การรับรอง ISO ช่วยรักษาธุรกิจของคุณให้ปลอดภัยได้

โปรดวางใจได้ว่าเทคโนโลยีระดับโลกและกระบวนการต่างๆ ของ Dropbox นั้นได้รับการตรวจสอบและรับรองด้านการรักษาความปลอดภัย การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว/ข้อมูล และความต่อเนื่องทางธุรกิจโดยองค์กรอิสระ

แดชบอร์ดข้อมูลตัวอย่าง

ISO คืออะไร

องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO) คือองค์กรอิสระระดับโลกที่มีมาตรฐานระดับชาติกว่า 160 รายการเพื่อวัดระดับความเป็นเลิศของผลิตภัณฑ์ การบริการ ระบบ และกระบวนการต่างๆ

Dropbox ได้รับรองกลุ่มเซิร์ฟเวอร์ศูนย์ข้อมูล ระบบ การใช้งาน พนักงาน และกระบวนการผ่านการตรวจสอบต่างๆ โดย EY CertifyPoint ซึ่งเป็นองค์กรอิสระภายนอกในเนเธอร์แลนด์

การสอบทานธุรกิจด้านการรักษาความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว และความต่อเนื่องทางธุรกิจ

การควบคุมโครงสร้างพื้นฐานปัจจุบันของคุณจำเป็นต้องได้รับการประเมิน โดยเทียบกับมาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัย การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว/ข้อมูล และความต่อเนื่องทางธุรกิจ คุณอาจจะต้องนำโซลูชันใหม่ๆ ไปใช้ตามวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดและมาตรฐาน ISO

ผู้ร่วมมือที่กำลังปฏิบัติงานด้วยแล็ปท็อป

ISO 27001 (การบริหารการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล)

ISO 27001 ได้รับการยอมรับในระดับโลกว่าเป็นมาตรฐานด้านระบบบริหารการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (ISMS) ชั้นนำ มาตรฐานนี้ยังนำวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดในการรักษาความปลอดภัยตามที่ระบุใน ISO 27002 มาใช้อีกด้วย

Dropbox จัดการและพัฒนาการควบคุมทางกายภาพ ทางเทคนิค และทางกฎหมายอย่างต่อเนื่องและครอบคลุม รวมถึงได้รับการตรวจสอบโดย EY CertifyPoint และรักษาการรับรองมาตรฐาน ISO 27001 จาก Raad voor Accreditatie (คณะกรรมการรับรองในเนเธอร์แลนด์)

ดูใบรับรอง ISO 27001 ของ Dropbox Business และ Dropbox Education

ISO 27017 (การรักษาความปลอดภัยของคลาวด์)

ISO 27017 คือมาตรฐานสากลสำหรับการรักษาความปลอดภัยของคลาวด์ที่ให้แนวทางในการควบคุมการรักษาความปลอดภัยสำหรับการบริการคลาวด์ แนวทางการมีหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกันของเราจะอธิบายถึงข้อกำหนดด้านการรักษาความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว และการปฏิบัติตามข้อกำหนดหลายๆ อย่างที่ Dropbox และลูกค้าสามารถแก้ไขร่วมกันได้

ดูใบรับรอง ISO27017 ของ Dropbox Business และ Dropbox Education

ISO 27018 (ความเป็นส่วนตัวและการปกป้องข้อมูลคลาวด์)

ISO 27018 เป็นมาตรฐานสากลสำหรับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลที่จะใช้กับผู้ให้การบริการคลาวด์อย่าง Dropbox ที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของลูกค้า

ดูใบรับรอง ISO 27018 ของ Dropbox Business และ Dropbox Education

ISO 22301 (การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ)

ISO 22301 คือมาตรฐานสากลสำหรับความต่อเนื่องทางธุรกิจที่จะช่วยองค์กรลดผลกระทบของเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความยุ่งยากโดยการตอบสนองต่อเหตุการณ์เหล่านั้นได้อย่างเหมาะสม 
ระบบบริหารความต่อเนื่องของ Dropbox Business (BCMS) เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงโดยรวมของเราเพื่อปกป้องพนักงานและการดำเนินงานในช่วงวิกฤต

ดูใบรับรอง ISO 22301 ของ Dropbox Business และ Dropbox Education

ระบบ ISO 27701 (การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล)

ระบบ ISO 27701 เป็นระบบการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่มีมาตรฐานสากล โดยมีกรอบการทำงานที่ถูกออกแบบมาเพื่อพัฒนาและขยายระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลไปสู่ระบบการจัดการข้อมูลส่วนบุคล (PIMS) ภายใต้การควบคุมของระบบ ISO 27001 นอกจากนั้น Dropbox Business และ Dropbox Education ยังได้รับการรับรองในฐานะผู้ทำหน้าที่ดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (PII processors) อีกด้วย 

ดูใบรับรอง ISO 27701 ของ Dropbox Business และ Dropbox Education

เหตุผลที่การรับรอง ISO เป็นสิ่งสำคัญต่อความต่อเนื่องทางธุรกิจ

ในการสร้างความต่อเนื่องทางธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ คุณจำเป็นต้องมีมาตรการวางแผนขั้นสูงเพื่อใช้งานในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น ภัยธรรมชาติ วิกฤตทางธุรกิจ การระบาดใหญ่ทั่วโลก ความรุนแรงในสถานที่ทำงาน หรือเหตุการณ์ใดๆ ที่อาจสร้างความวุ่นวายที่ไม่คาดคิด

การได้รับการรับรอง ISO ช่วยให้ธุรกิจของคุณมีความพร้อมเพื่อคงการรักษาความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว และการคุ้มครองข้อมูลเอาไว้ได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น