Dropbox-naleving

We willen jouw vertrouwen waard zijn: dat heeft bij ons de hoogste prioriteit. Je vertrouwen in Dropbox moet echter geen sprong in het duister zijn. We verwachten dat je verifieert dat wat we beweren ook waar is. Zo kunnen we ook beter tegemoetkomen aan de nalevingsvereisten die je organisatie hanteert.

Onze beveiligingspraktijken verifiëren

We werken met onafhankelijke externe auditpartijen die onze systemen en controletools testen aan de hand van enkele van de meest geaccepteerde beveiligingsnormen en -voorschriften ter wereld. Je kunt in hun auditrapporten exact nalezen hoe we je bestanden veilig bewaren.

Meer informatie

Normen en voorschriften

Er zijn vele verschillende nalevingsnormen en -voorschriften die op je organisatie van toepassing kunnen zijn. Onze benadering omvat een combinatie van de meest geaccepteerde normen (zoals ISO 27001 en SOC 2) met nalevingsmaatregelen die zijn afgestemd op de specifieke behoeften van het bedrijf of de branche van onze klanten.

Meer informatie