ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ความเป็นส่วนตัวของ Dropbox

ในแต่ละวัน ผู้คนและองค์กรต่างไว้วางใจให้ Dropbox เก็บรักษาไฟล์งานที่สำคัญยิ่งของพวกเขา ด้วยเหตุนี้ เราจึงถือเป็นความรับผิดชอบที่จะต้องปกป้องและเก็บรักษาไฟล์เหล่านั้นให้เป็นส่วนตัว ความมุ่งมั่นที่เรามีต่อความเป็นส่วนตัวของคุณคือหัวใจหลักของทุกการตัดสินใจของเรา

คนผิวเข้มกำลังเปิดห้องเก็บตู้นิรภัยที่เก็บเอกสารซึ่งอยู่บนชั้นวาง

การปกป้องไฟล์ของคุณ

เราทุ่มเทกายใจเพื่อปกป้องข้อมูลของคุณจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต ตลอดจนได้ออกแบบนโยบายและการควบคุมต่างๆ เพื่อคุ้มกันการเก็บรวบรวม การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลของคุณ

ความโปร่งใส

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างความโปร่งใสให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เกี่ยวกับการขอข้อมูลจากรัฐบาล ด้วยเหตุนี้ เราจึงจัดการทำรายงานความโปร่งใสและได้สร้างหลักการสำหรับการขอข้อมูลจากรัฐบาลขึ้นมาชุดหนึ่ง

ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

เราจัดสรรให้ผู้ดูแลระบบและผู้ใช้ปลายทางมีเครื่องมือที่สามารถช่วยเก็บรักษาข้อมูลของพวกเขาให้เป็นส่วนตัว เพื่อที่เราจะสามารถปกป้องไฟล์ของคุณร่วมกันได้

เรียนรู้เพิ่มเติมได้ในเอกสารรายงานการปกป้องความเป็นส่วนตัวและข้อมูลของ Dropbox สำหรับธุรกิจของเรา