Skip to main content

Vertrouwenshandleiding

Vertrouwen staat aan de basis van onze relatie met miljoenen mensen en bedrijven overal ter wereld. We waarderen het vertrouwen dat je in ons hebt en nemen de verantwoordelijkheid voor het beschermen van jouw informatie serieus. Om je vertrouwen te verdienen, hebben we Dropbox opgebouwd en blijven we eraan bouwen met bijzondere aandacht voor beveiliging, naleving en privacy.

Een hand houdt sleutel boven iemands open handpalm
Beveiliging
Beschermen en controleren

Dropbox is ontworpen met een veilige, verspreide infrastructuur met verschillende beschermlagen. We werken achter de schermen aan de bescherming van jouw gegevens en geven IT-beheerders de instrumenten in handen die hen controle en inzicht geven. Het robuuste kader waarbinnen ons informatiebeveiligingsbeheer zich afspeelt, is zo ontworpen dat er risicoanalyses worden uitgevoerd en een cultuur van veiligheid wordt gecreëerd bij Dropbox.

Een werknemer overhandigt een beveiligd document via een tablet aan een collega
Naleving
Vertrouwen en verifiëren

Naleving is een effectieve manier om de betrouwbaarheid van een service te controleren. We verwachten dat je verifieert of onze beveiligingspraktijken voldoen aan de meest algemeen geaccepteerde normen en voorschriften, zoals ISO 27001 en SOC 1, 2 en 3. Onafhankelijke externe auditpartijen testen onze controletools. Indien mogelijk delen we hun rapporten en beoordeling met jou.

Twee handen typen op een toetsenbord. Op een computerbeeldscherm worden een vergrendelingspictogram en een wachtwoordveld weergegeven
Privacy
Onze belofte

Jij bent de eigenaar van jouw gegevens en of het nu persoonlijke of zakelijke gegevens zijn, wij beloven ze privé te houden. Ons privacybeleid geeft een heldere beschrijving van hoe wij jouw informatie verwerken en beschermen. We publiceren een Transparantierapport en onze Grondbeginselen voor informatieverzoeken van de overheid waarin we openbaar maken hoe vaak we dergelijke verzoeken ontvangen, beoordelen en beantwoorden. Tevens zetten we ons in voor herziening van de wetgeving, zodat jouw privacy beter wordt beschermd.

Iemand opent een beveiligde kluis met documenten die op planken liggen