Personvern under Dropbox

Hver eneste dag er det enkeltmennesker og organisasjoner som betror Dropbox sine viktigste jobbfiler. Av denne grunn er det vårt ansvar å beskytte disse filene og holde dem private. Vår forpliktelse til personvern er grunnsteinen i alle avgjørelser vi tar.

Personvern hos Dropbox

Beskytte filene dine

Vi jobber hardt for å beskytte informasjonen din mot uautorisert tilgang og har utformet retningslinjer og kontroller for å beskytte innhenting, bruk og utlevering av informasjonen din.

Finn ut mer

Gjennomsiktighet

Vi har forpliktet oss til å ha en så gjennomsiktig prosess som mulig når det gjelder forespørsler fra myndighetene. For å oppnå dette opprettholder vi en oversiktsrapport og har etablert et sett med retningslinjer for dataforespørsler fra myndighetene.

Finn ut mer

Datavern

Vi gir administratorer og sluttbrukere verktøy som kan hjelpe med å holde dataene deres private slik at vi kan jobbe sammen for å beskytte filene dine.

Finn ut mer