ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ข้อมูลเบื้องลึก: ภาพรวมสถาปัตยกรรม

Dropbox ได้รับการออกแบบโดยมาพร้อมการปกป้องหลายชั้น ได้แก่ การโอนย้ายข้อมูลที่ปลอดภัย การเข้ารหัส การกำหนดค่าเครือข่าย และการควบคุมในระดับแอปพลิเคชัน ซึ่งกระจายอยู่ในโครงสร้างพื้นฐานที่ปลอดภัยและปรับขนาดได้

ผู้ชายคนหนึ่งทำงานอยู่ที่เวิร์กสเตชันโดยมีจอคอมพิวเตอร์หลายจออยู่กลางห้องปฏิบัติการวิจัย

โครงสร้างพื้นฐานของไฟล์

ผู้ใช้ Dropbox สามารถเข้าถึงไฟล์และโฟลเดอร์ได้ทุกเมื่อจากอินเตอร์เฟสที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเดสก์ท็อป เว็บ และไคลเอนท์อุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือผ่านทางแอปพลิเคชันของนักพัฒนาภายนอกที่เชื่อมต่อกับ Dropbox โดยแต่ละอินเตอร์เฟสจะมีการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยและคุณสมบัติต่างๆ ซึ่งทำหน้าที่ประมวลผลและปกป้องข้อมูลผู้ใช้พร้อมกับให้การเข้าถึงที่ง่ายดาย ไคลเอนท์ทั้งหมดเหล่านี้จะเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยเพื่อให้การเข้าถึงยังไฟล์ อนุญาตการแบ่งปันไฟล์กับบุคคลอื่น และอัพเดทอุปกรณ์ที่เชื่อมโยงเมื่อมีการเพิ่ม เปลี่ยนแปลง หรือลบไฟล์ต่างๆ

โครงสร้างพื้นฐานของไฟล์แบบกระจายของ Dropbox

โครงสร้างพื้นฐานของไฟล์ของเราประกอบด้วยองค์ประกอบต่อไปนี้

โครงสร้างพื้นฐานของ Dropbox Paper

ผู้ใช้ Dropbox สามารถเข้าถึงเอกสาร Paper ได้ทุกเมื่อจากเว็บและไคลเอนท์อุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือผ่านทางแอปพลิเคชันของนักพัฒนาภายนอกที่เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน Dropbox Paper ไคลเอนท์ทั้งหมดเหล่านี้จะเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยเพื่อให้การเข้าถึงยังเอกสาร Paper, อนุญาตการแบ่งปันเอกสารกับบุคคลอื่น และอัพเดทอุปกรณ์ที่เชื่อมโยงเมื่อมีการเพิ่ม เปลี่ยนแปลง หรือลบเอกสารต่างๆ

โครงสร้างพื้นฐานของไฟล์แบบกระจายของ Dropbox Paper

โครงสร้างพื้นฐานของ Dropbox Paper ประกอบด้วยองค์ประกอบต่อไปนี้