Skip to main content

การรักษาความปลอดภัยของ Dropbox

Dropbox จะมอบคุณสมบัติการควบคุมและการมองเห็นที่ผู้ดูแลระบบ IT ต้องการ เบื้องหลังคือโครงสร้างพื้นฐานที่ปลอดภัยและชาญฉลาดที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อปกป้องข้อมูลของคุณในขณะที่ถูกโอนย้าย จัดเก็บ และประมวลผล โครงงานด้านการจัดการการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของเราได้ถูกออกแบบมาเพื่อประเมินความเสี่ยงและสร้างวัฒนธรรมการรักษาความปลอดภัยที่ Dropbox

ชายคนหนึ่งส่งมอบเอกสารที่ปลอดภัยผ่านทางแท็บเล็ตให้กับผู้หญิง ทั้งสองคนอยู่ในคนละสถานที่ โดยแสดงให้เห็นด้วยเส้นแบ่งตรงกลางภาพ

ภาพรวมสถาปัตยกรรม

Dropbox ถูกออกแบบมาพร้อมการปกป้องหลายชั้น ได้แก่ การถ่ายโอนข้อมูลที่ปลอดภัย การเข้ารหัส การกำหนดค่าเครือข่าย และการควบคุมในระดับแอพพลิเคชัน ซึ่งกระจายอยู่ในโครงสร้างพื้นฐานที่ปลอดภัยและปรับขนาดได้ การแจกจ่ายไฟล์ที่เข้ารหัสของคุณอย่างเป็นตรรกะและกระจายข้อมูลอื่นๆ ไปตามบริการต่างๆ ไม่เพียงแค่ทำให้การซิงค์รวดเร็วขึ้นและเสถียรขึ้นเท่านั้น แต่ยังช่วยเสริมสร้างการรักษาความปลอดภัยอีกด้วย

การควบคุมและการมองเห็นได้

เราได้พัฒนาเครื่องมือเพื่อช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดค่า Dropbox Business ให้เป็นไปตามความต้องการเฉพาะขององค์กรได้ แผงควบคุมของผู้ดูแลระบบช่วยให้ผู้ดูแลระบบใช้งานคุณสมบัติควบคุมและแสดงผล และให้เครื่องมือกับผู้ใช้เพื่อปกป้องบัญชีต่างๆ ผ่านอินเตอร์เฟสผู้ใช้ประเภทต่างๆ โดย API ของ Dropbox Business จะช่วยให้ผลิตภัณฑ์ของพันธมิตรสามารถทำงานร่วมกับโครงสร้างการดำเนินการ IT หลักได้

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

เรามีการประเมินความเสี่ยงและปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย ความลับ บูรณภาพ และความพร้อมใช้งานของระบบอยู่เสมอ เราทบทวนและปรับปรุงนโยบายด้านการรักษาความปลอดภัย ให้การฝึกอบรมด้านการรักษาความปลอดภัยกับพนักงาน ดำเนินการทดสอบการรักษาความปลอดภัยของแอพพลิเคชันและเครือข่าย (รวมถึงการทดสอบโดยการเจาะระบบ) ดำเนินการประเมินความเสี่ยง และตรวจสอบติดตามการปฏิบัติตามนโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยอยู่อย่างสม่ำเสมอ

เรียนรู้เพิ่มเติมในรายงานความปลอดภัยของ Dropbox Business