Skip to main content

Hos Dropbox er sikkerhed vores højeste prioritet

Vi beskytter data og holder styr på dit arbejde og din fritid. Sikkerhed er integreret i vores design.

Uanset om du arbejder alene, opbevarer personlige filer eller har et lille team, der skal bruge en sikker og pålidelig arbejdsgang, kan du se, hvorfor millioner af mennesker bruger os til deres vigtigste indhold.

Hængelåssymbol, der overlejrer et 3 x 4 gitter med mapper og ikoner

Sådan beskytter Dropbox dine filer og data

Et fingeraftrykikon, der repræsenterer Dropbox' kontosikkerhedsfunktioner.

Kontosikkerhed

Tofaktorgodkendelse, administration af enheder og brugere og en vidensløs adgangskodeadministrator beskytter din konto mod loginforsøg fra ukendte.

Et låseikon, der repræsenterer Dropbox' filbeskyttelses- og filkrypteringsfunktioner.

Filbeskyttelse og -kryptering

Sikker 256-bit AES- og SSL/TLS-krypteringsteknologi beskytter dine filer under dataoverførsler.

Et deleikon, der repræsenterer Dropbox' fildelings- og adgangsstyringsfunktioner

Fildeling og filtilladelser

Med avancerede delingsfunktioner som f.eks. adgangskodebeskyttelse, udløbsdatoer og nem tilbagekaldelse af filer og mapper kan du sikre, at kun de rette personer har adgang.

Et tilbagespolingsikon, der repræsenterer Dropbox' funktioner til gendannelse af filer og mapper.

Gendannelse af filer og mapper

Vær aldrig bange for at miste filer. Gendan nemt filer, mapper og ældre versioner af dit indhold – med flere måder at genskabe dine data på.

Et skjoldikon, der repræsenterer Dropbox' sikkerhedsfunktioner mod brud på datasikkerheden.

Beskyttelse mod databrud

Vi beskytter vores systemer mod ondsindede aktører ved hjælp af sårbarhedstests, overvågning af det mørke net og registrerings- og afhjælpningsfunktioner til virksomheder.

Et afkrydsningsfeltikon, der repræsenterer Dropbox' overholdelsesfunktioner.

Overholdelse

Dropbox opfylder globale lovmæssige standarder for mange af dine datahåndterings- og fillagringsbehov, heriblandt overholdelse af GDPR og understøttelse af HIPAA-overholdelse til teams.

Kontosikkerhed
Beskyt din konto

Dropbox' kontosikkerhedsfunktioner er med til at beskytte din konto imod adgang, der sker uden din viden eller godkendelse.

 • Tofaktorgodkendelse – Adgang til din konto kræver en sekscifret sikkerhedskode udover adgangskoden.
 • Godkendelse og administration af enheder – Få besked om login fra nye enheder, og fjernslet Dropbox-data fra alle de enheder, der bruges sammen med din konto.
 • Dropbox Passwords – En vidensløs adgangskodeadministrator, der gemmer, synkroniserer og automatisk udfylder dine loginoplysninger, så du helt ubesværet kan logge ind på websites og apps. Ingen andre har adgang, ikke engang Dropbox.
En illustration af et hus med en stor lås, der repræsenterer Dropbox' kontosikkerhedsfunktioner.
Filbeskyttelse og -kryptering
Giv dine filer de bedste mulige beskyttelse
 • Beskyttelse af inaktive filer – 256-bit AES-kryptering (Advanced Encryption Standard) er den stærkeste AES-krypteringsmetode, der findes, og den gør det stort set umuligt at få adgang til filerne i dit cloudlager. Det ville tage milliarder af år at bryde ind i en fil, der er beskyttet på denne måde, med nutidens teknologi og såkaldte "brute force"-metoder.
 • Beskyttelse af filer under overførsel – SSL (Secure Sockets Layer) og TLS (Transport Layer Security) bruges til at beskytte data, når de overføres mellem Dropbox-apps og vores servere.
Et visuelt eksempel på filer, der blev er gemt i Dropbox' cloudlager, beskyttet af SSL/TLS under upload, og af 256-bit AES-kryptering, når de er inaktive.
Fildeling og filtilladelser
Du ved, hvem der har adgang, og kan hurtigt og nemt tilbagekalde adgang

