การปฏิบัติตามข้อกำหนดของ Dropbox

Dropbox เป็นแพลตฟอร์มที่มั่นคง ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสำหรับบุคคลทั่วไปและธุรกิจที่ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อกำหนดทางกฎหมายด้านข้อมูล ความเป็นส่วนตัว และการป้องกันระดับโลก

ผู้ชายคนหนึ่งวาดกราฟบนกระดานไวท์บอร์ดกระจกขณะที่ผู้หญิงชี้ไปที่กระดาน
ความเชื่อมั่น

ไม่ต้องคาดเดาข้อผูกพันที่ต้องปฏิบัติขององค์กรอีกต่อไป

Dropbox ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านกฎระเบียบระดับโลกสำหรับการจัดการข้อมูลและความต้องการพื้นที่จัดเก็บไฟล์ของคุณ เรียนรู้รายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารรายงานการรักษาความปลอดภัยของเราและวางใจได้ว่าไฟล์สำคัญและเอกสารอื่นๆ จะได้รับการจัดเก็บไว้อย่างปลอดภัยภายในโครงสร้างพื้นฐานของ Dropbox

ไว้วางใจในมาตรฐานและข้อบังคับด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เข้มงวดของระบบคลาวด์

ปัญหา มาตรฐาน และข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบในบริษัทของคุณนั้นมีความเฉพาะตัว Dropbox ได้ผสานรวมมาตรฐานต่างๆ ซึ่งเป็นที่ยอมรับเข้ากับมาตรการประเมินความเสี่ยงที่สอดรับกับความต้องการเฉพาะของนโยบายขององค์กร ธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมที่เป็นลูกค้าของเรา

ดูมาตรฐานและกฎระเบียบของเรา

การรับรอง ISO

รายงาน SOC 1, 2 และ 3

สหพันธ์การรักษาความปลอดภัยบนคลาวด์: Security, Trust, Assurance, Risk (CSA STAR) Registry

การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา และการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในสวิตเซอร์แลนด์และสหรัฐอเมริกา

กฎระเบียบความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค (GDPR) ของสหภาพยุโรป

การปฏิบัติตามกฎระเบียบ HIPAA/HITECH

ความพยายามในปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ดีที่สุดสอดคล้องตามมาตรฐานระดับโลก

เราใช้ผู้ตรวจสอบอิสระภายนอกที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กรใด ผู้ตรวจสอบเหล่านี้จะทดสอบจุดเสี่ยงในระบบและการควบคุมของเรา โดยยึดมาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัยที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดจากทั่วโลก

ดูการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยของเรา

การตรวจสอบด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบโดยองค์กรภายนอก

การทดสอบการรักษาความปลอดภัยของแอปพลิเคชันโดยผู้ตรวจสอบภายนอกและภายใน

การแสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

การกำกับดูแลและการปฏิบัติตามข้อกำหนดขององค์กร

โปรดทราบ: เนื้อหาบางส่วนอาจไม่มีให้บริการในบางภาษา

เอกสาร 3 แผ่นยื่นออกมาจากด้านบนของโฟลเดอร์ Dropbox ที่มีแม่กุญแจปรากฏอยู่บนนั้น

ปกป้องข้อมูลของคุณ

ร่วมหาคำตอบว่าการใช้ Dropbox ช่วยตอบสนองความต้องการด้านการควบคุมและการมองเห็นเพื่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เข้มงวดได้อย่างไร

ผู้ที่ทำงานร่วมกันกำลังจดบันทึกบนด้านตรงข้ามของกระจกสองทางพร้อมกัน

การปฏิบัติตามข้อกำหนดคือหัวใจสำคัญ

ดูข้อมูลแบบเจาะลึกเพื่อหาคำตอบว่า Dropbox ช่วยให้คุณปฏิบัติตามข้อกำหนดได้อย่างไร

Dropbox ช่วยให้ธุรกิจมีการทำงานร่วมกันและเติบโต

ดูว่าผู้ใช้หลายคนมีประสบการณ์ในการเพิ่มผลิตภาพ การประหยัดต้นทุน และความมั่นใจในการทำงานร่วมกันอย่างปลอดภัยด้วย Dropbox ได้อย่างไร

ผลิตภาพและความพึงพอใจของพนักงาน

Paymark ของนิวซีแลนด์ใช้ Dropbox เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความสุขโดยรวมให้มากขึ้น

ยืดหยุ่นและใช้งานง่าย

Dropbox ช่วยให้อัตราการปรับใช้ของมหาวิทยาลัย Chapman ภายในเวลา 7 วันสูงขึ้นกว่าที่เคยได้รับมาตลอด 4 สี่ปีจากโซลูชันก่อนหน้านี้

อุตสาหกรรมยุคเก่าก้าวเข้ามาสู่ยุคดิจิทัล

บริษัทที่ดำเนินธุรกิจมากว่า 50 ปีแห่งหนึ่งเริ่มดำเนินการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลเพื่อให้อยู่เหนือคู่แข่ง รักษาความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