Kolumna podtrzymywana przez sznurek przywiązany do pustaka Kolumna podtrzymywana przez sznurek przywiązany do pustaka

Przewodnik Zaufanie

Zaufanie jest podstawą naszych relacji z milionami ludzi i firm na całym świecie. Cenimy sobie fakt, że nam ufasz, i poważnie traktujemy odpowiedzialność za ochronę Twoich informacji. Aby zasługiwać na Twoje zaufanie, zbudowaliśmy i będziemy nadal rozwijać Dropbox z naciskiem na bezpieczeństwo, zgodność i prywatność.
Zaufanie jest podstawą naszych relacji z milionami ludzi i firm na całym świecie. Cenimy sobie fakt, że nam ufasz, i poważnie traktujemy odpowiedzialność za ochronę Twoich informacji. Aby zasługiwać na Twoje zaufanie, zbudowaliśmy i będziemy nadal rozwijać Dropbox z naciskiem na bezpieczeństwo, zgodność i prywatność.

Bezpieczeństwo: ochrona i kontrola

Dropbox jest zaprojektowany na bazie bezpiecznej, rozproszonej infrastruktury z wieloma warstwami ochrony. Pracujemy za kulisami, aby chronić Twoje dane i usprawniać pracę administratorów IT, oferując im narzędzia ułatwiające kontrolę i widoczność. Nasze solidne ramy zarządzania bezpieczeństwem informacji są zaprojektowane pod kątem możliwości oceny ryzyka i budowania kultury bezpieczeństwa w Dropbox.

Przezroczysty sześcian w szklanej obudowie

Zgodność: zaufanie i weryfikacja

Zgodność jest skutecznym sposobem, aby potwierdzić wiarygodność danej usługi. Zachęcamy i mamy nadzieję, że osobiście sprawdzisz, że nasze praktyki bezpieczeństwa są zgodne z powszechnie akceptowanymi normami i przepisami, takimi jak ISO 27001 i SOC 1, 2 i 3. Niezależni audytorzy firm zewnętrznych testują mechanizmy kontroli i przedstawiają swoje sprawozdania oraz opinie, które zawsze udostępniamy Ci tak szybko, jak to tylko możliwe.

Ręce chwytające zawiązaną linę

Prywatność: nasze zaangażowanie

To Ty jesteś właścicielem swoich danych i niezależnie od tego, czy są to Twoje dane osobiste, czy firmowe, jesteśmy zobowiązani do zachowania ich poufności. Nasza polityka prywatności  jasno określa sposób, w jaki obchodzimy się z Twoimi informacjami i jak je chronimy. Regularnie publikujemy  raport przejrzystości firmy oraz nasze zasady dotyczące rządowych zapytań o dane w celu informowania klientów o tym, jak często otrzymujemy i analizujemy takie zapytania oraz reagujemy na nie. Staramy się również wpływać na przepisy prawa, aby sprawić, że będą lepiej chronić prywatność naszych klientów.

Niebieska płachta zakrywająca twarz