Keselamatan maklumat Dropbox

Ketahui cara pengurusan keselamatan IT Dropbox yang canggih membantu melindungi maklumat sensitif anda daripada akses tanpa izin, pancingan data, curi data dan ancaman baharu.

Tiang disangga dengan baik menggunakan tali yang diikat pada bongkah konkrit.

Dasar Dropbox menjaga keselamatan maklumat anda

Dropbox memiliki dasar pengurusan risiko yang ketat berkenaan jaminan maklumat pengguna. Kami komited dengan penilaian risiko berterusan dan sentiasa meningkatkan percubaan keselamatan, kerahsiaan dan integriti data sistem Dropbox Business.

Muat turun Security Whitepaper

Bahagian penting termasuk:

Keperluan Akses dan Pengesahan

Dasar Kandungan

Pegangan Undang-undang

Pengekalan dan pemadaman

Penemuan dan Pengelasan

Pencegahan Kehilangan Data

Keselamatan maklumat adalah penting untuk kejayaan perniagaan anda

Dropbox menjaga keselamatan aset maklumat sulit yang disimpan dan dikongsi oleh pekerja anda semasa waktu bekerja harian. Dropbox mempunyai pelbagai amalan perlindungan data dan protokol kesedaran keselamatan untuk menjaga keselamatan maklumat penting anda. Kami juga menawarkan kawalan selanjutnya yang membantu anda menyelenggara keselamatan data anda sendiri.

Cara Dropbox melindungi maklumat anda

Kawalan akses pasukan

Akses pekerja ke data diberikan berdasarkan kawalan akses mengikut peranan dan semua akses yang memerlukan lapisan demi lapisan pengesahan yang termasuk kata laluan yang kuat, kekunci SSH, pengesahan 2 faktor dan kod laluan sekali.

Pengurusan perubahan

Dasar Pengurusan Perubahan Rasmi pasukan Kejuruteraan Dropbox memastikan bahawa perubahan telah dibenarkan sebelum dilaksanakan dalam persekitaran pengeluaran.

Keselamatan infrastruktur

Infrastruktur asas kami direka bentuk dengan konsep keselamatan moden seperti pertahanan secara mendalam. Kawalan keselamatan kami diuji secara menyeluruh oleh pasukan keselamatan kami, penguji pihak ketiga dan melalui program ganjaran pepijat yang terkemuka dalam industri.

Kawalan kandungan dan data

Dropbox menjaga keselamatan kandungan anda dengan tera air dokumen, kebenaran dan dasar kandungan butiran, tera air dokumen dan pegangan undang-undang.

Keselamatan maklumat memerlukan ketelusan

Ketelusan adalah segala-galanya apabila bercakap mengenai pembinaan keyakinan dan melindungi hak pengguna kami. Oleh itu, kami komited untuk mengamalkan sikap telus tentang cara kami mengendalikan permintaan kerajaan untuk mendapatkan data pengguna. Sejak tahun 2012, kami menerbitkan laporan ketelusan dwitahunan yang memudahkan anda melihat jenis dan bilangan permintaan yang kami terima, asal-usul permintaan tersebut dan cara kami membalas permintaan tersebut.