Del trygt dit indhold. Dropbox giver dig flere muligheder for at dele og overvåge adgangen til dine filer og mapper:

 • Del mapper, links og filer – Uanset hvad du arbejder på, eller hvem du samarbejder med, kan du dele mapper, links og filer fra dit cloudlager.
 • Låsning af filer – Lås filer, mens du redigerer, for at forhindre uønsket redigering af andre og undgå konflikter mellem versioner.
 • Filtilladelser – De detaljerede filtilladelser giver dig kontrol over, hvem der har adgang til individuelle mapper og filer, og hvilke adgangstilladelser de har for hver af dem.
 • Adgangskodebeskyttede filer og mapper – Beskyt filer og mapper med adgangskode for at tilføje et ekstra lag af sikkerhed.
 • Dashboard for eksternt indhold – Se alle filer og mapper, der bliver delt uden for dit team, i et centralt dashboard. Kræv, at der angives adgangskode og udløbsdato for links, der deles eksternt, og tilbagekald nemt adgangen, når det er nødvendigt.
Et visuelt eksempel på indstillingerne for adgangskodebeskyttelse for en fil eller mappe i et Dropbox-cloudlager.
Gendannelse af filer og mapper
Giv dine filer og mapper et ekstra sikkerhedsnet

Giv dig selv ro i sindet, når du kan være sikker på, at dine filer er beskyttet mod uheldig sletning, uønsket redigering eller skade på dine enheder.

 • Versionshistorik – Genskab filer i tidligere versioner, uden du behøver at oprette ekstra kopier.
 • Filgendannelse – Genskab slettede filer i dit cloudlager.
 • Dropbox Rewind – Få alt dit indhold tilbage efter uheld eller ransomware ved at tilbageføre alle ændringer i dit indhold på mappe- eller kontoniveau.
 • Dropbox Backup – Sikkerhedskopiér computere og tilsluttede eksterne drev automatisk – direkte til skyen. Hvis noget går galt, kan du hurtigt genskabe dit indhold på enhver enhed.
Et visuelt eksempel på processen for gendannelse af filer i dit Dropbox-cloudlager.
Beskyttelse mod databrud
Beskyttelse til din konto og dine data, der altid er aktiveret

Trusler i form af brud på datasikkerheden og angreb i stor skala kræver konstant opmærksomhed. Vores systemer overvåger og reagerer uden afbrydelser på tegn på, at kontoens data er blevet eksponeret.

 • Sårbarhedstest – Dropbox' applikationer og infrastruktur testes regelmæssigt for sikkerhedssårbarheder og styrkes for at forbedre sikkerheden og beskytte mod angreb.
 • Overvågning af det mørke net – Vi overvåger løbende det mørke net for tegn på brud på datasikkerheden og bruger automatiserede systemer til at give dig besked, hvis dine oplysninger er blevet kompromitteret.
 • Registrering af ransomware – Overvågning, der altid er aktiveret, advarer dig hurtigt om potentielle angreb, og Dropbox hjælper dig med at genskabe dit indhold, uden du skal betale løsepenge for det.
 • Advarsler og notifikationer om databrud – Bliv advaret med det samme om mistænkelig adfærd, som f.eks. ransomware-angreb, massesletning af filer, overdrevent antal loginforsøg og loginforsøg fra usædvanlige eller mistænkelige steder.
Et visuelt eksempel på de advarselsindstillinger, administratorer har til rådighed ved et potentielt sikkerhedsbrud.
Overholdelse
Overholdelse af standarder og regler for dine filer og data

Slip for den administrative hovedpine før en systemrevision, og sørg for, at alle dine filer overholder reglerne fra første dag.

