Przejdź do głównej zawartości

Bezpieczeństwo w Dropbox

Dropbox udostępnia funkcje kontroli i widoczności niezbędne dla administratorów IT. Za kulisami kryje się bezpieczna, zaawansowana infrastruktura, opracowana w celu ochrony Twoich danych podczas przesyłania, przechowywania i przetwarzania. Nasza architektura zarządzania bezpieczeństwem informacji została zaprojektowana tak, aby umożliwiać ocenę czynników ryzyka i kształtowanie kultury bezpieczeństwa w Dropbox.

Mężczyzna przekazujący kobiecie zabezpieczony dokument przy użyciu tabletu. Osoby znajdują się w różnych miejscach, co symbolizuje podział pośrodku obrazu.

Przegląd architektury

Usługa Dropbox została opracowana z wykorzystaniem wielu warstw ochrony, w tym bezpiecznego przesyłania danych, szyfrowania, konfiguracji sieci, a także elementów sterujących na poziomie aplikacji, które są rozproszone w skalowalnej i bezpiecznej infrastrukturze. Logiczna dystrybucja zaszyfrowanych plików oraz rozproszenie danych w obrębie wielu usług nie tylko sprawia, że synchronizacja jest szybsza i bardziej niezawodna, ale również zwiększa bezpieczeństwo.

Więcej informacji

Kontrola i widoczność

Stworzyliśmy wiele narzędzi, które pomagają administratorom dostosowywać Dropbox dla firm do szczególnych potrzeb ich organizacji. Konsola administratora zapewnia możliwość kontroli i wglądu oraz oferuje narzędzia pomagające chronić konta użytkowników niezależnie od interfejsu. Interfejs API Dropbox dla firm pozwala również na integrację produktów partnerskich z kluczowymi procesami IT.

Więcej informacji

Bezpieczeństwo informacji

Zawsze dokonujemy oceny ryzyka i dążymy do poprawy bezpieczeństwa, poufności, integralności oraz dostępności naszych systemów. Regularnie sprawdzamy i aktualizujemy politykę bezpieczeństwa, zapewniamy naszym pracownikom szkolenia w zakresie bezpieczeństwa, przeprowadzamy testy aplikacji oraz zabezpieczeń sieci (w tym testy penetracyjne) i monitorujemy zgodność z polityką bezpieczeństwa.

Więcej informacji

Więcej informacji można znaleźć w dokumencie na temat bezpieczeństwa Dropbox dla firm.