ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

การปฏิบัติตามข้อกำหนดของ Dropbox

Dropbox เป็นแพลตฟอร์มที่มั่นคง ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสำหรับบุคคลทั่วไปและธุรกิจที่ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อกำหนดทางกฎหมายด้านข้อมูล ความเป็นส่วนตัว และการป้องกันระดับโลก

มือคู่หนึ่งพิมพ์บนแป้นพิมพ์ในขณะที่หน้าจอคอมพิวเตอร์แสดงไอคอนแม่กุญแจและช่องใส่รหัสผ่าน

การกำกับดูแลและการปฏิบัติตามข้อกำหนดขององค์กร

โปรดทราบ: เนื้อหาบางส่วนอาจไม่มีให้บริการในบางภาษา

ปกป้องข้อมูลของคุณ

ร่วมหาคำตอบว่าการใช้ Dropbox ช่วยตอบสนองความต้องการด้านการควบคุมและการมองเห็นเพื่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เข้มงวดได้อย่างไร

มือดึงแฟ้มเก็บเอกสารที่มีป้ายเขียนว่าปี 2019 ออกจากแถวแฟ้มเก็บเอกสารที่มีป้ายตั้งแต่ปี 2017 ถึง 2021
การปฏิบัติตามข้อกำหนดคือหัวใจสำคัญ

ดูข้อมูลแบบเจาะลึกเพื่อหาคำตอบว่า Dropbox ช่วยให้คุณปฏิบัติตามข้อกำหนดได้อย่างไร

คนกำลังเปิดห้องนิรภัยที่เก็บเอกสารบนชั้นวาง

Dropbox ช่วยให้ธุรกิจมีการทำงานร่วมกันและเติบโต

ดูว่าผู้ใช้หลายคนมีประสบการณ์ในการเพิ่มผลิตภาพ การประหยัดต้นทุน และความมั่นใจในการทำงานร่วมกันอย่างปลอดภัยด้วย Dropbox ได้อย่างไร

ผลิตภาพและความพึงพอใจของพนักงาน

บริษัทด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขับเคลื่อนนวัตกรรมไปพร้อมกับการเสริมการรักษาความปลอดภัยโดยใช้ Dropbox

ยืดหยุ่นและใช้งานง่าย

นักการศึกษาของวิทยาลัยผันตัวสู่การเรียนรู้แบบออนไลน์ที่มีประสิทธิผลได้อย่างรวดเร็วลงตัว

การจัดการทรัพย์สินกลายเป็นรูปแบบดิจิทัล

บริษัทในซานฟรานซิสโกเปลี่ยนขั้นตอนทางเอกสารของตนเองเพื่อขยายการเติบโตและรักษาศักยภาพในการแข่งขัน