Sekretess i Dropbox

Varje dag anförtror människor och organisationer Dropbox med sina viktiga jobbfiler. Därför är det vårt ansvar att skydda dessa filer så att de förblir privata. Vårt åtagande till din integritet genomsyrar varje beslut vi tar.

Skyddar dina filer

Vi arbetar hårt för att skydda din information från obehörig åtkomst och har utarbetat policyer och kontrollåtgärder för att skydda insamling, användning och utlämnade av din information.

Mer information

Dataskydd

Vi tillhandahåller administratörer och slutanvändare med verktyg för att hålla sina data privata, så att vi kan samarbeta för att skydda dina filer.

Mer information

Insyn

Vi strävar efter att vara så öppna som möjligt om dataförfrågningar från statliga myndigheter. Därför sammanställer vi en insynsrapport och har upprättat en uppsättning principer för dataförfrågningar från statliga myndigheter.

Mer information