. Disse meddelelser skal indberettes ved hjælp af vores politik om ophavsret. Vi forbeholder os ret til at slette eller deaktivere indhold, der hævdes at være krænkende, og lukke konti ved gentagne krænkelser. Vores udpegede agent til håndtering af meddelelser om påstået krænkelse af ophavsret på tjenesterne er:

Copyright Agent
Dropbox, Inc.
1800 Owens St
San Francisco, CA 94158
copyright@dropbox.com

Betalte konti

Fakturering. Du kan øge din lagerplads og tilføje betalte funktioner til din konto (ved at ændre din konto til en "betalt konto"). Vi fakturerer dig automatisk fra den dato, hvor du går over til en betalt konto, og ved hver periodisk fornyelse indtil opsigelse. Hvis du har en årsplan, sender vi en besked til dig i rimelig tid forud for fornyelsesdatoen for at minde dig om, at din plan snart bliver fornyet. Du er ansvarlig for alle gældende skatter og afgifter, og vi opkræver disse, når vi er forpligtet til det. Nogle lande har obligatoriske lokale love vedrørende din opsigelsesret, og dette afsnit tilsidesætter ikke disse love.

Opsigelse. Du kan når som helst opsige din betalte Dropbox-konto. Der foretages kun tilbagebetaling, hvis det kræves ifølge lovgivningen. De brugere, der bor i Den Europæiske Union, har f.eks. ret til at opsige abonnementet på deres betalte konto inden for 14 dage efter tilmelding til, opgradering til eller fornyelse af en betalt konto ved at klikke her.

Nedgraderinger. Din betalte konto forbliver gyldig, indtil den opsiges eller lukkes ifølge disse betingelser. Hvis du ikke betaler rettidigt for din betalte konto, forbeholder vi os ret til at suspendere den eller fjerner adgangen til funktioner på din betalte konto.

Ændringer. Vi kan ændre de gældende gebyrer for fornyelse af dit abonnement for at afspejle faktorer som ændringer i det tilbudte produkt, ændringer i vores forretning eller ændringer i økonomiske forhold. Vi giver dig mindst 30 dages forudgående varsel om disse ændringer via en meddelelse til den e-mailadresse, der er knyttet til din konto, og du får mulighed for at opsige dit abonnement, før de nye gebyrer træder i kraft.

Dropbox Business-teams

E-mailadresse. Hvis du opretter en Dropbox-konto med en e-mailadresse, der er stillet til rådighed af din organisation, kan din organisation vælge at blokere din brug af Dropbox, indtil du skifter til en konto på et Dropbox Business- eller Education-team (kaldet “Dropbox Business-team” under et), eller du knytter din Dropbox-konto til en personlig e-mailadresse.

Brug af Dropbox Business-teams. Hvis du tilmelder dig et Dropbox Business-team, skal du bruge det i overensstemmelse med din organisations vilkår og politikker. Vær opmærksom på, at Dropbox Business-teamkonti er underlagt din organisations kontrol. Dine administratorer kan muligvis have adgang til, videregive, begrænse eller fjerne oplysninger på eller fra din Dropbox Business-teamkonto. De kan muligvis også begrænse eller fjerne din adgang til en Dropbox Business-teamkonto. Hvis du konverterer en eksisterende Dropbox-konto til en del af et Dropbox Business-team, kan dine administratorer muligvis forhindre dig i senere at adskille din konto fra Dropbox Business-teamet.

Opsigelse

Du kan når som helst ophøre med at bruge vores tjenester. Vi forbeholder os ret til at suspendere eller fjerne din adgang til tjenesterne efter at have underrettet dig, hvis:

(a) du overtræder disse betingelser,

(b) din brug af tjenesterne ville indebære en reel risiko for skade eller tab for os eller andre brugere, eller

(c) du ikke har en betalt konto og ikke har brugt vores tjenester i 12 måneder i træk.

Vi vil give dig besked i forvejen med rimelig varsel via den e-mailadresse, der er tilknyttet din konto, så du kan afhjælpe den aktivitet, der fik os til at kontakte dig, og så du kan eksportere dine ting fra vores tjenester. Hvis du ikke udfører de trin, vi beder dig om at udføre, efter at du har modtaget vores besked, vil vi fjerne eller suspendere din adgang til tjenesterne.

Vi giver ikke varsel før opsigelsen, hvis:

(a) du i væsentlig grad overtræder disse betingelser,

(b) det medfører, at vi pådrager os juridisk ansvar, eller hvis det kompromitterer vores evne til at levere tjenesterne til vores andre brugere eller

(c) lovgivningen forhinder os i at gøre det.

Ophør af tjenester

Vi kan beslutte at lade tjenesterne ophøre som reaktion på uforudsete forhold, hændelser uden for Dropbox’ kontrol (for eksempel en naturkatastrofe, brand eller eksplosion) eller for at overholde et lovkrav. Hvis vi gør det, vil vi give dig et rimeligt varsel, så du kan eksportere dine ting fra vores systemer (vi giver dig mindst 30 dages varsel, når det er muligt under omstændighederne). Hvis vi afbryder tjenesterne på denne måde inden udgangen af en fast periode eller minimumperiode, som du har betalt os for, vil vi refundere den del, du har forudbetalt, og som du ikke har modtaget tjenester for.

Tjenester "som de er"

Vi bestræber os på at levere de bedst mulige tjenester, men der er visse ting, vi ikke kan garantere. I DET OMFANG LOVEN TILLADER, GIVER DROPBOX OG DENNES TILKNYTTEDE SELSKABER, LEVERANDØRER OG DISTRIBUTØRER IKKE NOGEN GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, VEDRØRENDE TJENESTERNE. TJENESTERNE LEVERES "SOM DE ER". VI FRASIGER OS DESUDEN ETHVERT ANSVAR FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE. Visse steder tillader ikke ansvarsfraskrivelserne i dette afsnit, så de gælder måske ikke for dig. Eksempelvis tilsidesætter disse ansvarsfraskrivelser ikke den lovmæssige beskyttelse, herunder lovmæssige garantier, for forbrugere i EU.

Ansvarsbegrænsning

VI UDELUKKKER ELLER BEGRÆNSER IKKE VORES ANSVAR OVER FOR DIG, HVOR DETTE ER ULOVLIGT – HERUNDER ANSVARET FOR DROPBOX' ELLER DROPBOX' TILKNYTTEDE SELSKABERS SVINDEL ELLER URIGTIGE ANBRINGENDER I FORBINDELSE MED LEVERING AF TJENESTERNE. I LANDE, HVOR FØLGENDE TYPER UNDTAGELSER IKKE ER TILLADT, ER VI KUN ANSVARLIGE FOR TAB OG SKADER, DER MED RIMELIGHED KAN SIGES AT VÆRE ET FORUDSIGELIGT RESULTAT AF MANGLENDE RIMELIG OMHU OG DYGTIGHED FRA VORES SIDE AF ELLER VORES BRUD PÅ VORES KONTRAKT MED DIG. DETTE AFSNIT PÅVIRKER IKKE FORBRUGERRETTIGHEDER, SOM IKKE KAN FRASKRIVES ELLER BEGRÆNSES VED EN KONTRAKT ELLER AFTALE. HVIS DU ER FORBRUGER FRA EU ELLER STORBRITANNIEN, VIL DISSE BETINGELSER IKKE FJERNE DROPBOX’ ANSVAR FOR TAB OG SKADER, DER SKYLDES MANGLENDE RIMELIG OMHU OG DYGTIGHED FRA VORES SIDE MED HENSYN TIL AT LEVERE TJENESTERNE ELLER VORES BRUD PÅ VORES KONTRAKT MED DIG, SÅ LÆNGE DISSE TAB OG SKADER VAR RIMELIGT FORUDSIGELIGE.

I DE LANDE, HVOR UNDTAGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER AF ANSVAR ER TILLADT, KAN DROPBOX OG DENNES TILKNYTTEDE SELSKABER, LEVERANDØRER OG DISTRIBUTØRER IKKE GØRES ANSVARLIGE FOR:

i. INDIREKTE SKADER, KONKRET DOKUMENTEREDE SKADER, FØLGESKADER, PØNALT BEGRUNDEDE TAB ELLER FØLGETAB ELLER

ii. MISTET BRUG, MISTEDE DATA, MISTET OMSÆTNING ELLER INDTJENING, UANSET JURIDISK TEORI.

DISSE UDELUKKELSER ELLER BEGRÆNSNINGER GÆLDER, UANSET OM DROPBOX ELLER DROPBOX' TILKNYTTEDE SELSKABER ER BLEVET ADVARET OM MULIGHEDEN FOR DISSE SKADER.

HVIS DU BRUGER TJENESTERNE TIL KOMMERCIELLE ELLER FORRETNINGSMÆSSIGE FORMÅL ELLER MED HENBLIK PÅ VIDERESALG, KAN DROPBOX OG DETS TILKNYTTEDE SELSKABER, LEVERANDØRER OG DISTRIBUTØRER IKKE GØRES ANSVARLIGE FOR MISTET INDTJENING, MISTET OMSÆTNING, DRIFTSFORSTYRRELSER OG MISTEDE FORRETNINGSMULIGHEDER. DROPBOX OG DETS TILKNYTTEDE SELSKABER ER IKKE ANSVARLIGE FOR ADFÆRDEN, HVERKEN ONLINE ELLER OFFLINE, AF NOGEN BRUGERE AF TJENESTERNE.

UD OVER DE TYPER AF ANSVAR VI IFØLGE LOVGIVNINGEN IKKE KAN BEGRÆNSE (SOM BESKREVET I DETTE AFSNIT), BEGRÆNSER VI VORES ANSVAR OVER FOR DIG TIL DET BELØB, DER ER HØJEST AF 20 USD ELLER 100 % AF DET BELØB, DU HAR BETALT FOR DIN NUVÆRENDE DROPBOX-PLAN. DETTE GÆLDER IKKE FORBRUGERE I EU, HVOR DET ER FORBUDT VED LOV.

Løsning af tvister

Lad os først forsøge at finde en løsning sammen. Vi vil gerne løse problemer uden at skulle ty til formelle retssager. Før du anlægger sag mod Dropbox, accepterer du at forsøge at løse tvisten uformelt ved at kontakte dispute-notice@dropbox.com. Vi vil prøve at løse tvisten uformelt ved at kontakte dig via e-mail. Hvis en tvist ikke er løst inden for 15 dage efter indsendelsen, kan du eller Dropbox anlægge en formel retssag. Hvis du bor i EU, kan du bruge Europa-Kommissionens platform til onlinetvistbilæggelse her: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Retsligt forum for tvister. Du og Dropbox accepterer, at enhver retslig proces om at løse krav, der relaterer til disse servicebetingelser eller tjenester, afgøres af føderale eller statslige retsmyndigheder i San Francisco County, Californien, afhængigt af de obligatoriske voldgiftsklausuler nedenfor. Både du og Dropbox giver samtykke til værneting og personlig jurisdiktion i disse retslige fora. Hvis du bor i et land (f.eks. et EU-medlemsland) med love, der giver forbrugerne ret til at bringe tvister for deres lokale domstole, påvirker dette afsnit ikke disse krav.

HVIS DU ER BOSIDDENDE I USA, ACCEPTERER DU OGSÅ FØLGENDE OBLIGATORISKE VOLDGIFTSKLAUSULER:

Vi er enige om voldgift. Du og Dropbox accepterer at løse eventuelle krav vedrørende disse betingelser eller tjenesterne gennem endelig og bindende voldgift afsagt af en enkelt voldgiftsmand, med undtagelse af det, der er angivet herunder i Undtagelser til aftale om voldgift. Dette omfatter tvister, der udspringer af eller vedrører fortolkningen eller anvendelsen af afsnittet "Bestemmelser om obligatorisk bindende voldgift", herunder retskraft, genkaldelighed og gyldighed.

