Przejdź do głównej zawartości

Dla zaawansowanych: przegląd architektury

Usługa Dropbox została opracowana z wykorzystaniem wielu warstw ochrony, włączając w to bezpieczne przesyłanie danych, szyfrowanie, konfigurację sieci, kontrolę z poziomu aplikacji rozproszoną w skalowalnej i bezpiecznej infrastrukturze.

Mężczyzna pracuje na stacji roboczej z kilkoma monitorami komputerowymi w laboratorium badawczym

Infrastruktura plików

Użytkownicy Dropbox mogą uzyskać dostęp do plików i folderów w dowolnym momencie z wielu interfejsów, w tym klientów komputerowych, przeglądarkowych i mobilnych lub poprzez aplikacje innych firm połączone z Dropbox. Wszystkie z nich mają ustawienia i funkcje bezpieczeństwa, które przetwarzają i chronią dane użytkowników, zapewniając jednocześnie łatwy dostęp. Klienty te łączą się z bezpiecznymi serwerami, aby zapewnić dostęp do plików, umożliwiają udostępnianie plików innym i aktualizację połączonych urządzeń, gdy pliki są dodawane, zmieniane lub usuwane.

Infrastruktura rozproszonych plików w Dropbox

Nasza infrastruktura plików składa się z następujących elementów:

Infrastruktura Dropbox Paper

Użytkownicy Dropbox mogą w dowolnym czasie uzyskiwać dostęp do dokumentów Paper przy użyciu klientów internetowych i mobilnych albo za pośrednictwem innych aplikacji połączonych z aplikacją Dropbox Paper. Klienty te łączą się z bezpiecznymi serwerami, aby zapewnić dostęp do dokumentów Paper, umożliwić udostępnianie dokumentów innym osobom i aktualizować połączone urządzenia, gdy dokumenty są dodawane, zmieniane lub usuwane.

Infrastruktura rozproszonych plików w Dropbox Paper

Infrastruktura Dropbox Paper składa się z następujących elementów: