การปฏิบัติตามข้อกำหนดของ Dropbox

การสั่งสมและรักษาความเชื่อมั่นจากคุณเป็นความสำคัญอันดับหนึ่งของเรา แต่การให้ความไว้วางใจ Dropbox ก็ไม่ควรอาศัยแค่ศรัทธาลอยๆ เราจึงกระตุ้นและคาดหวังให้คุณตรวจสอบยืนยันว่าคำกล่าวของเราเป็นความจริง ในการทำเช่นนั้น เรายังช่วยให้คุณดำเนินการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซึ่งจำเป็นสำหรับองค์กรของคุณอีกด้วย

การยืนยันการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยของเรา

เราใช้ผู้ตรวจสอบอิสระจากภายนอกในการทดสอบระบบและการควบคุมของเรา โดยยึดมาตรฐานและระเบียบบังคับด้านการรักษาความปลอดภัยที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก คุณสามารถอ่านรายงานการตรวจสอบเหล่านั้นเพิ่มเติม เพื่อรับทราบเกี่ยวกับลักษณะวิธีที่เราเก็บรักษาไฟล์ของคุณให้ปลอดภัย

เรียนรู้เพิ่มเติม

มาตรฐานและกฎระเบียบ

มีมาตรฐานและระเบียบบังคับด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดอยู่มากมายที่อาจตรงกับองค์กรของคุณ เราดำเนินการเพื่อจะรวมมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับสุงสุด เช่น ISO 27001 และ SOC 2 เข้ากับมาตรวัดด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ซึ่งสอดรับกับความต้องการเฉพาะของธุรกิจและอุตสาหกรรมของลูกค้าของเรา

เรียนรู้เพิ่มเติม