Fravalg af aftale om voldgift. Du kan afvise denne aftale om voldgift ved at klikke her og indsende fravalgsformularen senest 30 dage efter at have oprettet din konto. Hvis du accepterede en tidligere version af disse betingelser, der tillod dig at fravælge voldgift, vil dit tidligere valg om at fravælge eller ikke fravælge dog forblive bindende.

Voldgiftsprocedurer. American Arbitration Association (AAA) administrerer voldgiften ifølge instansens kommercielle voldgiftsregler og de supplerende procedurer for forbrugerrelaterede tvister. Voldgiftssagen finder sted i det county i USA, hvor du bor eller arbejder, i San Francisco (CA) eller på en anden lokalitet, vi bliver enige om.

Voldgiftsgebyrer og -incitamenter. AAA-reglerne regulerer betaling af alle voldgiftsgebyrer. Dropbox skal betale alle voldgiftsgebyrer for individuelle voldgiftssager med krav under 75.000 USD. Hvis du får tilkendt en voldgiftserstatning, der er mere gunstig end det beløb, vi tilbyder for at løse tvisten, betaler vi dig 1.000 USD i tillæg til erstatningen. Dropbox vil ikke søge sine advokatsalærer og -omkostninger godtgjort under voldgift, medmindre voldgiftsdommeren fastslår, at din påstand er useriøs.

Undtagelser til aftale om voldgift. Både du og Dropbox kan gøre krav gældende, hvis disse er kvalificerede, ved småsagsdomstolen i San Francisco (CA) eller i et andet amerikansk county, hvor du bor eller arbejder. Begge parter kan anlægge retssag udelukkende med henblik på udstedelse af forbud mod uautoriseret brug eller misbrug af tjenesterne eller krænkelse af immaterielle rettigheder (f.eks. varemærke- eller patentrettigheder, forretningshemmeligheder eller ophavsret) uden først at benytte sig af voldgift eller den uformelle bilæggelse af tvister, som er beskrevet ovenfor. Hvis aftalen om voldgift ikke gælder dig eller dit krav, accepterer du, at enekompetencen for de statslige eller føderale retskredse i San Francisco County, Californien, løser dit krav.

INGEN KOLLEKTIVE SØGSMÅL. Du kan kun løse tvister med os på individuelt plan og må ikke fremsætte krav som sagsøger eller involveret part i kollektive, konsoliderede eller repræsentative søgsmål. Kollektive voldgiftssager, kollektive søgsmål, private søgsmål af særlig offentlig interesse og konsolidering med andre voldgiftssager er ikke tilladt. Hvis det vurderes, at dette specifikke afsnit ikke kan gøres gældende, skal hele afsnittet "Bestemmelser om obligatorisk bindende voldgift" betragtes som ugyldigt.

Gældende lov

Disse betingelser reguleres af loven i Californien med undtagelse af principperne for international privatret. Nogle lande (herunder i EU) har love, der kræver, at aftaler reguleres af de lokale love i forbrugerens land. Dette afsnit tilsidesætter ikke disse love.

Hele aftalen

Disse betingelser udgør hele aftalen mellem dig og Dropbox med hensyn til indholdet af disse betingelser og erstatter alle tidligere eller samtidige gældende aftaler, vilkår og betingelser med hensyn til indholdet i disse betingelser. Disse betingelser giver ikke nogen tredjepart nogen begunstigede rettigheder.

Frafaldelse, adskillelighed og overdragelse

Dropbox' manglende håndhævelse af en bestemmelse betyder ikke, at Dropbox giver afkald på retten til at håndhæve den på et senere tidspunkt. Hvis en bestemmelse ikke kan håndhæves, vil alle andre bestemmelser i betingelserne forblive fuldt ud gyldige, og der tilføjes en betingelse, der kan håndhæves, og som afspejler vores hensigt så meget som muligt. Du må ikke overdrage nogen af dine rettigheder ifølge disse betingelser, og ethvert forsøg herpå vil være ugyldigt. Dropbox kan overdrage sine rettigheder til virksomhedens tilknyttede selskaber eller datterselskaber eller til en hvilken som helst efterfølger til fordel for enhver virksomhed, der er tilknyttet tjenesterne.

Ændringer

Vi kan revidere disse betingelser fra tid til anden, så de bedre afspejler:

(a) ændringer af lovgivningen,

(b) nye lovgivningsmæssige krav eller

(c) forbedringer eller udvidelser af vores tjenester.

Hvis en opdatering påvirker din brug af tjenesterne eller dine juridiske rettigheder som bruger af vores tjenester, vil vi give dig besked før opdateringens ikrafttrædelsesdato ved at sende en e-mail til den e-mailadresse, der er tilknyttet din konto, eller via en meddelelse i et produkt. Disse opdaterede betingelser vil tidligst træde i kraft 30 dage efter, at vi har underrettet dig.

Hvis du ikke accepterer de opdateringer, vi foretager, skal du opsige din konto, før de træder i kraft. Hvor det er relevant, tilbyder vi dig en forholdsmæssig tilbagebetaling baseret på de beløb, du har forudbetalt for tjenester, og din kontos opsigelsesdato. Hvis du fortsætter med at bruge eller logge på tjenesterne, efter at opdateringerne er trådt i kraft, accepterer du at være bundet af de reviderede betingelser.

Denne oversættelse er udelukkende udarbejdet for nemheds skyld, og den engelsksprogede version vil have fortrinsret i tilfælde af eventuelle afvigelser.

Dropbox' politik for beskyttelse af personlige oplysninger

Offentliggjort: 17. december 2019

Ikrafttrædelse: 1. januar 2020

Du kan se den tidligere persondatapolitik her.

Tak, fordi du bruger Dropbox! Her beskriver vi, hvordan vi indsamler, anvender og håndterer dine persondata, når du benytter vores websites, software og tjenester (“tjenester”). Du kan finde flere oplysninger og detaljer på vores side med ofte stillede spørgsmål.

Hvad og hvorfor

Vi indsamler og anvender følgende oplysninger med henblik på at levere, forbedre, beskytte og markedsføre vores tjenester.

Kontooplysninger. Vi indsamler de oplysninger, du giver os, når du gør ting som at oprette din konto, opgradere til en betalt konto og indstille totrinsbekræftelse (f.eks. navn, e-mailadresse, telefonnummer, betalingsoplysninger og fysisk adresse), og knytter oplysningerne til din konto.

Dine ting. Hensigten med vores tjenester er give dig en nem og personligt tilpasset metode til at gemme dine filer, dokumenter, billeder, kommentarer, beskeder osv. (“dine ting”), samarbejde med andre og arbejde med flere enheder og tjenester. For at gøre det muligt opbevarer, behandler og overfører vi dine ting samt oplysninger, der er relateret til dem. De relaterede oplysninger kan f.eks. være dine profiloplysninger, der gør det lettere at samarbejde og dele dine ting med andre. Det kan også være ting som størrelsen på en fil, det tidspunkt, den blev uploadet, samarbejdspartnere og brugsaktivitet.

Kontakter. Du kan vælge at give os adgang til dine kontakter for at gøre det nemmere for dig f.eks. at dele og samarbejde om dine ting, sende beskeder og invitere andre til at bruge tjenesterne. Hvis du gør det, gemmer vi disse kontakter på vores servere til din brug.

Oplysninger om brug. Vi indsamler oplysninger om, hvordan du bruger tjenesterne, herunder de handlinger, du foretager på din konto (som deling, redigering, visning, oprettelse og flytning af filer eller mapper). Vi bruger disse oplysninger til at levere, forbedre og markedsføre vores tjenester og beskytte Dropbox' brugere. I vores Ofte stillede spørgsmål finder du flere oplysninger om, hvordan vi bruger oplysningerne om brug.

Oplysninger om enhed. Vi indsamler også oplysninger fra og om de enheder, du bruger til at få adgang til tjenesterne. Dette omfatter ting som IP-adresser, den type browser og enhed, du bruger, den webside, du besøgte, før du kom til vores websites, og identifikatorer tilknyttet dine enheder. Dine enheder (afhængigt af deres indstillinger) sender muligvis også oplysninger om placering til tjenesterne. Vi bruger f.eks. oplysninger om enheden til at registrere misbrug og identificere og finde årsagen til fejl.

Cookies og andre teknologier. Vi benytter teknologier såsom cookies og pixel-tags med henblik på at levere, forbedre, beskytte og markedsføre vores tjenester. Cookies hjælper os for eksempel med at huske dit brugernavn til dit næste besøg, forstå din interaktion med vores tjenester og forbedre dem baseret på disse oplysninger. Du kan indstille din browser til ikke at acceptere cookies, men dette kan begrænse dig i din brug af vores tjenester. Hvis vores systemer modtager et DNT:1-signal fra din browser, reagerer vi på signalet som beskrevet her. Vi vil måske også bruge tredjepartsudbydere af tjenester, som indstiller cookies og lignende teknologier, til at markedsføre Dropbox' tjenester. Du kan læse mere om, hvordan cookies og lignende teknologier fungerer, og om hvordan man fravælger brugen af dem til reklameformål, her.

Marketing. Vi giver brugerne mulighed for at bruge nogle af vores tjenester gratis. Vi har mulighed for at stille disse gratis tjenester til rådighed, fordi nogle brugere opgraderer til en af vores betalte tjenester. Hvis du tilmelder dig vores tjenester, vil vi en gang imellem sende oplysninger om opgraderinger til dig, hvis det er tilladt. De brugere, der modtager dette marketingmateriale, kan når som helst framelde det. Hvis du ikke ønsker at modtage en bestemt type marketingmateriale fra os, kan du klikke på linket ‘afmeld’ i en relevant e-mail eller opdatere dine indstillinger under Meddelelser på din private konto.

Vi kontakter undertiden personer, der ikke har en Dropbox-konto. For modtagere i EU gælder, at vi eller en tredjepart vil indhente dit samtykke, før vi kontakter dig. Hvis du modtager en e-mail og ikke længere ønsker at blive kontaktet af Dropbox, kan du afmelde det og blive fjernet fra vores kontaktliste fra selve e-mailbeskeden.

Grundlag for behandling af dine data. Vi indsamler og bruger de persondata, der er beskrevet ovenfor, med henblik på at levere tjenesterne til dig på en stabil og sikker måde. Vi indsamler og bruger også persondata til vores egne legitime forretningsmæssige behov. Hvis vi behandler dine persondata med henblik på andre formål, beder vi på forhånd om dit samtykke eller kræver, at vores partnere indhenter dette samtykke. Du kan få flere oplysninger om det retslige grundlag for behandling af dine data i vores ofte stillede spørgsmål.

I vores ofte stillede spørgsmål finder du flere oplysninger om de kategorier af persondata, der er inkluderet i ovenstående oplysninger.

Med hvem

Vi deler muligvis oplysninger i de tilfælde, der er beskrevet herunder, men vi sælger dem ikke til annoncører eller andre tredjeparter.

Andre, der arbejder for og med Dropbox. Dropbox benytter en række pålidelige tredjeparter (f.eks. leverandører af kundesupport og it-tjenester) til at opnå de forretningsmæssige mål, der går ud på at levere, forbedre, beskytte og markedsføre vores tjenester. De pågældende tredjeparter opretter adgang til dine oplysninger for at udføre opgaver på vores vegne, og vi har det fulde ansvar for, at de behandler dine oplysninger i henhold til vores instruktioner. I vores ofte stillede spørgsmål kan du se en liste over de tredjeparter, vi har tillid til, og som vi bruger til at behandle dine persondata, og flere oplysninger om de kategorier af persondata, vi videregiver.

