Dropbox-säkerhet

Med Dropbox får IT-avdelningar de funktioner för kontroll och synlighet de behöver. Inbyggt i systemet finns en säker och sofistikerad infrastruktur som skapats för att skydda dina viktiga filer medan de överförs, lagras och bearbetas. Vårt ramverk för hantering av informationssäkerhet är utformat för att bedöma risker och skapa en säkerhetskultur på Dropbox.

Säkerhet på Dropbox

Arkitekturöversikt

Dropbox har utformats med flera skyddslager som omfattar säker dataöverföring, kryptering, nätverkskonfiguration och kontroller på applikationsnivå. Allt distribueras över en skalbar och säker infrastruktur. Att distribuera dina krypterade filer logiskt och att sprida andra data över flera tjänster gör inte bara synkning snabbare och tillförlitligare, utan förbättrar även säkerheten.

Mer information

Kontroll och synlighet

Vi har utvecklat verktyg som ger administratörerna möjlighet att anpassa Dropbox Business efter organisationens särskilda behov. I administratörskonsolen finns funktioner för kontroll och synlighet för administratörerna samt verktyg för användarna att skydda sina konton i flera användargränssnitt. Med Dropbox Business API blir det också lättare att integrera partnerprodukter i de grundläggande IT-processerna.

Mer information

Informationssäkerhet

Vi gör alltid en riskbedömning och förbättrar säkerheten, sekretessen, integriteten och tillgängligheten i våra system. Vi granskar och uppdaterar regelbundet våra säkerhetspolicyer, erbjuder våra medarbetare säkerhetsutbildning, genomför program- och nätverkssäkerhetstester (inklusive intrångstester), utför riskbedömningar samt övervakar hur alla säkerhetspolicyer efterlevs.

Mer information