ISO-sertifiseringer bidrar til bedriftens sikkerhet

Du kan være trygg på at Dropbox har teknologi og prosesser i verdensklasse som har gjennomgått uavhengige kontroller og sertifiseringer for sikkerhet, personvern/databeskyttelse og bedriftskontinuitet.

Eksempel på datapanel

Hva er ISO?

The International Organization for Standardization (ISO) er en uavhengig, global organisasjon bestående av over 160 nasjonale standardiseringsorganer som måler kvalitetsnivået på produkter, tjenester, systemer og prosedyrer.

Dropbox har sertifisert datasentre, systemer, programmer, mennesker og prosesser gjennom flere revisjoner utført av en uavhengig tredjepart, EY CertifyPoint i Nederland.

Aktsomhet for sikkerhet, personvern og bedriftskontinuitet

Det er viktig å vurdere gjeldende kontroller av infrastruktur i forhold til objektive standarder for sikkerhet, personvern/databeskyttelse og bedriftskontinuitet. Du kan komme til å måtte tilpasse nye løsninger i henhold til beste fremgangsmåter og ISO-standarder.

Samarbeidspartnere som jobber på bærbare datamaskiner

ISO 27001 (administrasjon av informasjonssikkerhet)

ISO 27001 er anerkjent over hele verden som den beste standarden for systemer for styring av informasjonssikkerhet (ISMS). Standarden benytter også beste fremgangsmåter for sikkerhet som beskrevet i ISO 27002.

Dropbox styrer og forbedrer alle fysiske, tekniske og juridiske kontroller kontinuerlig og omfattende, blir revidert av EY CertifyPoint og får ISO 27001-godkjenning fra Raad voor Accreditatie (Det nederlandske akkrediteringsrådet).

Vis ISO 27001 sertifikatet for Dropbox Business og Dropbox Education.

ISO 27017 (skysikkerhet)

ISO 27017 er en internasjonal standard for nettskysikkerhet som gir retningslinjer for sikkerhetskontroller for nettskytjenester. Vår Guide for felles ansvar forklarer flere av sikkerhets-, personvern- og samsvarskravene som Dropbox og kundene kan løse sammen.

Vis ISO 27017 sertifikatet for Dropbox Business og Dropbox Education.

ISO 27018 (personvern og databeskyttelse i skyen)

ISO 27018 er en internasjonal standard for personvern og databeskyttelse som gjelder for leverandører av nettskytjenester, som Dropbox, som behandler personopplysninger på vegne av kundene.

Vis ISO 27018 sertifikatet for Dropbox Business og Dropbox Education.

ISO 22301 (administrasjon av bedriftskontinuitet)

ISO 22301 er en internasjonal standard for bedriftskontinuitet som hjelper organisasjoner med å redusere virkningen av forstyrrende hendelser gjennom å respondere riktig på dem. 
Dropbox Business sitt system for kontinuitetsstyring (BCMS) er en del av vår generelle strategi for risikostyring for å beskytte mennesker og drift i krisetider.

Vis ISO 22301 sertifikatet for Dropbox Business og Dropbox Education.

ISO 27701 (administrasjon av personverninformasjon)

ISO 27701 er en internasjonal standard for personverninformasjon. Standarden gir et rammeverk for å forbedre og utvide informasjonssikkerhetsadministrasjonsystemet under ISO 27001 til et personverninformasjonsadministrasjonsystem (PIMS). Dropbox Business og Dropbox Education har mottatt denne sertifiseringen som PII-prosessor. 

Vis ISO 27701-sertifikatet for Dropbox Business og Dropbox Education.

Hvorfor ISO-sertifisering er avgjørende for bedriftskontinuitet

For en vellykket bedriftskontinuitet er det viktig å ha avanserte planleggingstiltak på plass i en eventuell nødsituasjon, som naturkatastrofer, forretningskriser, pandemi, vold på arbeidsplassen eller enhver uforutsett hendelse som kan føre til en uforutsett omveltning.

Med en ISO-sertifisering står virksomheten bedre rustet til å være godt forberedt og opprettholde sikkerhet, personvern og databeskyttelse innen virksomheten — uansett hva som skjer.