Chroń swoje dane

Dropbox Business zawiera narzędzia dla administratorów i użytkowników końcowych pozwalające na skuteczniejszą ochronę ich kont oraz danych. 

Oto kilka przykładów funkcji, które dają Ci kontrolę potrzebną do przechowywania ważnych danych w odpowiednim miejscu:
  • Twórz ustawienia członkostwa i widoczności, w tym uprawnienia tylko do wyświetlania do folderów udostępnionych oraz hasła i daty wygaśnięcia łączy udostępnionych.
  • Zintegruj metody obsługi użytkowników, takie jak Active Directory i jednokrotne logowanie.
  • Śledź i zakańczaj sesje przeglądarki, usuwaj połączenia urządzeń, wyświetlaj aplikacje innych firm i anuluj ich prawa dostępu do kont użytkowników.
  • Połącz osobiste i firmowe konto Dropbox, aby umożliwić wyraźne oddzielenie danych służbowych i prywatnych.
  • Zresetuj hasła całego zespołu lub poszczególnych użytkowników, sprawdzaj, którzy członkowie zespołu mają włączoną weryfikację dwustopniową i miej pewność, że pozostanie ona włączona.
  • Czyść zdalnie dane Dropbox i lokalne kopie plików z zarówno komputerów, jak i urządzeń mobilnych oraz usuń użytkownika i przenieś jego konto na innego członka zespołu.

Dowiedz się więcej o narzędziach i funkcjach Dropbox Business, które dają administratorom odpowiednią kontrolę i dostęp.

 

Dostarczamy także użytkownikom narzędzia, które wraz z zasadami bezpieczeństwa ich firmy pomagają chronić konta i zachować prywatność ważnych materiałów:

Wybieraj silne, unikalne hasła

Tworząc silne, unikalne hasła do każdej witryny, aplikacji i innych kont online — i uważnie je chroniąc — lepiej zabezpieczysz swoje konto Dropbox i pozostałe konta.

Włącz weryfikację dwustopniową

To opcjonalne, ale zdecydowanie zalecane zabezpieczenie, które oferuje dodatkową ochronę Twojemu kontu. Kiedy weryfikacja dwustopniowa jest włączona, Dropbox będzie wymagać hasła i sześciocyfrowego kodu wysłanego SMS-em lub za pośrednictwem odrębnej aplikacji uwierzytelniającej podczas logowania lub podłączania nowego urządzenia.

Dostosuj ustawienia zabezpieczeń

Za pośrednictwem strony Bezpieczeństwo możesz łatwo monitorować połączone urządzenia, aktywne sesje WWW i aplikacje innych firm z dostępem do Twojego konta. Coś nie wygląda dobrze? Możesz odciąć dostęp za pomocą jednego kliknięcia.

Monitoruj aktywność na koncie

Na stronie Zdarzenia dostępne są aktualne informacje związane z aktywnością na koncie dla folderów udostępnionych oraz aktywnych łączy udostępniania, jak również aktualizowany na bieżąco rejestr edycji, dodawania i usuwania pojedynczych plików i folderów. Na stronie Profil możesz również zdecydować, czy otrzymywać powiadomienia, gdy z kontem zostanie połączone nowe urządzenie lub aplikacja.