Dropbox sikkerhetsinformasjon

Finn ut hvordan Dropbox sin avanserte styring av IT-sikkerhet bidrar til å beskytte sensitiv informasjon mot uautorisert tilgang, phishing, datainnbrudd og nye trusler.

Søyle holdes trygt oppe med tau festet til betongblokk.

Retningslinjene til Dropbox sikrer informasjonen din

Dropbox har strenge retningslinjer for risikostyring når det gjelder å sikre brukerinformasjon. Vi forplikter oss til løpende risikovurderinger og kontinuerlige forbedringer av sikkerhetstester, konfidensialitet og dataintegritet i Dropbox Business-systemene.

Last ned Sikkerhetshviteboken

Nøkkelområder omfatter:

Krav til tilgang og godkjenning

Retningslinjer for innhold

Juridisk behandlingsstopp

Oppbevaring og sletting

Identifisering og klassifisering

Hindring av datatap

Informasjonssikkerhet er avgjørende for at bedriften skal lykkes

Dropbox tar vare på konfidensielle informasjonsressurser som blir lagret og delt av ansatte i løpet av en vanlig arbeidsdag. Dropbox har mange rutiner for databeskyttelse og sikkerhetshåndtering av viktige opplysninger. Vi tilbyr også tilleggskontroller som gjør det lettere for deg å opprettholde sikkerheten til egne data.

Slik beskytter Dropbox informasjonen din

Kontrollert teamtilgang

Ansatte får tilgang til data ut fra rollebasert tilgangskontroll, og all tilgang krever godkjenningslag som omfatter sterke passord, SSH-nøkler, godkjenning med to faktorer og engangspasskoder.

Endringsledelse

Dropbox Engineering-teamets formelle retningslinjer for endringsledelse sikrer at endringer er godkjent før de innføres i produksjonsmiljøer.

Sikkerhet for infrastruktur

Vi har en underliggende infrastruktur basert på moderne sikkerhetskonsepter som dybdebeskyttelse. Sikkerhetskontrollene våre blir utførlig testet av vårt eget sikkerhetsteam, eksterne testere, og et bransjeledende bug bounty-program.

Innhold og datakontroller

Dropbox sikrer innholdet ditt med påføring av vannmerke på dokumenter, detaljerte innholdstillatelser og retningslinjer, og juridisk behandlingsstopp.

Informasjonssikkerhet fordrer åpenhet

Åpenhet er det viktigste når det gjelder å skape tillit og beskytte brukernes rettigheter. Derfor har vi forpliktet oss til å være åpne om hvordan vi håndterer forespørsler fra myndighetene om brukerdata. Siden 2012 har vi utgitt en toårig åpenhetsrapport som gjør det enkelt for deg å se hvilke og hvor mange forespørsler vi får, hvor de kommer fra og hvordan vi svarer på dem.