Skip to main content

Förtroendeguide

Förtroende utgör grunden för vårt förhållande med miljontals människor och företag världen över. Vi värdesätter det förtroende du gett oss och tar vårt ansvar att skydda din information på yttersta allvar. För att förtjäna ditt förtroende, skapade vi Dropbox med emfas på säkerhet, efterlevnad och sekretess, och vi kommer även i fortsättningen utveckla tjänsten utifrån dessa principer.

Hand håller nyckel ovanför en annan persons öppna handflata
Säkerhet
Skydda och kontrollera

Dropbox har utformats med en säker, distribuerad infrastruktur och flera skyddslager. Vi arbetar i bakgrunden för att skydda din data och ger IT-administratörer de verktyg de behöver för kontroll och synlighet. Vårt gedigna ramverk för hantering av informationssäkerhet är utformat för att bedöma risker och skapa en säkerhetskultur på Dropbox.

En arbetare som överlämnar ett säkert dokument via en surfplatta till en kollega
Efterlevnad
Förtroende och verifiering

Efterlevnad är ett effektivt sätt att kontrollera en tjänsts trovärdighet. Vi uppmuntrar och förväntar oss att du kontrollerar att våra säkerhetsrutiner uppfyller de mest accepterade standarder och föreskrifter som ISO 27001 och SOC 1, 2, och 3. Våra oberoende tredjepartsgranskare testar våra kontroller och tillhandahåller rapporter och åsikter – som vi delar med dig när det är möjligt.

Ett par händer skriver på ett tangentbord medan en datorskärm visar en låsikon och ett lösenordsfält
Sekretess
Vårt åtagande

Du äger dina data och oavsett om det är personlig eller jobbrelaterad information strävar vi efter att se till att den förblir privat. Vår integritetspolicy beskriver tydligt hur vi hanterar och skyddar din information. Vi publicerar en insynsrapport och våra principer om dataförfrågningar från statliga myndigheter för att dela med oss av uppgifter om hur ofta vi tar emot, granskar och svarar på dessa förfrågningar. Vi försöker även reformera lagarna så att de bättre värnar din integritet.

En person som öppnar ett säkert valvrum med dokument på hyllorna