Andre Dropbox-selskaber. Dropbox deler infrastruktur, systemer og teknologi med andre Dropbox-selskaber for at levere, forbedre, beskytte og markedsføre tjenester fra Dropbox-selskaber. Vi behandler dine oplysninger på tværs af Dropbox-selskaberne til disse formål i det omfang, det er tilladt i den gældende lovgivning, og i overensstemmelse med selskabernes vilkår og politikker. Du kan få flere oplysninger om Dropbox-selskaber, tjenester fra Dropbox-selskaber og den måde, dine data bruges på, i vores ofte stillede spørgsmål.

Andre brugere. Vores tjenester viser oplysninger som dit navn, dit profilbillede, din enhed, din e-mailadresse og oplysninger om brug til andre brugere, som du samarbejder med eller vælger at dele indhold med. Når du registrerer din Dropbox-konto med en e-mailadresse på et domæne, der ejes af din arbejdsgiver eller organisation, kan vi hjælpe samarbejdspartnere og administratorer med at finde dig og dit team ved at gøre nogle af dine grundlæggende oplysninger – f.eks. dit navn, dit teamnavn, dit profilbillede og din e-mailadresse – synlige for andre brugere på samme domæne. Det hjælper dig med at holde dig ajour om de teams, du kan tilmelde dig, og det hjælper andre brugere med at dele filer og mapper med dig.

Visse funktioner giver dig mulighed for at gøre yderligere oplysninger tilgængelige for andre.

Anden anvendelse. Du kan vælge at forbinde din Dropbox-konto med tjenester fra tredjeparter – f.eks. via Dropbox API'er. Når du gør det, sætter du Dropbox og disse tredjeparter i stand til at udveksle oplysninger om dig og data i din konto, så Dropbox og tredjeparterne kan levere, forbedre, beskytte og markedsføre deres tjenester. Bemærk, at tredjeparters brug af dine oplysninger er underlagt deres egne persondatapolitikker og servicebetingelser.

Administratorer for Dropbox-teams. Hvis du er bruger i et Dropbox Business-team (kaldes under ét for Dropbox Business-teams), har din administrator muligvis adgang til og kan styre dit Dropbox Business-teams konto. Du henvises til din organisations interne politikker, hvis du har spørgsmål herom. Hvis du ikke er bruger i et Dropbox Business-team, men interagerer med en bruger i et Dropbox Business-team (f.eks. ved at tilmelde dig en delt mappe eller få adgang til ting, som deles af denne bruger), kan medlemmer af den pågældende organisation muligvis se det navn, den e-mailadresse, det profilbillede og den IP-adresse, der var knyttet til din konto på tidspunktet for denne interaktion. Hvis du deler dine ting med en bruger i et Dropbox-team, kan administratoren for teamkontoen muligvis få adgang til og redigere det, du deler.

Lov og orden og offentlighedens interesse. Vi videregiver muligvis dine oplysninger til tredjeparter, hvis vi skønner, at en sådan videregivelse med rimelighed kan anses for at være nødvendig for at (a) overholde gældende lovgivning, bestemmelser, retslig procedure og efterkomme anmodninger fra relevante myndigheder, (b) beskytte personer mod død eller alvorlig legemsbeskadigelse, (c) forhindre bedrageri eller misbrug af Dropbox eller vores brugere eller (d) udføre en opgave i offentlighedens interesse.

Varetagelse af dine data er altafgørende for os, og det er et ansvar, vi tager meget seriøst. Vi mener, at dine data bør være underlagt den samme grad af juridisk beskyttelse, uanset om de opbevares i vores tjenester eller på din hjemmecomputers harddisk. Vi overholder følgende principper for dataanmodninger fra myndighederne, når vi modtager, undersøger og reagerer på myndigheders anmodninger (herunder anmodninger, der vedrører nationens sikkerhed) om dine data:

 • Udviser gennemsigtighed
 • Bekæmper brede anmodninger
 • Beskytter alle brugere
 • Leverer tjenester, man kan have tillid til

Vi udgiver en gennemsigtighedsrapport som en del af vores forpligtelse til at informere dig om, hvornår og hvordan myndighederne anmoder os om oplysninger. Denne rapport beskriver de typer og det antal anmodninger, vi modtager fra retshåndhævende myndigheder. Vi opfordrer dig til at gennemgå vores Principper for dataanmodninger fra myndighederne og Gennemsigtighedsrapport for at få mere detaljerede oplysninger om vores tilgang til og reaktion på anmodninger fra myndighederne.

Hvordan

Sikkerhed. Vi har et særligt team, der har til opgave at beskytte dine oplysninger og søge efter sårbarheder. Vi arbejder løbende på funktioner til at holde dine oplysninger sikre samt andre tiltag såsom totrinsbekræftelse, kryptering af inaktive filer og meddelelser, når nye enheder og apps forbindes med din konto. Vi har iværksat automatiserede teknologier med henblik på at finde stødende adfærd og indhold, der kan skade vores tjenester, dig eller andre brugere.

Brugerstyring. Du kan få adgang til, ændre, downloade og slette dine personlige oplysninger ved at logge på din Dropbox-konto og gå til siden med kontoindstillinger. Du kan læse mere om, hvordan du generelt administrerer dine kontooplysninger, her eller klikke her for at se, hvordan du ændrer dine profiloplysninger.

Opbevaring. Når du opretter en konto hos os, opbevarer vi de oplysninger, du lagrer på vores tjenester, lige så længe din konto findes, og vi har brug for oplysningerne for at kunne levere vores tjenester til dig. Hvis du sletter din konto, indleder vi sletningen af oplysningerne efter 30 dage. Læs mere her. Bemærk! (1) Der kan være en vis forsinkelse ved sletning af disse oplysninger fra vores servere og backup-opbevaring, og (2) vi kan beholde disse oplysninger, hvis dette er nødvendigt for at overholde vores juridiske forpligtelser, løse tvister eller håndhæve vores aftaler.

Hvor

I hele verden. For at kunne levere tjenesterne til dig er det muligt, at vi opbevarer, behandler og sender data til USA og andre steder rundt omkring i verden – herunder steder uden for dit land. Der kan også opbevares data lokalt på de enheder, du bruger til at få adgang til tjenesterne.

EU's og USA's værn om privatlivets fred og Schweiz' og USA's værn om privatlivets fred ("Privacy Shield"). Under overførsel af data fra EU, Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, Storbritannien og Schweiz benytter Dropbox forskellige juridiske midler, herunder kontrakter med vores kunder og tilknyttede selskaber. Dropbox overholder rammerne for værn om privatlivets fred (Privacy Shield) mellem EU og USA og mellem Schweiz og USA som fastsat af det amerikanske handelsministerium vedrørende indsamling, brug og opbevaring af personoplysninger, der overføres fra EU, det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, Storbritannien og Schweiz til USA. Dropbox har certificeret over for USA's handelsministerium, at Dropbox overholder principperne for Privacy Shield med hensyn til disse data. Du kan finde Dropbox’ Privacy Shield-certificering her. Du kan få flere oplysninger om Privacy Shield på https://www.privacyshield.gov.

Dropbox er underlagt kontrol fra U.S. Federal Trade Commission. Ansvaret for at gennemgå og afklare klager vedrørende vores overholdelse af Privacy Shield er pålagt JAMS – en uafhængig organisation med base i USA. Du pålægges ingen udgifter i den forbindelse. Vi beder dig om i første omgang at sende sådanne eventuelle klager direkte til os på privacy@dropbox.com. Hvis du ikke er tilfreds med vores svar, kan du kontakte JAMS på https://www.jamsadr.com/eu-us-privacy-shield. Hvis svaret fra JAMS heller ikke er tilfredsstillende, kan du være berettiget til en bindende voldgiftsafgørelse i henhold til principperne for Privacy Shield.

Din kontrol af og adgang til dine oplysninger

Du har kontrol over dine persondata og den måde, de indsamles, bruges og deles på. Du kan f.eks.:

 • Slette ting i din Dropbox-konto. Du kan få mere at vide om, hvordan du sletter filer, der opbevares i Dropbox, her.
 • Redigere eller rette personlige data. Du kan administrere din konto og indholdet i den samt redigere nogle af dine personlige data på siden med dine kontoindstillinger.
 • Få adgang til dine data og overføre dem til et andet sted. Du kan få adgang til dine persondata fra din Dropbox-konto, og du kan downloade en kopi af dine ting i maskinlæsbart format som beskrevet her. Du kan også bede os om en kopi af de persondata, du har oplyst til os, eller som vi har indsamlet, det forretningsmæssige eller kommercielle formål med at indsamle dem, de typer kilder, vi har fået dem fra, og de typer tredjeparter, vi har delt dem med.
 • Gøre indsigelse mod behandlingen af dine persondata. Afhængig af behandlingsaktiviteten kan du anmode om, at vi stopper eller begrænser behandlingen af dine persondata.

Hvis du ønsker at sende en anmodning om dataadgang, anmode om, at dine persondata slettes eller gøre indsigelse mod behandlingen af dine persondata, kan du sende en e-mail til os på privacy@dropbox.com. Du kan få flere oplysninger om, hvordan du kontrollerer og får adgang til dine persondata, i vores ofte stillede spørgsmål.

Dropbox som dataansvarlig eller databehandler. Hvis du har bopæl i Nordamerika (USA, Canada og Mexico), fungerer Dropbox, Inc. som din tjenesteudbyder. For alle andre brugere fungerer Dropbox International Unlimited Company som dataansvarlig for dine persondata. Hvis du er Dropbox Business- eller Education-kunde uden for Nordamerika, fungerer Dropbox som databehandler for dine data.

Ændringer

Hvis vi er involveret i omstrukturering, fusion, opkøb eller salg af vores aktiver, kan dine data blive overført som en del af den pågældende aftale. Vi vil underrette dig (f.eks. via en meddelelse til den e-mailadresse, der er tilknyttet din konto) om en sådan aftale og skitsere dine muligheder i et sådant tilfælde.

Vi kan løbende revidere denne politik for beskyttelse af personlige oplysninger og offentliggør den seneste version på vores website. Vi giver dig besked, hvis en revision begrænser dine rettigheder i væsentlig grad.

Kontakt

Har du spørgsmål eller bekymringer vedrørende Dropbox, vores tjenester eller beskyttelse af personlige oplysninger? Kontakt vores ansvarlige for databeskyttelse på privacy@dropbox.com. Hvis vedkommende ikke kan svare på dit spørgsmål, har du ret til at kontakte din lokale myndighed, der fører tilsyn med databeskyttelse.

Denne oversættelse er udelukkende udarbejdet for nemheds skyld, og den engelsksprogede version vil have fortrinsret i tilfælde af eventuelle afvigelser.

Aftale for brug af Dropbox Business

Offentliggjort: 20. juli 2020

Ikraftrædelsesdato: 19. august 2020

Denne aftale om brug af Dropbox Business (herefter kaldet "aftale om Business") indgås mellem Dropbox International Unlimited Company, hvis din organisation har hjemsted uden for USA, dets territorier og områder, Canada og Mexico (herefter kaldet "Nordamerika"), eller, hvis din organisation har hjemsted i Nordamerika, mellem Dropbox, Inc., et selskab registreret i Delaware, (hver især herefter kaldet "Dropbox") og den organisation, der accepterer disse vilkår (herefter kaldet "kunden"). Denne aftale gælder for adgang til og brug af tjenester og betatjenester. Når du klikker på "Jeg accepterer", underskriver din kontrakt for tjenesterne eller benytter tjenesterne, accepterer du denne aftale som kunde.

