มีข้อมูลตรงกันเสมอ

ทีมที่ทำงานร่วมกันเชื่อมโยง แบ่งปัน และทำการตลาดโดยใช้ Dropbox

มีข้อมูลตรงกันเสมอ

มาดูว่า Dropbox ช่วยให้ทีมการตลาดพัฒนาแนวความคิดเยี่ยมๆ ให้กลายเป็นผลงานที่สร้างแรงบันดาลใจได้อย่างไร


ให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน

ค้นพบแนวความคิดที่ดีที่สุดของคุณเมื่อทำงานร่วมกับทีมงานคุณ Dropbox ให้สถานที่ส่วนกลางในการจัดเก็บ แบ่งปัน และแสดงความเห็นเกี่ยวกับไฟล์ของคุณ 

เรียนรู้จากมือโปร

มาดูวิธีที่ Goodby Silverstein & Parters และ Frito-Lay นิยามความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับเอเจนซี่ขึ้นใหม่

อนุมัติได้เร็วขึ้น

เรียนรู้ว่าบริษัททั้งสองจากธุรกิจที่แตกต่างกันลดเวลาของกระบวนการอนุมัติลงอย่างมากได้อย่างไร

ประเมินทีมของคุณ

ค้นหาความต้องการของทีมการตลาดของคุณเพื่อให้สามารถเชื่อมต่อกันอยู่เสมอและมีผลิตผลมากขึ้น

ผสานขั้นตอนการทำงานของคุณ

หากคุณเชื่อมโยงกับทีมงานคุณได้ แล้วทำไมไม่เชื่อมโยงเครื่องมือด้วยล่ะ Dropbox จะประสานกับ เครื่องมือและแอพ ที่คุณมีอยู่แล้วเพื่อสร้างขั้นตอนการทำงานร่วมกันที่สามารถเพิ่มพูนผลิตผลของทีมงานคุณ

Microsoft, WordPress, Adobe, HubSpot, HootSuite, Nintex

Dropbox Business ได้ปรับปรุงการสื่อสารภายในของเราโดยสิ้นเชิง Dropbox Business ช่วยให้เรากระจายข้อมูลอย่างง่ายดายและช่วยให้ทุกคนรับผิดชอบงานในส่วนของตัวเอง