Personvern under Dropbox

Hver eneste dag er det enkeltmennesker og organisasjoner som betror Dropbox sine viktigste jobbfiler. Av denne grunn er det vårt ansvar å beskytte disse filene og holde dem private. Vår forpliktelse til personvern er grunnsteinen i alle avgjørelser vi tar.

Beskytte filene dine

Vi jobber hardt for å beskytte informasjonen din mot uautorisert tilgang og har utformet retningslinjer og kontroller for å beskytte innhenting, bruk og utlevering av informasjonen din.

Finn ut mer

Datavern

Vi gir administratorer og sluttbrukere verktøy som kan hjelpe med å holde dataene deres private slik at vi kan jobbe sammen for å beskytte filene dine.

Finn ut mer

Åpenhet

Vi har forpliktet oss til å ha en så gjennomsiktig prosess som mulig når det gjelder forespørsler fra myndighetene. For å oppnå dette opprettholder vi en  gjennomsiktighetsrapport og har etablert et sett med  retningslinjer for dataforespørsler fra myndighetene.

Finn ut mer