I det omfang Dropbox, Inc. på vegne af kunden behandler kundedata, der er underlagt EU's lovgivning om databeskyttelse, vil du, når du klikker på "Jeg accepterer", også acceptere aftalen om databehandling og EU's standardkontraktbestemmelser (som anført herunder) med Dropbox, Inc. vedrørende overførsel af persondata til databehandlere.

Hvis du accepterer denne aftale og, hvis relevant, aftalen om databehandling med henblik på en organisations brug af tjenesterne, accepterer du aftalen/aftalerne på vegne af den pågældende organisation. Du skal have være bemyndiget til at binde den pågælende organisation til disse vilkår, ellers må du ikke tilmelde dig Tjenesterne.

 1. Tjenester.
  1. Adgang. Aftalen regulerer adgang til og brug af de tjenester og den software, der er købt i henhold til en bestillingsformular. Kunden og slutbrugerne må oprette adgang til og bruge tjenesterne i overensstemmelse med aftalen.
  2. Ændringer. Dropbox kan opdatere tjenesterne fra tid til anden. Hvis Dropbox ændrer tjenesterne på en måde, der i væsentlig grad reducerer deres funktionalitet, vil Dropbox informere kunden herom via den e-mailadresse, der er knyttet til kontoen, og kunden kan inden for 30 dage efter ændringen give besked om, at kunden ønsker at opsige aftalen. Retten til opsigelse af aftalen gælder ikke opdateringer af funktioner, der leveres som betaversion eller til evaluering. I forbindelse med visse vigtige nye funktioner kan Dropbox underrette administratorer eller slutbrugere om de nye funktioner via e-mail, forudsat at en mulighed for at afmelde sådanne e-mailmeddelelser stilles til rådighed for enhver potentiel modtager.
  3. Software.
   1. Generelt. Nogle af tjenesterne giver kunden og slutbrugerne mulighed for at downloade software, som kan blive opdateret automatisk. Hvis en komponent i softwaren tilbydes under en open source-licens, vil Dropbox stille licensen til rådighed for kunden, og i den udstrækning, bestemmelserne i den pågældende licens giver kunden yderligere rettigheder, vil disse bestemmelser udtrykkeligt tilsidesætte nogle af vilkårene i aftalen med hensyn til den pågældende komponent i softwaren.
   2. Licens. Dropbox giver hermed i aftalens løbetid kunden en begrænset og ikke-eksklusiv licens til at bruge softwaren udelukkende i forbindelse med tjenesterne og i overensstemmelse med aftalen. Denne licens kan ikke overdrages (i henhold til paragraf 14.8), er uigenkaldelig (med undtagelse af som anført i paragraf 9), kan ikke sublicenseres og betales fuldt ud ved kundens betaling af gebyrerne.
  4. Kundedomæner. Inden Dropbox kan levere tjenesterne, kan vi bede kunden om at bekræfte, at kunden ejer eller administrerer kundens domæner. Hvis kunden ikke ejer eller administrerer kundens domæner, er Dropbox ikke forpligtet til at levere tjenesterne til kunden.
 2. Kundens forpligtelser.
  1. Kundens administration af tjenesterne. Kunden kan udpege slutbrugere som administratorer, herunder ved brug af forskellige administrationsniveauer, via administratorpanelet. Administratorer kan være i stand til at (a) få adgang til, videregive, begrænse eller fjerne kundedata i eller fra slutbrugerkonti og (b) overvåge, begrænse eller afbryde adgangen til slutbrugerkonti. De slutbrugerkonti, som administratorerne eventuelt kan administrere som beskrevet i den foregående sætning, kan omfatte slutbrugerkonti tilhørende administratorer på lavere niveauer. Kunden er ansvarlig for at holde adgangskoder og administratorkonti fortrolige og for at administrere adgangen til administratorkonti. Dropbox' ansvar omfatter ikke kundens interne styring eller administration af tjenesterne.
  2. Tredjepartsadministration. Kunden accepterer, at hvis kunden køber tjenesterne gennem en forhandler og udpeger en eller flere af forhandlerens medarbejdere som administratorer af kundens tjenestekonto, kan forhandleren få kontrol over kontooplysninger, herunder kundedata, og få adgang til kundens tjenestekonto som beskrevet ovenfor.
  3. Uautoriseret brug eller adgang. Kunden skal forhindre sine slutbrugeres uautoriserede brug af tjenesterne og bringe enhver uautoriseret brug af eller adgang til tjenesterne til ophør. Slutbrugerkonti må kun stilles til rådighed for, registreres og bruges af en enkelt slutbruger. Tjenesterne er ikke beregnet til slutbrugere under 13 år. Kunden skal sikre sig, at denne ikke tillader personer under 13 år at bruge tjenesterne. Kunden skal øjeblikkeligt give Dropbox besked i tilfælde af uautoriseret brug af eller adgang til tjenesterne.
  4. Begrænsninger. Kunden må ikke (a) sælge, videresælge eller udleje tjenesterne eller softwaren, (b) bruge tjenesterne eller softwaren til aktiviteter, hvor brugen af tjenesterne eller softwaren eller svigt eller fejl i disse kan føre til fysisk skade, dødsfald eller personskade, (c) dekompilere (foretage reverse engineering af) tjenesterne eller softwaren eller forsøge på eller hjælpe andre med at gøre dette, medmindre denne begrænsning er forbudt ved lov, (d) bruge tjenesterne eller softwaren i strid med gældende eksportreguleringer, herunder til at eksportere eller reeksportere kundedata, (e) overtræde eller omgå eventuelle servicebegrænsninger for tjenesterne eller på anden vis konfigurere tjenesterne på en måde, der tilsigter at undgå servicebegrænsninger, eller (f) oprette en Dropbox Business-konto som enkeltperson til personlige, familiemæssige eller private formål eller til husholdningsbrug.
  5. Regelefterlevelse.
   1. Generelt. Kunden og dennes slutbrugere skal anvende tjenesterne i henhold til politikken for acceptabel brug. Kunden skal overholde de love og bestemmelser, der gælder for kundens brug af tjenesterne. Kunden skal selv sikre, at (i) tjenesterne er egnede til kundens formål under hensyntagen til kundedataenes natur, og (ii) at de tekniske og organisatoriske krav til Dropbox i henhold til EU's lovgivning om databeskyttelse opfyldes af sikkerhedsforanstaltningerne og aftalen.
   2. Slutbrugere. Kunden er ansvarlig for dennes slutbrugeres brug af tjenesterne. Kunden skal indhente og vedligeholde det samtykke fra slutbrugerne, der er nødvendigt for, at administratorer har tilladelse til at udføre de aktiviteter, som er beskrevet i aftalen, og for, at Dropbox har tilladelse til at levere tjenesterne.
   3. Kundens handlinger. Kunden vil ikke udføre handlinger, som medfører, at Dropbox overtræder EU's lovgivning om databeskyttelse, USA's Foreign Corrupt Practices Act of 1977 med senere ændringer, Storbritanniens Bribery Act of 2010 eller andre relevante lovgivninger til bekæmpelse af bestikkelse, korruption eller hvidvaskning af penge.
   4. Bistand til overholdelse. For at hjælpe kunden med at opfylde kundens overholdelsesmæssige forpligtelser i henhold til gældende lovgivning om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med sikkerhed, konsekvensanalyser af databeskyttelse og forudgående konsultation med tilsynsmyndighederne. vil Dropbox stille følgende til rådighed i løbet af aftaleperioden: (a) Revisionsrapporterne beskrevet nedenfor; (b) oplysningerne indeholdt i bilag A og B i databehandlingsaftalen og (c) de oplysninger, der findes på https://www.dropbox.com/business/trust/compliance/certificationscompliance og https://www.dropbox.com/security/gdpr.
   5. Revisionsrapporter . Dropbox har fuldført revisionerne Service Organization Control 2 (SOC 2) Type II, Service Organization Control 1 (SOC 1) Type II, ISO 27001 og ISO 27018 af tjenesterne, som blev udført af en uafhængig revisor, der vurderede udarbejdelsen og effektiviteten af Dropbox' sikkerhedspolitikker, procedurer og kontrolmekanismer. Dropbox vil fortsat blive underlagt regelmæssige Service Organization Control-revisioner af tjenesterne i løbet af aftaleperioden. Uden omkostninger for kunden og på kundens skriftlige anmodning, men ikke mere end en gang årligt, giver Dropbox kunden en kopi af de seneste SOC 2 Type 2 og ISO-rapporter ("revisionsrapporter"), under forbehold af, at kunden accepterer at behandle SOC 2-rapporten som Dropbox' fortrolige oplysninger i henhold til en fortrolighedsaftale.
   6. Kundegennemgang. Hvis efter gennemgang af materialerne i afsnit 2.5.d ovenfor, Kunden med rimelighed mener, at Kunden har brug for yderligere oplysninger for at kunne opfylde sine overholdelsesmæssige forpligtelser, vil Dropbox bestræbe sig på, i det omfang, det er kommercielt rimeligt, at besvare skriftlige anmodninger fra Kunden om materialerne. Hvis kunden ikke er tilfreds med Dropbox's svar på spørgsmål stillet i henhold til dette afsnit 2.6.f, giver Dropbox kunden eller en aftalt kunderepræsentant, underlagt passende fortrolighedsforpligtelser, tilladelse til at besøge Dropbox's forretningssted for at drøfte Dropbox' svar med medarbejdere hos Dropbox. Dropbox forbeholder sig retten til: (a) at opkræve et særskilt gebyr for dets rimelige omkostninger forbundet med opfyldelsen af sine eventuelle forpligtelser i dette afsnit 2.6.f, forudsat at Dropbox leverer et skøn over sådanne gebyrer til kunden, inden omkostningerne påløber; eller (b) gør indsigelse mod enhver kunderepræsentant, der deltager i en gennemgang på grundlag af, at de ikke er kvalificerede, ikke er bundet af et tilstrækkeligt krav om beskyttelse af fortrolige Dropbox-oplysninger eller er en konkurrent til Dropbox. Ved en kundegennemgang i henhold til dette afsnit 2.6.f vil parterne først gensidigt indgå aftale om omfanget og varigheden af samt tidspunktet for gennemgangen. Dropbox forbeholder sig retten til at begrænse omfanget og varigheden af en gennemgang i et omfang, der med rimelighed kan anses for at være nødvendigt, for at undgå at kompromittere integriteten af Dropbox' sikkerhed eller enhver Dropbox-kundes eller -slutbrugers data.
   7. HIPAA. Kunden må ikke opbevare, transmittere eller på anden måde behandle oplysninger via tjenesterne, som er omfattet af definitionen af "beskyttede helbredsoplysninger" i henhold til HIPAA-reglerne vedrørende persondata (45 C.F.R. Section 164.051), medmindre kunden og Dropbox indgår en særskilt HIPAA-forretningspartneraftale, hvilket kan gøres via administratorpanelet.
  6. Tredjepartsapps og -integrationer. Hvis kunden anvender en tredjeparts tjeneste eller apps (f.eks. en tjeneste, der benytter en Dropbox-API) sammen med tjenesterne, (a) er Dropbox ikke ansvarlig for nogen handling eller undladelse fra denne tredjeparts side, herunder tredjepartens adgang til eller brug af kundedata, og (b) garanterer Dropbox ikke for og understøtter ikke tjenester, der leveres af tredjeparten. Kunden vil overholde de API-begrænsninger, der er knyttet til den plan, som kunden har købt.
 3. Kundedata.
  1. Begrænsninger for kundedata. Denne aftale udgør kundens instruktioner til Dropbox om behandling af kundedata. Dropbox, medarbejdere hos Dropbox og Dropbox' underleverandører vil kun behandle, få adgang til, benytte, gemme og overføre kundedata i henhold til kundens instrukser med henblik på at levere tjenesterne og opfylde Dropbox' forpligtelser i aftalen. Kategorierne af personoplysninger, der skal behandles af Dropbox, og de behandlingsaktiviteter, der skal udføres i henhold til denne aftale, er anført i databehandlingsaftalen. Dropbox informerer kunden om ethvert juridisk krav, der forhindrer dem i at overholde kundens instruktioner, medmindre det er forbudt at gøre det i henhold til gældende lov eller af hensyn til vigtige samfundsmæssige interesser. Alle medarbejdere hos Dropbox, der har adgang til kundedata, er underlagt passende fortrolighedsforpligtelser.
