En søyle holdt oppe av en snor festet til en plate av slaggbetong En søyle holdt oppe av en snor festet til en plate av slaggbetong

Om tillit

Tillit danner grunnlaget for vårt forhold med flere millioner mennesker og bedrifter over hele verden. Vi verdsetter den tilliten dere viser oss, og tar ansvaret for å beskytte dataene deres på største alvor. For å gjøre oss fortjent til tilliten dere viser oss, har vi bygget, og vil vi fortsette å utvikle, Dropbox basert på sikkerhet, samsvar og personvern.
Tillit danner grunnlaget for vårt forhold med flere millioner mennesker og bedrifter over hele verden. Vi verdsetter den tilliten dere viser oss, og tar ansvaret for å beskytte dataene deres på største alvor. For å gjøre oss fortjent til tilliten dere viser oss, har vi bygget, og vil vi fortsette å utvikle, Dropbox basert på sikkerhet, samsvar og personvern.

Sikkerhet: Beskyttelse og kontroll

Dropbox er bygget opp med en sikker, distribuert infrastruktur med flere lag med beskyttelse. Vi jobber i kulissene for å beskytte dataene dine og styrker IT-administratorer med verktøy som gir styring og synlighet. Vår robuste struktur for administrasjon av informasjonssikkerhet er laget for å kunne vurdere risikoer og utvikle en sikkerhetskultur hos Dropbox.

Klar kube i et glassmonter

Samsvar: Tillit og kontroll

Samsvar er en effektiv måte for å kontrollere hvor pålitelig en tjeneste er. Vi oppfordrer deg til. og forventer at, du kontrollerer at vår sikkerhetspraksis samsvarer med de mest anerkjente standardene og forskriftene som f.eks. ISO 27001 og SOC 1, 2 og 3. Uavhengige revisjonsfirmaer tester styringsmekanismene våre og leverer rapporter og kommer med synspunkter — som vi deler med deg når dette er mulig.

Hender som holder rundt et knyttet tau

Personvern: Vår forpliktelse

Det er du som eier dataene dine, og uansett om det er personlige eller jobbrelaterte opplysninger, er vi forpliktet til å beskytte dem. Vår personvernerklæring forklarer tydelig hvordan vi håndterer og beskytter dataene dine. Vi offentliggjør en åpenhetsrapport  og våre retningslinjer for dataforespørsler fra myndighetene for å fortelle hvor ofte vi mottar, gransker og svarer på disse forespørslene, og vi prøver i tillegg å reformere lovene for å gi bedre beskyttelse av personvern.

Blått svøpe som dekker til et ansikt