Dropbox-efterlevnad

Dropbox är en säker, trygg och effektiv plattform för privata användare och företag, som efterlever globala standarder och regelkrav kring data, integritet och skydd.

En man ritar ett diagram på en transparent whiteboard medan en kvinna pekar.

Slipp gissa när det gäller efterlevnadskraven

Dropbox uppfyller globala regelkrav för många av era datahanterings- och lagringsbehov. Läs mer i vår vitbok om säkerhet och var trygg i förvissningen att viktiga filer och andra dokument lagras säkert i Dropbox-infrastrukturen.

Lita på strikta standarder och förordningar kring molnsäkerhet

Ditt företags ärenden, standarder och bestämmelser kopplade till efterlevnad är unika. Dropbox kombinerar accepterade standarder med riskbedömningar för efterlevnad som är anpassade efter de specifika behoven i kundernas företagspolicyer, affärer eller branscher.

Utforska våra standarder och regler

ISO-certifieringar

SOC 1-, 2- och 3-rapporter

Cloud Security Alliance: Security, Trust, Assurance, Risk (CSA STAR) Registry

EU och USA:s Privacy Shield samt Schweiz och USA:s Privacy Shield

EU:s Allmänna dataskyddsförordning (GDPR)

HIPAA/HITECH-efterlevnad

Det bästa efterlevnadsarbetet bygger på globala standarder

Vi använder oberoende tredjepartsrevisorer i efterlevnadsarbetet. Dessa revisorer testar våra systems riskområden och kontrollerar mot några av världens mest accepterade säkerhetsstandarder.

Utforska våra säkerhetsrutiner

Oberoende etik- och efterlevnadsrevisioner av tredje part

Extern- och intern säkerhetstestning

Demonstration av ständig förbättring

Säkerställ tillsyn och företagsefterlevnad

Observera: allt innehåll finns inte tillgängligt på alla språk

3 dokument sticker ut från en Dropbox-mapp med ett hänglås på

Skydda era data

Ta reda på hur ni når den kontroll och översikt ni behöver för strikt efterlevnad med Dropbox.

Samarbetspartner som gör anteckningar på motsatta sidor av en tvåvägsspegel

Efterlevnad i centrum

Titta under huven för att se hur Dropbox hjälper er med efterlevnaden.

Dropbox hjälper företag att samarbeta och växa

Utforska hur olika användare har ökat produktiviteten, kostnadsbesparingarna och självförtroendet med säkert samarbete i Dropbox.

Produktivitet och nöjd personal

Paymark i Nya Zeeland förlitar sig på Dropbox för mer effektivitet, säkerhet – och glädje i arbetet.

Flexibilitet och användarvänlighet

Chapman University når högre systemanvändning på sju dagar med Dropbox än de fick på fyra år med den förra lösningen.

En äldre bransch tar sig i den digitala eran

Ett 50 år gammalt företag ger sig ut på en digital transformation för att förbli konkurrenskraftigt, smidigt och effektivt.