  2. Sikkerhedsforanstaltninger. Dropbox anvender tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der lever op til branchestandarderne, i forbindelse med overførsel, opbevaring og behandling af kundedata, der som minimum overholder sikkerhedsforanstaltningerne. Dropbox opdaterer muligvis sikkerhedsforanstaltningerne fra tid til anden. Dropbox giver kunden mindst 60 dages forudgående varsel, hvis Dropbox opdaterer sikkerhedsforanstaltningerne på en måde, der væsentligt reducerer tjenesternes administrative, tekniske eller fysiske sikkerhedsfunktioner som helhed. Inden for fem arbejdsdage efter modtagelse af denne meddelelse kan kunden vælge at opsige aftalen og tilhørende bestillingsformularer ved at give skriftlig meddelelse herom til Dropbox.
  3. Anmodninger fra tredjeparter.
   1. Kundens ansvar. Kunden er ansvarlig for at besvare anmodninger fra tredjeparter via sin egen adgang til oplysninger. Kunden skal forsøge at indhente de oplysninger, der kræves for at reagere på anmodninger fra tredjeparter, og vil kun kontakte Dropbox, hvis det trods en ihærdig indsats ikke er muligt at indhente disse oplysninger.
   2. Dropbox' ansvar. Hvis Dropbox modtager en anmodning fra en tredjepart. vil Dropbox i det omfang, det er tilladt ved lov, og i henhold til vilkårene for tredjepartens anmodning iværksætte forretningsmæssigt rimelige bestræbelser på (i) øjeblikkeligt at underrette kunden om Dropbox' modtagelse af en tredjepartsanmodning, (ii) at efterleve kundens forretningsmæssigt rimelige anmodninger i forhold til dennes bestræbelser på at modsætte sig en tredjepartsanmodning og (iii) at hjælpe kunden med oplysninger eller værktøjer, der er nødvendige for, at kunden kan svare på tredjepartens anmodning, hvis kunden ikke på anden måde kan indhente oplysningerne. Hvis Dropbox ikke har tilladelse til at underrette kunden om en tredjepartsanmodning, eller kunden ikke straks svarer på en tredjepartsanmodning, kan Dropbox gøre dette, men er ikke forpligtet hertil, i det omfang, det er tilladt ved gældende lov.
  4. Deling af kundedata. Tjenesterne kan give slutbrugere mulighed for at dele kundedata, herunder med kundens andre slutbrugere og tredjeparter. Modtagere af delte kundedata kan få adgang til, se, downloade og dele disse kundedata, herunder på og gennem deres egne tjenestekonti. Kunden forstår, at (a) det udelukkende er op til kunden og dennes slutbrugere, om de ønsker at dele kundedata, (b) Dropbox kan ikke kontrollere de tredjeparter, med hvilke kunden har delt kundedata, og (c) kunden og dennes slutbrugere er eneansvarlige for deres brug af tjenesterne, herunder eventuel deling af kundedata gennem tjenesterne.
 4. Dataoverførsler.
  1. Dataoverførsel. Kunden accepterer, at Dropbox og dennes underleverandører kan overføre kundedata til og få adgang til, benytte og gemme kundedata andre steder end i kundens eget land.
  2. Databehandlingsaftale. I det omfang, kundedata er underlagt EU’s databeskyttelseslovgivning og bliver behandlet af Dropbox på kundens vegne, accepterer kunden og Dropbox databehandlingsaftalen. Databehandlingsaftalen gælder kun for tjenesterne, men ikke for betatjenester.
  3. EU-USA- og Schweiz-USA-privatlivsskjoldsprogrammer. Dropbox er certificeret i forhold til og overholder EU's og USA's værn om privatlivets fred og Schweiz' og USA's værn om privatlivets fred ("Privacy Shield") som fremsat af USA's handelsministerium vedrørende indsamling, brug og opbevaring af personoplysninger overført fra EØS, Schweiz og Storbritannien (i det omfang, Storbritannien ikke længere er en del af EØS) til USA i henhold til principperne i værnene om privatlivets fred. Hvis programmerne til værn om privatlivets fred bliver ugyldige, vil Dropbox iværksætte kommercielt rimelige bestræbelser på at overholde alternative eller efterfølgende dataoverførselsordninger.
 5. Betaling.
  1. Gebyrer. Kunden skal til Dropbox eller kundens forhandler betale alle de relevante gebyrer for tjenesterne i den valuta og i henhold til de betalingsvilkår, der er angivet på bestillingsformularen eller i den relevante aftale mellem kunden og kundens forhandler. Kunden giver sin tilladelse til, at Dropbox eller kundens forhandler kan opkræve kunden alle relevante gebyrer via kundens valgte betalingsmetode, og kunden vil udstede nødvendig købsdokumentation. Gebyrer kan ikke refunderes, medmindre det er krævet ved lov eller specifikt tilladt i aftalen.
  2. Betaling. Kunden skal betale Dropbox' fakturaer med det betalingsinterval, der fremgår af bestillingsformularen. Dropbox kan suspendere eller bringe tjenesterne til ophør, hvis betalingsfristen overskrides. Kunden skal opgive fuldstændige og nøjagtige afregnings- og kontaktoplysninger til Dropbox eller kundens forhandler.
  3. Afgifter. Gebyrer er ekskl. afgifter, og kunden er ansvarlig for betaling af alle afgifter. Dropbox eller kundens forhandler vil opkræve afgifter, når dette er påkrævet. Hvis kunden sender et bevis for afgiftsfritagelse til Dropbox eller kundens forhandler, vil Dropbox ikke opkræve de afgifter, som beviset fritager kunden for.
  4. Kildeskat. Kunden skal betale Dropbox eller kundens forhandler nettobeløbet efter fradrag af gældende kildeskatter. Kunden og Dropbox eller hvis relevant kundens forhandler vil samarbejde om at undgå kildeskat, hvis der er mulighed for fritagelse. Hvis Dropbox eller kundens forhandler er berettiget til skattefritagelse eller til en reduceret skattesats, vil Dropbox eller kundens forhandler fremsende rimelig dokumentation herfor til kunden. Kunden skal fremsende rimeligt bevis til Dropbox eller kundens forhandler for betaling af det tilbageholdte eller fratrukne beløb til den relevante myndighed.
  5. Automatiske fornyelser og prøveperioder. HVIS KUNDENS KONTO ER INDSTILLET TIL AUTOMATISK FORNYELSE ELLER ER I EN PRØVEPERIODE, OG HVIS KUNDEN ALLEREDE HAR ANGIVET EN BETALINGSMETODE FOR TJENESTERNE OVER FOR DROPBOX, KAN DROPBOX (ELLER KUNDENS FORHANDLER) AUTOMATISK FORETAGE OPKRÆVNING VED SLUTNINGEN AF PRØVEPERIODEN ELLER FOR FORNYELSEN, MEDMINDRE KUNDEN UNDERRETTER DROPBOX (ELLER I RELEVANTE TILFÆLDE KUNDENS FORHANDLER) OM, AT KUNDEN ØNSKER AT ANNULLERE ELLER DEAKTIVERE AUTOMATISK FORNYELSE. Dropbox kan revidere taksterne for tjenesten ved at give kunden mindst 30 dages varsel forud for den næste opkrævning.
  6. Indkøbsordrer. Hvis kunden har brug for at benytte en indkøbsordre eller et indkøbsordrenummer, skal kunden (i) oplyse indkøbsordrenummeret på købstidspunktet og (ii) acceptere, at eventuelle vilkår og betingelser på kundens egen indkøbsordre ikke gælder for denne aftale og er ugyldige. Hvis kunden foretager købet via en forhandler, er alle vilkår og betingelser fra kundens forhandler eller i en indkøbsordre mellem kunden og kundens forhandler, som er i strid med aftalen, ugyldige.
 6. Suspendering.
  1. af slutbrugerkonti udført af Dropbox. Hvis en slutbruger (a) overtræder aftalen eller (b) bruger tjenesterne på en sådan måde, at Dropbox med rimelighed kan mene, at Dropbox dermed ifalder et ansvar, kan Dropbox kræve, at kunden suspenderer eller lukker den pågældende slutbrugerkonto. Hvis kunden ikke straks suspenderer eller lukker slutbrugerens konto, kan Dropbox gøre dette.
  2. i sikkerhedsmæssige nødsituationer. Uanset hvad der ellers er anført i aftalen, kan Dropbox automatisk suspendere brug af tjenesterne, hvis der skulle opstå en sikkerhedsmæssig nødsituation. Dropbox vil iværksætte forretningsmæssigt rimelige bestræbelser på præcist at tilpasse suspenderingen, som det måtte være nødvendigt for at forebygge eller afslutte den sikkerhedsmæssige nødsituation.
 7. Immaterielle rettigheder.
  1. Forbehold af rettigheder. Bortset fra forhold, som udtrykkeligt er angivet heri, giver aftalen ikke (a) Dropbox nogen immaterielle rettigheder til kundedata eller (b) kunden nogen immaterielle rettigheder til tjenesterne eller Dropbox' varemærker og brandkomponenter.
  2. Begrænset tilladelse. Kunden tildeler udelukkende Dropbox de begrænsede rettigheder, der med rimelighed er nødvendige for, at Dropbox kan levere tjenesterne. Denne begrænsede tilladelse omfatter også underleverandører eller underdatabehandlere.
  3. Forslag. Dropbox kan anvende, ændre og indarbejde alle former for feedback, kommentarer og forslag, som kunden eller slutbrugerne sender til Dropbox eller offentliggør i Dropbox' fora, i virksomhedens produkter og tjenester eller give licens og underlicens hertil uden nogen forpligtelse over for kunden.
 8. Løbetid.
  1. Aftalens løbetid. Aftalen vil være gældende i aftalens løbetid.
  2. Tjenesteperiode. Dropbox vil levere tjenesterne til kunden i tjenesteperioden. Medmindre parterne enes om andet på skrift, vil de slutbrugerkonti, der købes i tjenesteperioden, gælde i en forholdsmæssig periode, som slutter på den sidste dag i den allerede eksisterende tjenesteperiode.
  3. Automatiske fornyelser. Medmindre andet er angivet på bestillingsformularen, bliver abonnementet på tjenesterne efter den første tjenesteperiode eller en fornyelsesperiode automatisk fornyet i en fornyelsesperiode, medmindre en af parterne giver den anden skriftlig besked om opsigelse mindst 30 dage før udløbet af den aktuelle tjenesteperiode. Hvis kunden har oplyst en betalingsmetode til Dropbox for tilbagevendende betaling som angivet i paragraf 5.5, kan kunden vælge at opsige aftalen via administratorpanelet, før fornyelsesperioden starter.
 9. Opsigelse.
  1. Generelt. Begge parter kan opsige aftalen, herunder alle bestillingsformularer, såfremt (i) den anden part i væsentlig grad misligholder aftalen og undlader at afhjælpe denne misligholdelse inden for 30 dage efter modtagelse af skriftlig meddelelse, eller (ii) den anden part ophører med sin forretningsdrift eller kommer under konkursbehandling, og sagen ikke bliver afvist inden for 90 dage. Dropbox kan opsige aftalen og suspendere kundens adgang til tjenesterne, hvis dette er et krav i lovgivningen, eller kunden alvorligt overtræder politikken for acceptabel brug.
  2. Følger af opsigelse. Hvis aftalen opsiges (a) med undtagelse af det, der er angivet i denne paragraf, vil de rettigheder og licenser, som Dropbox har givet kunden, straks ophøre, (b) kan kunden før opsigelsen anmode om ekstra tid til at eksportere sine kundedata, forudsat at Dropbox kan pålægge ekstrabetaling for denne udvidede adgang baseret på Dropbox' gældende standardgebyrer, og (c) vil Dropbox efter en forretningsmæssigt rimelig periode slette alle slutbrugerkonti og gemte data på kundens konto efter at have modtaget anmodning herom fra en administrator inden opsigelse af tjenesterne. Dropbox kan stille instruktioner til rådighed for kunden angående indsendelse af den anmodning fra administratoren, der er beskrevet under litra (c) i den foregående sætning, og kunden er ansvarlig for at følge disse instruktioner med henblik på at påbegynde sletning.
  3. Fortsat gyldighed. De følgende paragraffer gælder også efter udløb eller opsigelse af aftalen: 3.3 (Anmodninger fra tredjeparter), 5 (Betaling), 7 (Immaterielle rettigheder), 9.2 (Følger af opsigelse), 9.3 (Fortsat gyldighed), 10 (Skadesløsholdelse), 11 (Ansvarsfraskrivelser), 12 (Ansvarsbegrænsning), 13 (Tvister) og 14 (Diverse). Uanset hvad der er anført i det foregående, vil paragraf 3.3 (Anmodninger fra tredjeparter) ikke være gældende efter opsigelsen, hvis Dropbox har opsagt aftalen.
