Synka er framåt

Team som samarbetar använder Dropbox till att kommunicera, dela och marknadsföra

Synka er framåt

När alla är synkade kan starkare varumärken byggas upp


Håll team uppdaterade

Kläck de bästa idéerna när du samarbetar med teamet. Dropbox är en central plats för att lagra, dela och kommentera filer. 

Driv projekten framåt

Effektiva processer hjälper alla att få mer gjort snabbare. Med Dropbox Paper kan teamet kläcka idéer, ge feedback och hantera uppgifter tillsammans i realtid.

Integrera era arbetsflöden

Om ni kan koppla era team, varför inte också era verktyg? Dropbox använder era befintliga verktyg och appar för att skapa delade arbetsflöden som kan öka teamets produktivitet.

Dropbox Business har asvevärt förbättrat vår interna kommunikation Vi kan enkelt dela ut information och det hjälper oss att hålla alla ansvariga för sin del av verksamheten.