Samarbeta online med innehållshantering

Samarbeta, redigera och dela innehållet enkelt med teammedlemmarna

Jobba på samma sida

Dropbox Paper är ett gemensamt utrymme där ditt team kan samarbeta. Du och ditt team kan använda Paper för att dela allt från dagordningar för teammöten till projektbeskrivningar. Och det är enkelt att lägga till bilder, filmer och till och med kod i teamets projekt.

Med Paper kan teamet centralisera arbetet på en gemensam plats. Skapa en checklista med deadlines i en dagordning, dra in relevanta filer, dela nya idéer ich lämna kommentarer – direkt i dokumentet, bredvid ert material. Med enkla, tydliga och lättanvända formateringsmöjligheter lägger du mindre tid på att hantera innehållet och mer tid på viktigt samarbete.

Flera användare samarbetar med ett dokument

Dela allt viktigt innehåll

Med Papers samarbetsinriktade dokumentredigering kan du dela allt slags innehåll med projektdeltagare i ett och samma dokument. Infoga ditt arbete i Paper-dokumentet i realtid genom att lägga till checklistor, tabeller, animerade GIF:ar, emojis, filer och länkar – nästan allt som kan vara relevant för det pågående samarbetet. Du kan till och med bädda in SoundCloud-klipp och YouTube-länkar på ett smidigt sätt.

Användare bäddar in med media i ett samarbetsdokument

Ge och ta emot feedback i realtid

Med Paper blir det enklare att samla in feedback i projektet. Samarbeta, dela och redigera tillsammans med kollegerna i ett gemensamt dokument.

Kommunicera med dina samarbetspartner genom att lämna kommentarer på specifika avsnitt i dokumentet, och tagga medarbetare som ska aviseras när du lämnar feedback. Om du får tillstånd av dokumentets ägare kan du också redigera texten direkt i dokumentet.

Användare samarbetar med feedback i ett delat dokument

Teamsamarbete på arbetsplatsen är mer än bara grupparbete. Det är en strategi för projektledning som kombinerar att arbeta tillsammans, innovativt tänkande och lika deltagande för att uppnå ett gemensamt mål. Framgångsrikt teamsamarbete på arbetsplatsen understöds ofta av tekniska verktyg som förbättrar kommunikation, beslutsfattande och arbetsflöde, samt en arbetskultur som värderar varje individs bidrag.

Det finns många spännande sätt att använda Dropbox som ett verktyg för onlinesamarbete eftersom det fungerar som en mycket effektiv samarbetsplats med naturlig och öppen kommunikation. Ett av de mest effektiva användningssätten är som ditt teams centrala nav för innehåll, information och idéer. Se till att alla teamkamrater är på samma sida genom att organisera mötesanteckningar, projektplaner, att-göra-listor och länkar för att visa sammanhang inom ett enda dokument som vem som helst kan hänvisa till.

Med vår nya Dropbox-skrivbordsapp kan du sammanföra dina filer, verktyg och teammedlemmar i på samma plats så att ni kan arbeta tillsammans som ett team på ett mer effektivt sätt.

 

Att använda samarbetsverktyg kan gynna både enskilda personer och stora team eftersom det kan hjälpa alla att arbeta tillsammans effektivt mot ett gemensamt mål och bidra till problemlösning. Fördelarna med samarbetsverktyg kan till exempel vara:

        •  Effektiva arbetsflöden och -processer

        •  Centraliserad informationsplattform

        •  Förbättrad kommunikation och tillit

Dropbox kan underlätta och förbättra teamsamarbetet genom att sammanföra teamets filer, verktyg och personer på en enda bekväm arbetsyta. Teamsamarbete kan gå mycket smidigt när alla saker som du behöver för att utföra ett optimalt arbete är välorganiserade samt lätta att hitta och dela med såväl teamkamrater som externa partner.

Se fler funktioner

Produktivitetsverktyg för jobbet

Produktivitetsverktyg

Använd Dropbox-verktyg för mer produktivitet på arbetsplatsen

Kommentera i PDF och andra filer

Kommentarer

Dela feedback och kommentera direkt i filer utan extra programvara

Brainstormingverktyg

Brainstormingmall

Skapa en brainstormingmall för att få fram och dela idéer

Mallar för mötesprotokoll

Mallar för mötesprotokoll

Skapa din egen mall för mötesanteckningar med Dropbox Paper