 10. Skadesløsholdelse.
  1. fra kundens side. Kunden skal forsvare og holde Dropbox skadesløs i forhold til alle forpligtelser, erstatninger og omkostninger (herunder bilæggelsesomkostninger og rimelige advokatsalærer), der måtte udspringe af krav mod Dropbox og dennes tilknyttede selskaber i forhold til (a) kundedata, (b) kundedomæner eller (c) kundens eller kundens slutbrugeres anvendelse af tjenesterne i strid med aftalen.
  2. fra Dropbox' side. Dropbox skal forsvare og holde kunden skadesløs i forhold til alle forpligtelser, erstatninger og omkostninger (herunder bilæggelsesomkostninger og rimelige advokatsalærer), der måtte udspringe af krav mod kunden, i det omfang og i henhold til en påstand om, at Dropbox' teknologi, der anvendes til at levere tjenesterne til kunden, krænker eller misbruger copyright, forretningshemmeligheder, amerikanske patentrettigheder eller varemærkerettigheder tilhørende tredjeparten. Dropbox er under ingen omstændigheder forpligtet eller ansvarlig i henhold til denne paragraf i forbindelse med (a) brug af tjenester i modificeret form eller i kombination med materialer, der ikke er leveret af Dropbox, eller (b) indhold, oplysninger og data leveret af kunden, slutbrugere eller andre tredjeparter.
  3. Mulig krænkelse. Hvis Dropbox mener, at tjenesterne eller softwaren krænker eller kan hævdes at krænke en tredjeparts immaterielle rettigheder, kan Dropbox (a) skaffe kunden rettighed til på Dropbox' regning at fortsætte med at bruge tjenesterne eller softwaren, (b) levere en ikke-krænkende funktionelt tilsvarende erstatning eller (c) ændre tjenesterne eller softwaren, så de ikke længere er krænkende. Hvis Dropbox ikke mener, at de muligheder, der er beskrevet i denne paragraf, er forretningsmæssigt rimelige, kan Dropbox suspendere eller bringe kundens brug af de pågældende tjenester eller den pågældende software til ophør (med en forholdsmæssig tilbagebetaling af forudbetalte gebyrer for tjenesterne eller softwaren).
  4. Generelt. Den part, der søger skadesløsholdelse, skal straks informere den anden part om kravet og samarbejde med den anden part om forsvaret mod kravet. Den skadesløsholdende part vil have fuld kontrol og myndighed over forsvaret bortset fra, at (a) ethvert forlig, der kræver, at den part, som søger skadesløsholdelse, skal indrømme ansvar, kræver forudgående skriftligt samtykke, der ikke må tilbageholdes eller forsinkes unødigt, og (b) den anden part kan tilslutte sig forsvaret med sin egen advokat for egen regning. OVENNÆVNTE SKADESLØSHOLDELSE ER DROPBOX' OG KUNDENS ENESTE RETSMIDLER I HENHOLD TIL AFTALEN I FORBINDELSE MED DEN ANDEN PARTS OVERTRÆDELSE AF EN TREDJEPARTS IMMATERIELLE RETTIGHEDER.
 11. Ansvarsfraskrivelser.
  1. Generelt. TJENESTERNE OG SOFTWAREN LEVERES "SOM DE ER OG FOREFINDES". I DET VIDEST MULIGE OMFANG, SOM LOVEN TILLADER, UNDTAGEN SOM UDTRYKKELIGT ANFØRT I AFTALEN, GIVER HVERKEN KUNDEN ELLER DROPBOX ELLER DENNES TILKNYTTEDE SELSKABER, LEVERANDØRER ELLER DISTRIBUTØRER GARANTI AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIGT, UNDERFORSTÅET, LOVMÆSSIGT ELLER PÅ ANDEN MÅDE, HERUNDER GARANTI FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-KRÆNKELSE. KUNDEN ER ANSVARLIG FOR AT BRUGE TJENESTERNE ELLER SOFTWAREN I OVERENSSTEMMELSE MED DE HERI BESKREVNE VILKÅR OG FOR AT SIKKERHEDSKOPIERE LAGREDE DATA I TJENESTERNE.
  2. Betatjenester.
   1. Brug efter kundens skøn. Uanset hvad der ellers er anført i aftalen (a) kan kunden efter eget valg vælge, om kunden vil bruge betatjenester, (b) ydes der måske ikke support på betatjenester, og de kan når som helst blive ændret uden varsel, (c) er betatjenester muligvis ikke lige så stabile eller tilgængelige som tjenesterne, (d) er betatjenester ikke underlagt samme sikkerhedsforanstaltninger og overvågning som tjenesterne og (e) KAN DROPBOX IKKE IFALDE ANSVAR PÅ GRUND AF ELLER I FORBINDELSE MED BETATJENESTER. DE BRUGES PÅ EGET ANSVAR.
   2. Feedback. Dropbox tilbyder betatjenester for at få feedback fra brugerne. Til gengæld for brug af betatjenester accepterer kunden, at Dropbox kan kontakte kunden og dennes slutbrugere for at få feedback angående betatjenester. Kunden indvilger i (i) at tildele og tildeler hermed Dropbox alle rettigheder og adkomst til eventuel feedback og (ii) at yde Dropbox enhver rimelig hjælp, der er nødvendig for at dokumentere og opretholde Dropbox' rettigheder til den pågældende feedback. Feedback kan omfatte mundtlige eller skriftlige kommentarer, forslag, fejlrapporter og analyser.
   3. Fortrolighed. Betatjenester er fortrolige, indtil de officielt lanceres af Dropbox. Kunden vil tage rimelige forholdsregler for at holde oplysninger om betatjenester fortrolige, herunder som minimum de forholdsregler, kunden træffer for at beskytte sine egne fortrolige oplysninger af lignende art. Kunden vil ikke videregive oplysninger om betatjenester til tredjepart og vil holde nye funktioner og funktionalitet fortroligt, indtil de officielt lanceres af Dropbox. Kunden kan videregive oplysninger om betatjenester i det omfang, der kræves ved lov, hvis kunden giver Dropbox rimeligt forudgående skriftligt varsel i det omfang, det er tilladt, således at Dropbox har mulighed for at søge at forhindre eller begrænse videregivelsen.
 12. Ansvarsbegrænsning.
  1. Begrænsning af indirekte ansvar. I DET VIDEST MULIGE OMFANG, SOM LOVEN TILLADER, BORTSET FRA DROPBOX' ELLER KUNDENS FORPLIGTELSER I FORHOLD TIL SKADESLØSHOLDELSE, KAN HVERKEN KUNDEN ELLER DROPBOX ELLER DENNES TILKNYTTEDE SELSKABER, LEVERANDØRER ELLER DISTRIBUTØRER IFALDE ANSVAR I HENHOLD TIL AFTALEN FOR (I) INDIREKTE, KONKRET DOKUMENTEREDE, HÆNDELIGE, PØNALE SKADER ELLER FØLGESKADER ELLER (II) AFSAVN, MISTEDE DATA, MISTET OMSÆTNING, MISTEDE INDTÆGTER ELLER MISTET OVERSKUD (I HVERT AF FOREGÅENDE TILFÆLDE HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE), SELV HVIS PARTEN HAVDE KENDSKAB TIL ELLER BURDE HAVE HAFT KENDSKAB TIL, AT ET SÅDAN ERSTATNINGSANSVAR VAR MULIGT, OG SELV HVIS EN AFHJÆLPNING IKKE OPFYLDER SIT VÆSENTLIGE FORMÅL.
  2. Begrænsning af erstatningsbeløb. I DET VIDEST MULIGE OMFANG, SOM LOVEN TILLADER, KAN DROPBOX' SAMLEDE ERSTATNINGSANSVAR I HENHOLD TIL AFTALEN IKKE OVERSTIGE DET LAVESTE BELØB AF ENTEN 100.000 USD ELLER DET BELØB, SOM KUNDEN HAR BETALT TIL DROPBOX I HENHOLD TIL DENNE AFTALE I LØBET AF DE TOLV MÅNEDER, DER ER GÅET FORUD FOR DEN HÆNDELSE, SOM GAV ANLEDNING TIL ERSTATNINGSANSVAR.
 13. Tvister.
  1. Uformel løsning. Begge parter accepterer, at de før et eventuelt sagsanlæg skal forsøge at løse tvisten ved at kontakte den anden part via meddelelsesprocedurerne i paragraf 14.6. Hvis en tvist ikke er løst inden for 30 dage efter meddelelsen, kan kunden eller Dropbox lægge sag an.
  2. Voldgift. Kunden og Dropbox accepterer at løse eventuelle krav i forbindelse med aftalen eller tjenesterne gennem endelig og bindende voldgift med undtagelse af det nedenfor angivne. American Arbitration Association (AAA) skal forestå voldgiften i henhold til instansens kommercielle voldgiftsregler. Voldgiften afholdes i San Francisco, Californien, USA eller på et hvilket som helst andet sted, som begge parter accepterer skriftligt.
  3. Undtagelse fra voldgift. Begge parter kan anlægge en retssag ved de føderale eller delstatslige domstole i San Francisco County, Californien, USA, udelukkende med henblik på udstedelse af forbud mod uautoriseret brug eller misbrug af tjenesterne eller krænkelse af immaterielle rettigheder uden først at benytte sig af den uformelle meddelelsesproces for tvister, der er beskrevet ovenfor. Både kunden og Dropbox giver samtykke til værneting og personlig jurisdiktion på nævnte sted.
  4. INGEN KOLLEKTIVE SØGSMÅL. Kunden kan kun løse konflikter med Dropbox på individuelt plan og må ikke fremsætte krav i kollektive, konsoliderede eller repræsentative søgsmål. Kollektive voldgiftssager, kollektive søgsmål, private søgsmål af særlig offentlig interesse og konsolidering med andre voldgiftssager er ikke tilladt.
 14. Diverse.
  1. Ændring af vilkår. Dropbox har ret til at revidere denne aftale fra tid til anden, og den seneste version vil altid blive offentliggjort på Dropbox Business' website. Hvis en ændring efter Dropbox' eget skøn er væsentlig, giver Dropbox kunden besked (f.eks. ved at sende en e-mail til den e-mailadresse, der er tilknyttet den pågældende konto). Andre ændringer kan blive offentliggjort på Dropbox' blog eller side med vilkår, og kunden er ansvarlig for at tjekke sådanne indlæg regelmæssigt. Ved fortsat at logge på og bruge tjenesterne, efter at ændringerne er trådt i kraft, accepterer kunden at være bundet af den reviderede aftale. Hvis kunden ikke accepterer de ændrede aftalevilkår, kan kunden opsige tjenesterne inden for 30 dage efter modtagelse af besked om ændringen.
  2. Hele aftalen. Aftalen tilsidesætter eventuelle tidligere formelle eller uformelle aftaler mellem parterne, og den udgør hele aftalen mellem parterne vedrørende dens genstand. Alle bilag til Business-aftalen, aftalen om databehandling, kundefakturaer og bestillingsformularer, der er effektueret af parterne, er i kraft af denne reference en del af aftalen.
  3. Fortolkning af modstridende vilkår. I tilfælde af modstrid mellem de dokumenter, der udgør aftalen, har dokumenterne virkning i følgende rækkefølge: fakturaen, tjenestetillæggene, bestillingsformularen, Business-aftalen. Vilkårene og betingelserne i aftalen betragtes som Dropbox' fortrolige oplysninger, og kunden må ikke videregive oplysningerne til nogen tredjepart. Kunden accepterer, at eventuelle vilkår og betingelser på kundens indkøbsordre ikke vil være gældende for aftalen, og at de er ugyldige. Hvis slutbrugerne skal klikke sig gennem servicebetingelser for at kunne anvende tjenesterne, er de pågældende servicebetingelser underordnet aftalen, og aftalen vil være gældende i tilfælde af modstridende vilkår og betingelser.
  4. Lovvalg. AFTALEN REGULERES AF LOVEN I CALIFORNIEN I USA MED UNDTAGELSE AF DENS PRINCIPPER FOR INTERNATIONAL PRIVATRET.
  5. Adskillelighed. Bestemmelser, der ikke kan håndhæves, vil blive ændret, så de afspejler parternes hensigt, dog kun i det omfang, dette er nødvendigt for at kunne håndhæve dem. Alle andre bestemmelser i aftalen forbliver fuldt ud gyldige.
  6. Meddelelse. Meddelelser skal sendes via e-mail, anbefalet post, luftpost eller kurér og anses som givet ved modtagelse. Meddelelser til kunden kan også sendes til den pågældende kontos e-mailadresse, hvorved de anses som givet ved afsendelse. Meddelelser til Dropbox skal sendes til Dropbox Legal på contractnotices@dropbox.com med en kopi til Dropbox, Inc., P.O. Box 77767, San Francisco, CA 94107, USA, attn.: Legal Department.
  7. Frafaldelse. En frafaldelse i forhold til en hvilken som helst misligholdelse er ikke ensbetydende med frafaldelse ved efterfølgende misligholdelse.
  8. Overdragelse. Kunden må ikke overdrage eller overføre aftalen eller nogen rettigheder eller forpligtelser i aftalen uden skriftligt samtykke fra Dropbox, bortset fra at kunden kan overdrage aftalen til den fortsættende enhed i forbindelse med fusion, overtagelse eller salg af alle eller hovedparten af alle dennes aktiver ved at give skriftlig meddelelse herom til Dropbox. Dropbox må ikke overdrage aftalen uden at meddele kunden herom. Dog kan Dropbox overdrage aftalen eller enhver rettighed eller forpligtelse i aftalen til et tilknyttet selskab eller i forbindelse med fusion, opkøb eller omstrukturering af virksomheden eller salg af alle eller hovedparten af dens aktiver uden at give meddelelse herom. Alle andre forsøg på overførsel eller overdragelse er ugyldige.
