Tillidsvejledning

Tillid er grundlaget for vores forhold til millioner af mennesker og virksomheder over hele verden. Vi værdsætter din tillid og tager ansvaret for at beskytte dine personlige oplysninger alvorligt. For at gøre os værdig til din tillid har vi udviklet og vil fortsætte med at udvikle Dropbox med fokus på sikkerhed, overholdelse af standarder og beskyttelse af personlige oplysninger.

Sikkerhed, overholdelse af regler og beskyttelse af personlige oplysninger
SOC 3-compliance | Sikkerhed
Sikkerhed og databeskyttelse

Sikkerhed: Beskyt og kontrollér

Dropbox er designet med en sikker, distribueret infrastruktur med flere beskyttelseslag. Vi arbejder bag kulisserne for at beskytte dine data og giver it-administratorer værktøjer, der giver kontrol og synlighed. Vores robuste ramme for administration af informationssikkerhed er designet til at vurdere risici og opbygge en sikkerhedskultur hos Dropbox.

Overholdelse af regler og certificeringer

Overholdelse af standarder: Hav tillid til, og verificer

Om en tjeneste lever op til gældende standarder er en effektiv metode til at validere tjenestens troværdighed. Vi opfordrer dig til og forventer, at du kontrollerer, at vores sikkerhedspraksis overholder de mest udbredte standarder og regler som ISO 27001 og SOC 1, 2, og 3. Vores uafhængige tredjepartsrevisorer tester vores kontroller og leverer deres rapporter og udtalelser – som vi deler med dig, når det er muligt.

Beskyttelse af personlige oplysninger og kontrol

Beskyttelse af personlige oplysninger: Vores forpligtelse

Du ejer dine data, og uanset om det er dine personlige eller arbejdsrelaterede oplysninger, forpligter vi os til at holde dem private. Vores politik for beskyttelse af personlige oplysninger beskriver tydeligt, hvordan vi håndterer og beskytter dine oplysninger. Vi udgiver en gennemsigtighedsrapport og vores principper for henvendelser fra myndigheder for at oplyse om, hvor ofte vi modtager, gransker og reagerer på disse anmodninger. Vi forsøger samtidig at ændre lovgivningen og gøre den endnu mere beskyttende i forhold til dine personlige oplysninger.