Dropbox-overholdelse

Vår høyeste prioritet er å gjøre oss fortjent til og opprettholde tilliten din. Det å stole på Dropbox bør imidlertid ikke være en blind tillitserklæring – vi oppmuntrer deg til å bekrefte at det vi sier, stemmer, og forventer at du gjør det. Hvis du gjør det, kan vi også hjelpe deg med å oppfylle samsvarsbehovene i organisasjonen din.

Verifikasjon av sikkerhetsrutinene våre

Vi bruker uavhengige tredjeparts-revisorer til å teste systemene og kontrollere opp mot noen av de mest aksepterte sikkerhetsstandardene og -forskriftene i verden. Du kan bruke revisjonsrapportene for å lese mer om nøyaktig hva vi gjør for å holde filene dine sikre.

Finn ut mer

Standarder og forskrifter

Det finnes mange forskjellige standarder og forskrifter for overholdelse som kan gjelde for organisasjonen. Vår tilnærming er å kombinere standardene som er mest akseptert – som f.eks. ISO 27001 og SOC 2 – med tiltak for overholdelse som er rettet mot våre kunders spesifikke bedrifts- eller industribehov.

Finn ut mer