  9. Intet repræsentationsforhold. Dropbox og kunden er ikke juridiske partnere eller repræsentanter, men er uafhængige kontrahenter.
  10. Udlicitering. Kunden giver samtykke til Dropbox's udnævnelse af underleverandører, herunder underkontraherede registerførere, til at udføre tjenesterne. Dropbox er ansvarlig for alle handlinger og udeladelser fra sine underleverandørers og underkontraherede registerføreres side med hensyn til udliciterede forpligtelser. Dropbox viser de aktuelle underkontraherede registerførere på: https://assets.dropbox.com/documents/en/legal/subprocessors-dfb-013118.pdf eller et andet link leveret af Dropbox fra tid til anden. Dropbox kan tilføje eller fjerne underkontraherede registerførere fra tid til anden. Dropbox informerer kunden på forhånd om nye underkontraherede registerførere via en abonnementsmekanisme, der er beskrevet på listen over underkontraherede registerførere, til hvilke links er angivet ovenfor. Hvis kunden gør indsigelse mod en ændring, giver denne Dropbox meddelelse om sin indsigelse via privacy@dropbox.com, herunder rimelige oplysninger, der understøtter kundens bekymringer, inden for tres dage efter modtagelse af en meddelelse om en ændring fra Dropbox, eller hvis kunden ikke har tilmeldt sig at modtage denne meddelelse, inden for tres dage efter, at Dropbox offentliggjorde ændringen. Dropbox vil derefter bestræbe sig på, i det omfang, det er kommercielt rimeligt, at gennemgå og reagere på kundens indsigelse inden for tredive dage efter modtagelse af kundens indsigelse. Dropbox' svar på kundens indsigelse skal som minimum omfatte rimelige foranstaltninger, om nogen, som kunden eller Dropbox kan træffe med henblik på at begrænse eller forhindre en ny underkontraheret registerfører i at fungere som en registerfører af kundedata, når kunden benytter tjenesterne. Hvis Dropbox ikke reagerer på en kundes indvending som beskrevet ovenfor, eller ikke med rimelighed kan imødekomme kundens indvendinger, kan Kunden opsige aftalen ved at give skriftlig meddelelse til Dropbox: (a) inden for tredive dage efter modtagelse af et svar fra Dropbox, der ikke opfylder betingelserne i dette afsnit 14.10; eller (b) hvis Dropbox undlader at svare, inden for tredive dage efter Dropbox' svarfrist.
  11. Force majeure. Bortset fra i forbindelse med betalingsforpligtelser vil hverken Dropbox eller kunden hæfte for utilstrækkelig opfyldelse i den udstrækning, dette er forårsaget af forhold uden for partens rimelige kontrol (f.eks. naturkatastrofer, krigs- eller terrorhandlinger, oprør, arbejdskonflikt, statsligt indgreb og internetforstyrrelser).
  12. Ingen begunstigede tredjeparter. Der findes ingen begunstigede tredjeparter i aftalen. Uden begrænsning af denne paragraf er kundens slutbrugere ikke begunstigede tredjeparter i forhold til kundens rettigheder i henhold til aftalen.
 15. Definitioner.
  • "Politik for acceptabel brug" henviser til Dropbox' politik for acceptabel brug, som kan findes under følgende link eller et andet link, som Dropbox anviser: https://www.dropbox.com/acceptable_use.
  • "Kontodata" vil sige de konto- og kontaktoplysninger, der er indsendt til tjenesterne af kunden eller slutbrugerne.
  • "Administrator" betyder en kundeudpeget teknisk slutbruger, der administrerer tjenesterne over for slutbrugerne på kundens vegne på forskellige niveauer.
  • "Administratorkonto" betyder en administrativ konto, som Dropbox stiller til rådighed for kunden med det formål at kunne administrere tjenesterne.
  • "Administratorpanel" er det onlineværktøj, som Dropbox stiller til rådighed for kunden til administration af tjenesterne.
  • "Tilknyttet virksomhed" er en enhed, der kontrollerer, kontrolleres af eller er under kontrol af samme part som den pågældende part, hvor "kontrol" betyder muligheden for at lede enhedens administration og politikker.
  • Aftale” betyder, samlet set, denne Business-aftale, hver relevant bestillingsformular, databehandlingsaftalen og hvis relevant HIPAA-forretningspartneraftalen og eventuelle tjenestetillæg, der er underskrevet af parterne.
  • "Betatjenester" betyder tjenester eller funktioner, der betegnes som alfa, beta, preview, tidlig adgang eller evaluering eller beskrives med ord eller udtryk med samme eller lignende betydning.
  • "Krav" betyder krav fra en tredjepart, herunder en lovgivningsbestemt sanktion.
  • "Kundedata" betyder lagrede data, kontodata og meddelelser, kommentarer, strukturerede data, billeder og andet indhold, der er sendt til tjenesterne af kunden eller slutbrugerne.
  • "Kundedomæner" er kundens internetdomænenavne.
  • "Aftale om databehandling" betyder den aftale med Dropbox, som vedrører EU's lovgivning om databeskyttelse som anført på følgende link: https://assets.dropbox.com/documents/en/legal/dfb-data-processing-agreement.pdf eller et andet link, som Dropbox anviser.
  • EØS” betyder Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.
  • "Ikrafttrædelsesdato" er den dato, hvor denne Business-aftale sidst underskrives af en part.
  • "Slutbrugere" er brugerne af kundens tjenestekonto. Slutbrugerne kan være medarbejdere og konsulenter, der arbejder hos eller for kunden eller kundens tilknyttede virksomheder.
  • "Slutbrugerkonto" betyder en konto hostet af Dropbox, som en kunde har oprettet til en slutbruger via tjenesterne.
  • "EU's lovgivning om databeskyttelse" betyder i det omfang, den fra tid til anden er i kraft og relevant, den lovgivning, som implementerer EU's generelle forordning om databeskyttelse (GDPR) (2016/679) og alle gennemførelsesbestemmelser i samtlige EU-medlemslande.
  • "EU's og USA's værn om privatlivets fred ("Privacy Shield")" er det program for EU's og USA's værn om privatlivets fred og programmets principper, som er fastlagt af USA's handelsministerium og Europa-Kommissionen med hensyn til indsamling, brug og opbevaring af persondata fra EU's medlemsstater.
  • "Udeladte funktioner" betyder tjenester eller funktioner, som er anført her: https://assets.dropbox.com/documents/en-us/legal/dfb-services-exceptions.pdf. Listen kan blive opdateret af Dropbox fra tid til anden. Dog gælder, at de ikke-betafunktioner, som er inkluderet i tjenesterne på ikrafttrædelsesdatoen, ikke overføres til listen med udeladte funktioner i løbet af perioden.
  • "Eksportregulering" betyder alle relevante love og reguleringer om eksport og reeksport, herunder (”EAR”) (Export Administration Regulations) fra USA's handelsministerium, handelssanktioner og økonomiske sanktioner fra Treasury Department's Office of Foreign Assets Control og (”ITAR”) (International Traffic in Arms Regulations) fra Department of State.
  • "Gebyrer" er de beløb, som Dropbox fakturerer kunden for tjenesterne.
  • HIPAA-forretningspartneraftale” betyder en aftale mellem kunden og Dropbox, der beskriver hver parts forpligtelser vedrørende ”beskyttede helbredsoplysninger” i henhold til HIPAA Privacy Rule (45 C.F.R. Section 164.051).
  • "Første tjenesteperiode" er perioden for de relevante tjenester, der begynder på leveringsdatoen og fortsætter i den periode, der er angivet på bestillingsformularen.
  • "Immaterielle rettigheder" vil sige nuværende og fremtidige rettigheder i hele verden i forhold til patentrettigheder, copyright, rettigheder for forretningshemmeligheder og varemærker samt ideelle rettigheder og andre lignende rettigheder.
  • "Bestillingsformular" er den formular eller side, som tjenesterne er bestilt på.
  • "Persondata", "fremgangsmåde" og "behandling"" har samme betydning som i EU's lovgivning om databeskyttelse.
  • "Leveringsdato" er den dato, hvor Dropbox gør tjenesterne tilgængelige for kunden.
  • "Fornyelsesperiode" er, medmindre parterne aftaler andet skriftligt, den 12-måneders fornyelsesperiode, der følger enten den første tjenesteperiode eller en tidligere fornyelsesperiode. Fornyelsesperioden er angivet på bestillingsformularen.
  • "Sikkerhedsmæssig nødsituation" vil sige (i) brug af tjenesterne, der har forstyrret eller kan forstyrre tjenesterne, andre kunders brug af tjenesterne eller den infrastruktur, der anvendes til at levere tjenesterne, eller (ii) tredjeparters uautoriserede adgang til tjenesterne.
  • "Sikkerhedsforanstaltninger" betyder de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som er beskrevet på https://assets.dropbox.com/documents/en/legal/security-measures.pdf eller et andet link, som Dropbox anviser.
  • "Tjenester" er de tjenester, som kunden har bestilt på bestillingsformularen. Hvis kunden bestiller Dropbox Business, er tjenesterne beskrevet på https://www.dropbox.com/business/plans-comparison eller et andet link, som Dropbox anviser. En henvisning til eventuelle andre tjenester kan findes på den relevante bestillingsformular.
  • Tjenestetillæg” betyder et dokument vedlagt en bestillingsformular, der angiver de pågældende tjenester og omfatter vilkår og betingelser specifikt gældende for disse tjenester.
  • "Tjenesteperiode" er første tjenesteperiode og alle fornyelsesperioder for de relevante tjenester.
  • Servicebegrænsninger” betyder eventuelle begrænsninger for priser, lagerplads, slutbrugere eller andre begrænsninger for en kundes brug af tjenesterne som beskrevet på den relevante bestillingsformular.
  • "Software" er den klientsoftware, der leveres som en del af tjenesterne, enten direkte af Dropbox eller gennem tredjepartsdistributionskanaler såsom appstores.
  • "Lagrede data" betyder de filer, som kunden eller slutbrugerne uploader til tjenesterne ved hjælp af softwaren.
  • "Underleverandør" er en enhed, til hvilken Dropbox udliciterer forpligtelser i henhold til denne aftale.
  • "Underdatabehandler" er en enhed, der accepterer at behandle kundedata på vegne af Dropbox eller på vegne af en anden af Dropbox' underdatabehandlere for at kunne levere tjenesterne.
  • "Afgifter" betyder alle afgifter eller skatter i forbindelse med salg, brug, moms, varer og tjenester, forbrug, punktafgifter og andre skatter og afgifter (herunder, men ikke begrænset til ISS, CIDE, PIS, CONFINS), told og andre opkrævninger med undtagelse af skatter og afgifter, som er baseret på Dropbox' nettoindtægt, og som er knyttet til tjenesterne eller softwaren, herunder påløbne bøder eller renter.
  • "Løbetid" betyder aftalens løbetid, som starter på ikrafttrædelsesdatoen og fortsætter indtil den af følgende begivenheder, der indtræffer først: (i) udløbet af løbetiden for alle relevante tjenester eller (ii) opsigelse af aftalen som beskrevet heri.
  • "Anmodning fra tredjepart" vil sige en anmodning fra en tredjepart om registrerede oplysninger vedrørende en slutbrugers benyttelse af tjenesterne, herunder oplysninger i eller fra en slutbrugerkonto eller kundens tjenestekonto. Anmodninger fra tredjeparter kan omfatte gyldige ransagningskendelser, retskendelser eller stævninger eller enhver anden anmodning, hvor der foreligger skriftligt samtykke fra slutbrugere eller en slutbrugers autoriserede repræsentant om tilladelse til offentliggørelse.
  • "Kildeskat" betyder enhver indkomstskat, der pålægges Dropbox eller kundens forhandler, og som kunden er lovgivningsmæssigt forpligtet til at tilbageholde eller fratrække fra betalingen til Dropbox eller kundens forhandler.

