För samman allt i DBX Platform

Med DBX Platform kan teamet enkelt arbeta med alla de bästa verktygen och lösningarna så att delning och samarbete går smidigt och säkert.

Koppla samman era samarbetsverktyg

Moderna produktivitetsappar har gjort vårt arbete mer samarbetsinriktat, men varje gång vi börjar använda ett nytt verktyg blir våra arbetsflöden mer fragmenterade. DBX Platform är den bindväv som sammanför allt ert innehåll, era enheter och appar till en central plats och hjälper till att skydda allting med säkerhet i världsklass. 

Läs mer

Anpassa er miljö

Dropbox har blivit en kraftfull plattform för innehållsbaserat samarbete. Med DBX plattform kan ni utnyttja vår robusta uppsättning API:er för att bygga egna anpassade lösningar som förbättrar slutanvändarnas samarbete, effektiviserar befintliga arbetsflöden eller centraliserar teamets innehåll.

Läs mer

Samarbete

Sammanför människor och idéer smidigt genom att ansluta era appar till vårt omfattande nätverk av delade anslutningar.

Arbetsflöde

Förenkla affärsprocesser och bygg anpassningsbara arbetsflöden som är skräddarsydda för att passa era specifika behov.

Innehållshantering

Skapa en central och säker plats för allt viktigt innehåll.

Skapa mätbart värde för företaget

Dropbox-kunder har byggt hela lösningar ovanpå DBX Platform för att bättre kunna tillgodose olika verksamhetsbehov och samtidigt få mätbara resultat från de slimmade affärsprocesser som håller arbetet igång.

Läs mer