 • Overholder GDPR – Overholdelse af GDPR-kravene er en af Dropbox' højeste prioriteter. Som en del af vores forpligtelse til at beskytte vores brugeres data arbejder vi målrettet på at sikre, at Dropbox og vores tjenester overholder GDPR.
 • Understøttelse af HIPAA-overholdelse – Vi forpligter os til at hjælpe kunder, der er underlagt HIPAA/HITECH-lovgivning, med at sikre deres beskyttede sundhedsoplysninger.
 • SOC 1-, 2- og 3-overholdelsesrapporter – Store mængder følsomme data i skyen kræver, at du har de bedste funktioner til kontrol af sikkerhed, privatlivsbeskyttelse og overholdelse – plus regelmæssige effektivitetsrapporter.
 • Dataklassificering – Sørg for overholdelse med sikkerheds- og privatlivspolitikker. Du får automatisk sporing af og rapporter om følsomme eller fortrolige oplysninger i dit cloudlager.
 • Tilføjelsesprogrammet Dataforvaltning – Du kan sikre dine virksomhedsdata, så du kan opfylde dine krav til overholdelse af lovgivning og regler, samtidig med at du reducerer de risici og omkostninger, der er forbundet med ikke at opfylde reglerne.
Et visuelt eksempel på processen for oprettelse af en dataopbevaringspolitik med tilføjelsesprogrammet Dataforvaltning.

Hvidbog

Hvidbog om sikkerhedspraksis

Få mere at vide om vores tilgang til sikkerhed i vores hvidbog om sikkerhedspraksis.

Ofte stillede spørgsmål

Ja. Uanset om du har en personlig Dropbox-konto, samarbejder med et team via Dropbox eller har ansvaret for en større virksomheds løsning som it-administrator, har dine datas sikkerhed vores højeste prioritet.

Læs vores hvidbog om sikkerhed for 2023 for at se, hvordan vi beskytter dine filer.

Dropbox gør følgende for at beskytte dine data:

 • Filer krypteres med 256-bit AES-kryptering (Advanced Encryption Standard), som er den stærkeste AES-krypteringsmetode, der findes. Da der kræves 256 kodekombinationer, ville det tage milliarder af år at bryde igennem AES med den nuværende teknolog, så det er stort set umuligt at hacke med såkaldte "brute force"-metoder.
 • SSL (Secure Sockets Layer) og TLS (Transport Layer Security) bruges til at beskytte data, når de overføres mellem Dropbox-apps og vores servere.
 • Vores systemer testes regelmæssigt for systemsårbarheder, så vi hele tiden kan optimere vores sikkerhed mod hackernes metoder, der er i konstant udvikling.
 • Med totrinsbekræftelse kan brugerne holde deres konti beskyttet imod loginforsøg ved hjælp af enten en sms eller med en godkenderapp.

Læs vores hvidbog om sikkerhed for 2023 for at få mere at vide om, hvordan Dropbox' sikkerhedsfunktioner fungerer.

Filer, der føjes til en Dropbox-cloudlagerkonto, synkroniseres til vores sikre onlineservere, der befinder sig i datacentre over hele USA.

Der findes yderligere lagerservere i Australien, EU, Japan og Storbritannien til berettigede brugere af Dropbox-planer til teams.

Læs vores hvidbog om sikkerhed for 2023 for at få mere at vide om, hvor Dropbox-data opbevares.

Dataresidens vedrører det fysiske sted, hvor en organisations data bliver opbevaret. Nogle organisationer kan kræve dataresidens bestemte steder for at overholde love og regler, de er underlagt.

Hvis f.eks. dit teams data opbevares i USA, men teamets faktureringsadresse er et andet sted, kan du muligvis overføre dine fildata til en server, der er tættere på dit teams faktureringsadresse.

Din Dropbox-konto er privat, inkl. de filer og data, der gemmes på den.

 

De eneste personer, der kan se filer, der er gemt på din Dropbox-konto, er dig selv og de personer, du selv har valgt at dele en fil eller en mappe med.

Ligesom hos de fleste større onlinetjenester vil Dropbox-personale i sjældne situationer have brug for adgang til brugeres filindhold. 

Få mere at vide om, hvem der kan se filer og data på din Dropbox-konto.

Læs vores hvidbog om sikkerhed for 2023 for at få mere at vide om adgang til filer i Dropbox.