Denne oversættelse er udelukkende udarbejdet for nemheds skyld, og den engelsksprogede version vil have fortrinsret i tilfælde af eventuelle afvigelser.

Dropbox' DMCA-politik

Dropbox ("Dropbox") respekterer andre menneskers immaterialrettigheder og forventer, at dets brugere gør det samme. I henhold til den amerikanske lov Digital Millennium Copyright Act (DMCA) fra 1998, hvis tekst kan findes på websitet for U.S. Copyright Office på http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf, vil Dropbox reagere hurtigt på påstande om krænkelse af ophavsret begået ved anvendelse af Dropbox-tjenesten og/eller Dropbox-websitet ("websitet"), hvis en sådan påstand bliver indberettet til Dropbox' udpegede Copyright Agent, som er identificeret i eksempelmeddelelsen nedenfor.

Hvis du er ejer af ophavsret, autoriseret til at handle på vegne af en sådan eller autoriseret til at handle under eneret i henhold til ophavsret, bedes du indberette påstande om krænkelse af ophavsret, som måtte finde sted på eller via websitet, ved at udfylde følgende DMCA-meddelelse om påstået krænkelse og sende den til Dropbox' udpegede Copyright Agent. Efter modtagelse af meddelelsen, som beskrevet nedenfor, vil Dropbox foretage den handling, som denne efter eget skøn finder hensigtsmæssig, herunder fjerne det bestridte indhold fra websitet.

DMCA-meddelelse om påstået krænkelse ("meddelelse")

 1. Identificér det værk med ophavsret, som du hævder er blevet krænket. Hvis denne meddelelse angår flere værker med ophavsret, kan du alternativt vedhæfte en repræsentativ liste over de værker med ophavsret, som du hævder er blevet krænket.

 2. Identificér det materiale eller link, som du hævder er krænkende (eller genstand for krænkende aktivitet), og hvortil adgang bør deaktiveres. Hvis relevant, skal du som minimum inkludere URL-adressen på det link, der er vist på websitet, eller det nøjagtige sted, hvor det pågældende materiale kan findes.

 3. Angiv dit virksomhedsmæssige tilhørsforhold (hvis relevant), postadresse, telefonnummer og, hvis relevant, e-mailadresse.

 4. Inkludér begge af følgende erklæringer i meddelelsens brødtekst:
  • "Jeg erklærer hermed, at jeg i god tro mener, at den omstridte brug af det ophavsretligt beskyttede materiale ikke er autoriseret af ejeren af ​​ophavsretten, dennes repræsentant eller loven (f.eks. som fair brug)."

  • "Jeg erklærer hermed, at oplysningerne i denne meddelelse er korrekte og, under strafansvar, at jeg er ejeren, eller autoriseret til at handle på vegne af ejeren, af ​​ophavsretten eller af en eneret i henhold til ophavsretten, som hævdes at være krænket."

 5. Angiv dit fulde juridiske navn og din elektroniske eller fysiske underskrift.

Send denne meddelelse, med alle udfyldte punkter, til Dropbox' udpegede Copyright Agent:

Copyright Agent
Dropbox Inc.
333 Brannan Street
San Francisco, CA 94107

Denne oversættelse er udelukkende udarbejdet for nemheds skyld, og den engelsksprogede version vil have fortrinsret i tilfælde af eventuelle afvigelser.

Dropbox' politik for acceptabel brug

Dropbox anvendes af millioner af mennesker, og vi er stolte over den tillid, der bliver vist os. Til gengæld har vi tillid til, at du bruger vores tjenester ansvarligt.

Du accepterer, at du ikke må misbruge Dropbox-tjenesterne ("tjenesterne") eller hjælpe andre med at misbruge dem. Du må eksempelvis ikke engang forsøge at gøre noget af følgende i forbindelse med tjenesterne:

 • undersøge, scanne eller teste sårbarheden af noget system eller netværk, medmindre det gøres i overensstemmelse med vores præmieringsprogram for fejlfinding
 • misligholde eller på anden måde omgå sikkerheds- eller godkendelsesforanstaltninger
 • opnå adgang til, manipulere med eller bruge ikke-offentlige områder eller dele af tjenesterne, eller delte områder af tjenesterne, som du ikke er blevet inviteret til
 • forstyrre eller afbryde en bruger, en vært eller et netværk ved eksempelvis at sende en virus eller overbelaste, oversvømme, spamme eller sende uanede mængder e-mails til dele af tjenesterne
 • opnå adgang til, søge i eller oprette konti til tjenesterne ved hjælp af andre metoder end vores offentligt understøttede grænseflader (f.eks. via "scraping" eller masseoprettelse af konti)
 • sende uopfordret kommunikation, markedsføring, reklame eller spam
 • sende modificerede, vildledende eller falske kildeidentificerende oplysninger, herunder "spoofing" eller "phishing"
 • markedsføre eller reklamere for produkter eller tjenester, der ikke er dine egne, uden behørig tilladelse
 • misbruge henvisninger eller kampagner til at opnå mere lagerplads end fortjent eller sælge lagerplads, der er modtaget fra henvisninger eller kampagner
 • omgå lagerpladsbegrænsninger
 • sælge tjenesterne, medmindre du specifikt er autoriseret til det
 • offentliggøre, dele eller gemme materialer, der udgør seksuelt udnyttende materiale til børn (herunder materiale, der muligvis ikke er ulovligt materiale om seksuelt misbrug af børn, men som ikke desto mindre seksuelt udnytter eller fremmer seksuel udnyttelse af mindreårige), ulovlig pornografi eller på anden måde er uanstændigt;
 • offentliggøre, dele eller gemme indhold, der indeholder eller fremmer ekstreme voldshandlinger eller terroraktiviteter, herunder terrorpropaganda;
 • promovere intolerance eller had mod nogen person eller gruppe af personer med udgangspunkt i deres race, religion, etniske oprindelse, køn, kønsidentitet, seksuel orientering, handicap eller begrænsninger
 • chikanere eller misbruge Dropbox-medarbejdere eller repræsentanter og konsulenter, der udfører tjenesterne på vegne af Dropbox
 • overtræde loven, herunder opbevare, offentliggøre eller dele materiale, der er svigagtigt, ærekrænkende, vildledende, eller som krænker privatlivets fred eller andres immaterielle rettigheder
 • krænke privatlivets fred eller andres rettigheder;
 • bruge Tjenesten til at sikkerhedskopiere, eller som infrastruktur for, dine egne cloudtjenester;
 • bruge den lagerplads, der leveres af Tjenesterne, som grundlag for kryptografisk bevis-på-plads eller bevis-på-lager, eller et lignende bevissystem.

Vi forbeholder os retten til at træffe passende foranstaltninger som reaktion på overtrædelser af denne politik, som kan omfatte fjernelse eller deaktivering af adgang til indhold, suspension af en brugers adgang til tjenesterne eller opsigelse af en konto.

Denne oversættelse er udelukkende udarbejdet for nemheds skyld, og den engelsksprogede version vil have fortrinsret i tilfælde af eventuelle afvigelser.

Open Source-software hos Dropbox

Dropbox er en aktiv deltager i Open Source-fællesskabet. Vi har brugt Open Source i mange af vores egne projekter (https://opensource.dropbox.com), og vi bruger Open Source-software på forskellige måder på tværs af vores produkter. Attribution-meddelelser for Open Source-software, der kan inkluderes i vores produkter, kan findes her.

Vi takker Open Source-fællesskabet for alle deres bidrag!