Dropbox-efterlevnad

Att förtjäna och behålla ditt förtroende är vår högsta prioritet. Det ska dock inte vara en blind tillit att ge Dropbox sitt förtroende – vi uppmuntrar och förväntar oss att du kontrollerar att vi är sanningsenliga. Därmed kan vi också hjälpa dig att uppfylla din organisations efterlevnadskrav.

Verifiera våra säkerhetsrutiner

Vi använder oss av oberoende tredjepartsgranskare för att testa våra system och kontroller mot några av de mest accepterade säkerhetsstandarderna och föreskrifterna i världen. Du kan använda deras granskningsrapporter för att läsa mer ingående om hur vi skyddar dina filer.

Mer information

Standarder och föreskrifter

Det finns många olika standarder och regler för efterlevnad som kan gälla för er organisation. Vårt sätt är att kombinera de mest erkända standarderna, som ISO 27001 och SOC 2, med efterlevnadsåtgärder riktade mot de specifika behoven för våra kunders företag eller branscher.

Mer information