Skip to main content

Dropbox-efterlevnad

Dropbox är en säker, trygg och effektiv plattform för privata användare och företag, som efterlever globala standarder och regelkrav kring data, integritet och skydd.

Ett par händer skriver på ett tangentbord medan en datorskärm visar en låsikon och ett lösenordsfält

Säkerställ tillsyn och företagsefterlevnad

Observera: allt innehåll finns inte tillgängligt på alla språk

Skydda era data

Ta reda på hur ni når den kontroll och översikt ni behöver för strikt efterlevnad med Dropbox.

Hand tar bort pärm med etikett märkt 2019 från en rad med pärmar med etiketter märkta från 2017 till 2021
Efterlevnad i centrum

Titta under huven för att se hur Dropbox hjälper er med efterlevnaden.

En person som öppnar ett säkert valvrum med dokument på hyllorna

Dropbox hjälper företag att samarbeta och växa

Utforska hur olika användare har ökat produktiviteten, kostnadsbesparingarna och självförtroendet med säkert samarbete i Dropbox.

Produktivitet och nöjd personal

Detta vetenskaps- och teknikföretag driver innovation samtidigt som säkerheten förbättras med Dropbox.

Flexibilitet och användarvänlighet

Högskoleutbildare går snabbt och smidigt över till produktiv onlineutbildning.

Fastighetsförvaltning blir digital

Ett San Francisco-baserat företag omvandlar sin pappersbaserade process för att skapa tillväxt och bibehålla konkurrenskraften.