Verifiera våra säkerhetsrutiner

Oberoende tredjepartsgranskningar

Vi använder oss av oberoende tredjepartsgranskare för att testa våra system och kontroller mot några av de mest accepterade säkerhetsstandarderna och föreskrifterna i världen, till exempel ISO 27001 och SOC 2. Dessa granskningar utförs minst en gång om året och bedrivs av globalt ansedda gransknings- och säkerhetsföretag som är oberoende och grundliga i sina inspektioner. Till exempel är vår ISO 27001-certifiering utförd av Ernst & Young CertifyPoint, som innehar ISO-ackreditering från Dutch Accreditation Council.

Extern- och intern säkerhetstestning

Vårt säkerhetsteam utför regelbundna automatiserade och manuella säkerhetstester av applikationer för att identifiera och åtgärda potentiella säkerhetsluckor och buggar i våra applikationer för skrivbordet, webben och mobilen. Vi samarbetar även med externa säkerhetsspecialister så väl som andra säkerhetsteam i branschen och forskningsvärlden. Läs vår policy för ansvarsfull utlämning för riktlinjer om identifiering och rapportering av sårbarheter i säkerheten.

Kontinuerlig förbättring

En viktig del av alla hanteringsprogram för informationssäkerhet är att ständigt förbättra säkerhetsprogram, system och kontroller. Dropbox har för detta ändamål åtagit sig att hämta in feedback från olika interna team, kunder, interna och externa granskare och använder denna feedback för att utveckla förbättrade processer och kontroller.

Mer information om efterlevnad för Dropbox Business

Efterlevnads- och certifieringsdokument kan beställas genom en Dropbox Business-säljrepresentant (sales@dropbox.com) eller för befintliga Dropbox Business-användare, via vårt supportteam.