Bezpieczeństwo w Dropbox

Dropbox udostępnia funkcje kontroli i wglądu potrzebne administratorom IT. Za kulisami kryje się bezpieczna, wyrafinowana infrastruktura stworzona w celu ochrony Twoich danych podczas przesyłania, przechowywania i przetwarzania. Nasza architektura zarządzania bezpieczeństwem informacji została zaprojektowana tak, aby umożliwiać ocenę czynników ryzyka i kształtowanie kultury bezpieczeństwa w Dropbox.

Przegląd architektury

Usługa Dropbox została opracowana z wykorzystaniem wielu warstw ochrony, włączając w to bezpieczne przesyłanie danych, szyfrowanie, konfigurację sieci, kontrolę z poziomu aplikacji i rozproszone w skalowalnej i bezpiecznej infrastrukturze. Logiczna dystrybucja zaszyfrowanych plików oraz rozproszenie danych w obrębie wielu usług nie tylko sprawia, że ​​synchronizacja jest szybsza i bardziej niezawodna, ale również zwiększa bezpieczeństwo.

Dowiedz się więcej

Bezpieczeństwo informacji

Zawsze dokonujemy oceny ryzyka i dążymy do ciągłej poprawy bezpieczeństwa, poufności, integralności i dostępności naszych systemów. Dokonujemy regularnej inspekcji i aktualizacji polityki bezpieczeństwa, zapewniamy naszym pracownikom szkolenia w zakresie bezpieczeństwa, wykonujemy testy aplikacji i zabezpieczeń sieci (w tym testy penetracyjne), monitorujemy zgodność z polityką bezpieczeństwa i przeprowadzamy oceny ryzyka.

Dowiedz się więcej

Kontrola i widoczność

Stworzyliśmy wiele narzędzi, które wspomagają administratorów w dostosowaniu Dropbox Business do szczególnych potrzeb ich organizacji. Konsola administratora wspiera administratorów dzięki funkcjom kontroli i widoczności oraz oferuje narzędzia pomagające chronić konta użytkowników w obrębie różnych interfejsów. API Dropbox Business pozwala również produktom partnerskim na integrację z kluczowymi procesami IT.

Dowiedz się więcej