Dropbox-kryptering

Dropbox erbjuder en säker lösning till ert företag med moderna krypteringsstandarder och en unik lagringsarkitektur som skyddar era känsliga data mot inbrott, ransomware, sabotageprogram och dataintrång – på alla nivåer.

Ett ensamt lås som sitter säkert på plats.

Skydda känslig information bortom traditionella krypteringsmetoder

Dropbox har utformats med flera skyddslager som omfattar säker dataöverföring, moderna datakrypteringstandarder, krypterad blocklagring och kontroller på applikationsnivå. Allt distribueras över en skalbar och säker infrastruktur.

Dataskydd

Vi skyddar filer både medan de överförs mellan våra appar och servrar och i vila.

Filer delas upp i diskreta block

Filer delas upp i diskreta individuellt krypterade block.

Deltasynkning

Endast modifierade block synkas.

Säkra data och skydda integriteten med kryptering

Ni äger era data och oavsett om det är personlig eller jobbrelaterad information håller Dropbox-krypteringsmetoderna dem privata. Vi har förbundit oss att se till att din information alltid är skyddad, säker och bara används i de syften som beskrivs i vår integritetspolicy.

Utforska Dropbox-integritetspolicyn

Förhindra obehörig åtkomst

Endast de personer du vill ska ha åtkomst till dina data bör kunna nå dem. I detta syfte har vi publicerat tydliga policyer som beskriver hur vår kryptering fungerar och infört kontroller som skyddar dina data och begränsar insamling, användning och tillgängliggörande av din information utan ditt tillstånd.

Utforska Dropbox-arkitekturen

Få större produktivitet och bättre informationssäkerhet

En förnyad serviceprocess

Se hur ett byggföretag använde Dropbox för att spara hundratusentals dollar om året med en ROI på 300 procent.

Dela projekt över enheter och plattformar

Utforska hur ett marknadsföringsföretag i Sydney använde Dropbox för att öka takten i designarbetet.

Uppmuntrar akademiskt samarbete

Ta reda på hur ett universitet använde Dropbox för att samarbeta i forskningen och spela in och spara föreläsningar i delade Dropbox-mappar.