Chroń swoje dane

Dropbox Business zawiera narzędzia dla administratorów i użytkowników umożliwiające skuteczniejszą ochronę ich kont i danych. Oto kilka spośród funkcji, które dają Ci kontrolę potrzebną do przechowywania ważnych danych w odpowiednim miejscu:


  • Twórz ustawienia członkostwa i widoczności, w tym uprawnienia tylko do wyświetlania do folderów udostępnionych oraz hasła i daty wygaśnięcia łączy udostępnionych.

  • Zintegruj metody obsługi użytkowników, takie jak Active Directory i jednokrotne logowanie.

  • Śledź i zakańczaj sesje przeglądarki, usuwaj połączenia urządzeń, wyświetlaj aplikacje innych firm i anuluj ich prawa dostępu do kont użytkowników.

  • Połącz osobiste i firmowe konto Dropbox, aby umożliwić wyraźne oddzielenie danych służbowych i prywatnych.

  • Zresetuj hasła całego zespołu lub poszczególnych użytkowników, sprawdzaj, którzy członkowie zespołu mają włączoną weryfikację dwustopniową i miej pewność, że pozostanie ona włączona.

  • Czyść zdalnie dane Dropbox i lokalne kopie plików z zarówno komputerów, jak i urządzeń mobilnych oraz usuń użytkownika i przenieś jego konto na innego członka zespołu.

Dowiedz się więcej o narzędziach i funkcjach Dropbox Business, które dają administratorom kontrolę i widoczność.

Dostarczamy także użytkownikom narzędzia, które wraz z zasadami bezpieczeństwa ich firmy pomagają chronić konta i zachować prywatność ważnych materiałów:

Wybieraj silne, unikatowe hasła

Tworząc silne, unikalne hasła (i uważnie je chroniąc) do każdej witryny, aplikacji i innych kont online, lepiej zabezpieczysz swoje konto Dropbox (i pozostałe konta).

Włącz weryfikację dwustopniową

To opcjonalna, ale zdecydowanie zalecana funkcja bezpieczeństwa, która oferuje dodatkową warstwę zabezpieczeń Twojemu kontu. Kiedy weryfikacja dwustopniowa jest włączona, Dropbox będzie wymagać hasła i sześciocyfrowego kodu wysłanego SMS-em lub odrębnej aplikacji uwierzytelniającej podczas logowania się lub łączenia nowego urządzenia. Dowiedz się więcej

Dostosuj ustawienia zabezpieczeń

Za pośrednictwem strony Bezpieczeństwo możesz łatwo monitorować połączone urządzenia, aktywne sesje WWW i aplikacje innych firm z dostępem do Twojego konta. Coś nie wygląda dobrze? Możesz odciąć dostęp za pomocą jednego kliknięcia.

Monitoruj aktywność na koncie

Na stronie Zdarzenia dostępne są aktualne informacje na temat aktywności na koncie dla folderów udostępnionych oraz aktywnych łączy udostępniania, a także bieżący dziennik edycji, dodawania oraz usuwania pojedynczych plików i folderów. Na stronie Profil możesz również zdecydować, czy chcesz otrzymywać powiadomienia, gdy z kontem zostanie połączone nowe urządzenie lub aplikacja.