ประหยัดพื้นที่ ทำงานอย่างชาญฉลาด

พื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่คุณต้องการเพื่อทำสิ่งต่างๆ

เพิ่มพื้นที่ว่าง

เพิ่มพื้นที่ว่างในคอมพิวเตอร์ของคุณจากสิ่งต่างๆ อาทิรูปภาพและวิดีโอได้ง่ายๆ และการใช้งานพื้นที่จัดเก็บข้อมูลจนเต็มก็ยิ่งง่ายเมื่อคุณต้องแบ่งปันโฟลเดอร์โครงการที่ซิปไว้ หรือไฟล์ CAD ขนาดใหญ่กับเพื่อนร่วมทีม

คุณสามารถเพิ่มพื้นที่ฮาร์ดไดร์ฟได้ง่ายๆ ด้วย Dropbox สมาร์ทซิงค์ โดนการลากไฟล์และโฟลเดอร์จากคอมพิวเตอร์ไปเก็บไว้บนคลาวด์ ข้อดีที่สุดคือ คุณยังเข้าถึงไฟล์ได้โดยไม่ต้องต่อสายฮาร์ดไดรฟ์ภายนอก

ประหยัดพื้นที่

ดูไฟล์ทั้งหมดของคุณแบบออฟไลน์ได้เช่นกัน

Dropbox ช่วยให้คุณเก็บไฟล์อยู่ในสายตา และไม่ต้องกังวล คุณสามารถดูไฟล์ทั้งหมดของคุณได้ด้วยสมาร์ทซิงค์—แม้จะเป็นไฟล์เฉพาะออนไลน์ก็ตาม—ในไฟล์เอ็กซ์ปลอเรอร์ เช่นเดียวกับไฟล์ทั่วไป ซิงค์ไฟล์เมื่อคุณต้องการ หรือเพิ่มเนื้อที่ว่างโดยการส่งไฟล์ขึ้นไปที่คลาวด์เพียงคลิกเดียว ซึ่งหมายความว่าคุณจะใช้เวลาน้อยลงในการจัดการพื้นที่จัดเก็บข้อมูล และมีเวลามากขึ้นในการทำเรื่องที่สำคัญ

ดูไฟล์แบบออฟไลน์