Samarbeta online med innehållshantering

Samarbeta, redigera och dela innehållet enkelt med teammedlemmarna

Jobba på samma sida

Dropbox Paper är ett gemensamt utrymme där ditt team kan samarbeta. Du och ditt team kan använda Paper för att dela allt ifrån dagordningar till projektbeskrivningar. Och det är enkelt att lägga till bilder, filmer och till och med kod i teamets projekt.

Med Papers produktivitetsverktyg kan teamet centralisera arbetet på en gemensam plats. Skapa en checklista med deadlines i en dagordning, dra in relevanta filer och lämna kommentarer – direkt i dokumentet, bredvid ert material. Med enkla, tydliga och lättanvända formateringsmöjligheter lägger du mindre tid på att hantera innehållet och mer tid på viktigt samarbete.

projekt kring teamets innehåll

Dela allt viktigt innehåll

Med Papers samarbetsinriktade dokumentredigering kan du dela allt slags innehåll med projektdeltagare i ett och samma dokument. Infoga ditt arbete i Paper-dokumentet i realtid genom att lägga till checklistor, tabeller, animerade GIF:ar, emojis, filer och länkar – nästan allt som kan vara relevant för det pågående samarbetet. Du kan till och med bädda in SoundCloud-klipp och YouTube-länkar på ett smidigt sätt.

dokumentdelning

Ge och ta emot feedback i realtid

Med Paper blir det enklare att samla in feedback i projektet. Samarbeta, dela och redigera tillsammans med kollegerna i ett gemensamt dokument.

Kommunicera med dina samarbetspartner genom att lämna kommentarer på specifika avsnitt i dokumentet, och tagga medarbetare som ska aviseras när du lämnar feedback. Om du får tillstånd av dokumentets ägare kan du också redigera texten direkt i dokumentet.

dokumentfeedback

Teamsamarbete på arbetsplatsen är mer än bara grupparbete. Det är en strategi för projektledning som kombinerar att arbeta tillsammans, innovativt tänkande och lika deltagande för att uppnå ett gemensamt mål. Framgångsrikt teamsamarbete på arbetsplatsen understöds ofta av tekniska verktyg som förbättrar kommunikationen och arbetsflödet, samt en arbetskultur som värderar varje individs bidrag till att uppfylla teamets mål. 

Det finns många spännande sätt att använda Dropbox som ett verktyg för onlinesamarbete, men den effektivaste användningen är som ditt teams centrala nav för innehåll, information och kommunikation. Med vår nya Dropbox-skrivbordsapp kan du sammanföra dina filer, verktyg och personer i ett enda verktyg för onlinesamarbete, och ni kan arbeta tillsammans som ett team på ett mer effektivt sätt.

Dropbox Paper är ett annat verktyg för onlinesamarbete som fungerar som en arbetsyta för teamsamarbete och kommunikation. Se till att alla teamkamrater är på samma sida genom att organisera mötesanteckningar, projektplaner, att-göra-listor och länkar för att visa sammanhang inom ett enda dokument som vem som helst kan hänvisa till.

Samarbetsverktyg kan gynna både enskilda och stora team eftersom det kan hjälpa alla att arbeta tillsammans effektivt mot ett gemensamt mål. Fördelarna med samarbetsverktyg kan vara: 

        •  Effektiva arbetsflöden och -processer

        •  Centraliserad informationsplattform

        •  Förbättrad kommunikation och tillit

Dropbox kan uppmuntra och förbättra teamsamarbetet genom att sammanföra dina filer, verktyg och personer på en enda behändig arbetsyta. Teamsamarbete kan gå mycket smidigt när alla saker som du behöver för att utföra ett optimalt arbete är välorganiserade samt lätta att hitta och dela med såväl teamkamrater som externa partner.