Skip to main content

SOC-rapporten zijn essentieel voor vertrouwen en transparantie

Als je grote hoeveelheden gevoelige gegevens in de cloud hebt, heb je hoogwaardige controlemiddelen voor beveiliging, privacy en naleving nodig en periodieke rapporten over de effectiviteit ervan.

Een persoon overhandigt een tablet met handtekening aan een andere persoon om een zakelijke overeenkomst te bevestigen.