Prywatność


Jesteśmy zobowiązani do ochrony Twoich danych

Korzystamy z Twoich danych w celu zapewnienia Ci dostępu do naszej usługi. Nasza Polityka prywatności opisuje, w jaki sposób posługujemy się Twoimi informacjami podczas korzystania z naszych stron internetowych, oprogramowania i usług, w tym:

  • Jakie dane zbieramy i dlaczego

  • Z kim możemy dzielić się informacjami

  • Jak chronimy dane i jak długo możemy je przechowywać

  • Gdzie przechowujemy i przesyłamy Twoje dane

  • Co się dzieje w przypadku zmiany polityki lub gdy masz pytania