มีข้อมูลตรงกันเสมอ

ทีมที่ทำงานร่วมกันเชื่อมโยง แบ่งปัน และทำการตลาดโดยใช้ Dropbox

มีข้อมูลตรงกันเสมอ

แบรนด์ที่แข็งแกร่งกว่าเดิมจะถูกสร้างขึ้นเมื่อทุกคนมีข้อมูลตรงกัน

ทีมการตลาดในปัจจุบันนี้ประกอบไปด้วยพนักงานในบริษัท บริษัทตัวแทน ผู้ทำธุรกิจส่วนตัว และพันธมิตร ทุกฝ่ายทำงานร่วมกันเพื่อทำให้แนวความคิดกลายเป็นจริงและขับเคลื่อนผลลัพธ์ทางธุรกิจ กุญแจสู่การสร้างสรรค์งานที่ดีที่สุดของคุณในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาใหม่นี้คือการมีข้อมูลตรงกันเสมอโดยใช้ Dropbox Business

คอยทำให้ทีมเชื่อมโยงกันเสมอ

ค้นพบแนวความคิดที่ดีที่สุดของคุณเมื่อทำงานร่วมกับทีมงานคุณ Dropbox ให้สถานที่ส่วนกลางในการจัดเก็บ แบ่งปัน และแสดงความเห็นเกี่ยวกับไฟล์ของคุณ 

ขับเคลื่อนโครงการไปข้างหน้า

ขั้นตอนที่คล่องตัวจะช่วยให้ทุกคนทำงานสำเร็จลุล่วงได้มากขึ้นและเร็วขึ้น ด้วย Dropbox Paper ทีมงานคุณสามารถระดมสมอง ให้ข้อคิดเห็น และจัดการงานร่วมกันแบบตามเรียลไทม์

ผสานขั้นตอนการทำงานของคุณ

หากคุณเชื่อมโยงกับทีมงานคุณได้ แล้วทำไมไม่เชื่อมโยงเครื่องมือด้วยล่ะ Dropbox จะประสานกับเครื่องมือและแอปที่คุณมีอยู่แล้วเพื่อสร้างขั้นตอนการทำงานร่วมกันที่สามารถเพิ่มพูนผลิตผลของทีมงานคุณ

เรื่องราวความสำเร็จของลูกค้า

เรียนรู้วิธีที่ Campaign Monitor ใช้ Dropbox Business ช่วยนักการตลาดเชื่อมโยงกับลูกค้าของพวกเขา

Dropbox Business ง่ายมาก ราบรื่น และเข้ากับระบบต่างๆ ได้ในทุกที่ เราแค่คอยสร้างสรรค์ผลงานและ Dropbox จะจัดการส่วนที่เหลือเอง