ทำให้ทีมการตลาดของคุณมีข้อมูลตรงกันเสมอ

ทีมที่ทำงานร่วมกันเชื่อมโยง แบ่งปัน และทำการตลาดโดยใช้ Dropbox

ให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน

ค้นพบไอเดียที่ดีที่สุดได้เมื่อ ทำงานร่วมกับทีมงานคุณ Dropbox ให้สถานที่ส่วนกลางเพื่อการ จัดเก็บ แบ่งปัน และ แสดงความเห็น เกี่ยวกับไฟล์ของคุณ

ภาพเคลื่อนไหวแสดงทำงานร่วมกันบน Dropbox

เรียนรู้จากมือโปร

มาดูวิธีที่ Goodby Silverstein & Parters และ Frito-Lay นิยามความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับเอเจนซี่ขึ้นใหม่

อนุมัติได้เร็วขึ้น

เรียนรู้ว่าบริษัททั้งสองจากธุรกิจที่แตกต่างกันลดเวลาของกระบวนการอนุมัติลงอย่างมากได้อย่างไร

ประเมินทีมของคุณ

ค้นหาความต้องการของทีมการตลาดของคุณเพื่อให้สามารถเชื่อมต่อกันอยู่เสมอและมีผลิตผลมากขึ้น

ผสานขั้นตอนการทำงานของคุณ

หากคุณเชื่อมโยงกับทีมงานคุณได้ แล้วทำไมไม่เชื่อมโยงเครื่องมือด้วยล่ะ Dropbox จะประสานกับ เครื่องมือและแอป ที่คุณมีอยู่แล้วเพื่อสร้างขั้นตอนการทำงานร่วมกันที่สามารถเพิ่มพูนผลิตผลของทีมงานคุณ

"Dropbox Business ปรับปรุงการสื่อสารภายในของเราโดยสิ้นเชิง Dropbox Business ช่วยให้เรากระจายข้อมูลอย่างง่ายดายและช่วยให้ทุกคนรับผิดชอบงานในส่วนของตัวเอง"