Hopp til hovedinnhold

Tillitsveiledning

Tillit er grunnlaget for det forholdet vi har med flere millioner mennesker og bedrifter over hele verden. Vi setter pris på tiltroen du gir oss, og tar ansvaret for å beskytte dataene dine på alvor. For å gjøre oss fortjent til den tilliten du har, laget vi, og vil vi fortsette å utvikle, Dropbox med vekt på sikkerhet, overholdelse og personvern.

En hånd holder en nøkkel over den åpne håndflaten til annen person.
Sikkerhet
Beskytt og kontroller

Dropbox er utformet med en sikker, fordelt infrastruktur med flere beskyttelseslag. Vi jobber i kulissene for å beskytte dataene dine og styrker IT-administratorer med verktøy som gir kontroll og synlighet. Vi har laget vår robuste struktur for administrering av informasjonssikkerhet for å kunne vurdere risikoer og utvikle en sikkerhetskultur hos Dropbox.

En medarbeider leverer et sikkert dokument til en kollega med et nettbrett
Overholdelse
Tillit og verifisering

Overholdelse er en effektiv måte å verifisere påliteligheten til en tjeneste på. Vi oppfordrer deg til. og forventer at du bekrefter, at sikkerhetspraksisen vår overholder de mest aksepterte standardene og forskriftene, som f.eks. ISO 27001 og SOC 1, 2 og 3. Våre uavhengige tredjeparts-revisorer tester kontrollmekanismene våre og avgir rapporter og oppfatninger – som vi deler med deg når det er mulig.

Et par hender skriver på et tastatur mens skjermen viser et låsikon og et passordfelt
Personvern
Vår forpliktelse

Det er du som eier dataene dine, og uansett om det er personlig eller arbeidsrelatert informasjon, er vi forpliktet til å holde den privat. Vår personvernerklæring forklarer tydelig hvordan vi håndterer og beskytter dataene dine. Vi offentliggjør en åpenhetsrapport og retningslinjer for dataforespørsler fra myndighetene for å dele hvor ofte vi mottar, gransker og svarer på slike forespørsler, og vi prøver i tillegg å reformere lover for å beskytte personvernet enda bedre.

En person åpner et sikkert hvelv med dokumenter på hyller