Zarządzanie uprawnieniami do plików to większe bezpieczeństwo

Zabezpiecz udostępniane materiały

Zarządzanie uprawnieniami do konkretnych plików

Warto mieć kontrolę nad tym, jak wykorzystywane są udostępniane dane. Szczegółowe uprawnienia Dropbox umożliwiają Ci udzielanie wybranego rodzaju uprawnień dostępu do folderów i plików konkretnym osobom.

Na przykład Dropbox pozwala ustawić uprawnienia grupy, dzięki czemu możesz udostępnić określony plik z obrazem zespołowi — bez udzielania członkom zespołu uprawnień do odczytu lub zapisu do nadrzędnego lub prywatnego folderu, w którym znajduje się plik.

zarządzaj uprawnieniami do plików

Wysyłaj pliki tylko do odczytu

Poczta e-mail może utrudniać załączanie dużych typów plików, takich jak filmy lub rysunki CAD. Ponadto praktycznie niemożliwe jest kontrolowanie, co dzieje się z załącznikami po ich wysłaniu. 

Dropbox zmienia tę sytuację. Gdy używasz Dropbox jako systemu plików w chmurze , od samego początku masz kontrolę nad wysyłanymi załącznikami. Możesz udostępniać łącza w trybie tylko do wyświetlania — pozwalają one odbiorcom posiadającym szczegółowe uprawnienia na przeglądanie plików, dodawanie komentarzy i pobieranie treści, jednak bez możliwości edycji. Możesz również zabezpieczyć łącza hasłem i określić datę ich wygaśnięcia, co uniemożliwi ich ponowne wykorzystanie po ukończeniu przez Ciebie danego projektu.

wysyłaj pliki tylko do odczytu

Śledź dostęp i zmiany w plikach w czasie rzeczywistym

Śledzenie zmian w zawartości to kluczowy element każdego projektu. Dropbox wysyła Ci powiadomienie, gdy ktoś ogląda, edytuje, usuwa lub przenosi pliki między folderami. Nie odpowiadają Ci zmiany, które wprowadził ktoś inny? Możesz z łatwością odzyskać utracone dane i poprzednie wersje plików.

Otrzymasz również powiadomienie, gdy ktoś doda komentarz do pliku, dzięki czemu zgromadzisz takie opinie w jednym miejscu, bez potrzeby korzystania z konwersacji e-mail lub osobnych dokumentów.

śledź zmiany w plikach w czasie rzeczywistym

Tak, możesz upubliczniać pliki lub foldery w Dropbox poprzez utworzenie łącza udostępnionego dla wybranego pliku lub folderu. Następnie możesz nadać uprawnienia dostępu dla każdego, kto dysponuje łączem. Każda osoba z dostępem do tego łącza może obejrzeć jego zawartość, jednak nie ma możliwości edycji oryginalnego pliku. 

Istnieje możliwość zmiany uprawnień i usunięcia dostępu do folderu udostępnionego w Dropbox. Jeśli udostępniasz folder w Dropbox poprzez utworzenie łącza, możesz zmienić uprawnienia do folderu lub dezaktywować łącze, aby cofnąć dostęp do wcześniej udostępnionego folderu. 

Jeśli zaprosisz kogoś do dołączenia do folderu udostępnionego, możesz usunąć do niego dostęp do odczytu lub zapisu poprzez zmianę uprawnień lub usunięcie współpracownika – a nawet siebie – z listy zaproszonych użytkowników. Będziesz mieć również możliwość usunięcia folderu z urządzeń tych użytkowników przy ich następnym połączeniu z Internetem.

Tak, łącza udostępnione w Dropbox mogą wygasnąć. Użytkownicy Dropbox Professional i Business mogą utworzyć łącze udostępnione równocześnie z datą jego wygaśnięcia. Podczas tworzenia łącza udostępnionego wybierz opcję Wygaśnięcie i wskaż termin jego wygaśnięcia. W przypadku użytkowników Dropbox Basic i Plus nie ma możliwości ustawienia daty wygaśnięcia łącza udostępnionego, ale zawsze możesz zmienić uprawnienia lub po prostu skasować łącze według własnego uznania.

Rodzaje powiadomień, które otrzymujesz z folderów udostępnionych w Dropbox, zależą od Ciebie. Aby wiedzieć, jakie zmiany wprowadzane są w folderze udostępnionym, możesz włączyć funkcję powiadomień na pulpicie i wybrać lub zmodyfikować powiadomienia, które będziesz otrzymywać. Możesz otrzymać powiadomienie, gdy ktoś @wspomni Cię, skomentuje lub dokona edycji pliku, przypisze Ci zadanie, otworzy plik lub folder albo Ci go udostępni.