HIPAA- och HITECH-standarder med Dropbox

Dropbox gör det enkelt att implementera de digitala och tekniska verktyg som ger din verksamhet HIPAA- och HITECH-efterlevnad.

En kontrollpanel med exempeldata

Vad är HIPAA?

Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) och Health Information Technology for Economic and Clinical Health Act (HITECH) förlitar sig på teknik för säkerhet och sekretess i sjukvården.

Kolleger som skriver på en whiteboard

Vilka påverkas av HIPAA-/HITECH-efterlevnad

Sjukhus, läkar- och tandläkarmottagningar, kiropraktorer och de som interagerar med skyddad hälsoinformation (Protected Health Information, PHI) kan omfattas av HIPAA/HITECH.

Någon skriver på en transparent yta

Implementera bästa praxis för HIPAA och HITECH

Dropbox gör det så enkelt som det bara går att hålla ditt konto säkert och uppfylla juridiska krav.

Det är upp till dig att efterleva tillämpliga förordningar men Dropbox erbjuder ett ramverk med rekommendationer som hjälper dig att hålla data och konton på följande vis:

Konfigurera delningsbehörigheter

Tvåstegsverifiering

SSO

Inaktivera permanent borttagning

Signera ett Business Associate Agreement (BAA) med Dropbox

Förstå tredjepartsappars roll

Stärk säkerheten för era PHI

Det finns ett robust ekosystem av tredjepartsappar som du kan länka till ert Dropbox Business-konto för att få ytterligre funktionalitet. Integreringar som tillhandahåller tjänster som SIEM, DLP och identitetshantering kan vara kraftfulla verktyg som stärker era befintliga säkerhetsrutiner.

Strömlinjeforma HIPAA-efterlevnaden

Säkerhetsinformations- och händelsehantering (SIEM)

Övervaka och hantera medarbetarnas aktiviteter och få tillgång till känsliga data.

Förebyggande av dataförlust (DLP)

Skydda känsliga data som PII och PCI som lagras i Dropbox Business-konton.

Identitetshantering

Håll Dropbox Business-teamet autentiserat med en extern identitetsleverantör som Active Directory.