Dropbox-sikkerhet

Dropbox har funksjonene for kontroll og innsyn IT-administratorer trenger. I bakgrunnen finnes det en sikker og avansert infrastruktur som er laget for å beskytte dataene dine når de overføres, lagres og behandles. Rammeverket vårt for administrering av informasjonssikkerhet er laget slik at risikoer vurderes og det utvikles en sikkerhetskultur hos Dropbox.

Oversikt over arkitektur

Dropbox er utformet med flere lag av beskyttelse inkludert sikker dataoverføring, kryptering, nettverkskonfigurasjon og nivåkontroller for applikasjonen som er fordelt på en skalerbar, sikker infrastruktur. Logisk fordeling av de krypterte filene dine og fordeling av andre data på tvers av flere tjenester gjør ikke bare synkronisering raskere og mer pålitelig, det forbedrer i tillegg sikkerheten.

Finn ut mer

Informasjonssikkerhet

Vi vurderer stadig risiko, og forbedrer sikkerhet, konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet for systemene våre kontinuerlig. Med jevne mellomrom gjennomgår og oppdaterer vi retningslinjene for sikkerhet, gir våre ansatte opplæring i sikkerhet, utfører testing av applikasjoner og nettverk (inkludert utbredelsetesting), gjennomfører risikovurderinger og tilsynsføring av sikkerhetsretningslinjene.

Finn ut mer

Kontroll og synlighet

Vi har utviklet verktøy som gjør det mulig for administratorer å tilpasse Dropbox for bedrifter etter organisasjonens særlige behov. Med administratorverktøyet får administratorer funksjonene for kontroll og innsyn som de trenger, og gir brukerne verktøy som lar dem beskytte kontoene sine på tvers av ulike brukergrensesnitt. Dropbox for bedrifter-API-en lar også partnere integrere produktene sine med selve kjernen av IT-prosessene.

Finn ut mer