Achter de schermen:
overzicht van de architectuur


Dropbox is opgebouwd met meerdere beveiligingslagen, zoals veilige gegevensoverdracht, versleuteling, netwerkconfiguratie en functies op toepassingsniveau, die over een schaalbare, beveiligde infrastructuur zijn verspreid.

Dropbox-gebruikers kunnen op elk gewenst moment bestanden en mappen openen via verschillende interfaces, zoals de desktoptoepassing, webtoepassing of mobiele apps, of via toepassingen van derden die aan Dropbox zijn gekoppeld. Elk van deze interfaces is voorzien van beveiligingsinstellingen en -functies die de gebruikersgegevens beschermen, maar er tegelijkertijd voor zorgen dat ze gemakkelijk toegankelijk blijven. Al deze clients zijn via beveiligde servers verbonden voor de toegang tot bestanden, het delen van bestanden met anderen en het bijwerken van gekoppelde apparaten wanneer bestanden worden toegevoegd, gewijzigd of verwijderd.

Architectuur en versleuteling bij Dropbox

Onze architectuur omvat de volgende services:

Versleutelings- en toepassingsservice

Deze service omvat alle verwerkingen voor de Dropbox-apps. Elk bestand wordt opgedeeld in blokken en elk blok wordt versleuteld met sterke versleuteling. Alleen blokken die zijn aangepast, worden gesynchroniseerd. Wanneer er een wijziging wordt aangebracht, worden nieuwe of aangepaste blokken verwerkt en overgedragen aan de opslagservice.

Opslagservice

De inhoud van bestanden van gebruikers wordt met deze service opgeslagen in versleutelde blokken. Elk afzonderlijk versleuteld bestandsblok wordt opgehaald op basis van de bijbehorende hashwaarde. Bovendien wordt er een extra versleutelingslaag voor alle bestandsblokken in opslag toegepast met behulp van een sterk versleutelingsalgoritme.

Metagegevensservice

Basisinformatie over gebruikersgegevens (waaronder bestandsnamen en -typen), de zogenoemde metagegevens, wordt apart van bestandsblokken bewaard in een eigen afzonderlijke opslagservice. Deze metagegevens fungeren als index voor gegevens in gebruikersaccounts en worden waar nodig gefragmenteerd en gerepliceerd om te voldoen aan de prestatie- en beschikbaarheidsvereisten.

Meldingsservice

Dit is een aparte service waarmee wordt bewaakt of er iets is gewijzigd in Dropbox-accounts. Hier worden geen bestandsgegevens of metagegevens opgeslagen of overgedragen. In plaats daarvan brengen clients een 'long poll'-verbinding tot stand met deze service, waarna wordt gewacht tot er een wijziging optreedt, die vervolgens wordt doorgegeven aan de relevante clients

Zowel speciaal hiervoor opgestelde interne beveiligingsteams als externe beveiligingsspecialisten beschermen deze services middels het identificeren en verkleinen van risico's en kwetsbaarheden. Deze groepen voeren regelmatig toepassings-, netwerk- en andere beveiligingstests en -audits uit om de beveiliging van ons backend-netwerk te garanderen. Daarnaast willen wij met ons beleid voor verantwoorde openbaarmaking het opsporen en melden van beveiligingsrisico's bevorderen.


Gegevenscentra

De ondernemings- en productiesystemen van Dropbox bevinden zich in gegevenscentra van externe subdienstverleners en providers van beheerde services in de Verenigde Staten. Deze externe dienstverleners zijn verantwoordelijk voor de fysieke, omgevings- en operationele beveilingsmaatregelen aan de buitengrenzen van de Dropbox-infrastructuur. Dropbox is verantwoordelijk voor de logische, netwerk- en toepassingsbeveiliging van onze infrastructuur die zich in gegevenscentra van derden bevindt.

Versleuteling

Dropbox-bestandsgegevens in rust worden versleuteld met 256-bits AES-versleuteling (Advanced Encryption Standard). Voor de bescherming van gegevens tijdens verzending tussen Dropbox-apps (momenteel desktoptoepassing, mobiele toepassing, API- of webtoepassing) en onze servers gebruikt Dropbox SSL/TLS (Secure Sockets Layer / Transport Layer Security). Hiermee wordt een veilige tunnel tot stand gebracht die wordt beschermd door 128-bits AES-versleuteling (Advanced Encryption Standard) of hoger.

Certificaten pinnen

Dropbox pint certificaten op onze desktop- en mobiele clients. Het pinnen van certificaten is een extra controle om er zeker van te zijn dat de service waarmee je verbinding maakt, inderdaad is van degenen die ze zeggen te zijn en niet van bedriegers. We gebruiken dit om je te beschermen tegen andere manieren die handige hackers kunnen inzetten om je activiteiten te bespioneren.

Perfect Forward Secrecy

Voor de eindpunten die we beheren (desktopapps en mobiele apps) en moderne browsers gebruiken we sterke versleuteling en ondersteunen we Perfect Forward Secrecy. Met Perfect Forward Secrecy zorgen we ervoor dat onze privé-SSL-sleutel niet kan worden gebruikt om internetverkeer uit het verleden te ontcijferen. Zo voegen we extra bescherming toe aan versleutelde communicatie met Dropbox en wordt elke sessie losgekoppeld van alle vorige sessies. Bovendien markeren we op internet alle authenticatiecookies als veilig en gebruiken we HSTS (HTTP Strict Transport Security).

Sleutelbeheer

De Dropbox-infrastructuur voor sleutelbeheer is ontworpen met operationele, technische en procedurele beveiligingstechnieken met zeer beperkte directe toegang tot sleutels. Het genereren, uitwisselen en opslaan van encryptiesleutels wordt verspreid uitgevoerd voor een gedecentraliseerde verwerking.

Dropbox beheert de bestandsversleuteling namens gebruikers om de complexiteit te reduceren en geavanceerde productfuncties en sterke cryptografische controle mogelijk te maken. Bestandsversleuteling wordt beschermd door de beveiligingsfuncties en het beveiligingsbeleid van de infrastructuur van het productiesysteem. De toegang tot productiesystemen wordt beperkt met unieke SSH-sleutelparen. Beveiliging van SSH-sleutels is in de beveiligingsbeleidsregels en -procedures verplicht gesteld. Een intern systeem beheert de uitwisseling van openbare sleutels, en privésleutels worden veilig opgeslagen.

Zie het document Beveiliging van Dropbox Business voor meer informatie over onze beveiligingsarchitectuur.